MFK's prov & utställningar 2018

  Långtora 6-8 april (fältprov)
  Gotland 13-14 april (fältprov)
  Sälen 28-29 april (fjällprov)
  Herrfallet 16-17 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 1-2 september (skogsprov)
  Sälen 8-9 september (fältprov)
  Arboga 15-17 september (fältprov)
  Långtora 20 september (fältprov)
  Gotland 1-2 oktober (fältprov)
  Långtora 17 oktober (fältprov)
  Långtora 26-28 oktober (fältprov)
  Trossnäs 17-18 november (fältprov)
www.langtorahundochjakt.se

if-logo.gif
 

 

MFK's fältprov på Gotland 1-2 oktober 2018

Måndag 1/10
Domare: Björn Meijel

2 ukl Svartekällans Shadow, ägare Bengt Stensson
2 ukl Villestofte's Saga, ägare Ann-Marie Larsen
3 ukl Jakobslias Pricazzo, ägare Lisbeth Bod'en
3 ökl Sveaborgs Z-Ceasar, ägare Andres Talpai

Tisdag 2/10
Domare: Thomas Klit

2 ukl Milrökens Rembs Gioia, ägare Marianne Hamilton


Mark: Fröjel, Gotland
UKL/ÖKL 20181001

Domare: Björn Meijel
Förhållanden: Svaga växlande vindar och uppehåll.

UKL
PH, Jakobslias Pricazzo, SE13631/2017, äg/för Lisbeth Bodén
Mycket bra fart och stil, revierar sin mark bra dock något öppet. Har i sitt andra släpp stramt stånd på gräsmark, reser kort på kommando Rapphönskull. Går efter och det lättar flera
höns och förföljer dessa också. 3 UKL

GST, Svartekällans Shadow, SE60022/2016, äg/för Bengt Stensson
Mycket bra fart och stil, visar i början lite intresse för partnern. Revierar marken öppet vilket resulterar i att Shadow vänder fel i vind. Fortsätter som tidigare i sitt andra släpp, har chans
på fasan i dike vilken lättar. Fattar i sitt tredje släpp stånd långt fram, partner kommer till och kör upp fåglarna. Det skjuts och Shadow är kvar på platsen trots omständigheterna. 2 UKL

PH, Björås Extreme, SE57925/2016, äg/för Anna Holmberg
Blandar mycket bra fart och still med bra. Intresserar sig för partnern och föraren får styra Extreme mycket vilket stör söket. Detta upprepas i tre släpp mot olika partners och till slut får vi bryta. 0 UKL

EST, Vallarfjället´s E-Arriba, SE27003/2017, äg/för Birgitta Winberg
Arriba går i mycket bra fart och bra stil i ett ungdomligt sök som är ostrukturerat. Går i sitt andra släpp upp sig och jobbar betydligt bättre. I sitt tredje släpp respekterar Arriba ej
partnerns stånd, går förbi och kör upp fågel. Går efter. 0 UKL

PT, Milrökens Rembs Gioia, SE36711/2017, äg/för Marianne Hamilton
Mycket bra fart och stil i ett ungdomligt sök. Stöter liten kull höns vid kant och går kort efter. I sitt andra släpp mycket bättre marktäckning, stånd men kan ej påvisa vilt. Kommer ej mer
för fågel. 0 UKL

PT, Villetofte´s Saga, DK20002/2016, äg/för Anne-Marie Larsen
Går i mycket bra fart och stil, långsträckt galopp. Stöter en kull höns och förföljer kort. Senare stånd i kant, reser på kommando fasan och är acceptabelt lugn i flog och skott.
Senare i rapsmark revierar marken öppet, blir mycket kant. Finns chans på fasan. 2 UKL

PT, Södersjöns Sally, SE40036/2017, äg/för Lisbeth Bodén
Utmärkt fart och stil i en långsträckt vägvinnande galopp, revierar bra med hjälp av föraren. Vänder dock ofta fel i vinden. Har chans på Rapphönskull. Fortsätter sitt fina sök under dagen, dock felvändningar ofta på höger sida. Chans finns på fasan. 0 UKL

EST, Vallarfjället´s E-Akii, SE27005/2017, äg/för Birgitta Winberg
Mycket bra fart och stil, blandar bra söksupplägg med mindre bra. Har chans på Rapphönskull. Stärker under senare släpp intrycket från första släpp. Ej mer för fågel. 0 UKL

