MFK's prov & utställningar 2014

  Sälen 29-30 mars (fjällprov)
  Kungs Husby 12-13 april (fältprov)
  Säter 7-8 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 6-7 september (skogsprov)
  Bolunda 19-21 september (fältprov)
  Gredeby Malmköping 23 september (fältprov)
  Sälen 27-28 september (fjällprov)
  Långtora 31 oktober - 1 november (fältprov)

Mer bilder
från provet
finnshär!


MFKīs fältprov i Kungs Husby 12-13 april 2014

LÖRDAG 12/4 domare Lasse Olander

1 Hp Ökl PT Barentsviddas C Giga & Jenny Bodell - Dagens bästa hund!
3 Ukl GST Isliljans Yassa & Anders Forsberg
SÖNDAG 13/4 domare Lasse Thulin

1 Hp Ökl PH Stenbitens King & Andreas Nykvist - Dagens bästa hund!
1 Hp Ökl PH Rushlight Magic & Douglas Larsson
1 Hp Ökl EST Ohlsmyrens Rospiga & Maud Matsson


Lördag: 1 ökl Hp Barentsviddas C Giga & Jenny Bodell


Söndagens pristagare, från vänster: Andreas Nykvist & Stenbitens King 1 Hp ök, domare Lasse Thulin,
Maud Matsson & Ohlsmyrens Rospiga 1 Hp ökl och Douglas Larsson & Rushlight Magic 1 Hp ökl

UKL/ÖKL 20130412,
Domare: Olander Lars
Soligt väder med jämn vind.

UKL:

GST ISLILJANS YAZZA SE41465/2012, äg Marie Olsson, Sundborn, för Anders Forsberg
Bra fart och stil. Större söksformat önskvärt. I kontakt med fågel blir formatet betydligt bättre. Avslutar dagen i en tät beteshage, fattar stånd, avancerar och reser precis. Går efter i flog och skott men kan stoppas på signal och tillrop.3:pris Ukl

GST J ISLILJANS YENNA SE41464/2012, äg Linda Eriksson, Falun, för Tony Eriksson
Startar i bra fart och stil där söksformatet önskas större. I ett senare släpp under dagen är Yenna i kontakt med fågel, intresset och intensiteten blir då påtagligt bättre. Lyckas ej med fåglarna idag. 0:pris Ukl

GSH ISLILJANS YUME SE41472/2012, äg & för Magnus Johansson, Säter
Visar bra fart och stil, utnyttjar vinden på ett bra sätt. Är i kontakt med fågel i ett senare släpp där intensiteten och viljan att hitta fågel ökar markant. Har flera chanser under dagen. 0:pris Ukl

ÖKL:

EST J VALLARFJÄLLET'S A-SNÖFLINGA SE23941/2011, äg & för Birgitta Winberg, Storvreta
Visar mycket bra fart och stil. Fattar stånd i en beteshage med täta enar, Snöflinga står mot en hög med fjädrar. Vi låter henne avancera och det gör hon villigt i etapper, föraren påvisar att hon ser en fågel Snöflinga får fortsätta och hon avancerar villigt men ingen kommer på vingarna. En hare dyker upp strax efter som hon respekterar på signal. En fågel kommer från en tätning där båda hundarna är. Välförd och lydig. 0:pris Ökl

PT J VIIJÄGARENS HOT LIPS S66750/2008, äg & för Jan-erik Bodell, Enköping
Jagar i mycket bra fart och stil. Fattar stånd i beteshage med täta enbuskar, djärv avance där hon lyckas ta och hålla fast fågeln ett ögonblick med den tar sig fri och flyger. Lugn i flog och skott. Får en utlagd fasan som hon apporterar och avlämnar godkänt. Försvinner ur anvissad terräng och går helt ur hand. 0:pris Ökl

ESH J FALCSAGANS FIDO S19914/2008, äg & för Åke Johnsson, Mölnbo
Startar på en vall där han visar mycket bra fart och stil, slår upp i skogskanten och jagar av den anvisade marken. Ute på fältet jagar han med bra kontakt med sin förare. I ett senare släpp fattar han tillsammans med parkamraten ett skarpt stånd intill en berså. Båda hundarna får avveckla situationen då de står alldeles intill varandra. Bra avance, acceptabelt lugn i flog och skott. Vägrar dessvärre att apportera trots många chanser. 0:pris Ökl

IRSH OVERDRIVES BRUTUS SE56207/2010, äg & för Susanne Johansson, Flen
Kraftfull galoppaktion med mycket bra fart och stil, stundtals något öppet söksupplägg. Uppmärksam på sin förare, söker av anvisad skogskant. Ute på fältet skär han fram i marken, han stöter ett rapphönspar med bra respekt. I senare släpp går vi över en kulle med ogräs och buskage där stöter Brutus fasaner vid tre tillfällen med respekt. 0:pris Ökl

