MFK's prov & utställningar 2015

  Sälen 14-15 mars (fjällprov)
  Kungs Husby/Gredby 27+29 april (fältprov)
  Säter 13-14 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 4-5 september (skogsprov)
  Sälen 6-7 september (fjällprov)
  Bolunda 18-20 september (fältprov)
  Gredby 21 september (fältprov)
  Långtora 30 oktober - 1 november (fältprov)
Snygga täcken från IF!
sydda av glavaris.se


MFK´s fältprov på Bolunda/Nederby 18-20 september 2015

FREDAG 18/9

1 skl pt Tiurskogens Penny, Claes Carnbring
2 skl pt Donna, Kalle Stolt
3 skl est Utsjövallens Hot-Suger "Fixa", Perka Persson
4 skl ph Chrivalls Finn, Christer Wallerby


LÖRDAG 19/9

1 ukl Hp Södersjöns Zeterna, Gunnar Pamuk
1 ukl Hp Södersjöns Tressette, Lisbeth Bodén
1 ukl Höytjönnas Luna, Janne Bodell
2 ukl Jill Du Petit Cardine, Bengt Stensson
1 ökl Hp Red Garlics Sweet Potato, för Eskil A, äg ägneta Andersson
3 ökl Janås Hallon, för Matilda, äg ägneta Andersson
SÖNDAG 20/9

1 ukl Carnbrings Coal Ila, Claes Jönsson
2 ukl Carnbrings Little Mill, Claes Carnbring
3 ökl Lyngberga Nora, Calle Stoltfrån vänster: 1 skl Tiurskogens Penny & Claes C, 2 skl Donna & Kalle S, 3 skl Utsjövallens Hot-Suger & Perka samt 4 skl Chrivalls Finn & Chister W


1 skl Tiurskogens Penny apporterar till Claes Carnbring

SKL 18/9. En väldigt regnig och blåsig däg, men trevligt hade vi ändå! och på slutet kunde vi ana solen :-)
19/9 1 ukl Höytjönnas Luna, Janne Bodell, domare Benny Melin & 1 ukl Hp Södersjöns Tressette, Lisbeth Bodén

150920nederby.jpg
20/9. Från vänster: Lyngberga Nora 3:a ökl, Carnbrings Coal Ila 1:a ukl, Carnbrings Little Mill 2:a ukl.
Domare Benny Melin & skytt Mikael Larsson. föto Lisbeht Bodén


19/9 fr. vänster: Eskil & Red Garlic's Sweet Potato 1:a pris/HP Ökl, Gunnar & Södersjöns Zeterna 1:a pris /HP Ukl, domare Lasse Thulin,
Matilda & Janås Hallon 3:e pris Ökl, Bengt & Jill Du Petit Cardine 2:a pris Ukl

SKL 2015-09-18 Nederby
Domare: Benny Melin
Skytt: Mikael Gustavsson.
Terräng: Stubb, skumplöjer, högt gräs och buskmark utmed stor å.
Fågeltillgång: Bra
Väder: Ihållande regn under stora delar av dägensamt måttlig till frisk vin syd/sydväst.

Startande hundar:
GSH J GLAVARIS DV ZTORM SE35638/2011 äg. Jane O Joakim Hägström, Borlänge, för. Jane Hägström
PT LUTHägENS DE SISTA S50541/2009, äg & för Thulin Per, Uppsala
IRST J SE JCH NO JCH RED GARLIC'S EPIXE S45657/2004 äg & för ägneta Andersson, Vedevåg
IRST REMKILENS QURLY SE44616/2012, äg & för Ali Zand, Långtora Enköping
IRSH J RED GARLIC'S SWEET POTATO SE22101/2011 äg ägneta Andersson, Vedevåg,
EST J UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR SE22875/2011 äg & för Per-Erik Persson, Malung
EST J OHLSMYRENS ROSPIGA SE27403/2011, äg & för Maud Matsson, Grisslehamn
Pt CHRIWALLS DIVA 14436/06, äg & för Christer Wallerby, Oslo
PT J MILRÖKENS TINE S42071/2009, äg & för Kenneth Persson, Lindesberg
Ph C O CITO NO34861/14, äg & för Einar Holmvik, Verdal
PT J TIURSKOGEN'S PENNY SE23405/2011, äg & för Claes Carnbring, Kolbäck
Ph BJöRNNåLIAS JACKPOT SE55465/2014, äg & för Lisbeth Bodén,
IRST J NORDFJÄLLETS RR ZIBA S64312/2008, äg & för Tommy Hägerlund,
IRST J SE JCH RED GARLIC'S JUICY FRUIT S65775/2007, äg & för ägneta Andersson, Vedevåg
Pt DONNA SE48480/2013, äg & för Carl-Fredrik Stolt, Torestorp
PH J CHRIWALL'S FINN NO44604/11, äg & för Christer Wallerby, Oslo

Första rundan 10 min.

