MFK's prov & utställningar 2009

  Sälen 18-19 april (fjällprov)
 Garpenberg 13 juni (utställning & KM-apport)
  Långtora 12-13 september (fältprov)
  Älvdalen 3-4 oktober (skogsprov)
  Bolunda/Nederby 17-18 oktober (fältprov)
  Dylta 7-8 november (fälltprov)

Skogsprov Älvdalen 3-4 oktober 2009

2 x 2 ökl GST Glavaris All Saint´s Aska, provets bästa hund! Äg & för Joakim Hagström
1 ökl Hp IRSH Remkilens Champ, Äg & för Ronny BoströmEn lycklig Jocke med sin Glavaris All Saint´s Aska som tog 2 x 2 ökl och domare Havard Bakken.

Skogsjaktprov för Engelska stående fågelhundar. Älvdalen.


Från vänster domare Oddgeir Andersen, som fick äran att hålla i kopplet till min pointer
Prippbäckens Amber, Kjell-Åke Gerdin med Nova & Exa samt Henrik Almlöf med Rally.
Ledig fredag. Jag åkte upp till Rotensugnet, som ligger dryga tre mil norr om Älvdalen, uppströms Rotnan. Eldade ganska kraftigt i stugorna, så att de skulle hinna bli varma tills provdeltagarna började anlända.

Först på plan, fram på kvällskvisten, var Ulla och Hannu med sina fyra Irländare. Jag talade om att bastun var varm, vilket fick till resultat, att Hannu rev åt sig en öl och försvann med handduk och tvål nedåt älven, och var borta ett bra tag. Sedan droppade deltagarna in under kvällen. Domare Oddgeir Andersen, från Lillehammer, anlände och vi åt pizza som Tano handlat på vägen upp. Håvard Bakken anslöt sent på natten.

Lördag morgon. Samling och upprop framför Kronstugan. Ett parti åkte till Navardalen som ligger på Älvdalens Besparingsskogs marker, och det andra partiet åkte norrut, längst upp i Rälldalen. Trollbergs jaktlag, på Älvdalens skjutfält, hade upplåtit sina fina marker till provet. Efter provdagens slut visade det sig att en hund hade gått till premiering, 2 ökl. Grattis till Glavaris All Saints Aska och Jocke Hagström.

Efter välbehövlig vila och bastubad med dopp i Rotälven (5 mm kallt), samlades alla till Jägarmiddag i Kronstugans matsal, med ståtliga älghorn och vilt- och naturmålningar, målat direkt på väggarna, av konstnären Lennart Sand. God mat och god dryck gjorde att den härliga stämningen ute i vildmarken tilltog. Glada skratt och allvarliga diskussioner om hur man man "får till" en bra fågelhund bedrevs.

Tillslut förstod var och en att det var dags att lägga sig. Alla utom tävlingsledaren som, när alla försvunnit var och en till sitt, satte sig ner vid det kraftiga kluvbordet och tittade på kartan för att fundera på var han skulle förlägga partierna på söndagen. Längre in på natten fann tävlingsledaren sig själv sittandes och sova vid bordet. Det var bara att pallra sig in till sängen och fortsätta där.

Snön som började falla på lördagskvällen hade bildat ett vitt täcke till söndagsmorgonen. Båda partierna skulle gå uppe på Trollbergsmarkerna, i orörd gammelskog och i väglöst land, där snön var dryga decimetern djup. Det gjorde att funderingarna på hur fåglarna skulle bete sig kom. De skulle säääkert vara otrygga, men de var precis tvärtom. Två premieringar vart dagens resultat och flera hundar hade fågelkontakter. Än en gång gick Glavaris All Saints Aska till pris, 2 ökl. Grattis Aska och Jocke. Remkilens Champ tog 1 ökl Hp. Grattis Champ och Ronny Boström.

Tävlingsledare, kommissarie och provdeltagare riktar ett stort tack till domarna Oddgeir Andersen och Håvard Bakken för sina fina insatser. Tack Anders Almlöf och Lars Järlefors för era markledarinsatser. Ett stort tack även till Trollbergs jaktlag, Älvdalens Östra viltvårdsområde samt Älvdalens Besparingsskog som upplät sina marker till MFK och 2009-års Skogsprov för Engelska stående fågelhundar i Älvdalen.

