Vandringspriser

Diplom

Alla hundar som tilldelats pris vid jaktprov, fått utmärkelse och Vandringspris får ett diplom.
På diplomet textas snyggt: Datum och platsHundens namnFörare / ägareUnderskrivet av domare och tävlingsledare eller ordförande

MFK’s Vandringspriser och Utmärkelser

Skicka in din hunds resultat så vi inte missar något då vi inte har tillgång till alla prislistor.
Skicka till marianne.dalunde@outlook.com. Kontrollera att du får ett mail i retur på att resultaten är mottagna!
Lämna in resultaten senast 1 december, i god tid före klubbens årsmöte, då vandringspriserna delas ut vid detta tillfälle!

OBS! Endast premier uppnådda på svenska arrangemang inräknas, om inte instiftare av vandringspriser uttryckt något annat.

Vandringspriserna och utmärkelser utdelas på årsmötet.

UTMÄRKELSER:

Årets Unghund: Årets bästa hund i UKL oavsett ras. Resultat från hela norden för räknas.

Årets Öppenklasshund: Årets hundar oavsett ras, diplom till alla som tagit 1 ökl.

Årets Segrarklasshund: Årets bästa hund i SKL oavsett ras. Resultat från hela norden för räknas.

VANDRINGSPRISER:

Stringo’s VP: Bäst alla kategorier

UCH SJCH Lilllvalens Stringo’s VP 
(fd Elov Lindholms VP) 
 
Instiftat: 1992 
 
Priset är ständigt vandrande.  
 
Elov Lindholms VP erövrades för gott av Arne Thorn 1991 med Axelas Cwinna och återskänktes till MFK.  
 
Priset är uppkallat efter donatorns formidable fältprovsstjärna Stringo, för att hedra hans minne.  
Priset utdelas årligen till medlem i MFK vars hund under årets olika jaktprov uppnått högsta poängsumma. 
Endast svenska jaktprovsresultat räknas. 
 
Poängen beräknas enligt följande: 
1:a pris ukl & ökl 5 poäng 
2:a pris ukl & ökl 3 poäng 
3:a pris ukl & ökl 1 poäng 
 
Utöver detta ges följande poäng: 
1:a pris i skl + 1:a Derby & 1:a Fjällpokal 6 poäng 
2:a pris i skl + 2:a Derby & 2:a Fjällpokal 5 poäng 
3:e pris i skl + 3:e Derby & 3:e Fjällpokal 4 poäng 
4:e pris i skl + 4:e Derby & 4:e Fjällpokal 3 poäng 
5:e pris i skl + 5:e Derby & :5e Fjällpokal 2 poäng 
6:e pris i skl + 6:e Derby & 6:e Fjällpokal 1 poäng 
 
Vinnare av SM-tävling får ytterligare 3 poäng 
Vinnare av specialklubbs unghundsklass ger 2 poäng. 
Guldpokalvinnare får 2 poäng OM denne ej är vinnare av SPK’s unghundsklass. 
 
Vid lika poäng avgör utställningsmeriter. Om även då poängställningen är lika går hanhund före  

Gordonsetter VP: UKL fält, gordonsetter

Gordonsetter VP
Tenntallrik
”Södertäljetallriken”

Instiftat: ?
Nyinstiftat 2004 av MFK
Till högst premierade unghund, gordonsetter vid MFK:s Fältjaktprov. Vid lika pris avgör domaren.
Hundens ägare skall vara medlem i MFK.
Vandringspriset blir ständigt när det erövrat av samma person tre gånger.
Då klubben arrangerar två eller fler fältprov samma år skall prisen delas ut vid årsmötet och gå till den unghund som gått till högsta pris på något av dessa. Prisvalörer är 3:e pris, 2:a, 1:a, 1:a HP i stigande ordning. Vid lika pris får en domare, utsedd av styrelsen och som ej dömt vid dessa prov, utifrån kritiken avgöra vem priset skall tillfalla.
Detta arbete koordineras av materialförvaltaren som i god tid före årsmötet tillställer styrelsen en uträkning.

