MFK's prov & utställningar 2019
  Sälen 30-31 mars (fjällprov)
  Gotland 5-6 april (fältprov)
  Herrfallet 14-16 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 31 augusti - 1 september (skogsprov)
  Orsa 14-15 september (skogsprov)
  Gotland 19-21 september (fältprov)
  Gredby 28-29 september (fältprov)
  Långtora 1-3 novmeber (fältprov)
  Trossnäs 9-10 november (fältprov)www.langtorahundochjakt.seMFK's fältprov på Gotland 19-21/9 2019

1 skl Cert irst Janås Jet, ägare Camilla Paradis
2 skl esh Högfjällshundens Qurre, Lena & Tommy Hagerlund
1 ukl pt Black Luckys Jaguar, ägare Amir Saidizand
1 ukl irst Ripfinnarens EP Joyce, ägare Lena & Tommy Hagerlund
2 ukl irst Fjälldemonens ML Arya, Maria Björnmo Johansson
2 ukl est Lady Mary, ägare Madeleine Gustafsson


 

MFK Gotland
Mark: Lau
Blandparti 2019-09-19
Domare: Kjell Gustavsson
Förhållanden: Stubb- och gräsmarker, blandat med enbuskmarker. Växlande molnighet och måttlig vind.
SKL
IRST, Ripfinnarens ZM Enya, SE29352/2015, för/äg Tommy Hagerlund /Tommy o Lena Hagerlund
PT, Riddarsporrens Rietje, SE54723/2015, för/äg Björn Meijel,
PT, Tilii, SE21290/2013, för/äg Stefan Sigurdsson
IRSH, Tärnafjällens Edward av Alta, SE40809/2014, Olof Westerlund
PT, Björås Elda, Camilla Paradis, Björn Danå
IRST, Ripfinnarens ZME Peigi, SE27409/2016, För/äg Tommy Hagerlund/Tommy o Lena Hagerlund
GSH, Åshöjdens Wahlter, SE22296/2011, för/äg Jan Andersson
PH, Fugledes Tiro, SE45108/2012, för/äg Bjerke Andersson
IRSH, Heggelifjellets Messi, SE5449/2011, för/äg Kjell Bygdeståhl
PH, Ghil, SE21292/2013, för/äg Susanne Hempel
ESH, Högfjällshundens Qurre, SE55627/2012, för/äg Tommy Hagerlund/Tommy o Lena Hagerlund
PT, Top Point Kalla, SE26773/2015, för/äg Marianne Dalunde
IRST, Janås Jet, SE43217/2016, för/äg Camilla Paradis
PT, Vega, SE21291/2013, för/äg Stefan Sigurdsson
PT, Bronja, SE21289/2013, för/äg Patric Sundin
IRST, Ripfinnarens ZM Astrid, för/äg Claes Lindquist

1:a rundan 10 min
ENYA – RIETJE
Enya stöter rapphöns kort efter släpp och är alltför orolig för att få fortsätta. Utgår därmed.
Rietje har god chans för denna kull, ytterligare en höna lyfter i området där Rietje befinner sig, utan
att situationen kan bedömas. Kort släpp 2 min.

TILLI – EDWARD
Tilli går i en mycket bra fart och stil. Tar marken väl med sig. 2 stånd utan att påvisa vilt.
Edward går också i en mycket bra fart och stil. Får fasan på vingarna i täckt terräng, situationen kan ej bedömas. Bra kontakt med föraren. Har några enstaka stopp i söket.
Domaren trampar upp rapphönskull där båda hundarna sökt.
Edward över Tilli

ELDA – PEIGI
Elda går i en mycket bra fart och stil. Revierar bra i god kontakt med sin förare.
Peigi går i mycket bra fart och stil. Fattar stånd men kan ej påvisa vilt. Förmodligen har hönsen sprungit undan och Peigi fattar kort därefter stånd. Reser kort rapphönskull. Höna skadskjuts och Peigi kan tyvärr inte hitta fågeln. Vi försöker med andra hundar men ingen fågel hittas. Tyvärr för Peigi, så har hon därmed inget komplett fågelarbete.
Peigi över Elda.

