MFK's prov & utställningar 2013

  Sälen 26-27 mars (fjällprov)
  Kungs Husby 13-14 april (fältprov)
  Säter 8-9 juni (utställning & KM-apport)
  Sälen 7-8 september (fjällprov)
  Bolunda 13-16 september (fältprov)
  Älvdalen 28-29 september (skogsprov)
  Långtora 16-20 oktober (fältprov)
  Derby & SM 18-19 oktober (fältprov)
  Kungs-Husby 2-3 november (fältprov)


MFK´s skogsprov i Älvdalen 28-29 september 2013

LÖRDAG
1 ÖKL/HP IRST Björnåns Dribbla & Olof Ers med (domare: Lasse Thulin)
1 ÖKL/HP PT Jessi & Fredrik Nyström (domare: K Edh)


SÖNDAG
1 UKL/HP GST Zettertjärns Super Ztar& Kristina Edh (domare: Lasse Olander)

Bild: 130928jessie_dribbla_1okl.jpg
Olof Ers med IST Björnåns Dribbla 1 ÖKL/HP (domare: Lasse Thulin) och
Fredrik Nyström med PT Jessi 1 ÖKL/HP (domare: Kristina Edh). Foto Zettertjärns KennelKristina Edh med Zettertjärns Super Ztar 1 UKL/HP (domare: Lasse Olander). Foto Zettertjärns Kennel


Hela gänget som startade på lördagen. Foto Zettertjärns Kennel

Lördag 28/9 2013
väder. gråväder
Domare Lars Thulin

Ukl

GST IDREFJÄLLENS F-STEIRA SE20898-2012 äg o för Sofie Stafås, Lima.
Börjar sina släpp något tveksamt, men kommer efterhand ut i ett bra sök med mycket bra fart och stil. Önskas något regelbundnare kontakt, stånd går på utan att få kontakt med fågel. Är uthållig och orkar gå hela dagen. 0 pris

Ökl

IRST BJÖRNÅNS D DRIBBLA S61712-2009 äg o för Olof Ehrs, Svärdsjö
Dribbla går hela dagen med utmärkt fart vidd, stil och följsamhet i olika terrängtyper. Förs med små medel i ett förstklassigt sök i skogen. Stånd går på löpa i lagom takt ner mot myrkant tappar kontakten slår ut och går på löpa utan att vi hinner ställa om lättar tjädertuppen. I slutet av dagen lyckas vi äntligen få kontakt med fågel. Stånd bra uppföljning lugn i flog och skott gör en utmärkt apport på den utlagda fågeln. Dribbla får i dag ett mycket välförtjänt. 1 pris HP ökl

PT TJÄDERHEDENS I PIPPI S36088-2009 för o äg Pontus Nyström, Kåge
Går med utmärkt fart och stil och med bra kontakt. Har i senare släpp ett antal markeringar som hon löser själv. Stånd som inte ger något resultat blir nu även något självständig i söket , kommer inte för fågel. 0 pris

GST IDREFJÄLLETS BESSIE S äg o för Sefan Nordin, Idre
Går med utmärkt fart och stil i ett stort självständigt sök, blir väldigt svår att jaga med i skogen. Har något släpp där kontakten är bättre, stånd som hon löser. 0 pris

Tack till provdeltagare och skytt och tillika markvisar Anders Almlöv för en trevlig dag i skogen.
Uppsala i Oktober
Lars Thulin

Klass: UKL/ÖKL 28 sept 2013
Domare: Kristina Edh

UKL
GSH ISLILJANS YUME SE 41472/2012 äg o för Magnus Johansson
Winston börjar dagen i ett ungdomligt stil där han har problem att ta sig ut i sök. Visar stundtals upp bra fart och bra stil men är mycket förarfixerad. I sitt andra släpp är Winston ute på jakt och jagar i ett bra skogssök . Forstätter sitt fina sök resten av dagen utan att komma för fågel. 65 min, 0 UKL

ÖKL
ESH FALCSAGANS KRUTOV SE16614/2011 äg o för Lars Olander
Krutov lägger upp till ett småskuret sök i mycket bra fart och mycket fin stil, vänder ofta in till föraren. Fortsätter senare på samma sätt, söket blir ineffektivt. 30 min, 0 ÖKL

