MFK's prov & utställningar 2013

  Sälen 26-27 mars (fjällprov)
  Kungs Husby 13-14 april (fältprov)
  Säter 8-9 juni (utställning & KM-apport)
  Sälen 7-8 september (fjällprov)
  Bolunda 13-16 september (fältprov)
  Älvdalen 28-29 september (skogsprov)
  Långtora 16-20 oktober (fältprov)
  Derby & SM 18-19 oktober (fältprov)
  Kungs-Husby 2-3 november (fältprov)
Tjuvträning

Om vi skall fortsätta kunna ha jaktprov i Sälen
måste ALL tjuvträning upphöra!


Du måste alltid ha markägarens tillstånd för att släppa/träna hund! Gäller hela Sverige.

Markägarna är uppmanade att polisanmäla överträdelser.

Jaktprovsansvarig MFK


MFK´s fjällprov i Sälen 16-17 mars 2013

RESULTAT
1 Ukl EST Ohlsmyrens Hj Good Stuff SE34330/2011, äg Larsson Lena
2 Ukl ESH Ohlsmyrens No Joke SE58472/2011, Hermansson Anki, Dala-Järna
2 Ukl EST Ohlsmyrens Black Betty SE27402/2011, Olsson Roland, Ovien
2 Ökl ESH Björnåns E Gixxer SE39875/2010, Sivertsen Fredrik, Sälen
2 Ökl ESH Högfjällshundens Igor S40998/2007, Hagerlund Tommy, Skyllberg
3 Ökl ESH Ohlsmyrens Pp High Five SE15169/2011, Larsson Hans Erik, Dala-Floda
3 Ökl GST Idrefjällens Bessie SE54546/2010, Nordin Miroslawa, Idre

MFK Sälen 16 mars 2013
Domare: Leif Berglund
Klass: UKL/ÖKL

UKL

EST Giddes I Dizel SE29001/2012, äg & för Sven Hedfors, Lövestad
Dizel jagar i mycket bra fart och stil. Under tre släpp visar hon bra jakt med gott vind- och terrängutnyttjande. Hon varierar dock det fina intrycket med att tidvis uppvisa omognad och avslutningsvis tappa koncentrationen på jakten. 0 Ukl

EST Jentefjellets Linsi NO453447/2012, äg & för Gunno Haltorp, Malung
Linsi är en mycket ung tik som börjar med att visa en del omognad. Under dagen bättrar sig intrycket och efter en markering på fågelvittring fortsätter hon, under de tre återstående släppen, i mycket bra fart och still med gott utnyttjande av vin och terräng. Tyvärr kommer hon inte i fågel. 0 Ukl

EST Björnån's H Carenata SE18902/2012, äg & för Erik Larsson, Torsby
Carenata startar i ogynnsamma vinförhållanden vilket påverkar hennes jaktkoncentration. Därefter blir stöttningen från föraren mycket bra och resultatet blir att C jagar i mycket bra fart och stil med gott utnyttjande av förhållandena. Hon fortsätter sitt goda uppträdande i två släpp men tröttnar rejält i det fjärde släppet. 0 Ukl

GSH Glavaris DV Zlatan SE35639/2011, äg & för Carina Larsson, Malung
Zlatan börjar i ogynnsamma förhållanden men får bra stöttning av föraren som resulterar i ett bra sök i mycket bra fart och bra stil. Han ger samma intryck hela dagen tills att han tröttnar i sitt fjärde släpp. 0 Ukl

PHJ Vattvikens Valle SE43770/2011, äg & för Gert-Ove Blomqvist, Arvika
Valle jagar i bra stil och mycket bra fart. Han visar uppenbara tecken på att han inte mår riktigt "hundra" men det går bättre och bättre. I andra släpp visar han ett tidvis upp ett mycket bra sök men föraren bedömer ändå att hunden inte är sig lik och drar honom från vidare avprovning. 0 Ukl

EST Ohlsmyrens Good Stuff SE34330/2011, äg Lena Larsson, Östersund
Good Stuff jagar i mycket bra fart och utmärkt stil. Hon jagar av mycket mark även om orutinen tidvis skiner igenom. Hon fortsätter glimrande i ytterligare två släpp men tröttnar rejält i fjärde släpp och får tyvärr avsluta utan fågelkontakt. 0 Ukl