WALTER – TIRO
Walter går i en mycket bra stil och farten växlar.Walter blir något trött i slutet av släppet. Bra kontakt och reviering.
Tiro går i en mycket bra fart och stil. Även han tröttnar något på slutet av släppet. Bra kontakt och reviering.
Tiro över Walter

MESSI – GHIL
Messi går i en mycket bra fart och stil. Bra reviering och god kontakt med sin förare. Tröttnar något i slutet av släppet.
Ghil går i utmärkt fart och stil. Bra reviering och format. Har några kovändningar annars håller hon fart och stil genom hela släppet.
Ghil över Messi

QUERRE – KALLE
Querre går i en mycket bra fart och stil. Stånd anmäls jag kan ej se hunden, men han löser själv innan vi kommer fram. Sekunderar ej spontant stående partner på öppen mark. Kan dock kallas in och stör ej. Gör något slag bakåt.
Kalle går i en mycket bra fart och stil i god kontakt med sin förare. Fattar stånd och avancerar på order i etapper. men kan ej påvisa vilt. Fortsätter i ett prima sök.
Kalle över Querre

VEGA – JET
Jet går i en utmärkt fart och utmärkt stil i ett stort format. Fattar ett lågt stånd för rapphönskull, honär nära hönsen och reser kort direkt och precist. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel. Håller
samma fart och stil genom hela släppet.
Vega går i en mycket bra fart och stil. Fattar stånd och reser i etapper, dock utan att kunna påvisa vilt. Möjligen att det är en sekundering av en mörkare punkt på fältet.
Jet över Vega.

BRONJA – ASTRID
Bronja går i en mycket bra fart och stil. Bra reviering i god kontakt med föraren. Stånd som hon löser ut innan vi kommer fram.
Astrid går i en mycket bra fart och stil. Täcker marken bra med sig i god kontakt med sin förare. Något tveksam sekundering (påkallad) när Bronja står.

RIETJE – PEIGI
Tar ut Rietje i ett nytt släpp i första rundan pga kort släpptid i första släpp.
Rietje går i en mycket bra fart och utmärkt stil. Täcker marken bra i god kontakt med sin förare.
Peigi blir trött i slutet av släppet och tappar tidvis fart och stil.

Rangering efter 1:a rundan
1. Jet med korrekt fågeltagning
2. Peigi med ej komplett fågelarbete
3. Ghil
4. Tiro
5. Messi
6. Bronja
7. Walter
8. Elda
9. Vega
10. Rietje
11. Kalle
12. Astri
13. Querre
14. Edward
Tilli utgår pga 2 tomstånd och missade möjligheter för både rapphönskull och fasan.
Enya har tidigare utgått pga hon är alltför orolig i en fågelsituation.

2:a rundan 10 min

EDWARD – KALLE
Edward fattar stånd och höns lyfter innan vi hinner fram. Han går upp flera fåglar och det blir alltför många outnyttjade fåglar och han utgår därmed.
Kalle fortsätter som tidigare.
Kalle över Edward

QUERRE – VEGA
Querre går som tidigare. Fattar stånd, fågeln lyfter utan resning. Apporterar korrekt.
Vega går som tidigare. Fattar stånd reser kort stor rapphönskull. En höna blir lätt skadskjuten. Lyfter åter vid apportsök och kan ej finnas igen. Så tyvärr får Vega inget komplett fågelarbete.
2 rapphöns trampas upp på marken där hundarna sökt.
Querre över Vega.

ELDA – ASTRI
Astri stöter fasan 2 gånger, där hon borde visat mer respekt och effektivitet. Utgår därmed.
Elda nyttjar ej den möjlighet till fasanerna som fanns i släppet.
Elda över Astri

WALTER – RIETJE
Walter tappar delvis revieringen. Stånd, som han löser innan vi kommer fram. Stöter rapphöna, där han borde visat bättre respekt.
Rietje går som tidigare. Visar ett stort format och håller distansen väl.
Rietje över Walter

MESSI – BRONJA
Messi är inte effektiv, stöter sammanlagt 6 rapphöns i tre omgångar.
Bronja tappar delvis söket och tappar kontinuitet. Har flera chanser på fågel.
Båda utgår.

TIRO – GHIL
Båda fortsätter som tidigare. Ghil håller fart och format bättre. Ingen fågel.
Ghil över Tiro

JET – KALLA
Jet går som tidigare. Lägger upp ett utmärkt sök framför sin förare.
Kalla går som tidigare i mycket bra sök i god kontakt med sin förare. I slutet av släppet fattar Kalla stånd. Reser på order, men kan dessvärre inte påvisa vilt.
Segraklassen avslutas därmed.

