MFK's prov & utställningar 2012

  Sälen 26-27 mars (fjällprov)
  Säter/Garpenberg 9-10 juni (utställning & KM-apport)
  Långtora 14-16 september (fältprov)
  Sälen 29-30 september (fjällprov)
  Älvdalen 6-7 oktober (skogsprov)
  Bolunda 27-28 oktober (fältprov)
  Alunda Tuna 3-4 november (fältprov)


MFKs vårprov i Sälen 17-18 mars 2012

LÖRDAG
2 ukl ESH Björnåns E Gixxer Ägare: Fredrik Sivertsen, Sälen - Bästa Ukl hund
2 ökl GST Matsåsens Miracle Ägare: Sofie Stafås, Lima
2 ökl EST Sletthallens Stella Ägare: Niklas Bodin, Gustafs
2 ökl GST Zettertjärns Ditzie Ägare: Kristina Edh, Järpen
1 skl IRST Cert Red Garlics Epixe Ägare: Agneta Andersson, Vedevåg - Bästa SKL Hund

SÖNDAG
1 Hp ukl ESH Björnåns E Gixxer
1 ukl GST Zettertjärns Nikes Ägare: Kristina Edh & Fredrik Ohlsson, förare Fredrik O
2 ukl ESH Ohlsmyrens High Five Ägare: Hans Erik Larsson, förare Roland Ohlsson
1 Hp ökl PT Carbrings Acta Ägare: Gunilla Karlsson, Folkkärna
1 Hp ökl PT Borgeflons FK Speediga Sassa Ägare: Bengt Persson, Mora - Bästa Ökl hund
1 Hp ökl PT Tjäderhedens Jessie Ägare: Fredrik Nyström, Våmhus
3 ökl EST Sletthallens Stella, Ägare: Niklas Bodin, Gustafs
3 ökl ESH Ohlsmyrens Aramis Ägare: Per-Erik "Perka" Malung

Vill du se mer bilder - klicka här!UKL/ÖKL 2012-03-17
Tungt före i lågt med stora barfläckar uppe på fjället.
Domare: Ronny Andersson

EST UTSJÖVALVENS BLACK BEAUTY "ZOYA" SE22872/2011, Äg Mia Döl, Malung, för Jonas Döl.
Zoya startar i mycket tungt före och kommer ej ut i storlek på söket, i andra släpp går hon upp sig avsevärt till mycket bra fart och bra stil, Zoya tar stånd och reser friskt på order dock resultatlöst, Zoya tar flera stånd som hon löser självständigt men blir rotig, I tredje släpp börjar Zoya tröttna rejält och tar stånd hela tiden som visar sig vara tomma, vid inkallning lättar en fågel och Zoya förföljer långt, harmed avslutas Zoya, 0 Ukl.

EST OHLSMYRENS HJ FIXA SE34331/2011, Äg & för Ulf Flöymo, Elverum.
Startar trots mycket tungt före i mycket bra fart och stil och får med sig mycket mark på bägge sidor i god kontakt, det känns avjagat, i andra och tredje fortsätter hon som första släpp, i fjärde släppet börjar Fixa tröttna för att piggna till på stora barfläckar i femte och sjätte släpp, en trevlig unghund som idag ej kom för fågel. 0 Ukl. UKL GST FLORRYS KITTY SE29138/2011, Äg Torsten Andersson, Falun, för Marica Andersson. Kitty startar i tungt före i bra fart och stil men är stundtals upptagen av partner, i andra släpp jagar hon som i första men är mindre upptagen av partner, i tredje slap tröttnar Kitty rejält och har svårt att komma ut i jaktsök, vid inkallning lättar fågel och Kitty förföljer långt, Kitty avslutas. 0 Ukl.

EST UTSöVALLENS HOT-SUGAR "FIXA" SE22875/2011, Äg & för Per-Erik Persson, Malung.
Sugar startar i tungt före I myckat bra fart och bra stil, i andra slap går Sugar upp sig till mycket bra fart och stil och får med sig mycket mark på bägge sidor, i det tredje släppet tröttnar Sugar i tungt före för att piggna till i femte släpp på stora barfläckar, en trevlig unghund som I dag ej kommer för fågel. 0 Ukl.

