MFK's prov & utställningar 2021

  Jällsjö Gård, Flen 27-28 mars (fältprov)
  Grönsöö 10-11 april (fältprov)
  Långtora 13-14 april (fältprov)
  Herrfallet 12-13 juni (utställning & KM-apport)
  Hjortsberga 3-4 juli (utställning off. & inoff.)

  Älvdalen 21-22 augusti (skogsprov)
  Orsa 4-5 september (skogsprov)
  Mellansverige 18-19 september (fältprov)
  Långberget Värmland 25-26 september (skogsprov)
  Långtora 29-31 oktober (fältprov)
  Trossnäs 12-14 november (fältprov)
  Mellansverige 20-21 november (fältprov)
www.langtorahundochjakt.se
MFK's fältprov på Långtora 13-14/4 2021


13/4 1 ukl Hp Red Garlic's Ost med ägare/uppfödare Angeta Andersson och domare Lars Thulin. Foto Birgitta Winberg

Blandparti 13/10, domare Lars Thulin

1 ukl Hp irst Red Garlics Ost, ägare Agneta Andersson
1 ukl Hp Pt Härjarös Skoja, ägare Karin Thulin
2 ökl pt Viijägarens Gilda, ägare Eva Foremar

Blandparti 14/10, domare Lars Thulin

Inga pristagare


Kritiker

- Kritik fm 13/4
- Kritik em 13/4
- Kritik fm 14/4
- Kritik em 14/4

Tillbaka till MFK's startsida