MFK's prov & utställningar 2015

  Sälen 14-15 mars (fjällprov)
  Kungs Husby/Gredby 27+29 april (fältprov)
  Säter 13-14 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 3-7 september (skogsprov)
  Sälen 3-7 september (fjällprov)
  Bolunda 18-19 september (fältprov)
  Gredby 21-22 september (fältprov)
  Långtora 29 oktober - 1 november (fältprov)
TACK TILL VÅRA SPONSORER!


MFKs fältprov på Kungs Husby och Gredby 27 & 29 mars 2015

FREDAG 27/3

Kungs Husby, domare Henrik Standertskjöld-Nordenstam
1 skl cert Bronspilens Adante, äg Ulf Boström
2 skl Fugledes Pius, äg Nils Kinch

Gredby, domare Hans Andersson
3 ökl Glavaris DV Zlatan, för Jane Hagström, äg Carina Larsson
2 ukl Röde Jägaren Melker, äg Jacob Vannhäll

SÖNDAG 29/3

Kungs Husby, domare Lars Thulin
1 Hp ökl Venatio's Fröken Yoda, Regina Lindberg
1 Hp ökl Evita, Anders Landin
1 Hp ökl Glavaris DV Zlatan, för Perka Persson, äg Carina Larsson
1 Hp ukl Höytjönnas Luna, Janne Bodell
1 Hp ukl Röde Jägaren Melker, Jacob Vannhäll

Gredby, domare Magnus Stenström
3 ökl Falcsagans Kjapp, Inger Hjällström Fredriksson
3 ökl Overdrives Brutus, Susanne Johansson
1 Hp ukl Svitjods Raja, Ulf Kåberg


27/3 Kungs Husby: fr. v. 2 skl Fugledes Pius & Nils Kinch, 1 skl cert Bronspilens Adante & Ulf Boström
samt domare Henrik Standertskjöld-Nordenstam. Foto Perka Persson.


3 ökl Glavaris DV Zlatan & Jane Hagström, domare Hasse Andersson och
2 ökl Den Röde Jägaren Melker & Jacob Vannhäll: Foto Glavaris.se


29/3 Gredby: fr. v. Markledare, 3 ökl Överdrive Brutus & Susanne Johansson, 1 Hp ukl Svitjods Raja & Ulf Kåberg,
3 ökl Falcsagans Kjapp & Inger Fredriksson samt domare Magnus Stenström. Foto Jill Vejby.

MFK ENKÖPING
UKL/ÖKL 2015-03-27
Domare: Hans Andersson
Markledare: Torbjörn Augustinsson
Mark: Gredby
Förhållanden: Mulet och svag vind men tidigare regn gjorde att fåglarna låg kvar i buskage och skogskanter. Annars var det en riktigt bra fasanbiotop i ett typiskt mellansvenkt landskap, och det fanns gott om fågel för de hundar som visste var man söker dem.

UKL
PT CARNBRINGS ROSEBANK SE13000/2014, äg & för Claes Utterström, Enköping
Lätt aktion i mycket bra fart och stil. Söksupplägget störs av intresse för och av partner. Initialt blir söket öppet men när föraren med små medel för sin hund blir revieringen mycket bättre. Kommer tyvärr inte i fågel idag. 0 Ukl

IRSH DEN RÖDE JÄGAREN MELKER SE27463/2014, äg & för Jacob Vannfält, Sala
Startar försiktigt i ett ungdomligt rörelsemönster men går upp sig under dagen. Har ett visst partnerintresse som måste hanteras. Visar mer och mer av en kraftfull galopp i mycket bra fart och stil med ett tydligt viltfinnarbegär. Reviering och sökbredd blir bättre under dagen. Vid ett par tillfällen ses fågel lätta i området där Melker befinner sig och vi hittar honom i ro. Har en kraftig markering i en skogskant, tar senare stånd och avancerar i hög fart tillsammans med förare och domare. Till sist föredrar den löpande fasanhönan att trycka och Melker tar ett skarpt stånd, reser villigt och precist, lugn i f.o.s. Får idag en 2:a på deras första start. 2 Ukl