PT, Björås Elda, SE57927/2016, äg/för Björn Danås
Mycket bra fart och stil, jagar bra tillsammans med sin förare. Går under dagen 3 släpp och jagar mycket bra i samtliga. Lyckas dock ej komma för fågel. 0 UKL

ÖKL
PT, Top Point Herta, SE21747/2016, äg/för Mona Hammar
Börjar i mycket bra fart och stil, fattar stånd vi dikeskant. Löser ut och tar nytt stånd men kan ej påvisa vilt. Vi kopplar, backar en bit och släpper igen. Strax stånd igen, reser nu fasan, går
efter..... 0 ÖKL

PH, East Meadow Red Hot Chili, SE19618/2016, äg/för Susanne Legneskog
Mycket bra fart och stil, jagar av sin mark bra. Får kopplas då partner står flertal gånger. Fortsätter senare mycket bra, stånd, reser på kommando fasan. Lugn i flog och skott. Apport
läggs ut men Chili vill ej apportera. 0 ÖKL

PT, Top Point Hera, SE21748/2016, äg/för Mona Hammar
Hera börjar lite trevande, har nån markering. Stöter fasan men kan stoppas. Fortsätter senare i mycket bra fart och stil, revierar sin mark väl. Har flera markeringar. Kommer ej mer
för fågel. 0 ÖKL

PT, Vattvikens Twig, SE34226/2015, äg/för Henrik Merin
Startar i mycket bra fart och still i högt gräs, stöter strax i kan flera fasaner och förföljer. 0 ÖKL

Sveaborgs Z-Ceasar, SESE38424/2013, äg/för Andras Talpai
Fattar strax stånd i gräsmark, kan ej påvisa vilt. Sekunderar stående partner. Revierar senare mycket bra i mycket bra fart och stil. Fattar stånd ute på gräsmark, reser
mycket, mycket försiktig fasantupp. När fågeln till slut kommer på vingar är Caesar helt lugn i flog och skott. Bra apport på utlagd fasan. Har senare flera markeringar. 3 ÖKL

Lau 20181009
Björn Meijel

UKL/ÖKL 2/10 2018
Domare: Thomas Klit

Sally slippes på græs, lucerne og raps. Søget er godt anlagt med mange forkerte vendinger, specielt i venstre side. Farten er god, stilen er fortrinligt. Sally er meget afhængig af fører. Sally afprøves i yderligere
4 slip. Hvor hun arbejder bedre og bedre. Slutter i 5. slip med oplagt chance til flokhøns, som stødes og prelles kort. Ingen præmie.

Arriba slippes på græs, lucerne og raps. Søget er noget tilfældigt anlagt med mange stop og markeringer samt stort fokus på småfugle. Flere stande, som hun selv løser. Farten er god, stilen er god med lang flad
galopaktion med højt ført hoved og god bevægelse. Arriba afprøves i yderligere 3 slip. Har i 4. slip 2 chancer til fasan, som ikke udnyttes. Ingen præmie.

Jeff afprøves i to korte slip mod forskellige partnere, som han konstant kontrollerer og hænger på. Ingen præmie.

Shadow slippes i lucerne. Søget er stort, for det meste med korrekte vendinger. Farten er høj, stilen er fortrinlig, arbejder med stor jagtlyst og et godt samarbejde med fører. Agerhøne ses i luften i området, hvor
Shadow befinder sig. Shadow opnår stand, partner kommer til. Shadow avancerer villigt på ordre, uden at påvise vildt. I 2., 3. og 4. slip arbejder Shadow som i første. I 5. slip i brak/buskads udnyttes to chancer til
fasan ikke. I 6. slip på stub forlader Shadow marken og jagter langs kanter. Makker påviser hønseflok midt på stubben.
Ingen præmie.

Gioia slippes i lucerne. Søget er stort, for det meste velanlagt. Farten er høj, stilen er meget god med højt ført hoved, langstrakt galop med lavt ført hale. Arbejder i god kontakt med føreren. Kommer tæt på
partners stand. 2. slip i raps. Søger her meget fornuftigt, følger godt op på fært, opnår stand. Rejser på ordre kort og præcist. Forfølger lidt i op flugt og er lidt urolig i skud. 3. slip på græs. Søget er her i mindste
lag med en del forkerte vendinger. Søger igen frem til stående partner. 2. præmie.

