MFK's prov & utställningar 2018

  Långtora 6-8 april (fältprov)
  Gotland 13-14 april (fältprov)
  Sälen 28-29 april (fjällprov)
  Herrfallet 16-17 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 1-2 september (skogsprov)
  Bolunda 15-17 september (fältprov)
  Sälen 22-23 september (fältprov)
  Långtora 26-28 oktober (fältprov)
Mer bilder från provet finns här!
www.langtorahundochjakt.seif-logo.gif

Herrskapets on top of the world & Cooper-Envoy
MFK´s fältprov Långtora 6-8 april 2018

Fredag 6/4 Domare Lasse Thulin
1 ökl Ripfinnarens Bugatti, ägare Amir Saidizand
2 ökl Bijans Lucky, för. Amir Saidizand, äg. /Ulrika Lundblad
2 ukl Bijans Silver Pidgeon, för. Amir Saidizand, äg. Joakim Winter

Lördag 7/4 Domare Lasse Thulin
3 ökl Danguns Furia "Stina", äga. Perka Persson

Söndag 8/4 Domare Lasse Olander
1 ökl Falcsagans Odin, ägare Margareta Nord
1 ökl Bijans Saga, för. Amir Saidizand, äg. Tone Böckman
1 ukl hp Södersjöns Holly, ägare Bengt Öström
1 ukl hp Carnbrings Mombasa Club, ägare Claes Carnbring
3 ukl Zettertjärns Be Lucky Blizz, ägare Carina Larsson


Amir förde dagens 3 pristagare: 1 ökl Ripfinnarens Bugatti, ägare Amir Zaidizand,
2 ökl Bijans Lucky, ägare Ulrika Lundblad & 2 ukl Bijans Silver Pidgeon, ägare Joakim Winter

 

3 ökl Daguns Furia "Stina" & Perka Persson


Zetterjärns Flizan

3 ukl Zettertjärns Be Lycky Blizz & Carina Larsson, 1 ökl Falcsagans Odin & Margareta Nord, 1 ökl Bijans Saga & förare Amir Zand, 1 ukl hp Södersjöns Holly & Bengt Öström,
1 ukl hp Carnbrings Mombasa Club & Claes Carnbring, domare Lasse Olander

MFK Enköping
Mark: Långtora
UKL/ÖKL 2018-04-06
Domare: Lars Thulin
Förhållanden: Startar dagen i stark vind och med både snö och regninslag, vilket upphör på eftermiddagen. Mycket tunggått i vattensjuka marker.
God fågeltillgång trots väder.

UKL

PT, Dreampoint Sweden Valencia, SE30657/2017 För/äg Marie Morell
Börjar dagen med ett omoget sök med varierande fart och vidd. I senare släpp ett mer inspirerat sök, stånd tillsamman med partnern i enebacke, båda får resa och då går Valencia hårt efter och blir svår att kalla in. 20 min, 2 släpp, FS. 0 pris.

GST, Bournfield Pride and Prejudice, SE19372 För/äg Tony Eriksson/ Linda Eriksson
Går i alla släpp med mycket bra fart, vidd, följsamhet och reviering. En mycket trevlig unghund, som idag inte haft möjlighet på fågel. 2 släpp, 20 min, IF. 0 pris.

IRSH, Bijan´s Silver Pidgeon, SE24573/2017 För/äg Amir Saidizand/ Joakim Winter
Startar dagen med ett ojämnt sök beträffande fart och vidd, bra till mycket bra vilket även gäller stil och reviering. I senare släpp i gräsmark ett mer inspirerat sök. Stånd samtidigt med partnern där båda får resa och Silver gör en mycket bra resning och är helt lugn i flog och skott. 2 släpp, 20 min, FS. 2 pris

ÖKL

EST, Vallarfjället´s B-Atiz, SE13320/2014 För/äg Birgitta Winberg
Går med bra till mycket bra fart, stil, reviering och följsamhet, har möjlighet på fågel i släppet. I senare släpp ett bättre sök i gräsmark. 3 släpp 30 min 0 pris.

GST, Isliljans Zally, SE28118/2015 För/äg Tony Eriksson/Linda Eriksson
Tveksam inledning men ökar på till mycket bra fart vidd och reviering, går upp och efter fågel. 1 släpp 13 min. 0 pris.

