MFK's prov & utställningar 2019
  Sälen 30-31 mars (fjällprov)
  Gotland 5-6 april (fältprov)
  Herrfallet 14-16 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 31 augusti - 1 september (skogsprov)
  Orsa 14-15 september (skogsprov)
  Gotland 19-21 september (fältprov)
  Gredby 28-29 september (fältprov)
  Långtora 1-3 november (fältprov)
  Trossnäs 9-10 november (fältprov)www.langtorahundochjakt.seMFK's fältprov på Trossnäs 9-10/11 2019


Ripfinnarens EP Joyce 1 ukl Hp.
Ägare Tommy & Lena Hagerlund. Foto L Hagerlund

Ukl/ökl parti 1, 9/11, domare Per-Ola Brekki
3 ukl ph Skarpröets Orm, ägare Nils G Oscarson
3 ukl pt Skarpröets Cheetah, ägare Nils G Oscarson
3 ukl pt Gamekeepers Rakefisk, ägare Kerstin Eriksson
2 ukl est Puk, förare Jonas Döl, ägare Mia Ermo Döl

Ukl/ökl parti 2, 9/11, domare Kerstin Frändegård
1 ukl irsh Red Garlic's Lingon, förare Jossan, ägare Agneta Andersson
1 ukl Hp irst Ripfinnarens EP Joyce, förare Tommy Hagerlund, ägare T & L Hagelund
3 ukl ph Villetoftes Per, ägare Conny Andersson
1 ukl ph Borgelfons XJ Canvas, ägare Nina Isaksson
2 ukl ph Borgeflons XJ Charlie Chaplin, ägare Ida Jacobsson
3 ökl gst Avalonian's Gnista, ägare Lena Åberg

Ukl/ökl parti 3, 10/11, domare Stein Arne Sorknes
Inga premier utdelades

Ukl/ökl parti 4, 10/11, domare Kerstin Frändegård
2 ukl gst Noppikullens Avalonia, ägare Helen Stensby
2 ukl pt Viijägarens Mira, ägare Nora Kublik

 

Mark: Trossnäs
Blandparti 2019-11-09
Domare: Kerstin Frändegård
Förhållanden:  Lite vind och tidvis snöglopp!

UKL

PT, Rallarjans Bitch, NO47476/2018, för/äg Robert Åkerlind
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i fina slag, nyttjar den lilla sidvinden. Tar stånd, reser något försiktigt, tyvärr tomt. Stöter sen och går efter. Ser fågel i luften och Bitch efter. Visar i andra släpp utmärkt fart och stil, tar stånd blir försiktig, tomt. Blir sen lite egenrådig. I senare släpp jobbar hon på mycket bra, står, löser och efter en fasan, sen rapphöns i luften och Bitch efter. Hon lyckas ta en rapphöna och apporterar den förtjänstfullt. 40 min FS 0 ukl

IRST, Red Garlic´s Lingon, SE12601/2018, för/äg Jossan / Agneta Andersson
Lingon går i mycket bra fart och stil, avsöker marken på bästa sätt, god kontakt. Fågel i luften, ser då ej Lingon, sen en fasan som hon hänger på en bit. Visar sen ett utmärkt sök med utmärkt fart och stil FS Fortsätter visa sök av hög klass i senare släpp, tar stånd, reser friskt efter lite tjat, lugn i flog och skott.  40 min FF   1 ukl

IRSH, Fjälldemonens ML Jon Snow, SE16562/2018, för/äg Clara Lovén
Snow startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Han gör en del stora fina slag men vill ibland kontrollera partner. I andra släpp hänger han och vi bryter. I senare släpp söker han mycket bra, nyttjar marken. 40 min Fsx3 0 ukl

ESH, Svitjods Tello, SE17117/2018, för/äg Conny Groth
Går i mycket bra fart och stil, visar ett stort sök med stora slag, blir något öppet. God kontakt. Andra släpp startar han mycket bra, tappar lite intensitet mot slutet. I senare släpp söker han mycket bra, tar stånd, går på och efter långt. 40 min FS 0 ukl