Sista – Storm
Sista mycket bra fart och stil. Tidvis bra rev och marktäckning men blir emellanåt något öppen och vänder fel i vinden. Får som det ser ut ett synstånd i medvind. Avancerar villigt på order men kan ej påvisa vilt. Storm går i mycket bra fart och utmärkt stil. Stort men tidvis något öppet och oregelbundet sök. Storm över Sista.

Epixe – Qurly
Epixe mycket bra fart och stil dock med något stötig frambensaktion. Stort något oregelbundet sök. Stöter i god vind fasan. Respekterar. Visar spontan sekundering. Missar uppläg chans på fasaner som partner finner. Qurley går i mycket bra fart och stil med mestadels bra reviering och marktäckning. Stånd mot åkerholme. Löser ut . Kort efter nytt stånd i kant av sädesfält. Avancerar villigt på order och reser fasan. Blir för orolig i flog och skott. Båda utgår.

Hot–Sugar – Potato
Hot-Sugar startar i mycket bra fart och stil med några fin släg. Försvinner ganska omgående i åkerholme där hon hittas i stånd. Avancerar villigt och reser fasan. Lugn i flog och skott. Stöter fasan under apportsöket och respekterar. Apporterar sedan utlägd fågel korrekt. Söket blir efter detta något småskuret och cirklande. Potato går i mycket bra fart i en utmärkt stil. Stort välrevierande sök med mestadels korrekta vändningar. Hot-Sugar över Potato.

Diva – Rospiga
Diva går i mycket bra fart och stil. Stort öppet och något oregelbundet sök med flertal felvändningar. Har en markering hon löser. Rospiga går i mycket bra fart och stil men något kort frambensaktion. Oregelbundet sök företrädesvis utmed diken. Diva över Rospiga.

Cito – Tine
Cito går i mycket bra fart och stil. Stort men väl offensivt sök där bättre reviering önskas. Skär fram i marken och stöter fasaner i omgångar och förföljer. Tine går i mycket bra fart och stil. Utmärk reviering och marktäckning. Markerar mot dike och försvinner. Kort efter syns rapphöna på vingarna utan situationen kan bedömas. Tine över Cito som utgår.

Jackpot – Penny
Jackpot går i utmärkt fart och stil. Startar med mycket bra reviering och marktäckning på stubbmark. I högt gräs utmed å blir söket ineffektivt och oregelbundet. Finns ett flertal chanser på fasan som ej utnyttjas. Penny går i mycket bra fart och stil men något kort frambensaktion. Penny skär kort efter släpp fram i marken och tar stånd i kant av gräsmark. Avancerar villigt på order. Följer upp löpa och reser fasan. Lugn i flog och skott. Apporterar utlägd fågel. Jägar av hög gräsmark effektivt. Nyper till i stånd, fasan lättar. Lugn i flog och skott. Penny över Jackpot som utgår.

Juici Fruit – Ziba
Juici Fruit går i mycket bra fart och stil. Sök i buskäge och kantzoner där öppna fält lämnas oavsökta. Har 2 stånd med villig avance utan påvisande av vilt. Ziba mycket bra fart och stil. Tidvis bra reviering men blir emellanåt allt för öppen. Fasan lättar i område där hon befinner sig utan situationen kan bedömas. Ziba över Juici Fruit som utgår.

Donna – Finn
Donna mycket bra fart och stil. Bra reviering och marktäckning. Blir borta i salex men återkommer. Finn går i mycket bra fart och stil. Bra reviering och marktäckning men med en del felvändningar. Donna över Finn.

Rangering runa 1:
Penny 2 fågelarbeten. Hot Sugar 1 fågelarbete. Donna. Finn. Storm. Potato. Sista. Tine. Ziba. Diva. Rospiga.
Qurley, Epixe, Cito, Jackpot och Juici Fruit utgår.

Andra rundan. 15 min.

Ziba - Rospiga
Ziba börjar med bra reviering och marktäckning men blir efterhand något offensiv. Rospiga går upp sig i fart och stil. Visar nu ett stort sök med bra marktäckning. Båda har någon markering. Rospiga över Ziba.

Tine – Diva
Tine förtsatt bra reviering och marktäckning. Har någon markering hon löser. Diva mestadels bra reviering och marktäckning. Har ett stånd där hon villigt avancerar men kan ej påvisa vilt samt någon markering hon löser. Tine över Diva.

Storm – Finn
Storm inleder något småskuret och oregelbundet. Visar sedan stort sök med bra marktäckning. Vägrar sekundera stående partner. Finn söker här väl offensivt med flertal felvändningar. Stånd på stubb. Storm vägar sekundera och Finn löser. Ingen fågel. Finn över Storm som utgår.

