MFK's prov & utställningar 2016

  Långtora 8+10 april (fältprov)
  Sälen 16-17 april (fjällprov)
  Säter 11-12 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 3-4 september (skogsprov)
  Bolunda 16-18 september (fältprov)
  Gredby 19 september (fältprov)
  Sälen 23-25 september (fjällprov)
  Långtora 4-6 november (fältprov)
if-logo.gifwww.fagelhundar.se

MFK´s fjällprov Sälen 23-25 september 2016


3 ökl Södersjöns Ess & Conny Andersson

23/9 Fredag

3 ökl pt SÖDERSJÖNS ESS, ägare Conny Andersson

24-25/9 lördag & söndag

Ingen pristagare

UKL/ÖKL 20160923,
Domare: Niklas Bodin
Väderförhållande: Gråväder med dimma och regn.

PT J TOP POINT KALLA SE26773/2016, äg & för Marianne Dalunde, Alunda
Kalla söker i mycket bra fart och stil, är i sina släpp upptagen av partnern vilket gör att hon inte kommer ut i ett självständigt sök trots olika partners. är ute i 3 släpp med total tid på 27 min. 0UKL

EST DANGUNS PICCA SE32361/2015, äg & för Jonas Döl, Malung
Går med mycket bra fart, stil och vidd men blir vid ett par tillfällen borta längre stunder under släppen och brister i följsamheten lyser igenom. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0UKL

ESH DANGUNS PRIME SE34210/2015, äg & för Daniel Gustafsson, Grimslöv
Prime går i en kraftfull aktion med utmärkt stil och fart är under dagens inledning något egenrådig vilket senare bättras och avslutar dagen med utmärkt sök i alla avseenden. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0UKL

EST J DANGUNS ICE SE34206/2015, äg & för Anna Linder, Tidaholm
Jagar i utmärkt fart, stil och med anpassad marktäckkning, störs av partner i sitt första släpp vilket gör att hon inte kommer upp i sin nivå. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0UKL

PT J TOP POINT LIN SE26770/2015, äg & för Anna Linder, Tidaholm
Utmärkt sök i friktionsfri aktion med utmärkt marktäckning. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0UKL

IRST J HADSELöYAS LILLA MY SE45266/2014, äg & för Maria Börnmo, Mora
Inleder dagen med ett bra sök i god fart och stil. Går under dagen upp sig och i de två sista släppen levererar My ett sök av hög klass i mycket bra stil och fart. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0öKL

EST J STENBITENS ZINKADUZ SE50331/2014, äg & för Björn Ström, Malung
Zinkadus jagar med ett anpassat sök med bra fart och stil blir vid några tillfällen kvar på markvittring som hon senare löser på egenhand. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0öKL

EST J OHLSMYRENS STARDUST SE58474/2011, äg & för Ann-sofie Israelsson, Dala.järna
Utmärkt fart och still i ett något öppet sök (första släppet i dimma)bättrar under dagen kontakten och avslutar med att jaga av den mark vi går i. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0öKL

PT J CARNBRINGS ROSEBANK SE13000/2014, äg & för Claes Utterström, Enköping
Rosebank inleder dagen med bra fart och stil i ett ungdomligt och regelbundet sök, slår bak i terrängen vilket inverkar menligt på effektiviteten. Går upp sig under dagen och blir mera medveten i sitt sök som avslutas i mycket bra stil och fart. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0öKL

GST J IDREFJäLLETS GRACIE SE21466/2014, äg & för Maria Rull, Mora
Gracie inleder trevligt med bra fart, stil och reviering behöver ganska snart manas på i söket. Har i andra släpp ett utmärkt sök men tappar i tredjesläpp sitt format och avslutas. är ute i 3 släpp med total tid på 45 min. 0öKL

PT J SöDERSJöNS ESS SE10214/2014, äg & för Conny Andersson, Tärnsjö
Ess har ett bra sök i mycket bra fart med god stil och reviering. Tar stånd, reser bra och lugnas i flog och skott, är olydig under apportsöket och behöver mycket stöd för att kunna bärga den utlagda fågeln åter med bra grepp och gör en snabb avlämning. är ute i 2 släpp med total tid på 30 min. 3 ökl.

