MFK's prov & utställningar 2019

  Sälen 30-31 mars (fjällprov)
  Gotland 5-6 april (fältprov)
  Herrfallet 14-16 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 31 augusti - 1 september (skogsprov)
  Orsa 14-15 september (skogsprov)
  Gotland 19-21 september (fältprov)
  Gredby 28-29 september (fältprov)
  Långtora 1-3 novmeber (fältprov)
  Trossnäs 9-10 november (fältprov)www.langtorahundochjakt.seMFK's fjällprov i Sälen 30-31 mars 2019

Blandparti 31/3
3 ukl ph Skarpröets Orm, äg/för Nils G Oscarson


MFK Sälen
Mark: Köarkärsfjället
Blandparti 2019-03-30
Domare: Ulf Johansson
Förhållanden: Gråmulet och blåsigt, fågeltillgång mycket dålig.

UKL

GST, ZETTERTJ ÄRNS GINZA, SE29747/2017 för/äg Johan Knuts
Första släpp. Bra till mycket bra fart och stil, startar lite trevande. Söksformat bra, revieringenär bra till mycket bra. Kontakten med föraren är mycket bra. Andra släpp. Går som tidigare men går upp sig vad gäller söksformat till mycket bra. Tredje släpp. Ginza går ner sig rejält i detta släpp, jagar större delen av släppet i trav och avslutas därmed. Farten är icke godtagbar. Trevlig tik som inte hade dagen idag. IF. Antal släpp 3, släpptid 40 min, 0 UKL

EST, JAKTSTORMENS C-ICESTORM, SE31997/2018, för/äg Anders Skogs
Första släpp. Startar lite trevande, bra till mycket bra fart och stil, söksformat och reviering bra. Önskar bättre kontinuitet, blir en hel del omotiverade stopp, men går upp sig i slutet av släppet. Andra släpp. Det lilla jag ser är som tidigare, hund och förare delvis ur hand. Tredje släpp. Förare och hund är nu i hand, men går ner sig i detta släpp vad gäller fart, stil, söksformat och reviering till bra. Husse får däremot mycket bra. Fjärde släpp. Lika som i tredje. Femte släpp. Ice får dela på detta släpp och får fem minuter, stöter ripa och är helt lugn i flog. Trevlig hund som säkert kommer lyckas när hon har dagen. FS. Antal släpp 5, släpptid 55 min, 0 UKL

IRST, REMKILENS W-NIKKI, SE56503/2017, för/äg Ulla Hansson
Första släpp. Bra till mycket bra fart och stil. Söksformat bra, önskas större bredd. Revieringen är bra till mycket bra. Stånd. Innan vi hinner fram gör Nikki en klassisk
tjuvresning och går efter ett kort stycke. Andra släpp. Går upp sig rejält i detta släpp. Går nu i mycket bra fart, stil, söksformat och reviering. Trevlig hund att skåda i arken. Tredje släpp. Tröttnar något i detta släpp, men Nikki kämpar på och gör sitt jobb. Fjärde släpp. Även i detta släpp kämpar Nikki släpptiden ut. Femte släpp. Nu blev det soppatorsk. Nikki parkerar men får gå tiden ut. Trevlig tik som säkert kommer ta sin premie snart. FF. Antal släpp 5, släpptid 60 min. 0 UKL

ESH, ÖSTANLINDORS INDY, SE32348/2017, för/äg Anders Hedén
Första släpp. Lite trevande start, sen går Indy i mycket bra fart, stil, söksformat och reviering. En härlig hund att skåda på fjället. Andra släpp. Börjar som han avslutade första släpp, men tröttnar något på slutet. Tredje släpp. Går ner sig ytterligare i detta släpp, går nu i godtagbar fart, stil, söksformat och reviering. Fjärde släpp. I slutet av släppet börjar det ryka ur husses öron, på grund av att Indy ej bjuder upp till dans. Föraren väljer att dra sin hund. När Indy har dagen kommer vi säkert få se en premie.
FS. Antal släpp 4, släpptid 50 min. 0 UKL

GSH, ÅSHÖJDENS MIN MIO, SE41014/2017, för/äg Anders Lundström
Första släpp. Startar trevande, går sen i bra till mycket bra fart och stil. Söksformatet bra, revieringen är bra, det blir en del sticksök, rakt ut, rakt in. Andra släpp. Vi går nu i
oöverskådlig terräng, det jag ser av Mio är lika som i första. Tredje släpp. Går ner sig något i detta släpp till bra i samtliga delmoment. Fjärde släpp, ingenting nytt händer. Femte släpp. Mio får dela detta släpp och får 5 minuter. IF. Antal släpp 5, släpptid 55 min. 0 UKL