GSH PATJANENS Z IVO SE32937/2011, Äg & för Tommy W Stubsveen, Ski.
Ivo startar I mycket bra fart och stil, får med sig mycket mark dock något ensidigt i god kontakt,fågel i släpp, i andra släpp går Ivo som innan och ensidigheten är borta, i tredje släpp börjar Ivo tröttna och blir ojämn i söket, i fjärde och femte släppet piggnar Ivo till på stora barfläckar och jobbar genom släppen, lyckas ej idag. 0 Ukl.

GSH GLAVARIS DV ZTORM SE35638/2011, Äg Jane & Joakim Hagström , Borlänge, för Jane Hagström.
Ztorm startar i mycket bra fart och stil och får med sig mycket mark på bägge sidor i godkänd kontakt, fågel i släpp, i andra släpp går Ztorm som i första men i bättre kontakt, fågel i släpp, I tredje släpp börjar Ztorm att tröttna för att piggna till och jobba igenom fjärde och femte släpp, lyckas ej idag. 0 UKL.

GSH GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011, Äg & för Carina Larsson , Malung.
Zlatan startar i mycket bra fart och stil, något ensidigt och är intresserad av partner, fågel i släpp, i andra släpp går Zlatan som innan men kan ej riktigt låta bli partner, mot slutet av släppet stöter Zlatan en fågel som flyger lågt över marken och Zlatan förföljer hejdlöst, I tredje släpp tröttnar Zlatan rejält och har stora svårigheter att komma ut i sök, härmed avslutas dagen. 0 Ukl.

ESH J OHLSMYRENS ARAMIS S43097/2008, Äg & för Per-Erik Persson, Malung.
Aramis startar i mycket bra fart och stil, Aramis kommer in mellan stående partner och fågel som lättar och Aramis förföljer alldeles för långt och utgår. 0 Ökl.

PT J CARNBRINGS ACTA S31998/2006, Äg & för Gunilla Karlsson, Folkärna.
Acta startar i mycket bra fart och stil, Acta fattar stand och är ovillig att resa på förares order, partner kommer in mellan Acta och fågel som lättar och Acta förföljer för långt, utgår. 0 Ökl.

GST ZELDA NO37914/10, Äg & för Svein Holberg , Asker.
Zelda är trögstartad och rotig men i andra halvan av släppet kommer Zelda igång i mycket bra fart och stil, Zelda har några markeringar hon löser självständigt, i andra släpp går Zelda bättre än i första men har fortsatt markeringar som hon löser självständigt men som stör söket, i det tredje släppet i löst före tröttnar Zelda rejält och avslutas. 0 Ökl.

GST ZETTERTJÄRNS DITZIE S17458/2007, Äg & för Kristina Edh, Järpen.
Ditzie startar i mycket bra till utmärkt fart och stil, i andra släpp går Ditzie som innan men tappar lite intensitet för att i tredje börja tröttna lite, i det fjärde släppet ger jag föraren order om att "fixa" en fågelsituation och det gör hon, Ditzie tar ett stramt stilfullt stand och reser på order precist fågel men är lite orolig i flog och skott med en utmärkt apport. 2 Ökl.

GST MATS?SENS MIRACLE S36725/2007, Äg & för Sofie Stafås, Lima.
Miracle startar i bra fart och stil, Miracle får med sig bra med mark på bägge sidor, Miracle fattar stånd och reser kort och precist på order och är helt lugn i flog och skott med en utmärkt apport, senare i släppet stöter Miracle en fågel och respekterar på pipa, i andra släpp blir Miracle ojämn med onödiga stop och rotar. 2 Ökl.

GST J ZETTERTJÄRNS DARLING S27456/2007, Äg Jane & Joakim Hagström, Borlänge, för Jane Hagström.
Darling startar i bra fart och stil, är något ungdomlig men utöver släppet går Darling bättre, fågel i släppet i två omgångar, i andra släpp börjar Darling tröttna för att i tredje och fjärde släpp fortsätta jobba fast krafterna tryter, i femte släpp väljer jag att avsluta Darling I samband med partners fågelsituation. 0 Ökl.

