MFK's prov & utställningar 2017

  Långtora 6-8 april (fältprov)
  Gotland 13-14 april (fältprov)
  Sälen 28-29 april (fjällprov)
  Herrfallet 16-17 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 1-2 september (skogsprov)
  Sälen 8-9 september (fältprov)
  Arboga 15-17 september (fältprov)
  Långtora 20 september (fältprov)
  Gotland 1-2 oktober (fältprov)
  Långtora 17 oktober (fältprov)
  Långtora 26-28 oktober (fältprov)
  Trossnäs 17-18 november (fältprov)
www.langtorahundochjakt.se

if-logo.gif
 

 

MFK's fältprov på Långtora 26-28 oktober 2018

Segrarklass 26/10
Domare: Bengt Persson, skytt Micke Strindholm
1 skl Cert Vp irst Ripfinnarens ZM Enya, ägare Tommy Hagerlund
2 skl Vp est Ohlsmyrens Rospiga, ägare Maud Matsson
3 skl pt Artic's Point Redsweetsuger, ägare Agneta Andersson
4 skl Vp irst Ripfinnarens ZM Astrid, ägare Claes Lindquist
5 skl irst Ripfinnarens Zme Bugatti, ägare Ulrika Lundblad, förare Ali Saidizand
6 skl irsh Red Garlic's Sweet Potato, ägare Agneta Andersson

Fr.v: skytt Micke Strindholm, domare Bengt Persson, 5 skl Ripfinnarens Zme Bugatti & Ali Saidizand,
2 skl VP Ohlsmyrens Rospiga & Maud Matsson, 1 skl Cert VP Ripfinnarens ZM Enya & Tommy Hagerlund

Blandparti 26/10
Domare: Lars Olander. Skytt: Janne Fredriksson
1 ukl Hp irsh Bijan's Twist, ägare Helena Widell
1 ökl esh Falcsagans Sir Ludde, ägare Jimmy Iwung
2 ökl irvsh Margårdens Racer, ägare Karri Heinonen

2 ökl irvsh Margårdens Racer & Karri Heinonen, 1 ökl esh Falcsagans Sir Ludde & Jimmy Iwung,
1 ukl Hp irsh Bijan's Twist & Helena Widell, domare Lars Olander och skytt Janne Fredriksson.

Blandparti 1 27/10
Domare: Lars Thulin
1 ukl ph Red Garlic's Lakrits, ägare Agneta Andersson
3 ukl gsh Bournefields Pride and Prjeudice, ägare Linda Eriksson, förare Tony Eriksson
2 ökl esh Danguns S-Chasse, ägare Lena Malmström, förare Richard Lundberg

3 ukl Bournefields Pride and Prjeudice & Tony Eriksson, 2 ökl Danguns S-Chasse & Richard Lundberg,
1 ukl Red Garlic's Lakrits & Agneta Andersson och domare Lars Thulin.

Blandparti 2 27/10
Domare: Torbjörn Larsson, skytt Ronney Sahlberg
1 ukl Hp pt Södersjöns Sally, ägare Lisbeth Bodén
3 ökl esh Falcsagans Lotus, ägare Kerstin Rydegård, förare Margareta Nord
3 ökl ph Top Point Wilton, ägare Conny Andersson

3 ökl Falcsagans Lotus & Magareta Nord, 3 ökl Top Point Wilton & Conny Andersson, skytt Ronney Sahlberg,
domare Torbjörn Larsson och 1 ukl Hp Södersjöns Sally & Lisbeth Bodén.

Blandparti 1 28/10
Domare: Lars Thulin
3 ökl ph Top Point Wilton, ägare Conny Andersson

Blandparti 2 28/10
Domare: Torbjörn Larsson
2 ukl est Karsnäs Sherpa, ägare Eva Granfeldt
3 ukl ph Red Garlic's Lakrits, ägare Agneta Andersson
2 ökl East Meadows Red Hot Chili, ägare Susanne Legneskog
2 ökl irsh Fasanens Lucky, ägare Ulrika Lundblad, förare Ali Saidizand


MFK Enköping
Mark: Långtora
SKL: 20181026

Domare: Bengt Persson
Förhållanden/Fågeltillgång:
Frostig morgon med svag nordlig vind och lätta fåglar. Värme och mera vind fram mot lunch och då finns det fågel i markerna vid ”Kyrkan”.

SKL
ESH, Falcsagans Odin, SE35262/2014, äg/för Margareta Nord
IRST, Ripfinnarens ZM Enya, SE29352/2015, äg/för Tommy Hagerlund
PT, Top Point Kalla, SE26773/2015, äg/för Marianne Dalunde
PH, Black Luckys Zizo, SE11475, äg/för Ali Saidisand
PT, Artic´s Point Redsweetsuger(“Pippi”) SE29147/2013
PT, Carnbrings Rosebank(”Peggy”), SE13000/2014, äg/för Claes Utterström
IRST, Hadselöyas Lilla My, SE45266/2014, äg/för Maria Börnemo Johansson
IRSH, Overdrive Brutus, SE56207/2010, äg/för Susanne Johansson
PH, Fugledes Arrow, SE16720/2016, äg/för Lisbeth Bodén
EST, Ohlsmyrens Rospiga, SE22101/2011, äg/för Maud Matsson
IRSH, Red Garlic´s Sweet Potato, SE22101/2011, äg/för Agneta Andersson
PT, East Meadows Pandora, SE22874/2014, äg/för Claes Kennedy
IRST, Ripfinnarens ZM Astrid, SE29353/2015, äg/för Claes Lindquist
IRST, Ripfinnarens Zme Bugatti, SE27410/2016, äg/för Ulrika Lundblad / Ali Saidizand
ESH, Falcsagans Kinto, SE16615/2011, äg/för Birgitta Edvardsson / Åke Johansson
EST, Landborgens Miss Marple(”Missi”), SE28713/2014, äg/för Michael Lundberg