PT SÖDERSJÖNS ESS SE10214/2014, äg & för Conny Andersson, Tärnsjö
Lätt och fin aktion i mycket bra fart och stil. Hon går stort men ostrukturerat och en känsla av att hon inte är helt i hand infinner sig. Konkurrerar gärna med olika partner. Tillsammans med partnern klarar de inte att hitta rätt på nyslagen tupp vid ett dike. Vid ett par tillfällen ses fågel lätta i området där Ess befinner sig men är oftast i rörelse när vi får kontakt. 0 Ukl

IRST REMKILENS KEEVA SE17998/2014, äg & för Markku Lehtonen, Värmdö
Lätt aktion i mycket bra fart och bra stil, bjuder gärna in partnern till dans. Fasan lättar bakom, slår en bit fram men trots ihärdiga försök hittar varken hon eller partnern fasanen. Har ett stort men öppet sök, även här infinner sig en känsla av att tiken inte är helt i hand. 0 Ukl

GSH SVITJODS ROY SE30906/2013, äg & för Jill Vejby, Stjärnhov
Liten hane i en lätt aktion i hög intensitet. Mycket bra fart och bra stil. Stort men öppet sökmönster. Går i samma fart och intensitet hela dagen men lyckas ej komma i fågel. 0 Ukl

ESH AILIGASLAMMEN BAJA'N SE37689/2014, äg & för Ronny Boström, Sundsvall
Startar försiktigt men går upp sig något under dagen. Jaktar i god kontakt med föraren i bra fart och stil, täcker marken väl men slagen kunde vara bredare. Fågel finns i släppen men vi får inte till en situation idag. 0 Ukl

ÖKL
PT J VENATIO'S FRÖKEN YODA SE28048/2011, äg & för Regina Lindberg, Arnäsvall
Startar i hög intensitet som präglas av ett tydligt viltfinnarbegär, men tappar i kontinuitet och marktäckning. Mycket bra fart i bra till mycket bra stil. Anpassar sökbredden till terrängen i god kontakt med föraren. Har flera kraftiga markeringar och även resultatlösa stånd, där hon villigt avancerar. Fasan ses lätta i området där Yoda befinner sig, hittas sittande. Kan stoppas på överflygare. 0 Ökl

IRST BICHAN'S CHIVAS REGAL SE33828/2014, äg & för Amir Saidizzand, Enköping
Liten tik som ändå har kraft i galoppen, sänker huvudet ibland, går stort på öppet fält men släpper ibland kanterna, anpassar söket efter terrängen. Går fortsatt tilltalande under dagen. Samstånd med partnern, konkurrensen blir stor vid resning och fasanen lättar bakom under deras forcerade avancering. Följer i sista släpp upp en löpa men kommer för nära och det blir en stöt med tillräcklig respekt. 0 Ökl

IRVST ALVERTOPPENS SIGNE SE27585/2012, äg Anna Josephson, Tystberga, för Amir Saidizand
Lätt och friktionsfri galopp, revierar bra i mycket bra fart och stil. Bra kontinuitet och god kontakt med föraren gör hunden lättläst. Fasan ses slå i skogskant och vi jagar oss fram. Signe tar ett stramt stånd, går villigt på vid order men kan i det läget inte presentera fågel. Tar ett slag åt sidan men kommer undan vind och fågeln lättar vid sidan. Momentan respekt. I sista släpp försöker hon sätta fast löpande fasan men den föredrar att lyfta och då brister det för Signe som förföljer lite för långt. 0 Ökl

PH AERIS TP ROYAL SE18784/2013, äg & för Jan Svensson, Sollefteå
Kraftfull galopp i mycket bra fart och stil. Anpassar söket, kan bli något omständlig i markvittring. Tar ett stramt stånd vid mindre buskage, reser villigt och precist ett rapphönspar, komplett lugn i f.o.s. Det krävs lite övertalning innan han övergår till att söka apport som till sist utförs på ett godkänt sätt. I 2:a släpp omedelbart stånd tillsammans med partnern, reser återigen villigt och precist och trots att det går upp fasaner i omgångar från buskaget är han komplett lugn i f.o.s. Jag vill gärna se Royal i ett ordentligt fältsök men tyvärr blir frestelsen att ta an ett rådjur för stor. 0 Ökl