GST ZETTERTJäRNS SNELLA SE32709/2012, äg Hege Kjærstad, Karlstad, för Fredrik Kjærstad
Kraftfull aktion med bra marktäckning ökar på sitt sök under dagen och jagar senare med mycket bra fart , stil och vidd i ett välrevierande sök. Han ett tomstånd. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0öKL

EST LANDBORGENS MISS MONEYPENNY SE28714/2014, äg & för Kerstin Weibull Lundberg, Knivsta
Penny har ett trevligt sök, tar stånd trycker upp fågel och går efter. är ute i 10min. 0öKL

EST LANDBORGENS MISS MARPLE SE28713/2014, äg & för Michael Lundberg, Knivsta Miss Marple har ett medvetet sök med visst intresse för markvittring. Jagar i mycket bra fart och stil med oftast bra reviering. är ute i 4 släpp med total tid på 55 min. 0öKL

Tackar provledning och deltagare för en trevlig dag i fjället som tyvärr hade för lite fågel i marken idag.
Niklas Bodin

2016-09-24 SKL
Domare: Peter Hoyer. Domarelev: Björn Ström. Skytt: Conny Andersson
Mark: Storfjället, Förutsättningar: öppen fjällhed. Uppehåll, inledande och avslutande sol med växlande molnighet. Lagom vind och cirka 14-15 grader. Kraftig dimma mitt på dagen som även föranledde en extra kaffepaus. Halvdålig fågeltillgång, två stora kullar och 5-6 situationer med 1-3 fåglar.

GSH GLAVARIS DV ZTORM SE35638/2011 äg & för Jane Hagström Borlänge
ESH BJöRNåNS GIXXER SE39875/2010 äg & för Fredrik Siverssen Sälen
PT HöGDALIAS DRR ALESSI SE28369/2014 äg & för Nils Oskarsson Malung
GSH ÅSHÖJDENS WALTER SE 22296/2011 äg & för Jan Andersson Trelleborg
PH FUGLEDES PIUS SE36900/2010 äg & för Nils Kinch Uppsala
EST UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR SE22875/2011 äg Per-Erik Persson för Jonas Döl Malung
EST ÖSTALINDORS GLORIA SE13363/2011 äg & för Anders Heden Skattungbyn
EST JENTEFJELLETS LINSI SE15110/2013 äg & för Gunno Haltorp Malung
PT TIURSKOGENS PENNY SE23405/2011 äg & för Claes Carnbring Kolbäck
GSH TG BUZZ NO11571/2008 äg & för Marius Arnesen Oslo
GSH GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011 äg & för Carina Larsson Malung
IRST NORRLANDS GUIDENS MAMMUT SE34564/2015 äg & för Niklas Sundberg
GSH LILLESKOGENS WAYNE NO41797/2014 äg & för Sören Thygesen

Första rundan, 15 minuter. Växlande vindar men mestadels medvind.

Ztorm-Gixxer
Ztorm börjar lite försiktigt men går snabbt upp sig till ett sök med mycket bra fart och stil i en kraftfull hanhundsgalopp. Han söker med mycket bra bredd men han kovänder konstant på höger sida och tappar därför djup. Rör sig i samma område där vi senare hittar partner i stånd. Gixxer går i mycket bra fart och stil ett stort och öppet sök och är borta mycket. Försvinner i mitten av släppet och hittas strax före inkallning i liggande stånd långt fram i marschriktningen. Gixxer reser försiktigt stor ripkull som ligger långt fram, när kullen lyfter övergår resningen direkt i en lång eftergång. Fågel fälls vilket Gixxer inte noterar men apporterar när han kommer åter. Gixxer utgår

Allessi-Walther
Alessi går i mycket bra fart och bra/mycket bra stil med bitvis lågt huvud i ett sök med mycket bra djup där man kan önska större bredd. Walther går i mycket bra fart och stil i ett sök med mycket bra djup där man kan önska mer bredd. Han tappar till tider intensitet och kontinuitet då han ofta dricker vatten och gör lovar kring föraren. Allessi över Walther

Pius-Hot Sugar
Pius går i mycket bra fart och utmärkt stil med flat långsträckt galopp och högt huvud. Han tar mycket bra djup men man kan önska mer bredd. Han stöter fågel i släppets sista sekunder på ena flanken och går för långt efter utan att föraren noterar detta. Pius utgår. Hot Sugar går i bra fart och stil med lite lågt huvud och utan det riktiga sträcket i galoppen. Hon tar bra djup men man kan önska mer bredd. Kontinuiteten blir lidande av att hon av och till kommer in och tar några lovar kring föraren. Hon har haft en god chans på de fåglar partner stötte då hon varit i området.