Blombackagårdens VP: SKL fjäll vinter, alla raser

Blombackagårdens VP

Instiftat: 19?? Av Lennart Ohlsson
Till den hund som, oavsett ras, vinner MFK’s segrarklass på vinterprov.
Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar tilldelats priset tre gånger.
Hundens ägare skall vara medlem i MFK.

MFK’s skogs VP: SKL skog, alla raser

MFK’s skogs VP
Två silverhundar på platta

Instiftat:19?? Av ?
Återskänkt av Thure Halin
Till vinnaren av SKL med cert på MFK’s skogsprov.
Priset tillfaller för alltid den person, som med minst två hundar tilldelats priset tre gånger.
Hundens ägare skall vara medlem i MFK.

Åke Berglunds VP: Årets Gordonsetter i Dalarna

Åke Berglunds VP

Instiftat: 1993 av Åke Berglund
Sedan 2003 administreras priset av MFK
Årets Gordonsetter i Dalarna.
Statuter: Utdelas vid årsmötet till den Gs i Dalarna som vid jaktprov under året erövrat högst antal poäng enligt:
1 Ökl, Plac. 1 Skl m CERT, 1 Ukl m HP = 3 p.
2 Ökl, Plac.1-4 Skl, 2 Ukl, Plac.1-6 Derby = 2 p.
3 Ökl, 3 Ukl, Plac.1-6 SM = 1 p.

Bolidens VP: Best In Weekend på MFK’s utställning, alla raser

Bolidens VP
Silvertacka, ständigt vandrande

Instiftat: 2008 av Boliden
Best In Weekend (MFK’s utställning och KM apport)
Statuter: Silvertacka, ständigt vandrande.
Varje hund från MFK får räkna en poängsumma från sin bästa placering på utställning och apport-KM på var tävling. Tot poäng avgör. Kommer två hundar på samma totalpoäng, får man gå in och titta på ev HP & Placeringar och den som dömer avgör

Dagermo-kåsan: Bästa kvinnliga MFK-förare från Dalarna som fört hund till pris i ökl.

Dagermo-kåsan f.d. Dalasektionens VP
Kåsa snidad och skänkt av den kände hund-dressören, jägaren och konservatorn Bertil Dagermo.

Till priset hör även ett fotoalbum där det ekipage som tilldelats priset finns presenterad med färgfoto.

Instiftat: 1997
Skänkt av Bertil Dagermo.
Dagermo-kåsan. Priset tilldelas bästa kvinnliga MFK-förare från Dalarna som fört hund till pris i ÖKL.
Priset är ständigt vandrande.
Nedanstående ålägges den som tilldelats kåsan
– Ansvarar för prisets befintlighet och skick under tiden som priset disponeras.
– Tillser att kommissarien för nästpåföljande prov i god tid tillsändes priset att utdelas på nytt.
– Tillser att ett välliknande färgfoto på pristagande ekipage insättes i medföljande fotoalbum.
– Tillser att det i fotoalbumet finns angivet förarens namn, hemort, hundens namn, reg.nr samt hundens föräldrars namn och reg.nr och även var och när provet arrangerades.


Skogs VP: Bästa skl hund på MFK’s skogsprov.

MFK’s skogs VP
Oljemålning föreställande en engelsk setter i skogsterräng utförd av konstnärinnan Ingrid Uppström Löf

Till priset finns även ett fotoalbum där de hundar som har tilldelats priset finns på bild.

