MFK's prov & utställningar 2019
  Sälen 30-31 mars (fjällprov)
  Gotland 5-6 april (fältprov)
  Herrfallet 14-16 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 31 augusti - 1 september (skogsprov)
  Orsa 14-15 september (skogsprov)
  Gotland 19-21 september (fältprov)
  Gredby 28-29 september (fältprov)
  Långtora 1-3 november (fältprov)
  Trossnäs 9-10 november (fältprov)www.langtorahundochjakt.seMFK's fältprov på Gredby 28-29/9 2019

Blandparti 28/9, domare Lars Olander
2 ukl pt Vattvikens Canasta, ägare Bengt Hansson
1 ukl Hp esh Falcsagans Bullen, ägare Malin Wirf
1 ukl Hp est Lady Mary, ägare Madeleine Gustafsson
2 ukl ph Skarpröets Orm, ägare Nils G Oscarsson
2 ukl pt Skarpröets Cheeta, ägare Nils G Oscarsson
2 ukl irsh Red Garlic's Langos, ägare Agneta Andersson
1 ukl irst Ripfinnarens EP Joyce, ägare Lena & Tommy Hagerlund
1 ökl esh Falcsagans Sir Ludde, ägare Jimmy Iwung

Blandparti 29/9, domare Benny Melin
1 ukl est Lady Mary, ägare Madeleine Gustafsson
3 ukl pt Skarpröets Cheeta, ägare Nils G Oscarsson
1 ukl esh Falcsagans Bullen, ägare Malin Wirf
1 ukl Hp irst Ripfinnarens EP Joyce, ägare Lena & Tommy Hagerlund
3 ökl ph King Woodselike of Scandiaca, ägare Cerit Olsson
3 ökl irsh Overdrive Brutus, ägare Suanne JohanssonSöndagens pristagare tillsammans med domare Benny Melin & skytt Jens Wallerström


Domare Lasse Olander

Mark: Gredby
Blandparti 2019-09-28
Domare: Lars Olander
Förhållanden: Regnigt och byig vind

UKL

PT, Vattviken´s Canasta, SE29151/2018, för/äg Bengt Hansson
Startar på en stor stubb, visar bra till mycket bra fart och stil. Får kopplas när partnern fattar stånd där det drar ut på tiden. I sitt andra släpp går vi i tät terräng där Canasta jagar i bra kontakt med sin förare. Fattar stånd, avancerar och reser en fasan något oprecis, lugn i flog och skott. Avslutar dagen på stor öppen mark där formatet kunde önskas större. FF, FS 3 släpp 30min. Pris: 2 UKL

ESH, Falcsagans Bullen, SE26815/2018, för/äg Malin Wirf
Startar på en stor stubb där han visar mycket bra fart och stil, får marken avjagad i stora slag i korrekta vändningar. Fattar stånd och får stå länge innan allt är på plats, avancerar och reser en stor kull rapphöns, lugn i flog och skott. I sitt andra släpp stöter han en kull höns i fel vind och respekterar. I sitt sista släpp fattar han stånd, avancerar och reser fåglarna, respekterar på förarens tillsägelse. FF, FS 3 släpp 30min. Pris:1 UKL HP

EST, Lady Mary, SE23946/2018, för/äg Madeleine Gustafsson
Startar på en inbjudande stubbmark, fart och stil är mycket bra. Stöter en nyslagen rapphönskull och respekterar på förarens order. I nästa släpp fortsätter vi i tät terräng där hon anpassar formatet på ett jaktklokt sätt. Fattar stånd, avancerar villigt på fågel som löper undan, reser precis och är helt lung i flog och skott. Stöter en nyslagen fasan i det täta snåren och respekterar. FF, FS 3 släpp 30min. Pris: 1 UKL HP

