MFK's prov & utställningar 2019
  Sälen 30-31 mars (fjällprov)
  Gotland 5-6 april (fältprov)
  Herrfallet 14-16 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 31 augusti - 1 september (skogsprov)
  Orsa 14-15 september (skogsprov)
  Gotland 19-21 september (fältprov)
  Gredby 28-29 september (fältprov)
  Långtora 1-3 novmeber (fältprov)
  Trossnäs 9-10 november (fältprov)www.langtorahundochjakt.seMFK's skogsprov i Orsa 14 - 15/9 2019

1 skl cert pt Carnbrings Rusty Nail, ägare Alexander Johansson
1 ukl est esh Jaktstormens C-Icestorm, ägare Anders Skogs
2 ukl ph Skarpröets Orm, ägare Nils G Oscarsson


1 skl cert Cambrings Rusty Nail & Alexander Johansson, domare Bengt Persson, 1 ukl Jaktstormens C-Icestorm & Anders Skogs, domare Niklas Bodin. Foto Ulla Hansson

2 ukl Skarpröets Orm & Nils G Oscarsson.
Foto Ulla Hansson

MFK Orsa Koppången
UKL/ÖKL 20190914, TUNTURI

Domare: Niklas Bodin
Mycket bra förhållanden i fantastiskt fina marker som tyvärr inte bjud på de stora mängderna fågel.

IRSH  FJÄLLDEMONENS ML RICKON SE16564/2018, äg & för Kristoffer Williams, Mora
Startar i utmärkt fart, stil, vidd och reviering på myrmark, ses dra an mot holme och står, släpper när vi är på väg upp och slår ner i vinden. Det lättar orrar ifrån området och Rickon lugnas i flog. I tätare terräng önskas bättre kontakt och Rickon har kontakt med flera fåglar utan att idag lyckas. 4 släpp, 55 min, FF, 0 ukl

IRST  FJÄLLDEMONENS ML ARYA SE16558/2018, äg & för Maria Börnmo Johansson , Mora
Startar med mycket bra till utmärkt fart, vidd och följsamhet, bra stil och reviering på myrmark. Har under dagen samma fart och vidd där hon blir mindre följsam i tätare terräng. 4 släpp, 55 min, IF, 0 ukl

PH  FRIERFJORDEN'S REX SE57138/2018, äg & för Conny Andersson , Tärnsjö
Mycket bra stil, fart, vidd och följsamhet med godtagbar reviering på myrmark bättrar revieringen under dagen och avluta med ett mycket bra sök. Domare och markvisare trampar upp tjäder inom söksområdet.
4 släpp, 55 min, FS, 0 ukl

IRSH  DEN RÖDE JÄGAREN ART SE40875/2018, äg & för Jakob Vannfält, Sala
Art söker anpassat med bra fart, vidd, mycket bra reviering och utmärkt följsamhet. Tröttnar mot slutet av dagen. 4 släpp, 55 min, IF, 0 ukl

IRST J HADSELÖYA'S LILLA MY SE45266/2014, äg & för Maria Börnmo Johansson, Mora
My söker i mycket bra stil, fart, med mycket bra vidd, bra reviering och följsamhet i växlande terräng. Blir vid något tillfälle borta där vi tror hon ev har fågel. 4 släpp, 55 min, IF, 0 ökl

PT J TOP POINT MINNA SE21745/2016, äg & för Marie-Louise Sjöberg, Malmbäck
Minna jagar i med mycket bra stil, fart, följsamhet och bra vidd och reviering, önskas något större vidd i öppen terräng. Står i kanten på myr där det tyvärr inte är någon hemma. Står senare längre fram i kanten på myr, reser rakt ut på myren, ingen där, det hörs fågel lätta snett bakom i skogen. Lyckas tyvärr inte få till någon godkänd fågeltagning. 4 släpp, 55 min, FF, 0 ökl

EST J GLITTERDALENS B-BLAZE SE21697/2015, äg & för Marie-louise Sjöberg, Malmbäck
Hela dagen har Blaze ett utmärkt sök , fart, stil, vidd, reviering och följsamhet i olika teräng och vindar. Det lättar fågel inom söksområdet i första släpp. 4 släpp, 55 min, FS, 0 ökl

MFK Orsa Koppången
UKL/ÖKL 20190914, FLICKERÅSEN

Domare: Nils G Oscarsson
Förutsättningar: Bra jaktväder i fina fågelmarker men tyvärr för dagen glest besatta.