EST SLETTHALLENS STELLA SE20471/2011, Äg & för Niklas Bodin, Gustafs.
Stella startar i mycket bra till brutal fart och mycket bra stil, Stella får med sig mycket mark om än något öppen till en början för att i andra halvan av släppet gå i bättre kontakt, i andra släpp går Stella i mycket bra fart och stil, Stella fattar stånd och reser på order i en båge och fattar nytt stånd där Stella reser precist på order men studsar efter lite i flog skott med en utmärkt apport. 2 Ökl.

UKL/ÖKL 2012-03-17 KÖASKÄRSFJÄLLET
Domare: Muland Walther

GST IDREFJÄLLENS BESSIE SE54546/2010, Äg Mia Nordin, Idre, för Stefan Nordin
Starter opp i et godtagbart sok. Det er tungt, gjennomslagsfore. I andre slipp, bedre fore, går Bessie seg stort opp og avsoker terrenget förnuftig i stor fart og god kontakt. Senare samma sok. I siste slipp medererer Bessie seg og avslutes. Ingen fågel. 50 min

PT SKEIRUTJ SPIRA SE35523/2010, Äg & för Marianne Dalunde, Alunda
I tungt gjennomslagsfore jakter Spira et godtagbart sok. Önskas storre intensitet och plan. Senare kommer ikke Spira seg ut i premieringsverdig sok. Utgår. Ingen fågel. 40 min

GSH IDREFJÄLLENS BON SCOTT SE54544/2010, Äg & för Niklas Andreasson, Alingsås
Går et noe ungdommerlig sok. Det onskes bedre plan i soksupplegget. Lykkes dessverre ikke idag. Ingen fågel. 50 min 0 Pris.

GST ZETTERTJÄRNS NIKEZ SE43858/2010, Äg Fredrik Ohlsson & Kristina Edh, Mörsil, för Fredrik Ohlsson
Jakter metet förnuftig hel dagen. Avsoker terrenget i stor fart och utmärkt revidering. God kontakt. Ingen fågel. 55 min 0 Pris

EST UTSJÖVALLENS LITTLE DAISY SE22873/2011, Äg & för Alf Johansson, Malung
Starter oppi et ungdommerlig, uerfarent sok. Onskes större intensitet och plan i soket. God kontakt. Makker har fågel. 30 min 0 Pris

ESH BJÖRNÅNS E GIXXER SE39875/2010, Äg & för Fredrik Sivertsen, Sälen
Starter opp i ett stort, åpent kontaktlöst sko. Senare jakter Gixxer utmärkt. Stor fart og reviderar terrenget metet förnuftig. Mycket bra utnyttelse av vind og god kontakt. Finnes i stans. Reiser villig på ordre. Pipa letter noe upresis foran Gixxer. Lugn i oppflog och skott. Tilldeles idag en 2 pris UK 45 min

GST ZETTERTJÄRNS NIEZTI SE43859/2010, Äg & för Putte Medeskog, Kil
Starter opp i veldig ungdommerlig men går seg opp utover slippet. Den önskes bedre plan och intensitet i soket. Modererer sig, utgår, ingen fågel. 30 min 0 Pris

GSH J ÅSHÖJDENS UZZI S22462/2009, Äg & för Anders Kolmodin, Hede
I tungt gjennomslagsfore jakter Uzzi förnuftig i medvind. Store fine slag. Senere blir soket ngt för stort och åpent. Bedre kontakt önskas. I sliste modererar Uzzi sig och avslutes. 40 min 0 Pris

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, Äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
I tungt gjennomslagsfore jakter Igor mycket bra. Avsoker terrenget med utmärkt bruk av vind och terräng. God kontakt. F.I.S (fågel i släppet) Kommer dessvärre ikke for fågel. 45 min 0 Pris

IRST NORDFJÄLLETS RR ZIBA S64312/2008, Äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Går et kett livligt sök, men det önskes bedre plan. I senare slipp blir planen i söket bedre. Kommer ikke for fågel. 45 min 0 Pris

GST ZETTERTJÄRNS MAFFIA SE13991/2010, Äg Maria & Niklas Köhler , Oviken, för Maria Köhler
I tungt före og medvind önskes storre intensitet og bedre terrengdekkning. Senare må Maffia stadig "setter i gang" Ferdigbedomt. 40 min 0 Pris

