MFK's prov & utställningar 2016

  Långtora 8+10 april (fältprov)
  Sälen 16-17 april (fjällprov)
  Säter 11-12 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 3-4 september (skogsprov)
  Bolunda 16-18 september (fältprov)
  Gredby 19 september (fältprov)
  Sälen 23-25 september (fjällprov)
  Långtora 4-6 november (fältprov)
if-logo.gifwww.fagelhundar.se

MFK´s fältprov Bolunda & Nederby 16-18 september 2016

Blandparti 16/9 Nederby

Domare Per-Ola Brekke

1:a Hp ukl pt Top Point Kalla. Marianne Dalunde
1:a Hp ukl p Fugledes Arrow. Lisbeth Bodén
2:a ukl gst Isliljans Zally. Tony Eriksson
2:a ukl pt Gamekeepers Jubla. Kalle Stolt 

 

Skl 17/9 Nederby

Domare Lasse Thulin

1:a cert pt Black Luckys Molly. Per-Ola Brekke
2:a ck ph Bjönnålias Jackpot. Lisbeth Bodén
3:e irsh Red Garlics Sweet Potatoe. Agneta Andersson
4:e irsh Overdrives Brutus. Susanne Johansson 

 

Blandparti 17/9 på Bolunda

Domare Hasse Andersson

2:a ukl irsh Remkilens L Roy. Ove Johansson
2:a ukl est Danguns Furia. Perka Persson
3:a ukl irsh Bijans Tesla, Carolina Oweson
3:a ukl pt Arctic Point Red-Garlic. Eskil Sveinsen
3:a ökl gsh Åshöjdens Harri. Ove Johansson 

 

Blandparti 18/9 Nederby

Domare Per-Ola Brekke

1:a ukl ph Gamekeepers Jäkel. Kalle Stolt
2:a ukl pt Gamekeepers Jubla. Kalle Stolt
3:a ukl gst Isliljans Zmilla. Jonas Sandin
2:a ökl pt Arctic Point Redgsweetsugar. Agneta Andersson

 

Ukl parti 18/9 Bolunda

Domare Benny Melin

1:a ukl pt Top Point Nosa. Lisbeth Bodén
2:a ukl pt Top Point Kalla. Marianne Dalunde
2:a ukl irst Bijans Tesla. Carolina Oweson
3:a ukl ph Fugledes Arrow. Lisbeth Bodén

 


2:a ukl Isliljans Zally & Tony Eriksson, domare Per-Ola Brekke, 1:a Hp ukl Top Point Kalla & Marianne Dalunde, 1:a Hp ukl Fugledes Arrow & Lisbeth Bodén, 2:a ukl Gamekeepers Jubla & Kalle Stolt.

 
Skytt Andreas Nykvist, 1:a cert Black Luckys Molly & Per-Ola Brekke, domare Lasse Thulin, 2:a ck Bjönnålias Jackpot & Lisbeth Bodén, 3:e Red Garlics Sweet Potatoe & Agneta Andersson, 4:e Overdrives Brutus & Susanne Johansson


Blandparti 17/9 2016 på Bolunda. Skytt Claes Carnbring, 2 ukl Danguns Furia & Perka Persson,
Ove Johansson med 2 ukl Remkilens L Roy & 3 ökl Åshöjdens Harri, 3 ukl Arctic Point Red-Garlic & Eskil Sveinsen,
domare Hasse Andersson, 3 ukl Bijans Tesla & Carolina Oweson.


Blandparti 18/9 Nederby. Domare Per-Ola Brekke, 1:a ukl ph Gamekeepers Jäkel & Kalle Stolt,
2:a ukl pt Gamekeepers Jubla & Kalle Stolt, 3:a ukl gst Isliljans Zmilla & Jonas Sandin,
2:a ökl pt Arctic Point Redgsweetsugar & Agneta Andersson


Ukl parti Bolunda 18/9. Skytt Claes Carnbring, domare Benny Melin, 1:a ukl Top Point Nosa & Lisbeth Bodén,
2:a ukl Top Point Nosa & Marianne Dalunde, 2:a ukl Bijans Tesla & Carolina Oweson, 3:a ukl Fugledes Arrow & Lisbeth Bodén

UKL/ÖKL 20160916, NEDERBY
Domare: Brekke Per-ola
Väderförhållande: Til tross for langt ut i September er man inne i en varmeperide på mere enn 20-25C på dagen å lite vind. Særlig fra morgenen, vinden bedres noe i løpet av dagen, men veksler.Terrenget er godt å variert med store felt, skogsholmer å tilgrodd beitesmark langs med en elv med høg siv-vass. Marken er godt besatt med Rapphøns å Fasaner. Men serlig fasanene var det vanskelig å finne da de tydelig forflyttet seg mye, særlig ned i diker å langs elven.

EST DANGUNS FURIA SE34205/2015, äg & för Per-Erik Persson, Malung
Mycket bra fart, mycket bra stil, men er av å til noe for åpen i reviering. Men for det meste av tiden er søket mycket bra. Har under dagen en del sjangser, å støt, som forfølges langt. 4 slipp til sammen 60 min.