Resultat:
1. Irst Janås Jet med cert
2. Esh Högfjällshundens Qurre

Grimslöv 20190925
Kjell Gustafsson

MFK Gotland
Mark: Fröjel
Blandparti 2019-09-19
Domare: Benny Melin
Skytt: Kent Jansson
Förhållanden:  Måttlig kall nordvästlig vind. Svåra vittringsförhållanden.
Fågeltillgång: God

UKL

PT, Black Luckys Jaguar, SE22242/2018, för/äg Amir Saidizand
Släpp i gräsmark där hon anlägger ett välanpassat sök i mycket bra fart och stil med mycket bra förarkontakt. Finns chans på ett antal fasaner i släppet. FS. Visar i andra släpp på stubb mycket bra reviering och marktäckning i mycket bra fart och stil. Har ett stånd hon löser. IF 3:e släpp i gräsmark välanpassat sök. Hittas i stånd. Blir något störd av partnern men avancerar villigt och reser fasan. Lugn i flog och skott. FF. Tid 30 min. 1 UKL

PT, Fanchanna´s Fia, SE23029/2019, för/äg Lisbeth Bodén
Fia släpps i gräsmark där hon anlägger ett något oregelbundet sök i utmärkt fart och stil. Stånd hon löser. Senare i släppet stöter hon fasan i flera omgångar utan situationen kan bedömas. Även en rapphönskull ses i luften. FS. 2:a släpp på stubb stort offensivt och oregelbundet sök i utmärkt fart och stil där söket störs av småfågelintresse. IF. 3:e släpp offensivt sök . Fattar stånd mot åkerholme. Löser, nytt stånd. Reser självständigt rapphönskull och förföljer. FF. Tid 30 min. 0 UKL

IRSH, Ripfinnarens ZV Sixten, SE27951/2018, för/äg Helga Fredholm
Sixten släpps i gräsmark där han anlägger ett välanpassat jaktsök i mycket bra fart och stil med mycket bra förarkontakt. IF. 2:a släpp på stor stubb går Sixten med mycket bra reviering och marktäckning. Sekundering? IF. 3:e släpp i gräsmark bra reviering och marktäckning. Lydig. IF. Tid 30 min. 0 UKL

IRST, Ripfinnarens EP Joyce, SE30938/2018, för/äg Amir Saidizand/ Tommy o Lena Hagerlund. Förare Amir Sadizand.
Joyce släpps i gräsmark där hon anlägger ett välanpassat jaktsök i mycket bra fart och stil  i god kontakt med föraren. IF. 2:a släpp på stor stubb går Joyce i ett stort sök med mycket bra reviering och marktäckning. Stånd mot mycket tätt buskage med mycket begränsad sikt. Avancerar på order. Fasan ses lätta och Joyce visar respekt i uppflog och skott.  FF. Lydig.
Tid 20 min. 1 UKL

EST, Puk, SE48493/2018, för/äg Jonas Döl / Jonas o Marie Louise Döl
Puk släpps på stor stubb där hon anlägger ett omoget sök i förarens närhet. De gånger och sträcker ut går hon med bra fart och mycket bra stil. IF. 2:a släpp på stubb söker Puk som tidigare. Försvinner in i buskage och får fasan på vingarna som hon förföljer Går upp sig något i fart och format efter detta. Stöter senare ytterligare en fasan. Kort efter stånd där vi sett fasan landa. Avancerar något försiktigt utan att påvisa vilt. FS.  3:e släpp sök som tidigare. Partnern finner fågel. FS. Tid 30 min. 0 UKL

IRST, Fjälldemonens ML Arya, SE16558/2018, för/äg Maria Börnmo Johansson
Arya släpps på stor stubb där hon anlägger ett stort men något offensivt sök med en del felvändningar i mycket bra fart och stil. Sänker tidvis huvudet och tappar något i intensitet och fart. IF. 2:a släpp i gräsmark och skogskant går Arya välanpassat sök i god kontakt med föraren. Stöter fasan och går kort efter. Försvinner in i skogskant där hon fattar stånd. Reser djärvt och precis 2 fasaner. Acceptabelt lugn i flog och skott. FF. Tid 20 minuter. 2 UKL

PH, Kokanee´s Billy the Kid, SE13147/2019, för/äg Lisbeth Bodén
Billy släpps på stor stubb där han anlägger ett stort sök i utmärkt fart och stil med utmärkt reviering och utnyttjande av vind. IF. 2: släpp på stor stubb fartsatt utmärkt sök. Har någon markering i buskridå. FS. 3:e släpp i gräsmark fortsätter Billy som tidigare. IF.
Tid 30 min. 0 UKL

