MFK's prov & utställningar 2013

  Sälen 26-27 mars (fjällprov)
  Kungs Husby 13-14 april (fältprov)
  Säter 8-9 juni (utställning & KM-apport)
  Sälen 7-8 september (fjällprov)
  Bolunda 13-16 september (fältprov)
  Älvdalen 28-29 september (skogsprov)
  Långtora 16-20 oktober (fältprov)
  Derby & SM 18-19 oktober (fältprov)
  Kungs-Husby 2-3 november (fältprov)
Tjuvträning

Om vi skall fortsätta kunna ha jaktprov
måste ALL tjuvträning upphöra!


Du måste alltid ha markägarens tillstånd för att släppa/träna hund! Gäller hela Sverige.

Markägarna är uppmanade att polisanmäla överträdelser.

Jaktprovsansvarig MFK


MFK´s vårprov Kungs-Husby 13-14 april 2013

RESUTAT
2 ökl GSH FJÄLLBRUDENS KAMARO. Ägare Frida Gröning, förare Søren Mulvad Johansen


Fjällbrudens Kamaro


Domare Benny Melin och provledningen Janne & Jenny Bodell


FA Kungs Husby
UKL/ÖKL 20130413
Domare: Benny Melin
Väder: Ihållande regn under natten samt lättare regn under förmiddagen vilket gjorde att det stod vatten delvis på vissa fält. NO vind.
Fågeltillgång. Fullt brukbart. I stort sett alla hundar hade fågel i något av sina släpp.

Unghundsklass:

IRST RED GARLIC'S TSAZIKI SE59276/2011, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
Tsaziki går i bra fart och mycket bra stil, men tidvis något oinspirerat. I första släpp söker hon främst av holmar med buskage och lämnar fältet oavsökt. Fortsätter som tidigare i senare släpp med endast enstaka utslag och uppehåller sig mest i buskmark. Stånd i tätt busksnår. Avancerar villigt på order men vilt kan ej observeras. 0 UKL.

PT OKSBY KRICCA SE10855/2012, äg & för Katja Ståhlberg, Visby
Kricca går i mycket bra fart och utmärkt stil. Söker stort men allt för öppet och tidvis med dålig förarkontakt. I 2:a släpp lättar fasan i område där Kricca befinner sig utan att situationen kan bedömas. Kricca går med stor jaktlust och håller fart, stil och format i samtliga släpp och där förarkontakten bättras under dagen. 0 UKL.

PT LN'S POINTMANN CLERA SE19189/2012, äg & för Mona Hammar, Djursholm
Clera går i utmärkt fart och stil i en lätt energisk aktion. Visar tidvis prov på bra reviering, men för det mesta är söket stort och öppet med bristande förarkontakt. I 2:a släpp lättar fasan i område där Clera befinner sig utan situationen kan bedömas. Clera håller fart, stil och format dagen ut. Clera är en hund med stor jaktlust som behöver putas lite i dressyren. 0 UKL.

PT BARENTSVIDDA'S C GIGA SE21178/2012, äg Erik Bodell Jan, Enköping, för Jenny Bodell
Giga går i mycket bra fart i god stil. Stilen störs av lågt huvud. Revierar mestadels bra och täcker marken i stora slag med korrekta vändningar. I 3:e släpp lättar rapphönspar i område där Giga befinner sig utan situationen kan bedömas. Giga visar att hon är en fälthund då hon gärna slår slag ut över fälten då mindre holmar och buskage skall avsökas. 0 UKL.

IRST QUEDINAS ESCARGO SE19724/2013, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
Escargo går i godtagbar fart i bra stil då hon sträcker ut. Söket blir för det mesta allt för smått, oregelbundet och oinspirerat. Får en 2:a chans men måste uppmuntras av föraren att söka. Får nu avsluta dagen.

PT BRONSPILENS VILJA SE41583/2011, äg & för Fredrik Grivenfeldt, Eskilstuna
Vilja går i bra fart och stil. Söket blir i 1:a släpp orgelbundet med enstaka goda slag. Borta delar av släppet i skog. Går upp sig något i sök i 2:a släpp men är fortsatt något egenrådig och blir borta i omgångar. Jagar av holme med buskar i bra kontakt med föraren. Tröttnar i avslutande släpp och stannar upp. 0 UKL.