Anders Gravås, tävlingsledareÖKL - lördag 3 oktober
Domare: Oddgeir Andersen

GS Glavaris All Saint´s Aska S56437/2002,Hagström, Jane, Borlänge
Aska starter i god fart, fin stil og jakter meget godt i anvist terreng i god kontakt med fører. Finnes i stand, avanserer fremover i etapper og fester ny stand. Ryper letter noe til side for Aska som er akseptabelt rolig i oppflukt og skudd. Apporterer ok. Under utredning finner Aska en skadeskutt rype som apporteres korrekt. Fortsetter å jakte meget godt resten av dagen. Har senere to stander hvor hun går villig på, uten å presentere fugl. En meget tiltalende hund som i dag tildeles 2. ÖKL. 60 min.

ES Iver S21853/2002, Boström, Ronny, Sundsvall
Går ut i stor fart og bra stil. Jakter meget godt i medvind i god kontakt med fører. Forstetter senere sitt meget gode søk, trekker an og fester stram, stilfull stand, justerer seg når fører kommer til, fugl letter noe til siden for Iver. Det skytes og Iver forfølger. Ferdig bedømt. 20 min. 0 ÖKL.

GS Nova S40994/2007, Gerdin Madeleine, Härnösand
Starter i beste fart og stil. Jakter erfarent i medvind i god kontakt med fører. Noe bedre intensitet ønskes i perioder av 2.slipp, men dette bedrer seg utover dagen. Sees i stand langt fremme, før fører kommer til, går Nova på og fugl sees i luften uten at situasjonen kan bedømmes. Senere avtar format og intensitet og ansees ferdig bedømt. 60 min. 0 ÖKL.

P Alfa S28327/2002, Ingvarsson Karin, Sveg Går ut i stor fart, lett energibesparende aksjon. Revierer i perioder noe åpent og bedre kontakt er ønskelig. I medvind støkkes tiur, Alfa respekteter. Fortsetter med noe åpen reviering, men både kontakt og reviering bedres etter hvert. Jakter dagen ut, uten å lykkes. 75 min. 0 ÖKL.

GS Exa S61193/2003, Gerdin Madeleine, Härnösand
Jakter energisk med stor fart og lett, uanstrengt aksjon i god kontakt med fører. Reverier anvist terreng meget grundig. Noe større format ønskelig i starten, men dette bedrer seg senere. Stand, går villig på uten resultat, senere finnes Exa i ny stand, går forsiktig på uten resultat. 70 min. 0 ÖKL.Vinnerklasse og åpen klasse, Trollberg lördag 3 oktober 2009
Dommer Håvard Bakken

Deltakere vinnerklasse:
S29943/2000, IRST Den röde jägaren Birka f: Markku Mikkola
S30452/2005, IRST Den röde jägaren Alaya f: Markku Mikkola
S42846/2001, PT Cilla f: Fredrik Nyström
S54585/2005, IRST Hadselöya's Ami II f: Ulf Johansson
Deltakere åpen klasse:
S41832/2006, PH Jimrypa's Milton f: Fredrik Nyström
S30452/2002, PT Axa f: Christina Krumelinde

1.runde - svak, men svärt skiftende vind og frost på bakken. Vi forsøker i kantene mellom tette gammel granskog og store myrområder med tildeles uoversiktlig terreng foran oss.

1.slipp: Birka, slipptid 15 min. I stor fart, fin stil og livlig aksjon avsöker Birke det anviste terreng i store slag på et utmerket måte.

Rangering: Birka

2. slipp: Alaya, slipptid 15 min. I svärt uoversiktlig og tett gammelskog avsöker Alaya terrenget på en god måte. Finnes i stand. På ordre går hun villig på uten å presentere fugl.

Rangering: Birka, Alaya.

3.slipp: Cilla, slipptid 15 min. Med stor fart og bra intensitet arbeider Cilla i store , ja litt for store slag, i tett vegetasjon.

Rangering: Birka, Alaya, Cilla.

4.slipp: Ami II, slipptid 15 min. Med höy intenistet avsöker Ami terrenget i store slag. Blir etterhvert borte, men kommer tilbake i slipptiden

Rangering etter 1. runde: Birka Alaya, Cilla, Ami II.

2. runde - vi forsöker en runde i mer åpent terreng.

5.slipp: Birka, slipptid 18 min. I svärt tett granskog blir Birke en del borte.

Rangeringetter andre runde: Birka.

6.slipp: Alaya, slipptid 15 min. Arbeider forbilledlig i anvist terreng.

Rangering etter andre runde: Alaya, Birka.


7.slipp: Cilla, slipptid 15 min. I närheten av et stort myrområde avsöker Cilla kantregionene raskt og effektivt.

