MFK's prov & utställningar 2019
  Sälen 30-31 mars (fjällprov)
  Gotland 5-6 april (fältprov)
  Herrfallet 14-16 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 31 augusti - 1 september (skogsprov)
  Orsa 14-15 september (skogsprov)
  Gotland 19-21 september (fältprov)
  Gredby 28-29 september (fältprov)
  Långtora 1-3 novmeber (fältprov)
  Trossnäs 9-10 november (fältprov)www.langtorahundochjakt.seMFK's fältprov på Gotland 5-6 april 2019

Segrarklass 5/4, domare Benny Melin
1 skl pt TOPP POINT HERTA, ägare & förare Mona Hammar

Blandparti 6/4, domare Lars Olander
1 Hp ukl PT MILRÖKENS RIKKI TIKKI TAVI SE36710/2017, äg & för Kenneth Persson, Lindesberg
2 ökl esh J FALCSAGANS KJAPP SE16611/2011, äg & för Inger Fredriksson, Värmdö
3 ökl esh  VALLARFJÄLLETS C-BIRK SE21676/2016, äg & för Birgitta Winberg, Aspås

Blandparti 6/4, domare Bengt Persson
2 ökl ph Tawastian Ruuti FI39269/13, ägare Esa Lappo, Finland


SKL 20190405
Domare: Benny Melin
Förhållanden: Sol med en kall ostlig/nordostlig vind. Stora fält och myrmarker.
Fågeltillgång: God

PT TOP POINT HERTA SE21747/2016, äg & för Mona Hammar, Djursholm
PT RIDDARSPORRENS RIETJE SE54723/2015, äg & för Björn Meijel, Visby
PT J TOP POINT KALLA SE26773/2015, äg Marianne Dalunde, Alunda, för
EST J SE UCH OHLSMYRENS ROSPIGA SE27403/2011, äg & för Maud Matsson, Grisslehamn
PT J CARNBRINGS PORT ELLEN SE13001/2014, äg & för Karin Thulin, Storvreta
PT J BOELSGAARD'S A BLOOM SE17825/2016, äg & för Mila Laago, Färjestaden
PT J HÖYTJÖNNA'S LUNA SE35948/2014, äg Jenny Bodell, Enköping, för Jan-Erik Bodell, Enköping
EST J LANDBORGENS MISS MARPLE SE28713/2014, äg & för Michael Lundberg,
PH J BLACK LUCKYS ZIZO SE11475/2013, äg Alireza Saidizand, Enköping, för Amir Saidizand

Top Point Herta
1 skl Top Point Herta

Carnbrings Port Ellen
Carnbrings Port Ellen

Rietje
Riddarsporrens Rietje

Första rundan 10 minuter

Ellen - Herta
Ellen går i bra till mycket bra fart och stil i ett oregelbundet sök. Inleder släppet med en del stora fina slag men efterhand blir söket småskuret och något cirklande. Visar spontan sekundering. Herta går i mycket bra fart och stil i ett stort sök med bra reviering men något offensivt. Fattar stramt stånd. Då fören kommer upp lättar rapphönspar. Herta lugn i flog och skott. Något olydig i samband med apporten men visar sedan bra apport. Herta över Ellen

Luna - Eva
Luna går i mycket bra fart och stil. Inleder med bra reviering och marktäckning men vänder fel på vänster sida. Efterhand ineffektivt sök som till stora delar förläggs i trädgård och ängsmark. Eva går i mycket bra fart och stil i ett mycket bra sök men mycket bra marktäckning men avsluta något offensivt. Eva över Luna

Rangering: Herta, Eva, Luna, Ellen

Rietje - Miss Marpel
Ritje går i mycket bra fart och stil i mycket bra reviering och marktäckning men vänder fel tidvis troligen beroende på att hon blir störd av parsläppets förares signaler. Miss Marpel går i mycket bra fart och stil men i ett allt för oregelbundet sök. Blir borta stora delar av släppet i skogsmark och får hämtas av föraren. Avslutar med att föraren anmäler stånd, men som visar sig vara sekundering av ett vitt föremål. Rietje över Miss Marpel som utgår.

