MFK's prov & utställningar 2017


  Sälen 25-26 marsl (fjällprov)
  Långtora 31 mars + 2 april (fältprov)
  Herrfallet 17-18 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 2-3 september (skogsprov)
  Bolunda, Nederby & Gredby 15-17 september (fältprov)
  Gredby 18 september (fältprov)
  Gotland 20-23 september (fältprov)
  Långtora 27-29 oktober (fältprov)

 


 

 MFK's fältprov på Nederby & Gredby 15-17 september 2017


Segrarklass Nederby fredag 15/9
Domare: Niklas Bodin. Skytt: Claes Carnbring

1 skl irsh Red Garlic's Sweet Potato, ägare & förare Agneta Andersson
2 skl est Ohlsmyrens Rospiga, ägare & förare Maud Matsson


Blandparti Nederby lördag 16/9
Domare: Ulf Johansson. Skytt: Joakim Johansson

1 ukl HP pt Carnbrings Rusty Nail, ägare Claes Carnbring
2 ukl esh Herrskapets On Top Of The World, ägare Micke Larsson
2 ökl est Danguns Furia "Stina", ägare Per-Erik "Perka" Persson


Blandparti Gredby lördag 16/9

Domare: Björn Ström

1 ukl pt Carnbrings Cuba Libre, ägare M Humble
2 ukl esh Vallarfjällets C-Birk, ägare Birgitta Winberg
2 ukl pt Luthagens Edda, ägare Karin Thulin
2 ukl irst Ripfinnarens ZME Peigi, Tommy Hagerlund
3 ukl esh Herrskapets Our Bandit, Marika Bladin
1 ökl irst Ripfinnarens ZM Enya, Tommy Hagerlund
2 ökl VP irst Hadselöyas Lilla My, ägare Maria Börsmo
2 ökl VP est Landborgens Miss Money Penny, ägare Kerstin Weibull Lundberg
2 ökl VP est Fasanjägarens Famous Saga, ägare Susanna Mattsson
2 ökl pt Arctic Point Redgsweetsugar, ägare Agneta Andersson


Blandpartier Nederby söndag 17/9
Domare: Henrik Standertskjöld-Nordenstam

1 ökl irst Hadselöyas Azzi, ägare Ulf Johansson
1 ökl ph Fugledes Arrow, ägare Lisbeth Bodén
1 ukl est Fjälldemonens ME Tank Girl, ägare Ulf Johansson
2 ukl ph Carnbrings Tom Collin, ägare Martin Hallberg


Blandparti Gredby söndag 17/9
Domare: Kerstin Frändgård. Skytt: Torbjörn Augustsson

1 ökl Vp irst Ripfinnarens ZM Enya, ägare Tommy Hagerlund
1 ökl Vp irst Ripfinnarens ZM Astrid, ägare Claes Lindquist, förare Kalle Stolt
3 ökl pt East Meadows Pandora, ägare Susanne Legneskog
3 ökl VP est Pålamalmens Hope, ägare Kerstin Litovius
2 ukl ph Gamekeepers Nestor, ägare, Torbjörn Johansson
2 ukl irst Ripfinnarens ZME Peigi, ägare Tommy Hagerlund
3 ukl est Herrskapets One Purple Rose, ägare I Ängsteg

MFK Nederby
SKL 2017-09- 15
Domare Niklas Bodin
Väder: bra jaktväder, vi går på stubb och gräsmark.

Ph East Meadows Mr Turbo Triss SE21730/2013 äg o för Susanne Legneskog
Gh Glavaris DV Zlatan SE35639/2011, äg C.Larsson, för Per-Erik Persson
Est Ohlsmyrens Rospiga SE27403/2013, äg o för Maud Mattson
Pt Höytjönnas Luna SE35948/2014, äg o för Jan-Erik Bodell
Irsh Overdrives Brutus SE56270/2010, äg o för Susanne Johansson
Pt Lyngberga Nora SE59944/2012, äg o för Carl-Fredrik Stolt
Est Björnåns H Monster SE18900/2012, äg o för Ulf Johansson
Irsh Red Garlics Sweet Potato SE22101/2011, äg o för Agneta Andersson
Irst ”US” Peppra SE54758/2013, äg o för Claes Wassberg
Irst Nordfjällets RR Ziba S64312/2008, äg o för Tommy Hagerlund
Pt Tosca av Rabbelugn FI19625/11, äg o för Henrik S-Nordenstam
Irst Red Garlics Juici Fruit S65775/2007, äg o för Agneta Andersson
Pt Milrökens Tine S42071/2009, äg o för Kent Persson

1:a Rundan (10min)
Triss-Zlatan
Triss går med mycket bra fart i kraftfull aktion. Går högt upp i vinden, vänder fel och får då brister i marktäckningen. Zlatan inleder trevande, bättrar sig och går med bra fart och kraftfull stil med bra reviering där större breddönskas.
Triss. Zlatan

Rospiga-Luna
Luna går med utmärkt fart och stil med oftast bra reviering blir svårstyrd i slutet av släppet. Piga går med mycket bra fart i ena aktion med korta frambensrörelser och bra reviering, blir olydig men kallas till ordning.
Luna, Piga, Triss, Zlatan

Brutus-Nora
Brutus går med bra fart och något tung stil, Saknar bredd i söket och går lite högt upp i vinden. Stöter rapphöns lugnas. (Markerar samtidigt som partner fäster stånd, lugn i flog). Nora går med utmärkt fart stil och reviering, fäster stånd, får stå ett tag när vi väntar på att hästekipage skall passera på vägen, när vi kommer till löser hon ut. Fäster senare stånd, på fågel ifrån partners stöt som slagit i dike, går på och tar upp fågeln och efter, utgår.
Brutus, Luna, Piga, Triss, Zlatan

