MFK's prov & utställningar 2015

  Sälen 14-15 mars (fjällprov)
  Kungs Husby/Gredby 27+29 april (fältprov)
  Säter 13-14 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 3-7 september (skogsprov)
  Sälen 3-7 september (fjällprov)
  Bolunda 18-19 september (fältprov)
  Gredby 21-22 september (fältprov)
  Långtora 29 oktober - 1 november (fältprov)


MFK´s fältprov på Gredby 21 september 2015

Unghundsklass

1 ukl Hp est Vallarfjällets B-Atiz, Birgitta Winberg
1 ukl Hp pt Hoytjönnas Luna, Janne Bodell
1 ukl Hp irst Bijan's Chivas Regal, Amir Zand
2 ukl Jill pt Du Petit Cardine, Bengt Stensson
Öppenklass

1 ökl Hp pt Black Luckys Aura, Sören Mullvad/Josefin Hållbus
2 ökl pt Scylla, Jon Jönsson
2 ökl esh Falcsagans Krutov, Lasse Olander
2 ökl irshRed Garlic's Sweet Potato, Agneta Andersson
2 ökl est Vallarfjällets A-Nasti, Birgitta Winberg


Från vänster: Agneta Andersson med Sweet Potato 2 ökl, Janne Bodell med Luna 1 ukl Hp, Birgitta Winberg med Nasti 2 ökl & Atiz 1 ukl Hp,
domare Einar Holmvik och Lasse Olander med Krutov 2 ökl. Foto Jill Wejby

150921gredby2.jpg
Sören Mullvad med Black Luckys Aura 1 ukl Hp, domare Benny Melin och Amir Zand med Bijan's Chivas Regal 1 ukl Hp.
Foto Jill Wejby

UKL/OKL 21/9 2015 Gredby
Domare: Benny Melin
Skytt: Torbjörn
Terräng: Åkrar med stubb, skumplöjor och åkerholmar samt sankmarks gräs och skogsbackar.
Fågeltillgång: Bra
Väder: Svag något växlande vid, solsken.

Unghundsklass

GSh FJÄLLBRUDENS SANTSAS LITTLE HELPER SE59082/2014, äg & för Frida Gröding
Helper startar i gräs och buskmark där hon visar ett obefintligt sök i omedelbar närhet till föraren. Fart och stil kan ej bedömas. Får en chans på stubb men visar att hon för dagen ej har intresse av att jaga. Tid 14 min. 0 UKL.

Pt CARNBRINGS PORT ELLEN SE3001/2014, äg & för Karin Thulin , Storvreta
Ellen startar i gräs och buskmark där hon inte verkar inspirerad och kommer inte ut i sök utan snurrar kring föraren i godtagbar fart. I andra släpp på stubb blir hon inledningsvis uppvaktad av en allt för närgången partner. Vi byter partner och nu vaknar Ellen och går i mycket bra fart och stil med mestadels bra reviering och marktäckning, Respekterar förtjänstfullt rådjur. Ellen fortsätter i senare släpp med bra reviering och marktäckning. I fjärde släpp på viltåker och med små åkerholmar försvinner Ellen bakom åkerholme och flertal fasaner lättar utan situationen kan bedömas. Visar respekt på fasan vid 4 tillfällen som lättar. Blir i sista släpp något småskuren och försiktig. Tid 44 min. 0 UKL.

GSh XFACT SE13142/2014, äg & för Tommy Fridsjö, Bålsta
Xfact startar i gräs och buskmark där han gör enstaka goda slag men mestadels är söket för småskuret och oinspirerat. Fattar stånd men löser själv ut. Stöter fasan längre fram utan att situationen kan bedömas. I andra släpp på stubb blir intresset för partner för stort för att för att Xfact skall få fortsätta. Tid 12 min. 0 UKL

PT WOOWELIKE BELIVE IN SUNLIGHT SE20785/2014, äg & för Marie Morell
Släpps i gräs och buskmark där hon visar ett obefintligt sök i omedelbar närhet av föraren. Tar ett stånd. Avacerar mycket tveksamt på förarens order utan att påvisa vilt. Får en liten chans på stubb vill inte söka för dagen. Tid 14 min. 0 UKL.