PT, Konkanee´s Bimbo, SE45967/2018, för/äg Robert Åkerlind RoS Lewerentz
Utmärkt vad gäller fart, stil och upplägg på söket, god kontakt. I andra släpp fortsätter hon sitt utmärkta sök, fågel i luften och Bimbo efter. I senare släpp jobbar hon på, har fågel i luften flera gånger och hänger på en bit. Hon tar stånd, fågeln går tyvärr och hon hänger på en bit, har sen några korta markeringar. En friskus som inte lyckades idag. 50 min Fsx3 0 ukl

PH, Ville Toftes Per, SE28382/2018, för/äg Conny Andersson
Per går i mycket bra fart med utmärkt stil, lägger upp ett mycket bra sök med mycket bra marktäckning, god kontakt. Fortsätter sitt goda sök i andra släpp. I tredje släpp hänger han och vi bryter. I senare läpp jobbar han på självständigt, tar stånd, reser precis och går efter. 40 min FF  3 ukl

PH, Borgeflon´s XJ Canvas, SE34128/2018, för/äg Nina Isaksson
Startar i utmärkt fart och stil, visar mycket fin reviering med stora slag, i slutet av släpp slår han bakåt och söker då på samma mark. I andra släpp fortsätter han jobba mycket bra, fågel lättar och han hänger på I senare släpp fortsatt mycket bra sök, fågel lättar och han respekterar ok, tar stånd, löser, visar respekt ännu en gång för fågel som lättar precis framför. Tar stånd, fågeln går, komplett lugn i flog och skott. 40 min Fsx3 FF 1 ukl

PH, Borgeflon´s XJ Charlie Chaplin, SE34125/2018, för/äg Ida Jacobsson
Går i mycket bra fart med utmärkt stil, avsöker marken i stora fina slag, har tendens att kontrollera lite. God kontakt. Han fortsätter under sina släpp att söka mycket bra men bekräftar intrycket av att vilja kontrollera till och från. Tar stånd, reser på order i etapper och är lugn i flog och skott. 30 min FF  2 ukl

IRST, Rinfinnarens EP Joyce, SE30938/2018, för/äg Tommy Hagerlund, Lena o Tommy Hagerlund
Utmärkt fart, stil, format, reviering, nyttjande av marken och den lilla vinden och god kontakt. Visar detsamma under alla sina släpp. I fjärde släpp tar hon stånd, reser djärvt och precis, helt lugn i flog och skott. 40 min FS FF 1 ukl HP

PH, Kokanee´s Rurik, NO38494/2018, för/äg Christoffer Pedersen
Rurik startar i bra till mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Önskar större bredd i slagen ochmer intensitet. I andra släpp går han upp sig och får mer mark med sig. I senare släpp jobbar han på, fasan i luften och han efter. Tar stånd, reser lite försiktigt, tomt. 40 min FS  0 ukl

ÖKL

GST, Avalonian´s Gnista, SE28428/2016, för/äg Lena Åberg
Startar i mycket bra fart och stil, hinner bara göra något slag så hittas hon i sittade stånd bland träden.Får resningsorder men sitter kvar och fågeln går. Lugn i flog och skott. Är framme vid den utlagda apporten men går ut i sök, där hon tar en rapphöna som hon efter lite tjat levererar. Hämtar sen den utlagda apporten.  10 min FF   3 ökl

IRST, Hadselöyas Lilla My, SE45266/2014, för/äg Maria Börnmo Johansson
Går i myket bra fart och stil, startar med att bli ensidig, fastnar där fågel från förra släppet var men söker sen av marken i fina slag, god kontakt. I andra släpp jobbar hon på, önskar något bättre söksupplägg och mer intensitet. Fortsätter i senare släpp att jobba på mycket bra, tar stånd, reser något försiktigt, försvinner ur synhåll, skottet går, vi ser inte vad som hände! 50 min 0 ökl

GST, Avalonian´s Gyda, SE28429/ för/äg Lena Åberg / Charloote Holst
Startar i mycket bra fart och stil, hinnar bara göra något enda slag så stöter hon och går efter. 3 min  FS    0 ökl