IRSH OVERDRIVES BRUTUS SE56207/2010, äg & för Susanne Johansson, Flen
Styrs initialt ganska hårt av föraren och söksupplägg och kontinuitet blir lidande. Blir mycket bättre under dagen och visar upp ett jaktklokt sök. Går sedan i bra till mycket bra fart och stil med bra marktäckning och i god kontakt med föraren. Försvinner in i ett buskage och en fasan kommer på vingarna, hunden kommer fram när föraren anländer. Gör ett omtag in i skogskanten och tar ett stramt stånd. Går villigt på vid order men trots ihärdiga försök i tätt slån kommer ingen fågel på vingarna. I sista släpp är det partnern som hittar fåglarna. 0 Ökl

GSH J GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011, äg Carina Larsson, Malung, för Jane Hagström
Kraftfull galopp i mycket bra fart och bra till mycket bra stil där han ibland inte riktigt orkar hålla upp intensiteten. Fasan ses lätta i området där han befinner sig, hittas i rörelse. Samstånd i andra släpp, avancering i konkurrens gjorde att fasanen gick upp bakom oss. I 3:e släpp lättar fasan i området, Zlatan i rörelse. Stånd vid tätt slån, går villigt på men ingen fågel. Zlatan följer upp löpan men det blir en stöt med tillräcklig respekt. Vid kopplingsorder nytt stånd, missförstånd från föraren som försöker kalla in hunden men Zlatan vet att ta tillvara chansen och reser fågeln, komplett lugn i f.o.s.. Apporterar utlagd fasan på ett utmärkt sätt. En hund med hög potential som haft chanser som rätt hanterat kunde gett en högre premiering, idag blir det 3 Ökl

PT J SODERSJONS SINGLA SE47085/2011, äg & för Gunnar Pamuk, Hammerdal
Lätt aktion med något höga frambensrörelser, mycket bra fart och bra stil, något öppen reviering men god kontakt. Tar stånd, partnern kommer till och går förbi, kan sedan inte presentera fågel. Samstånd i 2:a släpp, reser villigt och precist in i tätt slån där det lyfter mycket fågel. Lugn i f.o.s. Mycket svår att få till ett apportsök, blinkar sedan apporten två gånger och så får man inte göra. 0 Ökl

PT EAST MEADOWS METALLICA SE21732/2013, äg & för Bertil Malmström, Stockholm
Går i mycket bra fart och stil men söksupplägget störs av många markeringar och föraren kommenderar hunden att gå loss och fortsätta söka vilket inte känns bra. Stånd men villig avancering utan att presentera fågel, går sedan förbi stående partner. 0 Ökl

Tack till MFK för att jag fick komma och döma och till Jill som i princip klev rakt upp från influensasängen men ändå skötte det hela med ett härligt leende och allt var i ordning. Tack till Torbjörn Augustinsson för att vi fick komma till dina härliga, typiska mellansvenska vårmarker. Tack till ett härligt gäng med deltagare som, trots att många inte riktigt lyckades idag, höll en positiv och trevlig stämning.
Hällby Säteri den 28 mars 2015
Hans Anderson

SKL 2015-03-27
Domare: Henrik Standertskjöld-Nordenstam
Mark: Kungs Husby
Förutsättningar: På morgonen några plus grader regn. Natten var kall och regnig. Regnet avtar. Passande vind. Blöta marker. Fågeltillgången medel.

