MFK's prov & utställningar 2017

  Sälen 25-26 marsl (fjällprov)
  Långtora 31 mars + 2 april (fältprov)
  Herrfallet 17-18 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 2-3 september (skogsprov)
  Bolunda 16-17 september (fältprov)
  Gredby 18-19 september (fältprov)
  Gotland 20-23 september (fältprov)
  Långtora 28 oktober-1 november (fältprov)
www.langtorahundochjakt.seif-logo.gif

MFK´s fältprov Långtora 31 mars & 1 april 2017

Fredag 31/3 Domare Benny Melin
2 ökl ph Borgeflons MP X-Ray, Ulf Boström
3 ukl gsh Grillbergets Birk, Susanne Axelsson

Fredag 31/3 Domare Björn Meijel
2 ökl est Landborgens Miss Money Penny, Kerstin W L

Söndag 2/4, domare Magnus Stenström
3 ökl esh Falcsagans Kjapp, Inger Fredriksson


2 ökl Borgeflons MP X-Ray & Ulf Boström, domare Benny Melin

3 ukl Grillbergets Birk & Susanne Axelsson

2 ökl Landborgens Miss Money Penny & Kerstin Weibull Lundgren.

 

 

3 ökl Falcsagans Kjapp & Inger Fredriksson, domare Magnus Stenström.
Foto Jill Vejby

Falcsagans Kjapp in action

MFK Långtora
UKL/ÖKL 20170331

Domare: Björn Meijel
Förhållanden:

UKL

ESH, Vallarfjället ́s C-Birk, SE21676/2016, Äg/för Birgitta Winberg.
Birk går i mycket bra till bra fart i mycket bra stil i ett omoget sök. Får upp hare och går långt efter. Rapphönspar stötts i skog där hundarna befinner sig. Befäster över dagen intryck från första släpp. Har chans på fågel ytterligare 2 gånger utan att det lyckas. 0 pris UKL

EST, Danguns Furia, SE34205/2015, Äg/för Per-Erik Persson.
Mycket bra fart och stil, jagar av marken förnuftigt dock mer intresserad av skog än fält. Har chans på fågel 3 gånger under dagen, i sitt 4 släpp fasan som hon kör upp och förföljer låååångt. 0 pris UKL

PH, Top Point Wilton, SE21753/2017, Äg/för Conny Andersson.
Mycket bra fart i bra stil, kort frambensaktion, i ett öppet bitopsök. Går bättre i sitt andra släpp men rotar en del och intresserad av småfågel. Har chans på fågel, får upp en hare och går väldigt lååååångt efter. 0 pris UKL

EST, Danguns Picca, SE32361/2015, Äg/för Jonas Döl.
Har svårt att komma igång men visar upp utmärkt fart och stil när hon gör det. Senare går hon bättre men väldigt öppet sök. Får flera chanser under dagen men det lyckas ej 0 pris UKL

PH, Furukollen ́s Winchester Sporting, NO42669/15, Äg Joachim Gill för Robert Gill.
Mycket bra fart och stil, sänker tidvis huvudet under rygglinjen. Får med marken i breda slag dock lite öppet. Har chans på fågel. 0 pris UKL

ESH, SetterWalls Leo, SE44698/2015, Äg Eva Ström, för Lars Ström.
Bra fart och stil, kort frambensaktion, i ett omoget sök. Rotar en del. Senare ett mycket öppet och planlöst sök. 0 pris UKL

ÖKL

IRST, Bijan ́s Tesla, SE11821/2015, Äg/för Carolina Oweson.
Testa går i utmärkt till mycket bra fart och stil. Revierer sin mark väl intet väl anlagt sök, någon enstaka felvändning. Fattar stånd men kan ej påvisa vilt, senare försiktig med flera markeringar på fasanlöpor. Fågel hörs lätta i skog men vi kan ej bedöma situationen. Har ytterligare chans på fasan där hon tillsammans med partnern blir allt för orolig. 0 pris ökl

EST Miss Money Penny, SE28714/2014, Äg/för Kerstin Weibull Lundberg.
Mycket bra till bra fart och stil, revierar sin mark dock något öppet. Har flera chanser på fasaner i skogsdunge men terrängen är ej bedömmningsbar. I sitt sista släpp kort stånd för rapphöna som lättar, lugn i flog och skott. Bra apport. 2 pris ökl