IRST QUEDINAS EPIXE SE19725/2013, äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
Epixe går i bra fart och stil. Söket är något småskuret med enstaka goda utslag med hjälp av partnern. I 2:a släpp ökar hon i format och intensitet och jagar av anvisad mark bra. Behåller sökintrycket från 2:a släpp senare. Visar visst intresse för partnern. 0 UKL.

Öppen Klass:

GSH FJÄLLBRUDENS KAMARO S27845/2008, äg Frida Gröning, Njurunda, för Sören Mulvad
Kamaro går i första släpp i mycket bra fart och stil. Revierar och täcker sin mark bra men föraren manar på och dirigerar Kamaro under stora delar av släppet. I 2:a släpp går Kamaro självständigt. I buskmark lättar fasan där Kamaro befinner sig utan att situation kan bedömas. Revierar bra i gräsmark. Söker ut längs kanal där han fattar stånd. Avacerar villigt och reser 2 fasaner. Komplett lugn i flog och skott. Apporterar korrekt. 2 ÖKL.

IRSH " U S " RICCO S32884/2009, äg & för Mia Sjölin Eva, Hölö
Ricco går i bra fart och stil, men sänker tidvis huvudet vilket förstör helhetsintrycket. I 1:a släpp något planlöst och oinspirerat sök med flera stopp. Går upp sig i andra släpp både i fart och stil. Revierar tidvis bra i god förarkontakt. Följer löpa. Stöter fasan med respekt. Tar i 3:e släpp stånd mot tätt busgage. Partnern vägrar sekundera. Inget vilt observerades. I skogsholme med buskage stöter Ricco fasan och är acceptabelt lugn. 0 ÖKL.

EST J FALCSAGANS HAPPY S38476/2009, äg & för Kerstin Lithovius, Strängnäs
Happy går i bra fart och godtagbar stil. Stilen störs av lågt huvud samt kort frambensaktion. Jagar i samtliga släpp av anvisad mark i god kontakt med föraren men vänder ofta fel i vind. Har i sista släpp chans på fasan som lättar utan situationen kan bedömas. Lydig och välförd. 0 ÖKL.

PT VIIJÄGARENS XATIA SE23519/2010, äg & för Jenny Bodell, Enköping
Xatia går i bra fart och stil. I 1:a släpp är hon egenrådig och borta i stora delar av släppet. Söker bättre i 2:a släpp med bättre förarkontakt och marktäckning, men ojämn i fart och format. Fågel i släppet. Svårbedömt sök i skogsholme. Partnern stöter fasan. 0 ÖKL.

PT SOTBORRENS BILLAN S20848/2007, äg & för Karin Thulin, Storvreta
Billan startar på stor blöt stubb i ett småskuret och oregelbundet sök i godtagbar fart och stil Går mestadels med låg huvudföring och kort frambensaktion. Stannar upp och rotar en del på markvittring. Verkar i första släpp ovan sin förare. Går upp sig i 2:a släpp i både fart, stil och format, men har en del felvändningar på höger sida. I 3:e släpp vägar Billan sekunder stående partner. 0 ÖKL.

IRVST ALVERTOPPENS DIXI SE38555/2011, äg Eva Gyllenstrand, Örebro, för Niklas Rask
Dixi går i godtagbar fart och stil. Söket är småskuret och orgelbundet i avsaknad av reviering. Har ett flertal stopp med markvittring. Söket består i 2:a släpp. Dixi visar tecken på att inte vara frisk varför hon kopplas och avslutar dagen. 0 ÖKL.

IRVST SNÖRYPA'S KELLY S19954/2009, äg Gudrun Semmelhack, Eskilstuna, för Bo Semmelhack
Kelly går i medelgod fart och bra stil. 1:a släpp oregelbundet sök utan utnyttjande av vind samt med flertalet stopp med markvittring. Går upp sig i fart och format, men blir något egenrådig. Jagar i 3:e släpp av buskmark där söket är svårt att bedöma. Fasan lättar ur området. 0 ÖKL.


