MFK's prov & utställningar 2017

  Långtora 6-8 april (fältprov)
  Sälen 28-29 april (fjällprov)
  Herrfallet 16-17 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 1-2 september (skogsprov)
  Sälen 8-9 september (fältprov)
  Arboga 15-17 september (fältprov)
  Långtora 20 september (fältprov)
  Gotland 1-2 oktober (fältprov)
  Långtora 17 oktober (fältprov)
  Långtora 26-28 oktober (fältprov)
  Trossnäs 17-18 november (fältprov)
www.langtorahundochjakt.se

if-logo.gif
STORT TACK till AMIR och LÅNGTORA HUND & JAKT!
Som med kort varsel kunde ta emot MFK så vi kunde hållar provet
när vi miste den planerade marken.

MFK's fältprov på Långtora 17 oktober 2018 (flyttat från Kungs Husby)

Domare: Lars Thulin

1 ökl Vp irst Bijans Diamond, ägare Amir Saidizand
1 ukl Margårdens Explorer, ägare Gun Carmland, förare Amir Saidizand
3 ukl Bijan's Twist, ägare Helena Widell
3 ukl Södersjöns Jeff, ägare Lars Olander
2 ökl Carnbrings Rusty Nail, ägare Alexander Johansson
2 ökl Herrskapets Our Bandit, ägare Marika Bladin
2 ökl Ripfinnarens ZME Peigi, ägare Tommy Hagerlund
2 ukl Red Garlics Lakritz, ägare Agneta Andersson
2 ukl Bird Hunders Cholse Rush, ägare Catharina Häggberg, förare Ali Zaidizand


MFK Enköping
Mark: Långtora
UKL/ÖKL 2018-10-17

Domare: Lars Thulin
Förhållanden: Svag vind gråmulet, mycket bra med fågel.

UKL
PH, Woodwelike I Am Casanova Legacy, SE12282/2018, äg/för Berit Olsson
Skallar under söket som varar under tre minuter, kopplas. 0 pris Ukl

PH, Red Garlic ́s Lakrits, SE29466/2017, äg/för Agneta Andersson
Går med mycket bra fart och stil där revieringen önskas bättre. Visar i sitt andra släpp ett bättre
sök. I sitt tredje släpp är Lakris åter ojämn i sitt sök, men gör några fina slag mot slutet av släppet, tar stånd där fåglarna lättar helt lugn i flog och skott. 3 Släpp, FS, 33 min 2 pris UKL

PT, Södersjöns Holly, SE40038/2017, äg/för Bengt Öström
Holly gör med utmärkt fart och stil i ett stort självständigt sök, där kontakten med föraren önskas
regelbundnare. Stånd kan inte hålla sig utan går på och reser och går efter. I sitt andra släpp går Holly helt ur hand och jagar helt på egen hand. 2 släpp FS 23 min 0 pris UKL

IRSH, Bird Hunters Choise Rush, äg/för Catharina Häggberg / Ali Zaidizand
Går med mycket bra fart och stil med ett sök lagt på bredden. Visar även I andra släpp ett bra sök, har ett stånd anmält men utan resultat, där han utreder men får inte ordning på vittringen
så fåglarna trampas upp. Stånd där fåglarna lättar är tillräckligt lugn I flog och skott. 2 släpp, 21 min, FS, 2 pris Ukl

IRVSH, Margårdens Explorer, SE10915/2017, är Gun Carmlind för Amir Sandizand
Visar i dag upp ett mycket bra sök med fart vidd ,reviering och följsamhet. Stånd där partnern kommer till och stjäl stånd. Stånd med bra resning och är helt lugn i flog och skott.
I senare släpp visar Explorer upp ett mycket bra sök. 2 Släpp, 20 min, FS, 1 pris Ukl

