Jaktprov

Dubbelstart!
Betala för samtliga starter du önskar anmäla till. Ange kontonummer för eventuell återbetalning på anmälningsblanketten. Har det bara kommit in en betalning så är det en start som gäller osv.


Jaktprov betalas till
MFK's bankgiro 5000-9364
SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, reg.nr, klass och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Återbetalning av startavgift
Görs endast efter att veterinärintyg uppvisats/skickats till kommissarien.

Återbetalning av plats på reservlistan
Du måste tacka nej till reservplats senast 24 timmar före provstart för att få återbetalning. Står du på reservlistan och blir erbjuden plats men tackar nej, återbetalas startavgiften EJ.
Står du på reservlistan och ej får plats, återbetalas startavgiften.

Information till provledare och kommissarier samt utländska provdeltagare

Tidigare har resultatansvarig kunnat ta ut kopior på stamtavlor från DKK och NKK via webben men nu är de omgjorda och de nya godkänns inte av SKK (det saknas uppfödareuppgifter, ras osv).

Därför måste vi informera Er om att nu SKALL kopior på samtliga startande utlandsregistrerade hundar vara bifogad anmälan. Ingen kopia = ingen start.

Kommissarien ska sedan utan uppmaning skicka in kopior på stamtavlor på PRISTAGANDE utlandsregistrerade hundar. Ingen kopia = inte ett resultat från provet registreras.

Hälsar FA/PUR


 

OBS!

Medlemskortet skall uppvisas vid anmodan
på alla våra evenemang,
för att kunna styrka ditt medlemskap!

 


Välkommen till fältprov på Jällsjögård Flen 27-28 mars 2021

Provet är anpassat utifrån gällande covid-19 restriktioner. Till provet välkomnar vi därför medlemmar inom MFKs region 3.
Medlemmar boendes utanför vår region har rätt att delta men bör ej resa mellan regionerna, då vi har att följa de av FA-PUR upprättade covidrestriktionerna. Eget ansvar gäller.

Pga begränsningar i antalet deltagare till max 7 personer kommer ett parti gå av stapeln på lördag för ukl-hundar och ett på söndag för ökl-hundar.

Vi kommer hela tiden vara utomhus!

- Startlista lördag 27/3
- Startlista söndag 28/3

Domare: Magnus Stenström OBS!!! Domarbyte pga sjukdom: Lars Thulin

OBS! Samling kl 10.00 vid ridhuset

Kommissarie: Marie Morell, tel 070-802 681 26, mfk.flen@gmail.com

Provledning
Lördag: Eskil Sveinsen, tel 070-777 83 47, eskilsveinsen@gmail.com
Söndag: Elisabeth Söderling, tel 070-20 10 750, woodwelike@gmail.com

Anmälan senast den 23/3 på FA:s blankett till mailadress: mfk.flen@gmail.com
Senast 23 mars skall avgift och anmälningsblankett vara kommissarien tillhanda.

Startavgift: 600 kr

Betalning: MFK:s bankgiro 5000-9364 eller Swish: mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Ange hundens namn, ägare & vilket prov det gäller på betalningen.

Program
Lördag ukl
Söndag ökl

Samling och upprop kl 10.00 vid ridhuset, Jällsjögård.

Medtag: Lunch och dryck till dej och din hund.

Färdbeskrivning: Jällsjö Gård

Välkommen!


Välkommen till fältprov på Grönsöö 10-11 april 2021

Provet är anpassat utifrån gällande covid-19 restriktioner. Till provet välkomnar vi därför medlemmar inom MFKs region 3.
Medlemmar boendes utanför vår region har rätt att delta men bör ej resa mellan regionerna, då vi har att följa de av FA-PUR upprättade covidrestriktionerna. Eget ansvar gäller.

Pga begränsningar i antalet deltagare till max 7 personer kommer ett parti gå av stapeln på lördag för ukl-hundar och ett på söndag för ökl-hundar.

Vi kommer hela tiden vara utomhus!