GSH IDREFJÄLLENS CHAMP S19335/2009, Äg & för Kjetil Nilsen, Hagan
En mycket tilltalande hund. Jakter mycket bra i sinne slipp. God kontakt. Stand, löser ut för förre kommer fram. Ryper letter och Champ förföljer friskt. Utgår. 25 min

GSH BRÖTEBEKKENS KARO STAR 07580/07, Äg & för Kurt Olsson, Rånåsfoss
En Hund som jag bedömer till å vare aggressiv. Han knurrer og bjeffer på sin makker som klarer å löpe unna. 5 min 0 Pris

GST J ZETTERTJÄRNS CHIVA S49711/2006, Äg & för Putte Medeskog, Kil
Starter opp i stor fart, får med seg mye terreng, men önsker bedre reviering. Utover dagen modererer Chiva seg og er ferdigbedomt. 50 min 0 PrisSKL 20120317,
Mark: Lägerdalsfjället
Domare: Köhler Niklas
Förutsättningar: Många plusgrader och vi började i dimma och stark vind. Föret höll förvånansvärt bra under hela dagen. Efter lunch så blev det betydligt bättre jaktväder. Lite fågel i mycket fina marker.

EST J BJÖRKVATTNETS SIMSALABIM S28527/2007 Äg & för Roland Ohlsson, Oviken
ESH DOLBEKKENS SONIC FLOYD 21239/07 Äg & för Tom Myklevik, Elverum
EST OHLSMYRENS HOT STUFF S61118/2008, Äg & för Lena Larsson, Östersund
GSH J ZETTERTJÄRNS DUKE S27459/2007, Äg & för Anja Fjellgren, Funsdalen
IRSH J RED GARLIC'S GOURMÈ S39191/2005, Äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
GST J SE UCH ZETTERTJÄRNS HÄXZA S27830/2008, Äg Kristina Edh, Järpen, för Anja Fjellgren
PH LPI J JIMSRYPA'S MILTON S41832/2006, Äg & för Fredrik Nyström, Våmhus
IRST J RED GARLIC'S EPIXÈ S45657/2004, Äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
PT BRONSPILENS GARBO "GRETA" S31854/2007, Äg & för Tommie Bäck, Stallarholmen
PT BORGEFLON'S JL RITTI S21069/2009, Äg Per-Olof Sjökvist, för Ronny Remvang
IRST RED GARLIC'S JUICY FRUIT S65775/2007, Äg & för Agneta Andersson, Vedevåg
PT OHLSMYRENS P GOOD VIBRATIONS S30113/2008, Äg & för Per-Olof Sjökvist
PT J OHLSMYRENS P RUNAROUND SUE S30114/2008, Äg & för Bengt Persson, Mora
PT J OHLSMYRENS P WILD THING S30111/2008, Äg & för Roland Ohlsson, Oviken
EST FINGÅ TRI FIN24495/07, Äg & för Svein Kvåle, Ås, Norge

1:a Rundan (15 min)

1:a släpp Simsalabim-Floyd Det är tjock dimma under släppet och hundarna bedöms utifrån detta. Sim håller kontakten trots svåra förhållanden i tillsynes mycket bra fart och stil. Floyd inleder gott men blir borta halva släpptiden. När jag ser honom så rör han sig i bra fart och stil. Finns chans på en ripkalle som är mitt framför domaren. Sim över Floyd

2:a släpp Hot Stuff-Duke Fortsatt tät dimma och hundarna är borta i stort hela släpptiden. Jag väljer dock att låta bägge få en chans om vädret blir bättre. Lika i släppet


Bästa segrarklasshund: 1 skl cert Red Garlics Epixe
Ägare Agneta Andersson, domare Niklas Köhler
3:e släpp Gourme- Häxza Gourme tar förningen i släppet och jagar av marken framför oss i mycket bra fart och kraftfull stil. Häxza hamnar på efterkälken då hon försvinner ner i en sluttning i den täta dimman. I slutet av släppet så lättar dimman och ett fantastiskt landskap öppnar sig. Låter även Häxza få en chans till av samma anledning som i förra släppet. Gourme över Häxza .

