MFK's prov & utställningar 2008

  Sälen 12-13 april (fjällprov)
 Garpenberg 14 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 30-31 augusti (skogsprov)
  Långtora 12-14 september (fältprov)
  Sälen 27-28 september (fjällprov)
  Kaptensgården 18-19 oktober (fältprov)
  Dylta 1-2 november (fälltprov)

Fältprov på Dylta 1-2 november 2008

Ukl
1 ukl Hp EST ÖSTKYSTEN`S BINE S62724/2007, Margaretha Nord, Mölnbo
2 ukl EST SVITJODS POSH S13547/2007, Ulf Kåberg, Köping
2 ukl IRST RÖDSKINNETS THEIA S20359/2007, Susanne Thorin, Tyresö
2 ukl IRST US ROULETTE S23827/2007, Claes Wassberg, Stenhamra
2 ukl PT VIIJÄGARENS BOIRA S60488/2007, Jenny Bodell, Enköping
3 ukl ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS IGOR S40998/2007, Tommy Hagerlund, Åsbro

Ökl
1 ökl Hp, PH BRONSPILENS ADANTE S24999/2006, Ulf Boström Strängnäs
1 ökl Hp ESH HÖGFJÄLLSHUNDENS ECHO S39486/2004, Bengt Walerud, Djursholm
2 ökl GST ZETTERTJÄRNS CHIVA S49711/2006, Sten-Ove Medeskog, Kil
2 ökl PT BRONSPILENS LYRA S30445/2003, Kenneth Persson, Lindesberg
3 ökl IRST RASTORPS TYRA S23249/2001, Mayvor Jonsson, Vintrosa
3 ökl PH LYTINGFJELLET'S ELVIS S66421/2004, Berit Wickström, Sollerön
3 ökl PT JO-KJELLS FREJDIGA FREJA S11395/2002, Hans Wickström, Sollerön

Skl
1 skl Cert Hp PH RIDDARSPORRENS BLACK-OUT S20866/99, Bjerke Andersson, Blentarp
2 skl IRST NORDFJÄLLETS FB ROBBYN S12113/2002, Agneta Andersson, Njurunda
3 skl IRST HADSELÖYA'S AMI II S54585/2005, Ulf Johansson, Mora
4 skl IRST VIEKSA'S TIRA S31308/2003, äg Åsa Skogs för Ulf Johansson, Mora


Rödskinnets Theia tog 2 ukl och uppfödare/ägare
Susanne Thorin strålar ikapp med solen.Bronspilens Adante & Ulf Boström slog till och tog 1 ökl Hp!
Foto Timmy CoxRastorps Tyra apporterar och belönas med 3 ökl.
Foto Timmy Cox


Mer bilder finns här!
Lördag 1 nov
Domare Lars Thulin UKL

Est Svitjods Posh s 13547-2007 äg Ulf Kåberg Köping
Posh går i ett ungdomligt sök i varierande fart och stil, visar intresse av partnern. I senare släpp stånd bra resning helt lugn i flog och skott. På grund av sitt ojämna sök i dag . 2 pris

Gst Zettertjärns Darling s 27456-2007 äg Jane Hagström Borlänge
Går med utmärkt fart och mycket bra stil i ett väl anlagt sök, och med god kontakt med föraren. Har ett flertal möjligheter på fågel, stöter och går efter. 0 pris

Esh Skinnalias Karr n 19632-2007 äg Eva Karyd Skultuna
Startar dagen med ett omoget sök och intresse av partnern. Stöter fågel och går efter. I senare släpp ett bättre jakt sök, stånd bra resning men går hårt efter flygande fågel. O pris.