IRSH, Red Garlic’s Irish Pomelo, SE11112/2017, äg/för Susanne Johansson
Går med utmärkt fart, stil, reviering i sitt första släpp. Stjäl stånd för partner där en sekundering hade varit väl på plats, fågel lättar då förarenskall kopplar sin hund. Stånd mycket försiktig
resning lugn i flog och skott. I senare släpp tappar Pomelo sitt goda sök, stöter och går hårt efter fågel . 2 Släpp, FS, 20 min, 0 pris Ukl

IRSH, Bijans ́s Twist, SE24568/2017, äg/för Helena Widell
Går med bra till mycket bra fart vidd och följsamhet, stånd bra resning går efter i flog och skott något långt. Stånd bra resning kan nu hållas i flog och skott. Visar även i senare släpp upp ett
ojämt sök beträffande fart och vidd. 2 Släpp, 20 min, FS, 3 Pris Ukl

PH, Södersjöns Jeff, SE40035/2017, äg/för Lars Olander
Jeff går med utmärkt fart och stil och med mycket bra reviering, håller sitt goda sök under hela dagen. Stånd som han löser ,går efter flygande fågel som partnerns förare trampat upp , stånd
där fågel lättar och Jeff går något efter. 3 Släpp, 31 min FS, 3 pris UKL

ÖKL
ESH, Falksagans Kjapp, SE16611/2011, äg/för Inger Fredriksson
Kjapp börjar dagen med att ta stånd som han inte vill lösa mycket känslig näsa. 1 släpp, 3 min, 0 pris Ökl

PH, Carnbrings Rusty Nail, SE14186/2016, äg/för Alexander Johansson
Nail visar i dag upp ett sök av högsta klass, fart, stil, reviering, följsamhet kan stoppas för sekundering. Stånd i skogsbacke fågel lättar på väg fram skott i luften Neil reser kvarvarande
fåglar men kan stoppas.Gör en utmärkt apport på utlagd fågel. I senare släpp samma goda sök, stånd fåglar lättar och Neil kan stoppas i skott. Har något senare fåglar som lättar under oklara
omständigheter. Neil är i mina ögon en klass hund där fågelarbetet behöver finslippas . 2 släpp, FS, 20 min, 2 pris ÖKL

ESH, Herrskapets Our Bandit, SE34206/2016, äg/för Marika Bladin
Visar i dag upp ett mycket bra sök med fart, vidd, stil och följsamhet i god kontakt med sin förare, stånd reser djärvt i etapper helt lugn i flog skott och fall gör en godkänd apportering I I
senare släpp ett mycket bra sök, men har senare svårt att hålla igång sitt goda sök. 3 Släpp, 30 min, FS, 2 pris Ökl VP

IRST, Ripfinnarens ZME Peigi, SE27409/2016, äg/för Tommy Hagerlund
Startar med att ha det svårt att komma ut i ett bra sök, stånd i åbrink går på löpa och reser fasan helt lugn i flog och skott gör en utmärkt apport på utlagd fågel. I senare släpp börjar Peigi
med att visa upp ett mycket bra sök med fart, vidd, stil, reviering och följsamhet, men tappar i slutet av släppet. 2 Släpp,21 min, FS, 2 pris Ökl

ERST, Bijann ́s Diamond, SE24579/2017, äg/för Amir Saidizand
Visar i dag upp ett sök som är utmärkt i alla delar, fart, vidd, stil, reviering och följsamhet. Stånd liggande utmärkt resning helt lugn i flog, skott och fall, gör en utmärkt apport på fälld
fågel. I senare släpp yttligare två fågelarbeten, även fortsatt utmärkt sök 2 Släpp, 26 min, FS, 1 pris Ökl, VP.

EST, SL Pandy, SE14788/2012, äg/för Anne Büsow
Visar upp ett utmärkt sök med fart, vidd, stil och följsamhet. Stånd där fåglarna lättar och då kan inte Pandy hålla sig utan går efter. 1 släpp,10 min, FS. 0 pris Ökl

Tack till provdeltagarna för en trevlig dag i markerna, även till Amir för utmärkta marker att prova våra hundar på.
Tack till vår Provledare och kommisarie Lina
Uppsala i oktober
Lars Thulin

Tillbaka till MFK's startsida