EST Fasanjägarens Famous Saga, SE26805/2012, Äg/för Susanna Mattsson.
Mycket bra fart och stil, lite kort i frambenen. Revierar i stora fina slag i ett något öppet sök. I sitt andra släpp bestämmer sig Saga för att andjakt är betydligt roligare trots förarens protester. 0 pris ökl

GSH, Isliljans Yarrak, SE26805/2012, Äg Mikael Larsson för Carina Larsson.
Går i bra fart och stil i ett något begränsat sök. Befäster detta intryck under dagen och det vill sig inte för Yarrak idag. 0 pris ökl

PH, Bigbang, ROI14/94634, Äg/för Robert Gill, Norge.
Mycket bra fart och stil, ger ett något tungt intryck ibland. Revierar sin mark bra men fastnar en del i markvittring. Har under dagen chans på fågel 3 gånger men det lyckas ej. 0 pris ökl

EST, PL Pandy, SE14788/2012, Äg/för Anne Bünsow.
Lätt fin galopp i mycket bra fart och stil, bitopsöker helt på egen hand. Har 2 tomstånd i sitt första släpp. Senare försvinner först Pandy och därefter föraren ur anvisad terräng, ses ej igen. 0 pris ökl

ESH, Fasanjägarens Famous Flash, SE26810/2012, Äg/för Susanna Mattsson.
Flash går i mycket bra fart och stil, revierar väl dock något öppet. Fortsätter bra hela dagen, har chans på fågel i sitt sista släpp, blir dock för oroligt ihop med partner. 0 pris ökl

Ett fältprov skall företrädesvis bedömas på fält och idag bjöd dagen på blandad terräng där många situationer blev omöjliga att bedöma, tack dock till deltagarna som höll modet uppe. Och tack till blivande utsällningsdomare Svante för visat intresse.
Lau 20170405

MFK Långtora
UKL/ÖKL 20170331

Domare: Benny Melin
Förhållanden: Svag växlande vind. Regn/blötsnö under natten Fågel: Merparten av fåglarna låg i skog och tätare buskmark.

UKL

IRVT Alvetoppens Edith, SE52515/2015, Äg. Anna Josephson för. Amir Saidzand
Edit går i mycket bra fart och bra stil. Stilen störs av låg huvudföring. Edit jagar med bra intensitet men startar dagen i ett något oregelbundet sök. Visar senare under dagen mycket bra reviering och marktäckning i mycket god kontakt med föraren. Kommer upp i kanten av trädgård där hon markerar och stöter rapphönspar. Respekterar. I 3:e släpp lättar fasan i område där Edit befinner sig utan situationen kan bedömas. Respekterar. 4:e släpp på hygge och skogsmark lättar 2 fasaner utan att situationen kan bedömas. Edit är ute i 5 släpp och håller format och intensitet dagen ut. 5 släpp. Fågel i 3 av släppen. Tid 44 min. 0 UKL.

GSH, Grillbergets Bono, SE15112/2016, Är/för. Fredrik Andersson
Bono går i mycket bra fart och utmärkt stil. I 1:a släpp oregelbundet sök och tidvis intresse för partnern. 2:a släpp blir kort då partnern hela tider hänger på Bono. Söket bättras allt mer under dagen gång där han visar prov på bra reviering och marktäckning i mycket god kontakt med föraren. Bono är ute i 5 släpp och håller fart och intensitet dagen ut. 5 släpp. Fågel i 1 av släppen. Tid 42 min. 0 UKL.

EST, Högfjällshundens Wilja, SE15957/2016. Äg/för. Karl Larsson
Wilja går i mycket bra fart och stil. Visar på stor stubb mycket bra reviering och marktäckning och vänder rätt i vind. Tidvis störs söket av visst småfågel intresse. 2:a släpp i svåröverskådlig terräng stöter Wilja rapphöna som och går kort efter. 3 släpp i svårbedömd terräng skog och hygge lättar fasaner utan situationen kan bedömas. Håller fart och stil dagen ut. 4:a släpp. Fågel i 2 släpp. Tid 42 min. 0 UKL.