Irst Rödskinnets Theia s20359-2007 äg Susanne Thorin Tyresö.
Får i sitt första släpp gå med en partner som stör henne kraftigt. Stöter fågel kan stoppas inom rimligt håll. Stånd bra resning tillräckligt lugn i flog och skott. Får i senare släpp visa upp sitt sök går då med mycket bra fart och med bra stil, i en någon tung aktion. Är följsam och lydig och söker av anvisad mark. 2 pris

Esh Högfjällshundens Igor s40998-2007 äg Tommy Hagerlund Åsbro
Går med mycket bra fart och stil i ett väl anlagt sök. Stånd vill till att börja med inte resa, men gör tillslut en bra resning kan stoppas i uppflog och skott. I senare släpp visar Igor upp ett mer ungdomligt sök med ojämn fart och vidd. 3 pris

Pt Viijägarens Boira s60488-2007 äg Jenny Bodell Enköping
Går med varierande fart och vidd och dito stil. Stöter fågel godtagbar respekt, stånd fågel lättar innan resningsorder Boira helt lugn i flog och skott. I senare släpp fortsatt tveksamt sök. 2 pris

Ph Borgeflon`s C J Pils s 23017-2007 äg Claes Andersson Forsa
Går med utmärkt fart och stil och med god kontakt med föraren, är för det mesta lydig och följsam. Har i dag inga fåglar som vill samarbeta, respekterar uppflogen. O pris

Irst Harthavens Storma s13005-2007 äg Anna Karlegård Hölö
Går med mycket bra fart och stil i ett osjälvständigt sökmönster fåglar i släppet. Går i senare släpp bättre och självständigare har möjlighet på fågel. O pris

Esh Aron s14297-2007 äg Anders Bohman Säter
Utmärkt fart och stil i ett själständigt sök, som i senare släpp blir med bättre kontakt. Stöter fågel och går efter, stånd vill nu inte resa. O pris

Pt Viijägarens Masi s 60492-2007 äg Sofia Palmkvist Skinnskatteberg
Utmärkt fart och stil, visar idag intresse av partnern vilket gör att hon tappar i effektivitet. Ger idag intryck att inte jaga med näsan. Opris

Irsh Red Garlic`s Jackson Potatato s65774-2007 äg Agneta Andersson Njurunda
Går i ett utmärkt sök med bra kontakt lydig. Partnern stånd något odinstinkt viftande svans, går fram och förbi ingen fågel. Stöter fågel kan stoppas. O pris

Irst Red Garlic`s Ipren s 42526-2007 äg Agneta Andersson Njurunda
Går med mycket bra fart och stil, söker av marken väl och med bra kontakt. I senare släpp sekunderar partnern till att börja med, tar sig för nära och partnern reser då sina fåglar. Ipren lugn i flog och skott. Stöter fågel i skogskant har ytligare stöt och går då hårt efter. Opris

Irst ``US`` Roulette s 23827-2007 äg Claes Wassberg Stenhamra
Går med utmärkt fart och med bra stil, i ett bra sök och med bra kontakt. Stilen är idag lågt huvud och kort galopp. Stånd utmärkt resning och helt lugn i flog och skott. 2 pris

Est Skaididalen`s Fly s11275-2008 äg Susanna Mattsson Vargön
Går med utmärkt fart och stil i ett väl anlagt sök och med bra förarkontakt. Går hårt efter flygande fågel, vilket upprepas i senare släpp. Stöter fågel visar då bra respekt Stånd där partnern kommer för nära och då går Fly på och reser och går hårt efter. En mycket lovande ungtik som idag inte haft turen med sig. O pris

Stort tack till provledning ,provdeltagare, skytt, och markvisare för en trevlig dag på fältet.
Uppsala i nov 2008 Lars Thulin
ÖKL 1 november
SOL, nästan ingen vind på förmiddagen. Marken frusen, detta märktes tydligt på de fyra första släppen.

Irst Nävermons Fiffi S 21430/2005
Startar i mycket bra fart och stil. Efter 3 minuter stöter partner och går efter, då dras även Fiffi med på en överflygare 0 pris ökl

Ph Ackers Oboy S 33497/2001
Startar i utmärkt fart med mycket bra stil. Stöter rapphöns bakom kulle. Efter en stund, eftergång. Kort släpp, 3 minuter 0 pris ökl.

