MFK's prov & utställningar 2010

  Sälen 10-11 april (fjällprov)
 Herrfallet 12 juni (utställning & KM-apport)
  Långtora 17-19 september (fältprov)
  Älvdalen 25-26 september (skogsprov)
  Sälen 2-3 oktober (fjällprov)

Älvdalen 25-26 september 2010

Lördag
3 UKL GST Glavaris Call me Adilla, ägare Tomas Sjööns

Söndag
2 UKL GSH Kvannildalens Assar, ägare Björn Smids
3 ÖKL IRST Den Röde Jägaren Birka, ägare Markku Mikkola

GRATTIS önskar tävlingsledningen!


Kvannildalens Assar "Jaxon" Lyckades ta ett 2UKL i Älvdalen 26/9GLavaRis Adilla var en av de få hundar som lyckades med att ta en premie på MFK´s skogsprov i Älvdalen 25/9. Domare var Magnus Lilja som för övrigt också fick dela ut sin första premie någonsin! Ägare & förare Tomas Sjööns

Ukl lördag 25/9
Domare Magnus Lilja

EST Faulfossens VT Zelda, Förare: Jonny Smedberg
1: Zelda går i bra fart och stil, har nåt stopp då och då, skulle se att hon låg ute i sök mer, och inte behövde komma in och ta kontakt med föraren. 2: Z ökar på både stil, fart och kontinuitet, och jobbar bra släppet igenom. 3: Tar direkt skarpt stånd, tvekar först att resa, men vid nytt försök går det bättre, tyvärr ingen fågel. Går in i tätning, strax efter kommer en ripa på vingarna, och efter ett tag ytterligare en, Z har sedan svårt att komma igång och det blir nog så trångt avsökt. Ripa lättar en bra bit framför hunden utan hennes förskylan. 4: Hittas i stånd, löser försöker lokalisera, fågel hörs lätta, går sedan mkt bra i medvinden. 5: Går nu riktigt bra, och får mkt mark avsökt. Tjädertupp lättar framför domaren, Z ej i närheten. 6: Z fortsätter, tjädertupp kommer flygande. Precis i slutet av släppet lättar ripkull. Z hittas stående, reser men ingen fågel kvar. 0 pr ukl , 111min

GSH Kvannildalens Assar, Förare: Björn Smids
Assar startar i mkt bra stil, utm fart, tar med sig mkt mark på båda sidor. Jobbar på löpa, fågel lättar utan att A får till det. 2: Har lite svårt att komma igång, och det blir lite dålig bred, och mer av ett sticksök. Bättrar sig mot slutet. 3: Ser piggare ut igen. När vi kommer ur skogen ser vi 2 fåglar som senare viasr sig vara 3 ute på myr, och vi försöker styra in A på dessa, men tyvärr blir det en stöt, lugnas i skott och flog., Senare lättar en stor ripkull utan hundens förskyllan. 4: Går nu mkt bra och får mkt mark avsökt. En ripa kommer flygande från håll där Assar EJ befinner sig. 5: Fortsätter. 6. Fortsätter. 0 pr ukl , 105min


Fika i blötsnö...
PT Milrökens Tippe, Förare: Marianne Hamilton
1: Tippe är en mkt trevlig tik som startar i utm lätt flytande stil i utm fart. Går ganska stort men kommer hela tiden där man förväntar sig. Kommer in i område där det luktar gott, och blir då ngt tveksam. 2: Fortsätter, kan ta för sig lite mer på djupet. 3: Har lite svårt att komma igång, tar sen med sig bra m mark. Tjäderhöna kommer flygande från håll där T befinner sig. Kommer mot slutet av släppet in och går fot med föraren. 4: Föraren väljer att dra sig hund. 0 pr ukl , 60min

ESH Myrhedens L-Legolas, Förare: Anders Almlöf
1: Lego startar i utm fart och stil, tar mkt mark, men ngt oregelbundet, så vi har ibland svårt att hålla reda på honom. Fågel hörs lätta på avstånd, L tar ett kort stånd som han omg löser. Går över liten kulle, stöter 2 orrar, lugnas efter kort eftergång. 2: En friskus som står på, ligger mkt bra på vinden, men det är i största laget. Orre lättar i område där hunden befinner sig. 3: Står på och håller nu bättre kontakt. Tjäder hörs lätta framför oss. Hittas i stånd m viftande svans, stramar upp när vi närmar oss, fågel hörs lätta framför L som drar efter i skott/flog. Senare lättar ripa ur granridå och L tar en sväng efter. Domare trampar upp en orrtupp. 4: L ser hur pigg ut som helst. Stöter en ripkull och tar ännu en sväng efter. I samma situation kommer en tjädertupp flygande och nästan krockar med oss. Utgår. 0 pr ukl , 74min

