MFK's prov & utställningar 2008

  Sälen 12-13 april (fjällprov)
 Garpenberg 14 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 30-31 augusti (skogsprov)
  Långtora 12-14 september (fältprov)
  Sälen 27-28 september (fjällprov)
  Kaptensgården 18-19 oktober (fältprov)
  Dylta 1-2 november (fälltprov)

Fältprov på Långtora 12-14 september 2008

Fredagens domare och pristagare

1 Ukl Hp Klocka S21443/2007
1 Ukl PTViijägarens Zeta S60489/2007
2 Ukl PT Hesselhöj Hawa S70190/2007, Regina Lindberg
2 x 2 Ukl PT Västan-Åns Ironi S36187/2007, Johan Larsson
2 Ukl EST Heegårds V.lise S13605/2008
2 Ukl PT Västan-Åns Wee Scunner S36185/2007
3 Ukl PT Hirvasvuopion Cumu S12390/2008, Agneta Andersson
3 Ukl GST Svitjods Pixa S13546/2007

1 Ökl Hp IRSH SUCh Huntman's Mac Laughlin S19917/2000, Inger Fredriksson
1 Ökl Hp PT Anneborgs Kiwi S29256/2006, Jonsson Leonora, Kolbäck
2 Ökl IRST NorrlandsGuiden Fire Foxy II S52668/2006, äg Monica Bjällstedet, för Amir Saidizand
3 Ökl PT Viijägarens Gnistra S20887/2006, Lisbeth Boden
3 Ökl IRST "US" Godis N09950/03, Claes Wassberg
3 Ökl PT Carnbrings Cobra S31180/2005, J Bodell
2 x 3 Ökl IRST Aioli S31806/2005, Magnus Stenström
2 x 3 Ökl EST Falcsagans Bella, Margaretha Nordh
3 Ökl PH Ackers Oboy S33497/2001, Christer Ornby
3 Ökl PT Holmstas Saga S40935/2005, Bengt Öström

1 Skl Cert IRST Nordfjällets RG Quittra S22739/2005, Amir Saidizand
2 Skl Ck Hp PT Luthagens Cleo S16569/2004, Karin Thulin
3 Skl CK Hp PT Hesselhöj Flinga S35526/2005, Regina Lindberg


Mer bilder finns här!


Huntmans Mac Laughlin "Loffe" tog äntligen 1 ökl Hp & blev därmed utställningschampion!


Falcsagans Bella 2 x 3 ökl. Ägare, uppfödare & foto Margareta Nordh


Kommissarie Jenny Bodell flankerad av domarna Lasse Olander (t.v.) och Ulf Fryk12 sept 2008 Blandparti
Domare Lars Olander
Härligt jaktväder på fina fågelrika marker.

UKL

PH Viijägarens Il Conte S 60494/2007 äg o för Ove Johansson
Startar intensivt och visar mycket bra fart och stil. Är till en början lite sällskaplig men visar sedan upp ett självständigt sök. Fortsätter i sitt andra släpp i ett bra söksupplägg. Stånd, fåglarna på vingarna och eftergång. I slutet av släppet hör jag Il Conte skalla några gånger. I sitt tredje släpp visar han att krafterna börjar tryta och han upprepar skallningen och utgår härmed. 0:pris ukl

PT Sotborrens Billan S 20848/2007 äg o för Olle Thulin
Mycket bra fart och stil, får anvisad mark avsökt. Stöter och förföljer två gånger. Vi går i bra marker med mycket god fågeltillgång. Billan kan inte prestera någon godkänd fågeltagning trots alla chanser. 0:pris ukl

EST Östkystens Bine S 62724/2007 äg o för Margareta Nord
Startar målmedvetet och visar mycket bra fart och stil när hon inte sällskapar med partnern. Får en överflygare som drar med henne en bit, stoppas av förarens visselsignal. Visar bra marktäckning. Har ett resultatlöst stånd. Stånd som hon själv löser. Visar bra söksupplägg och marktäckning. Stöter en rapphönskull och strax efter en singelhöna. 0:pris ukl

PH Viijägarens Allegro S 60495/2007 äg o för Henrik Björkman
Gör några bra slag i god kontakt. Stöter en rapphöna som han förföljer så länge han ser den. Han visar mycket bra fart och stil i alla sina släpp. Stöter rapphöns två gånger och respekterar. Lyckas inte få till någon fågelsituation trots många chanser. 0:pris ukl

PT Viijägarens Zeta S 60489/2007 äg o för Jan-Erik Bodell
Zeta visar upp mycket bra fart och stil. Stånd som hon håller tills vi kommer fram, avancerar väldigt försiktigt fram till en fjäderhög. Stöter en rapphöna som hon förföljer. Söksupplägget är stundtals något öppet. Avslutar dagen med att fatta stånd, rapphöna lättar när vi är på väg fram. Lugn i flog och skott.
1:a pris ukl