ÖKL

ESH Björnån's Gixxer SE39875/2010, äg Fredrik Sivertsen, Sälen
Gixxer jagar i mycket bra fart och stil. Han utnyttjar vind och terrängförhållanden på ett, till synes, optimalt sätt. Han nos pekar hela tiden mot vinden oavsett vilken vindriktning han presenteras för. Intrycket består hela dagen vilket imponerar. I sitt första släpp anmäls stånd som han dock löser ut självständigt. I sitt fjärde släpp går han direkt in i ett stånd där en hund från tidigare släpp har haft fågel. Han avancerar försiktigt utan resultat men fågel lättar långt nedanför. Nytt stånd på platsen där fågel lättade tidigare. Igen blir han väldigt försiktig men kan lösa ut situationen med hjälp av föraren. I slutet av släppet ses han ta ett skarpt stånd. Partnern kommer till och "rundar" honom i två varv på en halv meters radie medan Gixxer håller sitt stånd. Partnern kalla in och Gixxer får resningsorder på avstånd och reser villigt. Flera ripor lättar och Gixxer lugnas på kommando i flog och skott. Apporterar därefter godkänt. Prisvalören för Gixxer är inte helt enkel att fastställa då hans positiva sidor är ytterst värdefulla för mig som jägare samtidigt som hans negativa sidor irriterar och stör helhetsbilden en hel del. Min vägning av intrycken resulterar i 2 Ökl

ESH Ohlsmyrens High Five SE15169/2011, äg & för Hans-Erik Larsson, Dala Floda
High Five jagar i mycket bra fart och utmärkt stil i ett välrevierande söksupplägg. Intrycket består i tre släpp även om en viss ojämnhet visar sig ibland. I tredje släpp anmäls stånd. Han går självmant på i etapper när vi har en bra bit kvar fram till situationen. I sista etappen lättar ripor framför honom och han går efter, tyvärr. 0 Ökl

PT Ohlsmyrens P More Than A Feeling SE36892/2010 äg & för Anna Felkerby, Östersund
"Una" jagar I mycket bra fart och stil. Har svårt från början att hitta ett bra söksupplägg men det bättrar sig genom dagen. I de två första släppen försvinner hon tidvis och får hämtas tillbaks av föraren. I de två sista släppen är hon dock i "vår" terräng hela tiden men hon kommer inte i kontakt med fågel. 0 Ökl

GST J Zettertjärns Nikez SE43858/2010, äg Kristina Edh, Järpen, för Fredrik Ohlsson, Mörsil
Nikez jagar i bra fart och stil. Hon "tar" marken på ett bra sätt i kontakt med föraren. I andra släppet håller dock inte söket för premiering utan hon får avsluta dagen med 0 Ökl

EST Smölarypa's Hera SE48807/2011, äg & för Björn Ström, Malung
Hera börjar i bra fart och stil men går ner sig och söket blir inte effektivt. I andra släpp blir det uppenbart att H inte är i form och vi avslutar med 0 ökl.

EST Östanlindors Gloria SE13363/2011, äg & för Anders Hedén, Orsa
Gloria jagar i mycket bra fart och stil. I första släppet har hon mestadels ett bra söksupplägg. I de följande släppen är kvalitén varierande när det gäller söket men i motvind fungerar det helt OK. I fjärde släpp kommer hon in i område där partnern tagit stånd men respekterar inte med sekundering utan stör stående hund på ett grovt sätt genom att "runda" honom på nära håll utan att själv känna och ta stånd för fåglarna som ligger i terrängen framför. 0 Ökl

Jag vill tacka för en fin dag i fjället trots att frekvensen på fågelkontakter var väldigt låg. Samtidigt vill jag tacka provledningen för inbjudan att döma på provet. Som domare i Sälen kan man uppenbarligen alltid räkna med att bli väl omhändertagen och att ha väldigt trevligt under hela helgen. Det stämde även denna gång. Tack!
Leif Berglund

MFK Sälen 16 mars 2013
Domare: Niklas Bodin
Klass: SKL
Förhållanden: Hårt och blåsigt väder med genomslagsföre vilket inte ger oss de bästa förutsättningarna på fjället idag.