IRVSH MARGÅRDENS ANNIE GET YOUR GUN SE16753/2014, äg Gun Carmland, Karlstad, för Amir Zand
Get Your Gun startar i gräs och buskmark som hon jagar av i bra kontakt med föraren. Fart och stil kan ej bedömas. Fågel i släppet. I andra släpp på stubb mestadels bra marktäckning i bra fart och stil dock tidvis med något lågt huvud. Saknar riktigt intensitet och får tidvis manas på av föraren. I skogsbacke jagar Get Your Gun med bra intensitet i god kontakt med föraren. Avslutar dagen positivs med ett stort sök med bra marktäckning. Tid 40 min. 0 UKL.

GST JILL DU PETIT CARDINE SE33827/2014, äg & för Bengt Stenson, Varberg
Jill startar i gräs och buskmark där hon visar ett bra jaktsök i god kontakt med föraren. Fart och stil kan ej bedömas. Har 2 stånd där hon villigt avancerar utan påvisa vilt samt några starka markeringar. Stöter vid 3 tillfällen fasan men respekterar på kommando. På stubb anlägger Jill mestadels ett bra marktäckande sök med bra reviering i mycket bra fart och stil. Tar stånd mot buskage. Avancerar villigt på order och reser fasan. Acceptabelt lugn i flog och skott. Tid 20 min. 2 UKL.

GSt AIJVA-MCLEAN SE20670/2014, äg & för Frida Gröding
Mclean startar i gräs och buskmark där hon anlägger ett bra jaktsök i god kontakt med föraren. Fart och stil kan ej bedömas. Andra släpp på stubb går Mclean i mycket bra fart och stil och täcker anvisad mark bra men har en del stopp och måste manas på av föraren. Bra jaktsök i skogsbacke i god kontakt med föraren. Tar stånd mot tätt busksnår. Avancerar villigt på order men kan ej påvisa vilt. Släpps på skumplöja med åkerholmar. Mclean försvinner upp i skogsbacke där hon blir borta och fasan hörs lätta i omgångar. Tid 34 min. 0 UKL

IRST BIJANS CHIVAS REGAL SE33828/2014, äg & för Amir Zand, Enköping
Regal startar i gräs och buskmark där hon anlägger ett bra jaktsök i hög intensitet i god kontakt med föraren. Fart och stil kan ej bedömas. Andra släpp på stubb visar hon ett stort marktäckande sök med mestadels bra reviering i utmärkt fart och mycket bra stil. I viltåker och gräsmark fortsätter Regal att gå i hög intensitet med bra marktäckning. Stånd i gräsmark. Avancerar hårt på kommando och reser fasan. Lugn i flog och skott. Slår ut längs mindre dike där hon fattar nytt stånd. På order reser hon hårt fasan och är lugn i flog och skott. 2 mycket flotta fågelarbeten av en unghund. Tid 37 min. 1 UKL HP.

Öppen klass

PT BLACK LUCKYS AURA SE11480/2013, äg Josefin Hållbus, Skinnskatteberg, för Sören Mullvad
Aura går i mycket bra fart och utmärkt stil. Stort marktäckande sök med mestadels bra reviering på stor stubb i utmärkt förarkontakt. Andra släpp på skumplöja med skogsholmar fortsatt bra sök. Tredje släpp i småbruten terräng visar Aura ett bra jaktsök. Fasan lättar i område där hon befinner sig utan situationen kan bedömas. Aura respekterar. Tar kort efter stånd utmed väg. Avancerar villigt på order och reser fasan. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. Fortsätter sitt fina sök i senare släpp. Respekterar överflygare. Visar spontan sekundering. Kommer upp mot liten åkerholme. Tar något osäkert stånd. Flertal fasaner lättar utan Auras förskyllan. Respekterar . Avslutar dagen med att visa ett utmärkt sök på gräsmark. Aura mycket lydig och välförd. Tid 44 min. 1 ÖKL HP.

EST MAC PERSSON'S A KARIN SE24524/2012, äg & för Anders Åslund, Rockneby
Karin går i mycket bra fart och utmärkt stil i en lätt fin aktion. Stort marktäckande sök på stubb i utmärkt förarkontakt. I andra släpp jagar hon hav skumplöja och åkerholmar i bra kontakt med föraren. Fattar stånd i åkerholme. Avancerar villigt på order men kan ej påvisa vilt. Går senare fortsatt bra i gräsmark och åkerholmar. Karin förföljer överflygare. Tid 25 min. 0 ÖKL.

