MFK's prov & utställningar 2014

  Sälen 29-30 mars (fjällprov)
  Kungs Husby 12-13 april (fältprov)
  Säter 7-8 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 6-7 september (skogsprov)
  Bolunda 19-21 september (fältprov)
  Gredby Malmköping 23 september (fältprov)
  Sälen 27-28 september (fjällprov)
  Långtora 31 oktober - 1 november (fältprov)


MFK´s fältprov på Gredeby 23 september 2014

UKL/ÖKL TISDAG 23/9
Domare Benny Melin

1 Hp ukl gst Ekdalens Ebony, äg Ylva Molitor Gärdsell
1 ukl irst Bijan's Chivas Regal, äg Amir Zand, för Amanda Zand
3 ökl gsh Fjällbrudens Kamaro, äg Frida Gröning
3 ökl pt Mac Vargs A Calibra, äg Johanna Melander


Frida Gröning med Fjällbrudens Kamaro 3 ökl, domare Benny Melin och Johanna Melander med Mac Vargs A Calibra 3 ökl. Foto Mikael Larsson


Domare Benny Melin, Ylva Molitor Gärdsell med Ekdalens Ebony 1 HP ukl, skytten Conny Adersson,
markägaren Torbjörn Augustinsson och Amanda Zand med Bijan's Chivas Regal 1 ukl. Foto Mikael Larsson

MFK Gredby UKL/ÖKL 20140923,
Domare: Melin Benny
Förhållanden: Måttlig till frisk vind, solsken.

UKL

GST EKDALENS EBONY SE20413/2013, äg & för Ylva Molitor Gärdsell, Göteborg
Ebony går i utmärkt fart och stil. Stort välrevierande sök där marken täcks från kant till kant med mestadels korrekta vändningar i god förarkontakt. Jagar av intressanta områden jaktklokt. Lydig och lättförd. Fortsätter i senare släpp sitt utmärkta sök i samma intensitet. Stöter först rapphönskull och senare singelfasan i högt sankmarksgräs med full respekt. Tar i 4:e släpp stånd i kanten på stubbmark. Reser villigt och kontrollerat precis en singelrapphöna. Komplett lugn i flog och skott. Ebony är en glimrande hund att se i marken och sköter sin fågel utmärkt. 1 hp Ukl

PT BRONJA SE21289/2013, äg & för Patric Sundin, Köpingsvik
Bronja går i mycket bra fart och stil. Går i 1:a släpp utmärkt på stor stubb som täcks från kant till kant i en utmärkt reviering med mestadels korrekta vändningar och bra förarkontakt. Fortsätter sitt utmärkta sök i ytterligare 3 släpp. I 2:a släpp lättar fasan i område där Bronja befinner sig utan att hon observerar den. I 3:e släpp stöter hon singelrapphöna på stubb tillsammans med partnern. Respekterar. Bronja är en mycket trevlig hund att se i marken. Hög jaktlust och lydig. 0 Ukl

EST OHLSMYRENS BLACK PEARL SE30100/2013, äg & för Lennart Ivemyr, Köping
Pearls jaktlust verkar inte riktigt vaknat för dagen. Går i medelgod fart och bra stil. Söket ungdomligt, orgelbundet och för litet till formatet med omotiverade stopp. Får ytterligare chanser men sökintrycket kvarstår. Slutar till sist helt att söka. 0 Ukl

GSH SVITJODS REBEL SE30905/2013, äg & för Susanne Magnusson, Jörlanda
Rebell går i mycket bra fart och stil. Stort gående gordonsetter med bra marktäckning och breddsök. Fortsätter i senare släpp sitt goda sök i hög intensitet. Vänder lite fel av och till. Stöter singelrapphöna på stubb tillsammans med partnern. Stoppas på kommando. Stöter stor rapphönskull i sista släpp som Rebell förföljer långt. 0 Ukl

PH SORTEBILLKALLE SE29144/2013, äg & för Tommie Bäck, Stallarholmen
Kalle går i mycket bra fart och stil. Bra marktäckande sök i god kontakt med föraren. Respekterar rådjur. Fortsatt bra sök i senare släpp. Stöter rapphönskull i långt sankmarksgräs och vänder in till föraren. Stöter i senare släpp fasan utan att reagera. Kalle är en god sökare men visar i flera av släppen intresse för partnern. 0 Ukl