1:a rundan (10 min)

Odin-Enya
Båda söker i mycket god fart, stil och format med Enya oftast i förningen. I slaget stöts hare. Båda hundarna fortsätter slaget men vänder som förväntat och förföljer inte. IF. Enya något över Odin.

Kalla-Zizo-Pippi
Kalla har mycket god fart och stil med mycket bra bredd. Respekterar hare. Zizo startar också mycket bra men stöter hare som han förföljer långt, kan inte stoppas och utgår. Ersätts av Pippi som håller klassen i ett mycket bra sök. IF.
Kalla och Pippi sätts lika. Zizo utgår.

Peggy-My
Båda söker i mycket god fart och stil. Peggy revierar bättre medan My, som ibland blir litetöppen och oregelbunden. IF. Peggy över My.

Brutus-Arrow
Brutus är trögstartad och kommer igång först efter halva släpptiden då fart och format blir god liksom stilen. Arrow söker i utmärkt fart och stil i stora slag och täcker marken mycket bra. IF. Arrow över Brutus.

Rospiga-Sweet Potato
Båda går i mycket god fart och stil. Rospiga revierar bättre än Potato som är offensiv. Potatos förare anmäler stånd och Rospiga sekunderar spontant och momentant. På väg fram löser Potato och går ut i sök utan att fågel påvisas. IF.
Rospiga över Potato.

Pandora-Astrid
Sök i mycket god fart, stil och format av båda men revieringen störs av ”dikesjakt”. Pandora anmäles i stånd som senare löses spontant utan att fågel påvisas. Astrid över Pandora.

Bugatti-Kinto
Bugatti startar friskt i mycket god fart, stil o format och fäster ett kort stånd som hon spontant löser, men följer på och kort därpå fast stånd. På väg fram lyfter en stor mängd rapphöns i omgångar långt framför Bugatti som respekterar. Kinto sekunderar spontant men blir påverkad av fågelstuationen och svår att få igång. FS.
Bugatti över Kinto.

Missi-Odin
(Odin i sitt 2:a släpp) Släpp i djup gräsmark invid å. Mycket bra biotopsök där Missi tar initiativet och fäster stånd flera gånger som hon spontant löser och följer på. Försvinner i höga gräset men hittas i stånd. Går själv på och det går upp rapphöns längre fram som hon förföljer alltför långt. Odin kommer in i samma område och tar stramt stånd. Vägrar tyvärr att resa. Båda utgår.

Rangering efter runda 1. Bugatti; Arrow; Kalla, Enya, Pippi, Peggy, Rospiga i grupp; My, Astrid; Potato, Pandora i grupp; Brutus, Kinto

2:a rundan (10 min)

Kinto-Brutus
Kinto kommer bara ut i godtagbart sök och är ej placerbar och utgår. Brutus i god fart men med låg huvudföring. IF.

Potato-Pandera
Båda presterar fortsatt mycket bra sök. Pandora har litet högre fart och tar kort stånd som hon löser men tar nytt fast stånd. Reser villigt i omgångar men kan ej visa fågel. Potato vid sidan om i situationen.
Potato över Pandora.

Rangering: Potato; Pandora; Brutus

Astrid-My
My i mkt god fart men litet svårstyrd och något oregelbundet sök. Astrid har bättre reviering. I högt gräs med granridå stöter Astrid fasan med respekt. Både hundar och förare rör sig och det ”poppar” upp den ena fasanen efter den andra på nära håll utan jaktbar situation. Slutligen tar Astrid stånd mot granridå. När skytt närmar sig lyfter fasan och Astrid är lugn i flog och skott. Bra apport av utlagd fågel. My har liksom Astrid flera chanser på fågel. Astrid, med godkänt fågelarbete utan resning, över My.

Rangering: Astrid; Potato; Pandora; My; Brutus

Enya-Rospiga
Båda har som tidigare mycket bra sök. Enya bli borta medan Rospiga tar stånd vid dike med högt gräs. När vi kommer fram ser vi Enya i stånd på andra sidan diket. Hundarna kan ej se varandra. Båda får resa samtidigt, Enya villigt och Rospiga friskt något längre från singelrapphöna. Enya lugn i flog och skott. Rospiga bromsar in men tar fart igen när fågeln faller och apporterar utan kommando. Enya apporterar utlagd fågel korrekt. Enya över Rospiga, båda med godkänt fågelarbete.

