MFK's prov & utställningar 2017


  Sälen 25-26 marsl (fjällprov)
  Långtora 31 mars + 2 april (fältprov)
  Herrfallet 17-18 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 2-3 september (skogsprov)
  Bolunda, Nederby & Gredby 15-17 september (fältprov)
  Gredby 18 september (fältprov)
  Gotland 20-23 september (fältprov)
  Långtora 27-29 oktober (fältprov)

 


 

 MFK's fältprov på Gotland 20-23 september 2017

Blandparti onsdag 20/9
Domare: Camilla Paradis, skytt Björn Meijel

1 ökl Hp Boelsgaard's A Bloom, ägare & förare Mila Laago

Blandparti onsdag 20/9
Domare: Benny Melin, skytt Conny Andersson

1 ukl Hp Top Point Inez, ägare & förare Tommy Nielsen
3 ukl Falcsagans Sir Ludde, ägare & förare Jimmy Iwung
3 ökl pt East Meadows Pandora, ägare Claes Kennedy, förare Susanne Legneskog

3 ukl Viijägarens Grace & Stefan Hansson.
Foto: Kertin Holm

Blandparti fredag 22/9
Domare: Benny Melin

1 ukl pt Luthagens Edda, ägare & förare Karin Thulin
3 ukl pt Viijägarens Grace, ägare & förare Stefan Hansson
1 ukl irst Janås Jet, ägare & förare Camilla Paradis
2 ukl ph Carnbrings Rusty Nail, ägare Alexanders Johansson, förare Claes Carnbring
2 ukl esh Vallarfjällets C-Birk, ägare & förare Birgitta Winberg

Blandparti fredag 22/9
Domare: Björn Meijel

3 ukl ph Top Point Milton, ägare och förare Maia Rudlöv
2 ukl esh Falcsagans Sir Ludde, ägare & förare Jimmy Irwung
2 ökl pt Vega, ägare & förare Stefan Sigurdsson
2 ökl pt Bronja, ägare & förare Patrik Sundin

Blandparti lördag 23/9
Domare: Hans Lundwall

2 ukl esh Vallarfjällets C-Birk, ägare & förare Birgitta Winberg
3 ukl ph Björås Extreme, ägare & förare Anna Holmberg
1 ökl Hp pt Vega, ägare & förare Stefan Sigurdsson

Falcsagans Krutov blev 2 BIS på SPKs utställning på Gotland, ägare Lars Olander. Domare Marie Nylander

UKL/ÖKL 20170920
Mark: Fröjel
Domare: Benny Melin
Skytt ökl: Conny Andersson
Förhållanden: Svag till måttlig sydostlig vind, växlande under dagen.
Fågel: mycket god

UKL
PH, Jakobslias Pricazzon, SE13631/2017 för/äg Lisbeth Bodén
Pricazzon går mestadels i mycket bra fart och stil. Mycket bra bredd i söket men något oregelbundet. Fattar stånd i otröskad havre. Kan inte riktigt bärga sig utan tar ett par steg och rapphönskull lättar som han går något efter. 2:a släpp fortsatt något oregelbundet sök. Tar stånd mot dike. Tar åter ett steg för mycket och rapphönskull lättar. Stoppas av föraren. Senare i släppet lättar rapphöns i område där Pricazzo befinner sig utan att situationen kan bedömas. Blir i senare släpp allt mer oregelbunden och egenrådigt i sitt sök trots förarens protester. 4 släpp. 38 min. FF. 0 UKL.

PT, Villestofe ́s Saga, DK03438/2016 för/äg Anne-Marie Larsen
Mycket bra fart och stil i ett i en lätt fin aktion. 1:a släpp bra bredd på söket men något oregelbundet. I senare släpp blir Saga allt mer egenrådig och oregelbunden och visar visst småfågelintresse. Släpps på stor ärtstubb. Markerar i god vind och rotar upp rapphöns som förföljs ett stycke. Återkommer och får ytterligare rapphöns på vingarna och går efter. I sista släpp kör hon upp en stor kull rapphöns och går efter. Återkommer i samma område och stöter ytterligare rapphöns utan respekt. 4 släpp. 40 min. FF. 0 UKL.