IRST "US" Roulette S 23827/2007 äg o för Claes Wassberg
Roulette rör sig livligt ,farten är hög och stilen är mycket bra. Tappar kontakten och blir borta så att föraren får leta sin hund. Stöter ett par rapphöns i fel vind och respekterar direkt på förarens visselsignal - bra! Något offensiv i sitt söksupplägg men kan styras av sin förare. Lyckas inte med fåglarna idag. 0:pris ukl

Ökl

IRSH Huntman´s MacLaughlin S 19917/2000 äg o för Inger Fredriksson
Mac Laughlin jagar av anvisad mark i mycket bra kontakt med sin förare, lättdirigerad och uppmärksam. Stöter och respekterar. Fattar ett skarpt stånd. Avancerar villigt och reser rapphöns. Skytten fäller en rapphöna som han apporterar med att bra grepp och avlämnar korrekt. Visar elegant sekundering. Håller samma vägvinnande fart och stil i alla sina släpp. 1:pris HP ökl

IRST "US"Godis S42270/2003 äg o för Claes Wassberg
Godis startar på en smal remsa intill skogsholmar, hon blir borta en stund. Föraren letar rätt på sin hund och för ut henne på stubben och där visar hon mycket bra fart och stil. I slutet av släppet finner vi Godis i stånd. Djärv avance och resning. Skytten fäller rapphöna som faller inom ett kort avstånd. Godis rusar fram när rapphönan slår i marken och tar fågeln. Nu ingriper föraren och situationen blir aningen svårbedömd. När föraren kallats tillbaka, kommer Godis och avlämnar den fällda rapphönan. 3:pris ökl

EST Falcsagans Bella S 27511/2004 äg o för Margareta Nord
Bella visar en bra reviering och får marken väl med sig i lagom stora slag. Farten och stilen är mycket bra. Fattar stånd som hon håller säkert tills vi kommer fram. Bella har svårt att komma igång och visar sig väldigt trög. Tillslut lyckas hon få rapphönan på vingarna. Lugn i flog och skott. Får utlagd fågel som hon apporterar och avlämnar korrekt. Avslutar dagen med att stå två gånger där hon visar frimodigare avance, utan att få någon fågel på vingarna. 3:pris ökl

GSH Svartekällans Varón S 11790/2006 äg o för Ove Johansson
Varón visar på förmiddagen mycket bra fart och stil. Förarkontakten är bra och Varón får anvisad mark avsökt. Stöter och respekterar. Sol och värme gör att hans fart dämpas något i sitt andra släpp. Sekunderar elegant och påpassligt invid dike med hög växtlighet. Avslutar dagen med återvunna krafter. Har flera chanser, stöter och respekterar. 0:pris ökl

PT Carnbrings Cobra S 31180/2005 äg o för Jan-Erik Bodell
Startar jaktklokt och utnyttjar vinden bra. Fart och stil är mycket bra. Får marken med sig. Fattar ett skarpt stånd. Cobra visar sig rysligt ovillig att avancera. Hon får lång tid på sig och lyckas tillslut att få rapphönan på vingarna. Lugn i flog och skott. Bra apport och korrekt avlämning. 3:pris ökl

Tack MFK för ett trevligt domaruppdrag. Och Jenny och Janne Bodell för allt arrangemang, Janne Fredriksson som sköt mästerligt.
Hölö 2008-10-09
Lars Olander12/9 Parti: Skl
Domare: Ulf Fryk
Skytt: Ali ZaidiZand

Vackert väder och utmärkta fältmarker med gott om chanser på fågel för alla hundar.

ESH Falcsagans Blixten S27508/2004,äg L Larsson, Öråker för R Boström, Öråker
PT Luthagens Cleo S16569/2004, äg K Thulin Storvreta, för L Thulin, Uppsala
PH Such Västan-Åns Spirou S23357/2004,äg o för E-M Sjölin, Hölö
ESH Myrhedens G-Granat S21850/2002, äg o för B Persson, Trelleborg
PT Härjarös Petula S21345/2003, äg o för P Thulin, Uppsala
IRST Red Garlic´s Escargo S45655/2004,äg o för A Andersson, Njurunda
IRST Red Garlic´s Epixé S45657/2004,äg o för A Andersson, Njurunda
IRST Nordfjällets Robbyn S12113/2002, äg o för A Andersson, Njurunda
IRST Nordfjällets RG Quittra S22739/2005, äg o för A Zaidizand, Enköping
PT Pålamalmens Zanna S65543/2004, äg A Cederström, Tullinge, för A Zaidizand, Enköping
PT Viijägarens Smilla S63916/2003, äg o för J Bodell, Enköping
PT Hesselhöls Flinga S35526/2006, äg o för R Lindberg, Uppsala

1:a rundan

ESH Granat - PT Zanna
Granat söker i mycket bra fart och stil. Bra slag, visar sekundering när partner står. Zanna har mycket bra fart och stil. Markerar i högt gräs, fäster sedan stånd vid stubbkanten. Avancerar på order och rapphöns lättar. Lugn i flog och skott. Klarar inte utlagd apport.
Zanna utgår.

