MFK's prov & utställningar 2016

  Långtora 8+10 april (fältprov)
  Sälen 16-17 april (fjällprov)
  Säter 11-12 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 3-4 september (skogsprov)
  Bolunda 16-18 september (fältprov)
  Gredby 19 september (fältprov)
  Sälen 23-25 september (fjällprov)
  Långtora 4-6 november (fältprov)

Mer bilder
från provet
finns här!
if-logo.gifwww.fagelhundar.seMFK´s fältprov på Långtora 8+10 april 2016

BLANDPARTI 8/4 Domare Lasse Thulin

1 ökl Hp pt Högdalias DDR Alessi, ägare Nils G Oscarson

SEGRARKLASS 8/4 Domare Björn Meijel

1 skl Cert ph Black Luckys Zigge, ägare Marie Mulvad Fransson, förare Sören Mullvad Johansen
2 skl Ck ph Fugledes Pius, Ägare & förare Nils Kinch
3 skl Ck ph Black Luckys Zizo, ägare Ali Saidizand, förare Sören Mullvad Johansen
4 skl esh Falcsagans Kinto, ägare Margareta Nord, förare Åke Johnsson

Segrarklassen med domare Björn Meijel
Från vänster: 2 skl Ck Fugledes Pius & Nils Kinch, domare Björn Meijel, Sören Mullvad med
1 skl Cert Black Luckys Zigge & 3 skl Ck Black Luckys Zizo och 4 skl Falcsagans Kinto & Åke Johnsson.

från vänster: 1 ökl Hp Zettertjärns Xfact & Tommy Fredsjö, 1 ukl Hp Ripfinnarens ZM Enya med Lena Hagerlund & förare Amir Saidizand, domare Lasse Olander, 1 ukl Hp Ripfinnarens ZM Astrid & Claes Lindqvist, 1 ökl Hp Overdrives Brutus & Susanne Johansson.

Domare Magnus Stenström
2 ökl "US" Peppra & Claes Wassberg, domare Magnus Stenström, 3 ökl esh Falcsagans Lotus & Margareta Nord

BLANDPARTI 10/4 Domare Lasse Olander

1 ukl Hp irst Ripfinnarens ZM Astrid, ägare Claes Lindqvist
1 ukl Hp irst Ripfinnarens ZM Enya, ägare Lena Hagerlund, förare Amir Saidizand
1 ökl Hp irsh Overdrives Brutus, ägare Susanne Johansson
1 ökl Hp gsh Zettertjärns Xfact, ägare Tommy Fredsjö

 

BLANDPARTI 10/4 Domare Magnus Stenström

2 ökl irst "US" Peppra, ägare Clas Wassberg
3 ökl esh Falcsagans Lotus, ägare Margareta Nord

 

 

Lasse Olander

Domare Lasse Olander


 

SKL 8/4
Domare: Björn Meijel
Markförhållanden: Vårstubb.   

PH BLACK LUCKYS ZIZO SE11475/2013, äg Alireza Saidizand, Enköping & för Sören Mulvad
PH  BLACK LUCKYS ZIGGE SE11477/2013, äg Marie Sutinen, Ekerö, för Sören Johansen Mullvad
PH J SE UCH FUGLEDES PIUS SE36900/2010, äg & för Nils Kinch, Uppsala
ESH J FALCSAGANS KINTO SE16615/2011, äg Birgitta Edvardsson, Mölnbo, för  Nord
ESH J OHLSMYRENS PP HIGH FIVE SE15169/2011, äg & för Hans-Erik Larsson, Dala-Floda
IRSH  ERIN VOM KAPPELENPFAD DK00147/2011, äg Tron Kanstad, Trondheim, för Niklas Sundbeerg
GSH J GLAVARIS DV ZTORM SE35638/2011, äg & för Jane Hagström, Borlänge
PT J MILRÖKENS TINE S42071/2009, äg & för Kenneth Persson, Lindesberg
PT  TOSCA AV RABBELUGN F19625/11, äg & för C.h Standertskjöld-Nordenstam, Ljusdal
PT  LUTHAGENS DE SISTA S50541/2009, äg & för Per Thulin, Uppsala
EST J OHLSMYRENS ROSPIGA SE27403/2011, äg & för Maud Matsson, Grisslehamn
GSH J GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011, äg & för Carina Larsson, Malung