PT GAMEKEEPERS JUBLA se22026/2015, äg & för Carl-Fredrik Stolt, Torestorp
Mycket bra fart, mycket bra stil men noe større søksbredde ønskes. Men jager godt med oss hele dagen. Har et par sjangser. I siste slipp markere hun følger opp løpe, spikrer fasan, reiser på ordere kontant å er roilig i oppflukt å skudd, duktig utført av en ung hund. 3 slipp til sammen 40 min. 2Ukl

EST DANGUNS PICCA SE23261/2015, äg & för Jonas Döl, Malung
Jager mycket bra meste dagen, mycket bra stil, mycket bra fart å søksbredd men mattas noe til slutt. Har noe sjangser å støt under dagen. Men tar i 3 slipp stand, reiser stor fasan tupp, det skytes, men forfølger dessverre for langt til at premiering kan gies. 5 Slipp til sammen 70 min. 0Ukl.

PT J TOP POINT NOSA SE26771/2015, äg & för Lisbeth Bodén, Östhammar
Mycket bra fart, myket bra stil, men nogot for tett reviering. Har under dagen noen sjangser på fasaner, er rolig ved støt. Fortsetter dagen ut uten å lykkes med fågel. 4 Slipp til sammen 60 min 0 Ukl.

PT TOP POINT KALLA SE26773/2015, äg & för Marianne Dalunde, Alunda
Kalla starter intenst opp, mycket bra fart, utmerket stil, utmerket søksbredd og reviering, på stubbmark. Har sjanser på fasaner som hun ikke lykkes med. I siste slipp i tung gressmark tar hun stand, reiser godt på førers ordere, fasan, rolig i oppflukt å skudd. 4 slipp til sammen 50 min. 1 Ukl. Hp.

GST ISLILJANS ZALLY SE28116/2015, äg Linda Eriksson, Falun, för Tony Eriksson
På varierende type mark, stubb, gressmark, diker, å med lite vind, går Zally et bra søk, i mycket bra stil. Det finnes sjangser på fasan som støtes. Jager bra med fører, i 3 slipp. I siste slipp i gressmark. Stand i høyt gress mot fører, reiser godt, helt rolig i oppflukt å skudd. 40 min. 2Ukl.

PH ARCTIC POINT MAN-IN-BLACK SE25255/2015, äg Agneta Andersson, för Eskil Sveinsen, Vedevåg
Mycket bra fart, myvket bra stil, utmerket til noe åpen søksbredd og reviering. For det meste revier han fint men søker seg av å til noe mye til kanter og diker å skog holmer. Har noen fasan støt under dagen hvor han forfølger noe. Fortsetter dagen ut, jobber godt. Men lykkes ikke. 5 slipp til sammen 70 min. 0Økl.

PT GAMEKEEPERS JÄKEL se22023/2015, äg & för Carl-fredrik Stolt, Torestorp
Går 5 slipp tisammen 70 min. Mycket bra fart og stil, for det meste av dagen utmerket søksbredde og reviering. Det er lite vind. Jager godt med fører hele dagen, det finnes sjangser for fasaner men lykkes ikke. 0 Ukl.

PH FUGLEDES ARROW SE16720/2016, äg & för Lisbeth Bodén, Östhammar
Går i dag 3 slipp, Gul hvit hannpointer med utmerket fart og utmerket stil. Søksbredde er også utmerket. Korrekte vendinger på dagens svake vind. Kommer i område med flere fasaner, stand fasan flykter, Arrow er rolig i oppflukt å skudd, ny stand, reiser, flere fasaner letter i området og det skytes, på ny rolig men presisjonen er litt uklar grunnet mange fasaner.. Slippes på igjen, nå ny skarp stand, presis godt å reist på fasan kylling, helt rolig i oppflukt å skudd. I et siste slipp går han utmerket som før. Slipptid 45 min. 1Ukl HP

GSH ISLILJANS ZETOR SE28121/2015, äg & för Magnus Johansson, Säter
Kraftfull han GS, søker et bra jaktsøk. Stilen er mycket bra, bra fart, bra søksbredd. Men har en tendes til å søke diker, skog å vass. Jager godt med sin fører hele dagen, å har flere sjangser på fasan. De ganger han selv støter forfølger han langt. 4 slipp 60 min. 0 Ukl

PH J VIIJÄGARENS CALLISTOR GLIM S53676/2012, äg & för Eva-Mia Sjölin, Hölö
Jager godt, mycket bra fart, utmerket stil, å, for det meste utmerket søksbred. Jager godt med fører hele dagen i forskjellige typer mark. Har flere sjanser til fasan under dagen men lykkes ikke. 4 slipp til sammen 60 min. 0 Økl

PT J CARNBRINGS ROSEBANK SE13000/2014, äg & för Claes Utterström, Enköping
Mycket bra fart å stil, utmerket søksbredd. Korrekte vendinger på vind meste av tiden. Tar stand langt ute, det er flere fasaner i området som flykter, i flere ettapper før vi når frem, Rosebank er rolig på de første, men fristelsen blir for stor å forfølger flyktende fasan å utgår. 3 slipp 35 min 0 Økl.

