MFK's prov & utställningar 2006

  Sälen 8-9 april (fjällprov)
Garpenberg 10-11 juni (utställning; KM mm)
  Långtora 16-17 september (fältprov)
Sälen 23-24 september (fjällprov)
  Kaptensgården 7-8 oktober (fältprov)

Långtora 16-17 september 2006

Domare:
Lars Olander & Anders Åström

Unghundsklass
Est Wilma 3 ukl, ägare & förare Christina Tolgén
Pt Carnbrings City 1 HP ukl, ägare & förare Claes Carnbring
Irskt Nävermons Fiffi 1 ukl, ägare & förare Birgitta Berg
Gst Mountaineers Della 2 ukl, ägare & förare Anna Efstratiadis
Ph Ackers Rex Royal 2 ukl, ägare & förare Jörgen Nordh
Pt Carnbrings Cobra 1 HP ukl, ägare & förare Jenny Bodell
Pt Ackers Regina Rhea 3 ukl, ägare & förare Timmy Cox
Esh Lappvikens Echo 3 ukl, ägare & förare Ulla Lindqvist
Ph Pålamalmens Zico 3 ukl, ägare & förare Tomas Rhönnstad
Esh Falcsagans Aros 1 HP ukl, ägare & förare Fredrik Wilén
Pt Holmstas Signe 3 ukl, ägare & förare Bengt Öström
Pt Holmstas Saga 2 ukl, ägare & förare Bengt Öström
Irskt Nordfjällets RG Quittra 1 HP ukl, ägare & förare Amir Saidizand
Ph Holmstas Scotty 3 ukl, ägare & förare Bengt Rödseth

Öppenklass
Pt Härjarös Petula 1 HP ökl, ägare & förare Per Thulin
Pt Bronspilens Ivra 1 HP ökl, ägare & förare Ewa Odénius
Ph Västan-Åns Spirou 1 HP ökl, ägare & förare Eva-Mia Sjölin
Ph Västan-Åns Chaplin 1 HP ökl, ägare & förare Lasse Olander

Bästa unghund lördag Carnbrings Cobra
Bästa unghund söndag Carnbrings City

Pristagare 060917
Från vänster: Kristina & Wilma 3 ukl, Eva-Mia & Västan-Åns Spirou 1 Hp ökl, Lasse &
Västan-Åns Chaplin 1 Hp ökl, domare Anders Åslund, Anna & Mountaineers Della 2 ukl.

Varmt grattis! till alla pristagare och Stort tack! till domare Anders Åslund som dömde sitt sista prov denna dag och Amir Saidizand som upplåter sina fina marker med gott om fågel till MFK's prov.

Mer bilder från Långtora finns här

Blandparti UKL/ÖKL 06 09 16
Domare Lars Olander
Vackert väder och rikligt med fågel.

UKL
PT Carnbrings Cobra S31180/2005 äg Jan-Erik Bodell, Enköping, för Jenny Bodell
Mycket bra fart och stil. Stöter en rapphönskull tillsammans med partner. Respekterar. När Cobra tar sig ut på stubben visar hon ett marktäckande sök. Fattar stånd, avancerar och reser en rapphönskull, lugn i flog och skott. I slutet av släppet fattar Cobra stånd på nytt, avancerar och reser och är helt lugn i flog och skott. Jagar i samma fart och stil hela dagen. 1 Pris HP UKL.

IRST Aioli S31806/2005 äg o för Magnus Stenström Saltsjö-Boo
Söker i bra fart och stil. Stöter en rapphönskull tillsammans med partnern. Håller sig helt lugn. Stöter rapphöns, respekterar. Aioli där något förarberoende lite mer självständighet är önskvärd. Aioli har många chanser under dagen, men lyckas inte få till någon jaktbar situation. 0: Pris UKL.

PT Ackers Regina Rhea S37909/2005 äg o för Timmy Cox Stockholm
Utmärkt fart och stil. Bra marktäckning. Stöter rapphöns, acceptabelt lugn. Fattar stånd, föraren stampar till i marken så att rapphönan tar till vingarna, Rhea är helt lugn i flog och skott. Fattar stånd i slutet av släppet, Rhea avancerar mycket motvilligt och trögt och efter mycket uppmuntran från föraren får hon rapphönan på vingarna, helt lugn i flog och skott. 3: Pris UKL.

