MFK's prov & utställningar 2009

  Sälen 18-19 april (fjällprov)
 Garpenberg 13 juni (utställning & KM-apport)
  Långtora 12-13 september (fältprov)
  Älvdalen 3-4 oktober (skogsprov)
  Bolunda/Nederby 17-18 oktober (fältprov)
  Dylta 7-8 november (fälltprov)

Garpenberg 13 juni 2009

Domare: Sofia Sollenberg

BEST IN SHOW!

BIS-1 PT Viijägarens Boira, äg/uppf Jenny Bodell
BIS-2 GST Zettertjärns Darling, äg Jane & Jocke Hagström
BIS-3 IRST Rastorps Tyra, äg/uppf Mayvor Jonsson
BIS-4 IRVST PåTå Beata-Kajsa, Mayvor Jonsson
BIS-R ESH Trulls, Per-Erik "Perka" Person

BEST IN WEEKEND!
IRST Rastorps Tyra, äg/uppf Mayvor Jonsson
Mayvor & Tyra med silvertackan
Foto: Åke Berglund
BEST IN SHOW!
PT Viijägarens Boira, äg/uppf Jenny Bodell


KM APPORT
1. IRST Den Röde Jägaren Alaya
& Markko Mikkola
2. GST Glavaris All Saint´s Aska
& Jocke Hagström
3. IRST Rastorps Tyra
& Mayvor JonssonBIS VALP 6-9

BIS VALP 1 ESH Sydvindens Jaguar, äg Elenor Willhans. BIS VALP 2 PH Viijägarens Radar, äg Jenny Bodell

BÄSTA UPPFÖDARGRUPP

ES Falcsagans Kennel, Margareta Nord & Åke Johnsson med Falcsagans Epona, Chabli, Fido, Aros

POINTER
Hanar
PH Viijägarens Radar 1 Valpkl Hp, BIR Valp, BIS VALP 2 äg: Jenny Bodell
PT Viijägarens Hot Lips 1 Valpkl, äg:Åsa Anderzen
PH Vestfjorddalens B.B. King 1 Junkl, 1 Junkkl, äg: Staffan Emmoth
PH Härjarös Quest 1 Ukl, 2 Ukkl, äg: Karin & Olle Thulin
PH Viijägarens Allegro 1 Ukl, 1 Ukkl, Hp, äg: Henrik Björkman
PH Ackers Rex Royal 2 Jkl, äg: Stephan Ackerstierna
PH Viijägarens Granit 1 Jkl, 1 Jkkl, äg: Jenny Bodell
PH Trollmossens Krut 1 Ökl, 1 Ökkl, äg: Christina Krumlinde

Tikar
PT Anneborg Mocca 1 Junkl, 1 Junkkl, äg: Annelie Ek
PT Bronspilens Hera 1 Ukl, 2 Ukkl, Hp, äg: Gry Öye
PT Viijägarens Masi 1 Ukl, 1 Ukkl, Hp, äg:Jenny Bodell
PT Viijägarens Boira 1 Jkl, 1 Jkkl, CK, CERT, 1 Btkl, BIR, BIS 1, äg: Jenny Bodell
PT Bronspilens Garbo 2 Ökl, äg: Tommie Bäck
PT Langgrubbans Billan 1 Ökl, 1Ökkl, äg: Mats Josefsson
PT Trollmossens Keffi 2 Ökl, äg: Christina Krumlinde
PT Trollmossens Tassa 2 Ökl, äg: Christina Krumlinde
PT Östbergets Sorti 2 Ökl, äg: Stefan Nilsson


1 Hp Uppfkl, Viijägarens Kennel, Jenny Bodell med Viijägarens Granit, Masi, Boira, Alegro

GORDONSETTER
Hanar

GSH Glavaris B MR Zigge 1 Ökl, 1Ökkl, CK, 1 Bhkl, BIM, äg: Lars Göran Olsson
GSH Gråsjövalens Natcho 1 Ökl, 2 Ökkl, äg: Marica Andersson
GSH Isliljans Xisqo 2 Ökl, äg: Linda Eriksson

Tikar
GST Zettertjärns Darling 1 Jkl, 1 Jkkl, CK, CERT, 1 Btkl, BIR, BIS 2, äg: Jane & Joakim Hagström
GST Isliljans Winnie 1 Ökl, 2 Ökkl, CK, 2 Btkl, äg: Linda Eriksson
GST Martinis Julia 1 Vetkl Hp, äg: Linda Eriksson