Monster-Potato
Båda går med utmärkt fart och stil, Monster fastnar lite i kanterna men iövrigt en mycket bra reviering. Potato behöver stödjas för att hålla
revieringen av marken.
Monster, Potato, Brutus, Luna, Piga, Triss, Zlatan

Peppra-Ziba
Peppra går med mycket bra fart stil och reviering. Ziba inleder med utmärkt fart, stil och reviering, tappar lite reviering mot slutet av släppet.
Ziba, Monster, Peppra, Potato, Brutus, Luna, Piga, Triss, Zlatan

Tosca-Juici
Tosca går med mycket bra fart stil och reviering, stånd, får stå länge när vi väntar på sekunderande partners förare, reser bra men går efter i flog och fall. Utgår. Juici har utmärkt fart och brister i revieringen, kommer in och sekunderar stående partner. (5 min)

Tine- Juici
Tine går med utmärkt fart, stil och reviering. Juici tar upp hare och går efter. Utgår. 5 min

Tine- Ziba (2:a släpp) 5min
Båda går utmärkt.

Rangering 1 rundan.
Tine, Ziba, Monster, Peppra, Potato, Brutus, Luna, Piga, Triss, Zlatan

2:a rundan (10min)
Zlatan- Piga
Piga går med bra fart stil och reviering. Zlatan håller ej klassnivån och utgår efter släppet.

Triss-Luna (släpp i vassområde, svår jagat)
Båda bra sök i anvisad terräng, Luna respekterar rådjur jagar av marken bra. Triss blir lite ensidig och har svart att få med hela marken.
Luna, Piga, Triss,

Brutus- Potato
Potato söker starkt och får med sig mycket mark, kommer ut på stubb och stöter fågel som respekteras, känner sig för och fäster stånd, fågeln lättar innan resning, lugn i flog och skott och gör en bra apport. Brutus tröttnar under släppet och utgår.
Potato, Luna, Piga, Triss,

Monster-Ziba
Ziba går utmärkt. Monster mycket bra fart, stil och reviering, fastnar lite vid kanterna.
Potato, Ziba, Monster, Luna, Piga, Triss,

Tine- Peppra
Tine går mycket bra/ utmärkt, har ett tomstånd. Peppra går med mycket bra fart och stil, har lite svårt att få med sig hela markbredden.

Rangering efter 2:a rundan
Potato med fågeltagning, Ziba, Monster, Tine, Peppra, Luna, Piga, Triss,

3: rundan (5 min)
Triss-Piga
Piga bättrar sitt sök, fågel lättar ifrån område där Piga är, stånd avancerar, lugn i flog och skott gör en godkänd apport. Triss missar chans på fågel och utgår. Fåglarna funna i område där både Peppra och Tine tidigare sökt.
Piga

Luna- Peppra
Kort efter släpp tar de ett samstånd fågel lättar utan deras förskyllan, lugna. Detta upprepas igen då de släpps. Tyvärr får vi inte ut något av de båda chanserna
Piga, Peppra, Luna

Tine- Monster
Monster slår ut ett stort slag kommer åter och blir därefter småskuren i söket. Tine jagar av marken väl.
Piga, Tine, Monster,Peppra, Luna

Ziba –Potato
Ziba går utmärkt. Potato fortsätter sitt kraftfulla sök, stånd, försiktig avance lugn i flog och skott.
Potato, Piga, Ziba, Tine, Monster, Peppra, Luna

Dagens segrarklass avslutas med
1 SKL, Irsh Red Garlics Sweet Potato en stark sökare med förbättrings potential på revieringen som tar tillvara på de chanser som ges. Totalt 25 min, 3 släpp.
2 SKL, Est Ohlsmyrens Rospiga utvecklar sitt sök under dagen och tar den chans hon får men når inte samma nivå som vinnaren. Totalt 25 min, 3 släpp.
EB: Triss FS, Zlatan IF, Rospiga FF, Luna FF, Brutus FF, Nora FF, Monster IF, Potato FF, Peppra FF, Ziba FS, Tosca FF, Juici FS, Tine IF.
Naglarby 20170925
Niklas Bodin

MFK Fältprov Gredby
UKL/ÖKL 2017-09-16
Domare : Björn Ström
Förhållanden : svag vind som snurrar runt hela tiden,mycket varmt gott om fågel.

UKL
PT Luthagens Edda SE12442/2016 äg o för Karin Thulin
Första släpp i medvind Edda börjar ganska försiktigt men avslutar i mycket bra fart och stil och hon jagar med ett bra söksformat ( oregelbundet större bredd djup önsvärt). IF. Andra släpp lika som första. IF. Tredje släpp går Edda i mycket bra fart/stil söksformat bra /mycket bra , fortfarande önskas större bredd .Edda fattar stånd vi går fram och hon reser mycket bra och precist en rapphöna Edda kan stoppas på ett bra sätt. I slutet av tredje blir Edda tyvärr störd av partner som får utgå. FF. Edda får idag ett 2 UKL släpptid 30 min.