Första rundan (10 min):

HIGH-FIVE - ERIN
Bägge går i stort öppet och offensivt sök. High-Five i mycket bra fart och stil, Erin bra fart och stil.
High-Five över Erin

ZIZO - ZTORM
Zizo i mycket bra fart och stil, huvudet stundtals under rygglinjen. Revierar marken väl, fattar stånd vi kant. Partner sekunderar ej och öderlägger situationen. Ztorm mycket bra fart och stil, sekunderar ej stående partner och fågel kommer på vingarna.
Zizo över Ztorm som utgår

ZIGGE - TINE - ZIZO
Kort släpp, Tine skallar och sekunderar ej partner som ganska omgående fattat stånd. Tine utgår och vi släpper Zigge mot Zizo.
Bägge går mycket bra på stubb, vid remiss fattar Zigge stånd. Zigge reser kort singelhöna, RIOS och ok apport.
Zigge över Zizo

TOSCA - PIUS
Bägge i mycket bra fart & stil, Pius reverar väl dock med flertal kovändningar. Tosca går något mer osystematiskt och öppet. Pius över dike och fattar stånd i plöje. Reser på order över fågeln och fattar stånd i fel vind. Reser kort singelhöne, lugn i flog och skott. Ok apport.
Pius över Tosca

DE SISTA - ROSPIGA
Bägge går i ett öppet osystematiskt sök, bra stil och godtagbar fart.
De Sista över Rospiga

KINTO - ZLATAN
Bägge på stor gräsmark, revierar bra. Stil och fart bra.
Sätts lika

Rangering efter första rundan: Zigge, Pius, Zizo, Tosca, Kinto - Zlatan, High-Five, Erin, De sista, Rospiga.

Andra rundan (10 min):

ROSPIGA - ERIN
Rospiga blir väldigt ensidig och söker bara skogskant och försvinner till slut helt. Erin som tidigare i väldigt öppet sök.
Bägge utgår

HIGH-FIVE - KINTO
Bägge startar bra på stubb, fattar gemensamt stånd. Vid resningsorder släpper High-Five sitt stånd och går ut i en cirkelrörelse runt fågeln och fattar nytt stånd i fel vind, upprepas. Kinto reser signgelhöna, lugn i flog och skott, ok apport.
Kinto över High-Five som utgår

DE SISTA - ZLATAN
Bägge fortsätter som tidigare, Zlatan mer systematisk i sitt sök.
Zlatan - De Sista

ZIZO - TOSCA
Zizo fortsätter sitt välrevierande sök i mycket br fart och bra stil. Tosca befäster intryck från första släpp, mycket bra fart och stil men mer ett biotopsök.
Zizo över Tosca

ZIGGE - PIUS
Bägge lägger upp ett bra sök, Pius åter stånd på plöjmark. Reser igen på order över fågeln och fattar stånd i fel vind. Reser kort fågeln och är lugn i flog och skott.
Pius över Zigge

Rangering efter andra rundan: Pius, Zigge, Kinto, Zizo, Tosca, Zlatan.

Tredje rundan (10min):

ZLATAN - TOSCA
Båda har chans på rapphöns, Zlatan ser till att dom försvinner ur marken.
Bägge utgår.

KINTO - ZIGGE
Bägge går bra men Zigge  tar förningen, Zigge fattar stånd vid kant. Reser på order singelhöna och är lugn i flog och skott.
Zigge över Kinto

ZIZO - PIUS
Bägge går bra på stor gräsmark, Zizi fattar stånd vid kant. Reser på order singelhöna som flyger dåligt, provcerande situation. Ok apport.
Zizo över Pius

Efter att hundarna fått vila lite släpps Zigge och Pius i finalsläpp.
Båda hundarna går stort och ibra stil, efterhand mattas Pius. Därmed sätts Zigge som dagens segrare.

1 Skl Cert HP Black Luckys Zigge           
2 Skl CK HP Fugledees Pius     
3 Skl CK HP Black Luckys Zizo            
4 Skl Falcsagans Kinto  
 

UKL/ÖKL 8/4
Domare: Lasse Thulin
Markförhållande: Växlande vårväder med stadig vind, vi går mestadels i gräsmark och skogsbackar.