PT Smilla - PT Flinga
Smilla söker i mycket bra fart och stil. Kopplas när partner har fågelarbete. Släpps på igen och markerar strax, rapphöns lättar när partner närmar sig och Smilla förföljer dem. Flinga har mycket bra fart och stil. Stånd på stubb, reser villigt och precist rapphöns på förarens order. Lugn i flog och skott. Godkänd apport på utlagd fågel.
Smilla utgår.

PT Petula - IRST Quittra
Petula har utmärkt fart och stil. Inleder med fin reviering på stubb men gör sedan ett par ineffektiva slag bakåt och tappar därmed framåtdriften i marken. Quittra mycket bra fart och stil. Fäster stånd på stubb, justerar sig. Rapphöns på vingarna när Quittra reser och hon är lugn i flog och skott. Apporterar fälld fågel bra. Senare tar Quittra ett nytt stånd vid vägkant. Reser här med viss försiktighet en rapphöna som ligger mycket nära, lugn i flog och skott, godkänd apport.
Quittra över Petula

IRST Robbyn - ESH Blixten
Robbyn söker i mycket bra fart och stil, har en lätt, fin aktion. Fäster strax stånd i gräsmark. Hon provoceras hårt när partner går förbi henne och fåglarna går upp, Robbyn förföljer tyvärr dem. Blixten har inledningsvis intresse av sin partner. Föraren får sedan ut honom i annan riktning. Blixten går sedan förbi stående partner och förföljer dessutom fåglarna han tar upp.
Båda utgår.

IRST Escargo - PT Cleo
Escargo har mycket bra fart och stil med en lätt, fin aktion. Stöter rapphöns vid gräskant men förhåller sig lugn och inväntar förarens order. Cleo söker i mycket bra fart med bra stil. Har något låg huvudföring och kort frambensaktion. Revierar fint på stubben, fäster skarpt stånd. Reser sedan villigt och precist rapphönskull på förarens order. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd fågel bra.
Cleo över Escargo.

IRST Epixé - PH Spirou
Epixé har mycket bra fart och stil. Uppvisar ett fint sök med bredd och bra kontinuitet. Enstaka kovändningar. Har ett stånd utan att påvisa fågel. Stöter höns ihop med partner men förhåller sig lugn. Spirou har utmärkt fart och stil med mycket god reviering. Har en stöt när han rotar upp fågel med partner, förhåller sig här lugn.
Spirou över Epixé

Rangering efter 1:a rundan
Quittra 2 fågelarbeten, Flinga, Cleo vardera 1 fågelarbete, Spirou, Epixé, Granat, Escargo, Petula.

2:a rundan

PT Flinga - ESH Granat
Flinga uppvisar ett mycket bra och välrevierande sök på stubb. Har en kort markering som hon löser själv. Granat gör ett stort slag efter ett dike men återkommer strax. Fäster sedan stånd men kan ej påvisa fågel.
Flinga över Granat

IRST Quittra - IRST Epixé
Quittra släpps i gräsmark, stöter rapphönskull men förhåller sig acceptabelt lugn. Strax fäster Quittra skarpt stånd vid kant. Reser mycket försiktigt rapphöna som tillåts löpa väl framför henne. Slutligen kommer fågeln på vingar och Quittra är lugn i flog och skott. (vid senare eftersök utom släppet hittas fågeln långt ute i gräsmarken.) Fågelarbetet får ett minus då resningen önskats djärvare i den här situationen. Epixé är området när fåglarna stöts och har chansen. Söker som tidigare.
Quittra över Epixé

PT Cleo - IRST Escargo
Escargo har ett bra sök på stubben, dock med en del felvändningar på vänster sida. Cleo har ett mycket bra sök med fin bredd och uppvisar den effektivaste martäckningen av de två.
Cleo över Escargo

PH Spirou - PT Petula
Båda hundarna söker i utmärkt fart och stil på stubb. Spirou söker även av dikesmark som anvisats, lägger senare upp ett välrevierande sök på stubben.. Petula söker med stor bredd, har ett par korta markeringar för småfågel men i övrigt prima.
Båda sättes lika

Rangering efter 2:a rundan:
Quittra 3 fågelarbeten
Flinga 1 fågelarbete
Cleo 1 fågelarbete
Spirou
Epixé, Granat, Escargo lika
Petula

3:a rundan

Granat utgår pga skada

PT Flinga - PT Cleo
Cleo har i släppet med smärre skillnader det bättre söket. Vi kommer över från stubben i lite sank gräsmark och strax fäster Flinga skarpt stånd, avancerar villigt på order men kan inte påvisa fågel.
Cleo över Flinga

IRST Quittra - IRST Escargo
Vi släpper hundarna på en vacker, stor stubb. Quittra drar an i vind och fäster sedan skarpt stånd. Reser på villigt och precist rapphönskull på förarens order. Quittra är komplett lugn i flog och skott och utför sedan en rask och effektiv apport på fälld fågel. Senare i släppet stötes rapphöns, båda hundarna förhåller sig lugna. Escargo söker som tidigare.
Quittra över Escargo

PH Spirou - IRST Epixé
Spirou markerar vid dikeskant och stöter därefter rapphöns som han förföljer. Epixé har god chans på fåglarna.
Spirou utgår

IRST Epixé - PT Petula
Petula går in som ny partner och söker fortsatt mycket bra. Fäster skarpt stånd, reser sedan på order småfågel, utgår.