GST Glavaris Call me Adilla, Förare: Thomas Sjööns
1: Adilla går i utm fart och stil i ett väl stort och oregelbundet sök. Orre kommer flygande. Stånd, går villigt på, följer löpa men ingen fågel hemma. Går ut i sök. Tjäder kommer flygande. Försvinner i slutet av släppet. 2: Fortsätter att gå alldeles för stort och oregelbundet. Hittas i stånd, går självmant på innan vi riktigt hunnit fram, 2 tjädrar lättar en bit ut till vänster, lugnas acceptablet i flog/skott. Fortsätter sedan med dålig kontakt. 3 pr ukl , 39min.

Tackar för förtroendet att komma och dömma detta trevliga unghundsparti. Trots det ngt tråkiga vädret, snö och regn om vart annat, dimma och nära o gradigt hade vi en mkt trevlig dag i skogen, Fantastiskt fina marker som var mkt välbesatta med fågel (23 tillfällen har jag i min domarbok).
Matfors 2010-10-03
Magnus Lilja

Parti 2 Ökl / Skl lördag 25/9
Domare : Per-Anton Berg

ÖKL

IRST Rimobäckens Flying-Fire S-56058/2005, Äg o för Anders Sundberg, Liden
Flying-Fire går et utmerket søk i flott stil, god fart og dekker terrenget meget godt og systematisk i god gontakt med sin fører. På slutten av slippet tar Flying-fire fast stand,. På ordte fra fører reiser hun kontant og presist to tjæder. Helt lugn i flog og skott. Nekter dessverre og apportere. 0 premie Ökl, 15 min

GST Hammarkleiva´s Ze-Exa S-61193/2003, Äg o för Kjell Åke Gerdin, Härnösand
Exa starter litt forsiktig, men går seg godt opp og viser et meget godt søk gjennom dagen i god kontakt med fører. Tar stand der hun er meget forsiktig i avansen uten å presentere fugl. Like etter ny stand, litt forsiktig og kan heller ikke nå presentere fugl. I senere slipp stand. Dessverre kan ikke dommer se fugl i denne situasjonen. Går villig frem på ordre. Senere ny stand. Er også i denne situasjonen treg og avsluttes der. 0 premie Ökl, 90 min

SKL

PT Viijägarens Zeta S-60489/2007, Äg o för Jenny Bodell, Enköping
Zeta starter i god fart flott stil og aksjon, men med for dårlig dybde i søket. Dette bedrer seg etterhvert, og i 2. slipp dekker hun terrenget utmerket i sidevind. I senere slipp går hun stort. Vi ser to tjeder komme fra område der Zeta befinner seg uten at situasjonen kan bedømmes. kommer ikke senere for fugl. 0 premie Skl. 75 min.

IRST Den Røde Jägaren Alaya S-55878/2005, Äg o för Ulla Mikkola, Falun
Alaya går i stor fart, flott stil og får godt med terreng med seg. Noe bedre plan over søket ønskes. Dette bedres i senere slipp der hun går utmerket i god kontakt med fører. Har senere stand der vi like før har hørt storfugl / tjäder lette. Avanserer villig på ordre uten resultat. Blir senere noe trang i søket, når fører setter ned farten retter dette seg. 0 premie Skl, 75 min

PH Jimrypa´s Milton S41832/2006, Äg o för Fredrik Nystrøm, Våmhus
Milton går i god fart, litt tung aksjon, men dekker terrenget meget godt i god kontakt med fører. Stand, går selvstendig frem uten resultat. Går i senere slipp meget godt, dekker terrenget systematisk med store slag i god kontakt med fører. Senere stand, avanserer villig på ordre uten å presentere fugl. Markerer fugl som letter uten at det blir en jaktbar situasjon. I siste slipp blir Milton borte i tett skog like etter slipp. Vi leter etter han, men lykkes ikke å finne Milton før tiden er ute. 0 premie Skl, 75 min.