Pt Carnbrings Acta S 31998/2006
Bra fart och stil i ett oregelbundet sök, stannar upp ofta för att undersöka markvittring. I 2:a släpp tar Acta stånd efter 3 minuters släpptid. Tjuvreser och går efter. 0 pris ökl

Ph Lytingfjellets Elvis S 66421/2004
Startar i bra fart och stil, stannar upp ofta och rotar. Han vill hellre jaga i skogsdunge, vilket resulterar i stånd . Reser mycket försiktigt, acceptabelt lugn i flog och skott. Apporterar utmärkt. 3:e pris ökl

Pt Jo Kjells Frediga Freja S 11395/2002
Startar med skogsjakt men kommer till ordning ute på stubben. Vackert högrest stånd. Får ej upp löpande fågel. Vi kopplar båda hundarna och går tillbaks en bit. Nytt stånd bättre resning, lugn i flog och skott. Reser fågel i apportsöket, helt lugn, apporterar. Freja går bättre i nästa släpp. Försöker sätta fasan men lyckas ej med detta. 3:e pris ökl

Ph Bronspilens Adante S 24999/2006
Startar i utmärkt fart i mycket bra stil. Tar marken mycket väl med sig. 2 spontana sekunderingar. I sitt 2:a släpp tar Adante ett stilfullt stånd. Reser utmärkt, mitt på fågeln. Helt lugn i flog och skott, gör en utmärkt apport ( där det fanns en frestande löpande fågel i apportsöket. Kort släpp p.g.a. partnern förbröt sig. 3:e släppet KLASSÖK. 1 stöt med full respekt ( utan att föraren såg sin hund). En klasshund som med glädje får 1:a ökl med hp

PT Bronspilens Lyra S 30445/2003
Startar mycket bra fart och stil.” Pratar” med sin förare ( inget skall) när hon passerar honom. Påpassligt stånd. Förare går orutinerat mot sin stående hund i.s.f. bakom henne. Detta resulterar i att fågeln går upp utan resning. Lugn i flog och skott, apporterar utmärkt. I sitt nästa släpp är hon helt tyst. Går i ett mycket bra jaktsök. Stånd. Mycket hårt provocerad av partner, vilken ej respekterar utan rotar runt Lyra. Hon är helt lugn i denna svåra situation 2:a pris ökl

Irst Den Röde Jägarens Nemi S 55881/2005
Startar i mycket bra – utmärkt fart i utmärkt stil, med hög huvudföring. Tar marken bra med sig. Sekunderar spontant. I nästa släpp, bra sök. Hon kommer över en kulle, stöter några rapphöns, full respekt så även när resten av kullen lättar. Fortsätter i nytt bra sök. Tar en fasanlöpa, där hon ej lyckas med att sätta fasanen. När den går upp, går Nemi efter. 0 pris ökl

Gst Zettertjärns Chiva S 49711/2006
Utmärkt fart och stil, tar marken bra med sig. Jagar i god kontakt med sin förare. Fortsätter sitt utmärkta sök i andra släpp, men sekunderar lite väl nära. Går i sitt 3:e släpp i svåröverskådlig terräng, hittas i stånd, partner kommer in mycket nära. Kort resning lugn i flog och skott. Finner till slut apporten. 2:a pris ökl

Irst Norrlandsguidens Fire Foxy II S 52668/2006
Startar i utmärkt fart i mycket bra stil i ett oregelbundet sök, mycket offensiv. Hon tar en lång tur längs en kanal men jag kan inte se någon fågel framför henne. Hittas senare i stånd i högt gräs. Kort resning, helt lugn i flog och skott. Utlagd apport fasan vilken hon till slut apporterar. Går i sitt andra släpp i ett ännu öppnare sök. Foxy ser stående partner på långt håll. Då ökar hon farten mot partnern i stället för att sekundera, rotar runt framför sin partner ( vilken blev kvar) 0 pris ökl