4:e släpp Milton-Epixe Milton revierar marken tillsynes mycket bra i en stark sidvind. Farten och stilen är bra. Han har dock inte sin dag idag. Fågel finns i släppet vid 4 tillfällen som inte tas tillvara och Milton får utgå på grund av ineffektivitet. Epixe i mycket bra fart och lätt fin stil. Hittas i sittande stånd. På kommando så reser sig Epixe upp och avancerar mot ripa som lättar. Helt lugn i flog och skott , avslutar med en mycket bra apport. Senare nytt stånd. Ripa lättar när vi kommer till. Återigen helt lugn i flog och skott. Det lättar två ripor i terrängen framför oss som båda hundarna har chans på. Epixe över Milton som utgår.

5:e släpp Greta-Ritti Greta i utmärkt fart och stil i ett stort format. Revieringen blir lite lidande då föraren trycker ut hunden åt vänster. Ritti startar i mycket bra fart och lätt fin stil. Söker av marken på ett godkänt sätt. Ses ta stånd ute på en myr. Får stå en stund medan vi är på väg framåt. På kommando reser Ritti våldsamt men tyvärr utan resultat. Greta över Ritti

6:e släpp Juicy Fruit-Good Wibrations (Pepsi) Pepsi startar i våldsam fart i ett stort slag. När hon kommer åter i "vår" mark så ses hon dra an över en lite kulle. Väl framme vid Pepsi så avancerar hon villigt mot en barfläck. Fågel går och Pepsi dras med i en eftergång som är lite för lång för segrarklass. Juicy verkar vara lite oinspirerad idag. Farten är godkänd men saknar intensitet och format på söket. Båda utgår.

7:e släpp Sue-Wilda Båda i en utmärkt fart stil och reviering. Söker av marken på ett utmärkt sätt i finfin kontakt med förarna. Sue har en kort markering som löses själv. Wilda hårfint över.

8:e släpp Tri-Simsalabim (Sim gör här sitt andra släpp) Tri går i våldsam fart och utmärkt stil. Söksupplägget är öppet och oregelbundet. Han ursäktas dock något, då vi byter riktning mitt i släppet. Sim går i bra fart och stil. Revierar marken vi vill ha avsökt på ett bra sätt. Saknar dock lite bättre intensitet och fart. Sim över i släppet

Rangering efter första rundan: Epixe m fågel x 2, Wilda, Sue, Gourme, Greta, Simsalabim, Tri, Ritti samt en grupp som jag inte rangerar inbördes på grund av dimman. (Häxza, Duke, Floyd, Hot Stuff, Floyd)

2:a Rundan (10 min)

9:e släpp Häxza-Hot Stuff Häzxa tar förning i släppet och får med sig mer terräng i god kontakt. Har några markeringar som löses självständigt. Hot Stuff har en lätt fin stil men lite större format och kontinuitet i söksupplägget är önskvärt. Häxza över

10:e släpp Tri-Duke Tri fortsätter som tidigare i en våldsam fart och lätt fin stil i ett väldigt öppet sök. Det öppna söket gör att han missar de fåglar som fanns i marken. Duke i kraftfull stil med mycket bra fart. Söker av marken i stora fina slag. Ses dra an och ta stånd långt fram i marken. Vi sätter fart nedför på skidorna. Vi stöter en ripa en bit bakom Duke. Tyvärr så drar den fågeln med sig den som Duke står för (parfåglar?). Tyvärr är det inte jaktbart håll, så skott avlossas inte. Duke är helt lugn i floget och sätter sig spontant. Duke över

11:e släpp Floyd-Ritti Ritti tar förningen i släppet och får mest mark med sig. Floyd är lite tyngre och ojämnare i söket. Ritti över

12:e släpp Gourme-Greta Greta i fortsatt utmärkt fart och lätt fin stil. Nu är föraren på tårna och Greta revierar marken mycket bättre än i sitt första försök. Gourme fortsatt bra sök, även om jag skulle önska ett lite större format. Stöter en ripa och är helt lugn. Greta över

13:e släpp Epixe-Wilda (5 min) Båda utmärkt sök och lika i släppet

14:e släpp Epixe-Sue (5 min) Båda utmärkt sök och lika i släppet

15:e släpp Wilda-Sue Båda i ett mycket bra sök. Wilda revierar marken något bättre.