PT J ARCTIC POINT REDGSWEETSUGAR SE29147/2013, äg Agneta Andersson, Vedevåg, för Eskil Sveinsen
Mycket bra fart, mycket bra stil, å for det meste korrekte vendinger på dagens svake vind. Jager godt dagen ut, men det finnes etterhvert flere sjangser som ikke Sugar utnytter til å ta stand. 4 slipp 60 minutter. 0 Økl.

MFK Bolunda/Nederby SKL 2016-09-17
Domare Lars Thulin
Väder varmt och nyckfull vind.

Pt Lyngberga Nora S59944/2012 äg o för Carl-Fredrik Stolt Torestorp
Ph Bjönnålias Jackpot S55465/2014 äg o för Lisbeth Boden Östhammar
Irst Red Garlic´s Juicy Fruit S65775/07 äg o för Agneta Anderson Vedevåg
Pt Black Luckys Rikke S16667/11 äg o för Per-Ola Brekke Fiskum Norge
Pt Tosca av Rabbelugn Fi19625/11ä o f Henrik Standertskjöld-Nordenstam Ljusdal
Pt Södersjöns Tressette Se10219/14 äg o för Lisbeth Boden Östhammar
Pt Milrökens Tine S42071/09 äg o för Kenneth Persson Lindesberg
Ph East Meadows Mr Turbo Triss S21730/13 äg o för Susanne Legneskog Sollebrunn
Pt Pasta av Rabbelugn Fi 43363/07 äg o för Catarina o Henrik Standertskjöld-Nordenstam Ljusdal
Pt Black Luckys Molly S11485/13 äg o för Per-Ola Brekke Fiskum Norge
Irsh Overdrives Brutus S56207/10 äg o för Susanne Johansson Flen
Irsh Red Galics Sweet Potato S22101/11äg o för Agneta Andersson Vedevåg
Irst Red Galics Epixe S45657/04 Äg o För Agneta Andersson Vedevåg

1:a Rundan

Nora – Jackpot
Jackpot går med utmärkt fart o stil med bra kontakt. Nora går med mycket bra fart och stil och god kontakt. Vi startar i hög gräsmark o skogskant där fasankull har setts. Båda hundarna har varsitt anmält stånd som inte leder till något. Vi söker mer öppen terräng. Jackpot över.

Juicy Fruit – Rikke
Vi startar på stubb med intressanta holmar. Rikke söker av terrängen med mycket bra fart och stil och med god kontakt. Juicy Fruit är mer självständig i sitt sök och brister med kontakten. Går med bra fart och stil. Rikke före

Tosca – Tressette
Vi startar utefter en å med hög vegitation där hundarna är svåra att följa. Tosca slår ut på angränsande mark kommer in tar stånd, vid resnings- kommando är Tosca mycket ovillig att resa, fågel lättar och Tosca är lugn i flog och skott, apport läggs ut Tosca markerar apporten, men tar sedan nytt stånd. Där bryter domaren Tosca tar apporten på väg tillbaka. Tosca får här utgår på grund av ovillig resning och apport. Tressette vidare.

Tine – Triss
Vi går i madmark Tine anmält stånd där fåglarna lättar oklar situation.Triss går stort och slarvar med täckningen av marken. Tine går med mycket bra fart o stil och god kontakt. Triss går med utmärkt fart och stil men där kontakten önskas bättre. Tine före.

Pasta – Molly
Molly visar upp ett utmärkt sök fart och stil på topp. Stånd bra resning helt lugn I flog och skott, gör en utmärkt apport på utlagd fågel. Pasta går med mycket bra fart och stil men täcker inte sin mark helt. Molly före

Brutus- Potatos
Brutus visar ett bra sök, stånd bra resning lugn I flog och skott, bra apport på fälld fågel. Brutus stöter fågel visar bra respekt. Potatos går i mycket bra fart och stil i ett något öppet sök. Brutus före.

Epixe – Nora
Vi startar I hög madmark där det är mycket svårt med överblicken, båda hundarna blir borta men vi ser igen fågel i luften. Epixie går I en tung aktion där förarkontakten önskas bättre. Nora som tidigare.Nora går nu sitt andra släpp. Nora över Epixe.

Rangering 1 rundan. Molly, Brutus med fågelarbete, Jackpot, Nora, Rikke,Tine,Tressette.Pasta,Potato,Turbo,Juci Fruit, Epixe.

2:a rundan

JuicyFruit – Jackpot
Jackpot går fortsatt bra, stånd bra resning lugn i flog och skott gör en bra apport på utlagd fågel. Juisy Fruit självständigt sök. Jackpot före.

Rikke – Tressette
Båda söker av marken väl. Lika.