Esh Falcsagans Calle S 33722/2002
Börjar i mycket bra fart i bra stil. Oregelbundet sök. Rotar upp rapphöna och går efter. 0 pris ökl

Esh Falcsagans Basil S 27510/2004
Bra fart och stil i tung galopp. Bra sökmönster framför förare. Rapphöna flyger upp. Basil går efter , trots att det är rakt emot föraren. 0 pris ökl

Irst Thodos Whiddy S 21975/2004
Utmärkt fart i mycket bra stil med något korta frambensrörelser. Kaststånd, står med huvudet rakt över rapphöna (vilken visade sig vara slagen av rovfågel). Apporterar vid resningsorder, men kastade rapphönan en bit från sin förare. Går i andra släpp fortsatt bra. ( ett av dagens få släpp som det inte fanns synlig fågel i). Tredje släpp är i svåröverskådlig terräng. Vi hittar Whiddy i stånd för vad som visade sig vara en fjäderhög. Därefter respekterar hon inte alls stående partner. 0 pris ökl

Irst Rastorps Tyra S 23249/2001
Går i utmärkt fart och stil i båda sina släpp i ett något oregelbundet sök, får mycket mark med sig. Kopplas på partners stånd. I sitt 2:a släpp hittar vi henne i stånd. Hon reser djärvt, går direkt i apportsök till vänster MEN den enda fågel som fanns var den som fälldes något till höger. Gör ett envist apportsök på vänster sida men tas till ordningen och apporterar den fällda fågeln. 3:e pris ökl

Tack för förtroendet att få döma ett ö.kl. parti med positiva och tysta (visselpipa) förare. Stort tack till Leif för den fina tillgången på fågel samt till skytten Timmy, från domaren Bjerke AnderssonUKL/ÖKL
Domare: Eva Björklund

UKL

GSH Gråsjövalens Natcho S40990/2007. Äg och för Marica Andersson.
Natcho går i mycket bra fart och stil det vi hinner se av honom. Han sveper ur marken ett flertal gånger och lyssnar inte på förarens tillrop. Vi hör fasaner skrocka där han befinner sig. Han provas i två släpp men förblir kontaktlös. 0 p UKL.

EST Östkysten´s Bine S62724/2007. Äg och för Margareta Nord.
Bine startar i utmärkt fart och stil. Hon går i stora slag och jagar med sin förare. Hon provas i flera släpp och fortsätter i samma goda fart och stil hela dagen. Står till kort men löser själv. Senare tar hon stånd för fasan och håller det länge. Partnern kommer till och kör upp fasanen. Bine är helt lugn i flog och skott. 1:a p HP UKL.

IRSH Fyledalens Ben Alder S19804/2007. Äg och för Mayvor Jonsson.
Balder startar i mycket bra fart och stil. Han söker marken i stora slag i god kontakt med sin förare. Han går i många släpp och blir lite trött på slutet. Till sist går han upp till sin partners stånd och kör upp fågeln och går efter. 0 p UKL.

EST Myrhedens K-Enja S48113/2007. Äg och för Susanne Asplund.
Enja är en liten härlig tik. Hon går i utmärkt fart och stil. Hon går i stora slag i god kontakt med sin förare. Hon får gå i många släpp. Det finns chans för fågel i två av hennes släpp. Till slut springer hon in i en stor kull rapphöns och går långt efter den. Synd tycker jag som gillade Enja. 0 p UKL.

GST Gråsjövalens Chansa Mc Lean S38178/2007. Äg och för Thomas Sundin.
Chansa går i mycket bra fart och stil. Hon försvinner ut i terrängen och vill inte komma tillbaka trots förarens försök att kalla in henne. Vi ser fåglar komma från området. Hon får en chans till men fortsätter att jaga för sig själv. 0 p UKL.