IRST, Ripfinnarens Zme Bugatti, SE27410/2016. Äg/för Amir Saidizand
Buagatti går i mycket bra fart och stil. Mycket bra reviering och marktäckning i mycket god kontakt med föraren. Har i 1:a släpp ett par markeringar han löser. Bra jaktsök i skogsbacke . Stånd. Avancerar på order. Slår ut åt höger. Rapphönskull lättar långt fram till vänster om hunden. Ej jaktbar situation. Kort efter nytt stånd. Avancerar utan att påvisa vilt. Fasan fanns i området som partner hittade. Fortsatt bar anpassat jaktsök i senare släpp i svår terräng. 4 släpp. Fågel i 1 släpp. Tid 42 min. 0 UKL

GSH, Grillbergets Birk, SE15111/2016, Äg/för Susanne Axelsson
Birk går i mycket bra fart och i utmärkt stil. I ett kort 1:a släpp blir söket förstört av en allt för intresserad partner. Partnerbyte till Edith. Något oregelbundet och öppet sök mycket p.g.a. intresse för småfågel. Visar däremellan prov på reviering. Partnern finner fågel. 2:a släpp i skogsbacke jagar Birk i god förarkontakt. Har några stopp och markeringar. Stånd. Mycket bra resning precis på ensam fasan. Lugn i flog och skott. Blir efter fågel situationen något försiktig. 2 släpp. Fågel i 2 släpp. Tid 22 min. 3 UKL

ESH, Herrskapets on top of the world, SE56207/2016, Äg/för Mikael Larsson
Top of the world (Batte) prövas mot 2 olika partners men vill för dagen inte visa ett självständigt sök varför han inte kan bedömas. 2 släpp. Tid 8 min. 0 UKL

ÖKL

IRST, Ripfinnarens ZM Astrid, SE29357/2015, Äg/för Claes Lindquist
Astrid är en klasshund att se i marken. Astrid går i utmärkt fart och stil med utmärkt reviering och marktäckning i utmärkt förarkontakt. 1:a släpp i skogsbackar och mindre fält har fasan setts löpa över ena fältet. Astrid tar stånd som hon löser själv. Astrid är ute i 3 släpp och håller fart stil och format dagen ut. Tid 36 min. 0 ÖKL.

PH, Broflon ´s MP X-Ray, SE21197/2014, Äg/för. Ulf Boström
Ray går i mycket bra fart och i utmärkt stil. Startar i skogsbackar med mindre fält som han jagar av i god kontakt med föraren. Tar stånd i skogsbacke där fasan setts löpa in. Följer löpa. Stånd. Avancerar villigt på order och reser hare. Respekterar. 2 släpp på gräsmark startar Ray upp med ett stort breddsök men skär sedan fram i marken och in i skogsbacke. Hittas i stånd. Avancerar villigt men kan ej påvisa vilt. Försvinner i den oöverskådliga terrängen men hittas i nytt stånd i kant mot fält. Avancerar utmärkt på order och reser precis rapphönspar. Lugn i flog och skott. Bra apport. Hämtar snabbt och villigt men något hård i mun. 2 släpp. Tid 24 min. Fågel i 2 släpp. 2 ÖKL.

IRSH, Overdrive Brutus, SE56207/2010, Äg/för Susanne Johansson
Brutus går i mycket bra fart och stil i mycket god kontakt med föraren. 1:a släpp på småfält och skogsbackar blir söket något oregelbundet. 2:a släpp i tätare skog kan fart och stil samt sök ej bedömas. Partnern finner fågel. I avslutande släpp på gräsmark visar Brutus bra breddsök men vänder tidvis fel samt tappar något i intensitet. 3 släpp. Tid 36 min. Fågel i 1 släpp. 0 ÖKL.

ES, Falksagans Kjapp, SE166/2011, Äg/för Inger Fredriksson
Kjapp går i mycket bra fart och stil i god kontakt med föraren. 1:a släpp i skogsbackar med mindre fält blir söket något oregelbundet. Respekterar hare. Tar stånd vid stora stenblock. Nästan omöjligt att avancera men Kjapp går runt stenarna men kan ej påvisa vilt. 2 släpp blir i medvind. Kjapp slår långt ut och försvinner upp på hygge och blir borta länge. Hämtas av föraren. Fågel i släppet. I avslutande släpp går Kjapp stort men oreglebundet och tappar i fart och intensitet. 3 släpp. Tid 34 min. Fågel i 1 släpp. 0 ÖKL.

