MFK's prov & utställningar 2014

  Sälen 29-30 mars (fjällprov)
  Kungs Husby 12-13 april (fältprov)
  Säter 7-8 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 6-7 september (skogsprov)
  Bolunda 19-21 september (fältprov)
  GredebyMalmköping 23 september (fältprov)
  Sälen 27-28 september (fjällprov)
  Långtora 31 oktober - 1 november (fältprov)
Tjuvträning

Om vi skall fortsätta kunna ha jaktprov i Sälen
måste ALL tjuvträning upphöra!


Du måste alltid ha markägarens tillstånd för att släppa/träna hund! Gäller hela Sverige.

Markägarna är uppmanade att polisanmäla överträdelser.

Jaktprovsansvarig MFK


MFK´s fjällprov i Sälen 29-30 mars 2014

LÖRDAG
1 SKL Cert PT Tjäderhedens Jessi, Fredrik Nyström
2 SKL PT Borgeflons Stårsa, Ronny Andersson

2 ÖKL ESH Ohlsmyrens No Joke, Anki Hermansson
3 ÖKL ESH Björnåns Gixxer, Fredrik Sivertsen
3 ÖKL GSH Glavaris DV Zlatan, Carina Larsson

SÖNDAG
1 Ukl Hp PT Borgeflons p Victoria, Eva Perman
1 Ukl EST Jentefjellets Linsi, Gunno Haltorp

3 Ökl EST Utsjövallens Hot-Sugar, för Jonas Döl, äg Perka Persson


29/3 Fr v: 2 skl Borgeflons Stårsa & Ronny Andersson, Peo, Niklas Köhler, 1 skl Cert Tjäderhedens Jesse & Fredrik Nyström.
Foto Eva Perman29/3 Fr v: 3 ökl Glavaris DV Zlatan & Carina Larsson, Kerstin Frändegård, 3 ökl Björnåns E Gixxer & Fredrik Sivertsen,
2 ökl Ohlsmyrens No Joke & Anki Hermansson. Foto Carina Larsson

140330salen.jpg
30/3 fr.v: 1 Ukl Hp Borgeflons p Victoria & Eva Perman, 1 Ukl Jentefjellets Linsi & Gunno Haltorp,
domare Bengt Persson, 3 Ökl Utsjövallens Hot-Sugar & Jonas Döl


Prisutdelning! Fredrik Nyström & Tjäderhedens Jessi vinner segrarklassen med Cert, domare Niklas Köhler. Foto Perka Persson


  Annorlunda Design  
Egen design och tillverkning
www.annorlundadesign.blogg.seDomare Niklas Köhler och Ronny Andersson med Borgeflons Stårsa 2 skl

ÖKL lördag 29/3 2014
Domare: Frändegård Kerstin

ESH J BJÖRNÅNS E GIXXER SE39875/2010, äg & för Fredrik Sivertsen, Sälen
Gixxer går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag,något ensidig,god kontakt. Fortsätter sitt goda sök och täcker också marken bättre dagen igenom, har ett par liggande stånd utan resultat. I sitt tredje släpp hittas han i liggande stånd, reser friskt på order och hänger på en bit innan han lugnas. Apporterar utlagda ripan med en något slarvig avlämning. 3 Ökl

ESH J OHLSMYRENS PP HIGH FIVE SE15169/2011, äg & för Hans-erik Larsson, Dala-floda.
Visar ett mycket väl anlagt sök, täcker marken förnuftigt i mycket bra fart och stil, god kontakt. Fortsätter sitt goda sök, även i täckt terräng. "Five" jobbar på i alla sina sex släpp även om fart och format minskar något i de senare. 0 Ökl

ESH ÅSHAMRAS NIMBUS SE31558/2010, äg & för Leif Henriksson, Torsby
Startar med att bara hänga på partnern i sitt första släpp. Provas sen mot ny partner och då går han i mycket bra fart och stil, gör stora slag som blir väl öppna, god kontakt. FIS. Fortsätter jobba på under dagen,blir tidvis något ensidig och fastnar ibland på markvittring. Nimbus går i sex släpp och mattas mot slutet. 0 Ökl

EST OHLSMYRENS HJ GOOD STUFF SE34330/2011, äg & för Lena Larsson, Östersund
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag, något bättre marktäckning önskas. God kontakt. I andra släpp söker hon bra, blir borta mot slutet, men kommer inom släpptiden. Gör några jätteslag i tredje släpp och blir något öppen. Har under dagen flera markeringar som hon löser. Visar i senare släpp ett bra sök och i sjätte släpp tar hon ett stramt stånd, reser väldigt försiktigt, satsar sen och går efter. 0 Ökl