IRSH Red Garlics Irish Pomelo SE11112/2017 äg o för S Johansson
Pomelo börjar mycket försiktigt i bra/mycket bra fart och stil i ett bra söksformat(oregelbundet, större bredd djup önskas)Avslutar i mycket bra fart/stil. IF. I andra släpp i högt gräs går Pomelo i bra/fart/stil i ett bra söksformat. Pomelo avslutar med att gå efter ett rådjur. Pomelo återvänder till förare i slutet av släppet. IF. I tredje släpp går Pomelo i bra/mycket bra fart/stil söksformat Bra. FS. I fjärde släpp går Pomelo upp sig nu jagar Pomelo
i mycket bra fart /stil i ett mycket bra söksformat. Pomelo avslutar med att stöta en fasan. FF .Släpptid 45 min 0 Pris UKL.

ESH Vallarfjällets C-Birk SE21676/2016 äg o för Birgitta Winberg
I första släpp går Birk i mycket bra fart/stil i ett bra /mycket bra söksformat(något ojämnt) IF. I andra släpp jagar Birk i bra/mycket bra fart/stil i ett bra söksformat det är varmt och han tröttnar mot slutet .IF. I tredje släpp går Birk upp sig fart/stil mycket bra söksformat bra/mycket bra. Birk börjar med att stöta stor rapphönskull Birk helt lugn. Birk fattar stånd lite senare när vi är på väg fram justerar han sig något och en rapphöna går, Birk lugnas. Lite
senare nytt stånd vi kommer fram och Birk reser mycket bra och precist en rapphöna Birk helt lugn i flog/skott. FF. Släpptid 30 min Pris 2 UKL.

PT Furukollens Franchi SE12231/2017 äg o för Ewa Thalin
Franchi jagar i första släpp i mycket bra fart/stil söket Bra (oregelbundet och osystematiskt. IF. I andra släpp i högt gräs blir fart/stil bra och söksformatet är bra. Franchi avslutar med att gå efter ett rådjur som partner stött. IF . I tredje släpp jagar Franchi i mycket bra fart/stil i ett bra söksformat. Franchi avslutas för att han stör partner. FS. Släpptid 30 min 0 Pris UKL.

ESH Herrskapets Our Bandit SE34226/2016 äg o för Marika Bladin
Bandit böjar i mycket bra fart/stil han fattar stånd och går på utan att finna fågel. Bandit stöter sedan stor rapphönskull lite längre bort och vi trampar upp singelfågel Bandit helt lugn. Därefter slutar Bandit jaga en stund men avslutar som han började i mycket bra fart/stil i ett bra söksformat .FS. I andra släpp jagar Bandit i bra fart/stil i ett bra söksformat. Han har många stopp och söket är oregelbundet. Vi ser att Bandit och partner står nära varann Bandit en aning bakom jag bedömer att dom står för samma fåglar båda får resa(djärvt) och båda förföljer en bit men återvänder , lite senare stöter Bandit fågel i tre omgångar han avslutar dock förföljandet alla gånger. FF. Släpptid 20 min Pris 3 UKL.

PT Carnbrings Cuba Libre SE14190/2016 äg o för M Humble
I första släpp jagar Cuba Libre i mycket bra fart/stil i ett mycket bra söksformat i mycket bra kontakt med förare. FS. Andra släpp lika som första FS. Tredje släpp jagar Cuba Libre i mycket bra fart/stil i ett mycket bra söksformat. Förar kontaken är utmärkt , Cuba mycket lättförd. Både Cuba Libre och partner har stött fågel under släppet Cuba helt lugn. Hon avslutar släppet med ett stånd i klöveråker vi går fram och hon får resningsorder hon reser
singelfågel mycket bra och hon är helt lugn i flog/skott. Ett mycket vackert fågelarbete. FF Släpptid 30 min 1 Pris UKL.

IRST Ripfinnarens ZME Peigi SE27409/2016 äg o för Tommy Hagerlund
I första släpp jagar Paige i mycket/bra fart i utmärkt stil och söksformatet är mycket bra/utmärkt IF . Andra släpp lika som i första, förarkontakten är mycket bra hela tiden och hon är lättförd. Samstånd med partner Paige först båda får resa(friskt) Paige förföljer en bit men återvänder till föraren. Lite senare nytt stånd hon får resningsorder och går sakta fram på löpa då stöter förare en rapphöna bakom Paige som förföljs en bit .FF. Släpptid 20 min Pris 2 UKL.

GSH Zettertjärns Be Lucky Blizz SE30744/2016 äg o för Carina Larsson
I första släpp jagar Blizz i mycket bra fart/stil i ett bra söksformat. Med mycket bra förar kontakt IF . Andra släpp fart stil söksformat lika som första. Blizz stöter rapphönskull samt två fåglar till och han är helt lugn FS . Tredje släpp lika som dom 2 föregående i fart stil söksformat kontakt. Blizz har en kort harjakt men han kan stoppas senare stånd med lång avancering utan resultat och han avlutar med en stöt till(lugn) FS. I fjärde släpp går Blizz i
mycket bra fart/stil i ett mycket bra söksformat , han avslutar med att gå efter en fasan en liten bit som partner stött. FS Släpptid 45 min 0 Pris UKL.

ÖKL
IRST Janås Hallon SE56588/2013 äg Agneta Andersson för Eskil Svendsen
I första släpp går hallon i mycket bra fart/stil söksformatet är bra/mycket bra han lämnar en del mark på vänster sida mattas mot slutet .IF. I andra släpp jagar Hallon i mycket bra fart/stil/söksformat med mycket bra förarkontakt .Föraren anmäler stånd och partner är på väg in i området (ser inte Hallon) Partner stoppas samtidigt så återvänder Hallon till föraren han blir troligen osäker när partner stoppas men han återvänder omgående till området och stöter tyvärr en fasantupp .FS. I tredje släpp börjar Hallon som i andra men efter halva släpptiden slutar Hallon plötsligt att jaga. Hallon avslutas. Släpptid 25 min. Pris 0 ÖKL.

