Resultat - MFK's prov & utställningar 2012

  Sälen 26-27 mars (fjällprov)
  Säter/Garpenberg 9-10 juni (utställning & KM-apport)
  Långtora 14-16 september (fältprov)
  Sälen 29-30 september (fjällprov)
  Älvdalen 6-7 oktober (skogsprov)
  Bolunda 27-28 oktober (fältprov)
  Långtora 3-4 november (fältprov)


MFK´s fälltprov på Bolunda 27-28/10 2012


Klicka här
för mer bilder

Pristagare: lördag 27/10
Domare: Kristina Edh. Skytt/markledare: Claes Carnbring
Några minusgrader, solsken, svag-måttlig vind.


1 Hp ukl pt Södersjöns Singla, ägare Lisbeth Bodén
1 ukl esh Falcsagans Kinto, ägare Birgitta Edvardsson, förare/uppfödare Åke Johnsson
2 ökl pt Luthagens Du Etta, ägare Lisbeth Boden

Gun's Choice (skyttens val) est Ohlsmyrens Rospiga, ägare Maud Matsson


Pristagare: söndag 28/10 domare Lasse Olander

1 Hp ukl gsh Glavaris Ztorm, ägare Jane Hagström
1 Hp ukl pt Barentaviddas C Giga, ägare Jenny Bodell
1 Hp ukl Zettertjärns Prazzel, ägare Kristina Edh
3 ukl gsh Glavaris Zlatan, ägare Carina Larsson
1 Hp ökl Lotus, ägare Leonora Jonsson
1 Hp ökl ph SE UCh Härjarös Quest, ägare Olle ThulinSödersjöns Singla 1 Hp ukl. Ägare, förare & uppfödare Lisbeth Bodén.Falcsagans Kinto 1 ukl. Ägare Birgitta Edvardsson, förare/uppfödare Åke Johnsson.

TACK! till våra sponsorer!
www.eckerolinjen.se
VILTBORD

28/9-15/11 från 228:-

Grisslehamn-Åland 2 timmarLuthagens Du Etta 2 ökl. Ägare & förare Lisbeth Bodén.Ukl/Ökl Bolunda 27/10 -12
Domare: Kristina Edh

UKL

ESH FALCSAGANS KRUTOV SE16614/2011 ägare: Lars Olander
Krutov startar dagen i bra fart och bra stil, ngt tung aktion. han avsöker marken med varierande bredd . Utöver dagen släpper Krutov ut sig bättre i söket och får nu gott med mark med sig, har några starka markeringar där han behöver förarstöd för att lösa ut. Krutov lyckas dessvärre inte med de fåglar som fanns i dag. 50 min 0 UKL

PT ANNEBORGS PAPAYA SE 28045/2011 ägare: Anna Holmberg
Papaya startar dagen i bra fart och godtagbar stil ett ojämnt sök i god kontakt med sin förare. Hon jobbar fint i skockor, tar ett kort stånd-fåglar lättar och P förföljer. I senare släpp stöter papaya stor rapphönskull, förföljer friskt, kommer åter och stöter i omgångar mera fågel. Avslutas. 15 min. 0 UKL

ESH FALCSAGANS KINTO SE 16615/2011 ägare: Birgitta Edvardsson, förare/uppfödare Åke Johnsson.
Kinto söker av marken i mycket bra fart och mycket bra stil, lätt aktion i god kontakt med sin förare. Han jobbar effektivt och erfaret i skockor, stånd- rapphöns lättar och Kinto är komplett lugn i flog och skott. Fortsätter senare sitt goda sök , avsöker marken i breda slag utan att mattas. Tilldelas idag en väl förtjänt 1 UKL. 40 min

EST ALPINE STAR RHEA SE46710/2012 ägare: Anna Efstratiadis
Rhea avsöker marken i bra fart och med mycket fin stil i en långsträckt , lätt galopp med god kontakt med sin förare. Rhea avsöker marken, får med sig den önskade marken med god reviering. Står mot viltstängslet, springer längs stägslet och stor rapphönskull lättar utan att situationen kan bedömas. Fortsätter senare på stor stubb, stånd, reser självständigt och förföljer ohämmat, under inkallning tar Rhea up fåglar på nytt. Utgår 40 min. 0 UKL