ÖKL

IRSH, Red Garlic´s Irish Pomelo, SE11112/2017, för/äg Amir Saidizand/ Susanne Johansson. Förare Amir Saidizand.
Pomelo släpps på stor stubb där han anlägger ett stort och välrevierande sök med korrekta vändningar i mycket bra fart och stil. IF. 2:a släpp på stubb startar Pomelo med bra marktäckning men försvinner ut längs dikeskant och blir borta delar av släppet. IF. 3:e släpp i gräsmark går Pomelo i god förarkontakt med bra marktäckning. Försvinner in i kant av bräske/buskage och ett flertal fasaner kommer på vingarna utan att situationen kan bedömas. FS. Tid 30 min. 0 ÖKL

EST, Björnåns Monster, SE18900/2012, för/äg Ulf Johansson
Monster släpps på stor stubb där hon anlägger ett oregelbundet sök utan egentlig reviering i mycket bra fart och stil. Bättre reviering och marktäckning önskvärd. FS. Monster är ute i ytterligare 2 släpp och sökintrycket från 1:a släpp kvarstår. IF. Tid 27 min. 0 ÖKL

EST, Hagalidens Lady Madonna, SE19488/2015, för/äg Claes Carlsson
Madonna släpps på stor stubb och gräsvall där hon anlägger ett sök av begränsat format med flertalet korta stånd och markeringar i bra fart och mycket bra stil. Tar stånd i kant av gräsvall. Avancerar i korta etapper utan att påvisa vilt. Senare nytt stånd. Avancerar på order och reser 2 fasaner. Acceptabelt lugn i flog och skott. Vägare apportera utlagd fågel. FF. Tid 8 min.       0 ÖKL

IRSH, Ripfinnarens ZM Jeager, SE29359/2015, för/äg Helga Fredholm
Jeager släpps på stor stubb där han anlägger ett stort men något oregelbundet och offensivt sök i mycket bra fart och stil. Lydig. IF.  2:a släpp på stubb och gräsmark fortsätter Jeager i ett öppet och oregelbundet sök. Vägrar sekundera. Tid 17 min. 0 ÖKL

GSH, Sansetters Together, SE21482/2016, för/äg Lena Sanfridsson
Together släpps på stor stubb där han anlägger ett utmärkt sök med utmärkt marktäckning och reviering i mycket bra fart och stil. Lydig. 2:a släpp på gräsmark och skumplöja går Together fortsatt mycket bra. Markerar utmed buskridå. Går igenom och rapphönskull lättar utan situationen kan bedömas. FS. 3:e släpp i gräsmark fortsatt bra reviering och marktäckning. Tröttas något mot slutet. FS. Tid 30 min. 0 ÖKL

EST, Vallarfjället´s C-Birk, SE21676/2016, för/äg Birgitta Winberg
Birk släpps på stor stubb och gräsvall där han anlägger ett stort sök med inledningsvis mycket bra reviering och marktäckning i mycket bara fart och stil. Har en markering och ett stånd han löser. Under släppets gång tappar han söket och går mest längs buskridåer och diken. IF.  2:a släpp på stubb och  gräsmark går Birk med bra reviering och marktäckning. Stånd. Bekasin lättar. IF. 3:e släpp på stubb går Birk fortsatt med bra marktäckning. Har några markeringar. IF. Tid 28 min. 0 ÖKL

EST, Fjälldemonens ME Tank Girl, SE20575/2016, för/äg Ulf Johansson
Girl släpps på stor stubb och slåttervall där hon anlägger ett oregelbundet sök av begränsat format i bra fart och stil med något kort frambensaktion. Tappar tidvis i intensitet. Visar spontan sekundering. Har visst småfågelintresse. IF. 2:a släpp på skumplöja och slåttervall söker Girl som tidigare. Markerar utmed buskridå. Fattar stånd. Avancerar villigt på order men kan ej påvisa vilt. Nytt stånd i kant av tätt buskage. Avancerar villigt. Rapphöna lättar. Lugn i flog och skott men vägrar apportera  utlagd fågel. FF.  Tid 28 min. 0 ÖKL

Tack till MFK för inbjudan att döma samt stort tack till provdeltagarna som med en positiv inställning såg till att det blev en trevlig dag trots lite kallt och blåsigt väder. Tack Kenta för skyttet, trevligt att se dig på prov igen.
Fröjel i september 2019
Benny Melin

MFK Gotland
Mark: Någonstans på Gotland
Blandparti 2019-09-21
Domare: Ulf Johansson
Förhållanden:  Bra väder med en vind som kastade något, mitt på dagen lite för varmt, fågeltillgång hyfsad.