Pasta – Tine
Tine visar upp ett sök med fart och stil, stånd tjuvreser och går hårt efter. Pasta utnyttjar inte vind och terräng utan skär fram och missar möjligheten på fågel i rätt vind, fågel lättar från område där Pasta befinner sig. Båda utgår

Triss – Brutus
Brutus visar nu ett bättre sök. Stånd bra resning tillräckligt lugn I flog och skott och fall. Vid apport står Brutus för vad vi tror den skjutna rapphönan, manas på och fågel lättar vid den skjutna hönan, apporterar bra. Triss visar ett mycket bra sök, men klarar inte av att reda ut vittringen, har ett par markeringar. Triss utgår.

Molly – Potatos
Molly visar nu upp ett utmärkt sök med fart vidd och reviering på topp. Potatos går stort och trycks framåt av föraren. Potatos försvinner bakom backe liksom föraren. Då vi åter får kontakt, går Potaos upp i backen och stöter rapphöna visar respekt, tar stånd för fågel som ligger kvar, bra resning lugn i flog och skott och gör en bra apport. Trots fågelarbete hålls Molly före på grund av sitt utmärkta sök.

Epixi – Nora
Båda har nu tappat i sök och format och får därmed utgå. Nora går här sitt 3 släpp.

Rangering 2:a rundan Molly, Jackpot, Potatos och Brutus med fågelarbete. Rikke, Tressette, Nora, Juicy Fruit.

Epixi – Tressette -Rikke
Båda startar bra Epixi blir snart för självständig och går ur hand. Tressette byts ut mot Rikke. Rikke håller sitt goda sök hela tiden. När det är dags att ta in Epixe är hon ur hand. Tressette för en möjlighet men är nu ovillig att söka ut.

Potatos – Brutus
Brutus visar nu upp sitt bästa sök under dagen, Potatos går i ett stort självständigt sök, stånd fågel lättar då vi kommer fram lugn I flog och skott.

Molly -Jackpot
Molly fortsätter sitt goda sök, Jackpot slår bakåt och missar därmed möjliheten på fågel. Molly stånd bra resning helt lugn i flog och skott.

Resultat:
1 skl cert Black Luckys Molly En klass hund i alla egenskaper.
2 skl ck Bjönnålias Jackpot En utmärkt hund
3 skl Red Galic´s Sweet Potato Har idag brister I sitt sök.
4 skl Overdrives Brutus En fågelfinnare men har brister i sitt sök.

Tack till provdeltagrna för en bra dag på fält. Ett stort tack till skytt och markvärd Andreas.
Uppsala i september.
Lars Thulin

MFK Bolunda 20160917
Domare: Hans Andersson. Markledare/skytt Claes Carnbring
Varmt med svag växlande vind, lätt morgondimma.

UKL

PT BORGEFLONS PS YAWA, SE17489/2015, äg o för Bo-Gunnar Dahl, Östersund
Går stort men öppet i mycket bra fart och bra stil, något egenrådig. Fasan ses lätta i området där hunden befinner sig. I sista släpp stöter han en flock fasaner i omgångar och är inte längre samarbetsvillig. 0 Ukl

EST DANGUNGS PICCA, SE32361/2015, äg Jonas Döl för fru Döl, Malung
Startar på mindre stubb med ett sticksök, fågel ses lätta i området och hunden är borta ett tag. Kommer senare ut på gräsvall där hon blir väldigt bunden till markvittring med flera markeringar. Får en chans till på stor stubb där hon går upp sig rejält men tyvärr förföljer hon ett rådjur. 0 Ukl

IRSH REMKILENS L-ROY, SE15687/2015, äg o för Ove Johansson, Järbo
Mycket bra fart och stil samt reviering med fin marktäckning. Högt buret huvud men kan bli lite omständlig i markvittring. Revierar bra på raps. I tredje släpp så lättar en singelhöna i området där L-Roy befinner sig. Senare kommer han i fel vind in mitt i en grupp fasaner som lättar i omgångar runt omkring som han dock respekterar prompt. Tar sedan ett skarpt stånd, fasan lättar när föraren kommer till, lugn i f.o.s. 2 Ukl

GST FJÄLLBRUDENS SKAIDI, SE59077/2014, äg o för Ewa Gröning, Njurunda
Det här var inte Skaidis dag, vi provar i två släpp men hon kommer inte ut i ett jaktbart sök. 0 Ukl

IRST BIJANS TESLA, SE11821/2015, äg o för Carolina Oweson, Åkersberga
Lätt och fin aktion i mycket bra fart och bra stil. Första släpp på stor stubb där hon går i breda slag, tar med kanterna på ett förtjänstfullt sätt. Andra släpp i raps går hon ner sig men det är acceptabelt. I tredje släpp lättar singelhöna i området där hon befinner sig. Är borta när partnern stöter en grupp fasaner, hittas i stånd men löser själv. Vid inkallningsorder försvinner hon in i ett snår och vi hittar henne i stramt stånd. Går villigt på när föraren kommer till, helt lugn i f.o.s. 3 Ukl

