MFK's prov & utställningar 2018

  Långtora 6-8 april (fältprov)
  Sälen 28-29 april (fjällprov)
  Herrfallet 16-17 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 1-2 september (skogsprov)
  Sälen 8-9 september (fältprov)
  Arboga 15-17 september (fältprov)
  Långtora 20 september (fältprov)
  Gotland 1-2 oktober (fältprov)
  Långtora 17 oktober (fältprov)
  Långtora 26-28 oktober (fältprov)
  Trossnäs 17-18 november (fältprov)
www.langtorahundochjakt.se

if-logo.gif
Kjell-Åke Gerdin med sina pristagare Micke Larsson & Yarrak 3 ökl, Erik Larsson med Fräzig 1 ukl och Johan Knuts med Ginza 1 ukl.

MFK´s skogsprov i Älvdalen 1-2 september 2018

1/9 Parti 1 Domare Nils G Oscarsson
3 ökl VP ph Top Point Wilton, ägare Conny Andersson

1/9 Parti 2 Domare Kjell-Åke Gerdin
1 ukl gsh Zettertjärns Fräsig, ägare Erik Larsson
1 ukl gst Zettertjärns Ginza, ägare Johan Knuts
3 ökl gsh Isliljans Yarrak, ägare Mikael Larsson

2/9 Parti 3 Domare Kjell-Åke Gerdin
2 ukl gsh Zettertjärns Fräzig, ägare Erik Larsson
1 ökl VP gst Zettertjärns Snella, ägare Fredrik Kjaerstad
3 ökl pt Av Rabbelugn Unni, ägare Ferdrik Nyström

2/9 Parti 4 Domare Björn Ström
2 ukl gst Zettertjärns Ginza, ägare Johan Knuts


Johan Knuts med Ginza 1 ukl & 2 ukl. Foto Mikael Larsson

 MFKs SKOGSPROV 1 SEPTEMBER ÄLVDALEN
Domare: Kjell Åke Gerdin
Markledare: Mikael Larsson
Blandparti: UKL/ÖKL 2018 09 01
Förhållanden: Svag vind som ständigt växlade riktning. Mestadels sol under dagen och lite för varmt. Mycket bra fågeltillgång.

UKL
GSH Zettertjärns Fräzig SE22989/2017, ägare och förare Erik Larsson, Sälen
Fräsig jagar av myr med kanter i mycket bra fart, stil och intensitet i ett sök med utmärkt reviering, djup och söksbredd i bra samarbete med sin förare. Blir borta och vi letar en kort stund innan föraren
anmäler stånd men tyvärr lättar orrarna innan vi är på jaktbart anstånd.Fräzig bekräftar senare sitt fina söksintryck och visar upp ett utmärkt samarbete. Jobbar intensivt på löpor som han reder ut
självständigt på ett bra sätt. Senare hörs fågel lätta i område där han befinner sig utan att situationen kan bedömas. Hittas i stilfullt stånd, reser villigt och precist en orrhöna och samtidigt lättar två ripor
vid sidan om hunden. Fräzig går efter en bit i flog och skott men roas av sin förare. En lovande och stark hanhund som vi säkert kommer att få höra mer av i framtiden. FF, totalt 47 min, 3 släpp, 1 UKL.

IRST Remkilens W-Nikki SE56503/2017, ägare och förare Ulla Hansson, Mora
Nikki går i utmärkt fart och mycket bra stil med utmärkt jaktlust i ett sök med utmärkt söksbredd, reviering och samarbete. Blir borta en stund men kommer åter. Strax efter hörs ripa lätta och när vi
kommer till ses hon jobba intensivt i området men utan resultat. Fortsätter senare sitt fina sök ute på stor myr och täcker marken utmärkt. Tar stånd vid myrkant men löser ut själv strax innan vi kommer
fram. Nytt stånd, avancerar villigt utan resultat. Nikki går ner i sluttning och strax efter kommer en ripa med henne bakom men hon avbryter på förarens kommando. Senare ses tjädrar lätta, delvis från
träd ute på myr där hon befinner sig. Senare nytt stånd, avancerar i omgångar och fågel lättar men tyvärr utanför jaktbart avstånd. En härlig lovande tik som tyvärr inte lyckades idag. FF, totalt 70 min, 4
släpp, 0 UKL.