IRSH, Fasanens Lucky, SE18201/2016, Äg Ulrika Lundblad, för Amir Saidizand
Lucky går i mycket bra fart och stil i mycket bra kontakt med föraren. 1:a släpp i busk och gräsmark lättar fasan i område där båda hundarna befinner sig. Lucky respekterar på kommando. 2:a släpp medvind börjar Lycky med bra reviering och marktäckning. Försvinner upp i hyggesbacke där han stöter fasan. Nonchalerar fågeln och går in till föraren. Lucky avslutar i sista släpp med mycket bra reveiering och marktäckning. 3 släpp Tid 34 min. fågel i 2 släpp. 0 ÖKL.

PH, Viijägarens Callisto Glim, SE53676/2012, Äg/för Eva-Mia Sjölin
Glim går i mycket bra fart i utmärkt stil. Välanpassat jaktsök i busk och gräsmark i mycket god förarkontakt. Fasan lättar i område där båda hundarna befinner sig. Glim respekterar på kommando. 2 släpp stort men något oregelbundet sök på stubb. Försvinner in i tät buskmark. Fasan lättar då föraren söker hunden utan att situationen kan bedömas. 3:e släpp på stor gräsmark visar Glim tidvis bra reviering men med en del för korta vändningar samt felvändningar. 3 släpp. Tid 34 min. fågel i 2 släpp. 0 ÖKL.

PT Kjesbua ´s Lady Dimond, SE 42830/2015, Äg/för Ylva Engström Dimond går i utmärkt fart och stil. 1:a släpp i gräs och buskmark. Mycket bra reviering och marktäckning mycket bra förarkontakt. 2:a släpp stort revierande sök på stubb men med en del felvändningar. Partnern finner fågel. 3:e släpp mycket bra reviering och marktäckning med korrekta vändningar. Lydig. 3 släpp. Tid 34 min. Fågel i 1 släpp. 0 ÖKL.

Tack ni deltagare för en trevlig dag i marken. Ett stort tack och eloge till Jill som sköter kommissariatet som vanligt på ett utmärkt sett.
Fröjel i april 2017
Benny Melin

MFK Långtora
UKL/ÖKL 20170402

Domare: Magnus Stenström
Förhållanden: Svag till måttlig vind och soligt väder med stigande temperatur under dagen. Fåglarna som hittades under dagen fanns i skogskanter och hyggen.

UKL

PT, Top Point Hera, SE21748/2016, Äg/för Jon Jonsson
1:a Hera startar på stubb och täcker anvisad mark väl med bra bredd och djup i slagen i utmärkt fart och stil, mattas något i slutet av släppet. Mycket lydig. IF 2:a Väl upplagt sök i omställningsmark, väl anpassad fart. Kopplas när partner står. IF 3:dje Söker i väl anpassad fart och god kontakt av hygge. IF 4:e Söker av hygge/skogskant i fortsatt utmärkt fart och stil i god kontakt. IF Total släpptid: 30 min, 0 UKL

GSH, Zettertjärns Åskztrom, SE34555, Äg/för Marie Graffman
1:a Åskstorm startar något försiktigt, visar sedan upp ett par fina slag i bra fart och godtagbar stil, slår sedan bak i marken där han förblir långt över släpptiden. Utgår. IF Total släpptid: 12 min, 0 UKL

ESH, SetterWalls Leo, SE44698/2015, Äg Eva Ström för Lars Ström 1:a Leo startar i ett ungdomligt ostrukturerat sök i bra fart och stil, presenterar ett par bra slag men får ej med sig marken. Visar intresse för partner men kan kallas till ordning av förare. IF 2:a Visar här ett bättre, självständigt sök i omställningsmark. Bra fart och stil. IF 3:dje Söker här av hygge i väl anpassad fart i god kontakt med förare. IF 4:e Söker av hygge/skogskant i fortsatt god kontakt. IF Total släpptid: 30 min, 0 UKL

EST, Danguns Picca, SE32361/2015, äg/för Jonas Döl
1:a Picca startar på stubb i mycket bra fart och stil, söket blir tidvis ostrukturerat och vissa slag blir ibland lite väl vidlyftiga. Picca är lyhörd och välförd. IF 2:a Picca söker av omställningsmark fortsatt mycket bra, fattar stånd. Ingen fågel kan påvisas.IF. 3:dje Picca söker av stubb och mindre skogsholmar. Fasan ses lätta från holmarna där Picca och partner befinner sig, kan ej avgöra om Picca varit inblandad. FS 4:e Picca söker hygge/skogskant, blir borta. Partner stöter senare fågel i området Picca återfinns i. FS Total släpptid: 30 min, 0 UKL