PT, Top Point Inez, SE21746/2016 för/äg Tommy Nielsen
Inez går i mycket bra till utmärkt fart och stil i hög intensitet. Stort mestadels bra tillrättalagt breddsök. Stånd i gräsmark. Kanin springer undan. Kommer ut på stubb och otröskad säd där hon går stort med utmärkt reviering. Fattar högt vackert stånd på stubb. Då föraren kommer upp
reser hon djärvt och precist stor kull rapphöns. Komplett lugn i flog och skott. Är ute i ytterligare 2 släpp. 3:e släpp visar hon ett mycket bra sök både i bredd och reviering. Tar stånd mot tätt buskage. Går villigt på vid resningsorder. P.g.a. av den täta vegetation kan jag som domare inte
observera något vilt. En hund som hela tiden jagat i utmärkt kontakt med fören och med ett utmärkt fågelarbete. 3 släpp. Tid 30 min. FF. 1 UKL HP.

PT, Björås Elda, SE57972/2016 för/äg Björn Danås
Elda är något ojämn både i fart, stil och format. Tidvis går hon i mycket bra fart och stil med mycket bra reviering och marktäckning. Hon tappar tidvis i intensitet och format och blir något förarbunden. P.g.a. formatet tappar hon chans på fågel i ett par av släppen. Tröttas märkt bart i avslutande släpp. 4 släpp. Tid 40 min. FS. 0 UKL.

PT, Fugledes Bixi, DK02676/2016 för/äg Tommy Nielsen
Bixi går i mycket bra fart och stil i ett stort sök med mycket bra marktäckning. Fattar stånd kort efter partnern och får kopplas. Blir i senare släpp tidvis något offensiv men får mycket mark med sig på bredden. Fattar stånd mot dike. På order frisk avance ner i diket utan påvisande av vilt. Då föraren lämnat området går Bixi tillbaka och får fasan på vingarna. Kommer in i gräsmark där hon markerar och rotar upp rapphönskull i god vind. Respekterar. Ytterligare rapphönskull lättar i närområdet. I sista släpp stånd i gräsmark mot dike. Löser ut och fasan lättar senare längre fram där Bixi befinner sig utan situationen kan bedömas. Bixi är en hund av stort format som inte mattats något under dagen. 4 släpp. Tid 40 min. FF. 0 UKL.

PH, East Meadows Red Hot Chili, SE19618/2016 för/äg Susanne Legneskog
Chili går i mycket bra fart och stil i ett något orgelbundet sök i god kontakt med föraren. Tidvis blir söket något småskuret och hon tappar i intensitet. Fattar stånd mot tätt busksnår. Jag som domare går över på andra sidan för att ha möjlighet att se fågel lätta. Senare meddelar föraren att fågel lättat åt annat håll utan att detta kunnat observeras. Har i senare släpp stånd mot tät buskmark. Avancerar något försiktigt utan att påvisa vilt. Chans på fågel i slutet av släppet som partnern stöter. Är ute i ytterligare släpp och söker som tidigare men mattas mot dagens slut. 5 släpp. Tid 44 min. FS. 0 UKL.

ESH, Falcsagans Sir Ludde, SE29205/2016 för/äg Jimmy Iwung
Ludde går i mycket bra fart och stil i mycket god förarkontakt. Fasan lättar i område där Ludde befinner sig utan situationen kan bedömas. Tar stånd mot tätbevuxet dike. Mycket försiktig avance utan att påvisa vilt. Har sedan ytterligare markeringar i samma område. Visar bra anpassat jaktsök i gräsmark. Stöter rapphönskull i god vind. Respekterar. I sista släpp stånd utmed åkerkant. Avancerar villigt och reser singelrapphöna. Går efter men kallas till ordningen inom ramen för pris. 4 släpp. Tid 38 min. FF. 3 UKL.