UKL

EST, LADY MARY, SE23946/2018, för/äg Madeleine Gustafsson
Första släpp. Går i mycket bra fart i mycket bra till utmärkt stil. Söksformat och reviering bra till mycket bra. Ger ett ojämnt intryck, vänder fel ett antal gånger och har ett visst småfågelintresse. Andra släpp. Fart och stil är mycket bra, söksformat och reviering bra, är fortsatt ojämn vad gäller söksupplägg och nyttjande av mark. Mary fattar stånd, föraren får order om att resa, reser mycket bra, kort och precist, rapphönskull lättar alldeles framför Mary och hon är unghundslugn i flog och skott och stannar inom ett hagelhåll. En härlig unghund som idag får ett välförtjänt andra pris. FF Antal släpp 2 släpptid 20 min. 2 Ukl.

ESH, SVITJOD TOR, SE172020/2018, för/äg Daniel Gustavsson
Första släpp. Tor går i utmärkt fart i mycket bra till utmärkt stil. Söksformat och reviering bra till mycket bra, Tor är något offensiv och blir tidvis öppen i sin reviering och visar ett visst småfågelintresse. Andra släpp. Fortsätter lika som i första släpp vad gäller egenskaperna. Tredje släpp. Får gå i tung mark, men håller fortsatt hög klass på sitt sök. Fjärde släpp. Tor är en av unghundarna som jag verkligen vill se i fågel, så vi gör allt för att detta skall ske. Till slut får Tor sin chans, vi ser fasaner lätta i området där Tor befinner sig, men tyvärr så lyckas det ej idag för denna mycket trevliga unghund. FS. Antal släpp 4 släpptid 40 min 0 Ukl.

IRSH, MD´S I M LIAZ, SE32842/2018, för/äg Kjell Bygdeståhl
Går i första släpp i godtagbar till bra fart och stil i ett godtagbart söksformat. Revieringen är godtagbar till bra, större bredd och mer kontinuitet önskas. Andra släpp. I början av släppet går han upp sig något, men går ner sig något igen i sista halvan av släppet. Tredje släpp. Liaz börjar nu få slut på bränsle i värmen och jag väljer att avsluta. En trevlig hund som behöver lite mer tid på sig att mogna. FS. Antal släpp 3 släpptid 30 min 0 Ukl

IRST, RIPFINNARENS ZV MOA, SE27957/2018, för/äg Peter Eriksson
Första släpp. Moa går i mycket bra fart och stil, söksformatet är mycket bra, revieringen är bra till mycket bra, blir bitvis lite öppen i sin reviering eftersom föraren går snabbt fram i marken. Moa drar an, petar fågel och går efter ett kort stycke. Den offensiva förningen av hunden gör att föraren trampar upp en rapphönskull som Moa hade haft en utmärkt chans på. Andra släpp. Går som tidigare vad gäller fart och stil. Söksformat och reviering är nu mycket bra efter goda råd från domaren. Tredje släpp. Moa är en stark tik som kämpar på trots värmen. Fjärde släpp. Vi gör allt för att försöka få Moa i fågel ännu en gång, men lyckas ej tyvärr. En härlig hund som vi kommer få se mer av. FS Antal släpp 4 släpptid 40 min 0 Ukl

EST, PUK, SE48493/2018, för/äg Jonas Döl / Jonas o Marie Louise Döl
Puk går i första släpp i bra fart och stil, söksformat godtagbart till bra, kommer sig inte riktigt ut, större söksbredd önskas. Revieringen är godtagbar. Puk ger ett något omoget intryck och söket blir lite planlöst. Andra släpp, går som tidigare. Tredje släpp. Puk börjar få slut på bränsle i värmen, så jag väljer att avsluta. När Puk fått mogna lite är jag säker på att vi kommer att få se mer av henne. IF Antal släpp 3 släpptid 30 min 0 Ukl

