MFK's prov & utställningar 2015

  Sälen 14-15 mars (fjällprov)
  Kungs Husby/Gredby 27+29 april (fältprov)
  Säter 13-14 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 4-5 september (skogsprov)
  Sälen 6-7 september (fjällprov)
  Bolunda 18-19 september (fältprov)
  Gredby 21 september (fältprov)
  Långtora 30 oktober - 1 november (fältprov)
2 skl est Leirbakkens Lady Rose, ägare Torun Brate, domare Svein Böe och 1 skl pt Tjäderhedens Jessie, ägare Fredrik Nyström =>MFK´s fjällprov i Sälen 6-7 september 2015

SÖNDAG 6/9

1 ukl Hp ph Södersjöns Game Boy, ägare Jimmy Börjesson
2 ukl pt Södersjöns Zeterna, ägare Gunnar Pamuk

MÅNDAG 7/9

1 skl pt Tjäderhedens Jessie, ägare Fredrik Nyström
2 skl est Leirbakkens Lady Rose, ägare Torun Brate

1 ukl Hp pt Södersjöns Ess, ägare Conny Andersson

2 ökl est Björnåns H Monster, ägare Ulf Johansson

150906game-boy.jpg
1 ukl Hp Södersjöns Game Boy & Jimmy Börjesson. Foto & uppfödare Lisbeht Bodén.

150907rose-jessie-skl.jpg
2 skl Leirbakkens Lady Rose & Torun Brate, domare Svein Böe samt
1 skl Tjäderhedens Jessie med Fredrik Nyström. Foto Jane Hagström

150907monster-ess.jpg
2 ökl Björnåns H Monster & Ulf Johansson,
1 ukl Hp Södersjöns Ess & Conny Andersson, domare Nils G Oscarson.


Domare Ulf Fryk och MFK's ordförande Lisbeht Bodén håller morgonbön. Foto Mikael Larsson.

UKL/ÖKL 6/9 2015
Domare: Ulf Fryk
Mark: Flatfjället
Förhållanden: Fin dag vädermässigt. Uppehåll med frisk vind. Tjänlig temperatur under dagen. Sparsamt med fågel före lunch men under eftermiddagen fick till slut ganska många hundar chans på fågel.

UKL

Pt VILLESTOFTE´S FIE DK03438/2014, äg Gunnar Larsen, Odense Nv, för Anne-Marie Larsen
Går i sina första släpp i ett omoget sök med godtagbart format, revierar i väl täta slag. Bra fart och mycket bra stil. Har inledningsvis gott om mark till förfogande som blir oavsökt. Från sitt tredje släpp går hon upp sig och jagar mer målmedvetet. Bättre tryck i aktionen och större format nu. Anpassar sig nu bättre till vinden. Sammantaget betraktat; en hund som successivt under dagen förbättrat sig. Bra helhetsintryck. Fem släpp, totalt 55 minuter. 0 Ukl.

PT SÖDERSJÖNS ZETERNA SE10215/2014, äg & för Gunnar Pamuk, Hammerdal
Zeterna går i mkt bra fart och stil. Inleder med rejäla slag på vinden men är tidvis öppen i sin reviering. Från sitt andra släpp går hon upp sig rejält, visar nu betydligt bättre söksupplägg. I tredje släpp utmärkt sök i översiktlig terräng, kunde dock visa sig lite mer. Mot slutet av dagen stöter hon ripor ihop med partner. Lugnas och släpps igen med ny partner. Strax fäster Zeterna skarpt stånd vid björkkulle. Reser mycket försiktigt på order men ser sedan fåglarna löpa framför sig, hettar till och reser nu ordentligt men oprecist. Det skjuts och hon förföljer men avbryter i rimlig tid. Premienivån främst för sitt friska och fina sök under dagen. Fyra släpp, totalt 45 minuter. 2 Ukl.