BIR Zettertjärns Darling & BIM Glavaris B MR Zigge

ENGELSK SETTER
Hanar

ESH Sydvindens Jaguar 1 Valpkl, Hp, BIR Valp, BIS VALP 1, äg: Elenor Willhans
ESH Falcsagans Gazda 2 Junkl, äg: Annika Yamini
ESH Ohlsmyrens Aramis 1 Junkl, 1 Junkkl, äg: Per-Erik Person
ESH Falcsagans Fido 1 Ukl, 1 Ukkl Hp, äg: Åke Johnsson
ESH Falcsagans Aros 1 Jkl, 3 Jkkl, äg: Petra Larsson
ESH Faulfossens VK Frost 1 Jkl, 2 Jkkl, äg: Anders Almlöf
ESH Trulls 1 Jkl, 1 Jkkl, CK, CERT, 1 Bhkl, BIR, BIS-R, äg Per-Erik Person
ESH Viltungla Hobbe 3 Jkl, äg: Petra Larsson

Tikar
EST Hangman's Grace Kelly 1 Junkl, 1 Junkkl Hp, äg: Janne Tano
EST Östkysten's Lisa 1 Ukl, 1 Ukkl, äg: Jan Sjöstedt
EST Björnåns B Aprilia 1 Jkl, 3 Jkkl, äg: Anders Larsson
EST Björnåns B Cagiva 1 Jkl, 4 Jkkl, äg: Ulf Johansson
EST Falcsagans Chabli 1 Jkl, 1 Jkkl, äg: Monica Åslund
EST Östkysten's Ida 1 Jkl, 2 Jkkl, äg: Åke Johnsson
EST Falcsagans Alessi 2 Ökl, äg: Jan Sjöstedt
EST Falcsagans Epona 1 Ökl, 1 Ökkl, äg: Vivian Hammarfjäll
EST Myrhedens K-Lizzi 2 Ökl, äg: Lars Bäckman
EST Pålamalmens Classic Corinn 2 Ökl, äg: Marie Bergstedt

Trulls 1 Jkl, 1 Jkkl, CK, CERT, 1 Bhkl, BIR, BIS-R.
Äg Per-Erik Persson

1 Hp Uppfkl Falcsagans Kennel, Margareta Nord och Åke Johnsson med Falcsagans Epona, Chabli, Fido, Aros

IRLÄNDSK RÖD SETTER
Hanar

IRSH Fjelltoppen’s MP Mingus 1 Ukl, 1 Ukkl, äg: Claudia Egerer
IRSH Remkilens Adam 3 Jkl, äg: Ann-Christine Lindberg
IRSH Remkilens Ceasar 1 Jkl, 1 Jkkl, CK, CERT, 1 Bhkl, BIM, äg: Anki Lindberg
IRSH Fyledalens Ben Alder 1 Ökl, 1 Ökkl, CK, 2 Bhkl, äg: Mayvor Jonsson
IRSH Rastorps Epoxy 1 Ökl, 2 Ökkl, CK, 3 Bhkl, äg: Maria Freij

Tikar
IRST Honeygardens Now Or Never 1 Junkl, 1 Junkkl, äg: Tomas Wiklund
IRST Huntman’s Julia 1 Ukl, 1 Ukkl, äg: Fredrik Boström
IRST Den Röde Jägaren Alaya 1 Jkl, 2 Jkkl, CK, CERT, 2 Btkl, äg: Ulla Nikkola
IRST Rastorps Tyra 1 Jkl, 1 Jkkl, CK, CERT, 1 Btkl, BIR, BIS-3, äg: Mayvor Jonsson
IRST Rödskinnets Theia 1 Jkl, 3 Jkkl, CK CERT, 3 Btkl, äg: Susanne Thorin
IRST “US” Zacki 3 Jkl, äg: Martin Edvinsson
IRST Vieksa’s Tyra 2 Jkl, äg: Åsa Skogs
IRST Honeygardens Lady Chatterly 1 Ökl, 1 Ökkl, äg: Tomas Wiklund

BIR & BIS-3 Rastorps Tyra & BIM Remkilens Ceasar

IRLÄNDSK RÖD OCH VIT SETTER
Hanar

IRoVSH Rastorps Paddy 1 Junkl, 1 Junkkl, äg: Margaretha Hultman

Tikar

IRoVST Påtå Beata-Kajsa 1 Ökl, 1 Ökkl, CK 1 Btkl, BIR, BIS-4, äg: Mayvor Jonsson

Barn med hund
På delad 1 plats:

Moa Larsson 10 år med Tyra och Jennifer Nilsson 7 år med Trulls

Juniorhandler

Emelie Alnesved 14 år med Hobbe