IRST, Ripfinnarens ZME Bugatti, SE27410/2016 För/äg Amir Saidizand
Går med utmärkt fart, vidd, följsamhet, reviering och stil och med stor jaktlust. Stånd bra resning, lugn i flog och skott, gör en utmärkt apport på utlagd fågel. Visar i senare släpp ett fortsatt bra sök i gräsmark, stånd med bra resning och lugn i flog och skott. 2 släpp.25 min. 1 pris

PH, Borgeflon’s MP X-Ray, SE21197/2014 För/äg Ulf Boström
Stort självständigt sök med utmärkt fart och stil. Har stora brister i kontakt och lydnad. Tar stånd i trädgård, där föraren får hämta sin hund. Visar sekundering, är senare i släppet åter mycket olydig och självständig, går in i trädgård. 15 min, 1 släpp. 0 pris

EST, SL Pandy, SE14788/2012 För/äg Anne Bünsow
Startar med ett utmärkt sök med reviering fart och vidd, även med mycket bra stil. Stånd utan resultat. Går senare i mer betäckt terräng och anpassar då sitt sök på ett bra sätt. Stånd i enesnår reser bra men går efter vid flog och skott. 15 min, 2 släpp, 0 pris

EST, Vallarfjället´s C-Birk, SE21676/2016 För/äg Birgitta Winberg
Visar upp ett mycket bra sök med fart vidd reviering och följsamhet, partnern stånd, där Birk inte vill respektera. 1 släpp, 12 min, 0 pris

GSH, Zettertjärns Xfakt, SE13142/2014 För/äg Tommy Fridsjö
Visar i första släpp upp ett sök där intresset för partnern är större än på marken. Får senare möjlighet i gräsmark och enbackar, visar då upp ett mycket bra sök med stor jaktlust, fart, vidd, reviering och följsamhet. Stilen är bra till mycket bra i en tung aktion. FS 3 släpp, 25 min, 0 pris

IRST, Bijan’s Tesla, SE11821/2015 För/äg Lina Oweson
Har i sitt första släpp problem med partnern som stör Tesla, stånd utan resultat. Visar upp både fart vidd och följsamhet. i senare släpp med utmärkt fart, vidd, reviering kan stoppas för sekundering. FS, 3 släpp, 30 min, 0 pris

PH, Viijägarens Callisto Glim, S553676/2012 äg/för Eva-Mia Sjölin
Visar upp ett sök med bra till mycket bra fart vidd reviering och följsamhet, stånd där fågel lättar då partners förare skall hindra sin hund för att komma in i situationen.(partnern ser inte den stående hunden). Glim får utreda men hittar ingen fågel. Får gå mot den nyslagna fågeln, stånd men är ovillig att resa, fågel lättar så småningom och Glim är lugn i flog. Domaren väljer att avbryta provet på grund ovillig resning.1 släpp, FS, 20 min, 0 pris

IRSH, Fasanens Lucky, SE18201/2016 För/äg Amir Saidizand/Ulrika Lundblad
Ojämt sök på vattensjuk stubb, med bra till mycket bra fart, vidd, följsamhet, reviering och bra stil. Stånd bra resning lugn i flog och skott, gör en bra apport. I senare släpp i gräsmark visar Lucky ett mer motiverat sök. FS, 30min, 2 släpp, 2 pris

PT, East Meadows Metallica, SE21732/2013 För/äg Bertil Malmström
Börjar med ett oinspirerat sök med varierande fart vidd, gör ett och annat slag och visar då upp bra stil och fart. Stånd bra resning går hårt efter i flog och skott. FS, 10min, 0 pris.

Tack till provdeltagarna för en bra dag på fältet trots varierande väderlek
Lars Thulin.
Uppsala i april 2018

Mark: Långtora
UKL/ÖKL 2018-04-07

Domare: Lars Thulin
Förhållanden: Växlande vind uppehåll och en vårsol som tittar fram utan att bli för varm. Rapphönspar på fina stubbar och i Enbackar.

UKL
ESH, Herrskapets Our Bandit, SE34206/2016 För/äg Marika Bladin
Startar i ett försiktigt tempo i första släpp, men går efterhand upp sig och visar då ett sök i mycket bra fart vidd, reviering, följsamhet och även jaktlust och stil blir mycket bra. Får möjlighet i fasa mark, blir där borta, ingen synlig fågelkontakt. IF, 30 min, 3 släpp, 0 pris.

