MFK's prov & utställningar 2018

  Långtora 6-8 april (fältprov)
  Sälen 28-29 april (fjällprov)
  Herrfallet 16-17 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 1-2 september (skogsprov)
  Sälen 8-9 september (fältprov)
  Arboga 15-17 september (fältprov)
  Långtora 20 september (fältprov)
  Gotland 1-2 oktober (fältprov)
  Långtora 17 oktober (fältprov)
  Långtora 26-28 oktober (fältprov)
  Trossnäs 17-18 november (fältprov)
www.langtorahundochjakt.se

if-logo.gif
 

 

MFK's fältprov Arboga 15-17 september 2018

Lördag 15/9
Domare: Ulf Johansson

1 ukl est Vallarfjällets E-Akii, ägare Birgitta Winberg
3 ukl irst Red Garlic's Lingon, ägare Agneta Andersson
3 ukl Södersjöns Rusty, ägare Pia Jelkeståhl
2 ukl ph Södersjöns Jeff, ägare Lars Olander

Söndag 16/9
Domare: Kerstin Frändegård

2 ökl irst Red Garlics Hot Habanero, ägare Agneta Andersson
3 ökl pt Top Point Minna, ägare Marie-Louise Sjöberg

Måndag 17/9
Domare: Kerstin Frändegård

3 ukl gst Bournefield Pride and Prejudice, ägare Tony & Linda Eriksson
2 ukl pt Barentsviddas Sansa, ägare Jenny Bodell
3 ökl pt Top Point Minna, ägare Marie-Louise Sjöberg
3 ökl ph King Woodwelike of Scandiaca, ägare Berit Olsson
3 ökl est Glitterdalens B-Blaze, ägare Marie-Louise Sjöberg


UKL/ÖKL 20180915
Domare: Ulf Johansson
Mark: Örberga
Förhållanden: Härlig höstdag med sol och lagom vind, fågeltillgång måttlig

UKL

IRST, RED GARLIC’S LINGON, SE12601/2018, ÄG/FÖR AGNETA ANDERSSON
Lingon går i första släpp i godtagbar till bra fart, stilen bra, söksformat och reviering godtagbart, ger ett omoget intryck. I slutet av släppet går Lingon upp sig. Andra släpp. Vi går i tät solrosplantage så att bedöma söket blir därför omöjligt. Föraren anmäler stånd i omgångar, men innan jag kommer fram löser Lingon ut. I slutet av släppet nytt stånd, föraren får order om att resa, Lingon reser kort och precist och är helt lugn i flog och skott. I tredje släpp godtagbar fart i bra stil, söksformat och reviering godtagbart. Sett över dagen resulterar detta i en välförtjänt premie. FF, Antal släpp 3, släpptid 30 min, 3 UKL

GST, ZETTERTJÄRNS FUNZY, SE22991/2017, ÄG/FÖR HANS (FÖR) O BERIT WICKSTRÖM
Funzy startar dagen i bra fart, samt bra till mycket bra stil, söksformatet och reviering är godtagbart. Funzy ger även hon ett omoget intryck. Går upp sig i slutet av släppet. Andra släpp lika som i första. I tredje släpp går Funzy upp sig rejält, hon går nu i mycket bra fart och stil, i bra till mycket bra söksformat och reviering. Fjärde släpp. Funzy stöter nyslagen fasan i dike, förföljer friskt vilket resulterar i att hon får tag i fasanen. Funzy har i och med detta haft sina chanser denna dag. FS, Antal släpp 4, släpptid 40 min, 0 UKL

PT, SÖDERSJÖNS SALLY, SE40036/2017, ÄG/FÖR LISBETH BODÉN
Sally startar första släpp i mycket bra till utmärkt fart, och i mycket bra stil. Söksformatet och reviering är något trevande i början, för att i slutet av släppet bli ett mycket bra söksformat och mycket bra reviering. I andra släpp går vi i solrosplantage, kan ej bedöma sök. Föraren anmäler stånd i omgångar, men Sally kan ej påvisa fågel. Fågel ses springa i marken framför Sally, men den kommer ej på vingarna. I tredje släpp går Sally i bra till mycket bra fart och stil, söksformat och reviering bra. Fjärde släpp. Fågel lättar i omgångar från dike utan att vi kan få till någon situation. Sally har haft sina chanser men ej haft den tur som krävs. FS, Antal släpp 4, släpptid 40 min, 0 UKL