EST UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR SE22875/2011, äg & för Perka Persson
PT BARENTSVIDDA'S C GIGA SE21178/2012, äg & för Jenny Bodell
PH FUGLEDES PIUS SE36900/2010, äg & för Nils Kinch
PT FUGLEDES TINKER BELL SE48755/2013, äg & för Hans-Allan Eliasson
PH BRONSPILENS ADANTE S24999/2006, äg & för Ulf Boström
PH RUSHLIGHT MAGIC SE16456/2012, är & för Douglas Larsson
PT MILKRÖKENS TINE S42071/2009, äg & för Kenneth Persson
IRSH FASANENS AJE SE65331/2010, äg & för Helena Widell
PH BJÖRNÅLLAS JACKPOT (Otto) SE 55465/2014, äg & för Lisbeth Boden
ESH HÖHFJÄLLHUNDENS NOPPE SE32188/2011, äg & för Bengt Walerud

Första rundan 15 min.

Hot- Sugar - Giga
Hot-Sugar går smått men glatt, rotar, tar stånd - löser, fortsätter lika hela släppet. Giga går stiligt, önskas dock högre, huvudföring. Vänder rätt. Förföljer gäss. Går stort i sidovind. Fattar kort stånd som löses. P.g.a. otillräckligt format utgår Hot-Suga

Pius- Tinker Bell
Båda hundarna går stort i bra fart och stil. Pius fattar stånd för fasantupp som dessvärre befinner sig innanför ett el-stängsel. Tuppen lättar förrän vi hinner fram. Pius över Tinker Bell.

Adante - Magic
Båda hundarna går stort i bra fart och stil. I släppet ingen fågel. Välförda Magic över Adante.

Tine - Aje
Tines fart och stil god liksom reviering. På fältet vid kyrkan stöter hare som förföljes till "nästa kyrka". Utgår. Aje startar med att hänga på parkamraten. Fart och stil OK. Ger ett aningen tungt intryck. Tine utgår.

Jackpot - Noppe
Jackpots stil och reviering i toppklass. Förlorar fågel till macker. Noppes sök stil och fart tidvis bra, men visar sig vara känslig på näsan. Står för vittring och and. Finner fasan men kan ej hålla sig utan förföljer friskt. Noppe utgår.

Rangering efter första rundan: Pius, Magic, Adante, Giga, Jakpot, Tinker Bell, Aje.

Andra rundan

Giga - Pius
Båda hundarna gå i bra fart och stil men revierar ej riktigt i motvind. Pius finner fågel. Fäster stånd och reser fint på order, men förföljer ca. 20 meter. På väg tillbaka till husse stöter höna, respekterar men orolig. Pius gör en korrekt apport. Pius över Giga.

Tinker Bell - Adante
Båda hundarna går fint och intensivt i bruten mark. Tinker Bell försvinner bakom backe, vi se en höna i luften. Hon kommer strax i retur. När vi går vidare finner vi Adante i stramt stånd. Föraren får lov att resa, vilket Adante gör med bravur, är helt LUS (Lugn i Uppflog och Skott). Adante apporterar perfekt. Adante över Tinker Bell.

Magic - Aje
Vi går över fält mot bevuxna backar. Båda hundarna går bra. Magic har ett stånd som löses. Senare ser vi morkulla lätta i området. Båda hundarna försvinner emellanåt i krattet. Magic över Aje.

Jackpot - Giga
Bågge hundarna går flott. Giga tar stånd, Jackpot sekunderar. Giga löser, en hare skuttar iväg ca. 20 meter på sidan. Hundarna går stort. Giga försvinner i förgrunden borta 4 !/2 minut. Jackpot över Giga.

Då alla hundarna i princip haft chans på fågel väljer jag att avsluta här. Speciellt då vi har en värdig vinnare.