EST OHLSMYRENS STARDUST SE58474/2011, äg & för Ann-sofie Israelsson, Dala-Järna
Startar i mycket bra fart och stil, lätt fin aktion. God kontakt. Önskar något bättre marktäckning, söket skämmes av en del stopp. I andra släpp går hon bra, tar ett stånd, ripan går och hon är komplett lugn i flog och skott. Trots flera försök nekar hon apportera. 0 Ökl

ESH OHLSMYRENS NO JOKE SE58472/2011, äg & för Anki Hermansson, Dala-Järna
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag, önskar något bättre täckning av marken, blir något ensidig. God kontakt. FIS. Fortsätter jobba på i senare släpp, har en del stopp, mattas något i tredje släpp. I sitt fjärde släpp tar Joke stånd, efter en lång avance slår han ner i vind och spikar fågeln som jag ser. Reser på order, helt lugn i flog och skott. Apporterar korrekt. 2 ökl

GSH J GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011, äg & för Carina Larsson, Malung
Går i bra till mycket bra fart och stil. Avsöker marken i god kontakt, bättre marktäckning önskas, sticksöker ibland. I andra släpp går han upp sig och får bra med mark med sig, fastnar dock ibland på markvittring. I senare släpp jobbar han bra. Tar stånd, reser men tyvärr tomt. Har senare ett par markeringar som han löser. I femte släpp kommer en ripa och sätter sig en bit framför oss, båda hundarna befinner sig något längre fram i marken, vi väntar och Zlatan kommer och tar ett stramt stånd. Reser och är lugn i flog och skott. Apporterar korrekt. 3 Ökl

IRST J OVERDRIVES BIKINI SE56205/2010, äg & för Magnus Stenström, Saltsjö-boo
Bikini går i bra till mycket bra fart, bra stil, avsöker marken i god kontakt. Önskar större bredd i slagen och mer intensitet. I andra släpp går hon upp sig och får då bra med mark med sig. FIS. Hon jobbar på hela dagen, mattas något mot slutet. 0 ökl

EST J SMÖLARYPA'S HERA SE48807/2011, äg & för Björn Ström, Malung
Startar i mycket bra fart, fin stil. Vi går i ganska täckt mark vilket gör att jag inte ser henne så mycket, när hon visar sig söker hon bra. I andra släpp gör hon ett slag, står, ripan lättar och Hera går efter. 0 Ökl

Ett varmt tack till MFK för att jag åter fick komma och döma på dessa härliga marker. Tack också till alla trevliga hundar och förare, vi hade en härlig dag!
Åsgård 2014-04-02
Kerstin Frändegård

Sälen 29/3 2014
UKL/ÖKL , hemfjället
Domare: Bodin Niklas
Väderförutsättningar: Ett gnistrande vinterväder med utmärkt före men med avsaknad av fågel i marken.

EST JENTEFJELLET'S LINSI SE15110/2013, äg & för Gunno Halltorp, Malung
Linsi jagar i mycket bra fart och stil, har i första släpp några omotiverade stop men utvecklar sitt sök under dagen till att hålla en hög klass, har tillsammans med partner en chans på ett par nyslagna ripor som tyvärr inte vill bjuda på något samarbete. 60 min 0 ukl.

GST ZETTERTJÄRNS SNELLA SE32709/2012, äg Hege Kjærstad, Karlstad, för Fredrik Kjaerstad
Snella startar i mycket bra fart och stil med brister i revieringen, modererar sitt sök och avslutar med att jaga med ett trevligt unghundssök. 60 min 0 Ukl

GST STAVHELLAS SCANDAL PLAY NO45003/2013, äg & för Niklas/maria Köhler, Oviken
Play har utmärkt fart och stil i ett mycket ungdomligt sök som varierar allt ifrån att hänga på partnern till att självständigt nästan vara ur hand. Hon han chans på ett par nyslagna fåglar som vi inte får ut något utav. En trevlig unghund som behöver mogna lite ytterligare. 0 ukl 55min.