Rangering: Herta, Eva, Rietje, Luna, Ellen

Piga - Zizo
Piga går i mycket bra fart och stil. Slår tillbaka i marken och förlägger större den av släppet bakom föraren. På väg tillbaka mot föraren fattar hon stånd. Vid resningsorder slår Piga ut till vänster och går i en cirkel runt fågeln och rapphönspar lättar. Skott avlossas ej. Zizo går i mycket bra fart och stil med bra reviering och marktäckning. I samma ögonblick som Zico fattar stånd lättar rapphöna utan att jaktbar situation uppnås. Respekterar. Zizo belastas ej för partnerns fågel då den låg bakom där hundarna
släpptes. Zizo över Piga som utgår.

Rangering: Herta, Zizo, Eva, Rietje, Luna, Ellen

Kalla - Ellen
Kalla går mycket bra fart och stil. Tidvis mycket bra reviering och marktäckning men söket störs av visst intresse av partnern med felvändningar som följd. Har ett flertal markeringar och kortare stånd. Avslutar med fast stånd utmed dike. Vid resningsorder vill Kalla inte avancera trots föraren uppmaningar. Tar till slut ett par steg men kan inte påvisa vilt. Ellen (släpp 2) Visar några enstaka fin slag på marken men söket störs av visst partnerintresse samt av partners upprepade stånd och markeringar som Ellen sekunderar förtjänstfull. Ellen över Kalla som utgår.

Rangering 1 Rundan. Herta med fågel, Zizo, Eva, Rietje, Luna, Ellen

Andra rundan 10 minuter

Luna - Rietje
Båda hundar går i mycket bra fart och i utmärkt stil med utmärkt marktäckning och reviering. Luna något över i format. Luna över Rietje

Eva - Zizo
Eva startar offensivit men kallas till ordning och går sedan i ett mycket bra sök med mycket bra reviering och marktäckning. Zizo fortsätter i mycket bra fart och stil med tidvis i ett något oregelbundet sök. Har en markering han löser. Mattas något i slutet av släppet. Eva över Zizo

Rangering: Luna, Ritetje, Eva, Zizo, Ellen

Herta - Zizo
Herta går fortsatt i mycket bra fart och stil i ett stort sök med bra reviering med något offensivt. Har ett flertal korta stånd och markeringar. Zizo (släpp 3) fart och stil som tidigare. Söker i detta släpp jaktligt längs diken och kanter. Något bättre reviering på fältet önskvärt. Fattar stånd i kanten av dike. Rapphönspar lättar i samband med resningsorder. Zizo komplett lugn i flog och skott och gör en mycket bra apport. Senare i släppet försvinner Zizo utmed ett dike med mindre buskage, Partnern försvinner i samma område. På väg fram ses rapphönspar i luften och Zizo är allt för orolig. Herta över Zizo som utgår

Rangering 2 rundan; Herta med fågel, Luna, Rietje, Eva,Zizo, Ellen

Tredje rundan 10 min

Eva - Ritje.
Båda hundar visar utmärkt reviering och marktäckning i mycket bra fart och stil. Eva fattar stånd. Rietje går allt för nära innan föraren kan blåsa fast henne i sekundering. Eva som blir provocerad löser och båda
hundarna är i rörelse. Rapphönspar lättar i närområdet. Eva över Rietje som utgår.

Ellen -Luna
Ellen går i ett sök av mindre format med något låg huvud. Har ett stånd med villig avance men kan ej påvisa vilt. Luna inleder släppet i ett utmärkt sök men går sig varm och försvinner ur marken. Båda utgår.
Herta - Eva

Herta visar i detta släpp ett mycket bra sök och håller fart och stil dagen ut. Eva går i ett utmärkt sök med utmärkt reviering och marktäckning. Håller fart och still dagen ut. Eva över Herta

Tydligen mycket svåra vittringsförhållanden då hundarna hade svårt att klara fåglarna vilket resulterar i endast 1 placerad hund i denna segrarklass.

1 skl Topp point Herta. Fågelarbete utan resning samt lite minus på söket.

