Jaktprov (Alla klubbars prov finns här! )

MFK's HÖSTPROV 2021

  21-22/8 Älvdalen (skogsprov) 
  4-5/9 Orsa (skogsprov) 
  18-19/9 Mellansverige (fältprov) 
  25-26/9 Långberget Värmland (skogsprov)
  29-31/10 Långtora (fältprov)
  12-14/11 Trossnäs (fältprov) 
  20-21/11 Mellansverige (fältprov) 

  FA's provtablå

Du som önskar dubbelstart!
Betala för samtliga starter du önskar anmäla till. Har det bara kommit in en betalning så är det en start som gäller osv.

Utlandsregistrerade hundar. Kopia på stamtavlan måste bifogas anmälan. Annars ingen start/registrerade resultat.

 


Jaktprov betalas till
MFK's bankgiro 5000-9364
SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare & vilket prov det gäller på betalningen.

Återbetalning av startavgift (görs endast om konto & bank uppgivits i anmälan)
Veterinärintyg måste uppvisats/skickas till kommissarien.

Återbetalning av plats på reservlistan (görs endast om konto & bank uppgivits i anmälan)
Du måste tacka nej till reservplats senast 24 timmar före provstart för att få återbetalning.
Står du på reservlistan och blir erbjuden plats men tackar nej, återbetalas startavgiften EJ.
Står du på reservlistan och ej får plats, återbetalas startavgiften.

OBS! Medlemskortet skall uppvisas vid anmodan på alla våra evenemang, för att kunna styrka ditt medlemskap!
Tillbaka till MFK's huvudmenyn

www.langtorahundochjakt.se