IST, Janås Jet, SE42217/2016 för/äg Björn Danås/Camilla Paradis
Jet går i mycket bra fart och stil i ett något offensivt och öppet sök. Fasaner lättar i område där Jet befinner sig utan att situation kan bedömas. I gräsmark visar Jet ett bra anpassat jaktsök i god kontakt med föraren. I otröskad säd samt stubb stöter Jet i flera omgångar rapphöns och blir väl olydig för dagen. 3 släpp. Tid 30 min. FF. 0 UKL.

PH, Top Point Wilton, SE21485/2016 för/äg Conny Andersson
Wilton går I mycket bra fart och stil. I gräsmark finner partner rapphönskull och Wilton stoppas. Kort efter stöter Wilton rapphönskull I närområdet. Kommer in I omställningsmark där rapphöns lättar I område där Wilton befinner sig utan situationen kan bedömas. I gräsmark visar Wilton ett bra anpassat jaktsök I god kontakt med föraren. Stöter fasan. Respekterar. I senare släpp stöter Wilton rapphönskull I god vind. Respekterar. Wilton får ytterligare en chans med tappar nu i fart och intensitet. 4 släpp. Tid 38 min. FF. 0 UKL.

ÖKL
PT, Vestfjordalens Patrika, NO44749/11 för/äg Ole Ivar Frömyre
Patrika släpps på stor stubb där hon går i mycket bra fart och stil i mycket bra breddsök men något långt framför föraren vilket gör att hon får vända tillbaka mot föraren. Drar an upp mot buskridå. Kort efter kommer rapphöns flygande som dessvärre Patrika förföljer. släpp. Tid 6 min. FS. 0 ÖKL.

IRSH, Tärngjällets Attila Av Alta, SE40811/2014, för/äg, Karsten Hansen
Attila släpps på stor stubb där han startar i mycket bra fart och stil i ett tidvis något oregelbundet sök med en del felvändningar. Försvinner utmed buskridå. Rapphöns kommer flygande som partnern förföljer med god hjälp av Attila. 1 släpp. Tid 6 min. FS. 0 ÖKL.

PH, Fugledes Arrow, SE16720/2016 för/äg Lisbeth Bodén
Arrow släpps på stor stubb där han går i mycket bra fart och stil men inledningsvis något offensivt men rättar till detta och avslutar i mycket bra reviering och marktäckning. Stoppas då partnern står. Arrow visar i 2 senare släpp utmärkt reviering och marktäckning i utmärkt förarkontakt . Fattar stånd ute på stor stubb. Innan föraren kommer upp tar Arrow ett par steg och rapphönskull lättar. Arrow går lite för långt efter för klassen. 3 släpp. Tid 37 min. FF. 0
ÖKL.

PT, East Meadow Pandora, SE22874/2016 för/äg Susanne Legneskog Claes Kennedy
Pandora går i mycket bra fart och stil i ett stort men något öppet och oregelbundet sök. Stånd mot buskridå. Något försiktig avance men får rapphöns på vingarna. Lugn i flog och skott. Utmärkt apport på utlagd fågel. Blir under dagen allt mer offensiv och egenrådig i sitt sök som föraren försöker styra upp. Har i sista släpp några markeringar samt ett stånd hon löser innan föraren kommer upp. 2 släpp. Tid 20 min. FF. 3 ÖKL.

PT, Roxy, NO43047/12 för/äg Knut Thore Dahle
Roxy startar i gräsmark och på vall där hon går I mycket bra fart och stil I ett något öppet sök. Fortsatt öppet och oregelgelbundet sök I 2:a släpp. Har ett stånd hon löser då fören kommer upp. 3:e släpp går Roxy ett stort breddsök med korrekta vändningar men något offensivt. 3 släpp. Tid 37 min. FS. 0 ÖKL.

Tack till MFK för förtroendet att döma. Ett stort tack till provdeltagarna som visade god sportsmannaanda och en trevlig samvaro I marken. Conny det blev tyvärr inte så mycket skytte för din del.
Fröjel i september 2017
Benny Melin

UKL/ÖKL 20170920
Domare: Camilla Paradis
Förhållanden: Sol och runt 15 grader med en östlig vind. En jämn fågeltillgång över dagen.