GST Zettertjärns Ginza SE29747/2017, ägare och förare Johan Knuts, Malung
Jagar hela dagen i mycket bra fart och utmärkt stil med mycket bra intensitet i ett sök med utmärkt bredd och djup. Hanterar olika biotoper och vindriktningar på ett utmärkt sätt. Stöter senare ripa i
omgångar och förföljer friskt innan hon kommer åter och har några kraftiga markeringar men ingen fågel ligger kvar. I slutet av dagen blir hon borta men hittas i ett stramt stilfullt stånd. Reser villigt och
precist en orrtupp. Skott avlossas och Ginza respekterar fint på förarens kommando. En lovande tik som avslutade dagen med ett högklassigt fågelarbete. FF, totalt 65 min, 4 släpp, 1 UKL.

ÖKL
ESH Herrskapets Our Bandit SE34206/2016, ägare och förare Marica Bladin, Falun
Milton går i mycket bra fart, stil och intensitet i ett sök med utmärkt söksbredd och reviering i utmärkt samarbete med sin förare. I svag medvind släpper han ut sig mycket bra och jagar sig tillbaka på ett imponerande sätt. Hittas senare i stånd, reser villigt men utan resultat. Jagar sig uppför sluttning och försvinner över en kant och blir borta. Vi går upp för att leta honom och en höna lättar framför oss varefter Milton dyker upp. Fortsätter sitt fina sök och i slutet av släpper kommer en ripa flygande, tyvärr med Milton bakom. Utgår. En kraftfull hanhund som inte lyckades idag. FF, totalt 50 min, 3 släpp, 0 ÖKL.

GSH Isliljans Yarrak SE41468/2012, ägare och förare Mikael Larsson, Hofors
Yarrak jagar i bra till mycket bra fart och stil med mycket bra jaktlust. Får med sig marken i ett sök med utmärkt bredd, djup och samarbete med sin förare. Senare tappar han en del i värmen och jagar i bra fart och intensitet. Tar ett stånd som han löser ut självständigt innan vi kommer fram till honom. Senare nytt stilfullt stånd, reser precist och villigt en orre, skott avlossas i luften och Yarrak förföljer en liten bit innan han låter sig roas. Apport läggs ut och han utför en godkänd apport. En kraftfull hund som idag skapade en fin jaktbar situation. FF, totalt 36 min, 3 släpp, 3 ÖKL.

GST Zettertjärns Snella SE32709/2012ägare och förare Fredrik Kjaerstad, Karlstad
Jagar hela dagen med mycket bra fart, stil och intensitet. Till en början visar hon upp ett sök med utmärkt bredd, reviering och samarbete men efterhand så blir söket något öppet och egenrådigt. Senare hörs fågel lätta från området där hon befinner sig utan att det kan bedömas. I sitt sista släpp väljer föraren att hålla in formatet på henne med hjälp av visselsignaler och då söker hon fint men jag väljer då att avsluta henne och hon utgår. FS, totalt 60 min, 3 släpp, 0 ÖKL.

GSH Zettertjärns Xfact SE13142/2014ägare och förare Tommy Fridsjö, Bålsta
Xet jagar hela dagen i mycket bra fart, stil och intensitet med utmärkt bredd och djup i sitt sök. Fågel hörs lätta vid bergskant där han befinner sig utan att det kan bedömas. I senare släpp blir han borta för oss och vi letar när fågel hörs lätta i sluttning utan att Xet kan observeras. Strax efter dyker han upp vid partiet bakom oss och fortsätter sitt fina sök släppet ut. En kraftfull hanhund som kämpar hela dagen men tyvärr utan att lyckas. FS, totalt 65 min, 4 släpp, 0 ÖKL.

Vill tacka provledningen och de genomgående positiva deltagarna för en mycket trevlig jaktdag i skogen. Hög klass på hundar och marker som dessutom genom min eminente markledare Mikael gav alla hundar flera chanser på fågel.
Högsnäs, 18/9 2018
Kjell-Åke Gerdin

UKL/ÖKL 20180901
Domare: Nils G Oscarson
Väderförhållande: Fin vind men varmt
Fågeltillgång: Ganska bra
Plats: Storvarden

GST Bournefield Pride And Prejudice SE19372/2017 Tony Eriksson
Börjar dagen med ett småskuret välrevierat sök i tung auktion där hon ofta söker stöd hos föraren. Går upp sig i de övriga fyra släppen till medelgod kvalitet. Stöter ripkalle i andra släpp och går efter cirka 100 meter. I femte släpp lättar tjädertupp där Pride är och hon respekterar bra. IF x 3, FF, FS. Totalt 70 minuter. 0 pris Ukl.