Rangering: Enya; Rospiga; Astrid; Potato; Pandora; My; Brutus

Peggy-Pippi
Peggy ät trögstartad och kommer på efterkälken. Pippi med mycket bra sök och tar stånd. Reser villigt på kommando men ingen fågel på plats. Hon tar nytt stånd, reser villigt och precist rapphöns och är lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel med hårt grepp. Pippi med fågelarbete över Peggy.

Rangering: Enya; Rospiga; Pippi; Astrid; Potato; Pandora; Peggy; My; Brutus

Kalla-Arrow
Båda med mycket bra sök men med Arrow i ledningen. Försvinner bakom dunge. Det kommer en rapphönskull och efter kommer Arrow med fart. Kalla i sök vid sidan om. Kalla med FS. Arrow utgår.

Rangering: Enya; Rospiga; Pippi; Astrid; Potato; Pandora; Kalla; Peggy; My; Brutus

Bugatti-Pandora
Fortsatt mycket bra sök. Bugatti styrs hårt och offensivt. Pandora söker självständigt med mycket bra marktäckning och enstaka stopp som hon själv löser. Pandora avslutar med stånd, villig resning men ingen fågel visas. Bugatti över Pandora.

Rangering efter runda 2: Enya; Rospiga; Pippi; Astrid; Bugatti; Potato; Pandora, Kalla; Peggy; My; Brutus

3:e rundan (5 min)
De sex högst rangerade hundarna till finalrunda.

Potato-Bugatti
Bugatti slår ut och tar stånd. Stor kull lättar på jaktbart avstånd utan resning. Lugn i flog och skott. Apporterat utlagd fågel korrekt. Potato stoppas av föraren och får ej visa sekundering.
Senare tar Potato stramt stånd men hinner ej resa innan rapphöns lyfter. Lugn i flog och skott och apporterar utlagd fågel bra. Bugatti sekunderar.
Bugatti över Potato.

Pippi-Astrid
Mycket bra sök. Astrid tar stånd men hinner ej resa innan rapphöns går. Lugn i flog och skott. Oklart om fågel fallit men när Astrid går ut finner hon skadad rapphöna som hon förtjänstfullt
apporterar. Astrid över Pippi i detta släpp.

Enya-Rospiga
Fortsatt mycket bra sök med Enya ledande. Inget intressant händer.

Slutlig rangering:
1. Enya med prima fågelarbete, fällning och i ö felfri;
2. Rospiga med fågelarbete, fällning men fallapport;
3. Pippi med fågelarbete med resning och ytterligare en FS, hårt grepp vid apport;
4. Astrid med två fågelarbeten utan resning, fällning, förtjänstfull apport av skadad fågel men flera chanser på fågel som ej utnyttjas;
5. Bugatti med ett fågelarbete utan resning och ytterligare en FS;
6. Potato med ett fågelarbete utan resning, stoppas av föraren och får ej visa sekundering.

Mörkret faller och segrarklassen är till ända med följande resultat:
1. SKL, Cert, VP; IRST Ripfinnarens ZM Enya, äg/för Tommy Hagerlund
2. SKL, VP; EST Ohlsmyrens Rospiga, äg/för Maud Matsson
3. SKL, PT Artic’s Point Redsweetsugar (Pippi), äg/för Agneta Andersson
4. SKL, VP; IRST Ripfinnarens ZM Astrid, äg/för Claes Lindquist
5. SKL, IRST Ripfinnarens Zme Bugatti, äg/förare Ali Saidizand
6. SKL, IRSH Red Garlic’s Sweet Potato, äg/för Agneta Andersson

En fin dag på Långtora med allt bättre förhållanden ju längre dagen led vilket visar sig i sex placerade hundar i segrarklassen, ett mycket gott betyg till hundar, förare och provmarken.
Stort tack till MFKs provledning, mycket rutinerade skytten Micke Strindholm och alla deltagare i partiet för en givande domardag!
Mora i början av november
Bengt Persson

MFK Enköping
Mark: Långtora
UKL/ÖKL 20181026

Domare: Lars Olander
Förhållanden/Fågeltillgång: Minusgrader och frost, vindstilla på morgonen. Orolig vind på eftermiddagen. Mycket god fågeltillgång på eftermiddagen.

UKL
IRSH, Finby Jordan, FI55351/17, äg/för Karri Heinonen
Jagar i mycket bra fart och stil, håller bra kontakt med sin förare. Får anvisad mark avsökt. EB: 4 släpp, släpptid 40min. FS Pris: 0 UKL

IRSH, Bijan´s Twist, SE245/68/2017, äg/för Helena Widell
Går i mycket bra fart och stil, uppmärksam på sin förare och låter sig villigt dirigeras.Avsluter dagen med att fatta stånd i en liten tätning, håller ståndet tills vi hinner upp. Avancerar villigt, reser en fasantupp. Helt lugn i flog och skott. EB: 3 släpp,släpptid 30min. FF Pris: 1 HP UKL1 HP UKL

