MFK's prov & utställningar 2017

  Långtora 6-8 april (fältprov)
  Sälen 28-29 april (fjällprov)
  Herrfallet 16-17 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 1-2 september (skogsprov)
  Bolunda 15-17 september (fältprov)
  Sälen 22-23 september (fältprov)
  Långtora 26-28 oktober (fältprov)
www.langtorahundochjakt.seif-logo.gif
 
MFK´s fjällprov Sälen 28-29 april 2018

Söndag 29/4 Domare Nils G Oscarson
1 ökl est Jentefjellets Linsi, ägare Gunno Haltorp


MFK Sälen
UKL/ÖKL 20180428

Mark: Hemfjällstangen
Domare: Björn Ström
Förhållanden: Strålande sol nästan hela dagen, ganska tungt före när vi kom till Ökl. Brukbart med fågel.

UKL

GSH, Zettertjärn Fräzig SE22989/2017 för/äg Erik Larsson
1:släpp Mycket bra fart. Bra/mycket bra stil/söksformat mycket bra reviering. IF
2:a släpp Fräzig börjar i bra fart/stil och han har ett bra söksformat mot slutet blir fart
stil söksformat mycket bra, han är ojämn. Fräzig stöter 2 ripor som förföljs långt. FF.
3:e släpp föret tyngre Fräsig jagar i bra fart/stil/söksformat/reviering. IF.
4:e släpp Fräzig går upp sig fart/stil bra/mycket bra söksformat mycket bra. IF
5:e släpp Fräzig trött jagar i bra fart/stil/söksformat stöter fågel som förföljs en bit. FF.
Släpptid 50 min .Pris 0 Ukl.

PH, Likko´s Aimo SE35942/2017 för/äg Nikolai Stenfors
1:a släpp Aimo jagar i mycket bra fart/stil/söksformat/reviering. IF.
2:a-3:e släpp Aimo jagar i bra fart/stil i ett bra söksformat/reviering. IF.
4:e släpp fart/stil/söksformat lika som föregående.Aimo stöter fågel som förföljs en bit. FF.
5:e släpp fart/stil/söksformat bra/mycket bra. FS. Släpptid 50 min. Pris 0 Ukl.

PH, Jokobslias Trym SE13119/2018 för/äg Johan Isaksson
1:a släpp Trym jagar i mycket bra fart/stil/söksformat/reviering. IF
2:a släpp lika som första men Trym blir borta sista delen av släpppet. IF.
3:e-5:e släpp föret tyngre men Trym jagar på i mycket bra fart/stil/söksformat/reviering.
FS i 4:e släpp annars IF. Släpptid 50 min. Pris 0 Ukl.

IRST, Björnåns I Irra SE21284/2017 för/äg Åsa Skogs
1:a släpp Jag ser Irra en gång på 10 min det jag ser är mycket bra fart/stil. IF.
2:a släpp lika som första.Och Irra är svår att kalla in. IF.
3:e släpp Irra går upp sig jagar i mycket bra fart/stil i ett bra/mycket bra söksformat.IF.
4:e släpp tungt före fart/stil godtagbart,söksformat godtagbar/bra. IF.
5:e släpp lika som första Irra blir borta stora delar av släppet .IF. Släpptid 50 min. Pris 0 Ukl.

GST, Zettertjärns Ginza, SE29747/2017 för/äg Johan Knuts
1:a -2:a släpp Ginza jagar i godtagbar fart/stil/söksformat .Ginza har svårt att komma igång. IF.
3:e släpp Ginza går upp sig jagar nu i bra fart/stil/söksformat . IF.
4:e släpp Tungt före Ginza rejält trött jagar i godtagbar fart/stil/söksformat. Ginza avslutas. Släpptid 40 min . Pris 0 Ukl.

ÖKL

PH, Vatnsendas Frakkur SE47435/2017 för/äg Jörgen Junkegård
1:a släpp Frakkur jagar i bra/mycket bra fart/stil och söksformatet är bra/mycket bra mycket bra reviering. IF.
2:a-3:e släpp mycket bra fart /stil söksformatet i början bra mot slutet mycket bra. IF.
4:e tungt före Frakkur går i godtagbar fart/stil/söksformat måste manas på av föraren. IF.
5:e släpp Nu jagar Frakkur i bra/mycket bra fart/stil söksformat. IF. Släpptid 50 min. Pris 0 Ökl.

