MFK's prov & utställningar 2017


  Sälen 25-26 marsl (fjällprov)
  Långtora 31 mars + 2 april (fältprov)
  Herrfallet 17-18 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 2-3 september (skogsprov)
  Bolunda, Nederby & Gredby 15-17 september (fältprov)
  Gredby 18 september (fältprov)
  Gotland 20-23 september (fältprov)
  Långtora 27-29 oktober (fältprov)

 

 MFK's fältprov på Gredby 18 september 2017

Blandparti Gredby måndag 18/9
Domare: Kerstin Frändegård

1 ukl esh Vallarfjällets C-Birk, ägare & förare Birgitta Winberg
1 ukl ph Top Point Wilton, ägare & förare Conny Andersson
2 ukl esh Högfjällshundens Ville, ägare Hans-Erik Larsson
1 ökl Vp pt Artic Point Redgsweetsugar, ägare Agneta Andersson
2 ökl Vp pt East Meadows of Passion, ägare & förare U-B Östman

MFK Gredby 20170918 UKL/ÖKL
Domare: Kerstin Frändegård
Väder: Molningt, 10-15 grader och lagom vind

UKL
ESH Vallarfjällets C-Birk SE21676/2016 äg o för Birgitta Winberg
Birk startar i mycket bra fart och stil, lite kompisspring från början men kommer sig snart ut i ett sök där
han nyttjar marken bra på båda sidor i god kontakt. Tar stånd, reser något försiktigt, löser , tar nytt stånd i
tät vegetation. Reser och går efter. I andra släpp visar han ett stort väl anlagt medvindssök, rapphöns i
luften, han hänger på och tar en som han levererar levande. Stoppas bra på rådjur. Fortsätter i nästa släpp
med sitt mycket goda sök, stånd tillsammans med partnern, reser samtidigt och Birk går efter. Tar strax nytt
stånd där han reser och är komplett lugn. En härlig viltfinnare!! 30 min 1 ukl

PH Viijägarens Grej SE21491/2016 äg o för L Jonsson
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Blir något ensidig, tappar lite intensitet. FIS.
I senare släpp lägger han upp ett stort fint motvindssök med bra bredd och fin reviering. Stöter fågel och är
acc. lugn. Fortsätter genom alla sina släpp att söka bra men lyckas inte med de fåglar som fanns i alla hans
släpp. Avslutar med att stöta med eftergång. 50 min 0 ukl

ESH Högfjällshundens Ville SE58747/2015 äg o för H-E Larsson
Ville går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Är något ensidig i början men visar sen sök
med fin reviering och bredd i slagen. FIS. Fortsätter i alla släpp att visa bra sök, tar ett stånd men utan
resultat. Tar stånd tillsammans med partnern, lugn i flog och skott. Sekunderar senare partnern och
stoppas i flog. 30 min 2 ukl

PT Luthagens Edda SE12442/2016 äg o för Karin Thulin
Edda går i utmärkt fart, mycket fin stil. Avsöker marken i god kontakt. Önskar bättre reviering i motvinden i
början av släppet, stöter och respekterar. Avslutar släppet med fina slag. I senare släpp nyttjar Edda marken
mycket bra, tar stånd, reser utan resultat. FIS. I sista släpp jobbar hon fortsatt bra, rapphöns i luften och
Edda går efter. 40 min 0 ukl

PH Top Point Wilton SE21753/2016 äg o för Conny Andersson
Wilton går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Bra bredd och reviering. FIS. I andra
släpp fortsatt bra sök, tar stånd reser utan resultat.(han stod mot en stor rihög som var omöjlig att komma
in i, kanske fågel krupit in??) FIS. I sitt tredje släpp går han bra, stånd med partnern, lugn i flog och skott,
visar senare sekundering och stoppas i flog. 30 min 2 ukl

ÖKL
GSH Zettertjärns Unzip SE19260/2013 äg o för Ronney Sahlberg
Startar i bra-mycket bra fart, bra stil. Avsöker marken i god kontakt men önskar bättre marktäckning, blir
lite ensidig. I andra släpp startar han bra men blir väldigt ensidig på vänsterkanten, ser fågel i området. I
senare släpp täcker han marken bättre men lyckas inte med den fågel som fanns. 40 min 0 ökl