UKL
PT, Top Point Hera, SE21748/2016 för/äg Bertil Mårtensson
Hera är en tik som går i bra till mycket bra fart och stil och hon för sitt huvud över sin rygglinje. Hon varierar mellan att ha några stora fina slag på bredden till att bli mycket försiktig och fastna i markvittring. Hera fortsätter sitt intryck från första släpp genom dagen utan att lyckas finna fågel. 0 Ukl, IF, 3 släpp, 30 min

PH, Top Point Milton, SE21751/2016 för/äg Maria Rudlöv
Milton går i mycket bra fart och stil och han för sitt huvud över sin rygglinje. Han går i en kraftfull galopp och täcker mycket mark i stora fina breda slag i ett aningen öppet sök. Han har i sitt tredje släpp ett par markeringar och i det fjärde släppet stöter han en rapphönskull och har en eftergång. Kallas till rätta och stöter ytterligare en kull med en kort eftergång. 0 Ukl, FF, 4 släpp, 45 min

PH, Viijägarens Groll, SE21489/2016 för/äg Johan Antonsson/ Anna Nilsson
Groll är en stor och rejäl hane som inledningsvis går med en kraftfullgalopp i mycket bra fart och stil och för sitt huvud över sin rygglinje. Han vill gärna vända tillbaka i maken och ger ett mycket ungdomligt intryck. Groll missbedömer terrängen och gör en kraftig volt i ett dike och vill efter detta inte söka ut igen. I andra och tredje släpp fortsätter han som i första släpp menär nu på jakt men söket blir mer öppet och osystematiskt. 0 Ukl, IF, 3 släpp, 30 min

PT, Viijägarens Grace, SE21485/2016 för/äg Stefan Hansson
Grace är en rejäl tik som går i bra fart och stil och för sitt huvud under sin rygglinje. Hon fastnar i markvittring och har ett mycket ungdomligt sök och vänder konstant tillbaka i marken. I tredje släpp går hon upp sig och använder nu vinden och söker marken bättre. Hon blir upptagen i en stengärdsgård och en fasan lättar framför henne. 0 Ukl, FF, 3 släpp 30 min

PT, Top Points Minna, SE21745/2016, för/äg Marie-Louise Sjöberg
Minna är en nätt tik som går i ett ungdomligt sök och har i första släpp ett stort småfågel intresse. Hon går i en bra till mycket bra fart och en bra stil och för sitt huvud under sin rygglinje och för sitt huvud i eller under rygglinjen. Minna är ute i 4 släpp och för varje släpp går hon upp sig för att i sista släpp gå i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon stöter en rapphönskull och en fasan med en kort eftergång vid båda tillfällena. 0 Ukl, FF, 4 släpp 45 min

PT, Lyngberga Mirco, SE32305/2016 för/äg Douglas Larsson
En kraftfull hane som går i mycket bra fart och stil och för sitt huvud över sin rygglinje. Han har ett småfågel intresse som stör hans söksupplägg och det blir väldigt osystematiskt. I tredje släpp visar han ett sök på bredden och han är på jakt. Han fattar stånd längs en gärdsgård men tyvärr lättar fasanen och Mirco går efter en kort bit innan föraren stoppar honom. 0 Ukl, FF, 3 släpp 30 min

Falsagans Krutov, ägare & förare Lasse Olander. Foto Kerstin Holm

ÖKL

EST, Falcsagans Krutov, SE16614/2011, för/äg Lars Olander
En rejäl hane som går i bra till mycket bra fart och en mycket bra stil och för sitt huvud i elleröver sin rygglinje. Galoppen är aningen tung och jag hade gärna sett ett bättre söksupplägg. I andra släpp visar Krutov upp ett bättre sök och får nu mer mark med sig men mattas och intrycket består i tredje släpp. 0 Ökl, IF, 3 släpp 30 min

EST, Glitterdalens B-Blaze, SE21697/2015, för/äg Marie-Lousie Sjöberg
En nätt tik som går i mycket bra fart och stil och för sitt huvud i rygglinjen, hon vänder ofta bak i marken och får där igenom ett osystematiskt sök. I andra släpp bibehåller hon sitt intryck och söksformat. När vi går längs en dikeskant fattar hon stånd, reser villigt och precist och blir väldigt oroligt i flog och skott. Apport läggs ut som B-Blaze inte vill hämta. 0 Ökl, FF, 2 släpp 20min