Resultat:
1 SKL cert PH BRONSPILENS ADANTE S24999/2006, äg & för Ulf Boström
2 SKL PH FUGLEDES PIUS SE36900/2010, äg & för Nils Kinch

Stort tack till MFK för att ha fått äran att döma denna segrarklass.
Henrik Standertskjöld- Nordenstam

UKL/ÖKL 2015-03-29
Domare: Lars Thulin
Mark: Kungs Husby
Förhållanden: Regnigt, blåsigt men trots detta god tillgång på fågel

UKL
GSH SVITJODS ROY (Zacke) SE30906/2013, äg Jill Vejby, Stjärnhov, för Jim Vejby
Går med mycket bra fart och stil i ett intensivt sök i enbacke. I senare släpp i samma terrängtyp ett flertal möjligheter på fågel både fasan och rapphöns är idag alltför egenrådig. 0 Ukl

PT SÖDERSJÖNS TRESETTE (Siska) SE10219/2014, äg & för Lisbeth Bodén, Östhammar.
Startar i ett stort sök i mycket bra fart och stil med utmärkt reviering och följsamhet, saknar dock erfarenhet av fasan jakt i enbackar och slånsnår. Har ett flertal möjligheter på fågel. 0 Ukl

PH ANGEL SE11923/2014, ( Mikko) äg & för Pia Jelkeståhl, Sollebrunn
Går med mycket bra fart och stil i ett mestadels stort sök i bra kontakt med föraren. Tappar i mellan åt fokus och då blir söket lidande och även förarkontakten. 0 Ukl

PT HÖYTJÖNNAS LUNA SE35948/2014, äg & för Jan-Erik Bodell, Enköping
Luna visar idag upp ett utmärkt sök och dito fart och stil. Har en mycket bra anpassning av söket i dagens terräng. Har ett par kraftiga markeringar där Luna tar sig för nära och stöter fasan vilket upprepas Luna visar en bra respekt vid flog. Stånd bra resning helt lugn i flog och skott. 1 Hp Ukl

PH KING WOODWELIKE OF SCANDIACA SE57837/2013, äg & för Berit Olsson Örebro
Stor tung hund som går i en kraftfull aktion med bra fart och stil i något ojämt sök. Går hårt efter hare. 0 Ukl

PT SÖDERSJÖNS ZETERNE (Tärna) SE10215/2014, äg & för Lisbeth Bodn, Östhammar.
Går med hög fart i en något tung aktion. Visar upp ett mycket bra sök med bred, reviering och kontakt. Har i senare släpp möjlighet på fågel. 0 Ukl

PT WOODWELIKE BELIVE IN SUNSHINE (Shine) SE20782/2014, äg & för Elisabeth Söderling,
Börjar dagen med att hänga partner och har svårt för att släppa det intresset. Föraren går då upp i kantzonerna för att avleda hunden, där den visar ett mycket orutinerat sök, har ännu inte förstått sin uppgift. 0 Ukl

IRSH DEN RÖDE JÄGAREN MELKER SE27463/2014, äg & för Jacob Vannfält, Sala
Går med mycket bra aktion och fart och stil, störs något av partnern. Partnern går hårt efter hare och även Melker hänger på men avbryter , har även kontakt med fågel efter väg. I senare släpp visar Melker upp ett mycket bra sök och väl anpassat för terrängen, kan stoppas på hare. Stånd i slånsnår bra resning helt lugn i flog och skott. 1 Hp Ukl

ÖKL
GSH J GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011, äg Carina Larsson, Malung, för Perka Person.
Går med mycket bra fart och utmärkt stil i ett väl anpassat sök, stånd tillsammans med partnern där fasanen löpt undan, Zlatan följer upp löpan i enbacken och vi finner båda hundarna i stånd, gemensam resning där båda reser med schvung kan stoppas i flog och skott. Gör sedan en bra apport. Har i senare släpp ytterligare ett par fågelarbeten på lätta fåglar utan resning helt lugn i flog och skott. Visar i senare släpp upp ett mycket bra sök. 1 Hp Ökl

PT .J VENATIO'S FRöKEN YODA SE28048/2011, äg & för Regina Lindberg, Arnäsvall
Startar med ett stånd i slån häck bra resning helt lugn i flog och skott, får avvakta med apporten då partnern har stånd. Har visa besvär med apporten då fler fåglar finns i slånhäcken, lugnas och gör sedan en mycket bra apport. I senare släpp visar Yoda att hon är mycket påpasslig med näsan och har två mycket bra fågelarbeten på lätta fasaner utan resning helt lugn i flog och skott. 1 Hp Ökl

