I nuläget går det inte att få ut prislistor. Resultaten läggs in så fort det är möjligt.

Resultat från utställning under klubbhelgen.

Resultat från Älvdalen 2-3/9

Älvdalen 2 september

HERRSKAPETS A STAR IS BORN – Marika Bladin 1 ökl

STRÄVSAMMA RIO – Christoffer Williams 2 ukl

ZETTERTJÄRNS ROZELLA – Stefan Nordin 2 ukl

SETTERWALLS HELAGS – Marika Bladin 3 ökl 

Älvdalen 3/9

ISLILJANS COCCOS – Magnus Johansson 2 ukl

CARNBRINGS GRÖNSTEDT – Örjan Stefansson 2 ukl

Långtora Fältprov 1/4

Isliljans Angel 2 ÖKL Ägare: Linda & Tony Eriksson Förare: Linda Eriksson

Hagalidens Söta Hilma 1ÖKL Ägare/Förare: Anna Josephson

Venatios Daria Deluxe 1 UKL Ägare/Förare: Amir Saidizand

Anneborg’s Urd 1 UKL Ägare/Förare: Line Ersgård

Anneborg’s Eira 1 UKL Ägare/Förare: Malin Örne

Dommare:Lars Thulin

KRITIKER

Trossnäs fältprov

19/3

1 SKL med Cert
Ripfinnarens EP Joyce, förare Amir Saidizand och ägare Tommy Hagerlund och Lena Hagerlund.
Domare Torbjörn Larsson och domarelev Alexander Johansson.

Kritiker

18/3

2 UKL Herrskapets Glimmering Rose / Anders Landin.
1 ÖKL Venatios Charm / Douglas Larsson, Jörgen Junkegård.
1 ÖKL Hagalidens My Sweet Lord / Charlotta Sundqvist.
2 ÖKL Herrskapets Xcelent Rose / Torun Brate

Domare Torbjörn Larsson och domarelev Alexander Johansson.

Kritiker

Related Posts