PH, Viijägarens Callisto Glim, S53676/2012 för/äg Eva-Mia Sjölin
Glim går i en bra fart och stil och för sitt huvud under rygglinjen. Han har ett öppet låg intensivt söksupplägg och flera omotiverade stopp. Är ute i ytterligare två släpp där han för varje släpp får en bättre kontinuitet i sitt sök och det avlutar dagen mycket bra. 0 Ökl, IF, 3 släpp 30 min

PT, Boelsgaard´s A Bloom, SE17825/201 för/äg Mila Laago
En tik som går i mycket bra fart och stil och hon för sitt huvud i eller aningen under sin rygglinje. Visar upp ett mycket bra söksformat och lämnar ingen mark osökt. Bloom går mycket starkt dagen igenom och visar upp att hon kan söka i olika biotoper och anpassar sitt söksformat efter marken och är mycket lyhörd på sin förare. I sitt tredje släpp fattar hon stånd längs en gräskant, reser villigt och precist samt är helt lugn i flog och skott. Apport läggs ut som apporteras men lämnas av slarvigt. 1 Ökl, FF och FS, 3 släpp 30 min

PT, Karacani´s Boa´s Mysa, SE10220/2014 för/äg Björn Antonsson
Mysa går i mycket bra stil och bra fart och hon för sitt huvud över rygglinjen. Hon får visa en spontan sekundering då partnern fattar stånd. I andra släpp fortsätter hon som tidigare men nu med en större bredd i söket. I tredje släpp går hon fortsatt mycket bra och hon försvinner ifrån oss, föraren går för att leta efter henne, då han går igenom en häck lättar en fasan strax framför och strax efter ses Mysa. 0 Ökl, FF, 3 släpp, 30 min

Tack alla för en mycket trevlig dag i marken och ett speciellt tack till markägare och markanvisare för mycket fina marker.
Camilla Paradis
S Sandby oktober 2017

UKL 20170922
Mark: Fröjel
Domare: Benny Melin
Förhållanden: Regnig förmiddag. Svag till måttlig växlande vind ost, sydost.
Fågeltillgång: Bra

UKL
PH, Carnbrings Screw Driver, SE14185/2016 äg/för Claes Carnbring
Screw Driver startar på stor gräsvall där han går i mycket bra fart och stil i god kontakt med föraren. 2:a släpp startar Driver med ett par fina slag. Har ett stånd han löser själv. Där efter försvinner Driver ur marken och återfinns inte förrän långt senare. Drages av föraren. 2 släpp. Tid 20 min. IF. 0 UKL.

PT, Luthagens Edda, SE12443/2016 äg/för Karin Thulin
Edda släpps i par med Driver och visar ett stort breddsök i utmärkt kontakt med föraren. Söket störs något av lite småfågelintresse. 2:a släpp stånd mot djup dike kort efter släpp. Partnern kommer till och fattar stånd tätt på Edda. Edda håller förtjänstfullt sitt stånd. Men då partnern skall kopplas rycker båda hundarna några steg och fasaner lättar. Edda går kort efter i flog och skott. Har i senare släpp en stöt på rapphönskull med respekt. Edda avslutar med ett stort och marktäckande sök i hög intensitet. Kastar sig i stånd på stubb. Reser villigt och precist en singelrapphöna. Går kort efter i flog och skott. 5 släpp. Tid 40 min. FF. 1 UKL.

PT, Viijägarens Grace, SE21485/2016 äg/för Stefan Hansson
Grace går i mycket bra fart och stil i ett allt för öppet och oregelbundet sök. Fattar stånd mot bukridå. Avancerar men löser ut. Återkommer och tar nytt stånd. Rapphöns lättar utan resningsorder. Grace förföljer men återkommer inom ramen för pris. 2:a släpp fortsatt öppet och egenrådigt sök där bättre förarkontakt önskas. 2 släpp. Tid 20 min. FF. 3 UKL.