Tack MFK för förtroendet att döma. Stort tack till sportsliga hundförare som fick njuta i vårsolen och svåra vilda rapphöns.
Fröjel i april 2019
Benny Melin

UKL/ÖKL 20190405
Domare: Bengt Persson
Förutsättningar: Kall stadig ostlig vind på fm. Soligt och varmare på em. Erfarna markledare förutspådde svåra förhållande pga den kalla ostliga vinden.

UKL

PT MILRÖKENS REMBS GIOIA SE36711/2017, äg & för Marianne Hamilton, Stockholm
Går i mycket god fart och stil med något oregelbundet öppet sök i första släpp. I följande släpp revierande sök med mycket bra fart och format i såväl med- som motvind. Chans på fågel i andra släpp som stöts av partner. Finner henne senare i stånd men vi hinner tyvärr inte fram innan hon tjuvreser. Kan stoppas inom acceptabelt avstånd. Mycket lovande tik söksmässigt. 4 släpp med 40 min totaltid. 0.ukl

PT RIKKI TIKKI TAVI SE36710/2017, äg & för Kenneth Persson, Lindesberg
Startar med ett oregelbundet sök med mycket god fart, stil och format i första släpp. I de två följande visar hon litet aggressiva tendenser då hon söker upp partnern och markerar med morrning. Inget allvarligt inträffar men hon blir mycket hämmad i sitt sök både i intensitet och format och avslutas. 3 släpp med 30 min totaltid. 0.ukl

PH SÖDERSJÖNS JEFF SE40036/2017, äg & för Lars Olander, Hölö
Kraftfull hund med sök i mycket god fart, stil, fart och marktäckning i olika vindriktningar. Visar respekt för kaniner. Tar ett osäkert stånd i första släpp och vill till en början inte avancera. Löser sedan själv utan att visa fågel. Stöter parhöns tillsammans med partner i fjärde släpp och kan stoppas. Stöter sedan singelhöna med måttlig eftergång. Mycket intressant hanhund som inte lyckas med fåglarna idag. 5 släpp med 45 min totaltid. 0.ukl

IRSH MALSTABODARNAS STAR SE54597/2017, äg & för Claes Kennedy, Örsundsbro
Energisk hanhund med mycket jaktlust som under dagen går fyra släpp i mycket god fart och tidvis stort format. Söksupplägget störs ibland av intresse för kaniner. Tyvärr kommer han inte för fågel. 4 släpp med 40 min totaltid. 0.ukl

EST LADY MARY SE23946/2018, äg & för Madeleine Gustafsson, Johanneshov
Oregelbundet och öppet sök i början av dagen men går med mycket god fart, stil och format. Stöter parhöns och kan ej stoppas. Bättre strukturerat sök i senare släpp och har bra kontakt med sin förare. Mattas något i sista släpp då partner finner fågel. 4 släpp med 40 min totaltid. 0.ukl

PT ANNEBORGS KATJA SE43826/2017, äg & för Nils Kinck, Uppsala
Har ett välrevierat sök i mycket god fart, stil och format mot vinden. Enstaka stopp som hon löser själv. Även bra medvindssök om än något öppet. Stöter parhöns med partner och respekterar på kommando. Partner stöter ytterligare en fågel i släppet. Hela tiden god förarkontakt. 5 släpp med 45 min totaltid. 0.ukl

ÖKL

PH TAWASTIAN RUUTI FI39269/13, äg & för Esa Lahdensuo, Lappo, Finland
Startar på stor stubb med perfekt reviering i mycket god fart, stil och tar fältet från kant till kant. Jagar kontinuerligt och i god kontakt. Sämre reviering i andra släpp då han söker mera längs diken. Tar stånd vid dike men löser själv. Ytterligare två släpp med mycket bra sök men finner tyvärr ingen fågel. 4 släpp med 40 min totaltid. 0.ökl

PT BARENTSVIDDAS SANSA SE40783/2017, äg & för Jenny Bodell, Enköping
Går ut med mycket god fart, stil och format i något oregelbundet sök. Blir kvar på vänster flank vid dike med högt gräs men kommer åter. Gör nytt slag till diket och kommer med två rådjur som förföljs alltför långt. Utgår. 1 släpp med 10 min totaltid. 0.ökl