PT, DREAMPOINT SWEDEN VALENCIA, SE30657/2017, ÄG/FÖR MARIE MORELL
I första släpp går Valencia i bra till mycket bra fart och stil, är något ojämn, kontinuitet saknas. Söksformat och reviering bra till mycket bra, revieringen blir stundtals något öppen. Andra släpp. Går ner sig något så att värdeordet hamnar på bra vad gäller fart, stil, söksformat och reviering. Tredje släpp, går ned sig ytterligare och ligger nu på godtagbart. I mån av tid får Valencia ett fjärde släpp. Fjärde släpp. Valencia får några minuters släpptid, partner stöter fågel och Valencia anses därför ha haft sin chans idag. FS, Antal släpp 4, släpptid 35 min, 0 UKL

PH, WOODWELIKE I AM CASANOVA LEGACY, SE12282/2018, ÄG/FÖR BERIT OLSSON
Legacy går i första släpp i bra till mycket bra fart och stil, söksformatet är ojämnt, stundtals lite stort. Söksformat och reviering stannar därför på bra. Andra släpp. Går ner sig något vad gäller fart och stil, söksformat och reviering är fortsatt på bra. Tredje släpp. Går nu upp sig och går nu som i första släpp avseende fart och stil, även söksformat och reviering är nu bra till mycket bra. Fjärde släpp. Legacy kämpar på, men har tyvärr inte någon lycka idag. IF, Antal släpp 4, släpptid 40 min, 0 UKL

IRSH, RED GARLIC’S IRISH POMELO, SE11112/2017, ÄG/FÖR SUSANNE JOHANSSON
Pomelo går i sitt första släpp i bra fart och stil, startar med ett stort öppet sök, söksformat och reviering bra till mycket bra. Andra släpp, lika som i första. Även tredje släpp fortsätter lika som första och andra. Fjärde släpp. Pomelo fattar stånd, svår att få att resa och kan tyvärr ej påvisa fågel. Vi gör en omstart, men tyvärr ingen hemma. FS, Antal släpp 4, släpptid 40 min, 0 UKL

PH, SÖDERSJÖNS RUSTY, SE40032/2017, ÄG/FÖR PIA JELKESTÅHL
Rusty startar första släpp, i mycket bra fart, stil, söksformat och reviering. Härlig unghund. Andra släpp fortsätter som i första. Tredje släpp startar med lite syskonbus, när det är avklarat är det mesta på topp igen som i tidigare släpp. Fjärde släpp. Kort efter släpp, stånd, föraren får order om att resa, reser något försiktigt ner i dike, fasan lättar och Rusty är ej lugn i flog och skott, förföljer långt. På grund av detta blir det ej en hög premie idag. FF, Antal släpp 4, släpptid 35 min, 3 UKL

EST, VALLARFJÄLLET’S E-AKII, SE27005/2017, ÄG/FÖR BIRGITTA WINBERG
Akii startar första släpp i mycket bra fart, stil, söksformat och reviering. Andra släpp. Går bra till mycket bra på alla punkter. Akii fäster stånd och när vi kommer fram justerar hon sig och tar ett nytt stånd, föraren får order om att resa, mycket bra resning, kort och precis, och är helt lugn i flog och skott. Ett fågelarbete av yppersta klass. I tredje släpp går Akii som i första, en härlig unghund som är lite opolerad på vissa punkter, men som har alla egenskaper vi önskar se hos en unghund. FF, Antal släpp 3, släpptid 30 min, 1 UKL

PH, SÖDERSJÖNS JEFF, SE40035/2017, ÄG/FÖR LARS OLANDER
I första släpp går Jeff i mycket bra fart och stil, Jeff kontrollerar partner till och från under hela släppet, söksformat och reviering blir därför lidande och stannar på bra. Andra släpp. Har fortfarande en tendens att tidvis kontrollera partner, vilket hämmar fart och stil, som nu stannar på bra. Jeff fattar stånd, reser kort på order, ingen fågel på vingarna. Ny resning, fågel lättar och Jeff är helt lugn i flog och skott. När intresset för partner avtar, kommer vi att se mer av denna härliga unghund. FF, Antal släpp 2, släpptid 20 min, 2 UKL