IRVST Coolfin Peggy O´Neil S26450/2008. Äg och för Kenneth Andersson
Peggy går i bra fart och stil när hon går. Hon stoppar upp en hel del och behöver stöd av sin förare. Hon fortsätter ett släpp till. Får dirigeras hela tiden. Hon stöter en rapphöna och går efter. 0 p UKL.

ÖKL

PT Holmstas Signe S40937/2005. Äg och för Bengt Öström.
Signe startar i utmärkt fart och stil. Hon söker marken i god kontakt med sin förare. Hon behåller sin fart och stil i båda sina släpp. Stöter en nyslagen rapphöna och kan stoppas av sin förare. Stöter sedan en rapphöna till på öppen mark och här skulle hon respekterat bättre. 0 p ÖKL.

ESH Falcsagans Alex S34805/2005. Äg och för Jimmy Iwung.
Alex startar i utmärkt fart och stil. Han söker marken i god kontakt med sin förare. Går vidare och i nästa släpp står han för rovfågelslagen rapphöna. I sista släpp stöter han en stor kull rapphöns och går efter. 0 p ÖKL.

ESH Högfjällshundens Echo S39486/2004. Äg och för Bengt Walerud.
Echo startar i utmärkt fart och stil. Han söker marken i stora slag i god kontakt med sin förare. I nytt släpp finner vi honom i stånd i en vasskant. Han följer mycket förståndigt i flera omgångar upp rapphöna som försöker komma undan och reser rakt på hönan som lyfter och då är Echo helt lugn i flog och skott. Han apporterar utlagd fågel korrekt. 1:a p Hp ÖKL.

EST Östkysten´s Ida S47496/2006. Äg och för Åke Johnsson.
Ida startar i utmärkt fart och stil. Hon söker marken i stora slag i god kontakt med sin förare. I andra släpp fattar hon stånd i busk- och trädkant för rapphöna som löper undan när hon försöker resa den. Hon går runt och då kommer hon i fel vind på hönan som hon stöter och respekterar. Hon går sedan i flera släpp men finner inte fler fåglar. 0 p ÖKL.

EST Falcsagans Bella S27511/2004. Äg och för Margareta Nord.
Bella går i mycket bra fart och stil Hon söker anvisad mark i god kontakt med sin förare. Hon går vidare i flera släpp. Här finns en tendens att vända tillbaka på höger sida men föraren stöttar förtjänstfullt upp. Bella går flera släpp men kommer inte för fågel. 0 p ÖKL.

EST Falcsagans Bianca S27513/2004. Äg och för Åke Johnsson.
Bianca startar i bra fart med lite låg huvudföring. Hon söker sin mark men verkar inte så inspirerad. Hon får gå vidare men verkar trött och vill inte tända till så vi bryter här. 0 p ÖKL.

PT Holmstas Saga S 40935/2005. Äg och för Bengt Öström.
Saga går i bra fart och stil. Söker marken i lite för trånga slag. Hon stoppar upp en del och får kommenderas ut igen. Går ett par släpp till och går lite bättre nu men har fortfarande några stopp. Hon stöter och går efter rapphöna. 0 p ÖKL.

PH Ackers Oboy S33497/2001. Äg och för Christer Ornby.
Oboy startar i mycket bra fart och stil. Han söker anvisad mark i god kontakt med föraren. I senare släpp slår han av på takten och jag hör en del ljud som indikerar att han har ont någonstans när han går. Om han är halt döljer han det bra, men någonting är fel i dag. 0 p ÖKL.

