Torun Brate och Kennel Herrskapets

Torun Brate mottog Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris 2023

Bruksavelspriset instiftades 1956 och är ett erkännande åt hundar som visat sig vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för aveln av goda bruksdjur.

Bruksuppfödarpriset instiftades 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare som i Sverige fött upp hundar som meriterat sig på bruks-/jaktprov.

Rosa som Torun kallar henne, Leirbakkens Lady Rose SE48643/2013, har 19 meriterade avkommor. Det är henne som hon har att tacka för allt.

Här kan du läsa mer om bruksavelspriset och bruksuppfödarpriset. Regler för bruksavelspris och bruksuppfödarpris (skk.se)

Vi vill ta tillfället i akt och framföra ett stort tack till Herrskapets kennel! För några veckor sedan mottog vi en generös donation på 15 000 kronor från Torun Brate och Herrskapets kennel. Donationen är avsedd för klubbens verksamhet. Torun önskade med denna gåva att uttrycka sin tacksamhet till MFK för klubbens engagemang med aktiviteter och provverksamhet. Ett hjärtligt tack till Torun och Herrskapets kennel för denna värdefulla donation. Er gåva bidrar avsevärt till klubbens fortsatta verksamhet.

Related Posts