Linsi-Gloria
Linsi går i mycket bra fart och stil ett sök i stort format med utmärkt djup och bredd. Hon blir borta en stund i slutet på släppet men återkommer innan koppling. Gloria går i bra fart och mycket bra stil ett sök med bra djup och bredd där hon har perioder av lägre intensitet och kontinuitet. Linsi över Gloria

Penny-Buzz
Penny går i mycket bra fart och stil ett sök med mycket bra bredd och djup. Hon har dock perioder där hon lägger upp sitt sök ensidigt på ena flanken och det blir då också klara tendenser till sticksök. Buzz startar med att fastna i ett område med mycket markeringar och kommer sig knappt ut i ett för klassen godtagbart sök. Han bättrar sig och gör enstaka bra slag men kommer snart in i nytt område där han blir för omständlig och tar till slut ett osäkert stånd som han löser själv. Historien upprepar sig och han kommer inte ifrån området och söket håller inte för denna klass. Buzz utgår.

Zlatan-Mammut
Zlatan går i mycket bra fart och stil ett sök i stort format med utmärkt djup och bredd. Trots det stora formatet håller han god kontakt och vi vet hela tiden var han är. Han drar an långt ut och tar stånd som han löser ut när vi är på väg fram. Partner stöter fågel på andra flanken som dock funnits i släppet. Mammut går i mycket bra fart och stil med mycket bra bredd och djup. Han minskar ner sina slag och drar an mot en kulle men stöter flera ripor i god vind. Han skall lite onödigt upp på toppen för att se var fåglarna tar vägen men det håller sig precis innanför gränsen. Zlatan över Mammut

Wayne-Ztorm (i sitt andra släpp)
Wayne går i mycket bra fart och utmärkt stil i en lång och flat galopp med högt huvud. Han går med mycket bra djup men man kan önska mer bredd och det blir lite rätlinjigt i sidvind. Ztorm går i mycket bra fart och stil med mycket bra djup där man kan önska mer bredd och det blir lite rätlinjigt i sidvind. Wayne över Ztorm

Rangering efter första rundan Linsi, Zlatan, Alessi, Penny, Wayne, Walther, Mammut, Hot Sugar, Ztorm, Gloria Gixxer, Pius och Buzz utgår

Andra rundan, dimma drar in och blir utefter omgången allt värre. Inledningsvis medvind sedan vinklar vi och får sid/motvind. Släpptid 15 min.

Ztorm har gått sitt släpp i andra rundan

Gloria-Hot Sugar
Gloria går upp sig kraftigt och går nu med mycket bra fart och stil ett sök med mycket bra djup och bredd i allt tätare dimma. Förare trampar upp singelripa när Gloria är på väg förbi utan att hon noterar fågeln. Hot Sugar går också upp sig något och går nu i mycket bra fart och stil i ett sök där det kan önskas mer bredd. Hon har rimligtvis chans på samma fågel då hon varit i området. Gloria över Hot Sugar

Walther-Mammut
Walther går upp sig och har nu mycket bra kontinuitet och intensitet. Det börjar bli svårt att uttala sig om bredd och djup i den allt tätare dimman men Walther har god kontakt och är förutsägbar och dyker upp där han skall göra. Mammut tappar lite fart och tryck i galoppen men tycks fortsatt hålla formatet och håller även han bra kontakt i dimman. Walther över Mammut

Wayne-Penny
Wayne fortsätter med mycket bra fart och utmärkt stil och håller god kontakt i dimman. även Penny fortsätter med mycket bra fart och stil. Hon blir borta en stund på slutet av släpet men är åter i tid. Wayne över Penny Dimman är nu så tät att vi lägger in en extra kaffepaus. När det ser ut som det är på väg att lätta fortsätter vi men strax drar dimman in igen.

Allessi-Zlatan
Allessi fortsätter i mycket bra fart och stil sitt (förmodligtvis) stora sök i dimman. Hon håller dock tillräcklig kontakt och är på plats när det är koppling. Zlatan fortsätter också i mycket bra fart och stil ett stort sök med tillräcklig kontakt i dimman. Han försvinner för hos men hittas i stånd i marschriktningen. Han reser villigt på order men tyvärr utan att presentera vilt. Alessi över Zlatan

Linsi-Hot Sugar 7,5minuter-Gloria 7,5 minuter (Hot Sugar och Glorias 3:e släpp)
Linsi fortsätter sitt utmärkta sök med god kontakt i dimman. Hon har chans på fågel som partner ej lyckas få på vingarna. Hot Sugar fortsätter mycket bra och tar stånd framför oss i marken. På väg fram hör vi riptupp kackla och ser den springa iväg framför hunden. Hot Sugar försöker få ripan på vingarna utan att lyckas och har sedan flera stånd i området utan att få resultat. Hon tappar till slut kontakt med fågeln och vi ser den inte lyfta! Hot Sugar har nu haft 3 klara chanser och utgår. Gloria fortsätter på sin högre nivå och går i mycket bra fart och stil med god kontakt i dimman. Linsi över Gloria.