ESH, Vallarfjället´s C-Birk, SE21676/2016, Äg/för Birgitta Winberg
1:a Birk startar på stubb, revierar marken väl med bra djup och stora slag i utmärkt fart och stil. Välförd och lydig. IF 2:a Söker av omställningsmark i mycket väl anpassad fart och i god kontakt. IF 3:dje Söker i samma utmärkta stil, kommer till område där fågel tidigare setts slå. Rapphöns lättar kan ej se vad som sker. FS 4:e Söker av ängsmark/skogskant i mycket väl anpassad fart och i god kontakt. IF Total släpptid: 30 min, 0 UKL

PH, Top Point Wilton, SE21753/2015, Äg/för Conny Andersson
1:a Wilton startar på stubb I utmärkt fart och stil, täcker marken väl, ibland blir han något vidlyftig åt vänster. IF 2.a Söker av omställningsmark i väl anpassad fart och i god kontakt med förare. Rapphöns ses lätta i området Wilton befinner sig i. FS 3:dje Söker i utmärkt fart och stil av stubb och tar även hand om mindre skogsholmar utmärkt. Fasan ses lämna området innan släppet startar. IF 4:e Söker av hygge/skogskant i god kontakt med förare. IF Total släpptid: 30 min, 0 UKL

EST, Danguns Furia, SE34205/2016, Äg/för Per-Erik Persson
1:a Furia startar med att söka av skogskant, kommer sedan ut på stubb där hon lägger upp ett väl anpassat sök och täcker marken i mycket bra till utmärkt fart och stil i stora slag. Lydig IF 2:a Söker av omställningsmark mycket bra i god kontakt. Rapphöns ses lätta i området Furia och partnern befinner sig i. FS 3:dje Söker av stubb i mkt bra fart och stil, söker även av skogsholmar. Fasan lättar i skogsholme där Furia och partner befinner sig, ser ej vad som sker. FS 4:e Söker av ängsmark/skogsområde. Fasan lättar i området där Furia befinner sig. FS Total släpptid: 30 min, 0 UKL

IRST, Ripfinnarens ZME Milla, SE15111/2015, Äg/för Magnus Mattsson
1:a Milla startar lite osäkert i bra fart och godtagbar stil med lågt huvud, ungdomligt sök. Fastnar lite i markvittring. Kommer sedan upp sig under släppet och visar ett par fina slag där både fart och stil förbättras. IF 2:a Uppvisar ett bra sök i omställningsmark/vall, söker av anvisad mark bra. IF 3:dje Söker av stubb och skogsholmar i bra fart och stil och i god kontakt. Ser fasan löpa ur en skogsholme innan släpp. IF 4:e söker av hygge/skogskant i väl anpassad fart och i god kontakt. IF Total släpptid: 30 min, 0 UKL ÖKL

EST, Fasanjägarens Famous Saga, SE26805/2012,Äg/för Susanna Mattsson
1:aSaga startar på stubb med dike/ridå i mitten. En härlig hund att se med utmärkt aktion. Täcker marken utmärkt med utmärkt fart och stil. Lydig och välförd. IF 2:a Söker vidare i för marken utmärkt fart, skogskant/omställningsmark, i god kontakt. Stöter rapphöna i fel vind, respekterar momentant. FS 3:dje Söker av hygge i väl anpassad fart och i god kontakt. 4:e Söker fortsatt av skogsmark/en backe,i väl anpassad fart. Fattar stånd, avancerar på förarrens komando, fattar nytt stånd mot enbuske. Avancerar djärvt in i enbusken på kommando. Dessvärre kan ingen fågel påvisas. IF Total släpptid: 34 min, 0 ÖKL