ESH BJÄRKALÄRETS TOMATIN SE40966/2012, äg & för Per-olov Persson, Älvdalen
Tom jagar i ett mycket bra sök i bra fart och stil han kollar in partnern vid några tillfällen för att sedan gå vidare och jaga riktigt bra. 0 ukl 50 min

GST AVALONIAN'S BUFFY SE17948/2010, äg Helene Stensby, Mangskog, för Jon Eirik Stensby
Buffy jagar med mycket bra fart och stil inleder i första släpp lite omständigt på markvittring men släpper det och jagar resten av dagen utmärkt hittar tyvärr ingen fågel, 0 ökl 55 min

IRST J OVERDRIVES AVANZA S31803/2005, äg Birgitta Näslund, Bromma, för Karsten Hansen
Avanza inleder något oinspirerat i tung aktion visar i sitt tredje släpp att hon kan ta för sig och jagar då riktigt bra, tappar i fjärde släpp helt söket och utgår därför. 0 ökl 45 min

PT LUTHAGENS DE SISTA S50541/2009, äg Per Thulin, Uppsala, för Lars Thulin
Sista har ett skolat sök i mycket bra fart och stil blir lite beroende av förarens stöd under början på dagen men utvecklar söket och avslutar med att hälla hög klass på sin insats. Finner tyvärr inga fåglar under dagen. 0 ökl 55 min.

EST J UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR SE22875/2011, äg & för Erik Persson Per, Malung
Sugar jagar med bra fart och stil under dagen, har ett antal stop och vänder ibland fel på vänster sida vilket stör helhetsintrycket, finner tyvärr inga fåglar under dagen. 0 ökl 55 min

EST J UTSJÖVALLENS BLACK-BEAUTY SE22872/2011, äg Mia Döl, Malung, för Jonas Döl
Beauty jagar med mycket bra fart och stil i ett något egenrådigt sök finner ett par fåglar långt ut i andra släpp och tar upp dem och går efter. 0 ökl 25 min.

IRST J NORRLANDS GUIDENS STARO DYNAMITE SE55631/2011, äg & för Anders Sundberg, Våmhus Dina jagar i utmärkt fart och stil, under dagens första hälft hänger hon löst pga att söket är egenrådigt och svår styrt, Hon sansar sig och avslutar dagen mycket bra och visar sig vara en stark sökare som tyvärr inte finner några fåglar idag. 0 ökl 55 min

Tackar för en solig dag på fjället där tyvärr riporna lyste med sin frånvaro.
Med vänlig hälsning
Niklas bodin

Bengt Persson, Fredrik Nyström & Tjäderhedens Jessi 1 skl Cert


Ronny Andersson & Borgeflons Stårsa 2 skl

SKL 20140329
Mark: Flatfjället
Domare: Niklas Köhler
Markledare: Peo Sjökvist
Förutsättningar: Kanonväder med finfint före på fjället. Hyggligt med ripor i marken.

EST J OHLSMYRENS BLACK BETTY SE27402/2011, äg & för Roland Olsson, Oviken
GSH TYSKEBERGET'S THEODIUS N11460/06, äg & för Aage Olausen, Kongsvinger
EST J SE UCH BJÖRNÅNS B CAGIVA S22089/2006, äg & för Ulf Johansson, Mora
PT J TJÄDERHEDENS I JESSI S36089/2009, äg & för Fredrik Nyström, Våmhus
PT J BORGEFLON'S FK STÅRSA S29850/2009, äg & för Ronny Andersson, Stugun
PT J BORGEFLON'S FK SPEEDIGA SASSA S29848/2009, äg & för Bengt Persson, Mora
GST ZETTERTJÄRNS NIEZTI SE43859/2010, äg & för Putte Medeskog, Kil
PT J BORGEFLON'S CJ PRINCESS OF SPEED S23022/2007, äg & för Eva Perman, Kälarne
EST J OHLSMYRENS PEGGY SUE S54659/2009, äg & för Roland Olsson, Oviken

1:a Rundan (15 min)

1:a släpp Betty-Teodius
Betty i stor fart och lätt fin stil. Försvinner och återkommer ej inom rimlig tid och får utgå. Teo i bra fart och stil. Format och intensitet önskvärt till nästa runda. Teo får en chans till.

2:a släpp Cagiva-Jessi
Cagiva i mycket bra fart och stil. Vi går i delvis täckt terräng och Cagivas stora format gör att hon bitvis är svår att hålla reda på. Jessi i utmärkt fart och lätt fin stil. Blir borta en stund i skogkanten. Jessi över Cagiva

3:e släpp Sassa-Stårsa
Sassa startar upp bästa fart och en härlig galoppaction. Revierar marken på ett utmärkt sätt i bra kontakt med sin förare. Blir borta och hittas i stånd. Avancerar allt för försiktigt på löpande ripor vilket gör att chansen att få till en jaktbar situation försvinner. Tappar kontakten med fåglarna och går ut i sök, kommer tillbaka och tar stånd men då har fåglarna redan lättat. Sassa utgår på grund av bristande effektivitet. Stårsa i en härlig fart och lätt fin stil. Hon har ett mindre format än sin partner. Vi ser Stårsa ta stånd, avancerar villigt på kommando utan resultat. Fortsätter och sekunderar senare fint sin partner. Stårsa fortsätter men är belastad.

