MFK's prov & utställningar 2005

Sälen 9-10 april (fjällprov)
Garpenberg 11-12 juni (utställning; KM mm)
Långtora 8-9 oktober (fältprov)
Kaptensgården 15-16 oktober (fältprov)

Långtora 8-9 oktober 2005

Domare:
Lars Olander & Sören Hammar

1 ukl HP PT Viijägarens Smilla, ägare Jenny Bodell
1 ukl HP PT Silverforsens Rhea, ägare Carin Träffe
1 ukl HP GST Grensefjellets Irma, ägare Sofia Palmkvist
2 ukl PT Silverforsens Maia, ägare astrid Bromee
1 ökl HP GSH Åshöjdens Sigge, ägare Ove Johansson
1 ökl HP PT Viijägarens Vera, ägare Björn Byström
2 ökl PH Ackers Xax, ägare Amir Zadisand
2 ökl PH Västanåns Chaplin, ägare Lars Olander

Foto: Joakim Hagström
Till vänster:
Åshöjdens Sigge & Ove Johansson 1 ökl med HP
& provets bästa hund!Foto: Joakim Hagström

8/10 BLANDPARTI
Domare: Sören Hammar

Unghundsklass

PT Silverforsens Maia S18715/2004. Äg o för. A Bromee, Nälden
Mycket bra fart med något låg huvudföring. Lättförd, bra reviering. Flera chanser på fågel. Kan stoppas då fågel stöts. Ut i sök, stånd, bra avance, lugn i flog och skott. 2 pris ukl

PH Västan-Åns Spirou S23357/2004. Äg o för. E-M Sjölin, Hölö
Utmärkt fart och fin stil. Tar marken bra med sig i bra kontakt. Nyttjar vinden bra. Flera chanser på fågel. Håller fart och format bra hela dagen. 0 pris

PT Viijägarens Smilla S63916/2003 Äg o för. J Bodell Enköping
Revierar bra med mycket bra fart och fin stil. Håller bra kontakt och vänder bakåt ibland. Går fortsatt mycket bra genom alla släppen hela dagen, men lyckas inte få kontakt med fågel. 0 pris

IRST Thodos Whiddy S21975/2004 Äg o för. G Lundell Vaxholm
Utmärkt fart och fin stil. Jagar kontaktlöst och oregelbundet. Något bättre kontakt framöver dagen. Flera chanser på fågel. Rotar upp höna, som hon känner och går efter. 0 pris

GST Svartekällans Xandee S34814/2004 Äg o för. A Åslund Harbo
Bra fart och stil. Stannar upp och håller bra kontakt. Önskvärt större format. Tänder till när hon kör upp höns. Verkar sliten och mattas påtagligt mot slutet av släppen. 0 pris

PT Silverforsens Rhea S18718/2004 Äg o för. C Träffe Härnösand
Utmärkt fart och fin stil. Tar mycket mark med sig i bra kontakt. Visar intresse för lärkor. Anpassar sig till marken. Stånd utan att prestera fågel. Flera chanser på fågel. 0 pris

PT Luthagens Cleo S 16569/2004 Äg o för. K Thulin Storvreta
Revierar bra med mycket bra fart och fin stil. Stånd, tar höna som ej kan flyga. Stöter höns och går långt efter. Håller fart och format mycket bra hela dagen. 0 pris

PH Luthagens Cepo S16564/2004 Äg o för. A Byhlin Hallstahammar
Mycket bra fart och fin stil. Nyttjar vinden bra och tar mycket mark med sig. Lägger söket väl långt framför. Kör upp fågel och förföljer långt. Detta upprepas och fågeln blir dödad. Alltför rå idag. 0 pris

Öppen klass

IRST "US" Godis S42270/2003 Äg o för. C Wassberg Stenhamra
Utmärkt fart och fin stil. Söker över mycket mark oregelbundet och kontaktlöst. Stånd, vägrar resa. 0 pris

PH Vattvikens Tequila S27961/2003 Äg o för. A Zadisand Enköping
Går hela dagen i utmärkt fart och fin stil. Börjar kontaktlöst men bättrar sig och visar reviering av högsta klass. Stånd, bra avance. Lugn i flog och skott. Vägrar apportera utlagd fågel. 0 pris