Rangering efter andra rundan Walther, Linsi, Wayne, Alessi, Zlatan, Penny, Ztorm,, Gloria, Hot Sugar.

Tredje rundan, dimma drar bort och solen glimtar till då och då. Inledningsvis sidvind sedan svänger vi tillbaka mot starten vi och får mestadels motvind. Släpptid 7,5 min.

Gloria och Hot Sugar har gått sina släpp i tredje rundan

Penny-Mammut
Penny snäpper upp sig och går i mycket bra fart och stil med utmärkt djup och bredd. Mammut går också i mycket bra fart och stil men är lite mindre i söksformatet även om han går mycket bra i bredd och djup. Penny över Mammut.

Ztorm- Zlatan
Ztorm fortsätter i mycket bra fart och stil ett sök med mycket bra bredd där han mot slutet av släppet även har mycket bra djup. Zlatan går också i mycket bra fart och stil med mycket bra bredd och djup och är snäppet över sin partner. Zlatan över Ztorm

Alessi-Wayne
Alessi går i mycket bra fart och stil ett stort och rejält sök med utmärkt djup och bredd i detta medvindssök. Hon revierar marken tillbaka på ett föredömligt sätt. ändå tappar hon fågel till partner som hittar den närmast förarna. Wayne fortsätter i mycket bra fart och utmärkt stil ett sök med mycket bra bredd där man kan önska mer djup. Han tar stånd en bit till sidan om oss, där flera hundar varit inklusive släppet före, med lätt viftande svanstipp. På väg fram till hunden stoppas skytt (och domare) av föraren som hårdnackat menar att detta inte är ett stånd och går själv fram mot hunden som stramar upp sig och fåglarna går. Tyvärr utanför jaktbart håll!!! Wayne är helt i ro i uppflog. En förartabbe av stora mått och orättvist mot hunden som gjort allt rätt. Wayne över Alessi

Walther-Linsi
Walther fortsätter i mycket bra fart och stil sitt sök med bra bredd där man kan önska något mer djup. Linsi håller fortsatt samma höga nivå och går i mycket bra fart och stil ett sök med mycket bra bredd och djup.

Rangering efter tredje rundan Wayne, Linsi, Zlatan, Walther, Penny, Alessi, Ztorm, Mammut, Gloria Hot Sugar utgår

Fjärde rundan, vi är på väg tillbaka till bilarna och kryssar lite över fjället dock mestadels motvind. 10 minuter. Vi tar med de 6 överst placerade hundarna

Alessi-Penny
Alessi fortsätter på sin höga nivå med mycket bra fart och stil och utmärkt format och reviering. även Penny håller fortsatt hög nivå med mycket bra fart och stil och mycket bra format och reviering. Alessi över Penny

Walther-Zlatan
Walther fortsätter på hög nivå med mycket bra fart och stil och mycket bra format och reviering. Zlatan har också fortsatt hög nivå med mycket bra fart och stil och format och reviering på plats. är i detta släpp knappt under sin partner. Walther över Zlatan

Linsi-Wayne
Linsi fortsätter på hög nivå med mycket bra fart och stil och utmärkt format med bättre djup än partner. Wayne håller fortsatt sin utmärkta stil i mycket bra fart och med bra bredd. Linsi över Wayne.

Rangering efter fjärde rundan Linsi, Wayne, Alessi, Penny, Walther, Zlatan Femte rundan, det finns mark och mycket bra hundar kvar som förtjänar en plats på listan. Jag gör den bedömningen att alla hundarna som är kvar fortsatt kan få CK om allt faller på plats och sätter upp en sista runda på 5 minuter

Walther –Penny
Walther går stort och rejält. Penny går också mycket bra men hamnar lite efter i detta släpp. Walter över Penny

Zlatan-Wayne
Zlatan fortsätter mycket bra och försvinner bakom en kant. Efter ett tag ser vi Wayne ta stånd precis på kanten. När vi kommer fram står Zlatan en liten bit framför. Zlatan reser friskt på fågel som ligger mycket nära honom och springer undan. När ripan till slut lyfter kan Zlatan tyvärr inte hejdas och går för långt efter. Wayne håller fortsatt stilen och går i mycket bra fart i ett mycket bra format. Han sekunderar mycket flott sin stående partner. Zlatan utgår.

