MFK's prov & utställningar 2017

  Långtora 6-8 april (fältprov)
  Sälen 28-29 april (fjällprov)
  Herrfallet 16-17 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 1-2 september (skogsprov)
  Sälen 8-9 september (fältprov)
  Arboga 15-17 september (fältprov)
  Långtora 20 september (fältprov)
  Gotland 1-2 oktober (fältprov)
  Långtora 17 oktober (fältprov)
  Långtora 26-28 oktober (fältprov)
www.langtorahundochjakt.se

if-logo.gif
STORT TACK till AMIR och LÅNGTORA HUND & JAKT!
Som med kort varsel kunde ta emot MFK så vi kunde hållar provet
när vi miste den planerade marken.

MFK's fältprov på Långtora 20 september 2018 (flyttat från Kungs Husby)

Domare: Lars Thulin

1 ukl Hp irst Bijans Diamond, ägare Amir Saidizand
3 ökl Vp est Landborgens Miss Money Penny, ägare Kestin Weibull Lundberg

 


MFK Arboga
Mark: Örberga
UKL/ÖKL 20180920
Domare: Lars Thulin
Förhållanden:

UKL
PT, Södersjöns Holly, SE40038/2017, äg/för Bengt Öström
Går med mycket bra fart och stil i ett stort självständigt sök, där kontakten med föraren önskas bättre. I senare släpp lika som tidigare. . I sitt tredje släpp visar Holly
upp ett sök med bättre kontakt, stånd långt borta där fågel lättar och Holly går något efter. Faller i senare släpp tillbaks till att gå alltför självständigt, stånd reser fåglarna
och går efter. Holly är idag alltför het och självständig. 0 ukl 4 släpp FS 40 min

EST, Vallarfjället’s E-Akii, SE27005/2017, äg/för Birgitta Winberg
Startar i mycket bra fart och stil utnyttjar vind och mark på ett bra sätt.Tappar i slutet av släppet fart och motivation. I senare släpp ett mycket bra sök i sidvind, men tappar
även där i slutet av släppet. Nytt släpp ett flertal möjligheterpå fågel, stånd reser och går efter fågel. 0 ukl 3 släpp FS 25 min.

IRSH, Red Garlic´s King Edvard, SE10110/2018, är/för Agneta Andersson
Visar i dag upp ett omoget sök och är ännu inte medveten om sin uppgift. Stöter och går efter fågel. Visar även i senare släpp ett omoget sök har möjlighet på fågel. 0 ukl
3 släpp 30 min FS

ERST, Bijann´s Diamond, SE24579/2017, äg/för Amir Saidizand
Visar i dag upp ett i alla delar ett utmärkt sök,fart vidd,stil,samarbete,jaktlust. Stöter fågel bra respekt. Visar i senare släpp upp ett utmärkt fågelarbete, stånd, resning helt
lugn i flog och skott. En uppvisning hur en utmärkt fågelhund skall gå och sköta fågel. 1 Ukl HP 3 släpp 37 min FS

IRST, Red Garlic’s Lingon, SE12601/2018, äg/för Agneta Andersson
Börjar dagen i ett ojämt sök och fart och vidd, stilen något gungig. Visar i senare släpp ett bättre sök och har möjlighet på fågel. 0 ukl 3 släpp 30 min FS

PH, Södersjöns Jeff, SE40035/2017, äg/för Lars Olander
Går med mycket bra fart och stil i ett ungdomligt sök. Visar i senare släpp upp mycket bra sök som är anpassat till marken, har ett flertal möjligheter på fågel. 0 ukl
35 min 4 släpp FS

IRSH, Red Garlic’s Irish Pomelo, SE11112/2017, äg/för Susanne Johansson/Agneta Andersson
Går med bra fart och stil i ett ojämt sök, har ett flertal möjligheter på fågel. Avslutar dagen med stånd går på och reser och hårt efter fågel. 0 ukl 25 min 3 släpp FS.

ÖKL
GSH, Isliljans Yarrak, SE41468/2012, äg/för Mikael Larsson
Stor tung hund i kraftfull aktion går med bra fart och stil, stånd utan resultat. Tappar i nästa släpp både fart och energi, stånd går på och reser visar respekt. 0 ökl 2 släpp 23 min Fs

GSH, Zettertjärns Xfakt, SE41468/2014, äg/för Tommy Fredsjö
Stor tung hund i kraftfull aktion visar ett bra sök i medvind går med bra fart och stil. Visar även ett bra sök i rätt vind. Får en möjlighet på fågel, Rapphönskull som är
väldig lätt på vingarna tappar senare orken och går upp fågel.0 ökl 36 min 3 släpp Fs.

GST, Aijva-MClean, SE20670/2014, äg/för Frida Gröning
Startar i ett småskuret sök där större bredd och intensitet önskas. Visar idag upp en tung aktion i bra fart och stil, har möjlighet på fågel. I senare släpp visar tiken upp en
känslig näsa med ett flertal markeringar. 0 ökl 3 släpp 37 min Fs

PT, Kjesbua´s Lady Diamond, SE42830/2014, äg/för Ylva Engström
Visar I dag upp ett sök i utmärkt fart stil och följsamhet och ett anpassat sök. Blir i senare släpp något djup I marken, partnern stånd hade passat med sekundering
fågel går upp av partnern och då är Lady något efter. 0 ökl 2 släpp 24 min Fs

EST, Landborgens Miss Money Penny, SE28714/2014, äg/för Kerstin Weibull Lundblad
Visar upp ett mycket bra sök i medvind, går i en något tung aktion i bra fart och stil. Stånd visar bra respekt då Rapphöna lättar innan skytt och domare kommer fram,
släpps på och går då efter i flygriktningen. Stånd utmärkt resning kan hållas i flog och skott och fall, Rapphöna fälls snett bakåt vilket gör att apporten blir lite svårare,
önskas ett bättreapport sök, finner så småningom fågeln och gör en bra avlämning. 3 ökl Vp 2 släpp 24 min

IRSH, Fasanens Lucky, SE18201/2016, äg/för Ulrika Lundblad/Amir Saidizand
Börjar dagen med ett bra sök med bra fart och stil i ett väl anlagt sök i medvind. I senare släpp ett något okoncentrerat sök i rätt vind stöter fågel men visar respekt. 0
ökl 2 släpp 24 min Fs

ESH, Herrskapets Top Of The World, äg/för Mikael Larsson
Visar i första släpp upp ett sök med överdriven kontakt i mycket bra fart och stil,önskas större bred och mer självständighet. Har i senare släpp möjlighet på fågel 2
gånger, visar bra respekt. 0 ökl 20min 2 släpp Fs

Tack till provdeltagarna för en trevlig dag i marken, med bra med fågel.
Uppsala I september
Lars Thulin

Tillbaka till MFK's startsida