IRSH, BIJAN’S TWIST, SE24568/2017, ÄR/FÖR HELENA WIDELL
Twist går i första släpp i bra fart och stil, föraren rusar fram i marken, vilket gör att vi tappar mycket mark, detta påverkar söksformat och reviering och värdeordet stannar därför på godtagbart. I andra släpp tröttnar Twist rejält, när släppet är slut väljer föraren att dra sin hund, vilket för dagen är ett klokt beslut. IF, Antal släpp 2, släpptid 20 min, 0 UKL

GST, GIRIFJÄLLETS GZ MAJA, SE48494/2017, ÄG/FÖR LOUISE FROSTSTRÅLE
Maja startar första släpp i bra till mycket bra fart, stil och söksformat. Revieringen är bra, men något öppen. I början av släppet kolliderar Maja med partner och blir därefter väldigt försiktig. Maja stöter hare, men kan förtjänstfullt stoppas. Andra släpp. Maja är fortsatt tagen av kollisionen med partner, vi låter Maja lulla på för att få tillbaka självförtroendet. I slutet av släppet går hon i bra till mycket bra fart och stil. Söksformat och reviering är godtagbart. I tredje släpp väljer vi att släppa Maja mot en röd hund istället, detta tycks falla Maja i smaken. Maja går nu i bra till mycket bra fart, stil, söksformat och reviering. Vi väljer här att avsluta Maja så att hon får ta med sig rätt känsla hem. IF, Antal släpp 3, släpptid 30 min, 0 UKL

PH, SÖDERSJÖNS FINN MC MISSILE, SE40033/2017, ÄG/FÖR HENRIK NILSSON
Missilen går i första släpp i mycket bra fart och stil, samt söksformat. Revieringen är av yppersta kvalitet, utmärkt! I slutet av släppet stöter Missilen hare och blir borta, men kommer åter innan koppling. Andra släpp. Går ner sig något vad gäller reviering till mycket bra, medans de andra egenskaperna fortsatt är mycket bra. Tredje släpp startar med lite syskonbus, men när Missilen är klar med detta är han tillbaka med utmärkt reviering. Fjärde släpp. Partner har fågel i luften i omgångar utan att Missilen kan få till något arbete idag. En härlig hund som vi kommer att få se mer av i framtiden. FS, Antal släpp 4, släpptid 40 min, 0 UKL

PH, BJÖRÅS EXTREME, SE57925/2016, ÄG/FÖR ANNA HOLMBERG
Extreme startar första släpp lite tveksamt, i godtagbar till bra fart, i bra stil. Söksformat och reviering är ojämnt och blir därför godtagbart till bra. Andra släpp. Extreme går nu upp sig rejält, fart, stil, söksformat och reviering är nu bra till mycket bra. Tredje släpp. Fortsätter lika bra som i andra släpp, väljer att en kort stund motionera en hare, men kommer åter. Fjärde släpp. Inget nytt händer i detta släpp. Extreme har ingen lycka med fåglarna idag. IF, Antal släpp 4, släpptid 40 min, 0 UKL

EST, VALLARFJÄLLETS E-ARRIBA, SE27003/2017, ÄG/FÖR BIRGITTA WINBERG
Arriba går i första släpp i mycket bra fart och stil, söksformat är bra till mycket bra, Arriba vänder till och från fel på ena sidan, vilket gör att revieringen blir lidande och stannar på bra. Arriba fattar stånd, men innan vi kommer fram löser hon ut. Andra släpp går hon lika som i första. Tredje släpp lika som de två första. Fjärde släpp. Partner fattar stånd, vilket är resultatlöst, vi gör en omstart, men tyvärr ingen fågel hemma. IF, Antal släpp 4, släpptid 40 min, 0 UKL

Jag vill tacka alla deltagare för en mycket trevlig dag, Många härliga unghundar, några lyckades medans några ej hade den tur som krävs.
Tack också till MFK som gav mig förtroendet att döma detta parti.
Mora 181001
Ulf Johansson

UKL/ÖKL 20180916
Mark: Örberga
Domare: Kerstin Frändegård
Förhållanden: Varmt, torrt och lätt bris.