PH, Skarpröets Orm, SE21493/2018, för/äg Nils G Oscarsson
Mycket bra fart i en kraftfull galopp, stöter en kull rapphöns vid en tät holme där han försvinner in men är strax tillbaka. Jagar sedan i bra kontakt med sin förare. I sitt andra släpp går han i en tät och oöverskådlig terräng, hittas i stånd långt ut, när vi kommer fram flyger rapphönan och Orm är helt lugn i flog och skott. Stöter senare rapphöns, som han förföljer men kallas därefter till ordning. FF,FS 3 släpp 30min. Pris: 2 UKL

PT, Skarpröets Cheeta, SE21485/2018, för/äg Nils G Oscarson
Cheeta jagar i mycket bra fart och stil. Får en stor rapphönskull på vingarna som ligger i en tätning på en skogsholme, kallas ut på fältet. I ett senare släpp fattar Cheeta stånd, avancerar villigt, reser fågeln och lugnas av föraren. Har ytterligare en fågelsituation där hon är acceptabelt lugn i flog och skott. Cheeta har ett rådjur i släppet. FF, FS 3 släpp 30 min. Pris: 2 UKL

IRSH, Red Garlic´s Langos, SE12603/2018, för/äg Agneta Andersson
På den öppna stubben visar Langos mycket bra fart och stil. Har en stöt på en rapphönskull som är nyslagen. Senare i en viltremiss fattar han stånd, avancerar, reser rapphöns och är acceptabelt lugn i flog och skott. I sitt sista släpp fattar han stånd, avancerar och reser rapphöns, lugnas av sin förare och är acceptabelt lugn i flog och skott. FF,FS 3 släpp 30min. Pris: 2 UKL

 IRST, Ripfinnarens EP Joyce, SE30938/2018, för/äg Tommy Hagerlund / Tommy o Lena Hagerlund
Startar på en inbjudande stubbmark, visar utmärkt fart och stil, jagar av den anvisade marken från kant till kant. I ett senare släpp fattar hon stånd för singelrapphöna, avancerar, reser och är helt lugn i flog och skott, apporterar den regnblöta fågeln. I sista släppet stöter Joyce en rapphönskull och går efter som belastar henne något. FF, FS 3 släpp 30min. Pris: 1 UKL

IRST, Red Garlic´s Lingon, SE12601/2018, för/äg Agneta Andersson
Startar på en inbjudande stubb, visar utmärkt fart och stil. Får marken med sig från kant till kant. Lyckas inte med fåglarna idag. FS 3 släpp 30min. Pris:0 UKL

ÖKL

PT, Södersjöns Holly, SE40038/2017, för/äg Bengt Öström
Mycket bra fart och stil, jagar av anvisad mark i stora slag. Skarpt stånd, avancerar, reser och förföljer i flog och skott. FF, FS 2 släpp 20min. Pris: 0 ÖKL

ESH, Falcsagans Sir Ludde, SE29205/2016, för/äg Jimmy Iwung
Visar ett stort format på stubben, fart och stil är mycket bra. Är påpasslig och är uppmärksam på sin förare. Avslutar dagen med att fatta stånd i hög vegetation, avancerar villigt ner i diket på rapphöns som springer undan, helt lugn i flog och skott. Får en utlagd apport som han apporterar och avlämnar korrekt. FF, FS 3 släpp 30min. Pris: 1 ÖKL

PH, King Woodwelike of Scandiaca, SE57837/2013, för/äg Berit Olsson
Startar i tät terräng, där han har många markeringar, avancerar men får ingen fågel på vingarna. På öppen mark visar King bra till mycket bra fart och stil. Avslutar med att stöta och förfölja rapphöns i en remiss.
FF, FS 2 släpp 20min. Pris: 0 ÖKL

IRSH, Overdrive Brutus, SE56207/2017, för/äg Susanne Johansson
Visar bra till mycket bra fart och stil och låter sig villigt dirigeras. Fattar stånd i viltremiss, avancerar och reser en rapphöna som skytten förtjänstfullt fäller. Brutus fallapporterar och avlämnar den till sin förare. I sitt sista släpp fattar han stånd i hög vegetation, avancerar och reser men jaktlusten tar överhand och han förföljer. FF, FS 3 släpp 30min. Pris: 0 ÖKL