PH, Björås Extreme, SE57925/2016 äg/för Anna Holmberg
Extreme går i mycket bra fart och stil i ett något ungdomligt sök i inledande släpp i bra förarkontakt. Har perioder då han visar visst partnerintresse. Extreme växer dock under dagen och går i senare släpp med bra marktäckning och visar tydligt att han är på jakt. 5:e släpp har han i dålig vind stöt i två omgångar på singelrapphöns som han förföljer kort. Kommer upp i dikeshörn där han i god vind får rapphönskull på vingarna och förföljer. 5 släpp. Tid 39 min. FF. 0 UKL.

PH, Top Point Wilton, SE21753/2016 äg/för Conny Andersson
Wilton går I mycket bra fart och stil men med något stötig frambensaktion. Visar tidvis i 1:a släpp mycket bra reviering och marktäckning som dock störs av visst småfågelintresse. Bra reviering och marktäckning I senare släpp I bra förarkontakt. 3:e släpp släpps hundarna utmed ett djupt dike. Partner fattar stånd. Wilton kan inte riktigt bärga sig utan ställer sig tätt på partnern dock utan att fåglar lättar. Då han skall kopplas lättar fasaner. Stoppas. Kort efter fattar Wilton stånd utmed dike. Kommer väldigt tätt på fasan och vägrar att avancera trots förarens uppmuntran. 3 släpp. Tid 26 min. FF. 0 UKL.

IRST, Janås Jet, SE43217/2016 äg/för Camilla Paradis
Jet startar på stor stubb där hon går i mycket bra fart och stil i ett stort breddsök med tidvis mycket bra reviering och marktäckning. Helheten störs av visst småfågelintresse. Fortsätter i senare släpp av visa mycket bra reviering och marktäckning i mycket bra förarkontakt. Är i närhet där partner stöter rapphönskull och visar acceptabel respekt. 5:e släpp lättar singelrapphöns vid 2 tillfällen då båda hundarna kommer för tätt på i dålig vind. Jet något orolig. Kommer in i gräsmark där hon fattar stånd. Följer upp och reser singelrapphöna på order. Acceptabelt lugn i flog och skott. 5 släpp. Tid 41 min. FF. 1 UKL.

PH, Carnbrings Rusty Nail, SE14186 äg/för Alexander Johansson/Claes Carnbring
Nail går i mycket bra fart och stil. I 1:a släpp stort öppet och oregelbundet sök där bättre förarkontakt önskas. Hittas i stånd mot dike ihop med partnern. Båda hundarna får resa samtidigt. Nail frisk avance ner i dike och 2 fasankycklingar lättar. Helt lugn i flog och skott. Nail går upp sig i sina 2 senare släpp och går nu mestadels med bra reviering och marktäckning i mycket god kontakt med föraren. 3 släpp. Tid 24 min. FF. 2 UKL.

ESH, Vallarfjället ́s C-Birk, 21676/2016 äg/för Birgitta Winberg
Birk går i mycket bra fart och stil. Startar i 1:a släpp i ett något småskuret och öppet sök. Hittas i stånd ihop med partner mot dike. Båda hundarna får resningsorder. Birk avancerar villigt och 2 fasankycklingar lättar. Helt lugn i flog och skott. Går upp sig efter fågelsituationen och visar ny mycket bra reviering och marktäckning. 2:a släpp ojämt sök där han tidvis har mycket bra reviering och marktäckning till att bli oreglelbunden. Blir ineffektiv i mindre buskage där han har flera markeringar och rotar utan att påvisa vilt. 2 släpp. Tid 20 min. FF. 2 UKL.

Positiva och glada provdeltagare gör att det blir lätt och kul att döma. Tack MFK och inte minst Jill i kommissariatet för bra organisation.
Fröjel i september 2017
Benny Melin

Mark: När
UKL/ÖKL 20170922
Domare: Björn Meijel
Markledare: Bertil Larsson, När
Förhållanden: Lite duggregn och blött på morgonen, senare uppklarnande och soligt med en stabil nordostlig vind. Gott om Rapphöns och Fasan i marken.