UKL
ESH  ÅSHAMRAS HILTON SE48443/2014, äg & för Leif Henriksson, Torsby. Går med mycket bra fart och dito stil, utnyttjar terräng och vind på ett bra sätt, håller hela dagen sitt goda sök. Har möjlighet på fågel i skogsbacke under svåra omständigheter. 38 min 0 pris 

IRST  HADSELÖYAS AZZI SE45070/2014, äg & för Ulf Johansson, Mora. Visar idag upp ett utmärkt sök med fart vidd och följsamhet som hon håller hela dagen. Får möjlighet på fågel i granbacke vilket blir för svårt vi hör fågel lätta. 38 min 0 pris
IRSH  RED CEASARSALLAD SE13394/2015, äg Agneta Andersson , Vedevåg, för Eskil Sveinsen Går med bra fart i en något tung aktion, fågel i släppet. I senare släpp bättre fart och vidd. 34 min 0 pris

GSH  ZETTERTJÄRNS ÅSKZTORM SE34555/2015, äg Marie Graffman-sahlberg, Bälinge, för Ronny Sahlberg. Går med en energisk aktion men mestadels efter partnern, försvinner in i granskog där vi hör fåglar lätta. Föraren väljer att avbryta provet. 10 Min. 0 pris

PH  IMPOSSIBLE DREAM OF SZEDRESI SE18104/2015, äg & för Marie Morell, Västerås. Går med mycket bra fart och stil, vidd och följsamhet, utnyttjar vind och terräng väl, är inte helt självständig. Fågel hörs lätta i släppet. 40 min 0 pris

IRST  HADSELÖYAS LILLA MY SE45266/2014, äg & för Maria Börnmo, Mora    Går med mycket bra fart och med bra stil i ett energiskt sök. Har i ett senare släpp svårt att släppa markvittringen. Avslutar dagen med ett energiskt sök i skogsbacke där vi ser fasan löpa undan. 40 min. 0 pris.

PH  ICE CRYSTAL OF SZEDRESI SE20449/2015, äg & för Elisabeth Söderling, Örebro. Går med mycket bra fart och stil och utnyttjar vind och terräng väl, kan stoppas på hare, fågel i släppet. Visar i senare släpp intresse för partner. Avslutar med ett bra sök. 30 min  O pris.

IRST  RED GARLIC DUMPLING SE13418/2015, äg Agneta Andersson, Vedevåg, för Eskil Sveinsen. Visar i dag upp ett sök med mycket bra  fart stil och kontakt. Stöter och går efter fågel. Gör även ett bra sök i medvind. 32 min. 0 pris
         
ÖKL
IRST  JANÅS HALLON SE56588/2013, äg Agneta Andersson, Vedevåg, för Matilda Sundman. Går med mycket bra fart och stil i god kontakt med föraren. Har i ett senare släpp möjlighet på fågel ett par gånger i skogsbacke. 35 min 0 pris.

PH  VIIJÄGARENS CALLISTO GLIM SE53676/2012, äg & för Lars Olander, Hölö Visar i dag upp ett utmärkt sök och dito stil. Går i alla släpp med utmärkt kontakt. Har möjlighet till fågel på hygge som han stöter och går något efter. 40 min 0 pris

PT  HÖGDALIAS DDR ALESSI SE28369/2014, äg & för Nils G Oscarson, Malung. Går med utmärkt fart vidd följsamhet. Utnyttjar vind och terräng på bästa sätt Stånd vid villaträdgård där vi avbryter. I senare släpp Stånd bra resning lugn i flog och skott, gör en bra apport på den utlagda fågeln. 40 min 1 pris HP

PH  WOODWELIKE SPECIAL RUNNER SE60321/2012, äg & för Anders Björkman Per, Ludvika. Visar idag upp ett oinspirerat sök där fart och energi saknas. Har ett stånd som han löser. I senare släpp möjlighet på fågel som han stöter och går något efter. 23 min 0 pris

GSH  ZETTERTJÄRNS UNZIP SE19260/2013, äg Marie Graffman-sahlberg, Bälinge, för Ronny Sahlberg. Startar dagen i en tung aktion som i senare släpp blir bättre, partner fågel i första släpp. I senare släpp ett bra jaktsök, stånd bra resning som blir för lång.25 min. 0 pris

PH  KING WOODWELIKE OF SCANDIACA SE57837/2013, äg & för Berit Olsson, Örebro. King smyger i backe går upp fågel som han går hårt efter. 3 min. 0 pris

En dag med svåra förhållanden med löpande fasaner som mestadels fanns i skogsbackarna.
Tack till provdeltagarna för en bra dag till fälts, och lycka till med era hundar.  Stort tack till provledningen för ett trevligt prov .
Uppsala i april 2016
Lars Thulin

UKL/ÖKL 10/4
Domare: Lars Olander
Markförhållanden: Växlande med täta enbackar och öppna vallar. Sol och svag vind.