Potato – Sista
Båda hundar går stort och täcker mycket mark men tidvis något oregelbundet med en del felvändningar. Potato över Sista.

Hot Sugar – Donna
Hot Sugar slår några släg på stubb innan hon skär upp mot gräs och buskmark där hon fattar stånd. Avancerar villigt på order men kan ej påvisa vilt. Något småskuret sök. Tar i slutet av släppet stånd mot busk och gräsmark. Avancerar villigt på order och reser fasan. Lugn i flog och skott. Donna förtsatt bra sök. Försvinner in i gräs och buskmark i samband med Hot Sugar har sitt första stånd. Hittas i stånd. Avancerar villig på order och reser fasan. Lugn i flog och skott. Apporterar utlägd fågel korrekt. Donna över Hot sugar.

Penny – Sista (3)
Penny startar orgelbundet och föraren får styra henne i marken. Trots föraren protester skär hon fram i marken och tar stånd mot gräs och buskmark. Penny får stå kvar medan partner söker av marken bakom. Då föraren kommer upp avancerar hon villigt på order och reser fasan. Lugn i flog och skott. Sistas 3:e runda. Sista något orgelbundet sök och styr på pipa av föraren. Sekunderar. Penny över Sista som utgår.

Rangering 2 rundan:
Donna. 1 fågelarbete, bra sök.
Penny. 3 fågelarbeten, minus på sök.
Hot Sugar. 2 fågelarbeten, 1 tomstånd samt minus på sök.
Potato. Bra sökare. Slägen på fågel.
Sista. Mestadels bra sök, Har 1 tomstånd.
Rospiga. Gått upp sig i 2 släpp någon markering.
Ziba. Lite minus på sök.
Tine. Bra sökare. Chans på fågel samt någon markering.
Finn: Minus på sök samt 1 tomstånd
Diva. Minus på sök samt tomstånd och markering

Tredje o fjärde rundan:

Rospiga – Finn
Finn skär fram i marken och tar stånd mot gräs och buskmark. Rospiga sekunderar. Finn reser något oprecist rapphöns. Lugn i flog och skott. Apporterar godkänt. Finn över Rospiga.

Diva – Ziba
Något oöverskådlig terräng med högt gräs och buskar. Diva jägar i bra kontakt med föraren. Stånd. Vid resningsorder följer hon upp löpa och reser fasan. Lugn i flog och skott. Dåligt apportsök på utlägd fågel som ej bärjas. Ziba bra jaktsök. Har en kraftig markering hon löser. Båda utgår.

Potato – Donna
Potato fart och stil som tidigare. Har stånd på stubb han löser. Stånd mot buskäge. Löser. Kopplingsorder ges. Potato går in i buskäge får fasan på vingarna och är för orolig. Får ytterligare fågel lättar längre fram. Hämtas av föraren. Donna fart och stil som idigare. Böjar med bra sök på stubb men försvinner i i gräsmark. Återkallas av föraren. Donna över Potato som utgår.

Hot Sugar – Penny
Penny över Hot sugar i fart och förmat.

Tine – Rospiga
Tine förtsatt mycket bra sök. Chans på fågel som partnern stöter. Rospiga förtsatt bra sök. Tar stånd mot dike. Avancerar villigt utan påvisande av vilt. Upplägd chans på rapphönskull som hon stöter men respekterar. Båda utgår.

Finalsläpp

Penny - Donna
Hundarna släpps på stor stubbmark. Donna något över i förmat men vänder fel vid flertal tillfällen. Penny över Donna

RESULTAT

1 SKL: PT TIURSKOGEN'S PENNY. Claes Carnbring. En effektiv hund med 3 fågelarbeten men minus på sök.
2 SKL: Pt DONNA. Carl Fredrik Stolt. 1 komplett fågelarbete. Slägen på sök i finalen av vinnaren.
3 SKL: EST UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR. Per-Erik ”Perka” Persson. 2 fågelarbeten. 1 tomstånd samt minus på sök avgör placeringen.
4 SKL: PH CHRIWALL'S FINN. Crister Wallerby. 1 komplett fågelarbete. Något oprecis resning, tomstånd samt minus på sök.

Oaktat regn och blåst hade vi en gemytlig däg i marken. Tack skytten Mikael samt eloge till er hundförare för sportsligt uppträdande.
Fröjel i september 2015
Benny Melin

UKL/SKL 19/9 2015 Bolunda/Nederby

Domare: Benny Melin
Skytt: Jan-Erik
Terräng: Stora fält med stubb, skumplöjor blandat med mindre fält och gräs/buskmark.
Fågeltillgång: Bra
Väder: Svag växlande vind och tidvis lätt regn.