UKL
PH, Top Point Milton, SE21751/2016 äg/för Maria Rydlöv
Går i mycket bra fart och stil, lite korta framben i början vilket bättras efterhand. Jagar förnuftigt under dagen, revierar sin mark mycket bra. Störs ibland av småfågel. Har chans på fasan, i sitt sista släpp stånd för singelhöna. Partnern kommer till och stör situationen, Milton reser och går efter en bit. 3 pris UKL, 4 släpp om 10 minuter, 1 x ef, 1x pf

ESH, Falcsagans Sir Ludde, SE29205/2016 äg/för Jimmy Iwung
Mycket bra fart och stil i ett något oregelbundet sök, visar en del intresse för partnern. Går i sitt andra släpp i bättre sök. Senare stånd, reser kort fasan och är lugn i flog och skott. Strax efter stöt på fasan som respekteras. I sista släpp har partnern stånd där Ludde kan stoppas, dock i närmaste laget.
2 pris UKL, 4 släpp om 10 minuter, 1 x ef, 1 x stöt, 1 x pf

ÖKL
ESH, Landbrogens Maharajah, SE28710/2014 äg/för Fanny Lundvall
Går i bra fart och stil i ett oregelbundet sök, formatet kunde önskas större. Fattar stånd som löses själv. Fortsätter som tidigare i sitt andra släpp, har 2 tomstånd. Fattar i sitt tredje släpp stånd i otröskad mark, reser precis rapphöna. Lugn i flog och skott, apport läggs ut men vägrar apportera. 0 pris ÖKL, 3 släpp om 10 minuter, 1 x ef, 3 x pf

PT, Vega, SE21290/2013 äg/för Stefan Sigurdsson
Vega går i mycket bra fart i bra stil, huvudet förs i eller under rygglinjen. Blandar bra marksök med bitopsök. Markerar i otröskad korn och stöter i fel vind kull med höns, respekterar. Kullen slår i närheten och vi kopplar och hämtar vind. När vi släpper igen slår Vega långt ut bakåt, kommer tillbaka och tar löpa vilket resulterar i stånd. När vi går fram så trampar skytten upp fågel vilken ligger bakom Vega. Vega får resa men finns ingen fågel framför henne. Tar i sitt fjärde släpp stånd på vall, reser kort rapphönskull, är lugn i flog och skott. Apporterar bra utlagd fågel. 2 pris ÖKL, 4 släpp om 10 minuter, 2 x ef, 1 x pf

EST, Glitterdalens B-Blaze, SE21697/2015 äg/för Marie-Louise Sjöberg
Går i mycket bra fart och stil, jagar sin mark förnuftigt. Får gå i fyra släpp och intrycket förstärks under dagen. I sitt sist släpp kan Blaze ej stoppas och
respekterar ej stående partner, kör upp fågel och går efter. 0 pris ÖKL, 4 släpp om 10 minuter, 2 x pf

ERSH, Tärnfjällets Attila Av Alta, SE40811/2014 äg/för Karsten Hansen
Attila är en kraftig hanne som går med mycket bra fart och stil men han är väldigt upptagen av partnern. Senare mer självständig men svårstyrd och det blir mest bitopsök. Har i sitt tredje släpp flera chanser på Rapphöns vilket avlutas med en kort eftergång. 0 pris ÖKL, 3 släpp om 10 minuter, 2 x ef, 1 x pf

PT, Bronja, SE21289/2013 äg/för Patric Sundin
Bronja går i mycket bra fart och bra stil i ett öppet och oregelbundet sök, söket bättras efterhand. Efter stubb kommer hon fram till kant mot trädgård, fattar osäkert stånd, fyra fasaner lättar en efter en. Bronja respekterar. I sitt sista släpp fattar hon skarpt stånd mot ett dike, partnern kommer till och kör upp fåglarna, Bronja respekterar och vi skjuter då vi är inom håll. Apport läggs ut vilken hämtas utan problem. 2 pris ÖKL, 4 släpp om 10 minuter, 2 x ef

Lasse Olander med Falcsagans Krutov och Eva-Mia Sjölin med Viijägarens Callisto Glim. Foto Kerstin Holm.