PH VIIJÄGARENS CALLISTO GLIM SE5367672012, äg Lars Olander, Hölö, för Eva-Mia Sjölin
Söker i fyra släpp i lång vägvinnande galopp med mycket god stil och mycket bra format. Jagar med sin förare. Har ett stånd som han självmant löser. Håller hela dagen utan att mattas men får ingen fågelkontakt. 4 släpp med 40 min totaltid. 0.ökl

PH BORGEFLON’S MP X-RAY SE21197/2014, äg & för Ulf Boström, Strängnäs
Startar med stort öppet och offensivt sök i god fart och stil. Önskas bättre förarkontakt. I andra släpp söker han främst i utkanter av fält och är svårstyrd. Respekterar överflygande rapphöna som stöts av partner. Betydligt bättre sök i medvind och avslutande motvindssläpp. Får ingen egen fågelkontakt. 4 släpp med 40 min totaltid. 0.ökl

EST LANDBORGENS MISS MONEYPENNY SE2871472014, äg & för Kerstin Weibull
I första släpp öppet oregelbundet sök i mycket god fart och stil. Drivs framåt genom mycket aktiv dirigering av föraren. I andra släpp betydligt bättre reviering utan förarstöd. Fortsätter mycket bra sök och i god kontakt i återstående två släpp. Har ett kort stånd som hon själv löser. 4 släpp med 40 min totaltid. 0.ök

ESH VALLARFJÄLLET’S C-BIRK SE21676/2016, äg & för Birgitta Winberg, Aspås
Sök i mycket bra fart och stil och bra format, ibland något öppet. Håller bra kontakt. Fortsätter så i andra släpp där han kommer in i tätt buskage där jag hör men inte ser honom. Ut kommer singelfågel och jag ser ingen eftergång. I sista släpp går han förbi stående partner och kan inte stoppas. Utgår. 3 släpp med 30 min totaltid. 0.ökl

PT VIIJÄGARENS GILDA SE21488/2016, äg & för Eva Foremar, Hallstavik
Startar i god fart och mycket god stil ett något oregelbundet sök med en del felvändningar. Söket blir allt bättre och är i senare släpp mycket bra både med och mot vinden. Håller fin kontakt och mycket bra format. Tar ett kaststånd i sista släpp, reser bra men tyvärr finns ingen fågel. Blir under dagen mycket bra söksmässigt i sin första provstart! 4 släpp med 40 min totaltid.

ESH FALCSAGANS KJAPP SE16611/2011, äg & för Inger Fredriksson, Värmdö
Första släpp i mycket god fart och stil men delvis öppet och offensivt fram i vinden. Håller bra kontakt med hjälp av förarens pipa. I medvind bättre kontinuitet och marktäckning men önskas då större djup. Tar stånd som han själv löser. I tredje släpp mycket bra sök och tar stånd vid dike, först med rörlig svans men efter litet korrigering fast stånd. Partnern går förbi och Kjapp reser på order men det är tomt. Får idag ingen kontakt med fågel. 4 släpp med 40 min totaltid. 0.ökl

Stort tack för en fin, men till synes fågelfattig dag på vackra Gotland. Tack till erfarna markledare Sigge, Erik och Stefan som tyvärr hade rätt i sin spådom, att hönsen håller sig undan i kall ostlig vind. Naturligtvis tack till tävlingsledning och trevliga deltagare i partiet.
Välkomna tillbaka med förhoppningsvis bättre lycka!
Mora i slutet av april
Bengt Persson

MFK  Gotland 20190406
UKL/ÖKL

Domare: Lars Olander
Kall ostlig vind. 