PT, Fasanjägarens Callisto Glim, SE53676/2012, Äg/för Eva-Mia Sjölin
1:a Glim startar på stubb med dike och ridå i mitten. Glim är en härlig hund att se som täcker anvisad mark i stora slag med lagom djup i utmärkt fart och stil. Lydig och välförd. IF 2.a Söker vidare i omställningsmark längs å i väl anpassad fart och i mycket god kontakt. Kommer vidare in i skogsområde. Fasantupp ses lätta i området där Glim och partner befinner sig, kan ej bedömas. FS 3:dje Söker av hygge med för marken väl anpassad fart och i god kontakt. IF 4:e Söker fortsatt utmärkt av skogskant/äng och enbacke i väl anpassad fart och i god kontakt. Partner har stånd, kopplas. IF otal släpptid: 34 min, 0 ÖKL

ESH, Fasanjägarens Famous Flash, SE26810/2012, Äg/för Susanna Mattsson
1:a Flash startar i bra till mycket bra fart och stil med stora slag på stubb. Söket blir dock något ostrukturerat. Vinden kantrar konstant. Lydig. IF 2:a Söker mycket bra i väl anpassad fart och i god kontakt på hygge. Partner har stöt på fasan samt att en annan fasan lättar i område där partner befinner sig. Flash stöter hare och går dessvärre efter. FS Utgår Total släpptid: 20 min, 0 ÖKL

RISH, OverDrive Brutus, SE56207/2012, Äg/för Susanne Johansson
1:a Brutus startar i mycket bra fart och bra stil med något lågt huvud på stubb. Revierar något ostrukturerat, vinden kantrar konstant. Lydig och välförd. IF 2:a Söker bra i väl anpassad fart och i god kontakt av skogskant och omställningsmark. Är i området när partner stöter rapphöna, respekterar överflygare momentant. FS 3:dje Söker av hygge i väl anpassad fart och i god kontakt. IF 4:e fortsatt mycket bra sök på hygge i mycket god kontakt och väl anpassad fart. IF otal släpptid: 32 min, 0 ÖKL

ESH, Falksagans Kjapp, SE16611/2011, Äg/för Inger Fredriksson
Kjapp startar på vall i bra fart och stil i ett något ostrukturerat sök. Söker dock stort och mattas något på slutet. IF 2:a Söker hygge/skogskant i för marken bra fart, blir borta. När förare söker Kjapp lättar dessvärre fasanhöna framför förare och Kjapp uppenbarar sig. FS 3:dje Söker av hygge i bra fart, något långa svängar ibland. 4:e Söker av tät en/slån biotop. Partners förare anmäler stånd för Kjapp. Avancerar på kommando, fasan lättar, skott. Går efter fasan men respekterar inom tänkt nedslagsplats. Apporterar utmärkt. otal släpptid: 38 min, 3 ÖKL

GSH, Zettertjärns Unzip, SE19260/2013, Äg/för Marie Graffman-Sahlberg 1:a Unzip startar försiktigt på vall, fortsätter sedan i bra fart och stil i stora slag genom släppet, blir något öppet. 2:a Startar något försiktigt på hygge söker sedan ut, markerar, fattar stånd, tar ett omtag och fasan lättar. Går efter ett par steg och respekterar. Senare ses fasan lätta i området Unzip befinner sig i. FS 3:dje Söker av hygge i väl anpassad fart och i god kontakt. IF 4:e Söker av tät en/slån biotop. När partner står anmäler föraren stånd. Dessvärre går fasan medans partners situation avvecklas. Fattar senare nytt stånd, reser djärvt in i slån på förarens kommando, skott, respekterar efter ett par meter. Vill ej apportera. Utgår. Total släpptid: 38 min, 0 ÖKL

Jag vill tacka alla deltagarna för en härlig dag med mycket god stämning och god sportsmansanda.
Magnus Stenström
Saltsjö-Boo

MFK Långtora
UKL/ÖKL 20170402

Domare: Lars Thulin
Förhållanden: En fin vårdag som efterhand blev varm, stadig bra vind.

