MFK's prov & utställningar 2007

  Sälen 14-15 april (fjällprov)
 Garpenberg 9 juni (utställning & KM-apport)
  Älvdalen 25-26 augusti (skogsprov)
  Långtora 15-16 september (fältprov)
  Kaptensgården 27-28 oktober (fältprov)
Dylta 3-4 november (fälltprov)

Skogsprov Älvdalen 25-26 augusti 2007

Domare: Lars Thulin & Staffan Emmoth

2 ukl GST Krutöykens Alfa N17077/06, Trond Remvang, Nälden

2 ökl PT Prippbäckens Amber S28252/2003, Anders Gravås, Älvdalen
2 ökl PH Råmörklidens Chip S55319/2000, Olle Thulin, Storvreta
3 ökl GST Idrefjällens Zamba S19020/2006, Stefan Nordin, Idre
3 ökl ESH Myrhedens H-Hill S40089/2003, Anders Almlöf, Rättvik

1 skl cert PT Bronspilens Ivra S38312/2001, Ewa Odenius, Dala-Husby
1 skl PT Cilla S42846/2001, Fredrik Nyström, Kusmark
MFK Älvdalen 2007-08-25
UKL och ÖKL
Domare: Staffan Emmoth


Vi gick ut i ett väder som var extremt varmt, temperatur några grader över tjugo. Vinden varierade hela dagen och kastade än hit och än ditt och stundtals var den obefintlig. Mycket besvärliga förhållanden för hundarna således.

UKL EST Björnåns B Aprilia S22091/2006 Äg & För: Anders Larsson, Mora
I sitt första släpp blir Aprilia småskuren i sitt sök, fastnar i markvittring. I senare släpp går hon upp sig men varierar söket med att stundtals slå ut i fina slag och däremellan vara småskuren. Ej för fågel. 0 Ukl.

EST Ödebygdens I Daizy S25603/2006 Äg & För: Sirpa Järlefors, Mora
Varierande sök med enstaka bra slag, stannar upp rätt ofta och tappar därmed effektivitet. I senare släpp går hon något bättre. Ej för fågel. 0 Ukl.

ÖKL
IRST Den Röde Jägaren Alaya S55878/2005 Äg & För: Markku Mikkola, Falun
Alaya är väldigt förarbunden, släpper detta ibland och visar då upp ett bättre sök. Är omogen i sitt uppträdande. Ej för fågel 0 Ökl

GST Idrefjällens Zamba S19020/2006 Äg & För: Stefan Nordin
Går i en lätt fin stil, mycket bra fart men blir väldigt egenrådig i sitt första släpp. Går senare bra med bättre samarbete med sin förare. Ej för fågel. 0 Ökl.

PT Prippbäckens Amber S28582/2003 Äg & För: Anders Gravås, Älvdalen
Trevlig tik som går i fin fart och stil i bra format. Revierar bra i grund men blir väl tät i slagen. Ej för fågel. 0 Ökl.

PH Råmörklidens Chip S55319/2000 Äg & För: Olle Thulin, Storvreta
Kraftfull hanhund som går i mycket bra fart, stil och format. Täcker av terrängen på ett bra sätt, lydig och lättförd i bra samarbete med sin förare. Ej för fågel. 0 Ökl.

Staffan EmmothMFK skogsprov Älvdalen 2007 08 25
Domare: Lars Thulin


ÖKL
ESH Myrhedens H-Hill S 40089/2003 äg o för Anders Almlöf Rättvik
Går med utmärkt fart och stil i ett högt tempo. Stånd utredning, slår ut markerar tar ett steg för mycket och liten orrkyckling går upp lugn i flog. Kontakten önskas regelbundnare. Nytt stånd i ett senare släpp, gör en utmärkt uppföljning och en bra resning på tjäderkull. Går efter i flog och skott. 0 pris

SKL
Irst SUCH Den Röde Jägaren Birka. S 29943/2000. äg Markku Mikkola. för Ulla Mikkola Falun
Börjar dagen i ett försiktigt sök där större bredd önskas (förarbyte?). Visar i senare släpp upp ett mycket bra sök väl anpassat till vind och terräng. Kommer ej för fågel.

Ist Vieksa`s Tira S 31308/2003. äg o för Åsa Skogs Mora
Får starta i ung tallskog är där något gles med kontakten. Visar i senare släpp upp ett utmärkt sök i skogen under hela dagen. Går med mycket bra fart och stil. Kommer ej för fågel.