ESH Lappvikens Ecko S23411/2005 äg o för Ulla Lindqvist, Uppsala
Söker i mycket bra fart och stil. Visar till och från ett något planlöst söksupplägg. Ecko har flera upplagda chanser på rapphöns som han stöter och förföljer en bit. Avslutar dagen med att fatta stånd på stubben. Avancerar och reser en rapphöna, går efter en bit i flog och skott. 3: Pris UKL.

PH Pålamalmens Zico S65535/2004 äg o för Tomas Rhönnstad, Kungsör
Jagar i bra fart och godtagbar stil. Zicko saknar plan i sitt söksupplägg, största delen av första släppet går i vänster varv. Föraren styr Zico aktivare i detta släpp och söksupplägget är något bättre som avslutas med att Zico fattar stånd, avancerar och reser en rapphöna, helt lugn i flog och skott. 3:Pris UKL.

ESH Falcsagans Aros S34809/2005 äg o för Fredrik Wilén, Uppsala
Söker i mycket bra fart och stil. Jagar av anvisad mark i ett stort och marktäckande sök. Stöter rapphöna och går efter en bit. Avslutar dagen i en tät vall. Fattar stånd, avancerar och reser en fasan helt lugn i flog och skott. 1:HP UKL.

PT Holmstas Signe S40937/2005 äg o för Bengt Öström, Fjärdhundra
Mycket bra fart och stil. Stöter rapphöns, förföljer och är strax tillbaka. Stånd, avancerar, reser en rapphöna och går efter en bit. Kommer in i område med högt ogräs och stöter rapphöns och fasaner. Senare på dagen fattar Signe stånd i dike. Avancerar och reser en fasan, går efter en bit i flog och skott. 3:Pris UKL.

PT Holmstas Saga S40935/2005 äg o för Bengt Öström, Fjärdhundra
Saga visar mycket bra fart och stil. Jagar av marken i rejäla slag i bra kontakt med sin förare. Kommer i fel vind och stöter fågel är orolig. Saga har två resultatlösa stånd. Stånd i dike, avancerar och reser en fasan, går efter, kallas tillbaka och finner ytterligare en fasan. Stånd, frisk avance och resning. Acceptabelt lugn i flog och skott. 2:Pris UKL.

IRST Nordfjällets RG Quittra S22739/2005 äg och för Amir Saidizand, Enköping
Quittra jagar av anvisad mark i mycket bra fart och stil. Rapphöns flyger över henne och hon visar fin respekt. Fattar stånd i högt gräs. Avancerar och reser, helt lugn i flog och skott. Fattar nytt stånd senare i släppet. Avancerar och reser precis på fågeln helt lugn i flog och skott. Avslutar dagen med att på nytt fatta stånd Avancerar villigt och reser en fasan, helt lugn i flog och skott. Qvittra är lydig och välförd. 1:Pris HP UKL.

PH Holmstas Scotty S40933/2005 äg o för Bengt Rödseth, Björkvik
Mycket bra fart och bra stil. Jagar av anvisad mark bra i kontakt med sin förare. När vi kommer ut på en stor stubb blir söksformatet något småskuret och han blir omständlig på markvittring.I Scottys sista släpp missar han hoppet över ett dike och slår i en bog, han får ont går ner sig. Fattar stånd i tät teräng, avancerar och reser fasan acceptabelt lugn i flog och skott. 3: Pris UKL.

ÖKL
PT J Bronspilens Ivra S38312/2001 äg o för Ewa Odénius, Dala-Husby
Söker i mycket bra fart och stil. Söker av marken i stora slag. Sekunderar partnern vid två tillfällen. Jagar i samma fina fart och stil hela dagen. Rådjursren. Fattar stånd på nyslagen fasan. Avancerar bra och reser fasanen. Lugn i flog och skott. Får en utlagd apportfågel som hon apporterar och avlämnar korrekt. 1: Pris HP ÖKL.