EST Fasanjägarens Famous Saga SE26805/2012 äg o för Susanna Mattsson
I första släpp blir Saga rejält på efter kälken under första halvan av släppet. Fart/stil mycket bra söksformat bra/mycketbra förarkontakt mycket bra. Saga får inte hela den anvisade marken med sig på vänster sida. IF . Andra släpp jagar Saga i mycket bra fart/stil i ett bra /mycket bra söksformat Saga stöter singelfågel helt lugn. FS. Tredje släpp Saga går i mycket bra fart/stil i ett bra/ mycket bra söksformat . IF .Fjärde släpp Saga jagar i mycket bra fart/stil med ett mycket bra söks format . FS .Femte släpp Saga fortsätter som i fjärde. Saga fattar stånd och hon reser mycket bra och precist singel fågel. Saga lugn till en början då fågel fälls men sen väljer hon att fall apportera skadad fågel som levereas till föraren . FS släpptid 45 min Pris 2 ÖKL VP.

IRST Hadselöyas Lilla My SE45266/2014 äg o för Maria B-Johansson
Lilla my jagar i mycket bra fart/stil i första släpp söks formatet är bra /mycket bra större breddönskas. I slutet av första markerar båda hundarna i kanten av en backe , båda hundarna fattar stånd (partner något före) Jag bedömer att dom står för samma fåglar vilket stämmer. Båda reser mycket bra och precist en rapphöns kull och Lilla my är helt lugn i flog/skott( fågel fälls) . Lilla my utför en godkänd något slarvig apport FS .Andra släpp lika som första och Lilla my tröttnar mot slutet . FS. Släpptid 20 min Pris 2 ÖKL VP.

EST Landborgens Miss Money Penny SE28714/2014 äg o för Kerstin W-Lundberg
Money Penny jagar i mycket bra fart/stil i ett bra/mycket bra söksformat större breddönskvärd. I slutet av första fattar Penny stånd en aning före partner båda reser mycket bra och precist en rapphöns kull . Penny går några meter längre än partner och stannar för att sedan fall apportera en rapphöna som levereas till föraren .FS. I andra släpp går penny lika som i första. FS. Släpptid 20 min Pris 2 ÖKL VP.

PT Arctic Point Redgsweetsugar SE27147/2013 äg Agneta Andersson för Eskil Svendsen
Point går i första släpp i utmärkt fart/stil i ett mycket bra söksformat i god kontakt med förare I andra släpp jagar Point i utmärkt fart/stil i ett mycket bra söksformat .Point är lätt att hålla reda på i skiftande terräng. Förare anmäler stånd och Point går sakta fram på löpa och reser precist en singelfågel , Point helt lugn i flog/skott (ingen fågel fälls) .Point utför en mycket bra apport. FF. i Tredje släpp fortsätter Point som i andra men Point tröttnar på slutet. IF. Släpptid 30 min Pris 2 ÖKL.

IRST Ripfinnarens ZM Enya SE29352/2013 äg o för Tommy Hagerlund
I första släpp jagar Enya i mycket bra fart/stil i ett mycket bra söks format med mycket bra förarkontakt hon är lättförd IF .Andra släpp lika som första . FS. I Tredje släpp jagar Enya i utmärkt fart/stil i ett mycket bra söks format. Enya är stark och det är mycket varmt partner tröttnar ny kommer till och i slutet på släppet fattar Enya stånd i en skogs backe. När förarenär på väg fram lättar en singel fågel innan resnings order. Enya helt lugn i flog/skott (ingen fågel fälls) Enya utför en utmärkt apport. FF . Enya får då ett 4 .e släpp för att om möjligt få visa resning ,det lyckas nästan men partner hinner före. FS. Släpptid 45 min Pris 1 ÖKL.

Jag vill tacka alla deltagare skytt/markledare Torbjörn Augustinsson för utmärkt sammarbete. Det är en imponerande samling hundar som gick till pris idag.
Björn Ström Malung 2017-09- 19

MFK NEDERBY
UKL/ÖKL 20170916, Nederby
Domare: Ulf Johansson
Förhållanden: Oerhört varmt, vinden nästan obefintlig och nyckfull, fågeltillgången medelgod

UKL

PH CARNBRINGS RUSTY NAILS SE14186/2016, äg & för C Carnbring
I första släpp går Nails i mycket bra till utmärkt fart och stil, söksformatet är mycket bra, revieringen är också den mycket bra, kontakten med föraren är utmärkt, Rusty Nails får med sig den anvisade marken på ett förtjänstfullt sätt, tyvärr resulterar det i en stöt längs dike och Rusty Nails går efter ett kort stycke men kan stoppas förtjänstfullt, men vinden gör det inte lätt för hundarna denna dag. I sitt andra släpp är allt fortfarande på topp vad gäller egenskaperna. Rusty Nails går in i en dunge och fäster ett skarpt stånd, föraren får klartecken att resa, Nails reser kort och precist, fågel lättar och Nails är komplett lugn i flog och skott. Ett mycket bra fågelarbete. I tredje släpp ångar Rusty Nails på med samma härliga flyt i sitt sök, detta resulterar i nytt stånd i skogskant, på förarens order avancerar Rusty Nails tillsammans med föraren mycket bra och reser sen fågeln utmärkt, även denna gång komplett lugn i flog och skott, ett fågelarbete av högsta klass. Rusty Nails har idag för mig visat allt som man önskar se hos en unghund, och skall givetvis få högsta tänkbara valör på sin premie. FF Antal släpp 3, Släpptid 35min, 1 Ukl m HP