ESH, SETTER WALLS GIRON, SE18767/2018, för/äg Lars Ström
Första släpp. Mycket bra fart, stil bra till mycket bra. Söksformat bra till mycket bra, revieringen bra, är delvis lite öppen. Andra släpp. Lika som i första, är dock borta större delen av släppet, men kommer åter inom släpptiden. Tredje släpp. Giron släpps och det är allt jag ser av honom i detta släpp, kommer ej åter innan släpptiden är slut och utgår därför. IF. Antal släpp 3, släpptid 40 min. 0 UKL

IRST, RIPFINNARENS ZV AZTA, SE27956/2018; för/äg Björn Ström
Första släpp. Azta startar med att vara väldigt nyfiken på sin partner, vilket pågår första halvan av släppet. Går sen i mycket bra fart och stil, söksformat och reviering bra till mycket bra. Avslutar släppet med några väldigt trevliga slag. Andra släpp. Går upp sig rejält i detta släpp. Går nu i mycket bra fart, stil, söksformat och reviering i härlig kontakt med sin förare. Tredje släpp. Borta en stund i början, men kommer åter och går som i andra släpp. Fjärde släpp. Azta tröttnar betydligt i detta släpp, men jobbar på släpptiden ut. En tik med lätt och trevlig aktion. IF. Antal släpp 4, släpptid 50 min. 0 UKL

GST, NOPPIKULLENS AVALONIA, SE52629/2018, för/äg Jon Eirik Stensvik
Första släpp. Härlig unghund, mycket bra fart, stil, söksformat och reviering. Det är fart och fläkt hela släppet. Andra släpp. Fortsätter precis som i första. Tredje släpp. Tröttnar något, men håller fortsatt hög klass. Fjärde släpp. Lika som tredje. Femte släpp. Avalonia får 10 min i detta släpp, stöter ripa tillsammans med partner och är helt lugn i flog. Trevlig bekantskap, denna hund kommer vi se mer av i framtiden. FS. Antal släpp 5, släpptid 60 min. 0 UKL

ÖKL

EST, DANGUNS FURIA, SE34205/2017, för/äg Björn Ström/Perka Persson
Första släpp. Detta är första gången som Furia går med denna förare, vilket syns i början på släppet. Furia letar febrilt efter en jägare i sällskapet, försöker med domaren, men får nöja sig med Björn. Mycket bra fart och stil, söksformat godtagbart till bra, borta i slutet av släppet. Revieringen är bra, bitvis öppen. Furia fattar stånd, när vi är på väg fram löser Furia ut självständigt. Andra släpp. Furia har nu förstått vem som är husse för dagen och går nu i bra till mycket bra söksformat och reviering. Fart och stil som tidigare. Tredje släpp. Fortsätter som i andra, fattar stånd, löser ut innan vi kommer upp till henne. Fjärde släpp. Soppatorsk. Avslutas efter släpptiden. IF. Antal släpp 4, släpptid 50 min. 0 ÖKL

EST, HÖGFJÄLLSHUNDENS WILJA, SE15957/2016, för/äg Karl Larsson
Första släpp. Bra till mycket bra fart, stil och söksformat. Revieringen är mycket bra. Söker av den anvisade marken på ett mycket bra sätt, vi vet hela tiden var Wilja befinner sig. Kontakten med föraren är utmärkt. Andra släpp. Ingenting nytt händer, lika som i första. Tredje släpp. Går lika som i tidigare släpp. Stånd. Innan vi kommer upp till Wilja löser hon ut och går ut i sök. Fjärde släpp. Wilja är en tik som aldrig viker ner sig, går hårt även i detta släpp, men tyvärr ingen fågel hemma. IF. Antal släpp 4, släpptid 50 min. 0 ÖKL

GST, ZETTERTJÄRNS ALIZE, SE16559/2016, för/äg Sten-Ove Medeskog
Första släpp. Mycket bra fart, stil bra till mycket bra, söksformat och reviering mycket bra. Söker av den anvisade marken på ett korrekt sätt, håller mycket bra kontakt med sin förare. Andra släpp. Börjar som i första. I sista delen av släppet tröttnar Alize och går nu i bra fart, stil, söksformat och reviering. Tredje släpp, tröttnar ytterligare i detta släpp och går nu i godtagbar fart, stil, söksformat och reviering. Fjärde släpp. Efter 5 minuter tröttnar Alize och partner fullständigt och parkerar. Avslutas därmed. IF. Antal släpp 4, släpptid 45 min. 0 ÖKL