EST, Danguns Furia SE34205/2015 för Gunno Haltorp äg Perka Persson
1:a-2:a släpp Furia jagar i mycket bra fart/stil/söksformat/reviering. IF.
3:e släpp Furia jagar med mycket bra fart/stil/söksformat ,men efter halva tiden så
stöter partner fågel som Furia tyvärr ser och förföljer. FS. Furia avslutas. Släpptid 25 min. Pris 0 Ökl.

PH, Trollmossens Niki Nordanvind SE55331/2015 för/äg Nicolai Stenfors
1:a-3:a släppNiki jagar i bra/mycket bra fart/stil i ett bra/mycket bra söksformat reviering bra. IF.
4:e släpp Föret tyngre på barfläckarna jagar Niki som i släpp 1-3 men i snön är fart/stil/söksformat godtagbar. IF.
5:e släpp lika tungt före men nu går Niki upp sig fart/stil bra/mycket bra söksformat bra. IF.

PH, Top Point Wilton SE21753/2015 för/äg Conny Andersson
1:a-3:e släpp Wilton jagar I bra /mycket bra fart. Stil/söksformat är bra.Han har perioder
där fart/stil/söksformat blir godtagbar. Det märks att Wilton är ovan vid att jaga på fjället. IF.
4:e släpp föret mycket tyngre och Wilton blir riktigt trött.IF. Wilton avslutas. Släpptid 40 min. Pris 0 Ökl.

PH, Carnbrings Rusty Nail SE14186/2016 för/äg Alexander Johansson
1a-2:a släpp Rusty jagar i godtagbar fart/stil/söksformat med bra reviering. IF.
3.e släpp fart/stil/söksformat/reviering samma som i släpp1-2.efter 5 min ser vi att
Rusty börjar markera innan Rusty fattar stånd så stöts 2 ripor som Rusty förföljer. FS.
Rusty avslutas , släpptid 25 min. Pris 0 Ökl.

ESH, Högfjällshundens Ville SE58747/2016 för/äg Hans Erik Larsson
1.a-2:a släpp Ville jagar i mycket bra fart/stil/söksformat/reviering. IF.
3:e släpp Ville fortsätter att jaga på samma fina sätt som beskrevs i släpp 1-2.
Vi ser Ville långt ut till vänster där han tyvärr stöter en ripa som han förföljer. FS.
Ville avslutas. Släpptid 25 min. Pris 0 Ökl.

EST, Högfjällshundens Wilja SE15957/2016 för/äg Karl Larsson
1.a-2:a släpp Wilja jagar i mycket bra fart/stil söksformat reviering. IF.
3:e släpp Fart/stil/söksformat/reviering lika som i släpp 1-2. Wilja har ett resultatlöst stånd där hon reser mycket bra. IF.
4:e-5.e släpp Tungt före Wilja börjar tröttna fart/stil/söksformat godtagbar/bra. I sista släpp har Wilja ett resultatlöst stånd.Släpptid 50 min. Pris 0 Ökl.

IRST, "US" Nelli SE51796/2015 för/äg Roland Olsson
1.-2:a släpp Nellie jagar i mycket bra fart/stil. Söksformat/reviering bra . IF.
3:e släpp Tungt före men Nellie går upp sig fart/stil/söksformat/reviering mycket bra. IF.
4:-5:e släpp Nellie börjar tröttna hon jagar i bra fart/stil i ett bra söksformat. IF. Släpptid 50 min. Pris 0 Ökl.

Jag vill tacka samtliga deltagare för en trevlig dag i fjället. Vi fick tyvärr inte med oss någon premie men med lite tur och mindre trötta hundar så skulle vi haft ett par stycken med oss ner.
Malung 2018-05-02
Björn Ström

MFK Sälen
Blandparti 20180429

Mark: Hemfjällstangen
Domare: Nils G Oscarson
Förhållanden: Utmärkta förhållanden halva dagen, sedan svårt före med genomslag. Ok med fågel.

UKL

PH, Likko´s Aimo SE35942/2017 för/äg Nikolai Stenfors
Omoget sök i mycket bra fart och stil. Motivationen räcker inte när föret blir sämre. 2 släpp tot. 25min FS 0 pris ukl.

GST, Bournfield Pride and Prejudice SE19372/2017 för/äg Tony Eriksson/ Linda Eriksson
I 1:a släpp godtagbart småskuret sök i godtagbar fart och stil. Stöter orrtupp som hon förföljer friskt. Söket bättrar sig inte och blir i tredje släpp ej godtagbart, utgår. 3 släpp tot. 35min FF 0 pris ukl.