Dagen är härmed slut med följande resultat:
1 Skl Cert IRST J RED GARLIC'S EPIXÈ

Jag tackar de sportsliga deltagarna för en trevlig dag på fjället. Tyvärr dåligt väder i början på dagen. Fick man önska, så hade lite mer fågel varit trevligt. Tack till Peo som lotsade oss genom marken.

Niklas Köhler Oviken 2012-03-28

UKL/ÖKL 2012-03-18
Domare: Kristina Edh

PT OHLSMYRENS P CANDLE IN THE WIND SE36888/2010, Äg & för Patrik Westling, Transtrand
Candle lägger upp ett mycket bra sök i hög fart och fin stil med god kontakt med föraren. Kommer in i partners situation och tar ett självständigt stånd , orre lättar långt fram utom skotthåll och Candle är lugn i flog. Senare tar båda stånd på ripa, C reser självständigt och förföljer friskt. Candle håller sitt fina sök dagen ut . 0 UKL

ESH OHLSMYRENS PP HIGH FIVE SE15169/2011, Äg Hans-Erik Larsson, Dala Floda, för Roland Ohlsson
Femman lägger upp till ett mycket bra sök i utmärkt fart och stil, han är på kanten till att bli öppen i söket men hans sök är väldigt systematiskt så han är lätt att följa. I slutet av dagen fattar Femman ett stramt, stilfullt stånd på helt öppen mark, han reser villigt på avstånd utan att fågel kommer upp, blir något rotig och fågel kommer på vingar, Femman är helt lugn i flog och skott. 2 UKL

EST OHLSMYRENS ROSPIGA SE27403/2011, Äg & för Maud Matsson, Grisslehamn
Piga startar dagen med ett ungdomligt och omoget sök i bra fart och bra stil. Jobbar på vittring långt ut, ripa kommer på vingarna och Piga förföljer friskt. Under dagen utvecklas Piga för varje släpp och hon avslutar med att visa upp ett mycket bra sök, en spännade hund under utveckling 0 UKL

Pt OHLSMYRENS DRESSED TO KILL SE36891/2010, Äg & för Ronny Andersson , Stugun
Killa startar upp med ett ungdomligt, småskuret sök i bra fart och bra stil. Under dagen vaknar Killa i samband med att partner får upp fågel i luften, hon jagar då tidvis bra och visar att hon har potential. I slutet av dagen tröttnar Killa och avslutas med 0 UKL

GST IDREFJÄLLENS BESSIE SE54546/2010, Äg & för Stefan Nordin, Idre
Bessie går ett mycket bra sök i mycket fin stil och mycket bra fart, hon får med sig mycket mark i bredd och djup i god kontakt med sin förare. Bessie tar ett något osäkert stånd, hon tvekar något vid resningsorder men går sedan villigt på, dessvärre kan inte fågel observeras, senare nytt stånd utan resultat. I senare släpp tar Bessie ett stramt stånd långt ute, vid korrigering lättar ripor och Bessie förföljer friskt. Bessie håller sina fina sökskvaliteer hela dagen. 0 UKL

EST UTSJÖVALLENS HOT-SUGAR "FIXA" SE22875/2011, Äg & för Per-Erik Persson, Malung
Fixa går ett bra unghundsök i bra fart och stil , önskar mera bredd i söket. Fixa jobbar fint hela dagen, tröttnar rejält i sitt 3:e släpp och avslutas . 0 UKL

Provets bästa unghund: 2 ukl & 1 Hp ukl Björnåns E Gixxer
Ägare Fredrik Sivertsen

ESH BJÖRNÅNS E GIXXER SE39875/2010, Äg & för Fredrik Sivertsen, Sälen
Gixxer lägger upp ett utmärkt sök i stor fart, utmärkt stil , han får med sig massor av terräng i både bredd och djup , nyttjar vind och terräng på ett utmärkt sätt i god kontakt med sin förare. Gixxer står stramt långt ut, partner kommer till och fattar självständigt stånd, Orre lättar långt fram utom skotthåll. Gixxer är komplett lugn i flog. Fortsätter med att tillsammans med partner fatta stånd på ripor, partner reser självständigt och förföljer, Gixxer håller sitt stånd och är komplett lugn i flog och skott. I senare släpp fortsätter G sitt utmärkta sök, fattar ett vackert stånd, reser på avstånd ripa och är kompett lugn i flog och skott. Gixxer har i sina 2 släpp presenterat fågel 3 gånger , visat sig vara en utmärkt sökare och viltfinnare. Tilldelas idag 1 UKL/HP