EST UTSJÖVALLENS HOTSUGAR SE22875/2011 Ägare: Perka Persson. Fixa går i mkt bra fart och mkt fin stil, lätt fin aktion, revierar marken bra i fin kontakt med sin förare. Fortsättr senare sitt fina sök, stöter singel rapphöna, helt lugn. Försvinner vid en kulle, vi ser hur hon jobbar intesivt med något, lyckas ej helt utan stöter rapphöna , komplett lugn. Fortsätter dagen ut och håller sitt fina sök. 55 min. 0 UKL

EST OHLSMYRENS ROSPIGA SE27403/2011 ägare: Maud Matsson
Piga avsöker marken i bra fart och fin stil, revierar terrängen bra men har en tendens att fastna på markvittring, har chans på rapphöns. Utöver dagen jobbar Piga upp sig, hon släpper sig ut i bredden och använder vinden. Piga går allt bättre för varje släpp och jobbar mycket fint på stor stubb. 50 min. 0 UKL

EST UTSJÖVALLENS BLACK BEAUTY SE22872/2011 Ägare: Jonas Döhl
Beauty är en trevlig tik att se, när hon revierar marken i mycket bra fart och mycket fin stil i god kontakt med sin förare. Står, löser ut själv , detta upprepas flera ggr och slutar med att hon stöter en kull med rapphöns. B är komplett lugn i flog. Fortsätter senare sitt mycket fina sök, stöternrapphöns tillsammans med partner, helt lugn. Senare revierar B utmärkt på stor stubb, stånd, reser försiktigt och förföljer dessvärre friskt rapphöna. 45 min. 0 UKL

PT SÖDERSJÖNS SINGLA SE47085/2011 ägare: Lisbeth Bodén
Singla är en väl revierande tik som avsöker marken i mycket bra fart och mycket fin stil, lätt aktion i god kontakt med föraren.. Stöter rapphöns kull tillsamman med partner och är komplett lugn.. Fortsätter senare att söka mycket bra på stor stubb, tar ett vackert högrest stånd mot vasskant, nölar lite på resningsorder men reser sedan friskt och precis en singelhöna , komplett lugn i flog och skott. Tilldelas idag en väl förtjänt 1 UKL/HP. 45 min

ÖKL

EST FALCSAGANS HAPPY S38476/2009 ägare: Kerstin Lithovius
Happy avsöker marken i bra fart och fin stil, arbetar förnuftigt i varierande biotop som består av hygge och hagar med god kontakt med sin förare. Happy fortsätter senare sitt fina sök, ses förfölja fasan och avslutas därmed. 20 min, 0 ÖKL

EST OHLSMYRENS SWEET CHILLI S47028/2007 ägare: Kerstin Lithovius
Chilli går ett öppet sök i mycket bra fart och mycket fin stil, ses förfölja rapphönskull och utgår. 10 min. 0 ÖKL

PH BORGEFLONS JL ROIJO GARLIC S21066/2009 ägare: Agneta Andersson
Roijo avsöker marken i bra fart och fin stil, revierar marken väl i god kontakt med sin förare. Jobbar förnuftigt utöver dagen. Jobbar fint på bredden på stor stubb, stöter rapphönskull och förföljer dessvärre. 45 min. 0 ÖKL

IRSH "US" RICCO S32884/2009 ägare: Eva Mia Sjölin
Ricco söker av marken i mycket bra fart och mycket fin stil, kraftfull, effektiv aktion. Tar med sig mycket mark med god reviering i god kontakt med sin förare. Domare trampar upp fågel bakom hundarna. Fortsätter sitt erfarna sök utöver dagen, tröttnar något i slutet av dagen och stöter rapphöna som han respekterar. 0 ÖKL, 50 min

PT VIIJÄGARENS XIOMARA SE23521/2010 ägare: Åsa Langgren
Startar dagen i utmärkt fart och mycket fin stil, ett något öppet sök på stubben. Går in i skockor där hon stöter en kull rapphöns, respekterar. Jobbar senare fint i vass och oöversiktlig terräng. Utöver dagen blir X sök mera ojämnt och hon trivs inte med att gå på stubb (ömma tassar). 50 min. 0 ÖKL