4:e släpp Speedy-Niezti (2 min)
Speedy tar omgående stånd. Ripor lättar när vi kommer i närheten. Speedy är lugn i flog och skott men klarar inte apporten och får utgå.

5:e släpp Peggy-Sue-Niezti
Vi har löpande ripor framför oss med mycket "golukt" på barfläckarna. Detta gör att Peggys sök blir lidande. Många stånd och långa resultatlösa avanceringar gör att det blir allt för ineffektivt i dag. Peggy får utgå. Niezti i mycket bra fart och stil i stort format. Stånd anmäls som hon får hålla länge medan partner har en av sina avanceringar. Går villigt på utan att presentera fågel. Senare nytt stånd långt fram i marken. Återigen resultatlöst, vilket gör att hon får avsluta dagen.

Rangering efter första rundan: Jessi, Cagiva, Teo, Stårsa. Resten har utgått

2:a Rundan (15 min)

6:e släpp Teodius-Cagiva
Vi går i öppen terräng och bägge hundarna får med sig massor med mark. Cagiva ses avancera fram mot ett stånd. Hon löser ut och försöker få kontakt med springande ripor utan att lyckas fullt ut. Fågel lättar en bit fram i terrängen utan att Cagiva kan belastas. Teo går upp sig och även han har fågel framför sig som han försöker få fast utan resultat. Teo över Cagiva i släppet, på grund av lite djärvare försök att komma i närkontakt med riporna.

7:e släpp Stårsa-Jessi
Bägge i utmärkt fart stil och terrängtäckning. Ingen kontakt med fågel. Sättes lika i släppet.

Rangering efter andra rundan: Jessi, Teo, Cagiva, Stårsa. Resten har utgått

3:a Rundan (15 min)

8:e släpp Jessi-Teodius
Jessi fortsatt mycket bra sök. Tar stånd och avancerar villigt. Fågel lättar på tyvärr allt för långt håll för att det ska godkännas. Senare nytt stånd. Avancerar villigt och reser enkelripa, helt lugn i flog och skott. Apporterar mycket bra. Teo hamnar på efterkälken och har haft sina chanser utan att lyckas. Jessi över Teo som utgår.

9:e släpp Stårsa-Cagiva
Stårsa fortsätter sitt goda sök. Revierar marken på ett mycket bra sätt. Hon blir borta i slutet av släppet och vi finner henne i stånd. Avancerar villigt mycket långt, tappar tråden och gör ett kort slag ut till vänster och tar nytt stånd. Avancerar på nytt och reser ripa, lugn i flog och skott apporterar bra. Ett något omständigt fågelarbete men godkänt. Cagiva fortsätter bra men blir borta i slutet och tappar chansen på de ripor som fanns i terrängen.

Dagen är härmed slut med följande resultat:

1 Skl Cert PT J TJÄDERHEDENS I JESSI
2 Skl PT J BORGEFLON'S FK STÅRSA


Jag tackar för en finfin dag på fjället. Av någon anledning så var inte riporna helt sammarbetsvilliga för oss. Vi fick dock en helt värdig vinnare av dagens segrarklass, grattis Fredrik!!
Niklas Köhler
Oviken 2014-04-14

MFK Sälen 30 mars 2014
Klass: UKL/ÖKL
Domare: Persson Bengt
Mark: Flatfjället
Förutsättningar: Gråmulen morgon men under dagen allt soligare. Lätt vind av växlande riktning och fint vinterföre. Acceptabelt med ripor.

UKL
EST OHLSMYRENS PROUD MARY SE30099/2013, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
Går de två första släppen i mycket god fart och stil med chans på fågel i det första och stöter ripa med respekt i det andra. Behåller fart och format i följande tre släpp men då utan kontakt med fågel. 0.Ukl

EST JENTEFJELLET'S LINSI SE15110/2013, äg & för Gunno Halltorp, Malung
Börjar litet försiktigt men går upp sig till mycket god fart och format. Håller god kontakt och jagar med intensitet. Tar stramt stånd och reser villigt och precist singelripa och är helt lugn i flog och skott. Nytt stånd i andra släpp men ripan går när föraren är nästan framme. Åter helt lugn i flog och skott. Slår ut långt och fattar ånyo stånd som hon håller tills partner kommer till, går förbi, kör upp fågeln och förföljer. Linsi provoceras att hänga med. Avslutar dagen med ett bra medvindssök. Dagens viltfinnare som förtjänar 1 Ukl.