EST Fjälldemonens ME Tank Girl SE20575/2016 för/äg Ulf Johansson
Startar i mycket bra till utmärkt fart och stil, avsöker marken i stora fina slag, får mycket mark med sig, god kontakt. Fortsätter sitt mycket goda sök i alla sina släpp. Har ett stånd som hon löser. Tar sen stånd, reser friskt och följer en löpa men får tyvärr inte upp någon. 50 min  FS    0 ökl

Varmt tack till alla trevliga deltagare som trots vädret höll ut!! Tack till MFK för att jag åter får komma ner och döma ett av era trevliga fältprov!
Åsgård 12/11 2019
Kerstin Frändegård

Mark: Trossnäs
Blandparti 2019-11-09
Domare: Per Ola Brekke
Förhållanden:  Forhallanden i dag er at det er sent på høsten, det kom litt snø i natt det er ca 0 grader å det kommer delevis snø og regn utover dagen. Alikeveld klarte vi å få en del jaktbare situasjoner.
Men forhalland kan ikke sies å være idiell for felt fågel jakt. Vi får gå inn i gårdens verksted å holde lunch. Det varmet.

UKL

GSH, Avalonian´s Hero, SE28696/2018, för/äg Bo-Göran Landvall
Hero slippes i brask mark ved lade og staller, for senere og gå over i raps og stubb. Hero viser mycket bra til utmerket stil, i mycket bra fart. Søkets reviering er dog preget av å være egenrådig å i litt for lite samarbeid med fører. Men viser hele dagen en stor vilje til å jage, men ofte for åpen reviering. Hero får 4 slipp på tilsammen 50min, har sine sjangser på fuggel.  Men lykkes ikke i dag. 0 pr Ukl.

PH, karma Chocolate Dream Z Karczewsiej Zagrody, SE30505/2018, för/’äg Marie Morell
Dream slippes i brask mark ved lade og staller, for senere og gå over i raps og stubb. Starter opp i bra til mycket bra fart, i mycket bra stil. I god kontakt med fører. Revieringen kunne vert mere systematisk. Dream går opp seg utover dagen å jager, mycket bra ut dagen. Har sine sjangser. Har en stand ved skog hvor fågel ikke observeres, når Dream avangserer. Har 4 slipp å tilsammen 50 min    0 pr Ukl.

PH, Skarpröets Orm, SE21493/2018, för/äg Nils G Oscarson
Orm slippes på Raps i svak motvind, han jager i utmerket stil. I mycket bra fart. Revieringe er dog litt for åpen å tilfeldig men får mycket mark med seg. Han tar stand langt ute i Raps felt. Når vi er nesten fremme letter Rapphøns flokk av seg selv å Orm forfølger langt i oppflukt å skudd. Lar seg kalle inn. I flere senere slipp, jager Orm fortsatt i utmerket stil å mycket bra fart. Men hele tiden noe åpen.
Til sammen 4 slipp og 50 min avsluttes med en 3 pr Ukl.

IRST, Ripfinnarens EP Hioppie, SE30940/2018, för/äg Claes Wassberg
Hippie slippes på Raps i svak motvind. Jager først i Bra til mycket bra fart, i mycket bra stil. I god kontakt med fører. Makker har fågel. I senere slipp går Hippie opp seg å jager nå i mycket bra stil å mycket bra fart, revierer marken godt med sin fører. Fortsetter i flere slipp mycket bra. 4 slipp 50 min 0 pr Ukl.

PH, Artic Point Perfect Ed, SE22125/2019, för/äg Kerstin Eriksson
Ed slippes på Raps i svak motvind. Ed viser mycket bra stil og fart. Men søket er for ungdommelig og vill av og til kontakte partner. Når partner senere i slipp har stand. Sekunderer Ed først for så å gå forbi stående makker. Rapphøns letter å begge forfølger langt. Prøves senere med ny makker, igjen vil Ed oppsøke makker. Avsluttes med 15 min 2 slipp og 0 pr Ukl.