UKL
PT  MILRÖKENS REMBS GIOIA SE36711/2017, äg & för Marianne Hamilton, Stockholm Gioia visar mycket bra fart och stil, drar an på nyslagna rapphöns som lättar och som hon respekterar.Anpassar formatet bra efter terrängen. Stånd för kanin som hon kör upp. Stöt på rapphönspar vid två tillfällen där hon respekterar. Avslutar dagen med en kort hartur. EB: FF,FS 4 släpp 40 min. Pris: 0 UKL

PT  LADY MARY SE23946/2018, äg & för Madeleine Gustafsson, Johanneshov
Mary får marken väl avsökt i mycket bra fart och stil. Har en bra chans på nyslagna rapphöns i ett besvärligt bräske, hon är alltför orutinerad för att komma åt rapphönsen.Hon är slitstark och söker i slutet av dagen alltför öppet. EB: FS 5 släpp 50min Pris: 0 UKL

PT  Milrökens rikki tikki tavi SE36710/2017, äg & för Kenneth Persson, Lindesberg
Jagar i mycket bra kontakt med sin förare, farten och stilen är mycket bra. Har chans på nyslaget rapphönspar i besvärligt bräske. Föraren för sin hund jaktklokt vilket leder till en bra jaktsituation. Tikki fattar stånd , avancerar och reser precis på hönsen. Lugn i flog och skott. Välförd. EB: FF,FS 3 släpp 30min. Pris: 1 HP UKL

PT  VIIJÄGARENS SUPER-NOVA SE25085/2018, äg & för Jan-Erik Bodell, Enköping
Nova är följsam och visar ett bra format i god kontakt med sin förare. Fart och stil är mycket bra.Ett par rapphöns finns i ett av släppen. Nova lyckas inte med fåglarna idag. EB: FS 4 släpp 40 min. Pris: 0 UKL ÖKL

ESH J FALCSAGANS KJAPP SE16611/2011, äg & för Inger Fredriksson, Värmdö
Visar mycket bra fart och stil. Håller bra kontakt i relativt tät enbuskterräng. Blir borta en stund och vi finner honom i skarpt stånd. Vi skyndar till och när vi kommer fram så lättar hönsen. Kjapp lugnas av sin förare, får en utlagd apportfågel som han apporterar bra och avlämnar korrekt. EB: FF 3släpp 30 min Pris: 2 ÖKL

PT  VIIJÄGARENS GLORY SE21487/2016, äg & för Jenny Bodell, Enköping
Jagar i bra kontakt och visar mycket bra fart och stil. Vi ser fåglar flyga och hon stoppas av föraren. Vi går i mark med tätt enbuskbestånd, hon skär ut i marken och fattar stånd långt ut. Partnern kommer till i den täta terrängen och det blir allt för oroligt och hönsen kommer på vingarna där Glory blir hårt provocerad. Glory har gått många släpp idag och visar sig slitstark men lyckas inte med de svåra rapphönsen idag. EB: FS,FF 7 släpp 70 min. Pris: 0 ÖKL

ESH  VALLARFJÄLLET'S C-BIRK SE21676/2016, äg & för Birgitta Winberg, Aspås
Birk startar i något oöverskådlig mark, han fattar stånd som han själv löser. Senare på dagen får han en inbjudande stor vall där han visar mycket bra fart och stil. Fattar ett skarpt och stilfullt stånd långt ut, vi skyndar till och rapphönsen har sprungit undan och kommer på vingarna när vi kommer fram. Han är helt lugn i flog och skott. Får en utlagd apport där han först missuppfattar situationen och avlämna sedan korrekt,
avlutar släppet i hög fart i medvind där han stöter rapphönspar, föraren gör sitt bästa och får stopp på honom. EB: FF.FS 2 släpp 20 min. Pris: 3 ÖKL

PT TOP POINT HERA SE21748/2018, äg &för Mona Hammar, Djursholm
Mycket bra fart och stil, visar spontan sekundering. Avslutar dagen i tät strandmark där hon har otur att komma på stående partner utan ha chans att sekundera där situationen blir alltför orolig och Hera utgår. EB:FS 2 släpp 20min Pris: 0 ÖKL
  
EST  LANDBORGENS MISS MONEYPENNY SE28714/2014, äg & för Kerstin Weibull
Penny jagar i ett stort format i mycket bra fart och stil. Stöter ett rapphönspar och respekterar. Fattar stånd i mindre vassrugge långt ut, partnern kommer till och kör upp rapphönsparet, Penny respekterar. Fortsätter hela dagen i bra format, hon är slitstark och välförd. EB: FF,FS 6 släpp 60min. Pris:0 ÖKL

