MFK's prov & utställningar 2022

  Långtora 19-20 mars (fältprov)
  Sälen 29-30 april (fjällprov)
  Götabro 11-12 juni (utställning & KM-apport)
  Hjortsberga 3 juli (utställning)
  Älvdalen 21-22 augusti (skogsprov)
  Orsa 1-4 september (skogsprov)

  Berga 8 september (fältprov)
www.langtorahundochjakt.seMFK's skogsprov Älvdalen 20-21/8 2022

Priser i Älvdalen 20 augusti
UKL

Zettertjärns Pimz - Christer Fossen 1 ukl
Björnåns J Jenta - Per-Olov Åslund 1 ukl HP
Björklunds CA Boss - Maria Köhler 2 ukl
Tjäderhedens AW Tikka - Susanne Zakrisson 2 ukl
Gjendesheims ASCendio Atlas - Rolf Magnus Grenberg 3 ukl
Jaktiverns sf Glittertind - Martin Uddh 1 ukl

ÖKL
Ljunguddens Bella - Alexander Johansson 3 ökl
Jaktstormens C-Ice - Anders Skogs 3 ökl

Priser i Älvdalen 21 augusti
UKL
Tjäderhedens AW Tikka -Susanne Zakrisson 1 ukl HP

SKL
Viijägarens Lyra -Per Olsson 1 skl m certifikat
Viijägarens Super Nova - Jenny Bodell 2 skl ck

Grattis alla pristagare!


Tillbaka till MFK's startsida