Tack alla som ställt upp för att ett prov ska kunna äga rum. Nu har jag dömt på Dylta ett par gånger och måste säga att jag har stortrivts. Markerna är jättefina. Fågeltillgången bra och inte minst deltagarna har varit på gott humör i både med och motgång. Kimmo som var min skytt ville gärna dra ett skott extra vid apport på utlagd fågel. Det gör man hos de kontinentala. Men han fick hålla inne och var lika glad för det. Tack Kimmo!
Gantofta 2008-11-04
Eva BjörklundSegrarklass 2008-11-02
Domare: Staffan Emmoth

Följande kom till start: HUND & FÖRARE
IRST Red Garlics Epixé S45657/2004 Agneta Andersson
PT Hesselhöj Flinga S35526/2005 Regina Lindberg
IRST Red Garlics Escargo S45655/2004 Agneta Andersson
ESH PO-Setters Buster S22854/2004 Per Olsson
IRST Nordfjällets FB Robbyn S12113/2002 Agneta Andersson
GSH Svartekällans Yatzy S36782/2004 Bengt Stensson
IRVSH Craigrua Rogue S27767/2001 Gun Carmland
PT Härjarös Petula S21345/2003 Lars Thulin
GST KÅ-Setters Nancy S33978/2001 Ulf Kåberg
PT Pålamalmens Zanna S65543/2004 Amir Zaidizand
IRST Nordfjällets RG Quittra S22739/2004 Amir Zaidisand
IRST Hadselöyas Ami II S54585/2005 Ulf Johansson
GST PO-Setters Alizia S58392/2002 Göran Beckman
IRST Vieksas Tira S31308/2003 Ulf Johansson
PH Riddarsporrens Black-Out S20866/99 Bjerke Andersson
PH Luthagens Cleo S16569/2004 Lars Thulin

Första rundan

Epixé-Flinga
Bägge går ett bra sök på lien stubb, senare i släppet blir marken något större och bägge hundarna tar då också ut slagen utifrån markens förutsättningar. Bägge sättes lika i detta släpp.

Escargo-Buster
Escargo går i ett intensivt sök men dock något osystematiskt och relativt småskuret. Buster är något yvig i sitt söksupplägg, verkar vilja ha mer mark än som står till förfogande. Singelhöna lättar från område där bägge hundarna befinner sig. Senare stånd på Buster, rapphöns lättar innan vi är inom jaktbart håll, Buster lugn i floget. Senare stöt på Escargo, respekterar på förarens order. Buster över Escargo.

Robbyn-Yatzy
Robbyn går i ett sök som är något småskuret. Enstaka riktigt bra slag. Yatzy går mycket bra blir dock något ensidig i slutet av släppet. Yatzy över Robbyn.

Rouge-Petula
Rouge börjar släppet bra, blir senare småskuren i något tung stil. Petula visar upp ett mycket bra sök i tilltalande fart, stil och format. Fastnar ett tag i markvittring och tappar därmed effektivitet. Återgår efter ett tag till sitt fina sök och tar ett stånd långt ut, löser självmant och går på nytt ut i sök. Petula över Rouge.

Nancy-Zanna
Zanna går ett bra sök i bra fart och stil. Tar stånd långt ut, rakt mot oss. Rapphönskull ses springa alldeles framför Zanna som tar några steg framåt för att försöka sätta fast kullen. Hönsen fortsätter dock att löpa undan och då kan hon inte hålla sig utan tjuvreser istället och får därmed utgå. Ny partner till Nancy.

Quittra-Nancy
Quittra börjar trevligt i bra fart och stil tar marken väl i gott samarbete med sin förare. Tappar dock av något i slutet av släppet. Nanzy går nästan uteslutande i kanterna, har svårt att komma ut på stubben och tappar därför helt i effektivitet. Tar stånd inne i skogskant, rapphöna lättar och Nancy lugnas på förarens kommando. Quittra vidare, Nancy utgår p.g.a. att hon i princip endast jagar i kanterna.