PT TOSCA AV RABBELUGN FI19625/11, äg & för Henrik Standerskjöld-Nordenstam, Ljusdal
Går med mycket bra fart och stil i ett väl anlagt sök med stor bredd och god kontakt och reviering. I senare släpp stånd med bra rening helt lugn i flog och skott, vid apporten som lagts ut efter slånhäcken, markerar Tosca kontakt med fågel vilken lättar och Tosca går efter. 0 Ökl

PT EVITA SE58579/2012, äg & för Anders Landin, Trollhättan
Visar i dag ett sök i mycket bra fart och stil och med mycket bra reviering och förarkontakt, har ett stånd som hon löser och vi väljer att inte följa upp då vi ser fågeln springa på gårdsplan. I nästa släpp stånd med bra resning helt lugn i flog och skott och gör en utmärkt apport. 1 Hp Ökl

PH AERIS TP ROYAL SE18784/2013, äg & för Jan Svensson, Sollefteå
Går med mycket bra fart och stil och med god kontakt. Har tillsammans med partnern stånd i en backe där fågel löpt undan, vi finner båda hundarna i stånd bakom en en- buske båda får resa, vilket de gör med svung, Royal önskas med bättre respekt, men ett godkänt fågelarbete. Gör en bra apport. Nytt släpp går på och reser fasan och går ordentligt efter. 0 Ökl

Tack till provdeltagare för en trevlig dag trots regnet. Tack även till provledning Jill o Lisbeth och Janne Bodell för mycket trevliga fasan marker där det även fanns rapphöns.
Uppsala i April
Lars Thulin

UKL/ÖKL 2015-03-29
Domare: Magnus Stenström
Mark: Gredby
Förhållanden: Strilande hällregn och stark växlande vind. Fina marker med varierande biotoper. Fågeltillgången var under rådande omständigheter god.

UKL
PT SÖDERSJÖNS ROULETTE SE10210/2014, Äg & för Anna Holmberg, Västerås
Roulette startar med hög intensitet i en bruten hagmark med mycket slån, täcker marken i väl anpassad fart och god kontakt. Hon går villigt in i slån snåren. I andra släpp visar hon utmärkt fart och stil på vall i ett ungdomligt sök. Fortsätter i samma utmärkta fart och stil i tredje, fjärde och femte släpp utan att mattas. Dessvärre ingen fågel. 0 UKL

GST SVITJODS RAJA SE30912/2013, Äg & för Ulf Kåberg, Köping
Raja starta i för marken utmärkt tempo, söker av hagmark med mycket slån i mkt god kontakt med föraren. Har ett stånd, fågel kan ej påvisas. Söker i andra släpp i samma goda stil, visar utmärkt fart och stil på fält i ett ungdomligt sök. Stöter fasan med partner, kort efter. Samma höga intensitet och fina sök i tredje och fjärde släpp släpp. Får ett femtesläpp pga tidskompensering, hittas i stånd, avancerar på kommando, ej fågel. Fortsätter på löpa, nytt stånd. Avancerar tillsammans med förare i omgångar. Fattar skarpt stånd mot låg mur, avancerar och reser fasanhöna. Helt lugn i flog och skott. 1 hp UKL

PT SÖDERSJÖNS ESS SE10214/2014, äÄg & för Conny Andersson, Tärnsjö
Ess startar på stubb, uppvisar mycket till utmärkt fart och stil. Söket är ungdomligt och saknar upplägg. Söker sedan vidare i buskmark mkt bra. Respekt på hare. Söker i andra släpp utmärkt i bruten hagmark. Stöt av fasan tillsammans med partner, kort efter. Fortsätter i tredje och fjärde släpp i samma fina fart och stil. Ingen fågel idag, dessvärre. 0 UKL