PT, Skarpröets Cheetah, SE21485/2018, för/äg Nils G Oscarson
Cheetah slippes på Rapsmark i svak motvind. For senere å avsøke stubb, brask å kløver mark. I første slipp blir hun noe forstyrret av en ungdommelig makker. Men Cheetah legger seg ut å viser en utmerket stil, i mycket bra fart. Er noe åpen i sin reviering men holder kontakt med sin fører. Hun tar stand langt ute, makker kommer etter hvert til å secunderer først men går forbi. Rapphøns letter før vi kommer på jaktbart hold. Cheetah går langt etter sammen med makker. 2 Ganger senere Forsvinner Cheetah i wass, vi leter etter henne, å Rapphøns letter på stedet hun befinner seg uten at hun har blitt observert i stand. I siste slipp tar hun stand sammen med makker. Rapphøns letter, når vi er på jaktbart hold. Cheetah går langt etter i oppflukt å skudd. 4 slipp 50 min   3 pr Ukl.

PH, Gamekeepers Rakefisk, SE29167/2018, för/äg Kerstin Eriksson
Slippes på Raps i svak motvind for senere å avsøke, stubb, kløvermark. Han viser mycket bra stil og myckt bra fart. Revieringen kunne vert mere skolert å ikke så open. Makker har fuggel i første slipp.
Senere fortsetter han mycket bra, men hele tiden noe åpen. Tar stand sammen med makker på stubb. Når vi er fremme til jaktbart hold letter Rapphøns å de går begge langt etter.
4 slipp og 50 min   3 pr Ukl.

EST, Puk, SE48893/2018, för/äg Jonas Döl / Mia Ermo Döl
Puk slippes i en Rapsmar, i svak motvind. Puk starter i mycket bra fart, mycket bra stil men et noe ungdommelig i sitt søk. I noen gode slag, å noen som kunne ønskes mere jakt bevist. Puk tar skarp stand i rapsen, reiser mycket bra, singel rapphøne å går en liten bit etter i oppflukt å skudd. Puk får 2 slipp 20 min å 2 pr Ukl.

ÖKL

EST, Dangunds Furia, SE34205/2015, för/äg Perka Persson
Furia slippes i Raps i svak motvind for senere å avsøke stubb, kløvermark, beitesmark å vass.
Furia viser hele dagen mycket bra stil, mycket bra fart, mycket bra reviering. Hun har under dagen et par sjangser på Rapphøns men lykkes ikke. Hun får gå mye i dag 5 slipp av til sammen 60min men lykkes ikke. 0 pr Økl.

ESH, Vallarfjällets C-Birk, SE21676/2016, för/äg Birgitta Winberg
Birk viser oss en utmerket stil i mycket bra fart noe åpen reviering i først slipp på stubb å raps. Men går senere i mycket bra reviering. I senere slipp i Raps legger han opp til fin reviering med sin fører. Men nede i et hjørne støter han Rapphøns flokk i vanskelig vind, blir for urolig i den situasjonen. 2 slipp 20 min 0 pr Økl.

PT, Östbergets Yra SE52573/2014, för/äg Marie Frändegård / Kerstin Frändegård
Yra slippes på en stor stubb, i god motvind, men med snø byger. Hun viser et stort søk i Utmerket stil, å mycket bra fart. Hun reviere marken mycket bra foran sin fører. Vender rett i vind begge sider.
Hun står langt ute på høyere flanke på den opne stubben. Lenge før vi er på jaktbart hold letter stor Rapphønsflokk tilsynelatende umotivert. Yra forfølger for langt. 10 Min 0 pr Økl.

PT, Milrökens Rikki Tikki Tavi, SE36710/2017, för/äg Kenneth Persson
Ricki Tikki slippes på stubb og raps med to forsjellig makkere. Mycket bra stil, mycket bra fart men viser av å til makker interesse og trekkes av fører.  0 pr Økl.

GST, Zettertjärns Alize, SE16559/2016, för/äg Sten-Ove Medeskog
Alize slippes på stor stubb for sener å gå på raps å betesmark. Jager mycket bra med sin fører alle slipp. Mycket bra stil, mycket bra fart. Gir inntrykk av å være en mycket sterk jakthund.  Men lykkes ikke i dag å vise oss en jaktbar situasjon. 5 slipp 60 min 0 pr Økl.