Ami-Alicia
Bägge tar av den småskurna marken bra i gott samarbete med sina förare. Alicia går in i skogskant och blir borta. Ami går något senare in i samma område. Efter ett tag kommer Ami ut mot stubben igen och stöter då rapphöns, lugn på förarens order. Strax efter kommer Alicia ut på samma ställe. Ami fortsätter fram en bit på stubben och tar stånd. Reser villigt singelhöna och är relativt lugn på förarens order. Apporterar utlagd fågel korrekt. Ami över Alicia.

Tira-Black Out
Direkt efter släpp tar Black-Out stånd längst ner i kanten på stubben, reser villigt på orer, helt lugn i flog och skott när kullen lättar och apporterar fälld fågel korrekt. Något senare stånd på Tira, reser friskt på order är helt lugn i flog och skott, apporterar utlagd fågel korrekt. När Tiras fågelarbete är avklarat anmäls nytt stånd på Black-Out som står inne i kanten mot skogen. Reser villigt singelhöna lugn i flog och skott. Black-Out över Tira.

Cleo-Epixé
Bägge går in i skogskanten, rapphöns kommer ut i ett par omgångar utan att vi kan se vad som händer. Fortsätter senare söka av stubben på ett bra sätt. Epixé tar stånd. Vi ser några rapphöns löpa framför henne där hon står. Reser villigt på order, lugn i flog och skott men vägrar tyvärr att apportera den utlagda fågeln och får därför utgå. Cleo vidare.

Rangering efter första rundan
Black-Out i topp med två fågelarbeten. Därefter Tira och Ami som har varsitt fågelarbete. Sen kommer Yatzy, Petula, Flinga, Epixé, Robbyn, Quittra, Buster, Escargo, Rouge, Alicia, Cleo

Andra rundan

Flinga-Escargo
Bägge går bra i mycket småskuren terräng. Flingas förare anmäler stånd och strax efter ses rapphöna i luften utan att vi kan se hunden. Bägge fortsätter senare bra där Flinga dock är lite vassare i sitt sök. Flinga över.

Robbyn-Buster
Direkt efter att de släppts kastar de sig i stånd precis samtidigt, förarna får instruktion att resa samtidigt vilket bägge gör villigt. Robbyn helt lugn i flog och skott, Buster går tyvärr för långt efter. Robbyn apporterar utlagd fågel helt korrekt. Robbyn vidare Buster utgår.

Rouge-Quittra
Rouge går småskuret i tung stil. Quittra går i lätt och fin stil i ett för terrängen bra sök. Quittra över.

Petula-Alicia
Petula visar upp ett mycket tilltalande sök i mycket bra fart och stil. Alicia går också mycket bra men räcker inte riktigt till mot den glimrande Petula. Petula över.

Cleo-Tira
Cleo visar upp ett bra sök. Rapphöns lättar från område han befinner sig dock utan att vi ser hunden. Tira tappar av ordentligt och blir relativt trångsökt. Cleo över Tira.

Black-Out-Ami
Black-Out visar upp ett mycket bra sök, får bra med mark med sig i gott samarbete med sin förare. Ami går bra men räcker inte till mot sin partner. Ami stöter singelhöna och respekterar direkt. Senare ses rapphöna lätt i område hundarna befinner sig utan att de kan belastas för det. Black-Out över Ami.

Härmed avslutas denna segrarklass med följande resultat:
1 SKL CERT HP PH Riddarsporrens Black-Out Bjerke Andersson
2 SKL IRST Nordfjällets FB Robbyn Agneta Andersson
3 SKL IRST Hadselöyas Ami II Ulf Johansson
4 SKL IRST Vieksas Tira Ulf Johansson

Domare
/ Staffan Emmoth


Domare Staffan Emmoth med segrarklassens placerade hundar, från vänster 1 skl Cert Hp
Riddarsporrens Black-Out & Bjerke Andersson, 2 skl Nordfjällets FB Robbyn & Agneta Andersson
och Ulf Johansson med 3 skl Hadselöyas Ami II och 4 skl Vieksas Tira.