PH Cooper-Envoy SE29222/2017 Susanne Axelsson/Elisabeth Söderling
I sina tre släpp visar C upp ett bra sök i mycket bra fart och stil. Han revierar ganska bra men en hel del kovändningar och lite”ungdomligt spring” drar ned betyget. Förföljer ripa ohämmat i första släpp och låter sig till slut kopplas. Har svårt att minska ned söket i tätare terräng. FF, IF, FS. Totalt 45 minuter. 0 pris Ukl.

PT CarnbringsSipsmith SE15801/2017 Bengt Eriksson
I sina två första släpp i öppen terräng visar S upp sök av yppersta klass! Även fart och stil är av samma märke! Här finns allt man önskar se! När terrängen blir tätare har hon svårt att anpassa söket till det och blir därför svår att hålla reda på. I tredje släpp lättar ripor där S är och i fjärde släpp hittar hon orrkyckling som hon stöter efter några korta stånd. Respekterar dock förtjänstfullt. I området finns ytterligare två kycklingar som förare respektive publik stöter. IF x 3, FS, FF. Totalt 70 minuter. 0 pris Ukl.

PH Södersjöns Blixten SE40034/2017 Dan Gyris
I alla fyra släpp mycket bra sök i mycket bra fart och stil i god kontakt! I första släpp stånd för ripkull som lättar av oklar anledning. B respekterar till viss del. Går sedan tillbaka och petar upp singelripa som han förföljer ohämmat och vill ej kopplas. I fjärde släpp lättar orrtupp där B är och han respekterar okej. Mycket trevlig hund att skåda! IF x 2, FF, FS. Totalt 60 minuter. 0 pris Ukl.

PH Top Point Wilton SE21753/2016 Conny Andersson
I första släpp är allt mycket bra. W har en kraftfull aktion. I andra släpp störs söket något av onödig förarkontakt. Tar vackert stånd för ripkull som han reser försiktigt. Lugn i flog och skott men sedan vill han iväg. Apporterar med stor möda fälld ripa och får därför idag nöja sig med 3-pris Ökl med VP. IF, FF. Totalt 30 minuter.

PH Höytjönna´s Knut SE39990/2016 Jimmy Börjesson
Bra sök i mycket bra fart och stil. Problemet med K är att man inte riktigt vet var han är. Bättre förarkontakt är önskvärt speciellt i tätare terräng. Blir borta halva tredje släpp och dyker upp långt bakom föraren. IF x 2, FS. Totalt 45 minuter. 0 pris Ökl.

GSH Grillbergets Birk SE15111/2016 Fredrik Andersson
Bra sök i bra fart och stil. I alla tre släppen har vi svårt att riktigt veta var han är trots att det i andra släpp är fin motvind och öppen terräng. Blir borta större delen av tredje släpp och återfinns med hjälp av GPS. IF x 2, FF. Totalt 45 minuter. 0 pris Ökl.

MFK Älvdalen skog
UKL/ÖKL2018-09-02
Domare: Björn Ström
Väderförhållande: Strålande sol bra vind mycket varmt.
Fågeltillgång: Mager fågeltillgång

UKL

GST Zettertjärns Ginza SE29747/2017 Johan Knuts
När Ginza varit ute i 5 min finner vi henne i stånd. Ginza avancerar på tjäderlöpa, hon har en del stopp där hon måste manas på i omgångar men hon skapar en jaktbar situation när en tjäder lättar. Ginza förföljer en bit och när hon återvänder så stöts en fågel till då respekterar Ginza ok.Ginza har ett stånd i 3:e släpp där hon avancerar fram på löpan men sen tappar hon densamma för att lite senare stöta orre som förföljs ett gott stycke. Ginza har jagat hela dagen i mycket bra fart/stil /söksformat/rev/sammarbete. Ginza visar upp ett mycket bra skogs sök. Släpptid 60 min.FF i 1:a och 3:e släpp. Pris 2 UKL.

IRST Remkilens W-Nikki SE56503/2017 Ulla Hansson
Nikki jagar i mycket bra fart/stil/söksformat rev/sammarbete hela dagen även hon visar oss ett mycket bra skogs sök. I andra släpp ser vi en fågel komma från området där Nikki är men hon springer åt andra hållet. Nikki jagar på samma sätt hela dagen men hon lyckas inte komma för fågel idag tråkigt nog. Släpptid 60 min. FF i 2:a släpp. Pris 0 UKL.