PH, Jokobslias Trym SE13119/2018 för/äg Johan Isaksson
I dom två första släppen – när föret är prima – blir söket stort, öppet och oregelbundet. Fart och stil är mycket bra. Stöter orrtupp långt ut. I dom två senare släppen – när föret är tyngre
och den värsta ysterheten är bortsprungen – blir söket mera lämpligt. Stark hund som inte ger upp i första taget! 4 släpp tot. 45min FF 0 pris ukl.

PH, East Meadows Titan SE23142/2017 för/äg Margareta Hallander
Oregelbundet sök i mycket bra fart och stil. I första släpp hänger han ihärdigt – på gränsen att få fortsätta – men bättrar sig då genast! I andra släpp jobbar han på ganska bra men är inte
tillräckligt jaktmotiverad (nybörjare) utan kontrollerar partnern en hel del och söket blir därefter. I tredje släpp börjar orken tryta och söket blir knappt godtagbart. 3 släpp tot. 35min IF 0 pris ukl.

GST, Zettertjärns Ginza SE29747/2017 för/äg Johan Knuts
Mycket omoget förarbundet sök. Fart och stil finns av hög kvalité men G är alltför omogen för att vi skall få se mer än någon glimt av det. I andra släpp än mer lekfullt beteende. Utgår.
2 släpp tot. 20min FS 0 pris ukl.

GSH, Zettertjärns Fräzig SE22989/2017 för/äg Johan Knuts
I första och andra släpp något trångt sök i medelgod fart och stil i bra kontakt. I tredje släpp – i tungt före – blir söket knappt godtagbart. Bättrar sig avsevärt i fjärde släpp – efter paus – och
jobbar förtjänstfullt trots tungt före. 4 släpp tot. 50min IF 0 pris ukl.

ÖKL

PH, Top Point Wilton SE21753/2015 för/äg Conny Andersson
I första släpp oregelbundet omoget något trångt sök i mycket bra fart och stil i bra kontakt. I andra släpp ej godtagbart sök – kissar, rotar och verkar som han inte vet vad han ska hitta på.
Respekterar stött fågel bra. Utgår. 2 släpp tot. 25min FS 0 pris ökl

EST, Högfjällshundens Wilja SE15957/2016 för/äg Karl Larsson
Bra sök i mycket bra fart och stil i bra kontakt. Har en tendens att glömma bort ena sidan av anvisad terräng. I fjärde släpp anmäls stånd men situationen rinner ut i sanden utan att jag ser
vad som händer. Wilja visar god vilja och jobbar hårt hela dagen. 5 släpp tot. 60 min IF 0 pris ökl.

EST, Jentefjellets Linsi SE15110/2013 för/äg Gunno Haltorp
Mycket bra sök i bra-mycket bra fart och stil. I första släpp stånd, behärskad avance med utmärkt precision. Lugn i flog och skott samt utmärkt apport. Fortsätter sitt goda jaktsök i god
kontakt under större delen av dagen. Har en del markeringar i slutet av dagen. 4 släpp tot. 50min FF 1 pris ökl.

EST, Stenbitens Zinkaduz SE50331/2014 för/äg Björn Ström
Innan vi hinner se så mycket av hennes sök, fart och stil tar hon stånd ca 200 meter ner i sluttning. Vill tyvärr inte resa. Utgår. 1 släpp tot. 10min FF 0 pris ökl.

PH, Vatnsendas Frakkur SE47435/2017 för/äg Jörgen Junkegård
Bra-mycket bra sök i utmärkt fart och stil i bra kontakt. Visar mycket stor jaktlust och söket blir lätt något öppet i det utmärkta föret i början av dagen. Välförd. I fjärde släpp respekterar
han ej partners stånd och måste därför tyvärr utgå. 4 släpp tot. 55min IF 0 pris ökl.

PH, Trollmossens Niki Nordanvind SE55331/2015 för/äg Nicolai Stenfors
I första släpp mycket bra sök i mycket bra fart och stil i bra samarbete. I andra släpp – i genomslagsföre – tappar söket format och kontinuitet och han söker ideligen stöd hos föraren.
Föraren önskar dra hunden då han inte får till söket i det tunga föret. Bifalles. 2 släpp tot. 25min FS 0 pris ökl.

EST, Danguns Furia SE34205/2015 för/äg Gunno Haltorp/Perke Persson
Lägger upp ett utmärkt sök i mycket bra fart och stil men dagen tar fort slut då hon inte respekterar en ripa vi stött. 1 släpp tot. 15min FS 0 pris ökl.

Domaren tackar deltagarna för en trevlig dag på fjället.

Tillbaka till MFK's startsida