IRSH, Red Garlic´s Hot Habanero, SE44818/2016 för/äg Agneta Andersson
Startar på en stubb vid holmar, Habanera skär upp vid en kohage med elstaket och tar väldigt illa vid sig när han går på tråden. I slutet av släppet visar Habanera mycket bra fart och stil. I sitt andra släpp går vi i tät terräng som han får med sig på ett jaktklokt sätt, stöter en rapphöna i dålig vind som han förföljer. FF, FS 2 släpp 20min. Pris: 0 ÖKL

EST, Vallarfjället´s C-Birk, SE21676/2016, för/äg Birgitta Winberg
Visar mycket bra fart och stil, vi finner honom i högrest stramt stånd, han avancerar, reser och förföljer. Återkommer med en rapphöna och avlämnar. FF, FS  1 släpp 10min. Pris: 0 ÖKL

Tack provledare Berit ,skytt och markledare Torbjörn och alla tappra deltagare som stod ut i regnvädret!
Hölö 2019 10 07
Lars Olander


Domare Benny Melin & skytt Jens Wallerström

MFK
Mark: Gredby. Stubbar med åkerholmar. gräsmarker med buskage och diken samt remisser.
Blandparti 2019-09-29
Domare: Benny Melin
Skytt: Jens Wallerström
Förhållanden:  Mulet med mycket svag nv vind som ökar något under dagen

UKL

EST, Lady Mary, SE23946/2018, för/äg Madeleine Gustafsson
Stubb: Mary går i mycket bra fart och stil men sänker inledningsvis huvudet och visar visst småfågelintresse. Går upp sig under släppets gång. Går med mycket bra reviering och marktäckning med några markeringar. Tar liggande stånd. Avancerar djärvt och reser precis rapphöns. Komplett lugn i flog och skott. FF. 2:a stubb: Går nu med hög intensitet och mestadels mycket bra anlagt sög i mycket god förarkontakt. Kastar sig i stånd. Avancerar djärvt på order och reser singel rapphöna. Acceptabelt lugn i fog och skott. FF. 3:e stubb. Går fortsatt med mycket bra reviering men tidvis något oregelbunden med några stopp. IF. Mary är en utmärkt fågelfinnare i den svaga vinden.
Tid 30 min. 1 UKL

Skarpröets Cheeta, SE21485/2018, för/äg Nils G Oscarsom
Stubb: Cheeta är i 1:a släpp egenrådig där stubben lämnas i det närmaste osökt till förmån för gräsmarker och buskage varför fart och stil ej kan bedömas. Stöter fasan i tätt buskage, respekterar. Senare syns flera fasaner lätta i område där Cheeta befinner sig utan situationen kan bedömas. Visar spontan sekundering. FS. 2:a stor stubb: Cheeta går här i ett mycket stort sök som blir orgelbundet med visst intresse för kantzoner. Farten och stil är mycket bra men med något kort frambensaktion. IF. 3:e i gräsmark och buskmark: Går fortsatt i dålig förarkontakt som bättras något mot slutet av släppet. Stöter fasaner utan situationen kan bedömas. Har en stånd med avance utan påvisande av vilt. Tar stånd mot mindre dike. Efter uppmaningar avancerar hon villigt och reser 2 rapphöns. Lugn i flog och skott. FF. Tid 30 min. 3 UKL

ESH, Falcsagans Bullen, SE26815/2018, för/äg Malin Wirf
Stubb med åkerholmar: Bullen går i mycket bra fart och stil med mycket bra reviering och marktäckning. Försvinner kort bakom åkerholme. IF. 2:a stubb:  Fart, stil och sök som i 1:a. Utmärkt sekundering av stående partner. 3:e och 4:e i gräsoch buskmark: Går ett välanpassat jaktsök i mycket god förarkontakt i svår terräng. Har ett stånd utan påvisande av vilt samt några omotiverade stopp. FS. 5:e stubb: Mycket bra reviering och marktäckning. Stånd. Avancerar mycket villigt och reser rapphönskull. Acceptabelt lugn i flog och skott. FF. Tid 34 min. 1 UKL