GST, Zettertjärns Flizan, SE22922/2017 För/äg Sten-Over Medeskog
Går med utmärkt fart, vidd, följsamhet, reviering och jaktlust i mycket bra stil. Fortsätter sitt goda sök hela dagen. Får en möjlighet i fasanmark med mycket fågel vilka i dag blir för svåra. Visar att hon är lydig då hon stoppas för flygande fågel och för hare en tilltalande tik. FS. 3 släpp, 30 min, 0 pris.

ESH, Herrskapets on top of hte word, SE34204/2016 För/äg Mikael Larsson
Går med utmärkt fart, stil och mycket bra reviering följsamhet och jaktlust. Är inte helt självständig då han får gå mot Gordonsettrar vilket stör helhetsintrycket. (lekkompis hemma Gordon). Får möjlighet I fasanmark vilka blir för svåra. FS, 3 släpp, 30 min, 0 pris

PH, Cooper-Envoy, SE29222/2017 För/äg Elisabeth Söderling
Startar med varierande fart och vidd i ett omoget sök även stilen är växlande. Stånd bra resning men går hårt efter i flog och skott. 2 släpp, FS, 20 min, 0 pris

GST, Quendolyn Vom Rosenhof, SE45053/2016 För/äg Joakim Hagström/ Jane o Joakim Hagström. Visar i första släpp ett omoget sök. I senare släpp går tiken med mycket bra fart, vidd, jaktlust, stil och följsamhet. Får möjlighet i fasanmark vilket inte resulterar i något. IF, 30 min, 3 släpp. 0 pris

ÖKL
PH, Ice Crystal of Szedrezi, SE20449/2015 För/äg Elisabeth Söderling
Går med bra fart, vidd, reviering och jaktlust men där jakterfarenhet saknas. FS, 2 släpp, 25 min, 0 pris

GSH, Zettertjärns Unzip, SE19260/2013 För/äg Ronney Sahlberg/ Marie Graffman Sahlberg
Startar dagen på fält med ett stort självständigt sök där både kontakt och samarbete önskas bättre. Visar sedan i gräsmark upp ett mycket bra sök med kontakt och samarbete i bra stil går då med mycket bra fart vidd och följsamhet. FS, 2 släpp, 30 min, 0 pris

PH, King Woodwelike of Scnadiaca, SE57837 För/äg Berit Olsson
Går i ett stort självständigt sök där kontakt och samarbete önskas bättre. Varierar sin fart och stil från bra till mycket bra. Stånd utan resultat. Går i senare släpp upp fågel och går hårt efter. FS, 2 släpp, 25 min, 0 pris

IRST, Ripfinnarens ZME Peigi, SE27409/2016 För/äg Tommy hagerlund/ Tommy o Lena Hagerlund.
Går med mycket bra fart, stil, vidd, och följsamhet och i första släpp något oregelbundet. I senare släpp visar tiken upp ett sök i hög fart, utmärkt samarbete, reviering och vidd har möjlighet på fågel. En mycket trevlig tik. FS, 3 släpp, 35 min, 0 pris

EST, Högfjällshundens Wilja, SE15957/2016 För/äg Karl Larsson
Börjar dagen i ett något små skuret sök men med hög intensitet. Visar i senare släpp ett väl anpassat sök med mycket bra fart, vidd, följsamhet och reviering har möjlighet på fågel.
FS, 2 släpp, 35min, 0 pris.

EST, Danguns Furia, SE34205/2015 För/äg Perka Persson
Startar med att visa ett utmärkt sök med fart, vidd, stil, reviering och följsamhet. Men blir efterhand något egenrådig och olydig. I senare släpp brister Furia med kontakten, tar stånd försiktig resning lugn i flog och skott, gör en bra apport på utlagd fågel. FS, 2 släpp, 30 min, 3 pris

IRSH, Bijan´s Zlatan, SE11819/2015 För/äg Olof Ehrs
Visar genast upp ett stort självständigt sök jagar helt utanför förarens kontroll i hög fart och stor vidd och mycket bra stil. Förarna får kalla in hundarna och domaren talar om vad han vill att de rättar till. Zlatan är idag inte samarbetsvillig föraren vill bryta, vid inkallning tar Zlatan ett kort stånd som han med partnern löser och går efter. FS, 1 släpp, 10 min, 0 pris

PH, Carnbrings Rusty Nail, SE14186/2016 För/äg Alexander Johansson
Går med utmärkt fart och stil, i ett mycket självständigt sök. Domaren ber att förarna kallar in hundarna för att tala om vad de skall rätta till. Nail är tillsamman med partnern för dagen inte samarbetsvillig. Går sedan med partnern upp fågel och efter. FS, 1 släpp 10 min, 0 pris

IRSH, Ripfinnarens ZM Jeager, SE29359/2015 För/äg Helga Fredholm
Går med mycket bra fart, stil reviering och följsamhet och med bra bredd och intensitet. Stöter tillsammans med partnern fågel och går då efter. FS, 1 släpp, 10 min, 0 pris

Tack till provdeltagare för en trevlig dag.
Tack även till provledning och markvärd.