GST ZETTERTJÄRNS SNELLA SE32709/2012, äg & för Fredrik Kjaerstad
Första släpp i god fart och stil men önskas större format. Partner tar fågel i släppet. Bättre fart och format i andra släpp efter att ny partner haft fågel. Går sedan förbi stående partner, kör upp ripan och förföljer friskt och är därmed färdigbedömd. 0.Ukl

PT BORGEFLON'S PP VICTORIA SE31104/2012, äg & för Eva Perman, Kälarne
Jagar i mycket god fart, stil, format och intensitet. Stånd i första släpp och reser villigt på kommando precist och är lugn i flog och skott. Tar nytt stånd litet längre fram men jag ser ripan först utom skotthåll. Hon respekterar helt. Fortsätter sitt mycket goda sök i följande släpp, också i medvind. Belönas med 1 Ukl Hp.

PH SORTEBILLKALLE SE29144/2013, äg & för Tommie Bäck, Sälen
Söker i mycket god fart och stil men är förarberoende och stannar för att få kontakt innan han får acceptabel söksbredd. Måste få stöd för att komma sig längre ut. Får flera släpp men beroendet släpper inte. Ingen kontakt med fågel. Behöver lösare tyglar. 0.Ukl

GST STAVHELLAS SCANDAL PLAY NO45003/2013, äg & för Niklas/Maria Köhler, Oviken
Startar litet försiktigt men kommer igång ordentligt i mycket god stil, fart och format i andra släpp och med bra kontakt. Stöter ripa med frisk eftergång och därefter eftergång på överflygare. Fortsätter dagen ut med samma goda sök men klarar idag inte av fåglarna. 0.Ukl

ESH BJÄRKALÄRETS TOMATIN SE40966/2012, äg & för Per-olov Persson, Älvdalen.
Första släpp i god fart och mycket god stil men en del stopp som stör kontinuiteten. Stöter tillsammans med partner singelripa med god respekt. Går successivt något bättre i följande släpp och med god kontakt. Stöter singelripa med måttlig eftergång i andra släpp. Klarar medvindsök bra. Haft två bra chanser på fågel utan att lyckas. 0.Ukl

ÖKL
GST J ZETTERTJÄRNS MAFFIA SE13991/2010, äg & för Niklas & Maria Köhler, Oviken
Sök i god fart och stil med varierande intensitet. Går ned i fart i andra släpp. Blir stående med rörlig svans. På kommando går hon på med upprepade stånd och löser slutligen utan att påvisa fågel. Hon har inte sin bästa dag och saknar en del energi och effektivitet. 0.Ökl

PT J OHLSMYRENS P DRESSED TO KILL SE36891/2010, äg & för Ronny Andersson, Stugun
Efter upprop anmäler förare att tiken börjat löpa och avbryter. 0.Ökl

EST J UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR SE22875/2011, äg Per Erik Persson, Malung, för Jonas Döl
Första släpp i god fart och stil med många stopp och synes oinspirerad. Går bättre mot slutet och får en chans till. Andra släpp något bättre sök och tar ett osäkert stånd, går på och tar nytt fast stånd. Reser ripor och är lugn i flog och skott. Gör en acceptabel apport. Söket idag och en jaktbar situation ger 3 Ökl.

EST J UTSJÖVALLENS BLACK-BEAUTY SE22872/2011, äg Mia Döl, Malung, för Jonas Döl
Söker i mycket god fart och stil, med bra format men ibland öppet. Tar stånd och avancerar långt i god kontakt men kan ej visa fågel. Ytterligare två släpp med till dels öppet sök. Blir borta i halva sista släppet. 0.Ökl

PT J BORGEFLON'S CJ PRINCESS OF SPEED S23022/2007, äg Eva Perman, Kälarne, för Ronny Andersson
Visar upp ett mycket bra sök med hög fart, mycket fin stil och stort format. Stoppas då partner har stånd. Slår sedan ut långt och tar stånd och vill själv gå på när vi kommer upp. Nytt stånd och går på utan att påvisa fågel. I andra släpp tar hon sig från sidan in på öppet stående partner och tar eget stånd. Hon vill idag inte sekundera och utgår. 0.Ökl