Rangering etter andre runde: Alaya, Birka, Cilla

8.slipp: Ami II, slipptid 15 min. Går fortsatt meget godt. Det letter ryper i området hvor hunden befinner seg uten at situasjonen kan bedömmes. Ami kommer tillbake i området og stökker ryper som respekteres. I forsöket på å feste stand stökke rhun på nytt enkeltrype som respekteres. Utgår

Rangering etter andre runde: Alaya, Birka, Cilla.

3. runde

Etter en blåsig og snöfyllt lunch hvor vi venter på at vinden kanskje skal stabillisere seg en smule og fuglen bli noe mer samarbeidsvillig, kommer snöbygene alt tettere.

9.slipp: Birka, slipptid 15 min. Det jaktes intenst av Birka i tildels åpent fjellterreng uten at hun lykkes komme i fugl.

Rangering etter tredje runde: Birka.

10.slipp: Alaya, slipptid 15 min. Alaya håller ikke samme gode söksbredde, men er fortsatt med.

Rangering etter tredje runde: Birka Alaya

11.slipp: Cilla, slipptid 15 min. I åpent fjellignende biotop avsöker Cilla terrenget utmerket med brede slag.Stökker enkeltrype og respekterer.

Rangering etter tredje runde: Birka, Alaya, Cilla.

12. slipp: Birka, slipptid 10 min. Birka går som en jaktmaskin i snödrevet uten å komme i fugl desverre.

Rangering etter fjerde runde: Birka.

13. slipp: Alaya, slipptid 10 min. Alaya jobber på jevnt og trutt uten å komme for fugl.

Rangering etter fjerde runde: Birka, Alaya.

14. slipp: Cilla, slipptid 10 min. Cilla anbasser i dette slippet söket etter det tette terrenget uten å lykkes i fugl.

Rangering etter fjerde runde: Birka, Alaya, Cilla.

Åpen klasse:

Milton, e/f: Fredrik Nyström, total slipptid 60 min. Milton går i god fart og fin stil et fornuftig anlagt jaktsök i meget god konakt med sin förer. Dekker det anviste terreng på et erfaren måte. Blir borte på en flanke og förer går for å se eter hunden. Det höres att jaktbart vilt letter i området hvor hunden befinner seg. Milton finne i stand. På ordre går han villig fram uten å presentere fugl. Utover dagen jobber Milton godt, men merker kjöret og intensiteten avtar slik att han ikke lenger kan premieres. 0 pr. Økl.

Axa, e/f: Christina Krumelinde, total slipptid 45 min. Axa går i lett fin aksjon et livlig anlagt sök i god kontakt med förer. Dekker det anviste terrnegt på en god måte. Har to sjanser på fugl som ikke utnyttes premieringsverdig. Det meldes om stand. Når förer kommer til går Axa villig på uten å presentere fugl. Utover dagen går Axa ned seg i intensitet og hun blir for usystematisk til å fortsette. 0 pr. Økl.Åpne klasse, Trollberg söndag 4 oktober 2009
Dommer Håvard Bakken

Deltakere åpen klasse:
S30452/2005, IRST Den röde jägaren Alaya f: Markku Mikkola
S56437/2002, GST Glavaris All Saint's Aska f: Joakim HAgström
S29943/2000, IRST Den röde jägaren Birka f: Markku Mikkola
S53004/2002, GST Åshöydens Scrollan f: Lars Jarlefors
S25603/2006, Ödebygden's Daizy f: Sirpa Jarlefors
S31405/2007, IRSH Remkilens Champ f: Ronny Boström

Med to til tre decimeter nysnö som har kommet under natten skal dette bli en spennende dag

Åpen Klass:

Alaya, e/f: Markku Mikkola, total slipptid 60 min.
Alaya går i bra fart og stil. Et noe forsiktig anlagt jaktsök i god kontakt med sin förer. En del gode slag. Noe större kontinuitet og intensitet önskelig. I senere slippe finnes Alaya sittende i sand. Når förer kommer til går hun villig på uten å presentere fugl. Fullförer dagen meget respektabelt uten å komme for fugl. 0.pr. Ökl.

Aska, e/f: Joakim Hagström, total slipptid 45 min.
Aska går i fin fart, god stil et noe avventende jaktsök i god kontakt med förer. Noe större intensitet önskelig. I senere slipp forsterker Aska söksintrykket og hun observeres glide inn i en flott stand langt ute. På ordre går hun villig frem inn i ny stand. Dette gjentar seg et par ganger, men hun lykkes til slutt få en orrhane på vingene. Aska er komlett rolig i oppflukt og felling. Apporterer ettehvert korrekt. Aska tildeles i dag en 2.pr. Ökl. Etter et flott fuglearbeid.