PT BORGEFLON'S FK SPEEDIGA SASSA S29848/2009, äg & för Bengt Persson
PH Jimrypas Milton S41832/2006, äg & för Fredrik Nyström
IRT Nordfjällets RR Ziba S64312/2008, äg & för Tommy Hagerlund
PT BORGEFLON'S FK Stårsa S29850/2009, äg & för Ronny Andersson/ E Perman,
PT BORGEFLON'S CJ PRINCESS OF SPEED S23022/2007, äg & för Eva Perman
EST BJÖRKVATTNETS SIMSALABIM S22089/2006, äg & för Ulf Johansson
PT OHLSMYRENS P RUNAROUND SUE S30114/2008, äg & för Bengt Persson
EST Björnåns Cagiva S42071/2009, äg & för Kenneth Persson, Lindesberg
GST Zettertjärns Bleika Ionasdotter S33567/2006, äg & för Kristina Edh
EST OHLSMYRENS PEGGY SUE S54659/2009, äg & för Roland Olsson
PT Carnbrings Acta S1998/2006, äg & för Gunilla Karlsson
GST Zettertjärns Ditze Mimsdotter S27458/2007, äg & för Kristina Edh

Första rundan
Sassa-Milton
Milton störs av föret och kommer därmed på efterkälken mot Sassa som går i ett utmärkt medvindssök.

Ziba- Stårsa
Stårsa går mycket bra i sned medvind och leder släppet mot Ziba som inte kommer ut tillräckligt i medvinden för att kunna konkurrera.

Speedy- Sim
Båda växlar om föringen i släppet och får med sig bra med mark, sättes lika.

Sue- Cagiva
Sue tar genast kommandot och söker av mark bra, (tappar lite på högersida)
Cagiva inleder med ett mycket bra sök men tappar under släppet och behöver manas på, förearen avbryter efter släppet.

Bleika-Peggy Sue
Sue söker i mycket bra fart och stil brukar vind och terräng väl men tappar lite på kontinuiteten.
Bleika slår ut i medvinden och tar med sig mycket mark men blir borta i slutet av släppet och kallas till ordning efter släppets slut, utgår.

Acta- Ditze
Ditze går utmärkt och får med sig all mark vi går i.
Acta går även hon mycket bra men kan inte mäta sig med Ditze.

Rangering efter 1:a rundan: Ditze, Sassa, Stårsa, Acta, Sue, Peggy Sue, Speedy ,Sim, Milton, Ziba.

Andra rundan

Milton -Sim
Sim går Mycket bra och leder vinner släppet klart.
Milton går upp sig men hamnar på efterkälken mot Sim.

Speedy- Ziba
Speddy får med sig mycket mark i i ett mycket bra sök.
Ziba behöver manas på och blir ineffektiv och utgår.

Stårsa -Sassa
Båda går som tidigare med Sassa som vinnare av släppet.

Acta- Peggy Sue
Peggey Sue går mycket bra och får med sig all mark mot Acta som går fortsatt mycket bra men saknar lite på framdriften.

Ditze- Sue
Ditze går fortsatt utmärkt medans Sue inte kommer upp i samma nivå som tidigare utan tappar på fart och marktäckning.

Rangering efter 2:a rundan: Ditze,Sassa,Speedy,Peggy Sue,Acta, ,Sim, Stårsa, Sue, ,Milton,

Tredje rundan

Milton-Stårsa
Milton går som tidigare, Stårsa slutar jag och utgår.

Sue - Sim
Båda går bra och sättes lika i släppet.

Acta-Speedy
Acta och Speedy inleder lika och får med sig den mark vi går i mot slutet av släppet tar Speedy över och vinner släppet.

Sassa- Peggy Sue
Sassa går fortsatt utmärkt och tar med sig "all" mark.
Peggy Sue slutar jaga och utgår.

Ditze- Milton
Milon är ute i sitt 4:e släpp.
Ditze går som tidigare fågel ses lätta ifrån område där Ditze befinner sig föraren kommer till och anmäler stånd går på försiktigt utan att kunna påvisa någon fågel anmäler strax där efter stånd igen ser fågel flyga på väg upp till förare, hund lugnas, pga av terräng och vegetation har jag inte sett vare sig hund eller vad som hänt utan kan endast konstatera att ett par chanser ej utnyttjats. Milton kommer på efter kälken och kommer in i område och fäster stånd går vid resningsorder utan att kunna påvisa någon fågel, utgår.

Rangering efter 3:e rundan: Sassa Speedy, Sim, Acta, Sue, Ditze, Milton.