PH Råmörklidens Chip S55319/2000 Äg o för. O Thulin Storvreta
Revierar mycket bra i bra kontakt. Håller mycket bra fart hela dagen. Nyttjar vinden i ett regelbundet sök. Mycket bra medvindssök. Lyckas ej komma för fågel. 0 pris

PH Västan-Åns Chaplin S19810/2002 Äg o för. L Olander Hölö
Utmärkt fart och fin stil. Börjar kontaktlöst men går upp sig och visar reviering av högsta klass. Nyttjar vinden bra. Stånd, bra avance, lugn i flog och skott. Klarar utlagd apport. Ytterligare chans på fågel. Mattas påtagligt i sista släpp. 2 pris ökl

PH Ackers Oboy S33497/2001 Äg o för. C Orby Stockholm
Revierar bra med mycket bra fart och fin stil. Bra kontakt. Flera chanser på fågel. Lång avance utan att prestera fågel. Visar intresse för lärkor. Mattas mot slutet. 0 pris

PH Västan-Åns Chap S19809/2002 Äg o för. A Bromee Nälden
Kort släpp i utmärkt fart och fin stil. Tar efter hare och drar iväg för långt. 0 pris

Fina marker, bra besatt med fågel, alltför fint väder med sommarvärme som gjorde det svårt för hundarna. Sammantaget en bra dag med positiva förare och publik. Tack till MFK för att ni ordnar prov av den här karaktären med möjlighet att resa till och från under dagen.

Gävle oktober 2005
Sören Hammar9/10 BLANDPARTI
Domare: Lars Olander

Unghundsklass

Pt Viijägarens Smilla S63916/2003 äg och för. Jenny Bodell
Mycket bra fart och stil, söker av anvisad mark väl. Rapphöns löper över vägen upp i skogen. Smilla följer på och lyckas sätta fast hönsen vid stenröse. Stramt stånd, reser precis, lugn i flog och skott. Smilla är lydig och välförd. Fortsätter i samma fart och stil hela dagen. 1 Ukl Hp

Ph Hallnäsets Leonardo da Vinci S30306/2004 äg och för Pia Hultgren
Börjar med att hänga och störa partnern grovt. I slutet av släppet visar han bra fart med lågt huvud, söker till största delen på icke anvisad mark. I sitt andra släpp upprepas detta. Föraren kastar kopplet med länk på Leo två gånger i rad för att skilja honom från partnern. Färdigprovad. 0 Ukl

Pt Silverforsens Rhea S18718/2004 äg och för Carin Träffe
Mycket bra fart och stil, stöter en rapphöna vid grantätning och respekterar spontant. Fattar stånd på stubben, avancerar och helt lugn i flog och skott. Fattar straxt därefter nytt stånd på läsidan av granhäck när vi skyndar fram flyger fåglarna, hon är helt lugn i flog och skott. Anpassar sitt söksformat efter terrängen, lydig och välförd. 1 Ukl Hp

Esh Högfjällshundens Echo S39486/2004 äg och för Bengt Walerud
Startar i bra fart och stil, söker småskuret med många stopp. Störs grovt av sin partner som inte kan låta bli att närgånget hänga på honom. Provas under dagen med en ny partner och kommer sig ut bättre i detta släpp. Saknar söksupplägg och har många stopp. Kommer inte för fågel. 0 Ukl

Irsh Rastorps Nasdaq S 43510/2004 äg och för Mayvor Jonsson
Mycket bra fart och stil, jagar av anvisad mark väl. Uppmärksam på sin förare. Fortsätter som tidigare under dagen. Får i slutet av dagen jaga av svåröverskådlig buskmark, stöter en fasan och respekterar. Avslutar med en stöt och är orolig i flog. 0 Ukl

Gst Grensefjellets Irma S48484/2004 äg. Sofia Palmkvist för. Amir Zadisand
Jagar i mycket bra fart och stil. Stöter två rapphöns och går efter en bit. I ett senare släpp fattar hon påpassligt stånd för en nyslagen rapphöna. Avancerar och reser precis, helt lugn i flog och skott. Anpassar söksformatet väl efter terrängen när det är tätt och jagar stort på öppen stubb. 1 Ukl Hp