IRST RED GARLICS IPREN SE11113/2017, äg & för A Andersson
Ipren är en oerhört lätt liten tik som denna dag gör att matte önskar att hon hade just Ipren med sig för att kunna ta, i alla fall efter målvaktsräddningen vi får beskåda i slutet av dagen. Ipren går i första släpp i bra till mycket bra fart och mycket bra stil, formatet på söket är bra till mycket bra, när det gäller revieringen så är den bra, önskas lite bättre kontinuitet. Ipren söker sig upp på en kulle, fågel lättar och Ipren går efter en bit men kommer nästan omgående åter. I andra försvinner Ipren upp på en kulle, vi hör några skall men dessa upphör efter en liten stund, något litet bus hade Ipren för sig där uppe. När det gäller fart och stil i andra släpp är det nu i mycket bra fart och stil, även söksformatet är nu mycket bra. I tredje släpp jobbar Ipren oförtrutet på trots värmen men man kan se att huvudet börjar bli trött. I fjärde händer inget av intresse. Ipren är en härlig hund på alla sätt, men en sak måste matte jobba med, inkallningen kräver fysiska ingripanden typ målvaktsräddningar, det kanske kan bli jobbigt i framtiden.
FS, Antal släpp 4, Släpptid 40min, 0 Ukl

ESH HERRSKAPETS ON TOP OF THE WORLD SE34204/2016, äg & för M Larsson    
Batte går i första släpp i mycket bra fart och stil, söksformatet är bra till mycket bra, revieringen är bra, husse styr sin hund mycket vilket gör att kontinuiteten blir lidande. Husse får i uppdrag att låta Batte sköta söket själv i släpp två. Detta är något Batte utnyttjar, självständigheten är nu mycket bättre och revieringen är nu bra till mycket bra. Partner hittar fågel i detta släp och Batte kopplas. Nästan omgående efter att hundarna släpps på igen fattar Batte stånd helt nära oss, fågeln lättar innan husse hinner ge resningsorder och Batte är helt lugn i flog och skott. I tredje släpp tröttnar Batte rejält men sett över dagen så har Batte visat oss att han är en jakthund. Om jag fick önska något så är det lite mer ungdomlig iver, lite mer jävlar anamma, med största säkerhet kommer det inom kort. En väldigt trevlig hund som idag presterat en bra jaktbar situation som resulterar i välförtjänt premie. FF, Antal släpp 3, Släpptid 35min, 2 Ukl

 PH JAKOBSLIAS PRICAZZO SE13631/2017, äg & för L Bodén                                     
Första släpp går i mycket bra fart och mycket bra till utmärkt stil, söksformatet och revieringen är bra till mycket bra, precis som Battes husse vill gärna Pricazzos matte styra sin hund ganska mycket. I andra släpp styr matte ej sin hund lika hårt vilket Pricazzo utnyttjar och belönar matte med ett söksformat och reviering som nu är mycket bra. I tredje är farten, stilen, söksformat och reviering mycket bra. Partner fattar stånd och Pricazzo kan stoppas och kopplas. I fjärde händer inget av intresse. Pricazzo är en trevlig unghund som när han har dagen kommer ta sin premie av hög valör, men denna dag hade han ej den lilla tur som krävs. FS, Antal släpp 4, Släpptid 40min, 0 Ukl
 
IRSH KASELYCKANS FIRE SE44583/2016, äg & för A Andersson                                     
Fire går i dom tre första släppen i mycket bra fart och stil, samma sak gäller söksformatet. Revieringen är i första släpp bra, bättre kontinuitet önskvärt. Andra släpp är i omställningsmark i denna mark är det omöjligt kunna bedöma något förutom kontakten, som är mycket bra. I början på tredje släpp är revieringen nu bättre och värdeordet blir mycket bra, sista halvan av släppet börjar Fire tröttna något vilket ej är konstigt i denna sommarvärme.      I fjärde släpp är det soppatorsk för Fire som nu tackar för sig. En trevlig hund. IF, Antal släpp 4, Släpptid 40min, 0 Ukl

PH EAST MEADOWS RED HOT CHILI SE19618/2016, äg & för S Legneskog
Chilis dag startar med ett sök i bra till mycket bra fart och stil, söksformat och reviering är bra, bättre kontinuitet önskvärt. Andra släpp sker i omställningsmark och det är omöjligt att bedöma söket, kontakten är i alla fall mycket bra, fågel lättar i området ett flertal gånger. I tredje tröttnar Chili något, fågel lättar även i detta släpp ett flertal gånger i området som Chili befinner sig. När Chili skaffat sig lite mer rutin kommer vi garanterat se honom i premielistorna, trevlig hund. FS, Antal släpp 3, Släpptid 35min, 0 Ukl