IRSH J Huntman's Mac Laughlin S19917/2000 äg o för Inger Fredriksson, Värmdö
Släpps på stubbmark intill en kulle med täta enbuskar. Farten och stilen är mycket bra. Stöter en rapphöna, kan hållas på visselsignal. Fattar stånd intill en stor sten och tätt buskage. När han avancerar är parkamraten på framsidan av stenen utan att jag kan se det Rapphönan tar till vingarna och båda hundarna går efter. 0: Pris ÖKL.

PT J Härjarös Petula S21345/2003 äg o för Per Thulin , Uppsala
Utmärkt fart och stil, utnyttjar vinden och får marken bra avsökt på ett jaktklokt sätt. Har två resultatlösa stånd som hon själv löser. Partnern sekunderar. Fattar stånd, bra avance och resning. Lugn i flog och skott. Bra apport och korrekt avlämning. Stånd för rådjur. Avslutar dagen med att fatta stånd i vall. Avancerar, reser precis, helt lugn i flog och skott. Båda hundarna släpps igen där partnern är först på fågeln. Petula kallas in och kopplas. 1: Pris HP ÖKL.

GST J Markusfjellet's Efo Cherie S38036/2002 äg o för Maria Köhler, Rånäs
Bra fart och stil, slår ut och jagar i oöverskådlig omställningsmark kallas åter in på stubbmarken vi skall jaga av. Stöter en rapphönskull och respekterar. Cherie befinner sig invid en stor sten och tätt buskage där partnern fattat stånd och jag kan inte se henne och båda hundarna går efter när rapphönan tar till vingarna. 0:Pris ÖKL.

Tack MFK för ett trevligt domaruppdrag.
Hölö 2006-10- 05Blandparti: UKL/ÖKL 06 09 17
Domare: Anders Åslund

UKL
EST Tanja S25191/2005 äg o för Jonas Döl, Malung
Tanja går i bra fart och stil. Har ett ungdomligt, lite oregelbundet, sök i mycket bra fart och stil när hon tar i. Stöter fasan i både första och andra släpp och stoppas förtjänstfullt. I fjärde släpp kör hon upp ett flertal fasaner vid en gård och går efter. 0 Ukl.

EST Wilma S33990/2005 äg Lars Tolgén, Hässelby, för Kristina Tolgén
Har bra fart och godtagbar stil. Lätt aktion. Väl i hand. Håller koll på sin partner. I första släpp fattar hon stånd för rapphönskull som lättar när vi kommer fram. Lagom lugn i flog och skott. I andra släpp har hon en markering som hon löser själv. Går på markvittring och stöter höns i skogsbacke. Går efter men stoppas. 3 Ukl.

PT Carnbrings City S31179/2005 äg o för Claes Carnbring, Kolbäck
City arbetar i mycket bra fart och stil. Han täcker marken utmärkt även i svag vind. Välförd. I andra släpp blir stilen utmärkt. Finner vittring av nyslagen rapphöna längs åkerväg. Sätter fast den i ett stilfullt stånd och reser villigt på order. Lugn i flog och skott. 1 Ukl Hp.

IRST Nävermons Fiffi S21430/2005 äg o för Birgitta Berg, Katrineholm
Mycket bra fart och stil. Täcker marken väl i stora slag och är väl i hand. Fin aktion. Tar stånd för singelhöna på stubb. Håller ståndet bra och hönan lättar när vi kommer fram. Lugn i flog och skott. 1 Ukl. GST Mountaineers Della S67584/2004 äg o för Ann-Kristin Efstratiadis, Västerås
Går i bra fart och godtagbar stil. Täcker marken väl i stora slag och är väl i hand. I tredje släpp tar hon stånd i en vall men kan inte presentera fågel. Slår ut i sök och stöter fasan. Stoppas godtagbart. I fjärde släpp går hon bättre. Stånd i dike vid landsväg. Reser trögt men måste stoppas p.g.a. biltrafik. Senare nytt stånd. Lite trög resning men hon är lugn i flog och skott. Stånd igen. Fasan lättar när vi kommer till. Lugn i flog och skott. 2 Ukl.

