MFK's prov & utställningar 2016

  Långtora 8+10 april (fältprov)
  Sälen 16-17 april (fjällprov)
  Säter 11-12 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 3-4 september (skogsprov)
  Bolunda 16-18 september (fältprov)
  Gredby 19 september (fältprov)
  Sälen 23-25 september (fjällprov)
if-logo.gifwww.fagelhundar.se

MFK´s fältprov Gredby 19 september 2016

Blandparti 19/9 Gredby

Domare Benny Melin

1 Hp ukl est Danguns Furia. Perka Persson
1 ukl pt Top Point Kalla. Marianne Dalunde
3 ukl gst Isliljans Zally. Tony Eriksson
3 ökl irsh Overdrives Brutus. Susanne Johansson  

 


UKL/ÖKL 20160919,
Domare: Benny Melin. Skytt: Bo Ericsson. Markledare Torbjörn Augustinsson
Väderförhållande: Sol och svag växlande vind Fågeltillgång: Mycket god

Unghundsklass

GSt FJÄLLBRUDENS SKAIDI SE59077/2014, äg & för Ewa Gröning, Njurunda
Skaidi går i ett småskuret sök i busk och gräsmark där fart och stil ej kan bedömas. På slåttervall blir söket allt för småskuret och oinspirerat. Stöter rapphöna och förföljer. Skaidi verkar för dagen inte jaktmotiverad. Tid 20 min. 0 UKL

PT ARCTIC POINT RED-GARLIC SE25258/2015, äg & fö Agneta Andersson, Vedevåg
Red-Garlic släpps i gräs och bukmark där hon anlägger ett välanpassat jaktsök i god förarkontakt. Fart och stil kan ej bedömas p.g.a. vegetationen. Visar i senare släpp på stubb och slåttervall ett välrevierande sök med bra marktäckning i mycket bra fart och stil. Fortsätter sitt fina sök i senare släpp. Stöter i god vind stor rapphönskull och förföljer. Återkommer och stöter ytterligare rapphöns och är orolig. Är ute sammanlagt i 5 släpp och har ytterligare chanser på fågel men lyckas ej för dagen. Tid 46 min. 0 UKL

PT TOP POINT KALLA SE26773/2015, äg & för Marianne Dalunde, Alunda
Kalla går i utmärkt fart och mycket bra stil i samtliga släpp. Välanpassat jaktsök i gräs och buskmark. Kommer ut på stubb där hon visar ett välrevierande sök med bra marktäckning. Fattar stånd på stubbmark som hon håller länge. Reser villigt på order rapphönskull. Komplett lugn i flog och skott. Söker av stor slåttervall i god förarkontakt. Fattar stånd mot tätt/ogenomträngligt buskage. Avancerar villigt på order men har svårt att ta sig in i buskaget. Kalla kopplas. Belastas inte för denna situation. Är inte helt självständig i avslutande släpp. Tid 28 min 1 UKL

GST ISLILJANS ZALLY SE28118/2015, äg Linda Eriksson, Falun, för Tony Eriksson
Zally går mestadels i bra fart och stil. Första släpp visor hon ett välanpassat jaktsök till marken. Stöter rapphönskull och förföljer. I senare släpp något varierande sök där hon tidvis tappar i fart och intensitet samt format. I 4:e släpp söker hon ut längs dike och fattar stånd mot bräske. På resningsorder korrigerar Sally och reser något tveksamt rapphöns. Lugn i flog och skott. Tid Tid 36 min. 3 UKL

PH ARCTIC POINT MAN-IN-BLACK SE25255/2015, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg.
Black går i mycket bra fart och stil i ett stort och vältäckande marksök. I 2:a släpp fortsatt bra marktäckande sök. Hittas i stånd i tätt buskage. Reser djärvt fasan men går dessvärre allt för långt efter i flog och skott. Är ute i ytterligare 3 släpp mestadels i bräske. Har flertalet chanser på fågel som han stöter både med eftergång och där han visar respekt. Tid 42 min. 0 UKL

GSH ISLILJANS ZETOR SE28121/2015, äg & för Magnus Johansson, Säter
Zetor startar dagen i bra fart och stil i ett oregelbundet sök där han gör en del fina slag men tappar i intensitet och format. Stånd mot buskage. Avancerat villigt på order utan påvisande av vilt. Visar i 2:a släpp bättre reviering och marktäckning om än inte av det stora formatet. Stöter fasan som förföljs. Går kort efter överflygare samt visar respekt på kommando vid stöt av fasan. Tappar i senare släpp i intensitet och söket blir småskuret. Stöter rapphönskull i god vind på stubb. Respekterar på kommando. Tid 44 min. 0 UKL