IRST  FJÄLLDEMONENS ML SANSA SE16559/2018, äg & för Ingemar Berling, Färnäs,
Första släpp
Mkt bra fart och stil men visar sig lite för sällan. Tjädertupp lättar där S är. FS
Andra släpp
Jagar målmedvetet hela släppet i mkt bra fart och stil. Tappar vänstersidan lite. IF
Tredje släpp
Jagar fortsatt bra men bättre kontakt önskas. Blir borta i slutet av släppet (ca 15 min). IF
Fjärde och femte släpp
Jagar fortsatt bra i bra kontakt. Börjar känna av dagens övningar (bra fart). IF
Tot. 70 min 0-pris UKL

IRSH  FJÄLLDEMONENS ML JON SNOW SE16562/2018, äg Clara Lovèn , Orsa, för Anders Larsson
Jagar hela dagen (85 min) mkt bra till utmärkt i alla avseenden!
Domaren lyfter på hatten för en fin insats. Tyvärr lyckas vi inte få Jon Snow i fågel. IF
Tot. 85min 0-pris UKL
              
EST  OHLSMYRENS GJ SVARTA SARA SE57143/2017, äg & för Ann-sofi Israelsson, Dala-järna
Första släpp
Hela släppet präglas av allmänt ungdomligt beteende. Så värst mkt jakt blir det inte. IF
Andra och tredje släpp
Helt annan hund nu! Mkt bra fart och stil. Även reviering, jaktlust och samarbete är mkt bra. IF
Fjärde och femte släpp
Jagar fortsatt målmedvetet även om det börjar smyga sig in lite trötthetstecken. I fjärde släpp stånd i omgångar utan att presentera fågel samt en markering. IF. I femte släpp lättar fågel där S är. FS
Tot. 70min 0-pris UKL
              
ESH J HERRSKAPETS ON TOP OF THE WORLD SE34204/2016, äg & för Mikael Larsson, Torsåker
Första släpp
Bra sök i bra fart och stil. Bättre utnyttjande av fin motvind vore önskvärt. Något förarbunden. IF
Andra släpp
Ovillig att komma ut i sök. Verkar osäker/rädd? Snokar mkt efter markvittring. IF
Tredje släpp
Börjar jaga igen i godtagbar fart, stil och format. Har ett tomstånd. IF
Tot. 45min 0-pris ÖKL
              
GSH J ISLILJANS YARRAK SE41468/2012, äg & för Mikael Larsson, Torsåker
Första släpp
Knappt godtagbart sök i godtagbar fart och stil. Vill inte ge sig ut i blötmyren mer än för att dricka och blöta sig. Utnyttjar inte den fina motvinden. IF
Andra släpp
Söket lite bättre nu, har ett tomstånd. IF
Tredje och fjärde släpp
Jagar bra nu och utnyttjar medvinden bra i bra kontakt. IF
Tot. 60 min 0-pris ÖKL

P  BLONDIESTAR SE48078/2013, äg & för  Martina Håkansson, Fristla
Första släpp
Ganska omgående stånd utan resultat. Försvinner sen och blir borta resten av släppet plus fem minuter. IF
Andra släpp
Blir genast borta och är borta hela släppet plus lite till. IF
Utgår. 0-pris ÖKL

Domaren tackar deltagarna för trevlig dag på tunga myrar.

MFK Orsa Koppången
Mark HINSBERGET
Blandparti 2019-09-14

Domare: Ulf Johansson
Förhållanden: Svår vind som kastade och vred, fågeltillgången dålig

UKL

IRST REMKILENS W-NIKKI SE56503/2017, äg & för Ulla Hansson, Mora
Första släpp. Går i mycket bra till utmärkt fart i mycket bra stil. Söksformat och reviering är mycket bra. Kontakten med föraren är utmärkt. Har ett par markeringar men löser detta själv. Andra släpp. Förstärker intrycken från första släpp och söker av marken mycket fint. Tredje släpp. Går som tidigare, kort stånd, men löser ut innan vi hinner fram. Fjärde släpp. Nikki kämpar fortsatt på och söker av den anvisade marken mycket bra tillsammans med sin förare. Lyckas tyvärr idag ej hitta någon fågel. En mycket trevlig unghund som vi säkert kommer att få se mera av. IF. Antal släpp 4, släpptid 50 minuter, 0 UKL.