IRST Avanza S31803/2005 äg Birgitta Näslund, Bromma, för Karsten Hansen
Avanza arbetar i mycket bra fart och stil. Har ett stort ungdomligt sök och kunde täcka marken bättre. Vill ha koll på sin partner. Väl i hand. I andra släpp försvinner hon in i en skog mot slutet men kommer tillbaka. I tredje släpp drar föraren sin hund. Avanza hade chans på fågel i sina två första släpp. 0 Ukl.

GSH Florry's Jiggolo S27028/2005 äg o för Margareta Ulhorn, Vänge
Startar dagen i ett stort oregelbundet sök i mycket svag vind. Har mycket bra fart och stil och är välförd. Söket bättrar sig under dagen och är mycket bra på slutet. I fjärde släpp stöter han fasan två gånger och går efter. 0 Ukl.

PH Ackers Rex Royal S37905/2005 äg o för Jörgen Nordh, Fagersta
Har mycket bra fart och stil och revierar marken väl. Kunde få med lite mer mark i första släpp. I andra släpp tar han stånd på en gräskulle. Går på och kör upp fågeln på andra sidan. Lugn i flog. Stoppas senare på rådjur efter en liten jakt. Visar bra sök i både tät terräng och öppen mark. I fjärde släpp tar han stånd i ett dike. Håller ståndet bra och reser villigt på order. Lugn i flog och skott. 2 Ukl. GST Florry's Jasmin S27030/2005 äg o för Birgitta Åberg, Möklinta Ett stort planlöst sök i mycket bra fart och stil i första rundan. Söket bättrar sig efterhand men småfågelintresset finns där. Hon har fågel i släppet i andra och fjärde men finner dem inte. I tät terräng kommer hon bättre till sin rätt. 0 Ukl.

PT Ackers Regina Rizzla S37907/2005 äg o för Stephan Ackerstierna, Örsundbro
Hon går i utmärkt stil och fart den goda Rizzla. Täcker marken väl och arbetar i god kontakt med sin förare. Går lika fint hela dagen och har flera chanser på fågel i fjärde släpp. Tyvärr lyckas det inte och hon går efter dem alla. 0 Ukl.

ÖKL IRST J "US Godis S42270/2003 äg o för Claes Wassberg, Stenhamra
Arbetar i mycket bra fart och stil. En klok tik som ligger rätt på den svaga vinden. Väl i hand. I andra släpp försvinner hon bakom en udde. Föraren går och tittar och finner henne i stånd. Hon håller ståndet bra och reser villigt och precist på order. Går tyvärr efter i flog och skott. 0 pris Ökl.

PH Västan-Åns Spirou S23357/2004 äg o för Eva-Mia Sjölin, Hölö
Spirou går i mycket bra fart och stil. Täcker marken väl i god kontakt med föraren. I andra släpp visar han sekundering. Senare stånd i stenparti. Reser villigt på order. Lugn i flog och skott. Under apportsöket tar han nytt stånd. Reser villigt på order men fågeln löper undan in i skogen. Tillbaks till apporten och han hämtar in den utlagda apporten korrekt. Bra apportsök. 1 Ökl Hp.

PH Västan-Åns Chaplin S19810/2002 äg o för Lars Olander, Hölö
Har ett stort sök och täcker marken väl i mycket bra fart och stil. Välförd. Fortsätter sitt fina sök i andra släpp och fattar stånd i en holme. Avancerar, nytt stånd. Reser villigt på order och är lugn i flog och skott. Utför en korrekt apport på utlagd fågel. 1 Ökl Hp.

PT Viijägarens Smilla S63916/2003 äg o för Jenny Bodell, Enköping
Smilla har en mycket lätt, fin aktion. Går i mycket bra fart och stil. Täcker marken väl i stora slag. I andra släpp har hon först ett stånd utan resultat. Senare nytt stånd bland stenar. Avancerar och tar stånd igen. Reser villigt på order. Lugn i flog och skott. Apporterar tyvärr inte den utlagda fågeln. 0 Ökl.

Jag vill gärna tacka Mellansvenska Fågelhundklubben för denna fina dag på markerna i Långtora. Bra fåglar, en del riktigt bra hundar och ett gott humör. Kan det bli bättre?

Harbo den 21 september 2006
Anders Åslund