IRSH BJÖRNÅNS D DUNCAN S61706/2009, äg Inger Fredriksson, Värmdö, för Janne Fredriksson
Startar på en vall. Duncan börjar med att slå bakåt och går på avjagad mark, kallas till ordningen och lägger upp ett bra sök i mycket bra fart och stil. I nästa släpp går vi i något besvärliga vindförhållanden i en skogskant med Hagtorn där vi sett en fasan. Här visar Duncan att han kan anpassa sitt söksformat. Avslutar dagen på ett rapsfält där han i kanten av en ogräsmark får upp en hare som han förföljer långt. 0:pris Ökl

PH J LUTHAGENS DISCO S50536/2009, äg & för Lars Thulin, Uppsala
Utmärkt fart och stil, visar upp ett mycket bra söksformat med korrekta vändningar. Tar med marken i stort sett från kant till kant. I slutet av släppet fattar han stånd vid ett par tillfällen men dessvärre utan att prestera fågel. Fortsätter i sitt andra släpp i sitt fina format och stil. Precis framför honom hoppar en hare upp , han visar sig lydig på pipan och vänder in till föraren. I slutet av dagen stöter han en fasantupp som ligger i gräset som han respekterar. Senare i släppet skär han ut till ett ställe han tror på, fattar stånd och jag ser fågel komma på vingarna , ytterligare ett stånd där jag ånyo ser en fågel lyfta. Disco lyckas inte med fåglarna idag. 0:pris Ökl

GSH ÅENS II YPPERLI SE59705/2011, äg& för Lars Berggren, Kärna,
Startar på ett fält med holmar och beteshage. Visar mycket bra fart och stil. Fattar stånd i en granremiss vid ett dike. Avancerar försiktigt. Reser fasanen och går efter i flog och skott. 0:pris Ökl

IRSH J FASANENS AJE SE65331/2010, äg Olle Widell, Flen för Helena Widell
Visar mycket bra fart och stil. Startar på ett fält med holmar och beteshage som han söker av bra. Han fattar stånd i hörnet av en granremiss och får vänta medan vi avvecklar partnerns fågelarbete. Aje avancerar friskt och reser en fasan , förföljer dessvärre i flog och skott. 0:pris Ökl

EST J ÖSTKYSTEN'S BINE S62724/2007, äg & för Malgorzata Nord, Mölnbo
Får ett stort och rejält fält att söka av, vilket hon gör förtjänstfull och får den anvisade marken bra med sig. Visar sig har-ren. Fattar stånd långt ut, vi skyndar till men rapphönsen rör sig tydligen och hon tar ett steg för att sätta fast dem och då lätter de och Bine respekterar. Har ytterligare en chans på samma nyslagna fåglar men lyckas ej. Avslutar dagen på ett rapsfält och tätningar med hagtorn. Fattar stånd men kan inte få ut någon fågel ur det ogenomträngliga hagtornsnåret. 0:pris Ökl

PT J BARENTSVIDDA'S C GIGA SE21178/2012, äg & för Jenny Bodell , Enköping
Utmärkt fart och stil, visar upp ett rejält söksformat och får mycket mark avsökt och för det mesta korrekta vändningar. Uppmärksam på sin förare och välförd. Giga hittas i stånd tillsammans med partnern vid en berså. Båda hundarna får chansen att avveckla situationen. Giga avancerar och reser fasan, helt lugn i flog och skott, apporterar och avlämnar korrekt. Fortsätter under hela dagen i samma format, fart och stil. 1: pris Hp Ökl

ESH FALCSAGANS KJAPP SE16611/2011, äg & för Inger Fredriksson, Värmdö
Kjapp släpps på ett stort fält där han visar bra format, farten och stilen är mycket bra. Avslutar det släppet med att markera vid en stor öppen brunn, söker förtjänstfull genom en vildvuxen trädgård. Visar sig slitstark, välförd och uppmärksam på sin förare. I sista släppet avslutar han på en rapsåker som han söker av väl, markerar och fattar stånd intill ett ogenomträngligt hagtornssnår, avancerar men får ingen fågel på vingarna. 0:pris Ökl

Tack alla deltagare för en fin dag på Kungs Husby och till hela familjen Bodell !
Hölö 2014-04-20
Lars Olander


1 ökl Hp & söndagens bästa hund Stenbitens King


Rushlight Magic 1 ökl Hp
Ukl/Ökl 2014 04 13
Domare: Lars Thulin

Grå väder som klarnar upp på eftermiddagen, kall frisk vind. Terräng stora fina stubbar med inslag av åkesholmar med mycket täta slånsnår. Stort antal harar som gjorde det svårt för hundarna. Fasaner i backarna och även Rapphöns på fälten.