PH KING WOODWELIKE SCANDIACA SE57837/2013, äg & för Berit Olsson, Örebro
Scandiaca går i mycket bra fart och bra till medelgod stil. Sänker tidvis huvudet och blir kort i sin frambensaktion. Går stort men oregelbundet. Andra släpp fortsatt stort men oregelbundet sök. Tar stånd på skumplöja. Avancerar villigt och reser hare som dessvärre förföljs. Tid 16 min. 0 ÖKL.

ESH FALCSAGANS KNATTE SE16612/2011, äg & för Anders Bjerkhoel, Jönköping
Knatte går i mycket bra fart och utmärkt stil. På stubb och gräsmark bra reviering och marktäckning. Något offensiv i slutet av släppet. I gräs och buskmark jagar Knatte i god kontakt med föraren. Tar stånd. Partner vägare sekundera och går förbi Knatte som löser. Tomt. Har senare i släppet 2 stånd där han villigt avancerar på order men kan ej påvisa vilt. Fortsätter senare sitt goda sök. Stöter fasan i dike. Respekterar. Tar kort efter stånd. Avancerar på order men kan ej påvisa vilt. Avslutar med utmärkt sök på gräsmark. Respekterar rådjur. Mycket lydig och välförd. Tid. 36 min. 0 ÖKL.

PT MAC VARGS A HEART FOR HUNTING SE33061/2012, äg & för Caroline Palmert, Sundbyberg
Hunting släpps på stor stubb där hon anlägger ett stort välrevierande sök i utmärkt fart och stil i god kontakt med föraren. Tredje släpp på skumplöja med åkerholmar bra jaktsök i god kontakt med föraren. Fattar stånd i kanten av åkerholme. Innan föraren hinner upp löser Hunting och försvinner runt holmen och flertal fasaner lättar. Hunting respekterar. Senare lättar flertal fasaner ur mindre åkerholme. Hunting visar först föredömlig respekt men en lågflygande fasan drar med henne allt för långt. Tid 26 min. 0 ÖKL.

PH BLACK LUCKYS ZIZO SE11475/2013, äg Ali Zand, för Amir Zand
Zizo går i mycket bra fart och stil i god kontakt med föraren. Anlägger på stubb ett stort och marktäckande sök men med flertal felvändningar på vänster sida. Andra släpp i småbruten terräng börjar Zico bra men vägrar sekundera stående partner trots föraren protester. Tid 14 min. 0 ÖKL.

Stort tack Torbjörn för skyttet. Trevliga hundförare och gott humör bidrog till en trevlig dag i marken.
Ett enormt stort tack till MFK och kommissarien Jill som hållit i 4 dagars prov på ett alldeles fördömligt sätt. Hur orkar du och kan hålla ordning på allt.
Fröjel i september 2015
Benny Melin

UKL/ØKL 2015-09-21
Domare: Einar Holmvik

UKL.

EST VALLARFJELLETS B-ATIZ SE13320/2014. e/f Birgitta Winberg, Storvreta.
Søker meget bra i svak medvind og dekker marken godt i god bredde. Stilfull stand langt fremme som holdes lenge. Kort og presis reis på rapphøne, og ro i oppfl og skudd. Går i senere slipp et utmerket søk i varierende vind og biotop. En livlig og stilfull unghund jeg med glede gir 1. UKL HP

PT HØYTJØNNAS LUNA SE35948/2014 e/f Jan-Erik Bodell, Enkøping.
Kraftig galopp i et jordvinnende søk. Ligger langt ute i medvind og søket blir noe åpent. Av den grunn finner blir han også slått på fugl. I andre slipp går han et utmerket søk men støkker nyslått fugl. Høyreist flott stand langt ute som holdes lenge. Reiser på ordre kontant og presist enkel-fugl. Komplett ro i oppfl og skudd. Ett glimrende talent jeg gir 1. UKL HP

IRST "US" NELLY NO4987/14 e/f Roland Olsson, Næs
Går et stilfuldt søk I stor fart og god bredde. I andre slipp stand, reiser villig og roes i oppflukt og skudd. I samme område støkkewr hun flere fasaner, forfølger hemningsløst og lar seg ikke stoppe. Mens hun er borte finner også makker flere fasaner som hun derved mister og blir derfor i dag for rå til å premieres. 0 UKL.