Därmed är dagen slut med följande placerade hundar:
1 Skl cert Hp IRST Nordfjällets RG Quittra (4 fågelarbeten)
2 Skl ck PT Luthagens Cleo (1 fågelarbete)
3 Skl ck PT Hesselhöls Flinga (1 fågelarbete)

Mitt tack till alerte skytten Ali, de utmärkta arrangörerna Jenny och Janne Bodell samt till deltagarna för en trevlig dag på Långtora.
Ulf Fryk
Leksand i oktober 2008Ukl 2008-09-13
Domare Lars Thulin

PT VÄSTAN-ÅNS WEE SCUNNER S 36185-07 äg Elisabet Thorin äg Evamia Sjölin
Startar dagen med ett omoget ungdomligt sök, störs av partnerns förares härjande då den går efter fågel, där även Scunner dras med . I senare släpp, går nu med mycket bra fart och stil, kort stånd som hon går på och reser, vilket upprepas, kan då hållas i flog. Nytt släpp har möjlighet på fågel.. 0 pris.

IRST "US" ROULETTE S23827-07 Äg o för Claes Wassberg Stenhamra
Visar upp ett ungdomligt sök i bra fart och stil. Stöter med partnern fågel visar respekt för flygande fågel. Får under dagen flertal möjligheter på fågel utan att få till en jaktbar situation. 0 pris.

EST SVIDJODS PIXAS 13546-07 äg o för Anna Linder Tidaholm
Går med bra fart och stil i god kontakt lydig. I senare släpp 2 stånd för småfågel. Visar idag intresse för småfågel som stör söket. Har ett flertal möjligheter på fågel. 0 pris.

PT VÄSTAN-ÅNS IRONI S36187-07 äg o för Johan Linder Tidaholm
Går mestadels med mycket bra fart och stil, kan stoppas vid stöt av partnerns fåglar i högt gräs, är något självständig. I senare släpp i fågelmarker stånd fågel lättar lugn i flog och skott. Nytt stånd bra resning lugn i flog och skott. Är idag alltför ojämn i sitt sök. 2 pris.

PT HESSELHÖJ HAWA S70190-07 äg o för Regina Lindberg Uppsala
Går med mycket bra fart och stil i ett medstadels väl anlagt sök. Tar ett gångstånd får resa tappar kontakten och fågel går upp då nytt stånd krävts visar bra respekt. Stånd utan resultat. I senare släpp stånd bra resning lugn i flog och skott. Visar under dagen ett alltför ojämt sök för högre pris 2 pris.

IRST RED GARLI´S IPREN S 2526-07 Äg o för Agneta Andersson Njurunda
Går i ett ojämt sök i bra fart och stil, stöter fågel går efter men kan stoppas. I senare släpp visar sekundering. Går upp fågel och går hårt efter. 0 pris.

IRSH RED GARLICS JACKSON POTATO S65774-07 äg o för Agneta Andersson Njurunda
Går i ett ungdomligt sök, visar respekt vid stöt av fågel. Visar i slutet av släppet ett bra sökupplägg med bra fart och stil. Har i senare släpp ett flertal möjligheter på fågel. 0 pris.

IRST RED GARLICS JASMIN RICE S 65777-07 äg o för Agneta Andersson Njurunda
Ett omoget sök i bra fart och stil. Går upp och efter fågel vilket upprepas. I senare släpp mer samarbetsvillig, har fler möjligheter på fågel. 0 pris.

EST HEEGÅRDS V LISE S13605-07 äg o för Ulf Fryk Leksand
Går med bra fart och stil, stöter fågel bra respekt. Stånd utan resultat. Har i senare släpp möjlighet på fler fåglar. 0 pris.

PH VIIJÄGARENS ALLEGRO S60495-07 äg o för Henrik Björkman
Går i ett ungdomligt sök i bra fart och stil. I senare släpp något bättre sök, har möjlighet på fågel. 0 pris.

PT HIRVASVUOIPION Cumu S12390-08 äg o för Agneta Andersson Njurunda
Går med bra till medelgod fart i ett snävt sök. Stånd partnern går upp fåglarna utan att uppfatta Cuma (i högt gräs) lugn i flog och skott. I senare släpp fortsatt oinspirerat sök. 3 pris.

PT VÄSTAN-ÅNS TIARA S42218-07 äg Berit Funkvist Uppsala. för Lars Olander
Börjar dagen med att gå efter fågel som partnern stött. Går med bra fart och stil i ett något egenrådigt sök. I senare släpp ett kort stånd går på och reser och går hårt efter. Nytt släpp är nu mer samarbetsvillig. 0 pris.