Unghundsklass:

PT CARNBRINGS LITTLE MILL SE13002/2014, äg & för Claes Carnbring, Kolbäck
Mill går i utmärkt fart och stil i lätt fin aktion. Första släpp stort offensivt sök på gräsmark och stubb. Störs av partnern som tidvis hänger henne. Bättre förarkontakt i andra släpp i småbruten mark. Stöter mindre rapphönskull. Respekterar. Senare fortsatt bra sök i besvärlig gräsmark. Blir något offensiv på stor stubb och gräsmark. Tappar något i intensitet och stil mot slutet av dagen. Tid 42 min. 0 UKL.

Ph GAMEKEEPER'S GENERAL DE LA REY SE34731/2014, äg & för Carl-Fredrik Stolt, Torestorp
Rey går i utmärkt fart och stil i lätt fin aktion. Stort offensivt sök. Visar tidvis partnerintresse vilket hämmar förarkontakten. I andra släpp tidvis fortsatt intresse av partnern. Där emellan jagar Rey stort och intensivt i god förarkontakt. Kommer i par med partner i kant av salex där båda hundarna känner fågel och stannar till, men är för tätt på fasan som lättar. Respekterar. Tid 20 min. Föraren väljer att dra Rey. 0 UKL

Pt CARNBRINGS CAOL ILA SE13003/2014, äg & för Claes Jansson, Göteborg. För. Carl-Fredrik Stolts.
Ila går i utmärkt fart och stil i lätt fin aktion. Något oregelbundet och offensivt sök i första släpp på stor stubb. I senare släpp utmed Å i högt gräs jagar Ila i god kontakt med föraren i hög intensitet. Fasan lättar vid 2 tillfällen i område där Ila befinner sig utan situationen kan bedömas. Ila fortsätter i samtliga släpp med samma fart och intensitet. Stöter i god vind omgångar fasan och är något orolig. Har senare stånd hon löser. Tid 36 min. 0 UKL

PT HÖYTJÄRNNAS LUNA SE35948/2014, äg Jan-Erik o Jenny Bodell, Enköping, för Jan-Erik Bodell
Luna går i utmärkt fart och stil i en lätt vägvinnande aktion. I första släpp går Luna våldsamt i dålig kontakt med föraren. Har en längre tur med rådjur och jagar för sig själv delar av släppet. I andra släpp går hon i god förarkontakt i småbruten terräng. Rapphöna lättar utan Lunas förskyllan. Respekterar på kommando. Luna fortsätter i senare släpp både i besvärlig gräsmark och på stubb sök av hög klass i bra förarkontakt. Försvinner in i hög vegetation utmed Å där föraren hittar henne i stånd. Reser villigt fasan och är komplett lugn i flog och skott. Tid 44 min. 1 UKL.

Pt SÖDERSJÖNS TRESETTE SE10219/2014, äg & för Lisbeth Bodén,
Tresette startar något trevande på stor stubb. Går utan riktigt intensitet i ett något småskuret sök. Respekterar hare vid 2 tillfällen. I andra släpp går Tresette i utmärkt fart och stil i en lätt vägvinnande galopp i utmärkt kontakt med föraren. Kommer tillsammans med partnern för tätt på fasan som lättar. Respekterar. Jagar av gräsmark bra. Lägger upp ett utmärkt sök på stor stubb i god kontakt med föraren. Fattar stånd i kant av gräs och buskmark. Avancerar villigt på order och spikar fasan i högt gräs. Reser på order och är komplett lugn i flog och skott. Tid 44 min. 1 UKL HP.

IRVSH MARGÅRDENS RODNEY SE14692/2014, äg & för Gun Carmland, Karlstad
Rodney startar på stubb där han anlägger ett småskuret och oregelbundet sök i medelgod fart och god stil. Tar en tur med hare. Går upp sig i senare släpp och går nu i bra fart och bra stil. Söket fortsatt oregelbundet men går nu i betydligt större format och bättre intensitet. I sista släpp stort sök men helt utan plan i bristande kontakt med föraren. Tid 36 min. 0 UKL

EST VALLARFJÄLLETS B-ATIZ SE13320/2014, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta
Atiz startar på stubb där går i ett allt för småskuret och oregelbundet sök som saknar ungdomlig intensitet i bra fart och stil. Går upp sig något mot slutet av släppet. I gräsmark blir söket allt för litet och oinspirerat. Avslutar på stubb där hon går upp sig i såväl fart som format. Tid 44 min. 0 UKL.

PT CARNBRINGS PORT ELLEN SE13001/2014, äg & för Karin Thulin, Storvreta
Ellen startar på stubb där hon anlägger ett småskuret och oregelbundet sök i bra fart och mycket bra stil. Går upp sig något i slutet av släppet. I senare släpp går Ellen i mycket bra fart och stil med betydlig högre intensitet. Jagar av gräsmark i god förarkontakt. Tar stånd mot dike. Avancerar något försiktigt på order och följer löpa utan att påvisa vilt. Ellen fortsätter i senare släpp att jaga av anvisad mark bra i god förarkontakt men saknar för dagen ungdomlig intensitet. Tid 42 min. 0 UKL.