PH, Woodwelike I Am Casanova Legal, SE 12282/2018 äg/för Berit Olsson
Mycket bra fart och stil när han jagar på egen kraft. Visar sig en aning sällskapssjuk. Har en stark markering. Vi kopplar hundarna och backar en bit, släpper på men ingen fågel. Senare under dagen visar han att han kan jaga på egen kraft, får med sig marken bra tillsammans med sin förare.EB: 3 släpp,släpptid 30min. FS Pris:0 UKL

EST, Vallarfjället’s E-Akii, SE27005/2017, äg/för Birgitta Winberg
Mycket bra fart och stil,lätt galoppaktion. Får marken väl avsökt på fältet och även intressanta tätningar. Har många chanser på skygga fåglar under dagen. EB: 3släpp, släpptid 30 min. FS Pris: 0 UKL

ÖKL
ESH, Falcsagans Sir Ludde, SE29205/2016, äg/för Jimmy Iwung
Utmärkt fart och stil, jagar av anvisad mark på ett jaktklokt sätt. Finner påpassligt fasan i djup ravin. Avancerar villigt och precis en fasantupp. Helt lugn i flog och skott. Får en utlagd apportfågel, finner apportfågeln, lägger ner den, tar ett nytt grepp och avlämnar korrekt. Håller fart, stil och format hela dagen. EB: 3 släpp, släpptid 30min. FF Pris: 1 ÖKL

PH, King Woodwelike fo Scandiaca, SE57837/2013, äg/för Berit Olsson
Bra fart och stil. Har en markering. King går i en ravin med högt gräs, en hare går upp precis framför honom. Tyvärr så går han hårt efter. EB: 2 släpp 20min. FS PRIS: 0 ÖKL

PH, Lyngberga Micro, SE32305/2016, äg/för Douglas Larsson
Har en mycket bra fart och stil, söker jaktklokt. Stöter fasan med godtagbar respekt. Avslutar dagen med att förfölja partnerns fasantupp. EB: 2 släpp, släpptid 20 min. FS PRIS: 0 ÖKL

ESH, Danguns S-Chasse, SE37689/2013, äg/för Lena Malmström / Richard Lundberg
Mycket bra fart och stil. Jagar rutinerat. Stöter fasan i besvärlig terräng och respekterar. Avslutar dagen med att föraren anmäler stånd i brant ravin. Chasse är dold bakom kanten, två rapphöns kommer på vingarna innan vi hinner fram för att se situationen. Han har många chanser under dagen men lyckas ej. EB: 3 släpp, släpptid 30min FS PRIS: 0 ÖKL

ESH, Ailigaslammen Baja´n, SE37689/2014, äg/för Ronny Boström
Startar i mycket bra fart och stil. Har en liten svacka i mitten av släppet, åtehämtar sig och går rejält i sina återstående släpp. Stöter fasan och respekterar. Stånd för nyslagen fasan som löper undan. Avslutar dagen när föraren anmäler stånd i skogsbacke, när jag kommer inom synhåll ser jag en fasan flyga och Baja´n respekterar. EB: 3 släpp, släpptid 30min. FS PRIS: 0 ÖKL

IRVSH Margårdens Racer F12078/14, äg/för Karri Heinonen
Visar mycket bra fart och stil. Skär fram i marken och följer dike ut ur anvisad mark. Blir borta en stund men återknyter kontakten. Han tror mest på diken och bräsken, men visar även att han kan söka av fältet. Har flera markeringar som han själv löser. Fattar stånd avancerar och reser precis på fågeln, helt lugn i flog och skott. Får en utlagd apport. Skickas på apport men känner att det finns fler fåglar och går förbi den utlagda fågeln och fattar stånd. Fasanen löper undan och vi återtar apportsöket, han finner, tar apporten och avlämnar korrekt. Stöter senare en fasan i dike och respekterar. EB: 3 släpp, släpptid 30 min FF PRIS: 2 ÖKL

PH, Vatnsendas Frakkur, SE47435/2017, äg/för Jörgen Junkergård, Douglas Larsson
Utmärkt fart och stil, jagar något öppet. Får mycket mark avjagat. Avslutar dagen i ravinen. Visar stånd och resning men går dessvärre långt efter. EB: 2 släpp, släpptid 20min. FF PRIS: 0 ÖKL

EST, Landborgens Miss Money Penny, SE28714/2014, äg/för Kerstin Weibull Lundberg
Jagar i lätt och fin galoppaktion i mycket bra fart och stil. Fattar stånd som hon själv löser. Avslutar i ravinen där en fasan kommer på vingarna och hon går tyvärr efter. EB: 2 släpp, släpptid 20 min. FS PRIS: 0 ÖKL

ESH, Falksagans Kjapp, SE16611/2011, äg/för Inger Fredriksson
Kjapp jagar i mycket bra fart och stil, visa spontan sekundering. Utnyttjar den svaga vinden väl och går mestadels från kant till kant. Stöter två fasaner och respekterar. Fortsätter i ravinkanten och fattar ett skarpt stånd, parkamraten kommer upp och går framför Kjapp och sätter sig strax intill. I avancen är han alltför försiktig för att få den hårt tryckande fasanen att flyga trots många chanser. EB: 2 släpp, släpptid 20 min FF PRIS: 0 ÖKL