ISH "US" RICCO S32884/2009, äg o för Eva-Mia Sjölin
Ricco startar ut i mycket bra fart och mycket fin stil ett stort och något öppet sök, önskar bättre reviering. Senare fortsätter Ricco sitt fina sök nu med bättre marktäckning, tjäderhöna lättar i Riccos område utan att det blir någon situation. I slutet av dagen försvinner Ricco, återkommer vid kopplingsorder. 70 min, 0 ÖKL

PT TJÄDERHEDENS JESSI S36089/2009 äg o för Fredrik Nyström
Jessi startar dagen i ett mycket bra skogssök i mycket bra fart och mycket bra stil. Med god kontakt med sin förare jagar Jessi av terrängen erfaret. I senare släpp jagar Jessi utmärkt, hittas i stånd som hon löser själv, försvinner fram i terrängen och hittas i stramt stånd, avancerar på order och ripkull lättar, lugn i flog och skott, apporterar utlagd fågel korrekt. 45 min, 1 ÖKL/HP

PH PLETTSKIS RALLY S59093/2008 äg o för Henrik Almlöf
Rally lägger upp till ett bra skogssök i mycket bra fart och stil i god kontakt med sin förare. Fortsätter i senare släpp att söka mycket bra, ses fatta stånd, korrigerar sig, ripkull lättar och Rally förföljer dessvärre. 20 min, 0 ÖKL

GSH IDREFJÄLLENS BON SCOTT SE54544/2010 äg o för Niklas Andreasson
Scott söker i mycket bra fart och stil , lägger upp till ett bra skogssök , får mycket mark avsökt, försvinner för oss i slutet av släppet men återkommer i rimlig tid. Senare släpps Scott där ripkull lättat, Scott uterder området och går ut i sök, stöter ripa och förföljer dessvärre. 30 min, 0 ÖKL

Tack för en trevlig helg i skogen
Krok 2013-10-29
Kristina Edh

Älvdalen 2013 10 29
Domare: Lars Olander
Parti Trollberget,
bra väder i svag vind

UKL:

GST Zettertjärns Super Ztar SE32703/2012 äg o för Kristina Edh, Järpen
Mycket bra fart och stil. Bra format och bra kontakt med sin förare, utnyttjar den svaga vinden väl. Fattar stånd och följer upp nytt stånd, avancerar och reser precis en kull ripor. Lugn i flog och skott. En trevlig unghund som väl förtjänar sitt första pris med hederspris. 35 min 1 UKL HP

GST Zettertjärns Quaramella SE62039/2011äg o för Kristina Edh, Järpen
Jagar av marken i mycket bra fart och stil, håller bra kontakt och formatet är väl anpassat till terrängen. Quaramella är slitstark och välförd, mattas inte något under hela jaktdagen. Ej för fågel. 65min 0:pris UKL

ÖKL:

PH Luthagens Disco S50536/2009 äg o för Lars Thulin, Uppsala
Disco jagar av marken i mycket bra fart och stil, anpassar formatet efter terrängen i bra kontakt. Finner påpassligt en nyslagen ripkull, stånd, avancerar villigt precis på. I flog och skott tar jaktlusten över och han går efter. 25min 0.pris ÖKL

PT Tjäderhedens Pippi S36088/2009 äg o för Pontus Nyström, Kåge
Går i mycket bra fart och stil i stort söksformat. Vi får ibland söka henne och förarkontakten kunde varit tätare. I slutet av dagen hör vi ett tungt uppflog och strax kommer Pippi in till sin förare. Går lika intensivt under hela dagen utan att mattas. 65min 0:pris ÖKL

GSH Idrefjällens Bon Scott SE54544/2010 äg o för Niklas Andreasson, Alingsås
Jagar i stort format i mycket bra fart och stil. Anpassar söksformatet efter terrängen. En konditionsstark hund som inte kommer för fågel idag. 65min 0:pris ÖKL

Tack för ett trevligt domaruppdrag och till Fredrik, markledare och påpasslig skytt för en fin på Trollberget.
Hölö 2013-10-09
Lars Olander

TACK! till våra sponsorer!


if-logo.gif