PT  BARENTSVIDDAS SANSA SE40783/2017, äg & för Jenny Bodell, Enköping
Uppmärksam på sin förare, visar mycket bra fart och stil. Går på den stående partnern, går förbi och kör upp rapphönsparet och förföljer. EB: FS 1 släpp 10 min Pris: 0 ÖKL

Tack MFK för ett trevligt domaruppdrag, Björn och Erik som markledare.
Hölö 2019 04 20
Lars Olander

UKL/ÖKL 20190406
Domare: Bengt Persson
Förutsättningar: Fortsatt kylig ostlig vind men temperaturen har stigit sedan gårdagen och
vinden har avtagit. Eftermiddagen ser lovande ut.

UKL

PT ANNEBORGS KATJA SE43826/2017, äg & för Nils Kinck, Uppsala
Startar i mycket god fart, stil och format. Täcker sin mark men kontinuiteten störs av intresse för markvittring. Sänker fart och format i slutet av släppet. I följande släpp god fart och mycket bra reviering men en del stopp. I tredje släpp chans på fågel i som tas av partner. Bättre fart igen i slutet av dagen. Kommer ej för fågel. 4 släpp med 35 min totaltid. 0.ukl

IRSH MALSTABODARNAS STAR SE54597/2017, äg & för Claes Kennedy, Örsundsbro
Försvinner direkt i första släpp ut i tät terräng och återkommer först vid släppets slut. I nästa släpp energiskt sök i mycket hög fart, god stil och rejält format men delvis öppet. Partner hänger och båda stöter parhöns med måttlig eftergång. Föraren trampar dessutom upp singelfågel. Kommer ut ur skog, tar sig upp i vind på fält och fattar kort stånd vid dike. Tar några steg och stöter parhöns med respekt innan vi kommer in på jaktbart avstånd. Går friskt i sista släpp och stöter rapphönskull med ohejdad eftergång. Finner fågel vid flera tillfällen men klarar ännu inte behandlingen av dem. 4 släpp med 35 min totaltid. 0.ukl

PT TOP POINT TUMMELISA SE21482/2018, äg & för Eva Foremar, Hallstavik
Börjar bra med god fart och lätt, fin stil och gör ett par bra slag. Tappar sedan fokus och ägnar sig åt gräsätande. Bättre fart i nästa släpp men är osjälvständig och följer partnern. Så småningom eget sök men är inte klart fokuserad. Får en chans till och hänger delvis på partnern. I högt gräs stöts liten kull och hon blir kvar i området. Liten snärtig tik som är omogen och ännu inte förstått spelet fullt ut. 3 släpp med 30 min totaltid. 0.ukl

PH PELTOLUUVIN PICASSO FI38934/18, äg & förAntti Keskikangas, Rintakangas, Finland
Gör ett par slag utan struktur i god fart och stil men slutar sedan jaga i första släpp och äter i stället gräs. Får en chans till och hänger då partnern, stöter parhöns och förföljer måttligt långt. Visar något av eget sök i slutet av släppet men han är alltför ofokuserad och osjälvständig. Föraren vill dra sin hund vilket medges. 2 släpp med 20 min totaltid. 0.ukl

ÖKL

PT J TOP POINT KALLA SE26773/2015, äg & för Marianne Dalunde, Alunda
Söker i mycket god fart och stil med stort format. Revierar anvisad terräng mycket bra och håller fin kontakt. Tar stånd men löser själv innan vi hinner fram. Stöter singelfågel i slutet av andra släpp, fortsätter slaget och förföljer ej fågeln. Ytterligare tre singelhönor stöts av partnern i samma släpp. 2 släpp med 25 min totaltid. 0.ökl

PT BLACK LUCKYS JAGUAR SE22242/2018, äg & för Amir Saidizand, Enköping
I första släpp revierar hon mycket bra i mycket god fart, stil och format. Sekunderar spontant stående partner. Stoppas senare vid partners stånd för beckasin. Går fortsatt mycket bra i tredje släpp då partner stöter parhöns. Visar påkallad sekundering i samband med parners fågelsituation. Håller farten dagen ut. 4 släpp med totaltid 40 min. 0.ökl