UKL

PT, Södersjöns Holly, SE49938/2017, äg/för Bengt Öström
Holly startar i utmärkt fart och stil, lägger upp ett mycket stort sök, drar längre och längre fram i marken, söker blir öppet, jagar självständigt.. I andra släpp bekräftar hon intrycket från första släpp, många smågåglar i luften. I senare släpp fortsätter hon gå friskt och täcker marken bättre med bra kontakt. 35 min o ukl

IRSH, Birdhunter’s Choice Rafa, SE25846/2017, äg/för Kjell Ekström
Startar lite försiktigt men går sen upp sig och visar då ett bra sök i mycket bra fart och stil. God kontakt. Fortsätter sen söka bra i alla sina släpp. 35 min 0 ukl IRST, Red Garlic’s Irish Pomelo, SE11112/2017, äg/för Susanne Johansson Går i bra till mycket bra fart, bra stil, börjar lite försiktigt men går sen upp sig och avsöker då marken i stora slag blandat med mindre. Fastnar lite på markvittring. I andra släpp visar han fina slag, försvinner in i skogen och blir borta en stund.Fortsätter jobba på i senare släpp, drar efter rådjur med skall en sväng men återkommer strax. Har ett stånd, reser försiktigt utan resultat. 35 min 0 ukl

IRSH, Red Garlic’s Ipren, SE11113/2017, äg/för Agneta Andersson
Ipren startar i mycket bra till utmärkt fart och mycket bra stil, avsöker marken i stora slag, bra bredd och fin reviering, god kontakt. Avslutar med ett slag in i skogen och blir borta en stund. I andra släpp blir hon något egenrådig på vänster kant, jobbar på friskt i alla sina släpp, blir lite öppet tidvis. 35 min 0 ukl

PH, Björås Extreme, SE57925/2016, äg/för Anna Holmberg
Startar i bra till mycket bra fart, bra stil, gör en del bra slag men stoppar upp. Större bredd i slagen och mer intensitet önskas. God kontakt. I andra släpp startar han med kompisjakt, gör sen några enkla bra slag men släpper sig inte riktigt ut. 20 min drages av föraren

ÖKL

PT, Top Point Minna, SE21714/2015, äg/för Marie-Louise Sjöberg
Minna startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i fina slag med god kontakt. Fortsätter jobba på i senare släpp, har ett stånd som hon löser. Senare stånd, reser lite försiktigt, fågel lättar bakom,lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel. 35 min 3 ökl

PT, Riddarsporrens Rietje, SE54723/2015, äg/för Björn Meijel
Går i mycket bra till utmärkt fart, mycket bra stil. Lägger upp ett stort väl anlagt sök där mark och vind nyttjas förtjänstfullt. Visar senare sök av mycket hög klass, marken revieras utmärkt. har ett stånd som hon löser. 35 min 0 ökl

GSH, Sansetters Together, SE21482/2016, äg/för Lena Sanfridsson
Startar i bra till mycket bra fart och stil, gör en del bra slag men större bredd i slagen och mer intensitet önskas. God kontakt. Går upp sig något i andra släpp men söket blir ojämnt då han växlar mellan stora bra slag och småskurenhet. 20 min Drages av föraren

PH, Carnbrings Rusty Nail, SE14186/2016, äg/för Alexander Johansson
Startar i mycket bra till utmärkt fart, mycket bra stil. Lägger upp ett stort välanlagt sök där vind och mark nyttjas mycket bra. Mycket bra bredd i slagen. God kontakt. Fortsätter utöver dagen med sitt fina sök, men har ibland en liten tendens att kontrollera partner. 35 min 0 ökl

EST, Högfjällshundens Wilja, SE15957/2016, äg/för Karl Larsson
Wilja går i bra till mycket bra fart, mycket bra stil, avsöker marken i god kontakt. Önskar större bredd och mer intensitet. Har en markering som hon löser. I andra släpp går hon upp sig och får mer mark med sig, fortsätter så under senare släpp, har ett stånd som hon löser. FI 35 min 0 ökl