UKL:

IRST RIPFINNARENS ZM ASTRID SE29353/2015, äg Claes Lindqvist, Hovås, för Amir Zand. Mycket bra fart och stil. Ligger bra på den svaga vinden. Sekunderar kort partnern som stannat upp i högt gräs. Fattar stånd i skogsbryn, avancerar och reser en rapphöna och är helt lugn i flog och skott. 40 min. Pris: 1 Hp UKL

GST ISLILJANS ZMILLA SE28117/2015, äg & för Jonas Sandin, Stora Skedvi. Mycket bra fart och stil. Visar sig något sällskapssjuk i första släpp. Stöter en rapphöna tillsammans med partnern. Söksformat och självständighet förbättras under dagen. Lyckas ej med fågeln idag. 40 min. Pris: 0 UKL

PH IMPOSSIBLE DREAM OF SZEDRESI SE18104/2015, äg & för Marie Morell, Västerås. Startar i högt gräs, en hare har synts i släppet. Mycket bra fart och stil, går på harlöpan, får kontakt med haren och jagar den intensivt men föraren lyckas bryta jakten förtjänstfullt. Stöter en rapphöna, lugnas av sin förare. Jagar i bra kontakt med sin förare hela dagen. Stånd i tät ene, avancerar men tyvärr tomt. 40 min. Pris: 0 UKL

ESH ÖDEBYGDENS N DRACO SE39360/2014, äg & för Jan-Olof Andersson, Enviken. Startar i högt gräs, visar sig har-ren. Han visar mycket bra fart och stil, stöter rapphöns vid två tillfällen och senare under dagen stöter han ytterligare en rapphöna tillsammans med partnern. Går stort och rejält men är något enrådig. 40min. Pris: 0 UKL

GST FJÄLLBRUDENS SKAIDI SE59077/2014, äg & för Ewa Gröning, Njurunda. Jagar i litet format i bra fart och stil i tätt enesnår, blir borta en stund och vi får leta efter henne. Parkamraten kommer och fattar stånd i en tätning mot ett dike där han får avancera och reser en brokig tupp och jag skjuter ett skott, även Skaidi är där. Båda är lugna men det visar sig att det är en brokig tamhönstupp och ej jaktbart. Skaidi går yttterligare två släpp men på den stora vallen blir söket alltför småskuret så hon får sluta dagen. 30 min. Pris: 0 UKL

GSH ISLILJANS ZETOR SE28121/2015, äg & för Magnus Johansson, Säter. Bra fart och stil, har ett litet söksformat. Zetor som fattar stånd i en tätning mot ett dike där han får avancera och reser en brokig tupp och jag skjuter ett skott, även Skaidi är där. Båda är lugna men det visar sig att det är en brokig tamhönstupp och ej jaktbart. Zetor får under dagen gå på öppen mark som han tror på och visar då ett större söksformat. Håller bra kontakt. Två fasaner kommer på vingarna under svårbedömda förhållanden. 40 min Pris 0 UKL

IRST RIPFINNARENS ZM ENYA SE29352/2015, äg Lena Hagerlund, Skyllberg, för Amir Zand. Jagar av den anvisade marken i bra kontakt med sin förare. Farten och stilen är mycket bra, fortsätter under hela dagen med sin lätta galoppaktion. Får chansen på en nyslagen fasantupp i högt gräs. Slår klokt ner under vind, fattar stånd, avncerar och reser precis, helt lugn i flog och skott. 40 min. Pris: 1 Hp UKL