PT LUTHAGENS DU ETTA S50535/2009 ägare: Lisbeth Bodén
Duetta söker med utmärkt fart, utmärkt stil, hög intensitet och lätt elegant stil. Är ngt ojämn i sin reviering,blandar utmärkta slag med att bli väl öppen i sitt sök. Domare & skytt trampar upp rapphöna bakom hundarna. Duetta jobbar outtröttligt hela dagen, avslutar med ett vackert stånd, reser behärskat tillsammans med föraren singelhöna, helt lugn i flog och skott. Apporterar fälld rapphöna som hon tappar på vägen in, förmås att ta den upp och komma in till föraren med lite övertalning. En utmätkt sökare som med några repor i lacken idag tilldelas en 2 ÖKL. 55 min

Krok 2012-12-03
Kristina Edh


Ukl/Ökl Bolunda 28/10 -12

Barentaviddas C Giga 1 HP ukl, ägare Jenny Bodell
Bra jaktväder, svag vind.
Domare Lars Olander


UKL:
PT BARENTAVIDDA´S C GIGA SE21178/2012 Äg o för Jenny Bodell
Vi startar på en åkerväg längs en dikesren, när hon sen kommer ut på öppet fält visar hon mycket bra fart och stil. Fattar påpassligt stånd vid vägren. Avancerar och reser precis, lugnas av föraren med visselsignal i flog och skott. Stöter tillsammans med parkamraten en kull höns där hon respekterar. Jagar med samma intensitet i alla släpp. 1 UKL HP

GSH GLAVARIS DV ZLATAN SE35639/2011 Äg och för Carina Larsson
Mycket bra fart och stil i en vägvinnande galoppaktion. Stånd i tät hagmark, avancerar villigt men fågeln har löpt undan och han får ingen fågel på vingarna. Avslutar dagen med att fatta stånd där jag ser att partnern också står. Båda förarna får chans att avveckla situationen, båda hundarna går djärvt på en rapphönskull Zlatan går efter men kan stoppas på ett rimligt avstånd. 3 UKL

GST ZETTERTJÄRNS PRAZZEL SE34112/20011 äg och för Kristina Edh
Visar mycket bra fart och stil och får anvisad mark bra avsökt. Stöter tillsammans med partnern en kull rapphöns i tät jordärtskocksremiss och respekterar. Jagar med samma intensitet i alla släpp. Avslutar dagen med att fatta stånd i en tät remiss när jag kommer fram ser jag båda hundarna i stånd. Båda hundarna får chansen att avveckla situationen. Prazzel avancerar och reser precis på en rapphönskull och är helt lugn i flog och skott. 1 UKL HP

GSH GLAVARIS DV ZTORM SE35638/2011 Äg och för Jane Hagström
Jagar av anvisad mark i en kraftfull galoppaktion, får med sig det mesta av den anvisade marken. Stöter en fasantupp där han befinner sig långt bort men dock ej ur hand, tar en kort bit efter och kallas till ordningen. Visar här att han har ett stort format. Senare under dagen jagar vi i hagmark med tätt nässelbestånd där han anpassar formatet efter terrängen. Fattar stånd, avancerar och reser och är helt lugn i flog och skott. Fortsätter dagen i samma intensitet. 1 UKL HP

ÖKL:
IRVST PALLAS GREEN ITHOSCA GIRL S68605/2008 Äg och för Gun Carmland
Startar på en fin stubbmark, visar en lätt och fin galoppaktion I mycket bra fart och stil. Har en bra chans på en rapphönskull som dessvärre stöts, hon lugnas av sin förare. Strax efter kommer en hare på benen som hon respekterar. Fortsätter sina släpp under dagen men lyckas inte med fåglarna. 0 PRIS ÖKL

EST FALCSAGANS BELLA S27511/2005ÖKL Äg och för Margareta Nord
Visar mycket bra fart och stil på en fin stubb. Har en bra chans på en rapphönskull som kommer på vingarna, lugnas av föraren på signal. En hare kommer på benen strax efter som hon respekterar. Jagar i bra kontakt med sin förare kommer ej för fler fåglar idag. 0 PRIS ÖKL