PH TOP POINT WILTON SE21753/2016, äg & för C Andersson
Wilton startar första släpp med att gå i mycket bra fart och stil, söksformatet är mycket bra, revieringen är bra, Wilton är stundtals lite väl offensiv vilket gör att han bommar mark och lämnar partier ej avsökta. Andra släpp går i omställningsmark och det man kan konstatera i denna oöverskådliga terräng är att kontakten med husse är mycket bra. I tredje blir Wilton trött, men när en hare bjuder upp till dans, verkar tröttheten vara som bortblåst, i alla fall under dom 100m som Wilton väljer att kappspringa med haren. I fjärde släpp fattar Wilton stånd alldeles framför husses fötter, husse reser Wilton men ingen är hemma, troligen är Wilton så trött att han fantiserat ihop en pippi. IF, Antal släpp 4, Släpptid 40min, 0 Ukl

IRST RED GARLICS HOT HABANERO SE44818/2016, äg & för A Andersson
Släpp nummer ett, mycket bra fart och stil, söksformat mycket bra, reviering bra till mycket bra. Andra släpp går i omställningsmark som ör oöversiktlig, kontakten med matte är mycket bra, fågel lättar i omgångar där Habanero befinner sig. I tredje släpp tröttnar Habanero något, söket förläggs till stora delar i dikeskanten, detta resulterar i ett stånd, förare får okej att resa men tyvärr kan Habanero ej påvisa fågel, senare i området där Habanero befinner sig lättar fågel i omgångar. Trevlig hund som idag ej lyckas förvalta dom chanser som fanns. FS, Antal släpp 3, Släpptid 35min, 0 Ukl

ÖKL
PT TOP POINT KALLA SE26773/2015, äg & för M Dalunde
Kalla är en härlig liten pointertik som söker i mycket bra till utmärkt fart, i mycket bra stil. Söksformatet är bra till mycket bra i första släpp, tappar lite bredd vilket gör att hon bommar kanterna, revieringen är mycket bra, styrs med små medel. Andra släpp startar i gräs/buskmark, Kalla jobbar förtjänstfullt i denna mark, fågel lättar i omgångar och Kalla är helt lugn. Kalla söker sig ner mot dikeskant och fattar stånd, när vi kommer fram lättar kull med rapphöns, skytten fäller rapphöna som faller ner på andra sidan diket, Kalla helt lugn i flog och skott. Kalla skickas ut i apportsök, fågel lättar, Kalla helt lugn. Kalla letar länge innan hon hittar skjuten rapphöna, tar ett tveksamt grepp och efter mattes påminnelse om vad som gäller börjar hon resan mot matte, fågel tappas, plockar upp den igen och Kalla fortsätter ner i diket, men när hon ska försöka ta sig över den vattenfyllda delen av diket tappar Kalla fågel och vägrar sen plocka upp den trots upprepade chanser så tyvärr blir apporten ej godkänd. Väldigt tråkigt på ett i övrigt väldigt fint fågelarbete. FF, Antal släpp 2, Släpptid 20min, 0 Ökl

PT WILDA AV RABBELUGN FI26327/14, äg & för H S-Nordenstam
I första släpp söker Wilda i mycket bra fart och stil, söksformatet är bra till mycket bra, större bredd önskvärt, revieringen är bra, men blir lite öppen. I andra släpp fortsätter Wilda som i första, jagar av anvisad mark förtjänstfullt dock trampar domaren upp en fågel som hundarna bevisligen bommat. I tredje släpp kämpar Wilda på bra i högsommarvärmen, tillsammans med partner jagar dom av ett intressant dike, i slutet av detta dike kommer hundarna in sida vid sida och ett antal fåglar lättar precis framför hundarna, Wilda helt lugn i flog. I fjärde släpp händer inget av intresse, chanserna fanns under dagen men tyvärr fick vi ej till något brukbart. FS, Antal släpp 4, Släpptid 40min, 0 Ökl

PH GAMEKEEPERS JÄKEL SE22023/2015, äg & för C-F Stolt
Jäkel går i första släpp i mycket bra fart och stil, söksformatet är bra till mycket bra, större bredd önskvärt, revieringen är mycket bra likaså kontakten. I andra släpp går Jäkel som i första, föraren anmäler stånd, jag hittar förare och hund på andra sidan en tätning, föraren får klartecken att resa, Jäkel reser friskt men kan ej påvisa fågel, senare lättar fågel i omgångar där Jäkel stod. I tredje kämpar han på trots att det är oerhört varmt, söket förläggs tillsammans med partner längs dike, hundarna anländer slutet av diket sida vid sida, fåglar lättar och Jäkel är helt lugn i flog. Jäkel får en sista chans i fjärde släpp men tyvärr lyckas det ej för Jäkel denna dag. FS, Antal släpp 4, Släpptid 40min, 0 Ökl

PH VIIJÄGARENS CALLISTO GLIM S53676/2012, äg & för E-M Sjölin
I första släpp går Glim i mycket bra fart och stil, söksformatet är bra till mycket bra, större bredd önskvärt, revieringen och kontakten med föraren är mycket bra. I andra släpp fortsätter Glim som i första, partner tar skarpt stånd helt öppet ca 20m in på stubb, Glim kommer in rakt framifrån och borde alla dagar i veckan sekundera stående partner, kommer nästan helt fram till partner när han kastar sig i självständigt stånd, för att ej förstöra för stående partner väljer jag att dom bägge får försöka resa på håll, detta lyckas ej, väldigt tillkrånglat situation, så jag ber Glims matte försöka koppla sin hund, när hon är på väg fram lättar fåglarna och Glim är helt lugn i flog och skott, dock utgår Glim på grund av att han ej sekunderade. FS, Antal släpp 2, Släpptid 20min, 0 Ökl