PH, Viijägarens Callisto Glim, S553676/2012 äg/för Eva Mia Sjölin
Mycket bra fart och stil, börjar i ett öppet och oregelbundet sök vilket bättras efterhand. Visar spontan sekundering på stående partner. Har i sitt andra släpp chans på Rapphönskull som stöts. Fattar i sitt tredje släpp stånd som är något tveksamt, släpper och går ut i sök. När vi närmar oss lättar en stor kull Rapphöns på andra sidan diket. Får gå ytterligare ett släpp men lyckas ej idag. 0 pris ÖKL, 2 x ef, 4 x pf 1 x stöt

Väldigt gott om vild fågel i fina marker, tack till Närs jaktklubb att vi fick förmånen att arrangera jaktprov på era marker.

Mark: Burs
UKL/ÖKL 20170923
Domare: Han Lundvall
Förhållanden: Fantastiska marker väl besatta med vilda höns.

UKL
PH, Björås Extreme, SE57925/2016 äg/för Anna Holmberg
Extrem söker i utmärkt fart och mycket bra stil, täcker marken väl på stor stubb men vänder ofta fel på vinden på båda sidor. Stöter tillsammans med partnern stor kull höns och går något efter. I andra släpp börja extrem söka allt bättre drar an men en stor kull höns kommer på vingarnar. I senare släpp tar stånd intill dikesren reser friskt en fasan och är acceptabelt lugn i flog och skott. 3 ukl

PH, Jacobslia´s Pricazzo, SE13631/2017 äg/för Lisbeth Bodén
Pricasso söker i utmärkt stil och mycket bra fart ,söker i stora slag men vänder ofta fel på vinden. Stöter tillsammans med partnern stor kull med höns och går långt efter. Söker under dagen allt bättre och visar förtjänstfullt att hon kan sekundera. 0 ukl.

PT, Björås Elda, SE57927/2016 äg/för Björn Danås
Elda går i mycket bra fart och stil söker till en början något omoget och vänder ofta fel på vinden. Söker under dagen allt bättre, i god kontakt med sin förare

ESH, Vallarfjället´s C-Birk, SE21676/2016 äg/för Birgitta Winberg
Birk söker i mycket bra far och stil, revierar till en början ganska bra men blir sedan öppen och söker långt fram i terrängen. Söker allt bättre över dagen tar stånd på liten stubb reser friskt stor kull med höns och är helt lugn i flog och skott. 2 ukl.

ÖKL
IRSH, Tärnfjällets Attila Av Alta, SE40811/2014 äg/för Karsten Hansen
Attila söker i bra fart och stil, börjar med att häng på partern detta släpper strax och han får fortsätta, söket är osystematisk och han fastnar ofta på markvittring. I andra släpp skallar han på partnern och får därmed utgå. 0 Ökl

PH, Fugledes Arrow SE16720/2016 äg/för Lisbeth Bodén
Arrow söker i utmärkt fart och stil,söker till en början något osystematiskt men i god kontakt med sin förare. Söket blir allt bättre över dagen. Stöter fasan och går tyvärr efter. 0 Ökl.

PT, Bronja, SE21289/2013 äg/för Patric Sundin.
Bronja söker i mycket bra fart och stil, täcker marken väl i fina slag vänder hela tiden rätt i vind. Partnern tar stånd bronja respekterar ej utan går förbi. 0 Ökl

PT, Vega, SE21290/2013 äg/för Stefan Sigurdsson
Vega söker i utmärkt far och stil, täcker den anvisad mark i stora slag med lagom bredd. Visar i andra släpp ett klass sök i högsta fart. Tar stånd i otröskat fält reser friskt fasan och är helt lugn i flog och skot, apporterar korrekt. 1 Ökl HP

Viijägerens Callisto Glim, S53676/2012 äg/för Eva-Mia Sjölin
Glim söker i mycket bra fart och stil, söker i stora slag och revierar väl för sin förare. Tar osäkert stånd där partnern kommer till och går förbi. I senare släpp stöter partnern stor kull höns. Glim förstärker sitt intryck över dagen med sitt jaktliga sök. 0 ÖKL.

Tillbaka till MFK's startsida


www.langtorahundochjakt.seif-logo.gif