Instiftat: 1995
Skogstavlan. Priset utdelas vid MFK’s årliga skogsprov. Priset tilldelas vinnaren av SKL. Går ingen till pris i SKL utdelas tavlan ej.
Priset är ständigt vandrande och kan endast tilldelas medlem i MFK.
Nedanstående ålägges den som tilldelas Skogstavlan
– Ansvarar för tavlans befintlighet och skick under den tid som tavlan disponeras.
– Tillser att kommissarien för nästpåföljande årliga skogsprov i MFK´s regi i god tid tillsänds tavlan att utdelas på nytt.
– Tillser att välliknande färgfoto på pristagande hund insättes i medföljande fotoalbum.
– Tillser att det i fotoalbumet finns angivet hundens namn, reg.nr samt hundens föräldrars namn och reg.nr samt var och när provet arrangerades.

Priser som utgått:

Fjäll VP: Erövrat för gott av Christer Wallerby 2003.

SISK’s VP: UKL fält. Erövrat för gott av Claes Wassberg 2008.

SSK’s VP: UKL fält, engelsk setter. Erövrat för gott av Perka Persson 2016.

Åslunds VP: UKL fält, pointer. Erövrat för gott av Jenny Bodell 2015.

Årets Yxpris: Har utgått.

MFK:s pris till årets bästa hund i UKL och SKL oavsett ras

Mellansvenska Fågelhundsklubben har instiftat dessa vandringspriser för att stimulera MFKs medlemmar att starta sina hundar på jaktprov (fält, fjäll och skog). Priserna delas endast ut till MFK’s medlemmar.

STATUTER Ukl och Skl
Priserna kan endast erövras med hundar ägda av MFK-medlemmar. Hundens jaktprovsmeriter, som kvalificerar för priset, skall vara erövrade på jaktprov öppna för samtliga brittiska fågelhundar i Norden under kalenderåret. Resultaten bedöms av en domare och en representant från MFK:s styrelse. Priser erhållna på olika underlag (fält, fjäll och skog) värderas högre än priser tagna på samma underlag. Om två eller flera hundar fortfarande har lika poäng, skall priset delas. Slutligen förbehåller MFKs styrelse rätten att regeltolka oklarheter.

UKL tillägg
De fyra bästa resultaten räknas. Vid premie på ett annat underlag än det tidigare, erhålls två extrapoäng samt vid premie på ett tredje underlag erhålls fyra extrapoäng.

MFK:s pris till årets bästa unghund oavsett ras
1 ukl 5 poäng.
1 HP 8 poäng.
1 HP kval derby/fjällpokal 10 poäng.
1 HP final derby/fjällpokal 12 poäng.
1 HP rasklubbs huvudprov 10 poäng.
2 ukl 3 poäng.
3 ukl 1 poäng..

MFK:s pris till årets bästa segrarklasshund oavsett ras
SM fält/fjäll
1 cert på fält/fjäll SM 20 poäng. Utan ck 14 poäng.
2 placering med ck ger 18 poäng. Utan ck 12 poäng
3 placering med ck ger 16 poäng. Utan ck 10 poäng.
4 placering med ck ger 14 poäng. Utan ck 6 poäng.
5 placering med ck ger 12 poäng. Utan ck 4 poäng.
6 placering med ck ger 10 poäng. Utan ck 2 poäng.

Övriga prov
1:a cert ger 14 poäng.
2:a ck ger 12 päng
3:a ck ger 10 poäng.
4:a ck ger 9 poäng
5:a ck ger 8 poäng.
6:a ck ger 7 poäng.

Placering i segrarklass utan ck ger
1:a 6 poäng.
2:a 5 poäng.
3:a 4 poäng.
4:a 3 poäng.
5:a 2 poäng.
6:a 1 poäng.

Vid lika poäng går hund med poäng från högstatusprov före samt hund med placering på olika provtyper eller hund med pris på prov där det är tillåtet med fällning.

MFK:s pris till årets öppenklasshundar oavsett ras går till ALLA som tagit 1 ökl under året
Endast erhållet första pris under året får tillgodoräknas, och priset kan bara utdelas en gång per hund.
(Delas ut för första gången för 2016 års meriter)