ESH, HERRSKAPETS OUR BANDIT, SE34206/2016, för/äg Marika Bladin
Första släpp. Mycket bra fart och stil, söksformat och reviering godtagbart till bra. Visar stort intresse för partner. Bandit är ej på jakt. Andra släpp. Fart och stil lika som i första, går upp sig vad gäller söksformat och reviering till bra, är nu på jakt. Tredje släpp. Går som i andra släpp, fattar stånd, går på, men kan ej påvisa fågel. Fjärde släpp. Efter 5 minuter tröttnar Bandit och partner fullständigt och parkerar. Avslutas därmed.
IF. Antal släpp 4, släpptid 45 min. 0 ÖKL

PH, VATNSENDAS FRAKKUR, SE47435/2017, för/äg Jörgen Junkergård
Första släpp. Bra fart och stil, verkar tycka att skaren är lite otäck att springa på, sträcker ej ut galoppen. Söksformat är godtagbart, ser hunden tre gånger under släpptiden, revieringen icke bedömningsbar. Andra släpp. Fart och stil lika som i första, söksformat och reviering är nu bra. Tredje släpp. Tröttnar något i detta släpp, men kämpar på. Fjärde släpp lika som tredje. IF. Antal släpp 4, släpptid 50 min. 0 ÖKL

ESH, HÖGFJÄLLSHUNDENS VILLE, SE87474/2015, för/äg Hans Erik Larsson
Första släpp. Vi går i oöverskådlig terräng, men Ville löser detta mycket bra. Fart, stil, söksformat och reviering är mycket bra trots den svåra terrängen. Andra släpp. Går ner sig något i detta släpp, fart, stil, söksformat och reviering är nu bra till mycket bra. Tredje släpp. Går nu upp sig igen och går som i första släpp. Ville fattar stånd, men löser ur innan vi kommer fram. Fjärde släpp. Kämpar oförtrutet hela släppet, en stark hund som ej lyckas idag. IF. Antal släpp 4, släpptid 50 min. 0 Ökl

Jag vill tacka MFK för förtroendet att få döma på provet i Sälenfjällen, samt deltagarna som höll humöret uppe trots den dåliga fågeltillgången, ett gäng trevliga hundar och förare som förgyllde domarens dag.
Finns inget tråkigare för en domare än att ej få dela ut några premier.
Mora 190411
Ulf Johansson
mfk_uklökl_ulf johansson 190330

MFK Sälen
Mark: Hemfjället
Blandparti 2019-03-31
Domare: Björn Ström
Förhållanden: Hård nord västlig vind, minusgrader sol nästan hela dagen. Bra med fågel 9 hundar hade chans på fågel en del med flera chanser.

UKL
PH, Skaroröets Orm, SE21493/2018, äg/för Nils G Oscarson
1:a släpp Orm jagar i mycket bra fart /stil söksformat/reviering. Han visar visst Partnerintresse i början men han släpper det ganska omgående och börjar jaga självständigt. IF.
2-3:e släpp. Lika som i första men utan partnerintresse. IF.
4:e släpp Medvind till att börja med sidvind mot slutet.Fart/stil/söksformat mycket bra. Orm fattar stånd när förare kommer till innan resningsorder lättar ripa som förföljs
En bra bit men Orm återkommer ganska snart.FF.
4 :e släpp. Motvind. Orm jagar i bra /mycket bra fart och stil i ett bra/mycket bra söksformat. Han har ett par kontakter med partner som avbryts av förarna och hundarna fortsätter jaga var för sig. IF.Släpptid 53 min. Pris 3 UKL.

EST, Jaktstormens C-Icestorm, SE31997/2018, för/äg Anders Skogs
1:a släpp Ice jagar i bra /mycket bra fart och stil i ett bra söksformat större breddÖnskvärd. Reviering och sammarbete mycket bra.Hon visar ett visst partnerintresse i början. IF.
2:a släpp.Fart,stil,söksformat reviering lika som i första.Stånd när vi är på väg fram justerar Ice Sig lite när fåglarna börjar springa och innan vi är inom jaktbart avstånd så går riporna och Ice förföljer långt.FF.
3: och 4:e släpp lika som i 2:a släpp.IF.
5:e släpp Samma kritik som i 2:a släpp men Ice tröttnar mot slutet.IF.
6-8:e släpp. Ice går upp sig hon jagar i mycket bra fart och stil och söksformatet är bra /mycket bra.IF. Släpptid 80 min. Pris 0 UKL.

EST, Jenterfjellets Inka, SE17141/2019, för/äg Gunmo Haltorp
1:a släpp. Inka jagar i mycket bra fart/stil. Men söksformatet är ostrukturerat godtagbart/bra, vi går i fin vind men Inka slår ner i vind hela tiden och kommer upp bakom oss. Hon är borta stora delar av släppet. IF.
2:a-3:e släpp .Fart/stil lika som i föregående. Söksformat reviering bra/mycket bra, hon går upp sig. IF.
4:e släpp Motvind, sidvind mot slutet.Fart/stil söksformat reviering mycket bra FS.
5:e -7 släpp Lika som i 4:e men hon tröttnar lite i slutet av släppen. IF. Släpptid 79 min. Pris 0 UKL.