ESH HERRSKAPETS THUNDERBALL SE14810/2018, äg & för Kent Holt, Möklinta
Första släpp. Går i mycket bra till utmärkt fart i utmärkt stil. Söksformatet är mycket bra, revieringen mycket bra till utmärkt. Kontakten med förare är mycket bra. Har en del stopp, men det stör ej nämnvärt. Andra släpp. Fart och stil som i första släpp. Söksformat och reviering nu bra. Thunderball är lite omogen och får svårt i den växlande vinden. Stöter fågel och går efter ett kort stycke. Tredje släpp. Ger fortsatt ett något omoget intryck. Fjärde släpp. Tröttnar något i detta släpp och lyckas tyvärr ej idag. FS. Antal släpp 4. Släpptid 50 minuter.
0 UKL

IRST CLUMME PERFECT GIRL SE16681/2018, äg för Karin Graaf, Älvdalen
Första släpp. Mycket bra fart och stil, söksformatet är godtagbart, under hennes 15 minuters släpptid ser jag henne fyra gånger. Reviering ej bedömningsbart, kontakten med förare godtagbar. Önskar bättre kontakt vilket i sin tur skulle leda till bättre söksformat. Andra släpp. Börjar detta släpp med bra kontakt första tre minuterna, sen är hon borta i stort sett resten av släppet. Tredje släpp. Vi kommer nu ut på öppen myr och vi ser då att Girl lägger upp ett fjällsök i skogen, och för att inte skapa alltför mycket hemläxa åt matte, så väljer jag att avsluta Girl. IF. Antal släpp 3. Släpptid 40 minuter. 0 UKL

EST JAKTSTORMENS C-ICESTORM SE31997/2018, äg & för Anders Skogs, Mora
Första släpp. Går i mycket bra fart, stil, söksformat, reviering och kontakt. En härlig hund som visar upp ett skogssök av yppersta kvalitet. Andra släpp är en exakt kopia av det första. Tredje släpp. I öppet myrlandskap visar Ice att hon kan anpassa söket och lägger upp ett stort fint sök på myren i mycket bra fart och stil. Fjärde släpp. Jobbar på, Ice är en stark hund, har en del markeringar, vi hör en fågel lätta i området där Ice befinner sig. En härlig unghund som tyvärr ej lyckas idag. FS. Antal släpp 4. Släpptid 50 minuter. 0 UKL

EST JENTEFJELLET’S INKA SE11714/2019, äg & för Gunno Halltorp, Malung
Första släpp. Går i mycket bra fart och stil, söksformat och reviering är bra till mycket bra. Kontakten är bra, blir borta stundtals. Andra släpp. Lika som i första vad gäller egenskaperna. Tredje släpp. Fortsätter som tidigare, önskvärt vore något bättre kontakt med föraren. Fjärde släpp. Inka är en stark tik som kämpar på, men som tyvärr ej lyckas idag. IF. Antal släpp 4. Släpptid 50 minuter. 0 UKL

GSH BOURNEFIELD PRIDE AND PREJUDICE SE19372/2017, äg & för Linda och Tony Eriksson, Falun
Första släpp. Går i bra till mycket bra fart och stil, söksformat mycket bra, reviering och kontakt bra. Önskvärt med lite större djup i slagen. Andra släpp. Fart och stil som tidigare. Visar upp ett mycket bra söksformat och reviering i tät skog. Fågel lättar i området där hunden befinner sig. Senare i släppet kort stånd, men löser självständigt ur. Tredje släpp. Kämpar fortsatt på, men ingen fågel. Fjärde släpp. Inget nytt händer i detta släpp, så tyvärr lyckas det ej idag. FS. Antal släpp 4. Släpptid 50 minuter. 0 ÖKL

GSH J ÅSHÖJDENS DIXON SE13060/2016, äg & för Anders Bohman, Säter
Första släpp. Mycket bra fart, stil, söksformat och reviering samt kontakt. Söker av den anvisade marken mycket bra tillsammans med sin förare. Andra släpp. Egenskaper som i första. Dixon visar upp ett skogssök av mycket hög kvalitet. Tredje släpp. Fortsätter sitt fina sök men inget nytt händer. Fjärde släpp. Kämpar på, men lyckas ej tyvärr idag. IF. Antal släpp 4. Släpptid 50 minuter. 0 ÖKL

Jag vill tacka MFK för förtroendet att få döma på skogsprovet i Koppången, samt deltagarna som höll humöret uppe trots den dåliga fågeltillgången, ett gäng trevliga hundar och förare som förgyllde domarens dag.
Finns inget tråkigare för en domare än att ej få dela ut några premier.
Mora 190925
Ulf Johansson
mfk_uklökl_ulf johansson 190914

MFK Orsa Koppången
UKL/ÖKL 20190915, HINSBERGET

Domare: Niklas Bodin
Mycket bra förhållanden i fantastiskt fina marker som tyvärr inte bjud på de stora mängderna fågel.