Uppsala i april 2018
Lars Thulin

Mark: Långtora
UKL/ÖKL 2018-04-08

Domare: Lars Olander
Förhållanden: Fint jaktväder med växlande vind.
Fågeltillgång: god

UKL

GSH, ZETTERTJÄRNS BE LUCKY BLIZZ, SE30744/2016 För/äg Carina Larsson
Mycket bra fart och stil, stort söksformat. Fattar stånd långt ute i marken, tjuvreser och förföljer, tar rapphönan som avlämnas oskadd. I sitt andra släpp är kontakten bättre, fattar stånd för nyslagen rapphöna, försiktig avance och resning, lång eftergång. Hittar den nyslagna rapphönan i dikeskant med högt fjolårsgräs. Avancerar några steg där rapphönan försöker springa undan. En fågelfinnare. EB: FF 3 släpp 30 min. 3:pris Ukl

GST, QUENDOLYN VOM ROSENHOF, SE45053/2016 För/äg Jane Hagström / Jane o Joakim Hagström
Mycket bra fart och stil, jagar i bra kontakt med sin förare. Fortsätter ett andra släpp i samma fart och stil. Vi går ner i en omställningsmark och hämtar vind, strax efter vi har släppt dyker en hare upp. Quendolyn och haren slår följe en bit ut i den anvisade marken trots förarens strängaste förmaningar, återkommer strax men partnern blir först till fågeln. EB: FS 3 släpp 30 min. 0:pris Ukl

PT, SÖDERSJÖNS HOLLY, SE40038/2017 För/äg Bengt Öström
Visar utmärkt fart och stil på en stor stubbmark, störs av partnern som visar sig en aning sällskapssjuk. I sitt andra släpp bibehåller hon sin fart och stil genom hela släppet. I sitt sista släpp för dagen jagar vi i mark med holmar och täta enbuskar, här visar hon att hon kan anpassa formatet och hålla bra kontakt med föraren. Vi finner henne i stånd i tätt enrisbuskage, avancerar villigt och precis på rapphöns, lugn i flog och skott. EB: FF 3 släpp 30 min. 1:pris Hp Ukl

PH, COOPER-ENVOY, SE29222/2017 För/äg Elisabeth Söderling
Cooper startar tillsammans med en skarpsprungen parkamrat där han visar sig lite sällskapssjuk och vill mäta sina krafter, jag bryter efter halva släppet så han får fortsätta mot annan partner. Jagar nu självständigt och visar stort söksformat. Fattar stånd långt ut men tjuvreser och tar rapphönan. Avslutar dagen i tät terräng med bra kontakt med sin förare. Fattar stånd, avancerar villigt utan att påvisa fågel. EB: FF 3 släpp 25 min. 0:pris Ukl

PT, CARNBRINGS MOMBASA CLUB, SE15798/2017 För/äg Claes Carnbring
Utmärkt fart och stil, jagar av anvisad mark i bra kontakt. Fortsätter under dagen och visar samma utmärkta fart och stil. Avslutar dagen i mark med holmar och täta enrissnår. Föraren pressar sin hund framåt, anmäler stånd och jag skyndar till. Finner Mombasa Club i stånd i tätt enrissnår, bra avance och resning, lugn i flog och skott. EB: FF 3 släpp 30 min. 1:pris HP Ukl

ÖKL

IRST, RIPFINNARENS ZME PEIGI, SE27409/2016 För/äg Tommy Hagelund / Lena o Tommy Hagerlund
Peigi jagar i mycket bra fart i lätt galoppaktion, bra kontakt och låter sig lätt styras. Vi byter mark från stora fält till tät terräng med holmar. Fattar stånd som hon själv löser. Nytt stånd, vi tränger oss in i det täta riset. Parkamraten kommer till och fågeln lättar, Peigi är hårt provocerad och båda hundarna förföljer. EB: FF 3 släpp 35 min. 0:pris Ökl

