Vandringspriser

Diplom

Alla hundar som tilldelats pris vid jaktprov, fått utmärkelse och Vandringspris får ett diplom.
På diplomet textas snyggt: Datum och platsHundens namnFörare / ägareUnderskrivet av domare och tävlingsledare eller ordförande

MFK’s Vandringspriser och Utmärkelser

Skicka in din hunds resultat så vi inte missar något då vi inte har tillgång till alla prislistor.
Skicka till marianne.dalunde@outlook.com. Kontrollera att du får ett mail i retur på att resultaten är mottagna!
Lämna in resultaten senast 15 januari, i god tid före klubbens årsmöte, då vandringspriserna delas ut vid detta tillfälle!

OBS! Endast premier uppnådda på svenska arrangemang inräknas, om inte instiftare av vandringspriser uttryckt något annat.

Vandringspriserna och utmärkelser utdelas på årsmötet.

UTMÄRKELSER:

Årets Unghund: Årets bästa hund i UKL oavsett ras. Resultat från hela norden för räknas.

Årets Öppenklasshund: Årets hundar oavsett ras, diplom till alla som tagit 1 ökl.

Årets Segrarklasshund: Årets bästa hund i SKL oavsett ras. Resultat från hela norden för räknas.

VANDRINGSPRISER:

Stringo’s VP: Bäst alla kategorier

Gordonsetter VP: UKL fält, gordonsetter

Blombackagårdens VP: SKL fjäll vinter, alla raser

MFK’s skogs VP: SKL skog, alla raser

Åke Berglunds VP: Årets Gordonsetter i Dalarna

Bolidens VP: Best In Weekend på MFK’s utställning, alla raser

Dagermo-kåsan: Bästa kvinnliga MFK-förare från Dalarna som fört hund till pris i ökl.

Skogs VP: Bästa skl hund på MFK’s skogsprov.

Priser som utgått:

Fjäll VP: Erövrat för gott av Christer Wallerby 2003.

SISK’s VP: UKL fält. Erövrat för gott av Claes Wassberg 2008.

SSK’s VP: UKL fält, engelsk setter. Erövrat för gott av Perka Persson 2016.

Åslunds VP: UKL fält, pointer. Erövrat för gott av Jenny Bodell 2015.

Årets Yxpris: Har utgått.

MFK:s pris till årets bästa hund i UKL och SKL oavsett ras

Mellansvenska Fågelhundsklubben har instiftat dessa vandringspriser för att stimulera MFKs medlemmar att starta sina hundar på jaktprov (fält, fjäll och skog). Priserna delas endast ut till MFK’s medlemmar.

STATUTER Ukl och Skl
Priserna kan endast erövras med hundar ägda av MFK-medlemmar. Hundens jaktprovsmeriter, som kvalificerar för priset, skall vara erövrade på jaktprov öppna för samtliga brittiska fågelhundar i Norden under kalenderåret. Resultaten bedöms av en domare och en representant från MFK:s styrelse. Priser erhållna på olika underlag (fält, fjäll och skog) värderas högre än priser tagna på samma underlag. Om två eller flera hundar fortfarande har lika poäng, skall priset delas. Slutligen förbehåller MFKs styrelse rätten att regeltolka oklarheter.

UKL tillägg
De fyra bästa resultaten räknas. Vid premie på ett annat underlag än det tidigare, erhålls två extrapoäng samt vid premie på ett tredje underlag erhålls fyra extrapoäng.

MFK:s pris till årets bästa unghund oavsett ras
1 ukl 5 poäng.
1 HP 8 poäng.
1 HP kval derby/fjällpokal 10 poäng.
1 HP final derby/fjällpokal 12 poäng.
1 HP rasklubbs huvudprov 10 poäng.
2 ukl 3 poäng.
3 ukl 1 poäng..

MFK:s pris till årets bästa segrarklasshund oavsett ras
SM fält/fjäll
1 cert på fält/fjäll SM 20 poäng. Utan ck 14 poäng.
2 placering med ck ger 18 poäng. Utan ck 12 poäng
3 placering med ck ger 16 poäng. Utan ck 10 poäng.
4 placering med ck ger 14 poäng. Utan ck 6 poäng.
5 placering med ck ger 12 poäng. Utan ck 4 poäng.
6 placering med ck ger 10 poäng. Utan ck 2 poäng.

Övriga prov
1:a cert ger 14 poäng.
2:a ck ger 12 päng
3:a ck ger 10 poäng.
4:a ck ger 9 poäng
5:a ck ger 8 poäng.
6:a ck ger 7 poäng.

Placering i segrarklass utan ck ger
1:a 6 poäng.
2:a 5 poäng.
3:a 4 poäng.
4:a 3 poäng.
5:a 2 poäng.
6:a 1 poäng.

Vid lika poäng går hund med poäng från högstatusprov före samt hund med placering på olika provtyper eller hund med pris på prov där det är tillåtet med fällning.

MFK:s pris till årets öppenklasshundar oavsett ras går till ALLA som tagit 1 ökl under året
Endast erhållet första pris under året får tillgodoräknas, och priset kan bara utdelas en gång per hund.
(Delas ut för första gången för 2016 års meriter)