GST  JIMBALAYAS JENA SE13414/2019, äg Niklas Köhler, Hede, för Maria Köhler
Jena har ett ungdomligt sök i mycket bra fart, stil, vidd och mestadels mycket bra reviering och följsamhet. Jobbar på löpor och små står utan att finna någon fågel, har senare på dagen ett stånd där ingen är hemma. 4 släpp, 52 min, IF, 0 ukl

GSH  JIMBALAYAS GREY SCOTT SE27459/2019, äg & för Therese Jonsson, Ekshärad
Skott är mycket trevlig att se i marken som han söker av utmärkt, utnyttjar olika vindar och terräng förtjänstfullt. Det ses lätta fågel ifrån område där Scott befinner sig. Tröttnar lite mot eftermiddagen. 4 släpp, 52 min, FF, 0 ukl

IRST  FJÄLLDEMONENS ML SANSA SE16559/2018, äg & för Ingemar Berling, Färnäs
Sansa har utmärkt fart, vidd och godtagbar reviering och föjlsamhet vilket leder till att vi ibland inte vet var hon är. Vi söker henne i andra släpp, tjädertupp lättar, Sansa ses i området. Bättrar kontakten mot slutet av dagen, finner fågel i sista släpp under oklara omständigheter. 4 släpp, 52 min, FF, 0 ukl

GSH  ISLILJANS ÅBSIDIAN SE30747/2018, äg Linda Eriksson, Falun, för Tony Eriksson
Åbsidan söker med bra fart, vidd, reviering och utmärkt följsamhet, arbetar på markvittring vilket begränsar effektiviteten. Stånd, avancerar på löpa som mynnar ut i intet. Gör i sista släpp sin bästa insats för dagen.
4 släpp, 52 min, IF, 0 ukl

EST  JAKTSTORMENS C-ICESTORM SE31997/2018, äg & för Anders Skogs, Mora
Ice är en mycket bra skogsfågelhund som jagar med utmärkta egenskaper både i tät skog och på öppen myrmark. Står i första släpp ut mot myr reser på kommando och tar an löpan där orre lättar. Lugnas i flog och skott inom håll. 4 släpp, 35 min, FF, 1 ukl.

PH J CARNBRINGS TOM COLLINS SE14183/2016, äg & för Martin  Hallberg, Varnhem
Jagar i mycket bra fart, vidd, stil med bra reviering och följsamhet i växlande terräng och vindar, går stora slag på bredden vilket gör att föraren ibland kommer framför Collins i marken. Slår i tredje släpp ut över en myr och markerar (står) mot skogen på andra sidan, justerar sig varpå fågel kommer på vingarna. Lyckas tyvärr ej finna någon mer fågel. 4 släpp, 52 min, FF, 0 ökl

GST BOURNEFILD PRIDE AND PREJUDICE SE19372/17  ä/f Tony Eriksson
”Lilja” jagar med bra fart, vidd och reviering samt utmärkt följsamhet, Vänder ofta fel i vinden vilket påverkar effektiviteten och nyttjandet av marken negativt. Finner tyvärr ingen fågel under dagen. 4 släpp, 52 min, IF, 0 ökl

MFK Orsa Koppången SKL
SKL 20190915, FLICKERÅSEN
Domare:
Bengt Persson                                                                                                                              
Markledare och skytt: Anders Hedén
Mulen dag med delvis byig snurrande väst-sydvästlig vind. Stora myrmarksområden med angränsande skogholmar. Begränsad tillgång av skygga fåglar gjorde det svårt för hundarna.

IRST J HADSELÖYA'S LILLA MY SE45266/2014, äg Maria Börnmo Johansson, Mora, för Ulf Johansson                                                                         
1:a släpp. Sök i god fart och mycket god stil men blir kvar på vänster flank i skog och lämnar stor del av myr på den högra. Håller bra kontakt. 10 min. IF.  