UKL
GSH ISLILJANS YARRAK SE 41468/2012 äg o för Mikael Larsson Hofors
Går med bra fart och dito stil är något orutinerad har möjlighet på fågel. 0 pris

GSH ISLILJANS YUME SE 41472/2012 äg o för Magnus Johansson Säter
Visar i dag ett omoget sök med ojämn fart och stil, är med på näsan tar ett stånd intill stenmur reser bra men går alltför långt efter i flog. Har i senare släpp möjlighet på fågel. 0 pris

PH SORTEBILLKALLE SE 29144/2013 äg o för Tommy Bäck Stallarholmen
Visar för dagen upp ett sök i mycket bra fart och även stil, och i god kontakt med föraren. Har möjlighet på fågel som inte utnyttjas. 0 pris

PH VIIJÄGARENS CALLISTO GLIM SE53676/2012 äg o för Lars Olander Hölö
Går med mycket bra fart och stil i ett väl anlagt sök, och med god kontakt med föraren. Har möjlighet på fågel som stöts och som Glim går efter. 0 pris

ÖKL
PH BJÖRKLUNDS C/J PABLO SE 54491/2012 äg o för Ulf Boström Strängnäs
Markerar harlöpa reser haren och går hårt efter. 0 pris

EST OHLSMYRENS ROSPIGA SE27403/2011 äg o för Maud Matsson Grisslehamn
Går med utmärkt fart och stil i ett väl anlagt sök, visar en mycket bra reviering och förmåga att anpassa sitt sök efter terrängen. Visar sig harren, stånd i slånsnår där fågel lättar innan vi är framme. Piga borta vi finner henne i stånd i slånbacke fågel lättar helt lugn i flog och skott och gör en bra apport på den utlagda fågeln. 1 ökl Hp

GST AVALONIANīS BUFFY SE17948/2010 äg Helene Stensby för Jon-Erik Stensby Magnskog.
Går upp hare och efter. 0 pris

GST AVALONIANīS AKIRA SE 26116/2008 äg Alexander Stensby för Jon-erik Stensby Magnskog
Visar i dag upp ett sök där större bred är önskvärd, går i en något tung aktion och medelgod fart. Försvinner upp i backe där föraren finner henne i stånd bra resning lugn i flog och skott och gör en bra apport. men får senare i släppet upp hare och går hårt efter. 0 pris

IRSH ``US`ī RICCO SE32884/2009 äg o för Eva Mia Sjölin Hölö
Börjar dagen med ett stort sök lagt på bredden och med bra reviering, går med stor fart och mycket bra stil. I ett senare släpp blir Ricco alltför självständig och går ur hand, fågel lättar från området Ricco befinner sig. 0 pris

PH RUSHLIGHT MAGIC SE16456/2012 äg o för Douglas Larsson Västerlanda
Går med mycket bra stil i hög fart i ett väl anlagt sök och utnyttjande av vind och terräng. Är lydig och väl förd visar sig harren. Stånd intill stor sten där partnern fattar stånd på andra sidan av stenen, är helt lugn i uppflog och skott och gör en utmärkt apport på utlagd fasan.
1 ökl Hp

PH STENBITENS KING SE 24467/2011 äg o för Andreas Nyqvist Bälinge
Börjar dagen med en uppvisning hur ett sök av en Brittisk hund skall se ut, går med utmärkt fart och stil och reviering. Visar sig harren, visar även upp ett utmärkt medvindsök. Har även förmågan att anpassa sitt sök i bruten terräng. Stånd intill stor sten där partnern står på andra sidan fågel lättar King helt lugn i flog och skott och gör en utmärkt apport på utlagd fasan.
1 ökl Hp

EST VALLARFJÄLLETīS A-NASTI SE23942/2011 äg o för Birgitta Winberg Storvreta
Går med mycket bra fart och stil, mestadels god reviering har en och annan kovändning. Stånd med lång avancering utan resultat (förmodad harlöpa). Stånd i slånbacke där domaren inte ser fågeln som flyger lågt ur snåret enligt föraren. 0 pris

PT VIIJÄGARENS HOT LIPS SE566750/2008 äg för Jan-Erik Bodell Enköping
Visar idag upp stort energiskt sök hög fart och mycket bra stil, stånd liten hare går upp och Loppan kan inte hålla sig utan går efter. 0 pris

EST VALLARFJÄLLETīS A-SNÖFLINGA SE23941/2011 äg o för Birgitta Winberg Storvreta
Går med mycket bra fart och mestadels bra stil. Har ett flertall kovändningar som stör sökupplägget. Visar sig haren

Tack till provdeltagarna för en trevlig dag på fältet. Även ett stort tack Janne o Jenny för ett mycket bra prov på bra marker
Uppsala i april Lars Thulin


if-logo.gif