Bli medlem

Nya medlemmar anmäler sitt medlemskap via särskilt formulär: SKK Medlemsservice

Samtliga specialklubbar ingår i SKK’s medlemservice. Du blir automatiskt tilldelad ett medlemskap i en lokalklubb, beroende på var du bor.

Har du frågor så kan du nå SKKs Medlemservice på telefon eller email:
Telefon 08-7953344 ( telefontid mån-fre 10-12 och 13-15)
medlem@skk.se

Medlemskap i lokalklubb

Medlem är alla de som betalt medlemsavgiften i någon av specialklubbarna, SGSK, SISK, SvPK och SSK och av FA blivit inplacerade i klubben. Inplaceringen i lokalklubb är i stort beroende på bostadsorten. Medlemskapet berättigar till deltagande i av klubben arrangerade aktiviteter, ibland mot en mindre avgift, samt rösträtt vid lokalklubbens årsmöte.


Medlemskap i specialklubb

Medlem är alla de som betalt medlemsavgiften i någon av de ovan nämnda specialklubbarna, SGSK, SISK, SvPK och SSK. Medlemskapet berättigar till deltagande i klubbens huvudprov och övriga av klubben arrangerade aktiviteter, rösträtt vid klubbens årsmöte samt erhållande av Årsboken.

MFK’s geografiska område

Vad går medlemsavgiften till?

Medlemsavgiften vi betalar går till Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott, FA. Totalt ca 760 000 kr för 2016. Av den summan betalades ca 57 000 kr till SKK för administration mm. Avance kostade ca 300 000 kr.

Övriga intäkter för FA är de startavgifter som betalas till FA.
De kostnader FA har är för Årsboken, kostnader kopplade till högstatusproven samt avgifter till SKK.

När det blir pengar över så ska de fördelas enligt FAs förslag 2017, mellan specialklubbarna (80% av överskottet) och lokalklubbarna (20%). Överskottet till respektive special- och lokalklubb baseras på antalet medlemmar de olika klubbarna har.
Överskottet 2016 var 260 000 kr och den procentuella fördelningen blir då ca 120 kr/medlem till specialklubbarna och 30 kr /medlem till lokalklubbarna. MFK fick ca 12 000 kr 2017.

Startavgiften vid jaktproven som vi betalar till FA är 70 kr/start t. Av den summan går
40 kr i stambokföringsavgift vidare till SKK. 30 kr går till ”domarutbildningsfonden”, pengar som skall hjälpa till att bekosta resor, uppehälle m.m. i samband med domarutbildningen.
För start vid utställning är stambokföringsavgiften 35 kr/start som går vidare till SKK.