PH SÖDERSJÖNS GAMEBOY SE10213/2014, äg & för Jimmy Börjesson, Årsunda
Startar i mycket bra fart och stil. Fint tryck i aktionen och stort format. Blir mot slutet av första släpp aningen öppen i sin reviering. Från sitt andra släpp visar Gameboy mycket bra söksystem och vindbruk. Tredje släpp utmärkt sök i bästa fart och stil, får mycket mark avsökt. Stöter ripor ihop med partner som respekteras. Senare stilfullt stånd i svacka. Föraren ger kommando på avstånd, Gameboy reser raskt och precist ripor. Lugn i flog och skott. Utmärkt prestation. Tre släpp, totalt 40 minuter. 1 Ukl HP.

ESh ÖDEBYGDENS N DRACO SE39360/2014, äg & för Jan-olof Andersson, Enviken
Draco söker i godtagbar fart och bra stil. Har en del stopp och ger ett omoget intryck. I första släpp visst intresse för partner vid enstaka tillfällen. Sett över dagen är formatet är godtagbart och revieringen oregelbunden. En jaktligt oerfaren ung hane som behöver mer tid på fjället. Tre släpp, totalt 35 minuter 0 Ukl.

Pt HÖYTJÖNNAS LUNA SE35948/2014, äg & för Jenny Bodell, Enköping
Luna söker i mycket bra fart och stil. Har en utmärkt aktion, stor jaktlust och format för fjället. Får mycket mark avsökt med gott vindbruk, blir borta i slutet av sitt första släpp. Visar senare under dagen utmärkt sök, bland annat i medvind i översiktlig terräng. Kontakten är nu oklanderlig. Stark och lovande unghund. Fyra släpp, totalt 45 minuter. 0 Ukl.

IRSt HADSELÖYA´S LILLA MY SE45066/2014, äg & för Maria Börnmo, Mora
My har mycket bra fart och stil. I sitt första släpp störs hon ordentligt av sin partner. Blir uppenbart osäker till följd av detta och det är först i senare släpp vi kan se och bedöma hennes verkliga kapacitet. Revierar då väl och visar fint format och jaktlig intensitet. Jagar i god kontakt med sin förare. Stöter ripor ihop med partner som hon respekterar förtjänstfullt. Lite ojämn i sitt fjärde släpp, men avslutar dagen med ett förbättrat sök och dito motivation. Fem släpp, totalt 50 minuter. 0 Ukl.

PT SÖDERSJÖNS TRESSETTE SE10219/2014, äg & för Lisbeth Bodén, Östhammar
Mycket bra fart och stil. Inleder trevande men går upp sig och visar senare jaktlust och aktion med intensitet. Söksmässigt kunde Tresette ta för sig mer av marken i ett större format och släppa sig ut i vind. Tidvis är revieringen väl tät. Har god kontakt med sin förare. Stöter senare under dagen ripor i björkbacke, stoppas och tar sannolikt stånd utifrån förarens kommando snarare än egen tro på att fåglarna är kvar. Avancerar på order utan att presentera fågel. En hund som behöver mer erfarenhet på fjället för att komma helt till sin rätt. Fyra släpp, totalt 45 minuter. 0 Ukl.

ESH ÅSHAMRAS WICKE SE55133/2013, äg & för Tage Jansson, Torsåker
Wicke söker i bra fart och mycket bra stil. Har god kontakt med sin förare. Visar påtagligt intresse för sin partner i första släpp. Detta upprepas senare, dock i mindre omfattning men det påverkar kontinuiteten som helhet. Är en ojämn och omogen ung hane som dock tidvis visar jaktlust och ett bra sök. Intrycken består tom tredje släpp och Wicke är färdigbedömd. Tre släpp, totalt 35 minuter. 0 Ukl.

ÖKL

PT AV RABBELUGN UNNI SE12398/2014, äg & för Fredrik Nyström, Våmhus
Unni har sett över dagen växlande bra till godtagbar fart och mycket bra stil. Revierar väl och jagar ihop med sin förare. Har en del goda slag men önskvärt är att hon som helhet tog för sig mer av marken, visade ett större format och högre intensitet. Har markering som hon löser själv. I sitt tredje släpp mattas hon rejält mot slutet och söket blir nu inte premieringsvärdigt. Tre släpp, totalt 35 minuter. 0 Ökl.