Öppen klass:

EST MAC PERSSON'S A KARIN SE24524/2012, äg & för Anders Åslund, Rockneby
Karin går i mycket bra fart och utmärkt stil i en lätt elegant aktion. Försvinner strax efter släpp in i högt bönfält. Rapphöna lättar utan situationen kan bedömas. Tar åter en tur in i bönfältet i gamla traktorspår. Föraren anmäler stånd. Innan vi hinner upp lättar rapphönskull längre fram som löpt undan. Karin respekterar. Karin söker stort och får mycket mark med sig, men söket störs av en del felvändningar, slår bakåt samt intresse för småfågel. Tappar i fart och intensitet i sista släpp. Tid 41 min. 0 ÖKL.

PT GAMEKEEPERS FRÖKEN FINEMANG SE48752/2013, äg & för Carl-Fredrik Stolt, Torestorp
Finemang går i utmärkt fart och mycket bra stil i en lätt aktion. Stort marktäckande sök på stubb men har en del felvändningar. Släpps senare i sidvind. Bra utnyttjande av vind och täcker marken i stora slag i hög intensitet. Försvinner in i gräsmark där fasan lättar i område som Finemang befinner sig utan situationen kan bedömas. Fortsätter sitt goda sök dagen ut men går ner sig stilmässigt avslutar med något låg huvudföring. Tid 39 min. 0 ÖKL.

PT BRONSPILENS QOBRA SE38728/2013, äg Ylva Engstöm, Stockholm, för Helena Widel
Qobra startar i bra fart och stil. Går med något lågt huvud och kort frambensaktion. Mestadels bra reviering och marktäckning god kontakt med föraren. Går upp sig i andra släpp och går nu i mycket bra fart och stil. Täcker marken inledningsvis bra men försvinner sedan in i otröskat sädfält och är svår att kalla till ordningen. Har en utbrytning i senare släpp där hon blir borta väl länge. Tappar mot slutet av dagen både i fart, stil och intensitet. Tid 41 min. 0 ÖKL.

PH KING WOODWELIKE OF SCANDIACA SE57837/2013, äg Elisabeth Söderling o Berit Olsson för Elisabeth Söderling, Örebro
Scandiaca går i bra fart och bra stil. Stilen störs något av låg huvudföring något kort frambensaktion. Scandiacia går stort men oregelbundet utan egentlig reviering. Går upp sig fart och stilmässigt i kommande släpp men fortsatt oregelbundet sök. Stånd i gräs och buskmark. Avancerar hårt på order men kan ej påvisa vilt. Har ytterligare ett stånd i samma område där han avncerar hårt utan att påvisa vilt. Senare lättar fasan i området utan situationen kan bedömas. Respekterar. Avslutar dagen i ett stort planlöst sök i dålig kontakt med föraren. Tid 39 min. 0 ÖKL.

IRSH OVERDRIVES BRUTUS SE56207/2010, äg & för Susanne Johansson, Flen
Brutus går i bra fart och bra stil. Blandar med att gå med lågt huvud och dålig intensitet till att visa bra fart med hög huvudföring. Brutus är på jakt och tar tidvis marken bra med sig i ett bra format men söket blir mestadels allt för oregelbundet. Fortsätter på samma sätt i senare släpp men tröttas märkbart mot slutet av dagen och blir tung i sin aktion. Tid 39 min. 0 ÖKL.

GSH ISLILJANS YUME SE41472/2012, äg & för Magnus Johansson, Säter
Yume går i godtagbar fart och medelgod stil. Gör enstaka godtagbara slag men blir mestadels cirklande runt föraren i ett planlöst sök. Får en chans att gå upp sig men synintrycket kvarstår från första släpp. Tar ett stånd i gräsmark. Mycket ovillig att avancera och kan ej påvisa vilt. Tid 20 min. 0 ÖKL.

Tack till hundförarna som såg till att det var en god stämning i partiet samt tack till skytten Jan-Erik för en trevlig samvaro i marken.
Fröjel i september 2015
Benny Melin

UKL/ÖKL 19/9 2015, Nederby
Domare: Lars Thulin
Väder obefintlig vind till att börja med som senare blev brukbar, mestadels sol.