EST, Vallarfjället´s B-Atiz, SE13320/2014, äg/för Birgitta Winberg
Mycket bra fart och stil, jagar av anvisad mark i god kontakt med föraren. Har flera chanser på fågel men går förbi stående partner som hon provocerar grovt, trots förarens protester men sätter sig till slut på förarens signal och låter sig kopplas. EB: 2 släpp, släpptid 20min FF PRIS: 0 ÖKL

Tack MFK för ett trevlig domaruppdrag, Jan den påpassliga skytten och alla tappra deltagare.
Yttermalung 20181102
Lars Olander

MFK Enköping
Mark: Långtora
UKL/ÖKL 20181027

Domare: Lars Thulin
Förhållanden/Fågeltillgång: Bra vind och väder, mycket bra fågel tillgång på flyga fåglar.

UKL
IRST, Red Garlic ́s Lingon, SE12601/2018, äg/för Agneta Andersson Visar i dag upp ett sök med utmärkt fart och stil, och även mycket bra reviering och kontakt med föraren. Har möjlighet på fågel men har idag inte turen med sig. 4 släpp, 35 min, FS, 0 pris

EST, Vallarfjället ́s E-Arriba, SE27003/2018, äg/för Birgitta Winberg / Maud Matsson
Går med mycket bra fart och stil, där större bredd önskas. Söket störs av ett flertal markeringar vilka hon löser själv. 3 släpp, 32 min, 0 pris

IRSH, Bird Hunter Choise Rush, SE25844/2017, äg/för Catharina Häggberg / Ali Saidizand
Går med mycket bra fart och stil i ett stort självständigt sök, där kontakten med föraren önskas bättre. Stånd utan resultat. Visar intresse för småfågel vilket stör helhetsintrycket 3 släpp, 30 min, 0 pris.

EST, Karsnäs Estelle, SE34244/2017, äg/för Lena Eklind
Går med mycket bra fart och stil, där även reviering och kontakt är mycket bra. Har ett flertal möjligheter på fågel. 35min, 3 släpp, FS, 0 pris

GST, Bournefiels Pride and Prejudice, SE19372/2017, äg/för Linda Eriksson / Tony Eriksson
Bra till mycket bra fart och stil i ett något omoget sök, stånd fågel lättar och Pride går efter i skott. Stånd reser fågel och går något efter. En hund som tar vara på fågeltillgången. 2 släpp, 25 min, FS, 3 pris.

PH, Cooper-Envoy, SE29222/2017, äg/för Elisabeth Söderling
Visar i dag upp ett sök med utmärkt fart och stil och reviering. Men är idag alltför intresserad av att gå efter fågel. Vilket upprepas. 2 släpp, 25 min, FS, 0 pris

IRSH, Birdhunders Choise Rafa, SE25846/2017, äg/för Kjell Ekström
Går med mycket bra fart och stil i god kontakt med föraren, stånd där fågel lättar innan vi hinner fram. Får i senare släpp gå i fasanmark men klarar inte av att sätta fast fågeln. Stånd men kan inte reda ut vittringen, partnern stånd och reser fågel, Rafa lugn i uppflog och skott för partnerns hund, Gordon. 3 släpp, 35 min, FS, 0 pris.

PH, Red Garlic ́s Lakrits, SE29466/2017, äg/för Agneta Andersson
Går med mycket bra fart och stil, och även reviering och kontakt är mycket bra. Stånd lugn i flog och skott. Är något olydig vid koppling. Visar även i senare släpp sitt goda sök. 2 släpp, 23 min, FS, 1 pris

EST, Karsnäs Sherpa, SE34242/2017, äg/för Eva Granfeldt
Visar idag upp ett utmärkt sök med fart, stil, reviering och kontakt, uttnytjar vind och mark föredömligt. Söket är på topp. Stånd kan inte hålla sig går för nära och höns lättar på för långt håll går något efter. Stånd höns lättar, går även hårt efter. 4 släpp, 39 min, FS, 0 pris ÖKL

PT, East Meadows Pearl of Passion, SE22875/2014, äg/för Ulla-Britt Östman
Mycket kort släpp går hårt efter flygande fågel. 1 släpp, 5 min, FS, 0 Pris

IRST, Reed Garlic ́s Hot Habanero, SE44528/2016, äg/för Agenta Andersson
Går med mycket bra fart och stil i väl anlagt sök, i god kontakt med föraren. 2 släpp, 30 min, FS, 0 pris

IRSH, Fasanens Lucky, SE18201/2016, äg/för Ulrika Lundblad / Ali Saidizand
Går efter flygande fågel. 1 släpp, 5 min, FS, 0 pris

ESH, Danguns S-Chasse, SE37689/2013, äg/för Lena Malmström / Richard Lundberg
Går med mycket bra fart , stil och reviering. Stånd bra resning tillräckligt lugn i flog och skott och gör en bra apport på utlagd fågel. Forsätter sitt goda sök även i senare släpp, har två fågelarbeten till, ett på Fasan och senara på Rapphönskull, där det önskats bättre respekt vid uppflog och skott . Chasse är en hund av bästa sort med utmärkt förmåga att finna fågel, där lydnaden i uppflog och skott kan förbättras. 2 släpp, 22 min, FS, 2 pris.