EST SLETTHALLENS STELLA SE20471/2011, Äg & för Niklas Bodin, Gustafs
Stella lägger upp ett utmärkt sidvindssök i stor fart och med lätt , elegant stil. Tar ett osäkert stånd som hon spikar när föraren är på väg upp, vid resningsorder slår Stella ut åt sidan, nytt stånd och jag ser ripor på backen, ny resningsorder och Stella slår rakt ut åt sidorna flera ggr, ripor lättar och Stella roas i flog och skott, apporterar utlagd fågel godkänt. Stella släpp på nytt och tar åter igen stånd, när föraren är uppe vid hunden lättar ripa. En utmärkt sökare och viltfinnare som idag pga av sin försiktighet under fågelarbete tilldelas 3 pris i ÖKL

PH BORGEFLON'S FK SNUS S29845/2009, Äg Johan Ölund , Husum, för Ronny Andersson
Snus ser jag inte så mycket av i första släppet pg av partners fågelarbeten. Senare går Snus ett gott sök i bra fart och bra stil, kunde önska mera bredd i söket, trots flera chanser på fågel lyckas ej Snus idag. 0 ÖKL

IRST NORDFJÄLLETS RR ZIBA S64312/2008, Äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg Ziba går ett mycket bra sök i lätt fin stil och bra fart , får med sig marken på bägge sidor i god kontakt med föraren. Ziba håller sitt fina sök dagen ut utan att komma i fågel. 0 ÖKL

ESH J OHLSMYRENS ARAMIS S43097/2008, Äg & för Per-Erik Persson, Malung
Aramis börjar dagen ngt oinspirerat i lite tung stil och bra fart, får med sig tillräckligt med mark i god kontakt med föraren. Fortsätter dagen ut för att i sista minuten ta ett vackert stånd, vid resningsorder tvekar han något men reser sedan i etapper samman med sin förare, ripa lättar och Aramis kan roas i flog och skott. Apporterar utlagd fågel OK. Tilldelas 3 ÖKL

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, Äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Igor går ett stort sök i mycket fin stil och bra fart, han får med sig mycket mark , kan tendera till att bli ngt öppen. I slutet av dagen, tar Igor ett osäkert stånd, Igor vill precisera men föraren pratar fast sin hund, vid resningsorder reser Igor villigt men ripan lättar bakom och på sidan. 0 ÖKL

Krok 2012-04-03
Kristina Edh


UKL/ÖKL 2012-03-18 KÖASKÄRSFJÄLLET
Domare: Muland Walther

UKL IRST OVERDRIVES BIRKA SE56202/2010, Äg Ingemar Berling, för Ingemar Berling
Jakter utmärkt hele dagen, dessverre uten att komma för fågel. 75 min 0 Pris

UKL IRST OVERDRIVES BIKINI S56205/2010, Äg & för Magnus Stenström, Saltsjö-Boo
Jakter veldig ungdommerlig og uerfarent. Har enkelte gode slag, men blir ujevn i sökspplegget. Det önskes större intensitet och plan. Utgår 30 min 0 Pris

UKL EST UTSJÖVALLENS SWEET-HONEY SE2287472011, Äg & för Peter Melin, Malung
Går ett ungdommerligt planlöst sök. Kommer sej senere ikke ut i premie.verdig sök og avslutes. 30 min 0 Pris

UKL GSH ZETTERTJÄRNS OKTAN SE55809/2010, Äg & för Anja Fjellgren, Funäsdalen
Går et ungdommerlig sök. Önsker större intensitet och kontinuitet. Senare er ikr söket prem.verdig og avslutes. 30 min 0 Pris