Pt Bronspilens Ivra. S38312/2001 äg o för Ewa Odenius Dala-Husby.
Går med en lätt fin galopp i ett något trångt sök i första släpp. I senare släpp visar Ivra upp ett mycket bra sök med utmärkt vidd och kontakt. Vi letar Ivra i andra släpp föraren finner henne i ett fint stånd, reser bra tjäderkull är helt lugn i flog och skott. Gör en bra apport på utlagd fågel. Har i ett senare släpp kontakt med fågel, men som hon kommer för nära och stöter bra respekt. Ivra är en tik som började något tveksamt i sitt sök. Men har under dagen visat hur en bra hund skall gå i skogen. Har därtill ett utmärkt fågelarbete och tilldelas i dagens segrarklass. 1:a med cert o Hp

Est Ödebygdens F Dixi. S48573/2001 äg o för Jan-Olof Tano
Går med utmärkt fart och stil i ett något öppet sök. Går i senare släpp med bättre kontakt. Avslutar sin dag med oss med att försvinna och kommer inte åter förrän till kvällen.

Lars ThulinMFK Älvdalen 2007-08-26
Domare: Staffan Emmoth

Soligt väder med en temperatur kring 10-12 grader. Bra jaktliga förhållanden.

ÖKL
GST Idrefjällens Zamba S19020/2006 Äg & För: Stefan Nordin
Direkt efter släpp stöter hon orre två gånger, respekterar direkt i respektive flog. Går sedan i mycket bra fart och stil i ett något egenrådigt sök, får hållas hårt av sin förare. En kort bit in i sitt andra släpp tar hon stånd, avancerar förtjänstfullt på löpa, spikar singelhöna som lättar innan förare är framme, knallapporterar den fällda tjäderhönan slarvigt men acceptabelt. 3 Ökl

Myrhedens H Hill S40089/2003 Äg & För: Anders Almlöf, Rättvik
Går i bra fart och format, något tung i aktionen. Tar stånd, reser på order utan att prestera fågel. I andra släpp går han i öppen glesskog, tar rejält med mark hela tiden i kontakt med föraren. I tredje släpp blir han borta, efter att ha letat honom ett bra tag hittas in i stånd nite långt från där han setts sist. Orrhöna lättar innan resningsorder getts, något orolig i flog och skott. Apporterar utlagd fågel korrekt. 3 Ökl

PT Prippbäckens Amber S28582/2003 Äg & För: Anders Gravås, Älvdalen
Bra fart och format i bra kontakt. Är dock väl tät i slagen vilket gör att hon tappar effektivitet. I tredje släpp tar hon stånd alldeles framför oss, orrtupp lättar av sig själv, helt lugn i flog och skott. Tar lång tid på sig i apportsöket, apporterar korrekt. 2 Ökl.

PH Råmörklidens Chip S55319/2000 Äg & För: Olle Thulin, Storvreta
I sitt första släpp blir Chip något snäv i format, går i bra fart och stil. I andra släpp går han mycket bra, systematiskt i stor bredd i bra kontakt med sin förare. Tar i senare släpp stånd i kanten på ungskog. Orrhöna lättar innan föraren är framme, helt lugn i flog och skott. Chip får för dagen prestation en välförtjänt 2 Ökl.

PH Östbergets Rebell S38643/2004 Äg & För: Johanna Söderström, Nälden
Går i ett snävt format där söket blir lite plottrigt, stöter tjäder och respekterar på förarens order. Följer löpa tar stånd, ytterligare en fågel lättar och han är helt lugn i flog och skott. Vägrar dock att apportera utlagd fågel. 0 Ökl.

Staffan EmmothMFK skogsprov Älvdalen 2007 08 26
Domare: Lars Thulin

UKL

Ph Jimsrypa`s Milton S 41832/2006 Äg o för Fredrik Nyström Kuskmark
Går med utmärkt stil i varierande tempo, i ett stort sök med tillräcklig kontakt. Orre lättar under oklara omständigheter, har ytterligare kontakt med fågel som han inte klarar ut. En mycket trevlig unghund som har framtiden för sig. 0 pris

Gst Krutöykens Alfa N 17077/06 Äg o för Trond Remwang Nälden
Går i ett ungdomligt ostrukturerat sök. Orre lättar under oklara omständigheter. Stånd reser bra lugn i flog och skott. I senare släpp sök som tidigare. 2 ukl

ÖKL
Irst Den Röde Jägarens Alaya S 55878/2005 äg Markku Mikkola. För Ulla Mikkola
Går i bra fart och stil i ett ojämt sök mönster. Fågel hör lätta. I senare släpp ett bättre flyt i söket, har ytterligare en möjlighet på fågel. 0 pris

Ett tack till Anders och Jan-Olof för ett prov i fina marker, och med trevlig samvaro med funktionärer och provdeltagare.
Uppsala i september
Lars Thulin