IRST, Hadselöyas Lilla My, SE45266/2014, äg/för Maria Börnmo Johansson
Går med mycket bra fart och stil i ett mycket bra sök med reviering och kontakt hela dagen. Stöter och går efter Fasan. 2 Släpp, 30 min, FS, 0 pris.

Tack till provdeltagarna för en bra dag i marken.
Tack även till provledning och markvärd.
Uppsala i oktober
Lars Thulin

MFK Enköping
Mark: Långtora
UKL/ÖKL 20181027

Domare: Torbjörn Larsson
Förhållanden/Fågeltillgång: ca 10 grader varmt, sol och lagom vind, god fågeltillgång

UKL
ESH, Falcsagans Zaco, SE23811/2017, äg/för Margareta Nord
Zaco har ett mindre sök i en bra fart och stil, går upp sig under dagen men får inte till det fullt ut idag, 35 min, 0 UKL

IRSH, Bijan´s Twist, SE245/68/2017, äg/för Helena Widell
Söker i mkt bra fart, stil och reviering genom samtliga av sina släpp, en mkt trevlig hund som tyvärr inte får till det idag, har chanser på fågel, 55 min, 0 UKL

PT, Södersjöns Sally, SE40036/2017, äg/för Lisbeth Bodén
Ett mkt bra sök, fart och reviering, jagar lika fint under hela dagen, stånd, reser precist på order och helt lugn i flog och skott, 45 min, 1 UKL HP

EST, Vallarfjället’s E-Akii, SE27005/2017, äg/för Birgitta Winberg
Har mkt bra fart och stil, tappar en del mark pga felvändningar men går trevligt i sina släpp och jagar fint med sin förare, finns chans på fågel, 45min, 0 UKL

ÖKL
ESH, Herrskapets On Top Of The World, SE34204/2016, äg/för Mikael Larsson
Ett bra till mkt bra sök I fart, stil och reviering, är dock lite oregelbunden, har idag flera chanser på fågel, tar tyvärr inte idag vara på dessa chanser, 50min, 0 ÖKL

GSH, Zettertjärn Unzip, SE19260/2013, äg/för Marie Graffman/Sahlberg / Ronny Sahlberg
Har stort oregelbundet sök, en hel del kantspring, bättrar söket under dagen, har flera chanser på fågel som tyvärr inte brukas på rätt sätt, 50min, 0 ÖKL

ESH, Herrskapets Our Bandit, SE34206/2016, äg/för Marika Bladin
Stort rejält sök i mkt bra fart och stil, fattar stånd men vill tyvärr inte resa, 35min, 0 ÖKL

ESH, Ailigaslammen Baja´n, SE37689/2014, äg/för Ronny Boström
Ett mindre sök i bra fart och stil, bättrar söket till en del under dagen, stånd, reser på order fågel lättar bakom hunden, nytt stånd, reser på order, fågel fälls, tyvärr vill Bajan inte apportera idag, 40 min, 0 ÖKL

EST, Dangunds Furia, SE34205/2014, äg/för Per-Erik Persson
Utm reviering i mkt bra fart och stil, fattar stånd på stubb, partner går förbi, fågel lättar och Furia samt partner går efter, mkt synd på en hund som börjar så fint, 10min, 0 ÖKL

PH, King Woodwelike of Scandiaca, SE57837/2013, äg/för Berit Olsson
Stort planlöst sök, går förbi stående partner, fågel lättar och båda går efter när kullen lättar, 10 min, 0 ÖKL

ESH, Falcsagans Lotus, SE16621/2011, äg/för Kerstin Rydegård/Margareta Nord
Lotus har ett bra sök i en bra stil, ngt tung i sin aktion, jagar tillsammans med föraren, stånd, avancerar, reser höna, fågel fälls, apporterar godkänt, i senare släpp, stånd, avancerar sakta på löpande fågel som lättar och saluterar, får chansen på stor öppen mark i utm vind att visa upp ett sök för de högre valörerna, tyvärr tas inte den chansen, 50min, 3 ÖKL

GSH, Zettertjärns Åzkztorm, SE34555/2015, äg/för Marie Graffman-Sahlberg
Ett stort sök i mkt bra fart och stil, reviering kunde vara bättre, har flera chanser på fågel, senare går han tyvärr efter fågel som går i backen, 40 min, 0 ÖKL

PH, Top Point Wilton, SE21753/2016, äg/för Conny Andersson
Mkt bra fart och stil I fin kontakt, fattar stånd, reser försiktigt fågel, kan hållas I flog och skott, apporterar utlagd fågel godkänt, fortsätter sitt fina sök, stånd, fågel lättar, Wilton är lugn tills skott avlossas, går då efter en bit men bringas till ordning, 45min, 3 ÖKL

PT, Kjesbua´s Lady Diamond, äg/för Ylva Enström / Helena Widell
Fin stil, mkt bra fart, skallar dock tyvärr, utgår, 10min 0 ÖKL

Jag tackar Mellansvenska för att jag fick komma hit och dömma samt Långtora som bjuder på fina marker med bra med fågeltillgång.
/Torbjörn Larsson

MFK Enköping
Mark: Långtora
UKL/ÖKL 20181028

Domare: Lars Thulin
Förhållanden/Fågeltillgång: Hård kall vind och där lite snö hade kommit under natten, vilket gjorde att fåglarna var lite svårare att hitta.