PH J CARNBRINGS RUSTY NAIL SE14186/2016, äg & för Alexander Johansson , Åsbro 
1:a släpp. Visar ett högklassigt sök i mycket god fart, stil och format i mycket god kontakt med föraren. Blir borta i oöversiktlig skog i slutet av släppet och när vi letar går tjädertupp utan att vi ser hunden, som kommer strax efteråt längre ned under vind. Stått? 10 min. FS.

EST J BJÖRNÅNS H MONSTER SE18900/2012, äg & för Ulf Johansson, Mora  
1:a släpp. Söker i god fart och stil delvis oregelbundet möjligen pga snurrig vind. Tar kort stånd i myrkant men löser själv. Orre ses flyga från skog i riktning där Monster söker men ses ej förfölja. 10 min. FS.

PH J SE UCH TOP POINT WILTON SE21753/2016, äg & för Conny Anderson, Tärnsjö 
1:a släpp. Startar med god fart och mycket god stil och marktäckning. Håller bra kontakt och format. Har en del korta stopp. 10 min. IF.

ESH J HERRSKAPETS OUR BANDIT SE34206/2016, äg & för Marica Bladin,  Falun          
1:a släpp. Får mycket mark avsökt i mycket god fart och stil utan stopp. Täcker anvisad terräng i mycket god kontakt. 10 min. IF. 

IRST J HADSELÖYA'S AZZI SE45070/2014, äg & för Ulf Johansson, Mora                          
1:a släpp. Gör ett sök i mycket god fart, stil och format i motvind. Håller hela tiden mycket god kontakt och är förutsebar när hon återkommer i slaget. 10 min. IF.

Rangering efter första rundan: Rusty, Bandit, Azzi, Wilton, Monster, My.

Andra rundan: 15 min                                                                               

My: Går upp sig med bättre fart och reviering än i första släpp. IF.

Rusty: Fortsatt mycket bra sök. IF.                                                               

Monster: Börjar bra men blir sedan borta större delen av släppet och återkommer först på inkallningsignal vid släppets slut. IF. 

Wilton: Bättre sök med större intensitet och kontinuitet än i första släpp. Orrhöna lättar utan kontakt med hunden. FS.      

Bandit: Som tidigare mycket bra sök i medvind. Stöter orre i full fart och kan stoppas acceptabelt. FF.  

Azzi: Mycket bra sök i god kontakt. Fattar stånd. Mycket trög avance och kan ej presentera fågel. Tomstånd. IF.

Rangering efter andra rundan: Rusty, Azzi, My, Wilton, Bandit, Monster

Tredje rundan: 15 min                                                                                

My: Börjar bra men bli borta halva släpptiden innan hon tar kontakt. IF.                           

Rusty: Sök i utmärkt fart, energiskt och målmetvetet. Stramt stånd och går villigt på men får ej upp fågel. Korrigerar sig till nytt stånd. Reser villigt och precis på fågel i mycket tät skog. Tyvärr omöjligt att fälla fågel. Han är lugn i flog och skott och gör en utmärkt apport på utlagd fågel. FF.                                                                                                

Monster: Blir borta delar av släppet. Finner henne i stånd men löser självmant.                  

Wilton: Fortsatt mycket bra sök i medvind. Tar stramt stånd men löser ut för att ta nytt stånd mot vinden. Avancerar mycket trögt på upprepade kommandon och kan ej presentera fågel. Tomstånd. IF. 

Bandit: Fortsätter sitt mycket sitt mycket goda sök. IF.                              

Azzi: Håller stilen, farten och kontakten. IF.

Rangering efter tredje rundan: Rusty med fågelarbete, Azzi, Wilton, My, Bandit, Monster
På hemväg görs ett sista försök att få någon mer för fågel och placerbar.

Fjärde rundan: 10 min                                                                                                     

My: I medvind stort djup där hon blir kvar. I oavsökt terräng trampar skytten  upp orrhöna. FS.

Rusty: Går mycket bra med full kraft. Tar kort stånd som han själv löser. IF.                     

Monster: Tar stånd men tyvärr tomt. IF.                                           

Wilton: Kort stånd som han själv löser. IF.                                               

Bandit: Fortsatt mycket bra sök. IF.                                                                 

Azzi: Går mycket bra som tidigare. IF.