PH Borgeflons X Ray SE21197/2014 äg o för Ulf Boström
XRay går i utmärkt fart och mycket bra stil, lägger upp ett stort väl anlagt medvindssök med god kontakt.
Får mycket mark med sig. Fortsätter sitt goda sök, tar stånd som hålles länge men löser. Senare fortsatt bra
sök, kommer in i partnerns situation, går efter och tar en rapphöna. 30 min 0 ökl

PH Ice Crystal of Szedresi SE20449/2015 äg E Söderling/B Olsson o för E Söderling
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker den anvisade marken i god kontakt. I andra släpp jobbar han på,
kunde önska lite mer djup, bredd och kontiunitet på söket. I tredje släpp avsöker han den anvisade marken
mycket bra, stöter och respekterar. Jobbar på i sina kommande släpp. 40 min 0 ökl

EST Vallarfjällets B-Atiz SE13320/2014 äg o för Birgitta Winberg
Atiz startar i utmärkt fart, bra stil, går tidvis med lite lågt huvud. Lägger upp ett stort sök där hon täcker
marken mycket bra i god kontakt. I motvind söker hon bra men blir lite öppen. I tredje släpp visar hon bra
nyttjande av mark och vind i såväl med- som sidvind, mattas något mitt i släppet men avslutar bra. Har
fågel i senare släpp men lyckas inte. 40 min 0 ökl

PT East Meadows Pearl of Passion SE22875/2014 äg o för U-B Östman
Pearl går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Startar med stora fina slag men blir tidvis
lite ineffektiv , avslutar med ett stort välanlagt medvindssök. I andra släpp visar hon ett stort bra sök med
bra reviering , avslutar dock lite småskuret. Mycket bra sök i tredje släpp, tar stånd, reser precis, lugnas acc
i flog och skott. Apporterar den fällda fågeln korrekt. 30 min 2 ökl VP

IRSH Tärnafjällets Attila av Alta SE40811/2014 äg o för Karsten Hansen
Startar i bra till mycket bra fart , bra stil, avsöker marken i god kontakt. Gör en del riktigt bra slag men blir
tidvis lite ineffektiv. I andra släpp önskas bättre marktäckning och effektivitet. Sekunderar partnern, fågel
går och Attila hänger på en bit men vänder mot husse. Går upp sig något i senare släpp och får då mer mark
med sig. Fågel fanns men han lyckades inte idag. 40 min 0 ökl

GSH Zettertjärns Åzkstorm SE34555/2015 äg o för Marie G-Sahlberg
Går i bra fart och stil, startar lite småskuret, god kontakt. Försvinner sen en stund in i skogen, återkommer
till fältet, där önskas bättre marktäckning . I andra släpp gör han några bra slag men blir ineffektiv. Tar
stånd en bit fram, rapphönsen lättar och han går efter. 20 min 0 ökl

PT Arctic Point Redgsweetsugar SE27147/2013 äg o för Agneta Andersson
Point startar i utmärkt fart och stil, lägger upp ett stort väl anlagt sök i god kontakt. Får massor med mark
med sig. Fortsätter sitt mycket goda sök, stånd i tjockt ris, hinner ta något steg på order, lugn i flog och
skott. Apporterar den fällda fågeln korrekt. Senare samstånd med partnern, lugn i flog och skott. Stöter sen
men visar respekt. Även i tredje släpp går hon glimrande. En härlig hund. 30 min 1 ökl VP

PT Top Point Kalla SE26773/2015 äg o för Marianne Dalunde
Kalla går i utmärkt fart och stil, avsöker marken i stora fina slag med fin reviering, önskas lite mer på
högersidan. I andra släpp går hon mycket bra, stort och fint, Står tillsammans med partnern i tjockt ris,
reser, lugn i flog och skott men vill tyvärr inte apportera den utlagda fågeln. 20 min 0 ökl

Varmt tack till MFK för förtroendet att döma. Tack till alla trevliga förare och till vår duktige markledare och
skytt Torbjörn för ännu en härlig dag på fältet!
Åsgård 24/9 2017
Kerstin Frändegård

Tillbaka till MFK's startsida


www.langtorahundochjakt.seif-logo.gif