PT VINGA AV RABBELUGN FI26331/14, äg & för C S-Nordenstam
Vinga går i första släpp i mycket bra fart och stil, söksformatet är mycket bra, men revieringen stannar på bra, eftersom det stundtals blir väldigt öppet, Kontakten med matte önskas bättre i nästa släpp. Vinga kommer in i område där partner nyss stått, stöter fågel och är helt lugn. I släpp två har Vinga tagit åt sig av min kritik vad gäller reviering och kontakt, den är nu bra till mycket bra, domaren trampar upp fågel där hundarna sökt av. I tredje verkar pusselbitarna falla på plats, Vinga gör sitt bästa släpp för dagen, fart och stil är densamma som tidigare men söksformatet och revieringen är utmärkt i detta medvindssläpp, detta resulterar i stånd långt ut, när vi är på väg fram försöker matte prata fast sin hund, Vinga struntar i detta, slår ut och fäster nytt stånd, även denna gånga talar matte vänligt men BESTÄMT om att Vinga gör smartast i att vänta på oss, när vi har ca 60m fram till hunden lättar fåglarna, min tolkning är att fåglarna lättar utan hundens förskyllan, Vinga glider med några meter innan hon stannar, hon är precis på gränsen vad jag tillåter, men jag väljer att fria. Partner kommer in området och fäster stånd inte alltför långt ifrån där Vinga stod, Vinga kopplas av matte under partnerns arbete. Summerar vi dagen så har Vinga haft sina chanser och avslutas. FF, Antal släpp 2, Släpptid 20min, 0 Ökl

EST DANGUNS FURIA SE34205/2015, äg & för P-E Persson                                          
Furia går i bra till mycket bra fart och stil, söksformatet är bra till mycket bra, revieringen är bra, något öppet bitvis. Föraren anmäler stånd, klartecken för resning ges, efter en liten stund löser Furia ut och hämtar vind, partner kommer in området precis framför där Furia stod och stöter fågel. I andra släpp tar Furia nästan omgående stånd, hon står mot oss så husse väljer att resa på avstånd, Furia reser friskt men kan ej påvisa fågel. Kort därefter nytt stånd, partner kommer in i situationen rakt framifrån men sekunderar ej utan kastar sig i stånd alldeles framför Furia som blir oerhört hårt provocerad, Furia håller sitt stånd trots detta vilket är starkt gjort. För att vi inte ska förstöra situationen försöker vi resa bägge hundarna på håll men detta lyckas ej, partners förare får då försöka gå fram och koppla sin hund men när hon är på väg fram lättar fåglarna, Furia är helt lugn i flog och skott, skytten kommer ej åt att fälla i denna tillkrånglade situationen så vi lägger ut apport, Furia apporterar mycket bra. I tredje fattar Furia stånd direkt men löser själv ut, går ut i ett bra till mycket bra söksformat, partner anmäler stånd, Furia kopplas. Efter partnerns situation gör vi omstart, Furia kommer in i området där fåglarna satt och fäster stramt vackert stånd, föraren får klartecken att resa, Furia reser väldigt försiktigt men godtagbart, fågel lättar och Furia är helt lugn i flog och skott. Furia är en mycket bra viltfinnare som idag har lite brister i söket för att nå helt till topp, men hon skall få en välförtjänt premie.  FF, Antal släpp 3, Släpptid 35min, 2 Ökl

Jag vill tacka alla deltagare för en mycket trevlig dag, värmen samt vinden ställde till det för oss och hundarna idag, men jag tycker nog vi gjorde det bästa utav dagen. Stort grattis till er som lyckades idag. Tack också till MFK som gav mig förtroendet att döma detta parti.
Mora 170920
Ulf Johansson

MFK Bolunda 20170917 UKL/ÖKL
Domare: Kerstin Frändegård
Väder: Växlande molnighet, ganska varmt på em och inte så mycket till vind.

UKL
PT Gamekeepers Neiti SE29505/2016 äg o för C-F Stolt
Neiti startar i mycket bra fart och stil. Avsöker marken med bra kontakt. Söket blir här något öppet och ensidigt. Stöter fasan som respekteras. Stöter senare rapphöns som hon respekterar sen kommer flera och då kommer även Neiti. Visar i nästa släpp ett mycket bra sök där hon täcker marken fint på båda sidor. Tar stånd, vill precisera och stöter då, lugn. Fortsätter i senare släpp att söka bra, stöter fågel och är lugn. 40 min 0 ukl

EST Herrskapets One Purple Rose SE34208/2016 äg o för I Ängsteg
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Önskar bättre marktäckning. Står långt ut, preciserar och stöter och går efter. I andra släpp startar hon bra men tappar intensitet och söksupplägg. Står men löser. I senare släpp visar hon fortsatt ett lite ojämnt sök vad gäller söksupplägg, format och intensitet. Tar ett stramt fint stånd, reser djärvt och precis, går efter. 40 min 3 ukl

PH Boss SE12883/2017 äg o för P-A Björkman
Boss går i mycket bra fart , bra tidvis mycket bra stil han sänker huvudet ibland. Avsöker marken i god kontakt, önskar bättre söksupplägg. Stöter tillsammans med partnern flera gånger, visar både respekt och eftergång. I andra släpp startar han bra men mattas, har en del stopp och fastnar på markvittring. De senare släppen fortsätter han som tidigare. 40 mn 0 ukl