IRSH, RIPFINNARENS ZV SIXTEN, SE27951/2018, för/äg Helga Fredholm
Första släpp. Sixten går i mycket bra fart och stil, söksformat bra till mycket bra, större bredd önskas. Reviering bra till mycket bra, blir delvis något öppen i sin reviering. Andra släpp är en kopia av första. Tredje släpp, trots värmen kämpar Sixten på och håller fart och stil på en hög nivå. Fjärde släpp. Vill gärna se Sixten i fågel, till slut lättar fasaner i omgångar där Sixten befinner sig, tyvärr lyckas han ej idag. En härlig unghund. FS Antal släpp 4 släpptid 40 min 0 Ukl

PT, BLACK LUCKYS NORA, SE22202/2018, för/äg Nils Ronéus
Första släpp. Går i mycket bra fart och stil, söksformat godtagbart i första halvan av släppet, hon går delvis ur hand, i andra halvan går hon i ett bra söksformat. Revieringen är godtagbar, blir alltför öppet. Andra släpp. Fart och stil som i första, går nu upp sig rejält vad gäller söksformat och reviering, är nu bra till mycket bra. Tredje släpp. En stark hund som kämpar på i värmen, husse har tyvärr en färjetid att passa, så detta blir Noras sista släpp idag. En mycket trevlig hund som vi kommer få se mer av. FS antal släpp 3 släpptid 30 min 0 Ukl

 ÖKL

IRST, TÄRNAFJÄLLENS LIXA AV STENBERGET, SE19550/2017, äg/för Lena Larsson / Patric Larsson
Första släpp. Lixa går i mycket bra fart i bra till mycket bra stil. Söksformat och reviering är bra till mycket bra. Slår bak i marken ett antal gånger. Andra släpp. Efter en kort stund fattar Lixa stånd, fågel lättar, det skjuts, Lixa går efter, tyvärr alltför långt för denna klass. En mycket trevlig hund som tyvärr ej lyckas denna dag. FF Antal släpp 2 släpptid 20 min 0 Ökl

ESH, HAGALIDENS BLACKBIRD, SE19495/2015, äg/för Claes Lindström
Första släpp. Bra fart i bra till mycket bra stil. Söksformat bra till mycket bra, större bredd önskas. Reviering bra, önskar bättre kontinuitet. Andra släpp. Går upp sig något vad gäller fart, går nu i bra till mycket bra fart. Söksformat och reviering som tidigare. Blackbird fattar stånd, föraren får order om att resa, Blackbird kan tyvärr ej påvisa fågel. Senare nytt stånd, reser mycket bra, men kan ej heller nu påvisa fågel. Föraren anmäler nytt stånd, men innan jag hinner se hunden har den löst ut. Tredje släpp. Blackbird har här flera chanser på fågel som tyvärr ej nyttjas, vilket gör att jag väljer att avsluta honom för dagen. FS Antal släpp 3 släpptid 30 min 0 Ökl

EST, VALLARFJÄLLET´S C-BIRK, SE21676/2016, för/äg Birgitta Winberg
Första släpp. Går i bra till mycket bra fart och stil, söksformat och reviering bra till mycket bra. Har ett kort stånd som han löser ur själv. Andra släpp. Fattar stånd, Birk går självständigt på och går tyvärr efter fågel och utgår. FF Antal släpp 2 släpptid 20 min 0 Ökl

IRSH, RIPFINNARENS ZM JAEGER, SE29359/2015, för/äg Helga Fredholm
Första släpp. Går i mycket bra fart och stil, söksformat bra till mycket bra. Reviering bra till mycket bra, önskvärt med bättre kontinuitet, slår bak i vind ett antal gånger. Andra släpp. Stöter fasan och går tyvärr alltför långt efter och utgår. FS Antal släpp 2 släpptid 20 min 0 Ökl

IRSH, REMKILENS LLOYD, SE15688/2015, för/äg Stefan Åkesson
Första släpp. Går i bra fart och stil, söksformat och reviering bra, önskar större format och bättre kontinuitet. I andra släpp går Lloyd som tidigare. Tredje släpp. Kort efter släpp stöter Lloyd fågel och går tyvärr alltför långt efter för denna klass. Utgår. FS Antal släpp 3 släpptid 25 min 0 Ökl

 Jag vill tacka MFK för förtroendet att få döma på underbara marker, samt deltagarna som höll humöret uppe, ett gäng trevliga hundar och förare som förgyllde domarens dag.
Tyvärr lyckades vi bara få med oss en premie hem, chanserna fanns men vi hade ej den tur som också krävs för att lyckas.
Mora 191001
Ulf Johansson
mfk_uklökl_ulf johansson 190921

Tillbaka till MFK's startsida