GST ISLILJANS ZALLY SE28118/2015, äg Linda Eriksson, Falun, för Tony Eriksson. Visar bra kontakt i tät remiss men när hon sedan kommer ut på öppen mark visar hon mycket bra fart och sänker huvudet något vilket hon förbättrar under dagen. Två fasaner i luften under svårbedömda förhållanden. Hon avslutar dagen med att tillsammans med partnern jaga av trädgården och då blir hon borta en stund och när hon kommer in till sin förare beter hon sig ängsligt. 40 min Pris: 0 UKL

ÖKL:

IRST RED GARLIC'S BLOODY MARY SE41972/2013, äg & för Marika Fredriksson, Våmhus. Bra fart och stil i ett litet söksformat. Fattar stånd som visar sig vara tomt. Söket förbättras under dagen. Avslutar dagen i ett tätt skogsparti, stöter en fasan och går efter. 30 min Pris: 0 ÖKL

IRSH OVERDRIVES BRUTUS SE56207/2010, äg & för Susanne Johansson, Flen. Får anvisad mark avsökt i mycket bra fart och stil. Formatet är väl anpassat efter terrängen. Fattar stånd i ett ensnår, avancerar och tar en nyss hökslagen rapphöna, avlämnar korrekt till sin förare. I ett senare släpp under dagen går vi genom tät ogallrad skog, fattar stånd för fasanhöna, avancerar djärvt och precist och lugn i flog och skott. Får en sen utlagd apport som han apporterar villigt och avlämnar korrekt. 40 min Får idag Pris: 1 HP ÖKL

GSH ZETTERTJÄRNS XFACT SE13142/2014, äg & för Tommy Fridsjö, Bålsta. Jagar i mycket bra format i bra kontakt med sin förare. Får marken väl avsökt i mycket bra fart och stil. Kort stånd som han själv löser. I sitt sista släpp fattar han påpassligt stånd intill en logvägg, avancerar precist och reser en rapphöna, helt lugn i flog och skott, apporterar och avlämnar helt korrekt. 40 min. Pris: 1 HP ÖKL

EST J VALLARFJÄLLET'S A-NASTI SE23942/2011, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta. Startar på en stor vall, jagar av marken jaktklokt i mycket bra fart och stil och får marken förtjänstfullt avsökt. Senare under dagen jagar vi igenom skogen där hon anpassar söket väl. Fattar stånd som hon själv löser, strax efter lättar en morkulla. Avslutar dagen på en vall upp mot en loge, fattar stånd som hon själv löser. Partnern finner den ena av parhönsen och hon får vänta tills fågelarbetet är avklarat. Nasti lyckas ej med fåglarna idag. 40 min. Pris: 0 ÖKL

GSH ISLILJANS YARRAK SE41468/2012, äg & för Mikael Larsson, Hofors. Yarrak jagar i kraftfull galoppaktion i mycket bra fart och stil. Kommer längs granremiss i hög fart, stöter en fasanhöna och är tyvärr alltför orolig för att få fortsätta. 10 min. Pris: 0 ÖKL

IRST J NORRLANDS GUIDENS STARO DYNAMITE SE55631/2011, äg & för Anders Sundberg, Våmhus. Visar ett mycket bra söksupplägg i mycket bra fart och stil. En hare stöts och Dynamite förföljer haren långt med skall. 10 min Pris: 0 ÖKL

Tack alla sportsliga deltagare och MFK för ett trevligt domaruppdrag på Långtora.
Hölö 2016 04 18
Lars Olander

UKL/ÖKL 10/4
Domare: Magnus Stenström
Markförhållande: Dagen startade med frost på bilrutorna men utvecklades senare till en mycket vacker vårdag med klarblå himmel och sol. Temperaturen steg till 15,5 grader och vinden var under första halvan av dagen nästan obefintlig. Efter lunch började det blåsa svagt, med ständigt varierande vindriktningar. Värme och vindförhållanden gjorde det inte lätt för hundarna. Dock hade vi mycket fågel i marken och spänningen var tidvis på topp.