IRST, Ripfinnarens EP Joyce, SE30938/2018, för/äg Tommy Hagerlund / Tommy o Lena Hagerlund
Stubb med åkerholmar. Joyce går i mycket bra fart och stil med utmärkt reviering och marktäckning i ett stort sök i mycket bra förarkontakt. IF.  2:a stubb med åkerholmar. Går fortsatt utmärkt med hög intensitet. Blir något ensidig till vänster. Hittas i stånd. Avancerar mycket villigt och reser singel rapphöna.  Acceptabelt lugn i flog och skott. FF. 3:e stubb: Fortsatt sök av mycket hög klass utan att mattas. IF. Tid 30 min. 1 UKL HP

PH, Gamekeeper´s Rakefisk, SE29167/2018, för/äg, Agneta Andersson / Kerstina Ericsson. Fö. AA.
Stubb: Rakefisk går ett mycket stort sök i mycket bra fart och stil men helheten störs av småfågelintresse varför söket blir oregelbundet. Slår kraftigt i dike och tappar i intensitet och format.  2:a stubb med åkerholmar: Tappar i fart stil och format i detta släpp. Troligen hämmad efter kullerbyttan. 3:e och 4:e gräsmark med buskage: Rakefisk går upp sig i fart och intensitet och avsöker den svåra marken i ett välanpassat jaktsök i god kontakt med föraren. Stånd utan påvisande av vilt. Stöter kort efter rapphöna i närområdet. FS. 5:e på stubb: Går i en ansträngd aktion i ett oregelbundet sök. FS. Tid 34 min. 0 UKL

ÖKL

PH, King Woodwelike of Scndiaca (Lester), SE57837/2013, äg Berit Olsson, fö Agneta Andersson
Stubb: Lester går i bra fart och godtagbar stil i en något tung aktion med låg huvudföring och kort frambensaktion. Söket oregelbundet med omotiverade stopp. IF. 2:a Slåttervall och buskmark: Lester går upp sig något i detta släpp i både fart och stil och jagar i bra kontakt med föraren. IF. 3:e Viltremisser med bl.a. solros: Svårbedömd mark då den höga vegetationen döljer hundarna. Rapphöns lättar utan situationen kan bedömas. Stånd . Stor kull rapphöns lättar. Lester står kvar och singel rapphöna lättar då föraren är på väg upp. Lugn i flog och skott. Bra apport på utlagd fågel. FF.   Tid 28. 3 ökl

PT, Älva, SE45336/2012, för/äg Annelie Ek
Stubb: Älva går i bra fart och mycket bra stil i ett oregelbundet sök i begränsat format. IF. 2:a Stubb med åkerholmar: Går upp sig regält i detta släpp och går nu i mycket bra fart och utmärkt stil med mestadels bra reviering och marktäckning. IF. 3:e viltremisser med bl.a. solrosor. Partnern stöter rapphönskull, Älva respekterar på kommando. Tar vackert högrest stånd. Avancerar villigt på order och reser rapphönskull. Helt lugn i flog och skott. Klarar tyvärr inte att finna och apportera den fällda fågeln. FF. Tid 27 min. 0 ÖKL

PH, Södersjöns Jeff, SE40035/2017, för/äg Lars Olander
Stubb: Jeff går i utmärkt fart och stil i ett stort oregelbundet sök som störs av partner intresse. IF.
2:a Stubb med åkerholmar. Fart och stil som tidigare. Går upp sig och visar tidvis mycket bra reviering och marktäckning. IF. 3:e Viltremiss och stubb: Stort oregelbundet sök. Har ett flertal stånd och markeringar. FS. Tid 35 min. 0 ÖKL