ESH SENJAS VILLE, SE50589/2015, äg o för Benny Melin, Klintehamn Kraftfull, långsträckt galopp i en hård aktion. Går i utmärkt fart i mycket bra stil, tappar lite kanter och vänder ibland fel. I tredje släpp stöt på fasan i omställning där han är svårstoppad. Ignorerar helt rådjur. I sista släpp har han några chanser på fågel i omställning. Tar ett osäkert stånd och avancerar i omgångar och det blir till sist en icke jaktbar situation. 0 Ukl

EST DANGUNS FURIA, SE34205/2015, äg o för Per-Erik Persson, Malung
Går i mycket bra fart och stil som tyvärr störs av en uppvaktande partner. Med ny partner blir det ordning även på söksupplägget då hon går i breda slag med lagom framdrift. Fortsätter i stort sett likadant hela dagen med en del ungdomliga svackor. I tredje släpp en utmärkt reviering i omställning, kommer ut på stubb och fäster ett stramt stånd mot vassdike. Avancerar tillfredsställande, reser villigt men fasanen kommer upp bakom hunden, på andra sidan diket tar hon nytt stånd men i samma ögonblick går en stor kull höns, föraren lyckas initialt hålla henne på pipan men sedan tar hon en tur efter hönsen. 2 Ukl

PT TOP POINT KALLA, SE26773/2013, äg o för Marianne Dalunde, Alunda
Helt beroende av partnern så vi provar med en ny. Det blir bättre men föraren får styra upp henne relativt hårt. I andra släpp går hon stort sett självständigt och revieringen blir bättre och hon går i mycket bra fart och bra stil. Stöter 3 höns men respekterar. I tredje släpp stöter hon en singelhöna med respekt. 0 Ukl

PT ARCTIC POINT RED-GARLIC, SE25258/2015, äg o för Eskil Sveinsen, Vedevåg
Går i bra fart och stil, något oregelbunden men varvar stora fina slag med lite kortare där hon blir lite förarbunden. Går i andra släpp med bättre kontinuitet på raps. Går upp sig i omställning. Visar inget intresse för rådjur. I fjärde släpp i omställning blir hon lite oregerlig när partnern stöter och förföljer fasaner. Senare ett par missade chanser på fasan men så tar hon till slut ett stramt stånd i närheten av föraren. Reser villigt och precist på fasan, komplett lugn i f.o.s. 3 Ukl

ÖKL

PT CARNBRINGS PORT ELLEN, SE13001/2014, äg o för Karin Thulin, Storvreta
Startar mycket försiktigt, tappar kanterna. Går i bra fart och stil. Knapp respekt för fasan som löper undan och lyfter. Tar senare ett osäkert stånd, avancerar försiktigt men till slut kommer fasan på vingarna. Lugn i f.o.s. men vägrar sedan att apportera. Och så får man inte göra! 0 Ökl

GSH ÅSHÖJDENS HARRI, SE31126/2013, äg o för Ove Johansson, Järbo
Startar försiktigt i medelgod fart och stil, tappar kanterna. Fasan ses lätta i området där han befinner sig och vi ser honom i rörelse. Blir borta på slutet när partnern står. Tredje släpp på nyslagna höns. Tar ett något ”ostramt” stånd men vet precis var han har sin fågel, reser villigt och precist på singelhöna, inte helt lugn i f.o.s. 3 Ökl

PT ÄLVA, SE45336/2012, SE45336/2012, äg o för Annelie Ek, Fors
Lätt aktion i bra fart och stil, söksupplägget är något oregelbundet men framdriften bra. Kan stoppas när partnern förföljer. Tveksamt stånd, avancerar försiktigt och oprecist kan inte påvisa fågel. Går sedan bra på stubb, revierar bra på gräsvall. Skarpt stånd, avancerar i omgångar men kan inte presentera fågel. Sekunderar senare stående partner. 2 stötar med respekt på nyslagna höns. 0 Ökl

PH KING WOODWELIKE OF SCANDIACA, SE57837/2013, äg o för Berit Olsson, Örebro
Startar försiktigt, kommer sedan ut i omställning där han stöter fasan och förföljer. 0 Ökl

IRST LOHMANN’S WILD ROSE, SE58743/2013, äg o för Eskil Sveinsen, Vedevåg Lätt och fin aktion i bra fart och stil i ett välanpassat sök med tillräcklig sökbredd och lagom framdrift. Blir i andra släpp lite oinspirerad. I tredje släpp stöter hon fasaner och förföljer. 0 Ökl

Stort tack till Claes för att vi får komma till dina fina marker med fågel av hög kvalitet som uppträder på ett tilltalande sätt. Som vanligt ett välarrangerat prov! Tack till alla deltagare som höll ut i sommarvärmen!
Hällby Säteri 2016-09-17
Hans Andersson

UKL/ÖKL 20160918, NEDERBY
Domare: Brekke Per-Ola
Väderförhållande: Til tross for langt ut i September er man inne i en varmeperide på mere enn 20-25C på dagen å lite vind. Særlig fra morgenen, vinden bedres noe i løpet av dagen, men veksler.Terrenget er godt å variert med store felt, skogsholmer å tilgrodd beitesmark langs med en elv med høg siv-vass. Marken er godt besatt med Rapphøns å Fasaner. Men serlig fasnanene var det vanskelig å finne da de tydelig forflyttet seg mye, særlig ned i diker å langs elven.