Ph SOLASTEGGEN´S EDO NO82972/13, äg & för Johan Stallvik, Tjördalen
En kraftfull hanhund med mycket bra fart och stil. Tilltalande aktion och bra tryck i galoppen. Edo har mycket bra format men söker som helhet över dagen väl ensidigt på vänsterflanken varför övriga delar av anvisad marken blir oavsökt. Med bättre marktäckning och vindbruk skulle Edos potential komma till sin rätt. Håller fin intensitet i sex släpp, får några extra minuter senare men tröttnar då och är färdigbedömd. Sex släpp, totalt 60 minuter. 0 Ökl.

Pt HÖGDALIAS DRR ALESSI SE28369/2014, äg & för Nils Oscarson, Malung
Alessi söker i utmärkt fart och stil med hög intensitet och kraftfull aktion. Har ett välordnat söksystem och använder vinden förnuftigt. Ger intryck av jaktlig erfarenhet och motivation. En synnerligen offensiv och självgående hund som inte behöver uppmanas att ta för sig i marken. Som helhet en utmärkt och uthållig sökare. Sex släpp, totalt 60 minuter. 0 Ökl.

ESH J OHLSMYRENS NO JOKE SE58472/2011, äg & för Anki Hermansson, Dala-järna
No Joke söker i bra fart och stil. Verkar inledningsvis inte riktigt motiverad men går upp sig mot slutet av släppet. Har som bäst ett bra men tidvis oregelbundet sök. Det senare sannolikt beroende på att han inte släpper sig ut i vind ordentligt. Önskvärt med större format, högre intensitet och jaktlig framdrift i marken. No Joke får en del stopp och har tendens att komma in till sin förare väl ofta. Får ett fjärde släpp och chans att visa upp sig bättre, går dock som tidigare. Godtagbart helhetsintryck. Fyra släpp, totalt 40 minuter. 0 Ökl.

EST J OHLSMYRENS STARDUST SE58474/2011, äg & för Ann-sofie Israelsson, Dala.järna
Mycket bra fart och stil. Inleder lite försiktigt men kommer sig senare ut i rejäla slag. Stardust har en fin, lätt aktion och är trevlig att se på. I sitt andra släpp i översiktlig terräng med intressant biotop tar hon för sig ordentligt av marken och jagar målmedvetet. Tappar en del intensitet i tredje släpp. Mot slutet av dagen stöter hon i god vind ripor som respekteras. Trevlig hund som med bättre kontinuitet i alla släpp skulle sett riktigt bra ut. Fyra släpp, totalt 40 minuter. 0 Ökl.

PT BLACK LUCKYS AURA SE11480/2013, äg & för Josefin Hållbus
Aura söker i mycket bra fart och stil. Revierar bra men vi ser gärna lite större format än hon visar inledningsvis. Jagar i god kontakt med sin förare. I sitt andra släpp går Aura upp sig, har fin kontinuitet, bättre tryck i aktionen och större format. Fortsätter senare med samma goda intensitet men blir här aningen perifier. Föraren ges möjlighet att visa upp Aura igen och hon kommer då strax åter. Sammantaget ett bra helhetsintryck och potential till bättre, men för dagen saknas jämnheten. Fem släpp, totalt 50 minuter. 0 Ökl.

Tack till MFK, skytten Conny Andersson samt de två domareeleverna Ulf Johansson och Björn Ström för en bra dag på fjället. Tack också till sportsliga deltagare i ett blandparti där nivån på hundarna och dressyren låg över genomsnittet.

Leksand September 2015
Ulf Fryk

UKL/ÖKL 20150907
Domare: Nils G Oscarson
Terräng: Ö. Kalven, frisk vind.