Stort tack till MFK för väl arrangerat prov och till som vanligt trevliga deltagare för en fin dag på Flatfjället med tre premieringar. Det fanns fågel som räckt till ännu fler premier.
Vi ses!
Bengt P i Mora

ÖKL 20140330,
Domare: Olaussen Åge

PT ÖSTBERGETS WINJA SE59289/2011, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund
Går ut med stor intensitet og dekker anvist terreng meget godt i lett aksjon og fin stil. Revierer meget godt i medvind og motvind, viser stor jaktlyst i god kontakt med fører . Bruker biotopen meget fornuftig . Holder godt gjennom dagen, men kommer ikke for fugl. 0 pr.ØKL.

IRST J OVERDRIVES AVANZA S31803/2005, äg Birgitta Näslund, Bromma, för Karsten Hansen
Starter noe forsiktig, hvor større dybde og bredde ønskes. Bedrer seg noe i slutten av slippet. I senere slipp jakter Avanza godt, og har sjanser på fugl. Mister motivasjonen utover dagen. Ansees ferdig bedømt. 0 pr. ØKL.

ESH J BJÖRNÅNS E GIXXER SE39875/2010, äg & för Fredrik Sivertsen, Sälen
Starter ut i stor fart , fin stil og dekker anvist terreng meget godt Bruker vind og biotop meget fornuftig i beste kontakt med fører. I senere slipp viser Gixxer søk av høg klasse. Finnes liggende i stand, vi ser ryper som løper unna før vi kommer til. Jakter meget godt utover dagen uten å lykkes. 0 pr. ØKL.

ESH J OHLSMYRENS PP HIGH FIVE SE15169/2011, äg & för Hans-erik Larsson, Dala-floda
Starter i høy fart , lett askjon og fin stil. Viser erfarent søk med meget godt klassenivå. Stand reiser villig uten at dommer registrerer fugl. Senere ny stand, reiser igjen villig. Ryper letter og High Five forfølger friskt. 0 pr. ØKL

ESH ÅSHAMRAS NIMBUS SE31558/2010, äg & för Leif Henriksson, Torsby
Går i utmerket fart og fin stil i god kontakt med fører. Viser stor plan i søket og revierer anvist terreng utmerket. I senere slipp som før. Stand , reiser friskt på ordre og forfølger rype. 0 pr. ØKL

PH LUTHAGENS DISCO S50536/2009, äg & för Lars Thulin, Uppsala
Starter ut i stor fart, lett fin aksjon med god plan i søket. Revierer anvist terreng utmerke med beste brukt av vind og biotop. Mister noe intensitet utover mot slutten av dagen. 0 pr. ØKL.

EST OHLSMYRENS HJ GOOD STUFF SE34330/2011, äg & för Lena Larsson, Östersund
Jakter godt i god kontakt med fører. Bra bruk av vind og biotop. Har en del stopp, virker noe avhengig av fører. Lykkes ikke idag. 0 pr. ØKL

EST OHLSMYRENS STARDUST SE58474/2011, äg & för Ann-sofie Israelsson, Dala-järna
Starter i god fart og fin stil, i god kontakt med fører. Noe mer dybde og bredde ønskes. Senere slipp jakter nå meget godt. Stand , nekter å reise på ordre. 0 pr. ØKL

ESH OHLSMYRENS NO JOKE SE58472/2011, äg & för Anki Hermansson, Dala-järna
Starter friskt i god fart og fin stil. Dekker anvist terreng godt i beste kontakt med fører. Har flere sjanser på fugl, men lykkes ikke i dag. 0 pr. ØKL

IRST J OVERDRIVES BIKINI SE56205/2010, äg & för Magnus Stenström, Saltsjö-boo
Stareter ut i et energiskt søk i stor fart og fin stil. Utmerket bruk av vind og biotop. Søket blir til tider noe åpent. Fugl i slippet uten at Bikini lykkes i dag. 0 pr. ØKL

GSH J GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011, äg & för Carina Larsson, Malung
Jakter i meget bra fart, kraftig aksjon og fin stil. Bruker vind og biotop utmerket, viser god plan i søket i beste kontakt med fører. Mister intensiteten på slutten av dagen. Lykkes ikke i dag. 0 pr. ØKL

TACK! till våra sponsorer!

Carinas Hundvård
Trimmar - klipper - badar
Tel 0280-41206, 070-6671333
Gärdås 128, 782 90 Malung


if-logo.gif