GST ISLILJANS ZMILLA SE28117/2015, äg & för Jonas Sandin, Stora Skedvi
Starter dagen i varmt vær, på stubb felt, det finnes ikke vind. Znille gjør alikeveld et godt jaksøk. Senere slipp jobber han godt i høgt gress i gammel beitesmark, hvor partner er først i mange fasaner. Znille kommer også inn i området, finnes i stand av Skytter og dommer, på dommers forsøk på å tillkalle fører reiser Znille prseist fasan, skyter og dommer komanderer dekk å han er rolig i oppflukt å skudd, til fører kommer til. Znille er en ung god jakthund som i dag tildeles en 3Ukl. Sliptid 20min 2 slipp.

PT GAMEKEEPERS JUBLA se22026/2015, äg & för Carl-fredrik Stolt, Torestorp
Blir sluppet 5 ganger i løpet av dagen totalt 70min. Fart er mycket bra, Stil mycket bra, Reviering mycket bra. Men søksbredd er i dag noe for liten. Det finnes et par spinkle sjangser på fasan i løpet av dagen. Men avslutter dagen ved å finne en singel rapphøne, skarp stand reiser godt, rolig i oppflukt å skudd. Tildeles for dagens prestasjon. 2 Ukl.

PT GAMEKEEPERS JÄKEL se22023/2015, äg & för Carl-fredrik Stolt, Torestorp
Jakel går i løpet av dagen 3 slipp, Fart mycket Bra, stil mycket Bra, han arbeider fint på stubb og høgt gress. Jakel kommer inn i mark med flere fasaner, han tar stand å reiser, rolig i oppflukt å skudd, gjentar samme igjen før hele flokken flykter. Jakel revierer mycket godt foran sin fører dagen ut å tildeles i dag. 1 Ukl. Total slipptid 40min.

GSH ZETTERTJÄRNS ÅZKZTORM SE34555/2015, äg & för Marie Graffman-sahlberg, Bälinge
Får under dagen 5 slipp, totalt 70min. Askstorm jager i alle sine slipp godt, søksbredde er stor, dog noe åpen. Å søker da vegetasjon, holmer, kanter, diker. Men er arbeidsom, kraftfull galopp, høyt båret hode. Har under dagen et par sjangser og støt, og han forfølger flyktende fasan. Forsvinner bak skogholme, sees deretter jagende på noe langt ute, kommer tilbake med apportert rapphøne. 0Ukl.

PH ARCTIC POINT MAN-IN- BLACK SE25255/2015, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
Black viser det meste av dagen, mycket god fart, mycket god stil, varierer fra utmerked reviering til noe for åpen. Han søker litt ofte til vegetasjon, å kanter, diker, men jager energisk og godt meste av dagen, mattas noe på slutten. Har under dagen noen sjanser, men lykkes ikke. Totalt 5 slipp 70 min. 0Ukl.

GSH J ZETTERTJÄRNS UNZIP SE19260/2013, äg & för Marie Graffman-Sahlberg, Bälinge
Sterk GST som har mycket bra fart, mycket bra stil, jager godt på stub å åpent felt, men søker seg oftest til vegitasjon, diker, skogholmer. Får et langt slipp på igjengrodd gammel betesmar i tung gress/siv belte langs elv, gjør mycket godt søk her. Fortsetter dagen ut uten å lykkes, men har spinkel sjangse. Totalt 4 slipp 60 min. 0Økl.

PT J ARCTIC POINT REDGSWEETSUGAR SE29147/2013, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
Reviere feltet utmerket, i mycket bra stil, å utmerket fart. Viser i andre slipp samme gode søk. Tar stand ved skog kant, går på førers order litt forsiktig frem. Fasan letter upresist. Rolig i oppflukt å skudd. Det legges ut apport, den finnes, hardmunnet, bæres et par meter inn, å slippes så. Men hentes helt inn etter noe førerpress. Grunnet apportens bristende kvalitet avsluttes det. Totalt 20min, 2 slipp. 2Økl.

IRSH J SE UCH NO UCH RED GARLIC'S SWEET POTATO SE22101/2011, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
Får i dag 2 slipp, viser myket bra fart, mycket bra stil, revierer for det meste utmerket. Men har noe tendens til å søke diker, kanter fremfor å reviere felt. Støter fasan langs dike kant og forfølger. 20 min slipp. 0 Økl.

PT J CARNBRINGS ROSEBANK SE13000/2014, äg & för Claes Utterström, Enköping
Får gå i totalt 5 slipp, til sammen 70 min. Rosebank går i alle slip i mycket bra fart, mycket bra stil, i utmerked reviering. Har et par spinkle sjanser i Salix, å vass på fasan uten å lykkes. 0Økl

PH J KING WOODWELIKE OF SCANDIACA SE57837/2013, äg Berit/elisabeth Olsson/söderling, Örebro, för Berit Olsson
Går et bra søk, i bra stil i første slipp som er skog og gressmark. Har et par støt hvor han i siste forfølger. 1 slipp av 10 min. 0Økl.