ÖKL

GST Idrefjällens Gracie SE21466/2014 Maria Rull
Gracie jagar i bra fart och stil i ett mycket bra söksformat, djup, bredd. förarkontakten är mycket bra det är lätt att jaga med Gracie. Hon jobbar på hela dagen i samma stil men hon kommer inte för fågel. IF. Släpptid 60 min. Pris 0 ÖKL.

ESH Skedoms Mac Allan SE22213/2013 Susanne Zackrisson
Allan jagar i mycket bra fart stil men söksformatet blir lite för stort då och då. Han växlar mellan bra bredd/djup/söksformat/reviering och mycket bra. Mot slutet av dagen blir söksformat /bredd/djup mycket bra. Allan har ett stånd där vi hör fågel lätta när vi är på väg fram, vi finner Allan i området där fågeln låg. Det blir Allans bästa chans idag. Släpptid 60 min.FF i 3:släpp. Pris 0 ÖKL.

ESH Herrskapets On Top Of The World SE34204/2016 Mikael Larsson
Batte jagar I bra fart och stil I ett småskuret sök med enstaka slag är bra och Batte blir väldigt trött i slutet av andra. 3-4 :e släpp går Batte upp sig han jagar nu i bra /mycket bra fart /stil i väl anlagt söksupplägg som är bra/.mycket bra på bredd/djup/reviering.Batte har ingen fågel under dagen.Släpptid 60 min.IF. Pris 0 ÖKL.

ESH Herrskapets Our Bandit SE34206/2016 Marica Bladin
Bandit jagar i mycket bra fart/ stil söksformatet är bra pga att Bandit går något stort av och till och han blir ganska svår att hålla reda på men han varvar söksformatet med bra till mycket bra slag. Djup och reviering är bra. I andra släpp fattar bandit stånd men han löser själv och han stöter singelripa som förföljs för långt. Släpptid 25 min.FF. 0 Pris ÖKL.

PH Top Point Wilton SE21753/2016 Conny Andersson
Wilton jagar i mycket bra fart/stil, han har ett mycket bra söksformat med mycket bra djup och bredd, revierar mycket bra det är väldigt lätt att hålla reda på Wilton och han varierar slagen när marken öppnar upp. I andra släpp finner vi Wilton i stånd han avancerar fram på löpan lite försiktigt till att börja med men han kan inte precentera fågel. När han går ut i sök igen stöter han singelripa framför oss som förföljs för långt. Släpptid 36 min. FF. 0 Pris ÖKL.

Jag vill tacka samtliga deltagare för en trevlig dag i skogen alla bidrog till att hålla humöret uppe trots den magra fågeltillgången.
Björn Ström Malung 10/9 2018

MFKs SKOGSPROV 2 SEPTEMBER ÄLVDALEN
Domare: Kjell Åke Gerdin
Markledare: Fredrik Nyström
Blandparti: UKL/ÖKL 2018 09 02
Förhållanden: Svag vind som ständigt växlade riktning. Mestadels sol och under dagen och lite för varmt. Mycket bra fågeltillgång.

UKL

GSH Zettertjärns Fräzig SE22989/2017 Erik Larsson, Sälen
Fräsig jagar i mycket bra fart och stil med utmärkt intensitet i ett sök med utmärkt reviering, djup och söksbredd i utmärkt samarbete med sin förare. Utnyttjar marken med både öppna myrar och täta snår på ett mycket bra sätt. I senare släpp blir han borta en stund utan att vi kan hitta honom och föraren väljer att vissla på honom varefter han strax återkommer. I sitt tredje och sista släpp tar Fräzig direkt ett stilfullt stånd, reser något okontrolleratoch oprecist i både längd och sida en tjäderhöna. Skott avlossas och Fräzig låter sig roas på ett acceptabelt sätt. En lovande och ung men stark hanhund som idag skapade en fin jaktbar situation.FF, totalt 43 min, 3 släpp, 2 UKL.

GST Bournefield Pride And Prejudice SE19372/2017 Tony Eriksson, Falun
Jagar i bra till mycket bra fart ochbra stil med mycket bra intensitet i ett sök med bra bredd, utmärkt reviering i utmärkt samarbete med sin förare. Har några markeringar som hon löser självständigt. Kommer senare in i område med mycket vittring som hon jobbar intensivt på varefter hon stöter ripkull i omgångar och förföljer friskt. Strax efter lättar en ripa vid sidan om Pride när hon passerar utan att hon ser eller känner den. Mattas lite i senare släpp och jagar resten av dagen med bra fart, stil och intensitet. Pride kämpar på dagen ut men tyvärr utan att lyckas. FF, totalt 80 min, 5 släpp, 0 UKL.