PT BRONSPILENS QOBRA SE38728/2013, Äg Ylva Engström, Stockholm, för Helena Widell
Qobra uppvisar mycket till utmärkt fart och stil på stubb, drar senare ner på tempot i tätare buskmark i god kontakt. Stånd, ingen fågel kan påvisas. Respekterar hare. Söker i andra släpp igenom täta buskage med fortsatt hög intensitet. Fortsätter i samma fina fart och stil i tredje och fjärde släpp. Får ett kortare femte släpp som genomförs som tidigare. Dessvärre ingen fågel för Qobra idag. 0 UKL

ÖKL
IRSH OVERDRIVES BRUTUS (Gizmo) SE56207/2010, Äg & för Susanne Johansson , Flen
Gizmo startar i hagmark med slån. Partner stöter fågel, går efter. Ny partner. Söker väl i buskage och visar även stor bredd på fält i bra till mycket bra fart. Bättre söksupplägg kunde önskas. Tar stramt stånd, reser på kommando tre höns. Lugn i flog och skott. Apporterar villigt, dock något hårdhänt. Söker i andra släpp stor vall i bra till mycket bra fart, stilen skäms dock av tidvis lågt huvud. 3 ÖKL

PT EAST MEADOWS METALLICA SE21732/2013, Äg & för Bertil Malmström, Stockholm
Metallica startar i hagmark. Fattar stånd mot slån snår, föraren får mana på ett flertal gånger innan han avancerar. Fågel kan ej påvisas. Metallica tar sedan en lov runt snåret, stöter fasan och går dessvärre efter. 0 ÖKL

IRVST MAC GORDON'S CALL MY NAME SE39805/2011, Äg Per Olof Öholm, V:A Ämtervik, för Kersti Öholm
Mac Gordon startar trevande I godtagbar fart och stil. Efter en kort förflyttning släpps hon igen, nu är söket mkt småskuret och oinspirerat och kommer inte igång. Det var inte Mac Gordons dag idag och hon utgår. 0 ÖKL

ESH FALCSAGANS KJAPP SE16611/2011, Äg & för Inger Hjällström Fredriksson, Värmdö
Kjapp startar på öppen hagmark i bra till mycket bra fart och stil. Kommer senare in mot buskage av slån, fattar stånd. När förare ger resningsorder slår Kjapp ut någon meter och går tillbaka. Vi ser då en rapphöna uppe i busken som suttit framför, över hans huvud. Hönan går i hans manöver. Kjapp går efter en kort bit. Vill gå ut i nytt sök under apporten men kan fås tillbaka och hämtar till sist apporten. 3 ÖKL

PH J BJÖRKLUNDS C/J PABLO SE54491/2012, Äg & för Ulf Boström, Strängnäs
Pablo tar för sig väl i bruten hagmark i hög intensitet. Kommer ut i öppen terräng där han blir något öppen, bättre söksupplägg önskvärt. Finner en svag rapphöna som han apporterar till förare. Söker i andra släpp i mkt bra fart och stil på vall med stor bredd. Söker i tredje släpp i tät terräng, ser ej mycket av Pablo som blir något självständig.. Fasan lättar i område där han befinner sig, kan ej bedömas. Tar sedan en mycket lång sväng långt bort när det öppnar upp sig och jagar där själv. Utgår. 0 ÖKL

PT J ANNEBORG'S PAPAYA SE28045/2011, Äg Anna Holmberg, Västerås, för Mattias Holmberg
Papaya söker av hag och buskmark mycket bra, söker ut på fält i mkt bra far och stil. Fattar självständigt stånd strax efter partner fattat stånd. Då partner reser sina fåglar går de dessvärre över huvudet på Papaya som går efter och tar en fågel. Utgår. 0 ÖKL

Jag vill tacka MFK för att jag fått förtroendet att döma alla dessa härliga hundar. Vädrets makter var inte med oss idag men alla deltagares och markledaren, Torbjörns härliga humör gjorde dagen mycket trevlig.
Magnus Stenström
Saltsjö-Boo 2015-03-30
if-logo.gifwww.fagelhundar.se