PT J ÄLVA SE45336/2012, äg & för Annelie Ek, Fors
Går under dagen 5 slipp , hun har mycket bra stil, for det meste bra fart og bra søksbred og reviering. Hun har noen sjangser til fasan uten å lykkes. Avslutter dagen med et slipp med Mycket bra fart og søksbredd. 70 min. slipptid. 0 Økl.

PT J CARNBRINGS PORT ELLEN SE13001/2014, äg Olle / Karin Thulin, Storvreta, för Karin Thulin
I første slipp med skog å gressmark, går Ellen et bra søk. Det er et par sjangser på rapphøns. Hun støter singel rapphønehøne sammen med makker, å forholder seg helt rolig i situasjonen. Senere fortsetter hun i bra fart, stil å søksbredde i alle slipp. For i siste slipp på stubb, avslutte med mycket bra, fart, stil å søksbredd. 5 slipp tisammen 70 min. 0Økl.

PT J KJESBUA'S LADY DIAMOND SE42830/2015, äg & för Ylva Engström, Stockholm
Lady starter opp et energisk søk, i terreng med gressmark, skogholme. Utmerket fart, utmerket stil. Støter rapphøne sammen med partner, forfølger for langt. 1 slipp 10 min. 0Økl.

UKL 20160918, BOLUNDA
Domare: Benny Melin. Markledare och skytt: Claes Carnbring
Väderförhållande: Strålande sol och ca 20 grader. Obefintlig växlande vind. Fågeltillgång: God

EST DANGUNS PICCA SE32361/2015, äg. Jonas Döl, Malung. För. Mia Döl
Picca släpps på slåttervall med solrosremiss där hon tidvis visar ett bra marktäckande sök men som störs av allt för många stopp för markvittring med markeringar. Då Picca sträcker ut går hon i mycket bra fart och stil. En rapphöna kommer på vingarna i område där Picca befinner sig som förföljs långt. Senare stöter hon 2 rapphöns i samma område som även förföljs. I 2:a släpp på raps visar Picca ett stort men något öppet sök i mycket bra fart och stil utan stopp och markeringar. Rapphöna lättar i område där Picca befinner sig som hon respekterar. 3:e släpp i hagmark, bra jaktsök och marktäckning. Stor rapphönskull kommer flygande som Picca förföljer långt. Tid 28 min. 0 UKl

PH FUGLEDES ARROW SE16720/2016, äg & för Lisbeth Bodén, Östhammar
Arrow släpps på slåttervall med solrosremiss. Arrow går i mycket bra fart och stil men med något kort frambensaktion. Söket är stort men något oregelbundet i den svaga vinden. 2:a släpp. Välanpassat sök på mindre stubb. Släppet fortsätter i nytt område där Arrow nästan omedelbart stöter fasan ihop med partnern i buskage. Respekterar. Kommer ut på stubb där han fattar stånd mot djupt bevuxet dike. Reser på order villigt fasan. Lugn i flog och skott. Blir i senare släpp egenrådig och oregelbunden. På stor stubb lämnas större delen av marken oavsökt och han försvinner utmed dike där rapphönskull ses lätta långt fram utan situationen kan bedömas. Blir borta längre tid. I Gräsmark blir söket allt för öppet och egenrådigt. Rådjur ses springa ur marken och Arrow blir borta en tid. Tid 38 min. 3 UKL

GSH ISLILJANS ZETOR SE28121/2015, äg & för Magnus Johansson, Säter Zetor släpps på slåttervall där han går i medelgod fart och stil med något kort frambensaktion och tidvis lågt huvud. Söket är småskuret och cirklande med enstaka goda utslag. Är ute i ytterligare 3 släpp. Går upp sig och i andra släpp där han visar ett bra jaktsök med bra kontinuitet på stubb och gräsmark om än inte det stora formatet. Startar i senare släpp i acceptabelt sök men efterhand blir det allt för småskuret och oinspirerat med flertalet stopp och rotande på markvittring. Tid 36 min. 0 UKL

PT TOP POINT KALLA SE26773/2015, äg & för Marianne Dalunde, Alunda
Kalla släpps på slåttervall där hon går i utmärkt fart och mycket bra stil i ett stort sök med bra marktäckning men tidvis något oregelbundet. Andra släpp bra sök på mindre stubb. Fortsätter i nytt område där hon och partner befinner sig i samma buskage där fasan lättar. Kalla respekterar. Fortsätter ut på stubb där hon tar löpa in i hästhage längs dike. Partner tar stånd. Då det skjuts för partner lättar fasan framför Kalla, som respekterar. Är ute i ytterligare 3 släpp. Bra jaktsök i hagmark i god förarkontakt. Stor rapphönskull kommer flygande utan situationen kan bedömas. På stor stubb öppet egenrådigt sök. Avslutar dagen i bräskmark och energiskog i ett bra anpassat sök i god förarkontakt. Stånd i energiskog. Vid resningsorder lättar fasan rakt framför Kalla. Lugn i flog och skott. Tid 46. 2 UKL