Irst, Remkilens W-Nikki, SE56503/2017, för/äg Ulla Hansso
1:a-2:a släpp . Fart/ stil söksformat bra reviering mycket bra.Större bredd önskvärd.IF.
3:e släpp, medvind. Nikki går upp sig hon jagar i mycket bra fart /stil söksformat reviering.IF
4:- 7:e släpp kritik samma som i 3:e ,tröttnar lite mot slutet av släppen. IF. Släpptid 80 min. Pris 0 UKL.

PT, Skarpröets Cheeta, SE21485/2018, för/äg Nils G Oscarson
1:a -4:e släpp . Cheeta jagar i mycket bra fart/stil/söksformat/reviering.IF.
5:e släpp. Medvind. Kritik samma som 1-4. Hon fattar stånd och när vi är på väg fram så börjar hon justera sig fint i omgångar när fåglarna går undan, men innan vi kommer inom jaktbart avstånd lättar fåglarna och hon förföljer en bit. FF.
6:e – 7:e släpp. Cheeta jagar i mycket bra fart och stil i ett mycket bra söksformat/reviering. IF. Släpptid 80 min. Pris 0 UKL.

ÖKL
Danguns Furia, SE34205/2017, för. Gunmo Haltorp, äg. Perka Persson
1:a släpp. Furia jagar i mycket bra fart och stil, hennes söksformat är mycket Bra likaså revieringen. FS.
2:a släpp. Söksformat, fart, stil rev, lika som i första. Furia fattar stånd när vi är På väg fram justerar hon sig flera ggr. Riporna förflyttar sig framför Furia och hon Följer på men innan vi är på plats så tjuvreser Furia och förföljer. Utgår. FF. Släpptid 17 min. Pris 0 ökl.

Högfjällshundens Wilja, SE15957/2016, för/äg Karl Larsson
1:a släpp. Wilja har svårt att komma igång hon har många stopp. Fart och stil Söksformat bra. FS.
2:a släpp fart, stil söksformat bra förbättrar söket mot slutet. FS.
3:e släpp, medvind. Första halvan godtagbart i samtliga kriterier förbättras till bra andra halvan. IF.
Släpp 4-5. Bra fart och stil söks format bra/mycket bra.IF.
6:e släpp. Samma kritik som släpp 4-5. Wilja fattar stånd vid resningsorder reser hon mycket försiktigt med flera stopp men det visar sig vara tomt. Utgår. IF. Släpptid 63 min.Pris 0 ÖKL.

Zettertjärns Alize, SE16559/2016, för/äg Sten-Ove Medeskog
1:a Släpp . Alice jagar i bra /mycket bra fart och stil och hon har ett mycket bra söksformat. Alice fattar stånd framför oss innan reningsorder tar Alice ett par steg, fågel lättar och Alice
förföljer långt. FF Utgår. Släpptid 7 min. Pris 0 ÖKL.

Herrskapets Our Bandit, SE34206/2016, för/äg Marika Bladin
1:a släpp. Bandit jagar i bra fart och stil han har många onödiga stopp, söksformat bra. Större bredd önskvärd. Bandit fattar stånd framför oss och när vi är på väg fram kommer Partner till. Partner sekunderar inte och kan inte stoppas när han går förbi Bandit och kör Upp ripa, båda förföljer. Utgår.FF. Släpptid 5 min Pris 0 ÖKL.

Ohlsmyrens P Abrakadabra, SE41366/2016, för/äg Peter Vikström
1:a släpp Abrakadabra jagar i mycket bra fart och stil i ett mycket bra söksformat, reviering mycket bra. Partner fattar stånd helt öppet men hon sekunderar inte. Hon går förbi stående partner och kör upp ripa som förföljs. Utgår. FS. Släpptid 5 min. Pris 0 ÖKL

Vatnsendas Frakkur, SE47435/2017, för/äg Jörgen Junkergå
1 :a släpp. Frakkur jagar i mycket bra fart och stil i ett mycket bra söks format och reviering. Tyvärr stöter Frakkur ripa lång ut och förföljer. Utgår. FF. Släpptid 7 min. Pris 0 ÖKL.

Det var ett antal hundar som hade mycket fina möjligheter till premie idag Men det var bara en hund som lyckades
Jag tackar deltagarna för en trevlig dag på fjället.
Björn Ström Malung 2/4-19

Tillbaka till MFK's startsida