Fjärde rundan

Sue-Acta
Båda går som tidigare med Sue över på större marktäckning.
Acta har ett tomstånd.

Ditze- Sim
Ditze något över på bättre marktäckning.

Speedy- Sassa
Båda går som tidigare men Speedy kroknar mot slutet av släppet.

Rangering efter 4: rundan: Sassa, Sim, Speedy, Sue, Acta, Ditze.

Vi tar en sista runda för att försöka finna några fåglar.

Femte rundan

Acta- Sue
Som tidigare

Sim- Ditze
Ditze jagar fortsatt mycket bra, Sim har tömt sig och slutar jaga, utgår.

Speedy- Sassa
Sassa jobbar lika, mycket imponerande arbetsinsats under dagen.
Speedy har kroknat och kommer inte upp i dagens tidigare nivåer.

Rangering efter 5:e rundan: Sassa, Sue, Speedy, Acta, Ditze.

Nu har vi kommit till dagens slut och jag har tyvärr inte fått möjligheten att placera någon hund i dagens segrarklass. Tackar deltagarna för en trevlig dag på fjället med tyvärr alltför liten tillgång på fågel och ett mycket hårt och motsträvigt väder.
Niklas Bodin

MFK Sälen 16 mars 2013

Domare: Ronny Andersson
Klass: UKL/ÖKL
Förhållanden: En mycket kall dag med hård vind och få fåglar.

UKL

ES Ohlsmyrens Stardust SE58474/2011 äg/ för Ann-sofie Israelsson Dala-Järna
Stardust startar i bra till mycket bra fart och stil i sidvind men hon har några onödiga stopp och leker gärna med partner för att mot slutet av släppet börja jaga riktigt, i andra släpp går Stardust upp sig till mycket bra fart och stil hon fortsätter lika bra i tredje släpp där hon sekunderar spontant för att i fjärde släpp sluta jaga i den mycket kalla vinden, avslutas. 0 Ukl

ES Ohlsmyrens Black Betty SE27402/2011 äg Roland Ohlsson för Jonas Döhl
Betty startar i sidvind med lite lek med partner men kommer sig ut i jaktsök i mycket bra fart och stil, i andra släpp i medvind jagar Betty fortsatt mycket bra där hon går fram stort och fint i marken för att jobba sig in i stora fina slag, i tredje släpp i motvind jagar Betty fortsatt mycket bra, i mitten av släppet fattar Betty ett stramt stilfullt stånd där hon reser tveksamt på order i omgångar och är helt lugn i flog och skott. 2 Ukl

GS Trym NO44654/2011 äg/för Kjell-Roger Maliberg Trangsrudsroa 125 Flisa
Trym startar i sidvind i mycket bra fart och stil men är intresserad av partner, i andra släpp fortsätter Trym att jaga mycket bra i medvind där föraren förtjänstfullt styr undan honom från partner, i det tredje släppet jagar Trym fortsatt mycket bra och har helt släppt intresset för partner och har fågel i släppet, i fjärde släppet tar Trym helt slut i kylan och kommer ej ut i jaktbart sök, avslutas. 0 Ukl

ES Ohlsmyrens No Joke SE58472/2011 äg/för Anki Hermansson Dala-Järna
Joke startar i sidvind i bra till mycket bra fart och stil där söket störs av hans intresse för partner, i andra släpp jagar Joke med mycket bra kontinuitet i hela släppet i medvind, i tredje släpp i motvind jagar Joke fortsatt mycket bra och sekunderar spontant, han har några markeringar som han löser självständigt i fjärde släpp tar musten slut och Joke slutar jaga, avslutas. 0 Ukl


ÖKL
GS Idrefjällens Champ SE19335/2009 äg/för Kjetil Nilsen Ospelia 26C Hagan
Champ startar i mycket bra fart och stil i sidvind där han får med sig mycket mark genom att släppa ut sig i vinden och jobba in i stora fina slag, i andra släpp i medvind jagar Champ fortsatt mycket bra i anvisad mark med god kontakt, i tredje och fjärde släpp börjar Champ att tröttna, han har en markering som han löser självständigt för att i femte släpp tröttna men kämpar på utan att lyckas idag. 0 Ökl