Linsi-Alessi
Linsi går fortsatt mycket bra. Tar stånd och reser villigt utan att presentera vilt. Har sedan flera kraftiga markeringar i området. Alessi söker fortsatt på hög nivå.

Rangering efter femte rundan Alessi, Walther, Penny, Linsi, Wayne.

Där avslutar vi MFKs segrarklass utan någon hund på listan, alla har haft sina rimliga chanser under en släpptid på nära en timme. Det fanns fågel som borde räckt till flera premieringar och grundat på de situationer vi hade är jag också övertygad om det fanns mer fågel som vi inte hittade. Men det är så det tyvärr blir ibland.

Stort tack till domarelev Björn för en bra och givande dialog och lycka till i framtida domargärning för dit är jag övertygad han kommer. Tack också till skytten Conny som nog hade vissa förhoppningar efter första släpp som tyvärr kom på skam. Tack också till förare för trevligt sällskap och sporty uppförande, jag hoppas ni kunde följa och förstå min bedömning.
Västerå i slutet av september 2016.
Peter Hoyer

2016-09-25 UKL
Domare: Peter Hoyer. Skytt: Björn Ström och domaren delade på uppdraget
Mark: Köarskärsfjället. Förutsättningar: Blandad terräng med myrmark och inslag av gran och låg björk. Uppehåll, sol med växlande molnighet. Lagom vind och cirka 14-15 grader. Katastrofalt dålig fågeltillgång med inte ett enda observerat flog. Allt vi såg var 2 fjädrar på marken på väg hem!!

Ukl

PH FORSRäNNARENS TORO SE27650/2015, äg & för Tommy Persson, Mora
Toro startar dagen lite omoget i bra fart och stil där man kan önska bättre sträck i galoppen och högre huvud. Han varvar mycket bra bredd och mycket bra djup men man önskar han skulle göra det i samma slag. Detta innebär att söksupplägget blir ostrukturerat och lite planlöst. Inledningsvis har han också lite kontrolltendenser och vill se vad partner har för sig. Utöver dagen utvecklas Toro hela tiden positivt, fart och stil går till mycket bra och han bättrar på sitt format samt ökar på sin kontinuitet och intensitet. Han avslutar dagen med gott bruk av vinden och blir mer följsam och systematisk i sitt sök. 6 släpp, 65 minuter. 0 ukl

GSH ISLILJANS ZETOR SE28121/2015, äg & för Magnus Johansson, Säter
Zetor startar lite ojämnt och växlar bra fart med mycket bra fart men hela tiden i en mycket bra stil. Han har inledningsvis bra bredd och djup i söket men glimtar till i enstaka slag med en nivå högre. Under inledande släpp vill man gärna se mer intensitet och kontinuitet men Zetor utvecklas under dagen och i kommande släpp är detta på plats. Han håller sin stil under dagen och bättrar på sitt format men i de sista släppen börjar orken tryta när släppen lider mot sitt slut. 6 släpp, 60 minuter. 0 ukl

IRSH BIJANS ZLATAN SE11819/2015, äg & för Olof Ehrs, Svärdsjö
Zlatan går hela dagen i utmärkt fart och stil i ett sök av utmärkt format. Han nyttjar vind och biotop exemplariskt och kontinuitet och intensitet är på topp. Det är en fröjd för ögat att se denna unghund reviera hem i ett medvindssök av yttersta märke! Zlatan får gå många och långa släpp och håller samma höga kvalitet i alla. Utan tvekan partiets bästa sökare oavsett klass och som verkligen förtjänade att få visa upp vad han hade kunnat i en fågelssituation. Jag önskar Zlatan och hans förare lycka till i framtiden och är säker på att de kommer att gå mycket långt. 6 släpp, 80 minuter. 0 ukl

öppen klass

GST J ÅSHöJDENS ZASSA SE20916/2012, äg Fredrik Andersson, Grängesberg, för Susanne Axelsson
Zassa startar i ett mycket stort och något öppet sök med mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Trots sitt stora sök har Zassa god kontakt och är lyhörd för föraren på mycket långa avstånd. Hon tar ett kort stånd som hon löser ut själv. Utöver dagen minskar Zassa formatet något till att bli mer anpassat till terräng och förhållanden och håller god kontakt i tätare terräng. Sist på dagen tappar Zassa ork och fart i slutet på släppen vilket gör att bredd och djup blir lidande. 4 släpp, 60 minuter. 0 ökl.