PH Top Point Wilton, SE21753/2016, äg/för Conny Andersson
Går i mycket bra till utmärkt fart, mycket bra stil. Visar fin reviering och täcker marken bra. God kontakt. Stöter rapphöns som han inte verkar uppfatta. I andra släpp i fin motvind börjar han bra men slår ibland bakåt. I senare släpp i motvind önskas bättre söksupplägg, har ett stånd, avancerar lite försiktigt men utan resultat. FI 35 min 0 ökl

PH, Carnbrings Tom Collins, SE14183/2016, äg/för Martin Hallberg
Går i mycket bra fart och bra stil, något kort frambensaktion. Lägger upp ett bra sök, bra bredd i slagen med god kontakt. Har ett stånd, reser utan resultat. I andra släpp jobbar han på, bättre söksupplägg önskas i den fina motvinden,fortsätter att jobba på i alla sina släpp. 35 min 0 ökl

PT, Kjesbua’s Lady Diamond, SE42830/2015, äg/för Ylva Engström
Startar i ycket bra fart oh stil,avsöker marken i stora fina slag med bra bredd. God kontakt. I andra släpp jobbar hon på i skogsmark där bättre söksupplägg önskas, fortsätter jobba på i senare släpp. FI 35 min 0 ökl

IRST, Red Garlic’s Hot Habanero, SE44518/2016, äg/för Agneta Andersson
Gör några slag i mycket bra fart, bra stil har lite låg huvudföring, tar stånd, löser. Går sen in i oöversiktlig terräng, rapphöna i luften, något orolig. Jobbar på i skogsmark. I senare släpp jobbar hon på, stoppas på hare, önskas något bättre söksupplägg i motvind. Tar stånd reser utan resultat, nytt stånd, reser friskt, lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel. 35 min 2 ökl

UKL/ÖKL 20180917
Domare: Kerstin Frändegård
Mark: Örberga
Förhållanden: Varmt men efter nattens regn lite fuktigt i marken,växlande molnighet, någon lätt regnskur, lätt bris.

UKL

GST, Zettertjärns Flizan, SE22992/2017, äg/för Sten-Ove ”Putte” Medeskog
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i fina slag, täcker marken mycket bra, god kontakt. Tar stånd, reser utan resultat. I andra släpp fortsätter hon visa ett mycket bra sök, ses ta stånd som hon får hålla länge, tjuvreser tyvärr, acceptabelt lugn i flog och skott. Tar sen en rapphöna.Fortsätter sen att visa mycket bra sök resten av dagen. 60 min 0 ukl

GST, Bournefield Pride and Prejudice, SE19732/2017, äg/för Tony (för) o Linda Eriksson
Går i bra fart och stil, startar lite försiktigt men kommer sig sen ut i sök där formatet önskas större, god kontakt. I andra släpp går hon upp sig något och avsöker marken bra, mattas något mot slutet. i senare släpp jobbar hon på, tar stånd, reser friskt och går efter. 40min 3 ukl

PT, Barentsviddas Sansa, SE40783/2017, äg/för Jenny Bodell
Sansa gåri mycket bra till utmärkt fart och stil, avsöker marken i stora slag, god kontakt.I andra släpp börjar hon mycket bra, visar fin reviering men slår sen långt bakåt och blir lite egenrådig. Visar sen ett mycket bra medvindssök, FI. Fortsätter under dagen att gå mycket bra, stöter fågel och går efter, avslutar med att ta stånd, reser friskt och är lugn i flog och skott. 50 min 2 ukl

ÖKL

PT, Top Point Minna, SE21714/2017, äg/för Marie-Louise Sjöberg
Minna startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Bättre söksupplägg önskas. Fortsätter i andra släpp jobba på, stånd i tät vegetation, samstånd med partnern, på resningsorder är hon något försiktig och tar inget steg men fågeln tar till vingarna tack vare partnern, lugn i flog och skott, apporterar utlagd fasan mycket bra. 20 min 3 ökl