UKL
EST, Vallarfjället ́s E-Arriba, SE27003/2018, äg/för Birgitta Winberg
Börjar dagen i ett försiktigt sök, men blir under dagen bättre med både fart och vidd, har i sista släpp möjlighet på fågel vilken respekteras vid stöt. 4 släpp, 45 min Fs, 0 pris

EST, Falcsagans Dilba, SE27022/2017, äg/för Åke Johansson
Går med bra fart och stil, är något osjälvständig stör partnern. 2 släpp, 20 min, 0 pris.

ESH, Falcsagans Casper JR, SE27012/2017, äg/för Margareta Nord
Ängnar i dag sin energi åt att förfölja partnern. 3 min, 0 pris

PT, Södersjöns Sally, SE40036/2017, äg/för Lisbeth Bodén
Visar upp ett utmärkt sök, med fart, stil, reviering och följsamhet. Stånd löser, vad som händer sedan ser inte domaren, partnern kommer till och Rapphöns ses lätta. Något oregelbundet sök i andra släpp. I sista släpp åter ett utmärkt sök partnern fågel. 3 släpp, 30 min, FS, 0 pris.

PH, Södersjöns Jeff, SE40035/2017, äg/för Lars Olander
Går med utmärkt fart och stil i ett stort sök lagt på bredden går efter fågel. I senare släpp fortsatt bra sök, Går hårt efter Rapphönskull. 2 släpp, 20 min, FS, 0 Pris

PH, Jakobslias Pricazzo, SE12631/2017, äg/för Lisbeth Bodén
Går med mycket bra fart och stil där revieringen önskas bättre, stånd utan resultat. I senare släpp ett mycket bättre sökupplägg, stånd utan resultat. 2 släpp, 25 min, 0 pris.

EST, Falcsagans Catti, SE27016/2017, äg/för Margareta Nord
Har i första släpp svårt att komma ut i ett självständigt sök, vilket avbryts. Får en möjlighet till att visa upp ett självständigt sök vilket går bättre, men har inte klart för sig, sin uppgift. 2 släpp, 13 min, 0 pris.

PT, Södersjöns Holly, SE40038/2017, äg/för Bengt Öström
Går med utmärkt fart och stil i ett stort självständigt sök där kontakt med föraren saknas. I senare släpp med partnern går upp fågel och går hårt efter. 2 släpp, 20 min, FS, 0 Pris

ÖKL
IRVSH, Margårdens Racer, FI20278/14, äg/för Karri Heinonen
Stort sök med mycket bra fart och stil, blir i senare släpp något självständig där kontaktenönskas bättre. Har möjlighet till fågel. 3 släpp, 38 min, FS, 0 pris.

ESH, Vallarfjället ́s C-Birk, SE21676/2016, äg/för Birgitta Winberg
Börjar med att gå hårt efter Rapphönskull. 3 min, 1 släpp, FS, 0 pris.

PT, Venatio ́s Viola, SE19075/2016, äg/för Regina Lindberg
Mycket bra fart, stil, reviering och kontakt, är i senare släpp något ojämn i sin reviering. Senare fortsatt bra sök. I sista släpp goda möjliheter till fågel, Rapphönskull. 4 Släpp, 48 min, FS; 0 pris

ESH, Herrskapets On Top of The World, SE34204/2016, äg/för Mikael Larsson
Mycket bra fart och stil, där större sökbredd önskas, vilket bättras i sernare släpp. Har i senare släpp goda möjligheter till fågel men går rätt in I Rapphönskull vilket upprepas. Visar respekt. 3 släpp, 25 min, FS, 0 pris

PH, Top Point Wilton, SE21753/2016, äg/för Conny Andersson
Går med utmärkt fart och stil I ett oregelbundet sök, stånd fågel lättar innan resning tillräcklig respekt I flog och skott. Gör en bra apportering på utlagd fågel. Fasan lättar ur backe där Witon befinner sig
Har idag ett alltför öppet sök. 2 släpp, 23 min, FS, 3 pris.

GSH, Isliljans Yarrak, SE41468/2012, äg/för Mikael Larsson / Carina Larsson
Stort självständigt sök i en något tung aktion, kontakten med föraren blir efterhand bättre och bättre. Stöter fågel men kan stoppas. 2 släpp, 28 min, FS, 0 pris

Tack till provdeltagre och skytt för en kall men trevlig dag i markerna.
Tack även för en god värmande soppa till lunch.
Uppsala i oktober
Lars Thulin

MFK Enköping
Mark: Långtora
UKL/ÖKL 20181028

Domare: Torbjörn Larsson
Förhållanden/Fågeltillgång: Fina förhållanden med bra fågeltillgång, dagen börjar med ett snötäcke men övergår snart till sol under resten av dagen