UKL

PT, Riddarsporrens Rietje, SE54724/2015, Äg/för Björn Meijel
Visar i första släpp upp ett utmärkt sök med fart, stil, reviering och följsamhet. Har möjlighet på fågel i vägren.Nytt släpp får en möjlighet på rapphöns, vilka lättar under oklara omständigheter. Blir i senare släpp efter åbrink mer svårstyrd. I ett släpp i mer betäckt terräng håller Rietje god kontakt med föraren stånd anmäls utan resultat. Får avsluta dagen med ett släpp efter å 5 släpp.41 min,Fågel i släpp 1o 2, I släpp 3,4 o5 ingen fågel i släppen. 0 pris

GSH, Sansetter Together, SE21482/2016, Är/för Lena Sandfridsson
Visar i dag upp en aktion i tung galopp med varierande fart. Går hårt efter hare. Stöter och går efter rapphöna.Visar i släpp 2,3 o 4 ett sök mestadels lagt på bredden och med god kontakt. Fågel i släpp 1 övriga IF = Ingen fågel i släppet. 30 min. 0 pris

IRVST, Alvetoppens Edith, SE52515/2015, Äg Anna Josephson för Amir Saidisand Visar i dag upp ett sök med mycket bra fart och där vidden kunde vara större, stilen störs av ett lågt hållet huvud. Har i ett senare släpp möjlighet på fågel, vilka lättar under oklara omständigheter. Håller sin energi i alla släpp. 4 släpp varav 3 IF och ett med fågel i släpp. 0 pris .

PH, Carnbrings Screw Driver, SE14185/2016, Äg/för Claes Carnbring
Går med mycket bra fart och stil i en något tung aktion, där revieringen önskas tätare. I senare släpp möjlighet på fågel i granhäck, blir här något svårstyrd. Har i senare släpp ett stort sök med brister i kontakten.36 min. I släpp 1,3,4 IF i släpp 2 FS. 0 pris

EST, Högfjällshundens Wilja, SE15957/1016, Äg/för Karl Larsson
Söker i en lätt fin galopp i mycket bra fart, där vidden önskas större .Går med mycket bra stil och god kontakt. Har möjlighet på fågel i andra släppet fasaner som lättar ur granhäck 4 släpp, Släpp 2 med FS, 1,3,4,IF, 30 min 0 Pris

IRST, Ripfinnarens ZME Bugatti, SE27410/2016, Äg/för Amir Saidizand
Går med en något tung aktion i mycket bra fart, går med huvudet något lågt. Visar ett sök med mycket bra reviering. Har inte haft fågel i något släpp. 25 min 3 släpp 0 pris ÖKL

PH, Fugledes Arrow, SE16720/2016, Äg/för Lisbeth Bodén
Går med mycket bra fart och stil iett väl anlagt sök på bredd och reviering och med god kontakt, tappar något i slutet av släppet. Går i yttligare tre släpp med samma goda sök, har ett anmält stånd avancerar villigt men ingen fågel. 4 släpp, 40 min IF= ingen fågel i släppen. 0 pris

GSH, Isliljans Yarrak, SE41468/2012, Äg/för Mikael Larsson
Går i en tung aktion i ett stort sök på bredden med bra reviering och kontakt. Visar samma sök i alla sina släpp. 4 släpp, 30min, IF. 0 Pris

IRSH, Fasanens Lucky, SE18201/2016, Äg Ulrika Lundblad för Amir Sandizand
Visar idag upp ett sök med ojämn fart och stil och vidd.Går i senare släpp som tidigare.20 min IF = ingen fågel i släppet 0 pris EST, SL Pandy, SE14788/2012, Äg/för Anne Bülow Går i mycket bra fart och stil i ett stort självständigt sök, vilket blir allför självständigt. 10 min IF = Ingen fågel i släppet 0 pris

PT, Kjebua ´s Lady Dimond, SE42830/2015, Äg/för Ylva Engström
Går i ett stort självständigt sök, går ur hand och vi avbrytter. 0 pris EST, Landbrogens Miss Money Penny, Äg/för Kerstin Weibull Lundberg Går med mycket bra fart och stil i ett stort öppet sök, där kontakt och reviering önskas bättre. I senare släpp i gräsmark ett bättre sök, men stötter och går efter fågel. 2 släpp 15min 1 släpp IF, 2 släpp FS. 0 pris

IRST, Ripfinnarens ZM Astrid, Äg/för, Claes Lindquist
Visar idag upp ett sök i hög fart och mycket bra stil,i ett stort sök lagt på bredden och mycket bra reviering. Har i senare släpp möjlighet på fågel i gräsmark. 4 släpp, 35min, 1,3,4 IF 2 släpp FI. 0 pris

Tack för trevlig dag på fält trots svåra förhållanden.
Uppsala i april 2017
Lars Thulin

Tillbaka till MFK's startsida