PT J CARBRINGS PORT ELLEN SE13001/2014, äg & för Karin Thulin, Storvreta
Startar dagen i mycket god stil och bra fart. Bra söksbredd och håller fin kontakt. Fortsätter så i tre släpp. I slutet av det sista markerar hon kraftigt för markvittring och har korta stånd som hon löser. Kommer så helt nära stenmur och stöter rapphönspar som ligger i lä för muren. Respekterar på kommando fåglarna i uppfloget. 3 släpp med 35 min totaltid. 0.ökl

PT VIIJÄGARENS GILDA SE21488/2016, äg & för Eva Foremar, Hallstavik
Visar ett något oregelbundet sök till en början men håller mycket god fart och stil. Bättre sök i andra släpp där hon försvinner in i backe med högt gräs och blir kvar där. Partnern kommer till och ut kommer rapphöna. Ser ej vad som händer. Senare stöter partnern parhöns med respekt. Gilda avslutar med att resa hare och förföljer långt med klingande skall! 2 släpp med 25 min totaltid. 0.ökl

PH J VIIJÄGARENS CALLISTO GLIM SE53676/2012, äg Lars Olander, Hölö, för Eva-Mia Sjölin
Revierande sök med mycket god stil och god fart i första släpp. Bättre fart och format med långsträckt galopp i andra släpp där han på kort tid stöter tre singelfåglar i högt gräs längs dike, två i till synes bra vind och en i medvind. Är lugn i uppflogen vid alla tillfällen. I släppet finns ytterligare en fågel som stöts av partnern. Glim har haft sina chanser men ej lyckats idag. 2 släpp med 25 min totaltid. 0.ökl

PH TAWASTIAN RUUTI FI39269/13, äg & för Esa Lahdensuo, Lappo, Finland
Går med mycket god fart och stil och ordentligt format. Något öppet sök med tidvis för stort djup i slagen. Tar stånd och reser villigt beckasin. Stöter parhöns på öppen åker och respekterar på kommando. Fortsätter och tar nytt stramt stånd vid dike och korrigerar sig litet medan vi är på väg fram. Reser parhöns villigt och precis. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd rapphöna som han lägger ned ett par gånger och han vill ogärna lämna den ifrån sig. Rejäl pointer som får mycket mark avsökt men litet minus på sök och apport. 3 släpp med 30 min totaltid. 2.ökl

IRSH RED GARLIC’S POMELO SE1112/2017, äg Susanne Johansson, Flen, för Amir Sandizand
Täcker sin terräng med ett välrevierat sök i mycket god fart och stil till en början. Blir borta några minuter men återkommer för att mot slutet av släppet dra upp långt i vind. Stöter två par rapphöns långt fram och det är svårt att värdera detaljer. Uppenbart svår att kalla in henne. I senare släpp mycket bra sök men ingen fågelkontakt. Hon har haft ett par chanser på fågel men ej lyckats. 2 släpp med 25 min totaltid. 0.ökl

EST HERRSKAPETS OUR RED ROSE SE34207/2016, äg & för Claes Kennedy
I första släpp sök i mycket god fart, stil och formad och med god kontakt. Partnern har två stötar. Går in i backe dit ny partner försvunnit och ut kommer singelfågel. Vad som händer kan ej bedömas. Markerar kraftigt längre fram och på väg upp i stånd när parhöns går och Rose förhåller sig lugn. Har chans på parhöns i följande släpp men de stöts av partnern. Hon har idag haft flera möjligheter till fågelarbete. 4 släpp med 45 min totaltid.

Stort tack för en ännu bättre dag än igår på härliga Gotland. Soligt och varmare väder och bra med rapphöns, som hittades inte minst tack vare professionelle markledaren Benny M. Ökl- hundarna hade enomgående hög sökskvalitet men svårare att klara hönsen. En helt fantastisk avslutning av dagen med flera släpp mot den dalande solen på strandängarna ner mot havet!
Mora i slutet av april
Bengt Persson

Tillbaka till MFK's startsida