14/4 Blandparti med domare Benny Melin. Till höger Søren Mulvad Johansen som förde Kamaro till 2 ökl på lördagen.FA Kungs Husby
UKL/ÖKL 20130414
Domare: Benny Melin
Väder: Uppehåll och senare sol. Något växlande vind men efter hand västlig.
Fågeltillgång: Fullt brukbart. I stort sett alla hundar hade chans på fågel.

Unghundsklass:

EST MAC PERSSON'S A KARIN SE24524/2012, äg & för Anders Åslund, Harbo
Karin går i mycket bra fart i utmärkt stil med högt huvud och långsträckt lätt galopp. Täcker marken i god kontakt med föraren. I 2:a släpp på stor stubb stort något öppet sök med visst småfågelintresse. Karin är ute i ytterligare 3 släpp och håller fart, intensitet och format. Har chans på fasan i 3:e släpp samt stöter 2 fasaner i omgångar utmed kanal i 4:e som hon förföljer. 0 UKL.

GST PATJANEN'S VINA FALERINA SE32935/2011, äg Karl Larsson, Säffle, för Karl Larsson
Falerina verkar lite omotiverad under dagen. Går mestadels i godtagbart fart i medelgod stil. Söket småskuret och oregelbundet. Respekterar hare. Falerina bibehåller intrycket i senare släpp och avslutningsvis slutar hon att söka. 0 UKL.

PT BARENTSVIDDA'S C GIGA SE21178/2012, äg Erik Bodell Jan, Enköping, för Jenny Bodell
Giga går i mycket bra fart och stil med lång kraftfull galopp. Giga visar mestadels av dagen utmärkt reviering och marktäckning i god kontakt med föraren. I skogsbacke lättar fasan i 2 omgångar där Giga befinner sig utan situationen kan bedömas. Giga är stark och mattas inte under dagen. I sista släpp tar jaktlusten överhand och Giga går våldsamt stort på gräsmark. 0 UKL.

PT MAC VARGS A HEART FOR HUNTING SE33061/2012, äg & för Caroline Wikberg, Örnsköldsvik
Heart går i mycket bra fart och stil i en lätt fin aktion. I 1:a släpp på gräsmark täcker hon anvisad mark i god kontakt med föraren. Respekterar hare. Heart är ute i ytterligare 5 släpp och går mestadels med bra reviering och marktäckning. I 3:e släpp stöter hon fasan i god vind med respekt. Heart är hund med stor jaktlust som hela dagen jagat i god kontakt med föraren utan att tappa i intensitet. 0 UKL.

GSH GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011, äg & för Carina Larsson, Malung
Zlatan startar i svåröversiktlig terräng där en fasan observerats innan. Zlatan jagar av den anvisade marken med stor intensitet. Fasanen lättar i området utan situationen kan bedömas. Senare i gräs/buskmark går Zlatan i mycket bra fart i en kraftfull aktion. Får mycket mark med sig men tidvis något oregelbunden. Zlatan är ute i ytterligare 4:a släpp och går fortsatt med bra marktäckning och tidvis bra reviering. I 3:e släpp stöter han fasan som förföljs kort. Håller fart och intensitet dagen ut. 0 UKL.

GSH GLAVARIS DV ZTORM SE35638/2011, äg & för Jane & Joakim Hagström, Borlänge
Ztorm går i utmärkt fart och mycket bra stil i en kraftfull aktion. Startar i samma överskådliga område som Zlatan där en fasan lättar utan situationen kan bedömas. Går sedan hårt i beteshage med mestadels bra marktäckning. Ztorm är ute i ytterligare 5 släpp och går under hela dagen med hög intensitet i ett stort och tidvis något offensivt sök. I 3:e släpp chans på fasan som partnern stöter samt att senare i släppet ses 2 fasaner i luften som Ztorm förföljer. Har även i 4:e släpp chans på fasan som partnern stöter. Ztorm är en härlig gångare som för dagen inte lyckades med fågel. 0 UKL.