IRSt HADSELÖYA´S LILLA MY SE45066/2014, äg & för Maria Börnmo, Mora
Mycket bra fart, stil och jaktlust med bra kontakt. Söket blir av och till lite oregelbundet med sämre marktäckning och störs av en del kovändningar. Har chans på fågel i första släpp men fåglarna lättar och My respekterar. I sista släpp när orken börjar tryta har hon ett tomstånd. 0 pris ukl

Ph LENNOX SCANDIACA SPKP1089/14, äg & för Pal József, Budapest
Börjar trångt och förarbundet men bättrar sig för varje släpp. Vill hela tiden arbeta upp i vind. Fart, stil och jaktlust är bra/mycket bra. Har en chans på fågel i första släpp. 0 pris ukl

IRSt "US" NELLI NO49287/14, äg & för Roland Olsson, Nås
Lätt smidig tik där fart, stil och jaktlust är av högsta klass. Söket är lite ungdomligt med en del kovändningar. Visar inga tecken på trötthet (släpptid 55min). Får ingen chans på fågel. 0 pris ukl

IRSt HADSELÖYA´S AZZI SE45070/2014, äg & för Ulf Johansson, Mora
Lätt smidig tik där fart, stil och jaktlust är av högsta klass. Söket är mycket bra och i tredje släpp revierar hon flott i medvind! Jagar koncentrerat hela dagen (55 minuter) utan att mattas. Har chans på stor ripkull i andra släpp som partnern hittar. 0 pris ukl

PT SÖDERSJÖNS ESS SE10214/2014, äg & för Conny Andersson, Tärnsjö
Fart, stil och jaktlust av mycket hög klass ("död svans"). Söket är utmärkt liksom samarbetet med föraren! Anpassar söket förtjänstfullt efter terrängen! Vackert stånd för stor ripkull som hon reser precis och respekterar ok (släpptid 45min). 1 pris HP ukl

ESt ÖRNEVATNES ROMA SE29272/2014, äg & för Lars Malmström, Huddunge
Börjar dagen ungdomligt som en kalv på grönbete men bättrar sig redan i andra släpp och helhetsintrycket utöver dagen blir bra. Mycket bra fart och jaktlust. Söket något oregelbundet. Får ingen chans på fågel. 0 pris ukl

PT SÖDERSJÖNS ZETERNA SE10215/2014, äg & för Gunnar Pamuk, Hammerdal
Utmärkt fart och jaktlust i mycket bra stil ("död svans"). Söket blir något för stort och öppet och föraren vet - lite för ofta - inte var hunden är. Har chans att visa sekundering men går istället fram till partnern och tar eget tomstånd. Går hårt hela dagen utan minsta tecken till trötthet (släpptid 55min). Får ingen chans på fågel. 0 pris ukl

PT VILLESTOFTE'S ASTA DK18058/2012, äg & för Anne Marie Larsen, Sřndersř
Utmärkt fart i utmärkt stil i ett något öppet sök där föraren har lite besvär med att hålla redan på var hunden är. I tredje släpp styr föraren upp söket som då blir mycket bättre. Får ingen chans på fågel. 0 pris ökl

Ph SAREGRESI POINTERLAND-ATHOS MET3364/13, äg & för Pal József , Budapest
Börjar trångt och förarbundet men bättrar sig för varje släpp. Vill hela tiden arbeta upp i vind. I tredje släpp är söket riktigt bra och han får rejält med mark med sig. Fart och stil är nu mycket bra. Föraren anmäler stånd i första släpp men han har "gått ur hand" och vi ser inget av situationen. 0 pris ökl

PH J ANNEBORG'S KIWANO SE28041/2011, äg & för Conny Andersson, Tärnsjö
Storväxt tung hund som söker knappt godtagbart i godtagbar fart och stil. Söket är trångt, oregelbundet och förarbundet. I andra släpp verkar Kiwano sliten och drages av föraren. 0 pris ökl