Birka, e/f: Markku Mikkola, total slipptid 55 min.
Birka går i stor fart og fin stil et energisk jaktsök i bra kontakt med förer. Er tidvis noe borte, men kommer tilbake i slipptiden. I senere slipp jobber Birke stenhardt og blir borte. Finnes ettehvert i stand. Når förer skal hente dommer, rapporterer Birka og returnetrer inn i ny stand. På ordre avanserer hun i omganger nedover i storskogen og til slutt letter en tiur noe til side for Birka. Det skytes og Birka er for urolig. 0.pr. Ökl.

Skrollan, e/f: Lars Jarlefors, total slipptid 60 min.
Scrollan går meg höy fart, fin stil og lett aksjon et vel anlagt sök i bra kontakt med förer. Dekker det anviste terrenget på en god måte. Det höres att jaktbart vilt letter i området hvro Scrollan befinner seg. På slutten av dagen finnes Scrollan sittende i stand. Når förer kommer til letter orrhane rett foran Scrollan. Det skytes og Scrollan er for urolig. 0.pr. Ökl

Dayzy, e/f: Sirpa Jarlefors, total slipptid 50 min.
Dayzy går i beste fart og stil et vel anlagt jaktsök i god kontakt med förer. Dekker det anviste terrenget på en bra måte. Utover dagen avtar samarbeidet med förer og Daizy blir ineffektiv i sitt söksopplegg og utnytter ikke vinden premieringsverdig. 0.pr. Ökl.

Domare Havard Bakken, Ronny och Remkilens Champ 1 ökl Hp! Foto Jocke Hagström


Remkilens Champ
e/f: Ronny Boström, total slipptid 60 min.
Champ går i svärt god fart, flott stil og elegant aksjon et sotr anlagt sök i meget god kontakt med förer. Dekker det anviste terreng og utnytter vinden på en maskin-messig systematisk måte. Mot slutten av dagen finnes Champ i en stilfull stand i tett lblandingsskog. På ordre reises rypekull, det skytes og Champ er rolig i oppflukt og skudd. Apporterer utlagt fugl korrekt.
En herlig hund som i dag fortjener sin
1.pr Ökl /hp.

UKL - 4 oktober
Domare: Oddgeir Andersen

P Rally S59093/2008, Almlöf Henrik, Borlänge
Rally åpner i god fart og fin stil og går i starten et noe ungdommelig søk av godt format. God kontakt. I senere slipp jakter Rally mye bedre og formatet tar seg kraftig opp. Har en sjanse på fugl som fører og dommer tråkker opp i området rally befinner seg. Senere støkkes fugl som Rally forfølger friskt. Jakter dagen ut, uten å lykkes. 95 min. 0 pr. UKL.

ÖKL - söndag 4 oktober
Domare: Oddgeir Andersen

P Amber, S28252/2003, Gravås Anders, Älvdalen
Jakter i stor fart, fin stil i god kontakt med fører. Dekker anvist terreng på en utmerket måte. Jakter hele dagen glimrende, finnesi stand, når fører kommer til, slår Amber opp i vinden og fester stram, stilfull stand lenger opp. Reiser villig og presist tiur, det skytes og Amber forfølger dessverre. 35 min. 0 ÖKL.

GS Nova S40994/2007, Gerdin Madeleine, Härnösand
Nova jakter erfarent i beste fart og stil, i god kontakt med fører. Dekker terrenget i utmerket format. Finnes i stand i tett kratt. Går villig på og reiser presist fugl, men Nova går noe for langt etter. 15 min. 0 ÖKL.

GS Exa S61193/2003, Gerdin Madeleine, Härnösand
Går i stor fart og fin stil. Revierer anvist terreng meget godt i god kontakt med fører. Ut over dagen blir søksopplegget noe skjemmet av mye snø i pelsen på hunden. Har en sjanse på orrhane som letter i området Exa befinner seg. Senere finnes Exa i stand, går villig på uten å presentere fugl. Fortsetter dagen ut, uten å lykkes. 70 min. 0 ÖKL.
Ronny Boström, Sirpa & Lars intar lunch i det vita. Foto Jocke Hagström


Provdeltagare. Foto Jocke Hagström


En lycklig Ronny kramar om sin Remkilens Champ som nu tar steget upp i segrarklass!
Foto Jocke Hagström


Ulla Mikkola. Foto Jocke Hagström


Aska verkar ha fått liiiite snö i pälsen men det hindrade inte från att ta 2 x ökl. Foto Jocke Hagström


Middag i stearinljusens sken. Foto Jocke Hagström


Anders Almlöf stod för underhållningen vid middagen. Foto Jocke Hagström

Tack till Jocke Hagström för bilderna från provet!