IRS Norrlands Guidens Staro Dynamite SE55631/2011 äg/för Anders Sundberg Lillhöjenvägen 12 Våmhus
Dynamite startar i sidvind i mycket bra fart och stil men saknar storlek i söket, i andra släpp där vi vänder har vi både med och motvind jagar han stora delar av släppet i bra format, i tredje släpp börjar Dynamite tröttna för att i fjärde släpp fortsätta jaga men tröttnar, avslutas. 0 Ökl

GS Zettertjärns Niezti SE43859/2010 äg/för Putte Medeskog Bodetta Hagen Kil
Niezti startar i sidvind i bra till mycket bra fart och stil där hon är lite ojämn i söket, i andra släpp i medvind jagar hon fortsatt bra till mycket bra i god kontakt, i tredje släpp börjar Niesti tröttna för att i fjärde släpp tappa tempo rejält med många stopp där hon behöver mycket stöd av förare, avslutas. 0 Ökl

GS Zettertjärns Chiva SE49711/2006 äg/ för Sten-Ove Medeskog Bodetta Hagen Kil
Chiva startar i sidvind i bra till mycket bra fart och stil där mer tryck önskas i galoppen, i andra släpp jagar hon som innan men tappar motivation för att i tredje släpp helt sluta jaga, avslutas. 0 Ökl

GS Idrefjällens Bessie SE54546/2010 äg/för Stefan Nordin Uttergränd 1 Idre
Bessie startar i mycket bra fart och stil i sidvind där hon får med sig mycket mark men försvinner en stund för att komma tillbaka och jaga framför domaren men då är föraren borta mycket längre än hunden föraren kommer tillbaka mot slutet av släppet, i andra släpp i motvind jagar Bessie fortsatt mycket bra i god kontakt för att i tredje släpp börja tröttna, i det fjärde släppet fattar Bessie ett stramt stilfullt stånd för 4 ripor som sitter i en björk, Bessie reser på order jaktligt i etapper och är lugn i flog men förföljer i skott till den tänkta nedslagsplatsen, med en utmärkt apport. 3 Ökl

GS Matsåsens Miracle SE36725/2007 äg/för Sofie Stafås Södra Heden Lima
Miracle startar i bra till mycket bra fart och stil i sidvind där mer tryck önskas i galoppen, i andra släpp jagar Miracle som innan för att i tredje släpp börja tröttna och i fjärde släpp tar tröttheten ut sin rätt, avslutas. 0 Ökl.

Ökl ES Utsjövallens Hot-Sugar SE22875/2011 äg/för Per Erik Persson Jägra 192 Malung
Sugar startar ungdomligt och lekfullt i bra till mycket bra fart och stil i sidvind hon jagar bättre och bättre utöver släppet, i andra släpp jagar Sugar bra och mer moget genom hela släppet för att i tredje släpp börja tröttna, i fjärde släpp tar tröttheten över, avslutas. 0 Ökl

ES Utsjövallens Little-Daisy SE22873/2011 äg/för Alf Jahansson Backvägen 5 Malung
Daisy startar ungdomligt och lekfullt i mycket bra fart och stil där hon kommer igång och jagar bättre och bättre utöver släppet mot slutet av släpp fattar Daisy ett stilfullt stånd där hon reser villigt på order utan resultat, i andra släpp i medvind jagar Daisy mycket bra för att i tredje släpp bli småskuren med många stopp och behöver mycket stöd av förare, avslutas. 0 Ökl

Därmed vill jag tacka för en väldigt kall men trevlig dag på fjället med härliga hundar och väldigt sportsliga deltagare.
Ronny Andersson
Stugun Jämtland

MFK Sälen 17 mars 2013
Domare: Bengt Persson
Klass: UKL/ÖKL Förutsättningar: Stadig V-NV vind och dimma som lättar vid lunchtid. Klart på em och bra före men alltför dåligt med fågel.

UKL

EST Ohlsmyrens Stardust SE58474/2011 äg o för Ann-Sofie Israelsson, Dala- Järna
Startar livligt och utan fokus men betydligt bättre i andra släpp med sök i god fart och mycket god stil. Tar med sig mycket mark och nyttjar vinden. Har chans på fågel i tredje släpp men partner hinner före. Tröttnar i sista släpp. Utvecklingsbar unghund som kort stund visade kapacitet. 0.Ukl

EST Ohlsmyrens Black Betty SE27402/2011 äg Roland Olsson, Oviken, för Jonas Döl
Går fem släpp i mycket god stil, fart och format och håller ett förstklassiskt sök hela dagen. I tredje släpp flera korta stånd som hon självmant löser men kommer tyvärr ej för fågel. Söksmässigt en mycket god tik. 0.Ukl