EST BJÖRNÅNS H MONSTER SE18900/2012, äg & för Ulf Johansson, Mora
Börjar dagen med att skära ut i marken i fin vind och blir borta i buskaget där föraren hittar henne i stånd. Reser precist och lämpligt tre ripor och skytten får fin skottchans. Tyvärr blir ingen ripa kvar. Lugnt i flog och skott. Svag apport. Utöver dagen visar Monster ett bra till mycket bra sök i mycket bra fart och stil. 2 pris ökl

GST ÅSHÖJDENS ZASSA SE20916/2012, äg & för Fredrik Andersson, Grängesberg
Söker i mycket bra fart och bra stil. Söket blir av och till oregelbundet och hon kovänder ofta och kommer ner bakom oss trots fin motvind. Har en tendens att rota och att gå in i buskage istället för runt. Fågel finns första släpp men det är partnern som hittar dom. 0 pris ökl

Malung i september 2015,
nils g oscarson.

SKL 7/9
Domare: Svein Boe

EST J UTSJOVALLENS HOTSUGAR SE22875/2011, ag Erik Persson Per, Malung, for Gunno Haltorp
SUGAR starter i prima fart og stil.Kort etter slipp finnes Sugar i stand ES Lise sekunderer. Sugar reiser forsiktig ryper som forfolges friskt.UTGAR

Ph BJONNALIAS JACKPOT SE55465/2014, ag & for Lisbeth Boden, Osthammar
Jackpot forsvinner like etter slipp. Blir borte . av slipptiden og UTGAR

GSH J GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011, ag & for Carina Larsson, Malung
Zlatan ga et sardeles godt sok i prima fart og stil.Dekker terrenget fornuftig igod kontakt med forer.

PT J TJADERHEDENS I JESSI S36089/2009, ag & for Fredrik Nystrom, Vamhus
Gar et eminent sok i stor fart og flott stil. Finnes i stand. Reiser presist ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt utlagt rype. Under innkalling i senere slipp tar makker stand. Far idag en fortjent 1 VK.

GSH J GLAVARIS DV ZTORM SE35638/2011, ag & for Jane Hagstrom, Borlange
Holder et meget godt klasseniva.Dekker terrenget i prima fart og stil i god kontakt med forer. Har en sjanse pa fugl uten a lykkes.

EST J LEIRBAKKEN'S LADY ROSE SE48643/2013, ag & for Torun Brate, Skinnskatteberg
Gar et meget godt sok i prima fart og stil. Noe bedre systematisk sok kunne onskes. Har en stand uten resultat. Under innkalling ta Rose stand. Nar forer og dommer kommer til letter ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt utlagt rype. Far i dag en ortjent 2 premie i VK.

EST JENTEFJELLET'S LINSI SE15110/2013, ag & for Gunno Haltorp, Malung
Gar et meget godt sok med hoy intensitet i prima fart og stil. God kontakt med forer. Pa slutten av forste slipp finnes Linsi i stand. Reiser friskt og forfolger friskt ryper, kommer tilbake. Tar opp ny fugl som ogsa forfolges. UTGAR

EST J HEEGARDS V.LISE S13605/2008, ag & for Ulf Fryk, Leksand
Like etter slipp finnes Lise sekunderende pa makker Sugar, som reiser forsiktig og forfolger fugl. Lise fa ny makker.Like etter slipp tar Lise stand. Nekter a reiseog UTGAR.

IRST J REMKILENS QWISS SE44615/2012, ag & for Amir Zand, EnkÖping
Jakter med meget hoy intensitet i prima fart og stil. Revierer meget godt. Noe bedre dybde i soket kunne onskes.

IRST J REMKILENS QURLY SE44616/2012, ag Amanda Saidizand, Storvreta. for Amir Zand Enkoping
Gar et meget godt sok i prima fsrt og stil. Revierer anvist terreng systematisk. Noe bedre dybde ker onskelig.

ESH J BJORNANS E GIXXER SE 39875/2010, ag & for Fredrik Sivertsen, Salen
En sadeles god soker som i meget stor fart og prima stil dekker anvist terreng pa en fortreffelig mate. Kan i apent terreng bli noe apen.


if-logo.gifwww.fagelhundar.se