UKL

ESH FALCSAGANS ODIN SE35262/2014, äg & för Margareta Nord, Mölnbo. Odin startar i lite försiktigt i första släpp och kommer ej ut riktigt, går sedan upp sig i andra släpp och täcker marken i stora fina slag i mkt bra fart. Sekunderar stående partner förtjänstfullt. Söker vidare i tredje släpp i mkt bra fart och stil, får med sig dikesren mkt bra. Söker i fjärde släpp av skogskant och fält, fattar stånd, men rapphöna har löpt undan och lättar innan situationen kan avslutas. Söker i femte släpp av enbacke, fattar stånd, löser ut, tar om och fattar nytt stånd i ene buskage. Partner kommer inifrån buskage och träad rapphöna lättar ovanför huvudet på Odin. Fem släpp, totalt 46 minuter 0 Ukl

IRST US NELLI SE51796/2015, äg Roland Olsson, Nås. Nelli startar i högt tempo i stora slag, söker jaktklokt långt längs dike i rätt vind (den lilla som fanns), fortsätter i samma fina stil i andra släpp. I tredje släpp söker hon av et bräske med stor entusiasm och fortsätter sedan söka av en vall i utmärkt fart och stil i stora fina slag. Fortsätter i fjärde släpp i samma fina fart och stil. Avslutar sedan med att söka av fält och enebackar i väl anpassat format. Fem släpp, totalt 46 minuter 0 Ukl

EST STENSBITENS ZINKADUZ SE50331/2014, äg & för Björn Ström , Malung. Zinkadus startar med ett stort slag ut i marken med mycket bra fart. Söker sedan av marken utan plan, i stora slag. Tar i andra släpp ett mycket stort slag rakt upp i anvisad mark, jagar själv, stöter fasan och går efter frejdligt, avslutar förföljandet och söker sig tillbaka mot föraren. Jobbar sedan i kontakt. Fattar stånd, vill ej avancera på kommando utan fastnar i stånd. Två släpp, totalt 21 minuter 0 Ukl

EST DANGUNS PICCA SE32361/2015, äg Mia Döl Ermo, Malung, för Jonas Döl. Picca startar i mycket bra fart och stil, täcker marken väl, dock ostrukturerat. Har ett stånd som hon löser själv. Fortsätter i andra släpp i samma fina fart och stil, i god kontakt. Stöter rapphöna i fel vind, går efter men kan kallas av förföljandet. Visar i tredje släpp att hon kan söka av tätt bräske mycket bra. Söker i fjärde släpp av skogskant och fält i god kontakt. Söker i femte släpp av högt gräs, har ett par stånd som hon löser själv, fattar stånd igen, avancerar, men dessvärre var det tomt. Fem släpp, totalt 48 minuter 0 Ukl

EST DANGUNS FURIA SE34205/2015, äg & för Perka Persson, Malung. Furia startar i mycket bra fart och stil i stora slag, vid en kort vindpust lägger sig Furia direkt på vinden. Söker vidare i stora slag i andra släpp, men går ner sig något i slutet. Fattar stånd, avancerar men ingen fågel kan påvisas. Partner stöter rapphöna i området Furia befinner sig i, respekterar momentant. Söker i tredje släpp av dikesren mycket bra samt vall i mkt bra fart och stil. Samma fina fart och stil i fjärde släpp. I femte släpp kommer Furia ut ur ett enesnår intill stående partner, träad rapphöna lättar över huvudet på Furia, går efter en kort bit. Fem släpp, totalt 48 minuter 0 Ukl

ÖKL
PH VIIJÄGARENS TOLEDO STING SE53673/2012, äg Jan-Eric Fredriksson , Värmdö, för Inger Fredriksson. Toledo kommer ej ut, fastnar kring föraren och söker i ej godtagbart tempo ensidigt på högersidan. Visar upprepade gånger intresse för partner då han visar att fart finns. Toledo vill helt enkelt inte idag och utgår. Ett släpp, totalt 12 minuter 0 Ökl

PT CARNBRINGS ROSEBANK SE13000/2014, äg & för Claes Utterström, Enköping. Rosebank startar i mycket bra till utmärkt fart och stil, täcker marken väl. Utmärkt fart och stil i andra släpp, väl förd och lyhörd. Söker i tredje släpp af skogskant och senare täta buskage av slån mycket bra. Fortsätter på vall i fjärde släpp i samma fina fart och stil. I femte släpp söker Rosebank av fält och holmar i för marken mkt väl tempo, lyhörd och lätt förd. Fåglar ses i luften i området Rosebank befinner sig i, kan ej bedömmas. Fem släpp, totalt 50 minuter 0 Ökl