PT J ÄLVA SE45336/2012, äg & för Annelie Ek, Fors
älva startar i bra fart och mycket bra stil i ett sök som behöver mer bred och djup. Hon kommer ofta in till förare och söker stöd vilket gör att revieringen blir lidande. Hon sekunderar stående partner spontant. I andra släpp fortsätter älva som i första och rör sig mest i cirklar kring sin förare. Framdriften är obefintlig och det är tveksamt om hon jagar. Detta räcker tyvärr inte i öppen klass och älva får utgå. 2 släpp, 30 minuter. 0 ökl.

GST J IDREFJÄLLETS GRACIE SE21466/2014, äg & för Maria Rull, Mora
Gracie startar i mycket bra fart och stil i ett sök med hög intensitet och kontinuitet med utmärkt bredd och djup. Hon fortsätter senare under dagen på samma sätt men drar ner något på formatet men söker fortsatt med mycket bra bredd och djup. Hon visar att hon kan hålla kontakt i tätare terräng och öka på formatet när det öppnar upp sig. Gracie får gå många släpp och dagen gör sig naturligtvis märkbar men hon håller koken in i det sista. 5 släpp, 72 minuter. 0 ökl.

EST J OHLSMYRENS STARDUST SE58474/2012, äg & för Annsofie Israelsson, Dalajärna
Stardust startar i mycket bra fart och stil i ett sök med hög intensitet och kontinuitet i ett något stort och öppet sök. Hon har tendenser att jobba sig bakåt i medvinden och hamna i redan avsökt terräng. I nästa släpp drar Stardust ner lite på formatet och bättrar på revieringen och söket blir utmärkt för att sedan igen gå mycket stor och öppet i nästa släpp. Hos ses ta stånd långt ut och går på utan att fågel kan observeras varefter hon blir lite egenrådig för en stund. Sist på dagen tappar Stardust tidsvis fokus och står för trast. 4 släpp, 62 minuter. 0 ökl.

IRST J HADSELöYAS LILLA MY SE45266/2014, äg & för Maria Börnmo, Mora
Lilla My startar i mycket bra fart och stil i ett sök med hög intensitet och kontinuitet där bredd och djup är på plats. Revieringen kunde tidvis vara bättre och hon har en tendens till sticksök. Hon fortsätter på samma sätt under dagen men bättrar på sin reviering framförallt i motvind. Hon visar att hon kan hålla kontakt i tätare terräng. Lilla My får gå många släpp men håller fart och intensitet in i det sista. 5 släpp, 72 minuter. 0 ökl.

GST ZETTERTJäRNS SNELLA SE32709/2012, äg & för Hege Kjærstad, Karlstad
Snella startar dagen i bra fart och mycket bra stil med en något tung galopp i ett medvindssök med bra bredd och till tider mycket bra djup. Hon har dock tendenser till att sticksöka vilket påverkar revieringen negativt. Hon snäpper upp sig senare på dagen, blir lättare i steget och förbättrar sin reviering . Hon visar också att hon kan hålla god kontakt i tätare terräng. Intensitet och kontinuitet är på plats hela dagen även om hon tappar orken i sista släpp. 4 släpp, 65 minuter. 0 ökl.

EST J STENBITENS ZINKADUZ SE50331/2014, äg & för Björn Ström, Malung Zinkadus går hela dagen i mycket bra fart och stil i ett något oregelbundet sök med bra bredd och djup. Intensitet och kontinuitet är på plats under hela dagen även om han tappar lite fart i andra släpp. Han visar att han kan hålla kontakten i tätare terräng. Efter en lång dag tryter orken i slutet på sista släpp. 4 släpp, 63 minuter. 0 ökl

Tack till deltagarna för en trevlig dag och att ni höll humöret uppe trots den katastrofalt dåliga fågeltillgången. Med så goda hundar hade det kunnat bli riktigt roligt om det funnits några ripor också.
Västerå i slutet av september 2016.
Peter Hoyer

Tillbaka till MFK's startsida