ESH ATCHO S14298-07 äg o för William Rasmussen Bålsta
Går med bra fart och stil i ett ojämt sökmönster. Visar bra respekt vid stöt av fågel. Har ytterligare möjlighet på fågel går då efter. 0 pris.

PT VIIJÄGARENS BOIRA S60488-07 äg för Claes Carnbring Kolbäck
Går med bra fart och stil i ett bra sök. I senare släpp ett mycket bra sök. Stånd är nu mycket ovillig att avancera, ingen fågel. Har i senare släpp möjlighet på fågel. 0 pris.13 september 2008
Öppenklass
Domare: Thore Larsson

ESH J HÖGFJÄLLSHUNDENS ECHO S39486/2004, äg & för Bengt Walerud
1:a släpp: Godtagbar fart & stil i ett oinspirerat sök som önskas betydligt större. Kovänder en hel del och har många markeringar. 2:a släpp: Går upp sig från förra släppet. Stånd som han löser själv när vi är på väg fram. Sekunderar ej stående partner utan går förbi. 0 Ökl

PH J ACKERS OBOY S33497/2001, äg Stephan Ackerstierna, för Christer Ornby
1:a släpp: Börjar i godtagbar fart & dålig stil som bättras efter hand. Börjar smått och med dålig marktäckning men bättrar på söket. 2:a släpp: Går nu i bra fart och stil. Täcker anvisad mark bra. Stöter en kull höns, går inte efter dem men är inte lugn utan suddar runt och lyckas stöta ytterligare en kull höns, visar inte heller nu upp den respekt som krävs. 0 Ökl

PT RIDDARSPORRENS JAPP S19433/2006, äg & för Ewa Thalin
1:a släpp: Försvinner strax, fågel kommer flygande och Japp ses komma efter. Innan Japp hinner kopplas ses mer fågel i luften och Japp förföljer igen. 0 Ökl

PT J CARNBRINGS ACTA S31998/2006, äg & för Gunilla Karlsson
1:a släpp: Bra fart & stil i ett ngt ensidigt sök på vänster sida. Stöter i bra vind en kull höns. Respekterar bra. 2:a släpp: Går nu i mkt bra fart och stil. Täcker anvisad mark väl. Stånd som Acta löser när partnern kommer till. 3:e släpp: Stöter strax fågel och går efter. 0 Ökl.

PH J BRONSPILENS ADANTE S24999/2006, äg & för Ulf Boström
1:a släpp: Börjar i bra fart & stil. Höns lättar i område där Adante och partnern befinner sig. Adante respekterar trots att partnern går efter. Senare stöter ny partner höns. Adante respekterar åter bra. Men efter detta går säkringen på Adante och han rusar fram i marken och stöter i omgångar mkt fågel utan att respektera. 0 Ökl

PT J HOLMSTAS SAGA S40935/2005, äg & för Bengt Öström
1:a släpp: Strax efter släpp ses fågel i luften där Saga och partnern befinner sig. Saga respekterar först men kan sen inte hålla sig utan går efter och river upp mer höns som förföljs. 0 Ökl

IRST NORRLANDS GUIDENS FIRE FOXY II S52668/2006, äg Monica Bjällstedt, för Amir Saidizand
1:a släpp: Mkt bra fart och stil. Väl anlagt sök på bredden. Vänder lite fel. Har två chanser där partnern finner hönsen först. 2:a släpp: Fortsatt mkt bra fart o stil. Större bredd i söket önskvärt på den stora stubb vi går på. Vänder fortsatt en del fel. Partnern hittar åter fågeln först. 3:e släpp: När partnern stöter höns och går efter följer Foxy med får långt innan hon vänder och kommer in till föraren istället för att respektera på plats. 0 Ökl

IRST J AIOLI S31806/2005, äg & för Magnus Stenström
1:a släpp: Bra fart & god stil med lite lågt huvud. Söket är bra till storlek men osystematiskt. Har lite onödigt många stopp. Markerar kort, singelhöna lättar direkt. Respekterar mkt bra. Senare känner hon hönsen men kommer för nära och de lättar. Respekterar åter mkt bra. 2:a släpp: Går som i första släpp. Stånd i trädridå. Reser precist på order. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd rapphöna mkt bra. 3:e släpp: Går som i de två första släppen. Stånd en bit ut. Löser själv när vi är på väg fram. Strax efter finner partnern hönsen. 3 Ökl

GST J MARKUSFJELLET'S EFO CHERIE S38036/2002, äg & för Maria Köhler
1:a släpp: Direkt stånd tillsammans med partnern. Reser villigt på order. Men går alldeles för långt efter. 0 Ökl