PT CARNBRINGS PORT ELLEN SE13001/2014, äg Olle & Karin Thulin, Storvreta, för Karin Thulin. Ellen startar i mycket bra fart och stil på stubb, täcker marken väl, välförd. Fattar stånd mot dike, avancerar, reser villigt, skott. Går ett par meter efter innan hon stannar, sen lugn. Apporterar utmärkt. Fortsätter sedan i samma fart och stil. Föraren anmäler stånd bakom ridå, innan jag hinner fram ser jag rapphöns i luften och dessvärre Ellen förföljandes. Partner ses sedan i området. Ett släpp, totalt 12 minuter 0 Ökl

IRVSH MARGÅRDENS RACER FI20278/14, äg & för Karri Heinonen , Solberg. Racer startar på vall i bra till mycket bra fart, lågt huvud skämmer stilen något. Söker marken bra, lyhörd. Chans på fågel. Söker i andra släpp av marken i stora slag i mycket till utmärkt fart men stilen skäms fortfarande av huvud föringen. I tredje släpp söker racer av ett djupt dike på ett sådant sätt att ingen fågel är ohittad. Söker i fjärde släpp av holmar på fält, flera chanser på fågel i detta släpp men dessvärre så står lyckan ej bi. Fyra släpp, totalt 50 minuter 0 Ökl

ESH J FALCSAGANS LOTUS SE16621/2011, äg Kerstin Rydegård, Mölnbo, för Margareta Nord. Lotus startar i bra fart rakt ut i marken, fattar sedan stånd mot dike. Partner kommer upprepade gånger in i närområdet och fattar sedan stånd vid Lotus sida. Vid koppling av partner går fågel, Lotus är lugn i flog och skott. Utför godkänd apport. Söker sedan vidare mycket försiktigt längs dike, börjar återfå tempo, bra fart och stil. Fattar stånd igen, partner sekunderar. Efter att partner kopplats, avance, resning skott. Går efter men stannar innan tänkt nedslagsplats. Ett släpp, totalt 12 minuter 3 Ökl

PH SORTEBILLKALLE SE29144/2013, äg & för Tommy Bäck, Stallarholmen. Kalle startar i utmärkt fart och stil, saknar dock upplägg i söket. Söker mot stående partner, kan ej kallas in, slår ett nytt slag nära stående partner, kommer en tredje gång och fattar då stånd intill partner. Uppvisar ej sekundering och utgår därför. Ett släpp, totalt 3 minuter 0 Ökl

ESH FALCSAGANS KJAPP SE16611/2011, äg & för Inger Fredriksson, Värmdö. Kjapp startar i mycket bra fart och stil, söker av stubb i välanpassade slag. Fattar stånd, avancerar på förarens kommando i etapper. Rapphöna ses till sist under nosen på Kjapp utan att lätta. En andra rapphöna lättar strax intill varpå den första också lättar. Kjapp förföljer dessvärre. Ett släpp, totalt 3 minuter 0 Ökl

PH WOODWELIKE SPECIAL RUNNER SE60321/2012, äg & för Anders Björkman Per, Ludvika. Runner startar i måttlig fart på stubb, stödjs av förare och uppvisar då slag i bra fart och stil, sekunderar partner momentant. Fortsätter i andra släpp i lågt tempo. Saknar intensitet. Stannar och tittar, vet ej riktigt vad han ska göra idag, Ej godtagbart för denna klass. Två släpp, totalt 19 minuter 0 Ökl

IRST J "U S" PEPPRA SE24758/2013, äg & för Claes Wassberg, Stenhamra. Peppra startar i mycket bra fart och stil. Partner står, peppra sätts på pipa. Fortsätter släppet men mattas något i slutet. Söker i andra släpp av skogskant och täta slån förtjänstfullt. Söker i tredje släpp av vall och djupt dike. Söker i fällt och holmar i fjärde släpp, stöter rapphöna, respekterar. Fattar sedan stånd som visar sig vara tomt. Söker i femte av skogsklädd kulle, föraren anmäler stånd, Peppra står mot en gran, avancerar och reser på kommando. Lugn i flog och skott. Utför sedan en godtagbar apport. Fem släpp, totalt 51 minuter 2 Ökl

Tack till alla deltagare i mitt parti för en härlig dag med härliga hundar, tack även till MFK och Långtora Hund och Sport för ett fint arrangemang.
Saltsjö-Boo
April 2016
Magnus Stentröm

Tillbaka till MFK's startsida