UKL

GST, Bournefiels Pride and Prejudice, SE19372/2017, äg/för Linda Eriksson / Tony Eriksson
Har mkt bra fart och stil, jagar mkt bra i samtliga sina släpp under dagen, har chanser på fågel, 40min 0 UKL

PH, Red Garlic´s Lakrits, SE29466/2017, äg/för Agneta Andersson
Har mkt bra fart, stil i en något öppen reviering, fattar stånd i backe, reser mkt försiktigt, acceptabel lugn i flog och skott, tappar sitt fina sök under dagen, 30min, 3 UKL

PH, Red Garlic´s King Edvard, SE10110/2018, äg/för Agneta Andersson
King är en unghund som inte har vaknat jaktligt riktigt, får sina släpp men har bara några enstaka bra slag, 30min, 0 UKL

IRSH, Malstabodarnas Star, SE54597/2017, äg/för Claes Kennedy
Star jagar i mkt fart och utm stil, revieringen är något öppen, star har stora fina slag och jagar hårt i sina släpp, har flera chanser på fågel, försvinner vid dike, tyvärr lättar tuppen innan vi hinner dit, en mkt trevlig unghund som tyvärr inte hade marginalerna med sig idag, 50min, 0 UKL

EST, Karsnäs Sherpa, SE34242/2017, äg/för Eva Granfeldt
Sherpa har ett mkt bra sök, stil, fart och reviering, en unghund som har det mesta, jagar mkt bra i samtliga av sina släpp, stånd, fågel lättar, sherpa lugn, nytt stånd, reser ngt försiktigt, fågel lättar, helt lugn i flog och skott, följer dike, fasan körs tyvärr upp, 50min, 2 UKL

IRST, Red Garlic´s Lingon, SE12601/2018, äg/för Agneta Andersson
Mkt bra fart, stil och reviering, en unghund som har allt men får tyvärr inte till det idag, 50min, 0 UKL

ÖKL

ESH, Herrskapets Our Bandit, SE34206/2016, äg/för Marika Bladin
Bandit har ett mkt bra sök, fart och reviering, går bra på stubb och i öppen terräng, är försiktig i tätare terräng, har chans på fågel men blir för försiktig, kommer ut ur granparti med en fasan framför sig, 30min, 0 ÖKL

PH, Carnbrings Rusty Nail, SE14186/2016, äg/för Alexander Johansson
Nail har en mkt fart, stil och reviering, tar stånd vid kant, vid resningsorder går föraren upp till hunden, Nail avancerar men missar hönsen, slår runt och kör upp dem trots förarens ihärdiga försök kan Nail inte stoppas, rapphöna fälls och Nail har inte minsta tendens att stanna utan apporterar fågel, 7min, 0 ÖKL

PT, East Meadows Pearl of Passion, SE22875/2014, äg/för Ulla-Britt Östman
Mkt bra fart och stil, vänder tyvärr ofta fel på höger sida, går förbi stående partner på nära håll ett flertal tillfällen, utgår, 10 min, 0 ÖKL

PH, East Meadows Red Hot Chili, SE19618/2016, äg/för Susanne Legneskog
Chili söker i mkt bra fart och utm stil, revierar ngt öppet, tar vackert stånd och håller sin fågel trots partners provokation, går fram precist singelhöna på order, kan hållas i flog och skott, apporterar utlagd fågel bra, Chili tappar ngt i lydnad och reviering, blir ngt egenrådig i sina senare släpp, 40min, 2 ÖKL

EST, Herrskapets Our Red Rose, SE34207/2016, äg/för Claes Kennedy
Rose har ett oregelbundet sök i mkt bra fart och stil, har en hel del felvändningar, oftast på höger sida, fin kontakt med sin förare, men har idag inte lyckan att komma i fågel, 40min, 0 ÖKL

IRST, Red Garlic´s Hot Habanero, SE44528/2016, äg/för Agneta Andersson
Har mkt bra fart i bra stil, revieringen är ngt öppen, tar stånd vid å slänt, fågel lättar innan avance, fågel fälls, Habanero apporterar efter flera försök godkänt, senare nytt stånd, reser precist och går tyvärr långt efter, 25min, 0 ÖKL

IRST, Hadselöyas Lilla My, SE45266/2014, äg/för Maria Börnmo Johansson
Lilla My börjar i mkt bra fart, stil och reviering, när partner tar stånd går tyvärr Lilla My ända fram till partner utan att sekundera, 10min, 0 ÖKL

IRSH, Fasanens Lucky, SE18201/2016, äg/för Ulrika Lundblad / Ali Saidizand
Lucky börjar dagen i rejält sök, mkt fart, stil och reviering, tar stånd ute på vall men släpper när vi närmar oss, fortsätter sitt rejäla sök i flera släpp, tar stånd i kant, reser fasan och är helt
lugn i flog och skott, apporter utlagd fågel godkänt, Lucky tilldelas idag ett välförtjänt andra pris i öppenklass, 35min, 2 ÖKL

Jag tackar Mellansvenska för att jag fick komma hit och dömma samt Långtora som bjuder på fina marker med bra med fågeltillgång.
/Torbjörn Larsson


2 ukl Karsnäs Skerpa & Eva Granfeltd.

Tillbaka till MFK's startsida