 GSH, Sansetters Together, SE21482/2016, för/äg Lena Sanfidsson
Together slippes på Stor stubb, i god motvind men med snø byger. Viser mycket bra stil og bra til mycket bra fart. Han revier marken foran sin fører. Tar stand på open stubb. Reiser på ordere mycket bra, singel rapphøne men forfølger for langt i oppflukt å skudd. 1 slipp 10 min 0 pr Økl.

Mark: Trossnäs
Blandparti 2019-11-10
Domare: Stein Arne Sorknes
Förhållanden:  Mest oppholdsvær, - noe regn. Svak vind, trolig vanskelige forhold for hundene.

 UKL

IRST, Fjälldemonens ML Arya, SE16558/2018, Maria Börnmo Johansson
Arya jakter utmerket i stor fart, fin stil og aksjon. Får med seg mye terreng i dybde og bredde og har god kontakt med fører. I senere slipp befester Arya sitt gode inntrykk, støkker rapphønskull og forfølger et stykke. 4 slipp, 45 min, 0 UKL

PH, Kokanee´s Rurik, NO38494/2018, för/äg Christoffer Pedersen
Rurik har et noe ujamnt søksopplegg. Har en del fine slag, men det mangler noe på formatet i åpent og lettgått terreng. Fortsetter som før i senere slipp, har en stand uten resultat. 3 slipp, 35 min, 0 UKL

IRST, Rinfinnarens EP Joyce, SE30938/2018, för/äg Tommy Hagerlund, Lena o Tommy Hagerlund
Joyce jakter utmerket. Stor fart, flott stil og aksjon i god kontakt med fører. Reviering og søksbredde er prima. Kommer ikke for fugl. 4 slipp, 45 min, 0 UKL

IRST, Red Garlic´s Lingon, SE12601/2018, för/äg Agneta Andersson
Lingon jakter utmerket i stor fart, med fin stil og aksjon i god kontakt med fører. Får med seg masse terreng i bredde og dybde. Utmerket framdrift. Har sjanse på rapphønskull som makker støkker.
4 slipp, 45 min, 0 UKL

ESH, Hoveraegets Air Force One, SE52995/2018, för/äg Ronny Boström / Inger Lindström
One jakter i et noe ungdommelig og ujamnt søk, - med endel fine slag i åpen biotop. God kontakt med fører. Senere i noe tettere biotop jakter One meget bra. Blir noe egenrådig mot slutten av slippet.
2 slipp, 25 min, 0 UKL

EST, Jetefjellets Inka, SE11714/2019, för/äg Gunno Haltorp
Inka jakter utmerket i stor fart, fin stil og aksjon i god kontakt med fører. Reviering og søksbredde er av beste merke i alle biotoper. Befester sitt meget gode inntrykk i senere slipp uten å lykkes.
4 slipp, 45 min, 0 UKL

PH, Ville Toftes Per, SE28382/2018, för/äg Conny Andersson
Per jakter meget bra i både åpen mark og tettere biotop, med fin revirering, framdrift og bredde. Har god kontakt med fører. Jakter meget godt dagen ut, men lykkes ikke. 4 slipp, 45 min, 0 UKL

IRSH, Red Garlic´s Langos, SE12603/2018, för/äg Agneta Andersson
Langos fører seg inn i rekken av meget gode søkere. Reviering og søksbredde er utmerket i varierende biotoper. God kontakt med fører. Har en markering som han selv løser ut. Holder sitt høye nvå dagen ut, men lykkes ikke. 4 slipp, 45 min, 0 UKL

ÖKL

PH, V-skalets Snö, SE29416/2011, för/äg Arne Svensson
Snø jakter i stor fart, med flott stil og aksjon i god kontakt med fører. Blir noe rettlinjet i sitt første slipp. Søket bedrer seg senere i noe tettere biotp der han får med seg alt anvist terreng i dybde og bredde. Går senere meget bra også på åpen stubbmark. 3 slipp, 35 min, 0 ØKL