Öppen klass:

PT J BLACK SHETANS BITTE SE10221/2010, äg Stig Nilsson, Marieholm, för Sören Mulvad
Bitte går i mycket bra fart och stil i mycket god kontakt med föraren. I 1:a släpp bra reviering men tidvis något ineffektiv då hon blir något för tät mellan slagen. Är ute i ytterligare 4:a släpp och revierar nu utmärkt med bra marktäckning och förarkontakt. I tät buskmark går hon förbi fasan i god vind som trampas upp bakom henne. Senare i släppet ses fasan lätta utan situationen kan bedömas. Bitte är en god sökare som idag inte tog vara på chansen. 0 ÖKL.

EST J MYRHEDENS K-ENJA S48113/2007, äg & för Susanne Asplund, Knivsta
K-Enja går i mycket bra fart och stil i lätt aktion. 1:a släpp i beteshage samt skogsbacke täcker hon marken i god kontakt med föraren. I 2:a släpp på stor stubb blir hon egenrådig och ägnar släpet åt att jaga vårfåglar. 0 ÖKL.

IRSH J FJELLTOPPEN'S MP MINGUS S42453/2008, äg Claudia Egerer, Täby, för Sören Mulvad
Mingus starar i busk och skogsbacke där han går ett småskuret sök i godtagbart fart och bra stil. Partnern stöter fasan. I 2: släpp på stor stubb blir söket för dagen allt för småskuret och oinspirerat. 0 ÖKL.

IRSH BJÖRNÅNS D DUNCAN S61706/2009, äg Janne Fredriksson, Värmdö, för Janne Fredriksson
Duncan går i mycket bra fart i bra stil, men tidvis med lågt huvud. Startar i busk och skogsbacke där han stöter fasan med respekt. I 2:a släpp på stor stubb blir söket offensivt och öppet med bristande förarkontakt. Duncan är ute i ytterligare 3 släpp och varierar såväl i fart som format. I 4:e släpp med Bitte sågs fasan i luften vid 2 tillfällen. I avslutande släpp på stor gräsmark går Duncan upp sig något från tidigare släpp. 0 ÖKL.

ESH FALCSAGANS KJAPP SE16611/2011, äg & för Inger Fredriksson, Värmdö
Kjapp går i mycket bra fart och stil. I 1:a släpp på gräsmark går han i ett något småskuret sök med en del omotiverade stopp. Har ett stånd han löser innan föraren kommer upp. I skogsbacke ses fasan lätta utan situationen kan bedömas. Kjapp är ute i ytterligare 2 släpp och fortsätter i ett allt för småskuret sök med flertalet omotiverade stopp. 0 ÖKL.

PH ANNEBORG'S KIWANO SE28041/2011, äg Conny Andersson, Tärnsjö, för Sören Mulvad
Kiwano är en stor pointerhane som går i en mycket bar fart och stil med kraftfull aktion. Täcker i 1:a släpp sin mark bra i god kontakt med föraren. Stånd mot tätt busgage som han löser. Räv kommer ut ur buskaget. I 2:a släpp på stor stubb något öppet sök. Förföljer lärka med skall. 0 ÖKL.

PT J VIIJÄGARENS BOIRA S60488/2007, äg Jenny Bodell, Enköping, för Jan-Erik Bodell
Boira "Molly" startar på gräsmark i bra fart och mycket bra stil. Försvinner upp i skogsbacke och blir borta stora delar av släppet trotts förarens protester. I 2:a släpp på stor stubb blir söket allt för smått och oinspirerat. 0 ÖKL.

Jag vill tacka MFK för att fått äran att döma detta vårprov som veterligen är klubbens första vårprov i modern tid. P.g.a. av den sena våren med fortsatt tjäle i marken samt ihållande regn natten till lördagen blev vatten stående i markerna vilket säkerligen bidrog till att fåglarna som fanns där stannade kvar i buskbackar och kring trädgårdar. Det blev dock fullt brukbart att genomföra ett prov. Ett stort tack till positiva deltagare som skapade en trevlig stämning i marken och inte minst ett stort tack till Jenny o Janne Bodell som hade gjort provet möjligt och trevligt värdskap.

Fröjel i april 2013
Benny Melin