GSH Trym NO44654/2011 äg Ingvild Arnessen, Flisa, Norge, för Kjell Roger Maliberg
Börjar med ett oinspirerat och ostrukturerat sök. Går upp sig till ett jaktbart sök i andra släpp som han håller över dagen. Önskar mera intensitet och format. Ej för fågel. 0.Ukl

ESH Ohlsmyrens No Joke SE58472/2011äg Anki Hermansson, Dala-Järna, för Roland Olsson
God fart och mycket god stil i första släpp men med växlande format och många stopp som stör kontinuiteten. Bättre fart och marktäckning i två följand släpp och fattar stånd med korrigering. Reser villigt ripa under gran och är lugn i flog och skott. Tappar fokus i fjärde släpp. Han har i två släpp visat bra sök och med en mycket bra fågeltagning är han värd 2.Ukl.

ÖKL

GST Zettertjärns Nikez SE43858/2010 äg o för Fredkrik Öhlsson, Mörsil
Söker i bra fart och stil. I medvind enstaka bra slag som varvas med sök runt föraren. Det finns brister i kontinuitet och marktäckning. Något bättre i tredje släpp då hon tar stånd, korrigerar men löser själv utan vi ser fågel. Avslutar med stånd i ravin mot gran. Löser själv och ingen fågel på stället. 0.Ökl

EST Östalindors Gloria SE13363/2011 äg o för Anders Hedén, Skattungbyn
Börjar i första släpp i mycket god stil men ostrukturerat med många stopp och med allt för litet format. Inget jaktbart sök. Något är på tok enligt föraren som vill avsluta. 0.Ökl

GST Zettertjärns Niezti SE43859/2010 äg o för Putte Medeskog, Kil
Första släpp i medvind i god fart och mycket god stil. Skulle kunna ta för sig mera i djup men kanske påverkar dimman. Bättre format i följande släpp. Kommer ej för fågel. 0.Ökl

GST Matsåsens Miracle S36725/2007 äg o för Sofie Stafås, Lima
Rör sig i mycket god stil men saknar för dagen fokus. Många stopp, rullar sig i snön och får Ideligen manas på. Får ett andra släpp men tröttnar då och slutar jaga. Avslutas. 0.Ökl

GSH Idrefjellets Champ SE19335/2009 äg o för Kjetil Nilssen, Hagan, Norge
Är ute i fyra släpp i god fart och mycket god stil och håller tempot hela dagen. Bra format och marktäckning. Presterar ett jaktbart sök i god kontakt med sin förare. Han kommer tyvärr inte för fågel. 0.Ökl

IRST Norrlandsguidens Staro Dynamite SE55631/2011 äg o för Anders Sundberg, Våmhus
Går ett släpp i bra fart och mycket god stil i medvind och dimma. Bra intensitet med en del stopp men söket är jaktbart. Får inte visa mera då förarens skidbindning går sönder och han tvingas avsluta. 0.Ökl

EST Himlabergets Hasta SE18848/2010 äg o för Leif Berglund, Ås
Startar i mycket god fart och stil med glädjefylld aktion. Tar sig ibland en funderare men kan sättas igång. Blir borta i dimman i slutet av släppet men återkommer inom tid. I andra släpp gör hon ett kort slag framför oss men drar sedan ned i skog och blir borta hela släppet. Får en chans till då hon växlar mellan fina slag efter förarens styrning och oinspirerat sök i trav. Föraren drar henne då något är på tok. 0.Ökl

En dag på fjället utan de bästa förutsättningarna pga dimma och dåligt besatt med fågel. Vi fick ändå till en premiering på den enda fågelkontakt som gavs. Tack till MFK och trevliga förare och önskar bättre lycka nästa gång.
Mora på vårdagjämningen
Bengt Persson

MFK Sälen den 17 mars 2013
Domare: Kristina Edh
Klass: UKL/ÖKL

UKL

EST Giddes I Dizel SE29001/2012, äg & för Madelene Hedfors Bückow, Lövestad
Diezel startar ut i ett omoget sök i god fart och stundtals mycket bra fart, får med sig brukbart med terräng i god kontakt med föraren. I senare släpp går Dizel upp sig , lägger upp ett bra sök får med sig terrängen med bra djup och bredd, nyttjar vinden fint. I sitt tredje släpp slocknar Dizel och avslutas. 40 min. 0 UKL