- STARTLISTA lördag 10/4 uppdaterad 9/4
- STARTLISTA söndag 11/4
uppdaterad 10/4


Domare
lördag: Lars Olander
söndag: Lars Thulin

Kommissarie: Marie Morell, tel  070-802 681 26, mfk.faltprov@yahoo.com
Marie-Morell @hotmail.com

Provledning: Berit Olsson tel 070-513 28 46, Woodwelike1@gmail.com
Söndag provledare: Maud Matsson, 070-35 50 217, rospigan@gmail.com

Anmälan senast den 30/3FA:s blankett till mailadress mfk.faltprov@yahoo.com
Ange hundens namn, ägare & vilket prov det gäller på betalningen.

Startavgift: 600 kr

Betalning: MFK:s bankgiro 5000-9364 eller Swish: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr 123 345 60 19

Program
Lördag ukl
Söndag ökl

Samling och upprop kl 09.00 på Grönsöö parkering båda dagarna

Färdbeskrivning

E18 Grillbyavfarten (Avfart 144) en mil öster om Enköping. Följ "Grönsöövägen" markerad med vit blomma på brun botten till Kungs-Husby k:a, därefter skylt mot Grönsöö.

Rv 55 Rondellen vid Litslena Kyrka. Kör mot Härjarö. Från Grillby följ "Grönsöövägen" markerad med vit blomma på brun botten till Kungs-Husby k:a, därefter skylt mot Grönsöö.

Enköping: E18 (avfart 141) Västeråstullen. Följ "Grönsöövägen" markerad med vit blomma på brun botten till Kungs-Husby k:a, därefter skylt mot Grönsöö. (Tappar ni bort er i Enköping, följ skyltar mot "Sportcentrum" när ni passerar sportcentrum är ni på rätt väg ut ur Enköping. Följ därefter vit blomma på brun botten till Kungs-Husby k:a därefter mot Grönsöö.)

Välkommen!


Välkommen till fältprov på Långtora 13-14 april 2021

Provet är anpassat utifrån gällande covid-19 restriktioner. Till provet välkomnar vi därför medlemmar inom MFKs region 3.
Medlemmar boendes utanför vår region har rätt att delta men bör ej resa mellan regionerna, då vi har att följa de av FA-PUR upprättade covidrestriktionerna. Eget ansvar gäller.

Pga begränsningar i antalet deltagare kommer ett parti med 7 ekipage gå av stapeln på förmiddagenoch och ett på eftermiddagen.
Lottning avgör vilket parti man blir tilldelad och meddelas i god tid innan provet. Vi kommer hela tiden vara utomhus!

STARTLISTOR

- 13/4 förmiddag samling kl 08:00 uppdat. 12/4
- 13/4 eftermiddag
samling kl 13:30
- 14/4 förmiddag
samling kl 08:00 uppdat. 12/4 kl 21:45
- 14/4 eftermiddag
samling kl 13:30 uppdat. 12/4

Kommissarie: Marie Morell, tel 070-826 81 26, e-post mfk.langtora@gmail.com

Provledning: Mikael Lundberg, tel 070-793 17 97, e-post M3falls@gmail.com
Tisdag förmiddag: Elisabeth Söderling 070-20 10 750
Tisdag eftermiddag: Marika Bladin 072-57 30 880
Onsdag förmiddag: Marika Bladin 072-57 30 880
Onsdag eftermiddag: Maud Matsson 070-35 50 217

Anmälan senast den 6 aprilFA:s blankett till e-post mfk.langtora@gmail.com
Senast 6 april skall avgift och anmälningsblankett vara kommissarien tillhanda.

Anmälan: Ladda ner blankett från FAs hemsida www.fa-avance.se Anmälans sänds til kommissarien.

Startavgift: 600 kr

Betalning: MFK:s bankgiro 5000-9364 eller Swish till Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Vid betalning uppge hundens namn och prov Långtora.

Program: ukl och ökl

Domare: Lars Thulin

Samling och upprop: kl 08.00 på Långtora Hund och Jakt.

Medtag: Lunch och dryck till dej och din hund.

För allas trevnad, plocka upp efter din hund på gården och närmsta omgivning!

Välkommen!

www.langtorahundochjakt.sewww.langtorahundochjakt.sewww.langtorahundochjakt.se
Tablå för alla klubbars jaktprov finns här!