PT J CARNBRINGS COBRA S31180/2005, äg Jan-Erik Bodell, för Jenny Bodell
1:a släpp: Direkt stånd tillsammans med partnern. Går lite försiktigt fram på resningsorder utan att kunna presentera ngt vilt. Har senare ett par markeringar. Fart, stil o sök svårbedömd i denna terräng. 2:a släpp: Går lite oinspirerat i god fart och lite tråkig stil. Går upp sig lite efterhand. Stånd långt ut, hönsen går och hon respekterar bra. 3:e släpp: Fortsatt utan det stora suset. Stånd, mkt trög avance. Är på gränsen till acceptabelt. Men lyckas till slut få en stor kull höns på vingarna, helt lugn i flog och skott o apporterar fälld höna utmärkt. 3 Ökl

PT VIIJÄGARENS GNISTRA S20887/2006, äg Lisbeth Boden, för Lisbeth Boden
1:a släpp: Strax stånd. Reser villigt på order. Lugn i flog och skott. Är mkt omständlig och seg med att hämta utlagd apport. Är knappt acceptabelt. Men hon har skapat en jaktbar situation och till slut bärgat sin fågel. 3 Ökl

IRSH REMKILENS CHAMP S31405/2007, äg & för Lena Larsson
1:a släpp: Stöter direkt fasaner och går långt efter. 0 Ökl

EST J FALCSAGANS BIANCA S27513/2004, äg & för Margareta Nord
1:a släpp: Bianca befinner sig nästan uteslutande i busk och hög vegetation hela släppet. Mkt fågel ses i luften i området där Bianca befinner sig utan att vi ser vad som händer. Men till slut kommer en fasantupp flygande och då ser jag Bianca förfölja tuppen. 0 Ökl

Ljungkullen Dimbo september 2008
Thore LarssonUkl 2008-9-14

Domare Lars Thulin

Västan-Åns Tiara S42218/2007 Äg B Funkvist , Uppsala För Lars Olander
Går med mycket bra fart och bra stil i ett mestadels väl anlagt sök. Går efter flygande fågel som partnern stött. I senare släpp vill inte nu söka ut, tar an en löpa visar ett kort stånd men går på och reser, lugn i flog. Går senare i ett bra sök. 0 pris

Klocka S21443/2007 Äg Marianne Dalunde, Alunda
Går med mycket bra fart i en utmärkt stil, går efter flygande fågel. I senare släpp visar Klocka upp ett klassök med dito fågelarbete. Stånd bra resning helt lugn i flog och skott. 1 pris med Hp

Remkilens Champ S 31405/2007 Äg Lena Larsson För Ronny Boström, Sundsvall
Går med mycket bra fart och stil i ett väl anlagt sök, är följsam och arbetsvillig. Fortsätter sitt goda sök men kan idag inte påvisa någon fågel. 0 pris.

Rödskinnets Theia S 20359/2007 Äg Susanne Thorin , Tyresö
Går i en något tung aktion i ett väl anlagt sök, med god kontakt. Får gå i gräsmark går där rakt in i rapphönsflock, lugn i flog, stöter fasan lugn i flog. 0 pris.

Trollmossens Krim S13195/2007 Äg Jan Larsson, Knivsta
Krim går med utmärkt fart och stil i ett något självständigt sök. Går efter flygande fågel. Går i senare släpp med bättre kontakt och sökmönster. Har möjlighet på fågel som idag inte utnyttjas, stöter men kan hållas i flog. 0 pris.

Svit Jods Pixa S13546/2007 Äg Anna Linder,Tidaholm
Går med mycket bra fart i en något tung aktion, går efter flygande fågel. I senare släpp ojämn i sitt sök, respekterar partnerns stöt. Har ett flertal möjligheter på fågel men visar bra respekt för flog. Stånd bra resning til räckligt lugn i flog och skott. 3 pris.

Västan-Åns Ironi S36187/2007 Äg Johan Linder
Ironi startar dagen med ett sök i bra fart och stil och ett oregelbundet sökmönster. Nytt släpp går tillsammans med partnern upp rapphöns kan hållas i flog. Kommer för nära fasaner som lättar, stånd bra rensning på löpande fågel bra respekt, ett mycket bra fågelarbete 2 pris.

Rödskinnets Helios S20358/2007Äg Anncharlotte Boren, Värmdö
Går med bra fart i ett oregelbundet sök är även något självständig. Har möjlighet på fågel som han går upp, visar då bra respekt. 0 pris.

Sotborrens Billan S20848/2007 Äg OlleThulin, Storvreta
Billan går med bra till mycket bra fart, i bra stil. Går efter fågel som partnern stött. I senare släpp ett ojämt sökmönster. Avslutar dagen med att gå hårt efter flygande fågel. 0 pris.

Myrhedens K-Enja S48113/2007 Äg Susanne Asplund, Knivsta
Enja går med bra fart och stil, markerar går upp fågel vilket upprepas, går hårt efter. I senare släpp stånd vill nu inte resa sin fågel och vi avbryter. 0 pris.