ESH, Falcsagans Sir Ludde, SE29205/2016, för/äg Jimmy Iwung
Stubb: Ludde går i mycket bra fart och stil med tidvis mycket bra reviering och marktäckning. Söket störs av hängande partner samt lite eget partnerintresse. IF. 2:a Skumplöja: Startar med mycket bra reviering och marktäckning i mycket bra förarkontakt men blir efterhand offensiv och oregelbunden med felvändningar. IF. 3:e viltremiss och stubb. Startar med bra reviering och marktäckning på stubb. Kommer in i solrosor där han respekterar överflygande. FS. 4:e Stubb. Stort offensivt sök.
Tid 35 min. 0 ÖKL

IRSH, Overdrive Brutus, SE15620/2017, för/äg Susanne Johansson
Stubb: Brutus går i mycket bra fart och stil i ett öppet och offensivt sök gärna längs kanter. Smyger utmed dike. Stånd, följer upp och nytt stånd. Något ovillig att avancera men fasan lättar och Brutus är acceptabelt lugn i flog och skott. Utreder och ytterligare 1 fasan lättar med respekt. Apporterar utlagd fågel mycket bra. FF. 2:a skumplöja: Går nu i en tung aktion där han tappar både i fart och stil. Söket tidvis stort men oregelbundet. IF. Tid 20 min. 3 ÖKL

EST, Falcsagans Wirva, SE48146/2016, för/äg Oscar Norberg
Stubb: Wirwa startar i mycket bra fart och stil i ett sök av begränsat format men med tidvis mycket bra reviering. Mycket uppmärksam på sin förare. Fattar stånd mot dike. Löser ut och går över i sekundering. FS. 2:a Gräs och buskmark: Småskuret sök i moderat fart med många stopp.  IF. 3:e gräsmark och buskage: Fortsatt småskuret sök med flera stopp. Är för dagen allt för förarbunden. IF. Tid 25 min. 0 ÖKL

Borgeflon´s MP X-Ray, SE21197/2014, för/äg Ulf Boström
Stubb: Startar i mycket bra fart och utmärkt stil. Söket allt för egenrådigt och öppet i dålig förarkontakt. Blir borta i skogsbacke. IF Tid 10 min. 2:a gräs och buskmark: Fortsatt egenrådigt sök. Hittas i stånd. Avancerar villigt på order utan att påvisa vilt. Blir borta. Senare hörs fasan lätta utan situationen kan bedömas om Ray är i området. IF. 3:e viltremiss. Ray skär rakt fram i marken där han fattar stånd. Innan föraren hinner upp tar Ray ett par steg och fasan lättar. Respekterar. FF.
Tid 24 min. 0 ÖKL

ESH, Vallarfjället´s C-Birk, SE21676/2016, för/äg Birgitta Winberg
Stubb med åkerholmar: Birk går i mycket bra fart i mycket bra till utmärkt stil. Stort offensivt och biotopbetonat sök längs diken och kantzoner. IF. 2:a Gräs och buskmark: Stöter direkt efter släpp fasan med respekt. Har senare ett stånd han löser. Försvinner längs buskridå och fasaner lättar långt fram i marken som Birk förföljer. FS. Tid 16 min. 0 ÖKL

ESH, Herrskapets On Top Of The World (Batte), SE34204/2016, för/äg Mikael Larsson
Slåttervall med buskkanter: Batte går i mycket bra fart och stil med mycket bra reviering men i något begränsat format. Söket störs av aktiv förare. IF. 2:a Gräs och buskmark: Direkt efter släpp respekterar Batte partnerns stöt. Respekterar rådjur. Välanpassat sök i mycket bra förarkontakt. 3:e viltremiss med bl.a. solros: Svårbedömt p.g.avegetationen. Stöter rapphönskull med respekt. Senare stånd i kanten av solrosfält. Avancerar villigt på order och reser rapphönskull. Lugn i flog och skott. Vägrar apportera skadad rapphöna. (Fågeln bärgas senare). FF. Tid 28 min. 0 ÖKL

Tack till MFK och positiva provdeltagare. Tack jens för utmärkt skytte och trevlig bekantskap.
Fröjel i oktober 2019
Benny Melin

Tillbaka till MFK's startsida