Dagen är till ända med en hund placerad och flera mycket goda sökare.

Resultat:
1.skl Carnbrings Rusty Nail med Cert - en klasshund.

Tack till tävlingsledning, markledare och goda deltagare för en fin dag på Koppången som kunde blivit ännu bättre med fler och mera samarbetsvilliga fåglar.          
Mora 2019-09-23
Bengt Persson

MFK SKOGSPROVET ORSA 20190915
DOMARE: NIKLAS KÖHLER

UKL
SE21485/2018 SKARPRÖETS CHEETAH, NILS G OSCARSON
Cheetah går i mycket bra fart och lätt fin stil i en vägvinnande aktion. Revierar marken på ett bra sätt under hela dagen i olika vindförhållanden. Stöter en fågel och går efter en liten bit.
Tar ett stånd och hon är lite trög att få framåt, ingen fågel kan observeras. Strax efter slutar hon jaga helt och förefaller inte må bra. EB: FS, 3 släpp totalt 55 min. 0 Ukl

SE16562/2018 FJÄLLDEMONENS ML JON SNOW, ANDERS LARSSON
Snow startar i mycket bra fart och kraftfull fin stil. Kommer in och söker stöd vid några tillfällen. Senare blir söket utmärkt och han revierar anvisad terräng i god kontakt.
Tyvärr så finner inte Snow några fåglar idag. EB: IF, 3 släpp totalt 70 min. 0 Ukl

SE21493/2018 SKARPRÖETS ORM, NILS G OSCARSON
Orm i mycket bra till bra fart och stil. Revierar huvudsakligen marken bra i lite knepiga vindförhållanden. Senare under dagen ser vi Orm i stånd. Orre lättar precist framför hunden
när vi är inom skotthåll. Orm går efter en bit i flog och skott men kallas till ordning i rimlig tid. EB: FF, 2 släpp totalt 40 min. 2 Ukl

SE56503/2017 REMKILENS W-NIKKI, ULLA HANSSON
Nikki i mycket bra fart och lätt fin stil. Hon är lite svår att hålla reda på i sid och medvind. I rmotvind revierar hon marken på ett mycket bra sätt. Har några korta markeringar som hon
löser självständigt. Senare är Nikki borta, strax efter kommer en stor ripkull flygande över oss. Vi ser Nikki i området där riporna kommer ifrån. Senare stöt på nyslagna fåglar där hon
lugnas fint. EB: FS, 3 släpp totalt 70 min. 0 Ukl

SE16558/2018 FJÄLLDEMONENS ML ARYA, MARIA BÖRNMO JOHANSSON
Arya är duktig på att anpassa söket efter terrängen, allt i mycket bra fart och fin stil. Tar ett stånd går villigt på men ingen fågel kan observeras, däremot hör vi en fågel lätta i området.
Släpps senare på nyslagna fåglar och blir lite svårstyrd. EB: FS, 3 släpp totalt 70 min. 0 Ukl

ÖKL
SE15957/2016 HÖGFJÄLLSHUNDENS WILJA, KARL LARSSON
Wilja i bra till mycket bra fart och vägvinnande aktion. Söker av anvisad terräng på ett utmärkt sätt. On är väldigt kontinuerlig och lätt att hålla reda på. I slutet av första släpp så
anar vi att hon hittat fågel. Vi går mot området där hon försvunnit, tyvärr trampar vi upp en tjäderhöna och strax därefter ser vi Wilja komma fram bakom en buske. Fortsätter sitt
utmärkta sök hela dagen utan att finna några fler fåglar. EB: FS, 3 släpp totalt 70 min. 0 Ökl

SE13060/2016 ÅSHÖJDENS DIXON, ANDERS BOHMAN
Dixon i mycket bra fart och kraftfull fin stil. Får ett besvärligt terrängområde i sitt första släpp och där önskas lite större bredd i söket. En tjäder kommer flygande utan att vi kan belasta
Dixon för det. Senare i mer överskådlig terräng söker han på ett utmärkt sätt i god kontakt med sin förare. Tar ett stånd alldeles i slutet av dagen men han hinner lösa ut innan vi kommer
fram. EB: IF, 3 släpp totalt 70 min. 0 Ökl

En fågelfattig dag i mycket fina marker. Bra hundar som verkligen gjorde allt för oss.

Björnliden 20190925
Niklas Köhler

Tillbaka till MFK's startsida