ÖKL

PT Av Rabbelugn Unni SE12398/2014 Fredrik Nyström, Kusmark
Unni jagar i utmärkt fart, stil och intensitet i ett sök med utmärkt bredd och reviering i bra samarbete med sin förare. Skär ner efter myrkant och vi går för att leta efter henne då vi ser en ripa komma utöver myren. Föraren visslar och strax efter ser vi Unni sittandes där ripan kom ifrån. Fortsätter söka och tar strax stånd en liten bit in i skogen. Reser villigt och precist en tjäder, skott avlossas i luften och hon förföljer en bit innan hon sätter sig på förarens kommando. Apporterar utlagd fågel mycket bra. En energisk tik som idag skapade en jaktbar situation.FF, totalt 20 min, 1 släpp, 3 ÖKL.

PH Höytjönna´s Knut SE39990/2016 Jimmy Börjesson, Hede
Knut startar i tät skog i mycket bra fart, stil och intensitet i ett sök med brasamarbete med sin förare men mednågot för stor söksbredd och öppen reviering. Kommer ut på myr där han släpper ut sig fint i medvind och rundar en myr. Förbättrar senare sitt sök och jagar med utmärkt bredd, djup och samarbete. Jobbar intensivt på vittring i backe och fågel hörs lätta utan att Knut kan observeras. När vi kommer dit är han i området och flera fåglar lättar men dom sitter i träden ovanför oss. I senare släpp ses ripa komma från en grantätning ute på en myr där han befinner sig och han ses strax efter jobba på vittring varefter en ripa till lättar och tyvärr förföljer Knut den för långt innan han låter sig roas. Lyckades inte idag men Knut har framtiden för sig. FF, totalt 45 min, 3 släpp, 0 ÖKL.

GST Zettertjärns Snella SE32709/2012 Fredrik Kjaerstad, Karlstad
Jagar i mycket bra fart, stil och intensitet i ett sök med utmärkt bredd men med något öppen reviering där hon också är något egenrådig. Släpper ut sig bra på myr i den lilla medvind som finns och ses markera men utan resultat. Går ner i tätning och blir borta en stund men kommer åter. Förbättrar senare sitt sök och jagar i mycket bra kontakt med sin förare. Revierar utmärkt på stor myr och tar ett stramt, stilfullt stånd. Reser något tveksamt men precist en ripkull, fågel fälls men Snella kan inte hålla sig utan apporterar fågeln och avlämnar den till sin förare. En erfaren tik som idag skapade en jaktbar situation.FF, totalt 46 min, 3 släpp, 2 ÖKL VP.

PH Carbirngs Rusty Nail SE14186/2016 Alexander Johansson, Åsbro
Rusty jagar i mycket bra fart och stil med utmärkt intensitet i ett genomgående utmärkt sök. Tar väl tillvara på den svaga vinden och imponerar med sin förutsägbarhet. Senare blir han borta en stund och vi letar efter honom när fågel hörs lätta. Strax efter ses tjäder komma flygande från området och tyvärr också Rusty som förföljer för långt för denna klass, utgår. En härlig skogshund som tyvärr inte lyckades idag.FF, totalt 30 min, 2 släpp, 0 ÖKL.

PH Carnbrings Tom Collins SE14183/2016 Martin Hallberg, Varnhem
Jagar i mycket bra fart, stil och intensitet i ett sök med bra bredd och samarbete men något öppen reviering. Ses jobba intensivt på vittring men kommer lite fel och stöter 2 ripor som han respekterar momentant. Förbättrar i senare släpp sitt sök och jagar med utmärkt bredd och djup i utmärkt samarbete med sin förare. Har ytterligare en chans på en singelripa som lättar i närheten av honom och han respekterar även denna fint. Collins jagar utmärkt dagen ut men tyvärr utan att lyckas. FF, totalt 80 min, 5 släpp, 0 ÖKL.

Vill tacka provledning, markledare och de genomgående positiva deltagarna för en mycket trevlig jaktdag i skogen. Fina marker där alla hundar hade minst en chans på fågel. Vad mer kan man begära?
Kjell-Åke Gerdin
Högsnäs, 19/9 2018

 

Tillbaka till MFK's startsida