Hera slippes på lucerne i modvind. Søget er stort og godt anlagt, korrekte vendinger. Farten er god, stilen er god med højt ført hoved, kort galopaktion, lidt lavt ført hale. Makker opnår stand. Hera søger helt frem til
denne og burde have vist sekundering. Ingen præmie.

Eros slippes på lucerne i modvind. Søget er meget stort, godt anlagt. Farten er høj, stilen er meget god med højt ført hoved, langstrakt smidig galopaktion, lavt ført hale. Samarbejde med fører er god. Eros opnår
stand. Makker kommer meget tæt på. Eros bliver usikker, da makkers fører fløjter meget, men holder standen. Avancerer villigt på ordre, men præsterer ikke vildt. 2. slip på stub. Som i første. Opnår stand,
fører går ved rejseordre frem foran Eros. Agerhønseflok flygter Eros bliver stående. Ingen præmie.

Birk slippes på stub med efterafgrøder. Søget er meget tilfældigt anlagt med flere slag til bage i marken. Farten er god, stilen er god med hoved i ryglinie. Lavt ført hale. Kontakten kunne være bedre. I 2. slip ses
høns flygte fra området, hvor Birk befinder sig. Situationen kan ikke overskues. Slutter med stand ved skel. Avancerer villigt på ordre, men kan ikke præstere vildt. 3. slip – stand ved skel. Inden fører og skytter når
frem, springer Birk frem og bringer fasan til flugt og preller kort. Ingen præmie.

Chili slippes på stub med efterafgrøder. Søger her fortrinsvis langs kanter og skel med enkelte slag på marken. Farten er meget høj. Stilen er god med højt ført hoved, kort galop og lavt ført hale. Afprøves i
yderligere 2 slip, hvor Chili søger som i første. Ingen præmie.

Ceasar slippes på stub med efterafgrøder. Søget er stort anlagt med passende afstand mellem slagene med noget fokus på kanter. God udnyttelse af vind og terræn. Farten er god, stilen er god, hovedet føres i
rygline. Lang flad, lidt tung galop. Halen føres lavt. 2. slip som tidligere. 3. slip opnår hurtigt stand, avancerer i flere tempi langt frem i marken. Småfugle flygter og Ceasar slår i søg. Senere ny stand, agerhøns
flygter, og Ceasar er rolig i op flugt. Partner finder og behandler flokhøns. 4. slip. Makker opnår stand for fasan. Ceasar fløjtes til sekundering. Ingen præmie.

Herta slippes på stub. Søget er meget stort og offensivt anlagt. Farten er meget høj, stilen er meget god med høj hovedføring, kraftfuld lidt kort aktion, halen føres pænt. 2. slip stub. Herta har mange markeringer,
som hun selv løser. 3. slip – nægter at sekundere. Ingen præmie

Rietje afprøves i 3. slip. Søget er oftest lagt langs kanter og skel og skrub med enkelte gode slag på marken. Farten er meget høj, stilen er god med højt ført hoved og kort galop aktion med lavt ført hale. Arbejder
med meget stor jagtlyst. Samarbejdet med fører kunne være bedre. Støder i 1. slip fasan med fuld respekt. Ingen præmie.

Turbo Triss. Søget er godt anlagt men noget cirklende, med forkerte vending i venstre side. Farten er god, stilen er god med hoved i og over ryglinie, lidt tung galopaktion med lavt ført hale. Opnår stand ved
markskel. Da fører nærmer sig, ligger Turbo Triss sig og trækker sig ud af standen. Dette gentager sig, hvorefter fører sender ham frem til ny stand, nægter at rejse. Ingen præmie.

Glim slippes på stub. Søget er for det meste godt anlagt med korrekte vendinger og passende afstand mellem slagene. Farten er god, stilen er god med hoved i og over ryglinie, lidt tung galopaktion med lavt
ført hale. Kontakten til fører er god. Makker opnår hurtigt stand på flokhøns ved skel. Glim kaldes til orden. Mod ny partner arbejder Glim som tidligere, men holder ikke kadencen og bliver hurtigt træt. 2. slip på stub
opnår Glim hurtigt stand. Da skytte og fører er fremme, letter stor agerhønseflok. Glim er rolig i op flugt og forbi skud. Ved apportering søger Glim ikke apport og finder ikke den udlagte agerhøne. Ingen præmie.

Tillbaka till MFK's startsida