GST, Zettertjärns Flizan, SE22992/2017, för/äg Sten-Ove Medeskog
Går innledningsvis et noe ujamnt søk i åpen biotop. I senere slipp jakter Flizan meget bra i ulike biotoper. Får med seg mye terreng i bredde og dybde i god kontakt med fører. Lykkes ikke i dag.
3 slipp, 35 min, 0 ØKL

EST, Dangunds Furia, SE34205/2015, för/äg Perka Persson
Furia går et medgt godt søk med flott vindbruk, utmerket reviering og søksbredde. God kontakt med fører. Fester stand langt ute i rapsåker, går noe forsiktig fram i flere omganger, men kan ikke presentere fugl. Forstetter som før dagen ut, men lykkes ikke. 3 slipp, 35 min., 0 ØKL.

IRSH, Red Garlic´s Habanero, SE44818/2016, för/äg Agneta Andersson
Går et meget bra søk, med stor fart, prima stil og aksjon i god kontakt med fører. Befester sitt gode inntrykk i senere slipp, men lykkes ikke. 3 slipp, 35 min, 0 ØKL

EST, Fjälldemonens ME Tank Girl, SE20575/2016, för/äg Ulf Johansson
Girl jakter meget bra, med stor fart, prima stil og aksjon i god kontakt med fører. Utnytter vind og terreng på beste måte. Befester sitt gode inntrykk i senere slipp, men lykkes ikke. 3 slipp, 35 min,
0 ØKL

PT, Östbergets Yra SE52573/2014, för/äg Marie Frändegård / Kerstin Frändegård
Yra er en overskuddshund som jakter i meget stor fart, flott stil og aksjon. Avsøker terrenget i store, litt åpne slag. Noe tettere reveiering på stubbmarken kan ønskes. Stand langt ute i en liten skogsholme, rapphønskull letter presist foran innen fører kommer til, Yra roes på avstand. Under utredning støkkes en rapphøne. Fortsetter sitt kraftfulle søk i senere slipp, støkker et rapphønskull og er rolig på tilrop. En hund med stort potensiale som hadde ”stang ut” i dag. 3 slipp, 35 min, 0 ØKL

Mark: Trossnäs
Blandparti 2019-11-10
Domare: Kerstin Frändegård
Förhållanden:  Lagom vind, molnigt någon minusgrad på morgonen.

UKL

GST, Noppikullens Avalonia, SE52629/2018, för/äg Helen Stensby
Avalonia startar i bra-mycket bra fart och stil. fastnar lite i början av släppet men visar sen ett mycket bra sök i sidvind. God kontakt. I andra släpp avsöker hon marken i mycket bra fart, fina slag, mot slutet går hon rätt fram i marken och blir borta ett tag. I sitt tredje släpp jobbar hon mycket bra, tar ett kort stånd, går på och efter den flygande fasanen. Stöter sen i samma område och hänger på en bit. Kommer tillbaka, tar stånd, reser djärvt och är lugn i flog och skott. 30 min  FF 2 ukl

PT, Viijägarens Mira, SE25000/2018, för/äg Nora Kublik
Mira startar i mycket bra -utmärkt fart och stil, avsöker marken i fina slag, god kontakt. Tar en tur efter rådjur men kommer strax tillbaka. I senare släpp går Mira med utmärkt fart och får mycket mark med sig, fågel i luften två gånger och Mira efter. Tar stånd, reser något försiktigt fasanen som sitter väldigt nära, lugn i flog och skott. 40 min FS, FF 2 ukl

GSH, Isliljans Åbdidian, SE30746/2018, för/äg Tony Eriksson / Linda Eriksson
Åbbe startar sitt första släpp mest med lek, tidvis går han i bra-mycket bra fart och stil. Ny partner, avsöker då marken i god kontakt, önskar bättre söksupplägg. Stöter rapphöna och går efter. I senare släpp varierar kvalitén på söket från stora fina slag till mindre, lite oinspirerad ibland och vill gärna ha lite koll på partnern.  40 min FSx2 0 ukl