Västan-Åns Wee Scunner S361852007 Äg Elisabet Thorin. För Evamia Sjölin
Går i mycket bra fart och stil i ett väl anlagt sök. Stånd bra rensning, acceptabelt lugn i flog och skott. Har en möjlighet till sekundering men tar sig väl nära. 2 pris,

Heegårds v Lise S13605/2008 Äg Ulf Fryk, Leksand
Går med bra fart och stil i ett väl anlagt sök. Stånd bra resning lugn i flog och skott. Har även ett par markeringar som hon löser själv. Nytt släpp stånd bra avancering fågel lättar på långt håll. Partnern har mycket fågel på vingarna men Lise kan hållas lugn. 2 pris.

Svitjods Pluto S13544/2007 Äg Hans-Allan Eliasson
Gör ett slag och försvinner sedan in i fasanmarker. Föraren hämtar hunden och som sedan kan hållas på marken. I senare släppt hålls kort av föraren, går ur hand och in i fasanhägn. Ännu ej mogen för uppgiften. 0 pris.

Ett stort tack till provdeltagare, skytt och markledare Janne Bodell för en trivsamdag på fältet. Vi har gått på mycket finna marker med gott om fågel. Tack Amir för det jobb Du lägger ned hoppas vi får komma åter.

Uppsala september 2008-09-25
Lars Thulin14 september 2008
Öppenklass
Domare: Thore Larsson

PT ANNEBORGS KIWI S29256/2006, äg & för Leonora Jonsson
1:a släpp: Jagar av anvisad högt bevuxen ravin mkt bra i god kontakt med föraren. 2:a släpp: Mkt bra fart och stil. Mkt stort välrevierande sök. Ngt slag ytterligare emellan hade gjort revieringen fulländad. 3:e släpp: Fortsatt stort och rejält. Har en markering en bit ut som hon löser själv. Partnern finner hönsen. 4:e släpp: Fortsatt mkt bra. Stånd en bit ut. Reser villigt på order. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd rapphöna mkt bra. Senare nytt stånd. Reser djärvt och precist rapphönskull. Helt lugn i flog och skott. En härlig hund som väl förtjänar sitt pris. 1 Ökl HP

PH J ACKERS OBOY S33497/2001, äg Stephan Ackerstierna, för Christer Ornby
1:a släpp: Jagar av anvisad högt bevuxen ravin mkt bra i god kontakt med föraren. 2:a släpp: Går i mkt bra fart och stil. Täcker anvisad mark bra. Men vänder mkt fel. Stöter höns går inte efter men borde visa bättre respekt. Fattar ett vackert stånd. Reser mkt villigt och precist. Är orolig i flog och skott. Dåligt apportsök men till slut lyckas föraren få Oboy att leta efter apporten. Lämnar av mkt slarvigt. 3 Ökl

IRST J NÄVERMONS FIFFI S21430/2005, äg & för Birgitta Berg
1:a släpp: Mkt bra fart och bra stil med lite lågt huvud. Stort lite öppet sök, vänder oftast rätt. Välförd och lydig. 2:a släpp: Går som i första släppet. Har en markering som hon löser själv. 3:e släpp: Går fortsatt mkt bra. Mattas ngt mot slutet. 4:e släpp: Fortsatt mkt bra. Partnern finner hönsen. 5:e släpp: Dagen börjar ta ut sin rätt av Fiffi men hon håller uppe söket hela tiden fast orken börjar tryta. 6:e släpp: Partnern finner strax hönsen som fanns där. 0 Ökl

PT J HOLMSTAS SAGA S40935/2005, äg & för Bengt Öström
1:a släpp: Mkt bra fart och stil. Välrevierande sök, tillräcklig bredd men går inte ända ut i kant utan lämnar de 25-30 metrarna. Har ett par markeringar. 2:a släpp: Fortsatt mkt bra men större format önskvärt på den stora stubb vi går på. 3:e släpp: Fortsatt mkt bra. Stånd. Reser mkt villigt men lite oprecist. Är lugn i flog och skott. Dåligt apportsök och slarvig avlämning av utlagd rapphöna avgör prisvalören. 3 Ökl

IRST J "US" GODIS S42270/2003, äg & för Claes Wassberg
1:a släpp: Utmärkt fart och stil. Våldsamt stort och öppet sök, på gränsen till brukbart. Sekunderar ej partnerns stånd utan går förbi och stjäl ståndet. Förföljer långt efter hönsen som rests tillsammans med partnern. 0 Ökl

IRSH J RED GARLIC'S GOURMÉ S39191/2005, äg & för Agneta Andersson
1:a släpp: Mkt bra fart och stil. Stort och välrevierande men tidvis lite öppet sök. Detta resulterar i ett stånd långt ut, när vi är på väg fram kommer partnern till och stjäl ståndet. Gourmé kan inte hålla sig utan går på och reser tillsammans med partnern en stor kull höns som han förföljer ett stycke. 0 Ökl