IRST Ripfinnarens ZME Peigi SE27409/2016 äg o för Tommy Hagerlund
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Stöter vid flera tillfällen och respekterar, går efter en gång. Tar stånd, reser på order och respekterar. Stöter sen två gånger och respekterar, nytt stånd reser på order , lugn i flog och skott. I andra släpp söker hon bra men fastnar lite på markvittring. Nytt stånd, reser precis fasan och går efter. En duktig viltfinnare som idag får 2 ukl 20 min

PH Gamekeepers Nestor SE29504/2016 äg o för T Johansson
Nestor går i mycket bra fart och fin stil, avsöker marken i god kontakt.Söker efter dikeskant fram och tillbaka några gånger, tar ett stånd, löser, fågel lättar och han respekterar. Önskar större format och bättre upplägg på söket. I andra släpp jobbar han på i högt gräs blir lite ensidig. Står, reser precis fasan och är lugn i flog och skott . 20 min 2 ukl

ÖKL
EST Danguns Furia SE34205/2015 äg o för P-E Perka Persson
Startar i mycket bra fart och fin stil, börjar lite småskuret gör sen en del stora fina slag . I andra släpp går hon upp sig och nyttjar marken mycket bra. Kastar sig i liggande stånd, ställer sig när föraren kommer, reser på order men tyvärr tomt. Stöter senare rapphöns som hon förföljer för långt. 15 min 0 ökl

PT East Meadows Pandora SE22874/2014 äg Claes Kennedy för Susanne Legneskog
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Startar lite ensidigt men visar sen sök med stora bra slag. Tar stånd i tät vegetation, reser på order men utan resultat. I andra släpp slår hon rätt ut i hög gräsmark, hittas i stånd, reser djärvt och precis fasan och hänger på en bit. Apporterar utlagd fågel korrekt. 15 min 3 ökl

IRST Red Garlics Dumpling SE13418/2015 äg Agneta Andersson för Eskil Svendsen
Dumpling startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Önskar mer kontinuitet i söksupplägget. Stöter och är acceptabelt lugn. I andra släpp i motvind önskas bättre reviering och täckning av marken. FIS. I senare släpp söker hon bra, ses jobba på något som resulterar i stånd, tyvärr vill hon inte resa. 30 min 0 ökl

EST Pålamalmens Hope SE39085/2010 äg o för Kerstin Lithovius
Hope går i medelgod fart , bra stil med lite tung aktion, avsöker marken i god kontakt. Gör en del bra slag men har en del markeringar som skämmer helhetsintrycket. FIS. Fortsätter i andra släpp som tidigare, gör ett stort slag i medvind, tar stånd, reser något försiktigt, lugn i flog och skott. Apporterar efter lite krångel den fällda fågeln. 20 min 3 ökl VP

GSH Isliljans Yarrak SE41468/2012 äg o för Mikael Larsson
Yarrac startar i mycket bra fart och bra stil, lite tung aktion. Avsöker marken i god kontakt. Stöter och är lugn. Tar stånd mot stor rishög, reser utan resultat. Omöjligt att ta sig in i högen om fågeln krupit in!! Mattas något efter det. Fortsätter söka i senare släpp där det önskas mer intensitet, han gör en del bra slag men helheten av söket blir ojämnt. Ser ut att jobba på något men stöter och respekterar. 40 min 0 ökl

ESH Falcsagans Kjapp SE16611/2011 äg o för Eva-Mia Sjölin
Kjapp går i mycket bra fart, bra stil, avsöker marken i stora slag, har en del stopp ibland. FIS. I andra släpp tappar han en del intensitet, står och löser ett par gånger. FIS. Går i senare släpp upp sig och får med sig mycket mark, har ett stånd med partnern, reserpå order och går efter. 40 min 0 ökl

IRST Ripfinnarens ZM Astrid SE29353/2015 äg C Lindqvist för C-F Stolt
Astrid startar i utmärkt fart och stil, avsöker marken i stora fina slag i såväl med- som motvind, får mycket mark med sig. God kontakt. Fortsätter sitt eminenta sök i alla släpp där hon nyttjar mark och vind utmärkt. Tar stånd, hinner ta ett steg på order, helt lugn i flog och skott. Hinner inte apportera den fällda fågel innen den springer in i ett risigt, otrevligt område med strömförande stängsel. Vi lägger därför ut apporten som hon hämtar på bästa sätt. Skytten kravlar sig in och får tag i den skadade rapphönan, Astrid får apportera även den för att visa att hon även klarar fälld varm fågel. En härlig hund som idag får sitt välförtjänta 1 ökl 30 min VP

IRST Ripfinnarens ZM Enya SE29352/2015 äg o för Tommy Hagerlund
Enya startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag i både med- och motvind, god kontakt. Fortsätter i senare släpp sitt mycket goda sök, gör ett stort väl anlagt medvindsslag, står, reser på order, komplett lugn i flog och skott. Apporterar den fällda fågeln korrekt. Stöter i medvind och
respekterar, visar även sekundering. En duktig hund som idag välförtjänt får 1 ökl 30 min VP

IRSH Overdrive Brutus SE56270/2010 äg o för Susanne Johansson
Brutus startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag, god kontakt. Fågel i luften och Brutus kan stoppas. Stöter senare och respekterar tyvärr inte. 10 min 0 ökl

Varmt tack till MFK för att jag fick debutera som fältdomare. Det var väldigt trevligt att få döma duktiga hundar med sina trevliga positiva förare i dessa fina fågelrika marker. Tack också till den suveräne markledaren tillika skytten Torbjörn!

Åsgård 23/9 2017
Kerstin Frändegård

Tillbaka till MFK's startsida


www.langtorahundochjakt.seif-logo.gif