PH, ICE CRYSTAL OF SZEDRESI, SE20449/2015 För/äg Elisabeth Söderling
När Ice ligger väl på vinden - då visar han mycket bra fart och stil. Har en liten mattningsperiod i första släppet men återkommer. Har under dagen chans på rapphöns, stöt på nyslagna rapphöns och lugnas av sin förare. Lyckas inte med fåglarna i dag. EB: FF 3 släpp 30 min. 0:pris Ökl

ESH, FALCSAGANS LOTUS, SE16621/2011 För/äg Margareta Nord / Kerstin Rydegård
Farten och stilen är mycket bra. Utnyttjar den växlande vinden på ett jaktklokt sätt. Fortsätter i andra släpp på en stor stubb, får den anvisade marken bra avsökt. På eftermiddagen jagar vi i en tät mark med holmar där överskådligheten är begränsad. Letar efter Lotus som fattat stånd, på kommando går han på en löpa i den besvärliga terrängen, han visar sig villig men det leder inte till en jaktbar situation. EB: FF 3 släpp 35 min. 0:pris Ökl

GSH, ISLILJANS YARRAK, SE41468/2012 För/äg Mikael Larsson
Yarrak startar i ett gatt som löper ut i en remiss och en grantätning. Yarrak kommer ut ur grantätningen i fel vind och stöter ett rapphönspar, där föraren lugnar honom med signal och han visar godkänd respekt. I bra vind som han utnyttjar så visar han mycket bra fart och stil. Har ytterligare chans under dagen på rapphöns. Yarrak lycks inte med fåglarna idag. EB: FF 3släpp 30 min. 0:pris Ökl

ESH, FALCSAGANS KJAPP, SE16611/2011 För/äg Inger Fredriksson
Jagar med sin förare i god kontakt, visar mycket bra fart och stil. Fattar stånd mot ett fårnät, avancerar längs med, tappar bort vittringen och slår långt ner där det finn en öppning. Jagar noga av gräsmarken och granremissen utan att påvisa fågel. I sitt andra släpp ser vi rapphöns som lättar helt nära en trädgård Kjapp fattar stånd i tätning men bli så osäker var fågeln tagit vägen att han låser sig till slut. EB: FF 2 släpp 20 min. 0:pris Ökl

IRST, BIJAN´S SAGA, SE11820/2015 För/äg Amir Saidizand / Tone Böckman
Saga utnyttjar vinden på ett klokt sätt, får marken avsökt i mycket bra fart och stil. Fattar stånd, avancerar villigt utan att påvisa fågel. Avslutar i tät terräng med holmar och enbuskar, håller en utmärkt kontakt och jagar klokt. Fattar stånd, bra, precis avance och resning. Lugn i flog och skott. Bra apport och korrekt avlämning. EB: FF 3 släpp 30 min. 1:pris Ökl

PT, TOP POINT HERA, SE21748/2016 För/äg Mona Hammar
Hera jagar i lätt och fin galoppaktion i mycket bra fart och stil. Fattar stånd en bit ut, håller ståndet tills vi kommer fram. Bra avance och resning, går efter i flog och skott. EB: FF 1 släpp 10 min. 0:pris Ökl

ESH, FALCSAGANS ODIN, SE35262/2014 För/äg Margareta Nord
Jagar av marken i bra kontakt och visar mycket bra fart och stil. Får anvisad mark väl avsökt. Visar spontan sekundering. Avslutar dagen i tät terräng med holmar enar. Vi letar efter Odin, en rapphöna kommer ut från en tätning där han befinner sig och vi finner honom sittande. I slutet av släppet fattar Odin stånd, bra avance och resning, lugn i flog och skott, bra apportering och korrekt avlämning. EB: FF 3 släpp 30 min. 1:pris Ökl

PT, TOP POINT HERTA, SE21747/2016 För/äg Mona Hammar
Täcker marken i stora slag. Farten och stilen är utmärkt. Fortsätter under dagen och jagar intensivt. Avslutar dagen i den täta terrängen där den oförskyllt kommer upp till den stående partnern, när partnerns fågel lättar så tar jaktivern över och hon förföljer. EB: FF 3 släpp 30 min. 0:pris Ökl

Tack för ett trevligt domaruppdrag och alla deltagare samt ett stort tack till Marianne Dalunde som sprang ner till förläggningen för att hämta mer ammunition!

Hölö 2018 04 17
Lars Olander

 

Tillbaka till MFK's startsida