GST, Noppikullens Abba, NO42365/2018, för/äg Anne Tollefsen
Startar med bra-mycket bra fart och stil något slag men sen blir det mest lek. Bryter. Ny partner, då börjar Abba i medelgod-bra fart, bra stil men kommer sig inte ut i något rejält sök, hon får en chans till men då blir det lek och nosar i backen.  15 min 0 ukl

IRST, Ripfinnaens ZV Märta, SE27955/2018, för/äg Magnus Sjöstrand
Märta går i bra-mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Önskas bättre upplägg på söket och större bredd i slagen. Stöter en rapphöna och går efter. Börjar andra släpp med lek, bryter. Ny partner, hänger på tidvis, gör en del bra slag. I tredje släpp börjar hon med lite kompisspring men jobbar sen på. Fågel i luften och Märta efter.  40 min FSx2 0ukl

EST, Puk, SE48893/2018, för/äg Jonas Döl / Mia Ermo Döl
Puk startar i mycket bra fart och stil, gör något enstaka bra slag men stoppar upp och blir ojämn. I andra släpp kommer hon sig inte ut i sök, bara nosar i backen. 15 min  0 ukl

GST, Tjuvkilens Betty Boop, SE42798/2018, för/äg Ewa Posner- Storm
Betty går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag, god kontakt. I andra släpp blir söksupplägget lite ojämnt, gör en del fina slag, ser en häst och blir konfunderad. I senare släpp jobbar hon på mycket bra, fågel i luften fram i marken och Betty hänger med. 40 min   FSx2 0 ukl

ÖKL

GST, Bournfiels Pride and Predjudice, SE19372/2017, för/äg Tony Eriksson/Linda Eriksson
Startar i bra-mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Önskar något större bredd i slagen. Fortsätter jobba på som tidigare i sina släpp, mattas något mot slutet. 40 min  FSx3 0 ökl

PH, Chriwall´s I Win, SE22275/2016, för/äg Joakim Sköld
Win går i mycket bra -utmärkt fart och stil, avsöker marken i stora fina slag, stöter en kull rapphöns, komplett lugn. Stöter strax en höna, står kvar, reser på order men tomt. I andra släpp går han väldigt stort och öppet, visar sen i tredje släpp mycket fin reviering i den skogiga marken. 40 min  FSx2 0 ökl


ESH, Vallarfjällets C-Birk, SE21676/2016, för/äg Birgitta Winberg
Startar i mycket bra fart och stil, hinner bara något slag, tar stånd, reser friskt och går tyvärr efter.  5 min  FF 0 ökl

ESH, Hagalidens Blackbirde, SE19494/2015, för/äg Claes Lindström
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora slag, blir öppet, önskas bättre marktäckning. I andra släpp startar han mycket bra där han revierar fint men går sen ur hand och blir borta ett bra tag.  20 min FS 0 ökl

PH, Cooper-Envoy, SE29222/2017, för/äg Elisabeth Söderling
Går i bra fart och stil, gör en del slag som är ok men det blir en del stopp, saknas format och intensitet. I andra släpp gör han något enda slag men kommer han sig inte ut i sök och drages av föraren.  20 min 0 ökl

EST, Högfjällshundens Wilja, SE15957/2016, för/äg Karl Larsson
Wilja startar i mycket bra fart och stil, söker i stora fina slag men blir sen lite småskuren. I andra släpp gör något enda bra slag, har några markeringar som hon löser. Drages av föraren.  20 min  0 ökl

PT, Kokanee´s Tapp, NO 38493/2018, för/äg, Per Ola Brekke
Tapp startar i mycket bra-utmärkt fart och stil, avsöker marken med fin reviering, fina slag. Tar stånd men löser. Fortsätter i alla sina släpp att visa ett mycket bra sök, stöter fågel och respekterar.  40 min  FSx3 0 ökl

Tack alla deltagare för en mycket trevlig dag på fältet. Roligt att åter få möjligheten att döma på fält, Tack MFK!
Åsgård 13/11 2019
Kerstin Frändegård

Tillbaka till MFK's startsida