EST ÖSTKYSTENS BINE S62724/2007 Äg och för Margareta Nord
Bra fart och stil något tung galoppaktion. Utnyttjar den svaga vinden väl, uppmärksam på sin förare och följsam i direktiven. I tät hagmark fattar hon stånd, avancerar och reser, lugn i flog och skott. Får en utlagd apport . Apporterar och avlämnar korrekt. Senare i släppet rotar hon upp en fasan som hon går efter allt för långt i denna klass. 0 PRIS ÖKL

PT BRONSPILENS HERA S28283/2008 Äg och för Gry Öye
Bra fart i ett småskuret söksformat där stilen skäms av att hon går med lågt huvud. Omständlig vid markvittring och i sitt söksupplägg där endast en sida av den anvisade marken blir avjagad i första släpp. Något frimodigare i senare släpp där söket förbättras något. 0 PRIS ÖKL

PH HÄRJARÖS QUEST S22097/2008 Äg och för Olle Thulin
Myckat bra fart i en kraftfull galoppaktion. Får marken avjagad i god kontakt med föraren. Fattar stånd för nyslagna rapphöns. När vi kommer upp och skytten gör sig klar tar hönsen till vingarna. Quest är helt lugn i flog och skott. Får en utlagd apport som han apporterar och avlämnar korrekt. Får möjligheter under dagen att hitta fågel och att visa avance och resning men det lyckas ej. Trots det har Quest visat att han under dagen har så bra egenskaper att han väl förtjänar 1 ÖKL HP

EST FALCSAGANS JAVA SE53057/2010ÖKL Äg och för Margareta Nord
Java visar en livlig och lätt galoppaktion, får marken med sig på ett bra sätt. Jagar i bra kontakt med sin förare, har en stöt som hon respekterar. Kommer ej mer för fågel under dagen. 0 PRIS ÖKL

PH LOTUS S51620/2009 Äg och för Leonora Jonson
Startar vid en dikesren mot en tät jordärtskocksremiss där han försvinner tillsammans med partnern. Rapphöns kommer på vingarna och när jag kommer fram förhåller sig Lotus och parkamraten helt lugna. Ute på stubben visar Lotus mycket bra fart och stil, låter sig lätt dirigeras och får anvisad mark bra avjagad. I ett senare släpp fattar Lotus stånd i tätt gräs intill ett hjorthägn. Avancerar och reser precis på rapphöns och är helt lugn i flog och skott. Får en utlagd apport. Apporterar och avlämnar korrekt. Lotus visar att han kan jaga av stora stubbar men kan även anpassa sitt söksformat i tät terräng, slitstark och välförd. 1 ÖKL HP

ESH FALCSAGANS GIRON S47070/2008 Äg Marielle Skoglund För Åke Johnsson
Startar vid en dikesren mot en tät jordärtskocksremiss där han försvinner tillsammans med partnern. Rapphöns kommer på vingarna och när jag kommer fram är Giron och parkamraten helt lugna. När Giron tar sig ut på fältet visar han mycket bra fart och stil. I ett släpp på eftermiddagen går han på en inbjudande stubbmark. Giron får den anvisade marken avjagad i stort sett från kant till kant, hans galoppaktion är nu något tung men viljan finns där. Avslutar dagen med att fatta stånd i en dikesren, avancerar villigt men det är tomt. 0 PRIS ÖKL

PH VATTVIKENS BISON S32291/2008 Äg och för Thomas Roslund
Släpps på stubbmark där han visar utmärkt fart och utmärkt stil. Tar den anvisade marken från kant till kant. Går ytterligare ett mycket bra släpp. På eftermiddagen slocknar Bison helt är trött och kan inte uppvisa förmiddagens mycket bra söksupplägg, fart och stil. Kom ej för fågel under dagen. 0 PRIS ÖKL

IRST DEN RÖDE JÄGARENS KILLER QUEEN SE27406/2011 Äg och För Markku Mikkola
Startar på en inbjudande stubb. Killer Queen har svårt att komma igång och får uppmanas av sin förare. Söksformatet är småskuret och stilen skäms av att hon går med lågt huvud. Hon får chansen två gånger till under dagen. Stöter med respekt en rapphöna som flyger över hjorthägnet, söksformatet förbättras under dagen. 0 PRIS ÖKL

Tack C Carnbring för fina marker med gott om fågel och MFK för ett trevligt domaruppdrag och alla sportsliga deltagare och publik.

Lars Olander
Hölö 2012-11-11