UKL

Pt SÖERSJÖNS ZETERNA SE10215/2014, äg & för Gunnar Pamuk , Hammerdal
I första släpp startar vi med obefintlig vind, Zeterna går med mycket bra fart och stil, är följsam och söker av anvisad mark väl och förs med små medel. I senare släpp visar tiken upp ett sök av bästa märke med utmärkt reviering fart och vidd, störs något av partnerns markeringar som hon sekunderar förtjänstfullt. Stånd tillsammans med partnern helt lugn i flog o skott på höns som lättar utan resning. Pris 1 Hp

IRSh TÄRNAFJÄLLENS ATTILA AV ALTA SE40811/2014, äg & för Karsten Hansen, Stockholm
Visar i dag upp ett omoget sök med bra fart och varierande vidd. Men är idag alltför intresserad av partnern. Pris 0

IRST "US" NELLI NO49287/14, äg & för Roland Olsson, Nås
Är i dag för självständig i sitt sök, går med hög fart och bra aktion. Stöter rapphöna och går hårt efter. Vilket upprepas i ett senare släpp. Pris 0

GST JILL DU PETIT CARDINE SE33827/2014, äg & för Bengt Stenson,
Visar i första släpp ett omoget sök med varierande fart och vidd, går efter fågel som stöts men kan stoppas, har möjlighet på rapphöns som trampas upp av domaren. I ett senare släpp visar Jill upp ett betydligt bättre sök, då även vinden har blivit stadig. Har ett antal korta stånd som hon löser självmant. Stånd tillsammans med partnern och är då helt lugn i flog och skott på rapphöns som lättar utan resning . Pris 2

ÖKL

IRSH JANÅS HALLON S56588/2013, äg Agneta Andersson, Vedevåg, för Matilda Sundman.
Visar i dag upp ett sök med ojämn fart och vidd, söker stöd hos sin förare. Rör sig med bra aktion och mycket bra fart i mellanåt, har då även en bra reviering. I senare släpp i gräsmark ett försiktigt sök, stånd bra resning tillräckligt lugn i flog och skott, gör en godkänd apport på den utlagda fågeln. Pris 3

EST J UTSJÖVALLENS BLACK-BEAUTY SE22872/2011, äg Mia Ermo Döl för. Jonas Malung.
Visar idag upp ett oinspirerat sök på fält med bra fart och alltför liten vidd. I senare släpp ett mer inspirerat sök, stånd bra resning men kan inte hållas i flog och skott. Pris 0

PH EAST MEADOWS MR TURBO TRISS SE21730/2013, äg & för Susanne Legneskog, Sollebrunn.
Går med mycket bra fart vidd och utmärkt stil i ett något självständigt sök. Får möjlighet på fågel i gräsmark, där vi hör rapphöns lätta under oklara omständigheter. I senare släpp blir Turbo väl självständig och missar möjligheten på fågel. Pris 0

ESH FALCSAGANS KJAPP SE16611/2011, äg & för Inger Fredriksson, Värmdö
Startar i svår vind med ett ojämt sök. Går med hög fart i bra stil i en något tung aktion. Har i senare släpp ett flertal markeringar i ett öppet sök, stånd långt fram i marken bra resning men ej tillräckligt lugn i flog och skott. Pris 0

PT EAST MEADOWS MOCCA SE21731/2013, äg & fˆr Ulla-Britt Östman, Timmersdala .
Visar i dag upp ett obefintligt sök med ett flertal markeringar och stånd utan att påvisa vilt. Domaren bryter. Pris 0

PH VIIJÄGARENS TOLEDO STING SE53673/2012, äg & för Jan-Eric Fredriksson, Värmdö.
Får gå med en partner som har ett flertal stånd utan resultat vilket Sting sekunderar förtjänst fullt, men störs kraftigt i sitt egna sök. I senare släpp visar Sting ett omoget tveksamt sök, som blir bättre i mer intressant terräng. Får gå i gräsmark stöter där fasaner som han går efter. Pris 0

PH VIIJÄGARENS CALLISTO GLIM SE53676/2012, äg & för Eva-Mia Sjölin, Hölö
Startar i hög fart rätt ut i marken på väg tillbaka stånd, vilket även partnern ser och inte kan stoppas, rapphönskull på vingarna. Tillräckligt lugn i flog och skott. Gör sedan en godkänd apport på den utlagda fågeln. Visar i senare släpp upp ett bra sök i mycket bra fart och vidd och reviering. Har möjlighet att visa upp sekundering men går förbi stående hund. Utgår Pris 0

Ph C O CITO NO34861/14, äg & för Einar Holmvik, Verdal
Kan inte stoppas vid partnerns stånd. Pris 0

GSH ISLILJANS YARRAK SE41468/2012, äg & för Mikael Larsson,
Går i en tung aktion i ett bra bred sök, önskas bättre intensitet. I senare släpp i gräsmark ett bättre sök, har möjlighet på fågel. Pris 0