IRST NORRLANDS GUIDENS FIRE FOXY II S52668/2006, äg Monica Bjällstedt, för Amir Saidizand
1:a släpp: Bra fart och stil. För det mesta väl anlagt sök som kunde varit större. Vänder en del fel. 2:a släpp: Går upp sig betydligt. Mkt väl anlagt sök till en början men avslutar med ett par slag rakt upp i vind. 3:e släpp: Går bra men har lite intresse för markvittring. Stånd, reser villigt en sparv som trycker hårt i stubben. 4:e släpp: Visar i detta släpp att hon har mkt stora sökskvaliteter i sig. Utmärkt fart och stil i ett stort välrevierande sök m korrekta vändningar. 5:e släpp: Strax stånd, stor rapphönskull lättar när vi är på väg fram. Lugn i skott o flog. Apporterar utlagd höna mkt bra. 2 Ökl

GST J MARKUSFJELLET'S EFO CHERIE S38036/2002, äg & för Maria Köhler
1:a släpp: Mkt bra fart och stil. Söket väl anlagt på bredden. Vänder fel ibland. Stånd, lite seg i avancen, kan inte påvisa ngt vilt. 2:a släpp: Fortsatt mkt bra fart och stil. Slår ett par slag innan hon sticksöker rakt ut och springer längs kanten. Stånd som hon håller länge. Löser ståndet när partnern kommer till. 3:e släpp: Går fortsatt mkt fart och stilmässigt. Stånd en bit ut. Fågel lättar innan vi hinner inom håll. Nytt stånd, fel i vind förmodligen synstånd, fågeln lättar och Cherie går för långt efter. 0 Ökl

ESH J PO SETTERS DANTE S37065/2005, äg & för Magnus Karlsson, Nyköping
1:a släpp: Mkt bra fart och stil. Stort mkt osystematiskt sök. Stånd långt ut som hålles länge. När vi till slut kommer fram löser han ut. 2:a släpp: Fortsatt mkt bra fart och stil. Bättrar söksupplägget men det saknar fortfarande det rätta systemet. 3:e släpp: Bästa söket Dante visat upp idag. Visar att han trots allt har ett visst mått av reviering i sig. Stånd, avancerar utan att kunna påvisa vilt. 0 Ökl

PT VIIJÄGARENS GNISTRA S20887/2006, äg Lisbeth Boden, för Lisbeth Boden
1:a släpp: Mkt bra fart och stil. Söket väl anlagt på bredden. Vänder fel ibland. Gör en utbrytning rakt fram i vind och tar sig en an en fin stubb. Men kan kallas till ordningen igen. 2:a släpp: Fortsatt mkt bra fart och stil. Stort och rejält sök om dock lite ensidigt på vänster sida. Vi jagar oss fram mot partnern som står långt fram i marken. Tyvärr har inte föraren förstått att hon måste stoppa sin hund om hon inte är säker på sekunderingen utan Gnistra går förbi stående partner. 0 Ökl

PT J CARNBRINGS ACTA S31998/2006, äg & för Gunilla Karlsson
1:a släpp: Mkt bra fart & stil i ett alltför stort och egenrådigt sök. Försvinner största delen av släppet. Detta är inte jaktbart utan hon är färdigbedömd. 0 Ökl.

IRST J AIOLI S31806/2005, äg & för Magnus Stenström
1:a släpp: Bra fart & god stil med lite lågt huvud. Bra söksbredd men system och kontakt önskas bättre. Tar ett osäkert stånd långt fram. När vi kommer upp går Aioli på löpa, hon tappar dock, slår tillbaks i vind och stöter en kull höns. Respekterar promt. 2:a släpp: Strax stånd på nyslagna höns. Hönsen lättar innan hon hinner resa. Helt lugn i flog och skott. Apporterar utlagd höna mkt bra. Söker fortsatt som i det första släppet. Aioli är en hund med mkt kvalité men brister idag lite för mkt i sök för ett högre pris.. 3 Ökl

EST FALCSAGANS ALESSI S34812/2005, äg & för Jan-evert Sjöstedt
1:a släpp: Utmärkt fart och stil i ett våldsamt öppet och offensivt sök. Stånd långt ut. Vi jagar oss fram med partnern. Reser rapphöns villigt och precist på order men går långt efter. 0 Ökl.

EST J FALCSAGANS BELLA S27511/2004, äg & för Margareta Nord
1:a släpp: Godtagbar fart och stil. Småskuret och osystematiskt sök. Partnern hittar hönsen. 2:a släpp: Går upp sig även om både intensitet och söksbredd kunde varit bättre. Stånd, avancerar villigt och apporterar in en slagen rapphöna. Senare nytt stånd, korrigerar och hönsen lättar. Lugn i flog. Ytterligare chans på kull höns som partnern fann. 3:e släpp: Går som i andra släppet.. Partnern finner hönsen som fanns. 4:e släpp: Strax stånd. När föraren ger resningsorder lättar hönsen. Lugn i flog och skott. Apporterar korrekt utlagd rapphöna. 3 Ökl

Ljungkullen Dimbo september 2008
Thore Larsson