Öppenklass

Ph Ackers Xax S58937/2002 äg och för Amir Zadisand
Mycket bra fart och stil, söker av stubbmarken i stora slag. Har ett resultatlöst stånd. Stånd för en rapphöna, är försiktig i avancen. Tillslut går han fatt rapphönan, tar den och avlämnar till föraren. Nytt stånd, försiktig avance, reser och är helt lugn i flog och skott. Får en utlagd apport som han avlämnar korrekt. Sekunderar partnern spontant och låter sig kopplas. I sitt sista släpp jagar vi i oöverskådlig terräng, Xax fattar stånd är försiktig i avancen, lugn i flog och skott. Xax känner ytterligare fåglar som kommer på vingarna utan avance varav en fälls. Han kommenderas att apportera fågeln men känner att det finns fler fåglar i såten. Han återkallas och uppmanas att apportera. Finner den fällda fågeln direkt, går fram till den och tar den, tar några steg och släpper den. Sedan föraren på det bestämdaste kommenderat sin hund så apporterar han och avlämnar korrekt. 2 Ökl

Pt Viijägaren Vera S35698/2002 äg och för Björn Byström
Mycket bra fart och stil, jagar av marken från kant till kant med korrekta vändningar. Går skarpt i en lätt galoppaktion. Stöter en rapphöna i ett hörn och respekterar spontant. Fortsätter hela dagen i samma format, utmärkta fart och stil. Fattar stånd, där partnern sekunderar, håller ståndet tills domare och skyttar kommer upp. Avancerar och reser precis på rapphönan som fälls. Helt lugn i flog och skott. Bra apport och avlämning. 1 Ökl Hp

Irst Rastorps Lajza S13635/2003 äg och för Mayvor Jonsson
Bra fart i något tung galoppaktion. Stöter fågel i dike och respekterar på visselsignal. Mattas något i den tilltagande värmen. Förs jaktklokt som resulterar i stånd, bra avance och helt lugn i flog och skott. Vägrar apportera. 0 Ökl

Irst "US" Godis S42270/2003 äg och för Claes Wassberg
Jagar i utmärkt fart och stil i ett oordnat söksupplägg. Har en stark markering som hon själv löser. Slår ner på avjagad mark och söker kontakt med föraren. Stöter en rapphöna och försöker lugnas av föraren på signal men går alltför långt efter. 0 Ökl

Gsh Åshöjdens Sigge S52998/2002 äg och för Ove Johansson
Jagar i mycket bra fart och stil. Fattar påpassligt ett stånd, avancerar och reser precis, lugn i flog och skott, Apporterar korrekt. Slår jaktklokt tillbaka och finner en genliggare invid en dikesren, helt lugn i flog och skott. Jagar av den anvisade marken bra i god kontakt med sin förare. Välförd och lydig.
1 Ökl Hp

Gst Kå-setterns Nancy S33978/2001 äg och för Ulf Kåberg
Jagar av marken i mycket bra fart och stil. Stånd vid dike där fågeln löper, Nancy stöter vid försök att sätta fast den och visar spontan respekt. Hörsam och jagar med bra kontakt. Har en chans på rapphöns. Stånd och i avancen tar hon rapphönan. Har en markering som hon löser själv ock kommer ut i sök, stöter en fasan och är alltför orolig i flog. 0 Ökl

Irsh Huntman´s Mac Laughlin S19917/2000 äg och för Inger Fredriksson
Börjar dagen dagen i bra fart och stil. Stöter en rapphöna vid två tillfällen med respekt. Söker något småskuret när han får ett släpp på en stor stubb. Avslutar dagen vid en kulle där jag sett rapphöns slå. Stöter samma rapphöna vid två tillfällen utan att få till en jaktbar situation. 0 Ökl

Gsh Fjällbrudens Lazer S35914/2001 äg och för Bengt Walerud
Startar i bra fart och stil. I slutet av släppet sjunker intensiteten. Lazer är påpasslig och är på jakt, känner en rapphöna på långt håll och fattar stånd. När vi närmar oss märker Lazer att rapphönan försöker ta sig ur, han följer på, knyter kontakt och står för rapphönan.Avvaktar tryggt till domare och skyttar kommer till. Avancerar och reser precis, förföljer i flog och skott. 0 Ökl

Tack Amir för att du ställde dina marker till MFKs förfogande.
Sportsliga och trevliga deltagare, publik och skickliga skyttar.

Hölö 2005-10-22
Lars Olander