PH, East Meadows MR Turbo Triss, SE21730/2013, äg/för Susanne Legneskog
Turbo startar i turbofart!! Går i utmärkt fart och stil , lägger upp ett väldigt stort sök som blir öppet, bättre marktäckning önskas, avslutar släppet med att gå helt ur hand. 10 min 0 ökl

ESH, Herrskapets Our Bandit, SE34206/2016, äg/för Marika Bladin
Startar lite småskuret i mycket bra fart och stil, lägger sen upp ett bra sök i god kontakt. Önskar mer jämnhet i söket, blir lite stopp ibland. Fortsätter i nästa släpp som förra, tar stånd, samstånd med partnern, reser på order, lugn i flog och skott. Tyvärr vill han inte apportera den utlagda fasanen. 20 min 0 ökl

ESH, Vallarfjällets C-Birk, SE21676/2016, äg/för Birgitta Winberg
Birk går i mycket bra fart och stil, lägger upp ett bra sök med fin bredd i slagen, slår dock bakåt ibland. God kontakt. Har en markering som han löser. I andra släpp gör han några fina slag, fastnar sen i buskage där rapphöna setts lätta, i nästa släpp jobbar han på, stöter höns långt ut och förföljer. 30 min 0 ökl

PT, Södersjöns Zeterna, SE10215/2014, äg/för Gunnar Pamuk
Hinner bara starta och göra några slag så ser vi henne halta. Hon drages av föraren.

IRSH, Ripfinnarens ZM Jaeger, SE29359/2015, äg/för Helga Fredholm i god kontakt.
Går i bra till mycket bra fart, bra stil avsöker marken. Något bättre söksupplägg önskas, söker blir något ojämnt.I andra släpp visar han sök i fina slag, ses i område där rapphöna lättar, har senare en markering men löser. Fortsätter under dagen att jobba på. 50 min 0 ökl

IRST, Ripfinnarens ZME Peige, SE27409/2016, äg/för Tommy (för) o Lena Hagerlund
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Bättre marktäckning önskas,fortsätter visa ett stort sök som blir öppet, blir mycket framdrift. FI Fortsätter jobba på i alla sina släpp, fågel lättar framför föraren. 40 min 0 ökl

PH, Woodwelike King of Scandiaca, SE57837/2013, äg/för Berit Olsson
Startar i mycket bra fart och stil, lägger då upp ett sök i fina slag, stoppas på rådjur. Avslutar släppet i mindre slag och tappar fart och stil. I andra släpp gör han några bra slag, står, reser något försiktigt, lugn i flog och skott. Apporterar korrekt. 20 min 3 ökl<7P>

PH, East Meadow Red Hot Chili, SE19618/2016, äg/för Susanne Lagneskog
Chili startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Gör en del fina slag men bättre marktäckning önskas i denna fina motvind.Slår tidvis bakåt, verkar något intresserad av partnern men hejdas tack vare förarens visslingar. Fortsätter under dagen jobba på. FI 50 min 0 ökl

PT, East Meadows Pearl of Passion, SE22875/2014, äg/för Ulla-Britt Östman
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i fina slag men slår ofta bakåt. Bättre reviering önskas i motvinden. Det visslas en del!! God kontakt. I medvind har hon mycket bra djup i slagen som dock önskas bredare. FI Fortsätter under dagen jobba på, fågel lättar i område där Pearl är, tar sen stånd, tar något steg och fågeln lättar och hon hänger på. 40 min 0 ökl

EST, Glitterdalens B-Blaze, SE21697/2015, äg/för Marie-Louise Sjöberg
Blaze startar i mycket bra fart och stil, lägger upp ett stort sök i sidvind, något bättre marktäckning önskas. God kontakt. tar stånd, reser friskt, småfågel. Jobbar på bra i nästa släpp men blir väl mycket framdrift. Hittas i stånd, reser friskt rapphöns som sitter precis framför, vi ser dem, går efter en bit men apporterar sen den fällda fågel. 20 min 3 ökl VP

Varmt Tack till MFK för förtroendet att döma ännu ett fältprov. Tack till alla trevliga deltagare och till Andreas markägare/markledare för en härlig dag!!
Åsgård 22/9 2018
Kerstin Frändegård

Tillbaka till MFK's startsida