EST Jentefjellets Linsi NO453447/2012, äg & för Gunno Haltorp, Malung
Linsi startar dagen i lätt fin stil, bra till mycket bra fart och mycket fin stil. Jagar av den anvisade terrängen i god kontakt med sin förare. Fortsätter sitt goda sök hela dagen, sekunderar sin stående partner spontant. 55 min. 0 UKL

GSH Glavaris DV Zlatan SE35639/2011, äg & för Carina Larsson, Malung
Zlatan söker av den anvisade terrängen i bra fart, mycket fin stil och kraftfull, något tung aktion i god kontakt med sin förare. Mera bredd i söket vore önskvärt. Zlatan fortsätter senare som förut, han ser inte ut att vara på hugget idag, indisponerad ? Han avslutas därmed 40 min. 0 UKL

EST Björnån's H Carenata SE18902/2012, äg & för Erik Larsson, Torsby
Silla startar ut i lätt livlig stil, bra fart och hög intensitet, hon får med sig gott med terräng där mera bredd och djup vore önskvärt. I nästa släpp går Silla upp sig, tar nu med sig terrängen i breda slag och med god kontakt. 0 UKL. 40 min

EST Ohlsmyrens Good Stuff SE34330/2011, äg Lena Larsson, Östersund
Good Stuff startar ut i ett sök i bra fart och mycket bra stil, hög intensitet, varvar mycket goda slag med att bli småskuren, god kontakt med sin förare. I sitt nästa släpp ser vi G S i ett stånd långt ute, innan vi når fram löser hon ut. Efter detta sker en förvandling, hon jagar nu i ett rejält sök där hon får med sig enormt mycket terräng. I slutet av dagens sista släpp tar G S ett vackert stånd, partner sekunderar och kan kopplas , avancerar villigt i etapper på order, nytt stånd, reser villigt och precis ripa, helt lugn i flog och skott. 45 min. 1 UKL

ÖKL

ESH Ohlsmyrens High Five SE15169/2011, äg & för Hans-Erik Larsson, Dala Floda
Femman söker av önskad terräng i mycket bra fart, bra stil och kraftfull aktion, bra bred och djup i söket, god kontakt med sin förare. Fortsätter senare sitt fina sök men fastnar på vittring. Femman ses i stånd långt ute, avancerar villigt på order, ripa lättar oprecis till sidan om Femman. Apporterar korrekt. 40 min. 3 ÖKL

PT Ohlsmyrens P More Than A Feeling SE36892/2010 äg & för Anna Felkerby, Östersund
Ona söker av terrängen i mycket bra fart och mycket fin stil, lätt och livlig aktion. Får med sig massor av terräng i bredd och djup i god kontakt med sin förare.Senare fortsätter Ona sitt mycket goda sök, det resulterar i ett flott stånd på fjällkanten. När vi närmar oss kan Ona inte hålla sig utan hon tar upp ripor och förföljer rejält. 35 min. 0 ÖKL

ESH Högfjällshundens Igor S40998/2007 Tommy Hagerlund
Igor söker i lätt aktion, mycket bra fart och stil, får med sig mycket mark med god reviering i god kontakt med sin förare, dock störs söket av omotiverade stopp. Föraen anmäler stånd samtidigt som domare avvecklar situation för partner. Igor får hålla sitt stånd länge. När förare och domare är upp hos hunden lättar ripa precis framför Igor som är helt lugn i flog och skott. Apporterar korrekt. 40 min. 2 ÖKL

PT Ohlsmyrens P Dressed to Kill SE36891/2010 Ronny Andersson
Killa startar dagen med ett sök i utmärkt fart och mycket fin stil, enorm intensitet. Får med sig mycket mark med god marktäckning i god kontakt med sin förare. Killa har flera markeringar som hon behöver stöd för att lösa. Killa ses senare i stånd, reser villigt men utan att fågel kan observeras. 40 min. 0 ÖKL

Kristina Edh

TACK! till våra sponsorer!

Carinas Hundvård
Trimmar - klipper - badar
Tel 0280-41206, 070-6671333
Gärdås 128, 782 90 Malung


  Annorlunda Design  
Egen design och tillverkning
www.annorlundadesign.blogg.se