IRST BIJAN'S CHIVAS REGAL SE33828/2014, äg Amir Zand, Enköping, för Amanda Zand
Regal går i mycket bra fart och stil. Stort marktäckande sök i god kontakt med föraren. Respekterar rådjur. Håller fart och format i alla sina släpp. Har lite felvändningar. Tar i 3:e släpp stånd mot dike. Då förare och skytt är på väg upp lättar singelrapphöna. Regal komplett lugn i flog och skott. 1 Ukl

ÖKL

PT J MAC VARGS A CALIBRA SE33064/2012, äg & för Johanna Melander, Solna
Calibra går i mycket bra fart och bra stil. Stilen störs av låg huvudföring. Välrevierande men inledningsvis småskuret sök. Ökar något i format i senare släpp. Har en del markeringar och småstånd. Tar i 3: släpp stånd på gräsmark. Avancerar mycket försiktigt. Reser singelrapphöna och knallapporterar med bra fattning och avlämning. 3 Ökl

GSH ISLILJANS YARRAK SE41468/2012, äg & för Mikael Larsson, Hofors
Yarrak går i bra fart och mycket bra stil. Något öppet och oregelbundet sök. Tappar i intensitet i slutet av 1: släpp. Går upp sig något i senare släpp men stannar tidvis upp och rotar på markvittring. Har i 2:a släpp ett stånd han löser. Yarrak har i senare släpp chans på stor rapphönskull på klövervall som han stöter i god vind. Acceptabel respekt. Stöter i senare släpp en kull rapphöns och är för orolig. 0 Ökl

EST SCYLLA SE15368/2011, äg & för Erik Jonsson Jon, Enskede Gård
Scylla går i mycket bra stil i en bra till medelgod fart. Småskuret oregelbundet sök. Har en del småstopp och markeringar. Går upp sig något på klövervall. Tar stånd mot snårig åkerholme. Mycket försiktigt avance utan att påvisa vilt. Intrycket består i senare släpp med allt för många småstånd och markeringar. 0 Ökl

ESH FASANJÄGARENS FAMOUS FLASH SE26810/2012, äg & för Susanna Mattsson, Vargön
Flash går i mycket bra fart och stil. Oregelbundet sök som störs av visst småfågelintresse. Tar stånd mot dike. Löser och går ner i diket där han fattar nytt stånd. Fasan lättar som Flash förföljer. 0 Ökl

GST J NO V-11 SANSETTERS RUSHER SE25461/2010, äg & för Maria Sannevi, Härryda
Rusher går i bra fart och stil i en något tung aktion. Oregelbundet sök. Hare kommer springande som Ruscher förföljer. 0 Ökl

IRSH OVERDRIVES BRUTUS SE56207/2010, äg & för Susanne Johansson, Flen
Brutas startar i mycket bra fart och stil. Stort bra breddsök. Tar stånd i kanten av åkerholme. Trycker egenrådigt upp rapphönskull. Respekterar. 0 Ökl

GSH J FJÄLLBRUDENS KAMARO S27845/2008, äg & för Frida Gröning, Njurunda
Kamaro går i mycket bra fart och stil. Söker av stubb i bra format och förarkontakt. Blir någon småskuren och försiktig i buskmark. Bra sök på klövervall. Stånd i kanten av buskage. Reser villigt och precis singelrapphöna. Lugn i flog och skott. Apporterar godkänt men något hård i mun. 3 Ökl

PH J BJÖRKLUNDS C/J PABLO SE54491/2012, äg & för Ulf Boström, Strängnäs
Pablo går i mycket bra fart och bra stil. Stilen störs av något kort frambensaktion och låg huvudföring. Bra sök på stubb men blir småskuren i buskmark. Tar stånd i buskmark. Avacerar villigt utan att påvisa vilt. Pablo fortsätter i senare släpp med flera markeringar och stånd utan att påvisa vilt. 0 Ökl

Tack MFK för att få döma på en ny trevlig mark väl besatt med fågel. Tack markledaren Torbjörn och skytt Conny för en trevlig samvaro i marken. Det är lätt att döma med så trevliga deltagare som ni tävlande var.
Fröjel i september
Benny Melinif-logo.gif