IRST Den Røde Jägaren Birka S-29943/2000, Äg o för Markku Mikkola, Falun
Ingen kritik pga annullerat resultat, deltog i fel klass (priset annulerat av FA/SKK p.g.a 8-starts regeln)

Tromsø oktober 2010. Per-Anton Berg

Parti 3, UKL/ÖKL söndag 26/9
Domare Magnus Lilja

GSH Kvannildalens Assar S33933/2009, Äg o för Björn Smids, Våmhus
1: Assar går i mkt bra fart och stil, bra kontinuitet, men söket blir mest på djupet, beroende på att föraren pressar sin hund ngt, i den sneda sidvinden vi går i. 2: Jobbar på och nu blir det mer på bredden oxå: En ripa kommer på vingarna och A tar en liten sväng efter. 3: Tar direkt efter släpp stånd mot en gran, innan vi hinner fram lättar en orrhöna, och A går i flog/skott ett knappt hagelhåll efter innan han kallas till ordning av föraren. Fortsätter sen jobba släppet ut. 2 pr ukl , 45min

PT Tjäderhedens Jessi S36089/2009, Äg o för Fredrik Nyström, Våmhus
1: Jessi börjar i utm fart och stil, bra kontinuitet, för att allt eftersom tappa sitt fina flyt. Tar i slutet ett kort stånd som hon löser själv. 2: Fortsätter, blir en del stopp nu oxå, vänder ofta fel på höger sida. Bättrar sig på slutet då hon går mkt bra. 3: Nu med endast några enstaka stopp. 4: Jessi jobbar på, tar i slutet av släppet osäkert stånd, går på på order, löser, jobbar med att reda ut, nytt stånd, manas på, jobbar på löpa, stöter 2 ripor, komplett lugn. 4: Ett långt (77min) släpp, där hon jobbar på, dock utan det stora suset. Har en markering som hon löser själv. Efter 65min lättar en ripkull, J stoppas på kommando, tar nytt stånd, reser men ingen fågel kvar. Senare trampar föraren upp en ripa. 0 pr ukl, 148min

GST Hammarkleivas Ze-Exa S61193/2003, Äg o för Kjell-Åke Gärdin, Härnösand
1: Exa går i mkt bra fart och stil. Vi börjar i lite tättare skog, där hon håller bra kontakt, sen när vi kommer ut på mer öppet slår hon ut och tar med mkt mark. Lämnar lite mark på höger oavsökt. 2: Fortsätter, går ner mot grantätning, tjäder lättar och Exa går tyvärr efter. Utgår. 0 pr ökl , 19min

IRSH Ballydavid Admiral S12259/2009, Äg o för Vanja Curman, Näsviken
1: Admiral går i utm fart och stil, kraftfull galopp, tyvärr är söket väl stort. Ser honom gå över kulle långt ut, fågel kommer på vingarna. Blir sedan kvar i området ett tag. Avslutar m att ta en lång sväng rakt fram i marken. 2: Gör några våldsamma slag, och det är inte många gånger vi ser honom. 3: Vill se hur han hanterar lite tätare skog, och det blir tyvärr för stort även nu, även om föraren lyckas hålla honom ngt så när inom gränserna. En hund med mkt hög potential, men idag blir det alltför vidlyftigt. 0 pr ökl , 45min

PH Skipsfjordshönas Louis N25440/20003, Äg o för Per-Anton Berg, Tromsö, Norge
1: Louis är en kraftfull hane, som startar i mkt bra fart, utm kraftfull stil, lägger sig bra på vinden och tar mkt mark med sig i bra kontakt. Avslutar m att lägga sig på vinden och gå långt rakt ut i marken, vänder sedan tillbaka i fel vind, försvinner och när vi letar efter honom, kommer ripor flygande i omgångar. 2: Gör några fina slag för att sedan dra rätt ut och bli borta, en lång stund. Går sedan bra under resten av släppet. Tar ett skarpt stånd, föraren reser på håll, L går villigt på men ingen fågel hemma. Utgår 0 pr ökl , 35min

3 ökl Den Röde Jägarens Birka & Markku Mikkola

IRST Den Röde jägaren Birka S29943/2000, Äg o för Markku Mikkola, Falun
1: Vi startar i område där ripor slagit. Birka startar i bra fart och stil, följer löpa, fågel kommer på vingarna, utan att B uppfattar det, men när hon hör vingslagen tar hon 3-4 språng efter och kollar efter fågeln, går ut i sök, vi hittar henna i stånd, reser villigt ripor, går en bit efter innan hon lugnas. Skytten fäller en ripa som B apporterar och avlämnar mkt flott. Släpps på och precis när kopplingsorder ges nyper B till vid en gran och en ripa går. Birka komplett lugn. 3 pr ökl , 15min

Tackar deltagarna för en trevlig dag i skogen. Blev en lite speciell dag då vi på eftermiddagen endast hade 1 hund kvar, då de andra antigen tagit pris eller gjort bort sig. En strålande dag, soligt och fint, lagom vind, men inte lika gott om fågel som dagen innan, då det var ett riktigt skitväder. Markerna däremot, håller världsklass !
Matfors 2010-10-03
Magnus Lilja