UKL ESH BJÖRNÅNS E V-ROD SE39873/2010, Äg & för Kristoffer Hbäck, Malung
Går et stort sök utmärkt fart och stil. Utnytter vind og terräng utmärkt. God kontakt. Fortsetter sitt imponerande sök i 3 slipp. I siste slipp blir Rod veddis opptatt av sin makker (en tik) och sluter å jacket. Avslutas. 55 min 0 Pris

UKL GST ZETTERTJÄRNS NIKEZ SE43858/2010, Äg & för Fredrik Kristina Ohlsson Edh, Mörsil
En utmärkte jakthund. Jakter i stor fart, fin stil. Avsöker terrenget med utmärkt bråte av vind och terräng. God kontakt. Stand, reser villig og precis på ordre. Lugn i uppflog och skott. Tilldeles idag 1 Pris UK / HP 60 min

Bästa Ökl hund: 1 Hp ökl PT Borgeflons FK Speediga Sassa
Ägare: Bengt Persson, Mora

UKL EST UTSJÖVALVENS BLACK BEAUTY "ZOYA" SE22872/2011, Äg & för Jonas Döl, Malung
Går et ungdommelig sök med enkelte goda slag. Önskes bedre plan. Har 2xstand uten å kunne påvise fågel. Ferdigbedömt. 25 min 0 Pris

UKL GSH GLAVARIS DV ZTORM SE35638/2011, Äg & för Jane Hagström , Borlänge
Jakter mycket förnuftig. Stor fart, fin stil. Utnytter vind og terräng i god kontakt. Fugl i slipet, men Ztorm lyckes dessvärre ikke idag. 80 min 0 Pris

ÖKL PT BORGEFLON'S FK SPEEDIGA SASSA S29848/2009, Äg & för Bengt Persson, Mora
Stor fart, fin stil, god kontakt. Utnytter vind og terräng utmärkt. Samme utmärkte sök hel dag. STand samen med makker. Reiser villig och precis på ordre. Lugn i uppflög och skott. Apporterer utlagd ripa OK. En utmärkt söker som idag får 1 Pris ÖKL / HP 50 min

ÖKL PT TJÄDERHEDENS I JESSI S36089/2009, Äg & för Fredrik Nyström, Våmhus
Jakter hel dagen i stor fart och fin stil. Utnytter vind og terräng. Fornuftig i god kontakt. Stand, reser villig ripa og er lugn i oppflog och skott. Apport. OK och får idag ett velfortjent 1 pris ÖKl/ HP 45 min

ÖKL PT J CARNBRINGS ACTA S31998/2006, Äg & för Gunilla Karlsson, Folkärna
En jakthund som sätter sinne spor. Jakter utmärkt hele dagen i stor fart og god kontakt. Avsöker terrenget med utmärkt bruk av vinden. Stand, sammen med makker. Reiser villig och precis på ordre. Lugn i oppflog och skott. Apport OK. Tilldeles idag 1 Pris ÖKL HP 50 min

ÖKL GST J ZETTERTJÄRNS DARLING S27456/2007, Äg & för Jane Hagström, Borlänge
Darling jakter utmärkt i två slipp. Stor fart. Mye terräng blir avsökt förnuftis. God kontakt. I siste slipp modererar Darling sig och avslutas. F.I.S (Fågel i släppet) 40 min 0 pris

ÖKL IRST J "U S" JULI S15879/2007, Äg & för Roland Olsson, Nås
I begynnelsen av slippet jakter ikke Juli. I siste delen av slippet blir hun borte. 15 min 0 Pris

UKL GSH IDREFJÄLLENS BON SCOTT SE54544/2010, g & för Niklas Andreasson, Alingsås
Startar opp i godtagbar fart, men söket är ungdommerlig og uerfarent. Senare går Bon Scott sig opp och jakter OK. Lite tung i akjon. God kontakt. I siste slipp er det "tomt för bränsle" og han avslutar uten å lykkes idag. 30 min 0 Pris

TACK! till våra sponsorer!Elenor Willhans markeringstäcken,
hundhalsband m.m


Perkas
Fågelhundsträning

www.perkap.se


Tack till våra sponsorer!

normark300.gif


www.eckerolinjen.se
Grisslehamn-Åland 2 timmar


 
 

Carinas Hundvård* * * * * * * * *
Patrik Westling
* * * * * * * * *