IRSH J RED GARLIC'S SWEET POTATO SE22101/2011, äg Agneta Andersson, Vedevåg, för Eskil Sveinsen.
Startar i utmärkt fart och stil i ett väl anlagt sök på bredden, stånd utmärkt resning på fasanhöna helt lugn i flog och skott och gör en utmärkt apport på utlagd fågel. Fortsätter i senare släpp sitt finna sök, stånd där partner kommer till och stör kraftigt och Potato blir osäker söker stöd går tillbaks står visar bra resning helt lugn i flog och skott. Pris 1 Hp

Tack till provdeltagare för en trevlig dag i marken. Ett stort tack till vår duktiga skytt och markvärd Andreas som med fru Anna-Karin förgyllde vår kafferast med tårta.
Uppsala i september 2015
Lars Thulin

UKL/ÖKL 20/9 2015 Nederby
Domare: Benny Melin
Skytt: Mikael Larsson
Terräng: Stora stubba, skumplöjer, vallmarker med åkerholmar samt gräs och buskmark utmed stor Å.
Fågeltillgång: Bra
Väder: Svag något växlande vind.

Unghunds klass

PT SÖDERSJÖNS ZETERNA SE10215/2014, äg & för Gunnar Pamuk , Hammerdal
Zeterna går i utmärkt fart och stil i god kontakt med föraren. Visar hela dagen sök av hög klass med utmärkt reviering och marktäckning. Tar i andra släpp stånd. Avancerar villig. Lärka. Bra sök i hög intensitet i högt ågräs. Fågel i släppet. Missar i fjärde släpp upplagd chans på rapphönskull. Zeterna håller fart stil och sök av hög klass dagen ut. Tid 43 min. 0 UKL

PT SÖDERSJÖNS ESS SE10214/2014, äg & för Conny Andersson
Ess startar i mycket bra fart och stil på stor stubb. Skallar dock vid upprepade tillfällen under sök. Tid 5 min. 0 UKL.

PT CARNBRINGS LITTLE MILL SE13002/2014, äg & för Claes Carnbring, Kolbäck
Mill går i mycket bra fart och stil i en lätt fin aktion. I första släpp stort något oregelbundet sök med en del omotiverade stopp. Andra släpp stort breddsök med bra marktäckning. Bra jaktligt sök i gräsmark. Ett flertal fasaner lättar i marken utan att situationen kan bedömas. Fattar stånd mot mindre buskage. Något tveksam avance utan att påvisa vilt. Tar senare stånd i gräsmark. Avancerar något tveksamt på order och reser fasan. Lugn i flog och skott. I avslutande släpp tappar Mill både i fart och stil. Tid 40 min. 2 UKL.

PH SÖDERSJÖNS GAMEBOY SE10213/2014, äg & för Jimmy Borjesson, Arsunda
Gamboy gar i utmarkt fart och stil i en elegant aktion. Visar storre delen av dagen ett utmarkt sok. Gar mycket stort och ratlinjerat och tacker marken foredomligt i god kontakt med foraren. Gamboy ar en glimrande hund att se i marken och haller fart, format och intensitet dagen ut. Ingen chans pa fagel. Tid 39 min. 0 UKL

IRST RED GARLIC`S DUMPLING SE13448/2015, äg Agneta Andersson, Vedevåg, för Eskil Sveinsen
Dumpling startar i mycket bra fart och stil. Bra breddsök och marktäckning i god kontakt med föraren. Tappar tidvis i intensitet och får manas på av föraren. I andra släpp blir söket något småskuret och oinspirerat. I gräsmark går Dumpling med bättre intensitet. Ett flertal fasaner lättar i marken under släppet utan att situationen kan bedömas. Tar en simtur över en bred strömmande å. Blir borta längre stund under slutet av släppet. I sista släpp mattas Dumpling markant och går i ett småskuret sök med låg intensitet. Tid 39 min. 0 UKL.

Pt SÖDERSJÖNS TRESETTE SE10219/2014, äg & för Lisbeth Bodén, Forsmark
Tresette går i mycket bra fart och utmärkt stil i en lätt fin aktion. Mestadels mycket bra reviering och marktäckning i god kontakt med föraren. Fortsätter sitt utmärkta sök i kommande släpp. Tresette går starkt hela dagen och håller fart, stil och format dagen ut. Ingen chans på fågel. Tid 38 min. 0 UKL.