PH CHRISVALLS HARALD NO40520/14. e/f Christer Wallerby, Oslo.
Blir noe ensidig og føreravhengig I første slip. Får en sjanse til og går noe bedre men fortsatt ujamt. Blir slått på fugl av makker og har også egne sjanser på fugl. 0 UKL.

ØKL: PH VILLJÆGARENS CALLISTO GLIM SE53676/2012. e/f Eva-Mia Sjølin, Hølø.
Går i stor fart, fin stil, og dekker marken bra. Modererer seg noe i andre slipp og blir slått på fugl. Mot ny makkewr støkker den fugl under inkalling. 0 ØKL.

EST SCYLLA SE15368/2011. e/f Jon Jonsson, Enskede.
Erfarent søk der det fattes litt format og livlighet. Søk som før i andre slipp. Stand i tett skog. Fugl letter nær vi kommer frem. Lugn i flog og skott og apporterer utlagt fugl. 2. ØKL

GSH ISLILJANS YUME SE41472/2012. e/f Magnus Johansson, Sæter.
Starter friskt for å nå igjen makker. Blir senere noe tung og småskåren i søket, og har i dag ikke format for premiering i denne klasse. 0 ØKL.

IRST J RED GARLICS RED RASPBERRY SE25681/2011. e/f Agneta Andersson, Vedevåg.
En stilfull søker som går meget bra i alle sine slipp, men kommer dessverre denne dagen ikke i fugl. 0 ØKL.

EST J UTSJØVALLENS BLACK BEAUTY SE22872/2011. e. Mia Ermo Døl, Malung. f Jonas Ermo Døl.
Jaktlig fornuftig søk i beste fart og stil. Samme søk i andre slipp i tett vegetasjon. Stand men kan ikke påvise fugl. Ny stand men støkker fugl under utredningen. Etter dette blir Beuty forsiktig og ineffektiv slik at makker snapper fuglen foran. 0 ØKL.

IRSH OVERDRIVES BRUTUS SE56207/2010 e/f Susanne Johansson, Flen
Inteligent søker som utnytter den svake vinden godt og jobber godt i kantsonene. Fortsetter sitt intense og effektive søk også i senere slipp, men lykkes ikke å komme i fugl i dag. 0 ØKL.

ESH J FALCSAGANS KRUTOV SE16614/2011, e/f Lars Olander, Hølø.
Erfarent søk i beste fart og stil. Stand mot meget tett skogdunge. På reisingsordre går den inn i det tette riset og blir borte. Fuglene kommer ut på baksiden med hunden like etter. Med god hjelp fra fører er hunden lugn i flog og skott og apporterer korrekt. I neste slipp modererer den sitt søk slik at det i dag blir en 2. ØKL.

IRSH J RED GARLICS SWEET POTATO SE22101/2011, e/f Agneta Andersson, Vedevåg.
Stor fart, fin stil og et vel anlagt søk. Må kalles inn og kobles mens makker har fugl. Går glimrende i andre slipp. Stand i tett erteråker. Forsiktig reising, ro i oppflukt og skudd og bruker litt tid på apporten. En glimrende søker som i dag grunnet noen minus må nøye seg med 2. ØKL.

EST J VALLARFJELLETS A- NASTI SE23942/2011, e/f Birgitta Winberg, Storvreta.
Raskt og livlig søk og dekker marken meget bra Stand, avangserer villig men ingen fugl. Like etter har makker fuglearbeide. Fortsetter godt søk også i andre slipp i erteråker. Fast stand, reiser presist fugl. Komplett ro i oppfl. og skott og apporterer kontant. Får i dag sin 2. ØKL.

Jeg avslutter med å takke MFK for at jeg fikk dømme denne fine dagen. Flotte førere, og erfaren markleder og skytter. Fotte og allsidige marker og godt med fugl.
Einar Holmvik 150835.
if-logo.gifwww.fagelhundar.se