EST DANGUNS FURIA SE34205/2015, äg & för Per-erik Persson, Malung
Furia går i utmärkt fart och mycket bra stil. Anlägger på stubb och slåttervall ett stort vältäckande marksök där även intressanta kanter blir avsökta. I 2:a släpp stora fina slag på stubb med åkerholmar i god kontakt med föraren. Stöter fasan ihop med partnern och förföljer. Kort efter stånd i buskage. Reser på order villigt fasan. Komplett lugn i flog och skott. Är ute i ytterligare två korta släpp där hon fortsätter sitt fina sök med hög intensitet utan att mattas. Tid 28 min. 1 UKL HP

Öppen klass

IRSH J RED GARLIC'S SWEET POTATO SE22101/2011, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg.
Potato går i mycket bra fart och stil ett stort men allt för öppet och oregelbundet sök. Bättre förarkontakt önskvärd. Stöter kull med rapphöns. Respekterar. Tar kort efter stånd, korrigerar och rapphöna lättar. Potato respekterar. Har ytterligare chans på singelrapphöna i kant av skog. I 2:a släpp blir Potato egenrådig och förlägger största delen av släppet i skogsbackar och blir borta i perioder. Hittas i stånd i skogsbacke med tät vegetation. Avancerar villigt på order på löpa utan att påvisa vilt. Tid 20 min. 0 ÖKL

PH KING WOODWELIKE OF SCANDIACA SE57837/2013, äg Berit/elisabeth Olsson/söderling, Örebro, för Agneta Andersson, Vedevåg
I första släpp på stor slåttervall går Scandiaca i mycket bra fart och stil om än något kort frambensaktion. Mestadels bra reviering och marktäckning. Visar spontan sekundering. Tröttas mot slutet. Blir i senare släpp öppen och oregelbunden och följer kantzoner. Har flertalet stånd där han i det närmaste är låst vid resningsorder och inte kan påvisa vilt. Tid 28 min. 0 ÖKL

IRSH OVERDRIVES BRUTUS SE56207/2010, äg & för Susanne Johansson, Flen
Inleder i mycket bra fart och stil men tappar i fart och intensitet under släppets gång och blir gungig och tung i sin aktion. Tidvis allt för öppet och oregelbundet sök. Stöter rapphöna och vänder in till föraren. Stöter kort efter singelrapphöna som han troligen inte uppfattar. Fortsätter i senare släpp som i det första. I 3:e släpp följer han dike där han fattar stånd. Något tveksam avance men rapphöna lättar. Lugn i flog och skott. Vid apportorder lättar ytterligare en rapphöna. Brutus respekterar. Apporterar utlagd fågel efter flera övertalande från föraren. Tid 26 min. 3 ÖKL

ESH FALCSAGANS KNATTE SE16612/2011, äg & för Anders Bjerkhoel, Jönköping
Knatte går i mycket bra fart och stil. Bra reviering och marktäckning på stor slåttervall. Stånd. Vid resningsorder slår han ut i sök. Respekterar rådjur han stöter i Bräske. Har 3 stånd med avance utan att påvisa vilt. Tid 26 min. 0 ÖKL

PH VIIJÄGARENS CALLISTO GLIM SE53676/2012, äg & för Eva-mia Sjölin, Hölö
Glim släpps på slåttervall där han går i mycket bra fart och stil med bra reviering och marktäckning i god kontakt med föraren. I andra släpp vägrar Glim att sekundera stående partner. Tid 14 min. 0 ÖKL

EST VALLARFJÄLLET'S B-ATIZ SE13320/2014, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta
Atiz går i mycket bra fart och bra stil i en kort och något gungig galopp. Söker av slåttervall med bra reviering och marktäckning i god kontakt med föraren. Är ute i ytterligare 3 släpp där fart, stil och sök är som tidigare men tappar i slutet av släppen i intensitet. Fattar i 4:e släpp stånd kort efter släpp. Något försiktig avance men får fasan på vingarna. Lugn i flog och skott. På apportorder finner Atiz den utlagda fågeln som hon först greppar men sedan släpper och vägrar därefter att bärga fågeln. Tid 34 min. 0 ÖKL

GSH ISLILJANS YARRAK SE41468/2012, äg & för Mikael Larsson, Hofors
Yarrak går i mycket bra fart och stil. Bra jaktsök i något begränsat format i god kontakt med föraren. Stöter rapphöna som han nonchalerar. Fortsätter senare bräske där Yarrac går i ett väl anpassat jaktsök. Stöter fasan med respekt. Rapphöns kommer flygande och slår i marken som Yarrac ser. Yarrac rusar till platsen och kör upp rapphönsen. Acceptabelt lugn. Tid 20 min. 0 ÖKL

Härlig dag i fina marker och många fåglar. Stort tack till markvärden Torbjörn och skytten Bo för en trevlig dag. Tack till provdeltagarna för en bra dag. Ni hade många chanser.
Fröjel i september 2016
Benny Melin

Tillbaka till MFK's startsida