PT BORGEFLONS PS YAWA SE17489/2015, äg & för Bo-gunnar Dahl, Östersund
Yawa släpps på raps där hon går i mycket bra fart och stil men tappar tidvis i intensitet. Går upp sig under släppet och avslutat i ett stort men något öppet sök. Respekterar rådjur. Blir i senare släpp allt mer egenrådig trotts förarens protester. Stort sök som en blir allt för biotopbetonat och oregelbundet. Tar påpasslig stånd mot dikeskant. Reser villigt och precist en singelrapphöna som hon dessvärre förföljer allt för långt i flog och skott. Förföljer senare överflygare. Tid 44 min. 0 UKL

GST FJÄLLBRUDENS SKAIDI SE59077/2014, äg & för Ewa Gröning, Njurunda
Skaidi släpps på raps där hon anlägger ett knappt godkänt sök i godtagbar fart och stil. Får ytterligare en chans med efterhand blir det allt för smått och oinspirerat för dagen. Tid 20 min. 0 UKL

IRST BIJANS TESLA SE11821/2015, äg & för Carolina Oweson, Åkersberga
Tessla släpps på raps där hon går i mycket bra fart och stil. Söker mestadels med bra reviering och marktäckning men tappar tidvis i intensitet och stannar upp på markvittring. Välanpassat jaktsök i energiskog och gräsmark. Fattar stånd i gräsmark. Korrigerar och reser på order villigt fasan, men går allt för långt efter i flog och skott. Visar senare ett mycket bra sök på stubb och gräsmark i god förarkontakt. Stöter rapphöns i kant på stubb med respekt. Fortsätter i gräsmark där hon tar stånd mot trädridå. Löser ut slår ner i vind och fattar nytt stånd. Reser på order villigt 3 rapphöns. Är något orolig, men kan stoppas i flog och skott. Tessla är lydig och välförd. Tid 40 min. 2 UKL

GST ISLILJANS ZALLY SE28118/2015, äg Linda Eriksson, Falun, för Tony Eriksson
Sally släpps på raps där hon går i bra fart och stil. Oregelbundet sök både i format och marktäckning. Får en rapphöna på vingarna som hon förföljer. Går upp sig i senare släpp. I gräsmark visar hon ett bra jaktsök med bra marktäckning. Har senare en kortare tur med hare. Tröttas i slutet av dagen och söket blir småskuret och oinspirerat. Förföljer fasan som partnerns förare tarmpar upp. Tid 44 min. 0 UKL

EST DANGUNS FURIA SE34205/2015, äg & för Per-erik Persson, Malung
Furia släpps på raps där hon anlägger ett utmärkt sök i stora fina slag med korrekta vändningar i god kontakt med föraren i utmärkt fart och mycket bra stil. Furia är ute i 5 släpp och håller fart och intensitet dagen ut. Söket blir i senare släpp något oregelbundet och tidvis offensivt. Furia försvinner in i åkerholme och rapphönskull kommer flygande utan att situationen kan bedömas. Stöter senare rapphöna och är orolig. Avslutar i svåröverskådlig terräng där föraren trampar upp fasan. Tid 46 min. 0 UKL

PT J TOP POINT NOSA SE26771/2015, äg & för Lisbeth Bodén, Östhammar
Nosa släpps på raps där hon går i utmärkt fart och mycket bra stil i ett välrevierande sök som tidvis blir något öppet. I senare släpp på stubb, oregelbundet sök både på bredd och djup vilket gör att hon missar upplagd chans på rapphönskull. Stånd i gräsmark. Avancerar något tveksamt utan att påvisa vilt. Är ute i ytterligare 3 släpp där Nosa går med bra reviering och marktäckning. Har ett par stånd med avancering där ett är för en nyslagen fasan och ett slutar i jordhål. Visar spontan sekundering. Tar i avslutande släpp stånd i gräs utmed stubbåker. Avancerar något tveksamt på löpa och reser fasan. Komplett lugn i flog och skott. Nosa är en utmärkt sökare som inte mattats under dagen. Tid 44 min. 1 UKL

ESH HERRSKAPETS MY BRIGHT DIAMOND SE24413/2015, äg & för Torun Brate, Skinnskatteberg
Diamond släps på raps där han mestadels går med bra reviering och marktäckning i mycket bra fart och stil. Har en del omotiverade stopp. Vid 2 tillfällen ses han förfölja rapphöns kort. På stubb blir söket något orgelbundet med fortsatt en del stopp. Partners förare trampar upp rapphönskull. Diamond respekterar på kommando. Går upp sig i gräsmark och där han visar ett välanpassat jaktsök med bra marktäckning. Blir mot slutet av dagen självständig och ägnar stora delar av släppen åt småfågeljakt. Tid 44 min. 0 UKL.

Eloge till trevliga deltagare som i obefintlig vind och värmande sol höll humöret på topp. Ett särskilt tack till Claes för trevlig samvaro i fina marker.
Fröjel i september 2016
Benny Melin  

Tillbaka till MFK's startsida