PT GAMEKEEPERS GINNIE SE34733/2014, äg & för Carl-Fredrik Stolt, Torestorp
Ginnie går i mycket bra fart och stil i god kontakt med föraren. Stort sök men som störs av flertalet felvändningar. Går fortsatt stort under kommande släpp men något oregelbundet. Avslutar dagen med att visa ett bra sök och nu med mindre felvändningar. Har ett visst småfågelintresse som stör söket. Ingen chans på fågel. Tid 37 min. 0 UKL

PH CHRISWALLS HARALD NO40520/14, äg & för Christer Wallerby, Oslo
Harald går i mycket bra fart och stil. Bra marktäckning i god kontakt med föraren. Släpp på stubb i kant av gräsmark utmed å blir stubben dåligt avsökt då föraren styr honom mot gräsmarken. I tredje släpp visar Harald intresse av partner och då föraren styr honom blir söket småskuret och oregelbundet. Avslutar dagen på stubb där Harald visar bättre format och intensitet om än han tröttnar något mot slutet. Ingen chans på fågel. Tid 41 min. 0 UKL.

Pt CARNBRINGS CAOL ILA SE13003/2014, äg Claes Jönsson, Göteborg, för Carl-Fredrik Stolt
Ila går i mycket bra fart och utmärkt stil i en lätt fin aktion i god kontakt med föraren. Stort mestadels bra martäckande sök på stubb. Har lite småfågelintresse som stör söket vilket troligen gör att hon kommer fel på stor rapphönskull som hon stöter. Förföljer inte, nonchalerar fåglarna då de flyger. Går med bra intensitet i högt gräs. Rapphöns lättar i område där Ila befinner sig utan situation kan bedömas. Tar kort efter stånd. Avancerar villigt på order och reser singel rapphöna. Lugn i flog och skott. Har några markeringar i släppet. Avslutar med stort fint breddsök på skumplöja. Tid 30 min. 1 UKL.

IRST "US" NELLI NO49287/14, äg & för Roland Olsson, Nås
Nelli går i mycket bra fart och stil i bra förarkontakt. Stort breddsök på stubb men blir något bunden till markvittring där rapphönskull lättat. Går i andra släpp bra på stubb och gräsmark. Stånd hon löser innan föraren kommer upp. Senare något oregelbundet sök på stubb/skumplöja. Stöter i god vind kull rapphöns mot åkerholme. Respekterar. Nelli är en stark hund som håller fart och intensitet dagen ut, men mot slutet av dagen blir söket mera oregelbundet. Tid 37 min. 0 UKL.

Öppen klass

IRST J RED GARLIC'S RED RASPBERRY SE25681/2011, äg Agneta Andersson, Vedevåg, för Eskil Sveinsen
Raspberry går i mycket bra fart och stil det lilla hon visar upp sig. Hon vill dessvärre inte jaga för föraren utan lämnar anvisad mark och slår tillbaka i terrängen. Tid 10 min. 0 ÖKL.

PT LYNGBERGA NORA SE59944/2012, äg & för Carl-Fredrik Stolt, Torestorp
Nora går i bra fart och mycket bra stil i god förarkontakt. Startar första släpp i ett något småskuret och oregelbundet sök. Går upp sig i fart och format mot slutet av släppet. Sök av något begränsat format i gräsmark. Stånd. Avancerar något tveksamt utan resultat. Tar kort efter nytt stånd. Får avvakta då partnern tagit stånd kort innan. Nora avancerar åter något tveksamt i gräsmarken men reser fasan. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. Går upp sig något avslutningsvis i småbruten terräng. Tid 32 min. 3 ÖKL.

EST J UTSJÖVALLENS BLACK-BEAUTY SE22872/2011, äg Mia Ermo Döl, Malung, för Jonas Ermo Döl
Black-Beauty går i bra fart och stil. Släpps på stor stubb där hon anlägger ett allt för litet och oregelbundet sök. Går upp sig något i format och fart i slutet av släppet. Går ett bra jaktsök med bättre intensitet i högt gräs. Fattar stånd mot dike. Vid resningsorder är Black-Beauty något tveksam att få igång men reser fasan som låg tätt på. Dessvärre går Black-Beauty efter i flog och skott. Tid 22 min. 0 ÖKL

PH KING WOODWELIKE OF SCANDIACA SE57837/2013, äg Elisabeth Söderling o Berit Olsson Örebro, för Elisabeth Söderling,
Scandiacia går i mycket bra fart och bra stil. Sänker tidvis huvudet och blir något kort i sin frambensaktion. Stort men orgelbundet sök på stubb. Fattar stånd. Avancerar hårt på kommando men kan ej påvisa vilt. Bra sök i gräs och buskmark. Har 2 stånd med villig avance utan att påvisa vilt. Fågel i släppen som 2 olika partners finner. Tredje släpp försvinner Scandiacia in i energiskog men återkommer. Avslutar i ett oregelbundet sök och går ner sig i såväl fart, stil och format. Tid 33 min. 0 ÖKL.

En eloge till provdeltagarna som hela tiden höll en glad och positiv stämning i partiet och uppträdde på ett sportsligt sett. Tack skytten Mikael Larsson för en trevlig samvaro.
Fröjel i september 2015
Benny Melin
if-logo.gifwww.fägelhundar.se